VVD is alles behalve liberaal

Foto: copyright ok. Gecheckt 10-02-2022
,

Waarom wordt de VVD eigenlijk nog aangeduid met “de liberalen”? Er is nauwelijks nog iets liberaal aan.

Een liberale partij is een partij die opkomt voor persoonlijke vrijheid. Een partij die staat voor democratie en gelijke rechten. Daarbij is een liberale partij tegen het ingrijpen van de overheid in de markt, en voor zo weinig mogelijk regels voor ondernemers. Op al deze punten is de VVD inconsequent en scoort zij als het puntje bij paaltje komt behoorlijk slecht.

Moreel

Een liberale partij is ervoor dat mensen mogen wonen waar ze willen. Dit staat haaks op de standpunten van de VVD aangaande immigratie; de grenzen moeten voor personen juist zo veel mogelijk dicht en mensen moeten voldoen aan allerlei inkomenseisen en cursusjes taal en cultuur volgen om hier binnen te mogen komen. Betutteling ten top. Mag je vinden, maar het heeft niets met liberalisme van doen.

Een liberale partij is een partij die mensen vrij laat om met hun lichaam te doen wat ze willen. De VVD is voor het sluiten van coffeeshops, voor het invoeren van de wietpas met een registratieplicht, en voor harde vervolging van wietkwekers. Dit staat allemaal haaks op het liberale gedachtegoed.

Een liberale partij is voor vrijheid om erbij te lopen hoe je wilt. De VVD is voor een boerkaverbod. Dan kan je zeggen: een boerka wordt vaak gebruikt om vrouwen te onderdrukken, en een liberale partij is tegen onderdrukking. Maar een echt liberale partij zal onderdrukking natuurlijk nooit met verboden bestrijden.

Een liberale partij is een partij die staat voor democratie. De VVD heeft in onze recente geschiedenis keer op keer dwars voor democratisering gelegen, of het nu om de gekozen burgemeester of de invoering van een referendum ging, de VVD ging ervoor liggen. En een liberale partij is tegen overgeërfde macht. De VVD wil echter niets veranderen aan de zeggenschap van het koningshuis.

Een liberale partij hoort bovendien te vechten voor gelijke rechten voor iedereen, en gelijke toegang tot dat recht. Hoe is dat te rijmen met het verlangen de griffierechten te verhogen, zodat kleinere partijen moeilijker toegang krijgen tot het recht dan rijke tegenstanders? Helemaal niet.

Economie

Een liberale partij is tegen het subsidiëren van marktpartijen. Hierin lijkt de VVD meestal de liberale lijn te volgen, maar zodra het gaat om grote bedrijven en mensen met een dikke portemonnee wordt maar al te graag afgeweken. Zo is de VVD groot voorstander van subsidies naar de vliegtuigindustrie voor de ontwikkeling van de JSF. Ook blokkeert de VVD al jaren het aanpakken van de grootste marktverstoring uit de Nederlandse geschiedenis: de hypotheekrenteaftrek. De verziekte huizenmarkt wordt door analisten als de achilleshiel van de Nederlandse economie gezien, maar de VVD liet dit waterhoofd al die jaren lekker doorgroeien, zodat afbouwen des te pijnlijker wordt.

Nee, de enige liberale uitgangspunten die de VVD nog centraal lijkt te stellen is dat de partij staat voor een zo klein mogelijke overheid, en zo weinig mogelijk regels voor bedrijven. Maar dat laatste pakt in praktijk eerder omgekeerd uit. Het is immers de VVD die de afgelopen jaren de uitvoering van de sociale zekerheid verlegd heeft van de overheid naar werkgevers, en juist daardoor zijn er voor werkgevers steeds meer regeltjes en verplichtingen. Bijvoorbeeld de Wet Verbetering Poortwachter, en de plicht tot het uitbetalen van de eerste zes maanden WW bij werkloosheid. Voor grote bedrijven is met al deze regels nog wel om te gaan, maar voor kleine bedrijven betekent dit een enorme administratieve druk en een financieel risico dat niet zelden leidt tot faillissement. Van de VVD moet je het maar hebben als ondernemer.

Samenvattend

Laten we gewoon eerlijk zijn: de VVD is niet voor vrijheid voor iedereen, de VVD is voor vrijheid van grote bedrijven en mensen met een dikke beurs. Kleine bedrijven en mensen die op achterstand staan worden als het aan onze zogenaamde liberalen ligt juist beknot in hun vrijheid. Dit is sowieso al een gevaar van het liberalisme, dat de vrijheid van de sterkere ten koste gaat van die van de zwakkere, maar de VVD breekt ook nog eens consequent met de liberale uitgangspunten waardoor dit effect nog veel groter wordt. De VVD is daarmee geen liberale, maar een conservatief rechtse partij.

Natuurlijk heeft de partij nog wel wat liberale standpunten in haar programma staan, maar in coalities blijkt ze maar al te zeer bereid juist deze standpunten als eerste in te leveren. Zo stemde de VVD de afgelopen kabinetsperiode geestdriftig tegen het afschaffen van de weigerambtenaar en de zondagssluiting voor winkels. Vers uit het kabinet doet de VVD natuurlijk weer alsof ze tot inkeer is gekomen. Maar we weten inmiddels wat die standpunten waard zijn. Niet voor niets meent de lijsttrekker dat hij dichter bij de SGP staat dan bij de SP. Terwijl de SP tenminste nog opkomt voor gelijke rechten, persoonlijke vrijheid en baas te zijn over eigen leven, dood en buik. Standpunten die de VVD vast ook graag inlevert voor de garantie dat er in ieder geval niets gebeurt met de topsalarissen – want daar krijgt de lijsttrekker nachtmerries van als hij weer eens te zwaar getafeld heeft.

Conclusie

De VVD is er kortom voor de gevestigde orde, en voor de kapitaalkrachtigen onder burgers en bedrijven. Dat kan je goed of fout vinden, met liberalisme heeft het niets te maken. Echte liberalen hebben bij de VVD dan ook al jaren niets meer te zoeken en zoeken hun heil tegenwoordig bij D66, en misschien bij GroenLinks of de PvdA. Geen nieuwe ontwikkeling. Maar laten we dan ook een keer stoppen met de VVD liberaal noemen. Daar klopt namelijk geen fluit meer van.

Reacties (90)

#1 lapis

Laten we gewoon eerlijk zijn: de VVD is (…) geen liberale, maar een conservatief rechtse partij.

Goh.

Ik bedoel: leuk artikel, maar misschien trap je een beetje een open deur in. Het is alleen jammer dat de VVD zelf blijft volhouden dat ze nog steeds toch wel op een bepaalde manier liberaal te noemen zijn.

 • Volgende discussie
#1.1 Klokwerk - Reactie op #1

Zolang de VVD zich continu liberaal blijft noemen en journalisten haar na blijft papegaaien is die deur wat mij betreft nog lang niet open genoeg.

#1.2 Mies ter Ize - Reactie op #1.1

Laten we gewoon eerlijk zijn: de VVD is (…) geen liberale, maar een conservatief rechtse partij.

Wat ik me ook al lang afvraag: waarom noemt de VVD zichzelf niet conservatief? In het VK zijn de Tories trots op het conservatisme. En over politieke steun hebben ze daar niet te klagen.

Ik geloof dat je je standpunten met meer kracht naar voren kunt brengen wanneer je ideologie overeenkomt met je standpunten en niet wanneer je ‘officiële gedachtegoed’ een vlag is die de lading niet dekt.

#2 weerbarst

Volledig mee eens, het is een fascistische regentesque neocon partij. Heeft verder weinig met vrije markt of liberalisme te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Klokwerk - Reactie op #2

Nou ja, fascisme is toch wel wat anders. Maar ik begrijp de verontwaardiging wel.

#3 Spam

Voor de VVD is vrijheid iets dat je moet verdienen. Door je te gedragen volgens hun normen (geen boerka of drugs dus) en door veel geld te verdienen in vrije economie (geen ontslag of arbeidsongeschiktheid aub). Als je aan die voorwaarden voldoet, strijdt de VVD voor jouw vrijheden. 130 in je leasebak is daarbij het ultieme symbool.

Succes is een keuze. En als je geen succes hebt, maak je blijkbaar de verkeerde keuzes. Jammer dan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Kok - Reactie op #3

Vreemd dat succes in VVD-kringen enkel betrekking heeft op geldelijk gewin. Dan ben je niet succesvol, dan ben je gewoon een ordinaire junk, zo verslaafd aan geld.

#4 Kok

Jammer dat dit artikel volledig voorbij gaat aan de constante verkrachting van de persoonlijke vrijheden (privacy) door toedoen van VVD-bewindslieden. Daar is al he-le-maal niks liberaals aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Klokwerk - Reactie op #4

Sterk punt. Had er tussen gemoeten.

#5 Naveda

Mooi geschreven, maar natuurlijk bij de politiek-watchers allang geen nieuws meer. Het was interessant geweest om in te gaan op de vraag hoe het komt dat iedereen het nog over ‘liberalen’ heeft. Waarom kunnen media of commentatoren zo moeilijk afscheid nemen van een etiket als dat allang niet meer klopt. In kranten en bij het NOS/RTL journaal hoor ik ze nog geregeld over ‘liberalen’ spreken. Waarom gaan media zo makkelijk mee in dit ‘frame’? Waarom lukt het Frits Wester of Ferry Mingele niet om een nieuw, beter passend etiket te vinden?

Goede informatie naar de kiezers en burgers is een taak van de journalistiek. Zij slagen daar in dit geval dus niet in. Hoe kan dat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Inca - Reactie op #5

Hebben Ferry Mingele en Frits Wester dat dan geprobeerd?
Ik vind dat een journalist kritisch zou moeten zijn op de weergave en dus het doorprikken van allerhande frames. Maar mijn voorzichtige indruk is dat dat niet het uitgangspunt is van de huidige journalistiek – dat z’n neutraliteit eerder probeert te illustreren door ‘beide zijden’ vrij kritiekloos aan het woord te laten.

 • Volgende reactie op #5
#5.2 Naveda - Reactie op #5.1

Ja, dat is het beste wat je kunt zeggen. Ze nemen de frames/invalshoeken van beide kanten gewoon over zonder al te veel kritische duiding. Ze willen niet op teveel tenen gaan staan, omdat Ferry en Frits ook afhankelijk van de politici zijn voor de volgende scoop. Het klontert teveel samen op het Binnenhof.

#5.3 Klokwerk - Reactie op #5

Ik weet het niet, ik probeer ze vanaf hier maar een duwtje te geven…

 • Volgende reactie op #5
 • Vorige reactie op #5
#5.4 pedro - Reactie op #5

De reden dat de journalistiek zich niet met die duiding bezig wil houden, is dat de journalistiek zelf al jaren vakkundig geframed wordt als zijnde ‘links’ (en heel politiek correct zeggen ze dus niet wat ze vinden, omdat rechts dan meteen roept: zie je wel).

 • Vorige reactie op #5
#6 Bjorn

Echte liberalen stemmen op de Libertarische Partij. Alle overige partijen, van de SP tot de VVD, zijn sociaal-democratisch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 piet de nuttige idioot - Reactie op #6

en wat is een libertarische partij?
en wat is het sociale aspect van die sociaal democratische VVD van je?

Als ik die libertarische mensen zo volg, tenminste als ik dat vertaal naar Ron Paul adepten, (ik heb een FB account en veel van zulke ‘vrienden’), dan zijn dat hele lieve mensen maar gespeend van elke werkelijkheidszin.
De man is gezwabberd van Koch bros toejuicher tot een mompelaar op het vlak van de economische ongelijkheid.
Z’n prachtige woorden over het US imperialisme en de verspilling daaromheen klinken mij als muziek in de oren, maar je kan aan Obama zien dat verkiezingsretoriek haaks kan staan op de werkelijkheid. Zo’n president is een lintjesdoorknipper en heeft weinig te maken met ’the powers that be’.

Misschien geen complete ontmanteling van het begrip libertarisch. Ik heb m’n beperkingen. Leg mij nou eens een mooi libertarisch plan voor. Met haalbaarheidsprognoses etc.

#6.2 Klokwerk - Reactie op #6.1

Ik heb dezelfde ervaringen en kan me hier grotendeels in vinden. Het libertarische gedachtegoed is een zeer rechtlijnige theorie die iedere toets met de werkelijkheid niet kan doorstaan, omdat de libertariër niet kan accepteren dat de absolute vrijheid van de markt die hij nastreeft niet bestaat en ook in theorie niet kan bestaan, omdat hij niet inziet dat ook overheden ontstaan uit de behoeften van mensen.

Het libertarisme is een zeer eenzijdige benadering van het liberalisme en kan die term dus niet voor zichzelf opeisen. Vraag is of het wel een liberale stroming is. Ik vind het meer passen onder de noemer anarchisme.

#6.3 pedro - Reactie op #6.2

Libertarisch werd ook wel als anarcho-kapitalistich aangeduid. Het heeft weinig met het traditionele anarchisme te maken. Zij bepleiten eigenlijk de puurste vorm van het kapitalisme, zoals dat eind 19e eeuw ook al toe werd gepast. Dat ongeremde kapitalisme dreef de gewone mensen toen naar de uitersten op rechts (fascisme) en links (communisme). De drift naar uiterst links en rechts (SP en PVV) in de tegenwoordige tijd is mijns inziens ook veroorzaakt door de enorm toegenomen verschillen in rijkdom tussen de mensen, waardoor vele mensen zich door de politiek niet meer vertegenwoordigd voelen (het idee van: de politiek kiest toch alleen maar de kant van de elite). In hoe verre de politiek daar zelf voor verantwoordelijk is, is een vraag, waar die mensen al niet aan toe komen, want ‘de politiek regeert het land’, is hen altijd geleerd. Zeggen, dat de werkelijke macht bij de ondemocratische economische elite ligt, en dat de politiek naar de pijpen van die elite moet dansen, gaat voor hen al veel te ver. Dan herhalen zij gewoon de riedeltjes, die die economische elite hen in de media voorspiegelt. Dan hebben zij het over het afpakken van eerlijk verdiend geld, in plaats van een belastingstelsel om de collectieve voorzieningen te betalen, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten betalen (de sterkste schouders profiteren onevenredig van de voordelen van de maatschappij, waarin zij leven, en dienen dus ook naar ratio bij te dragen aan de belastingplicht).

Welke verhaaltjes de VVD vertelt, mag een ieder zelf invullen, maar het lijkt mij vrij duidelijk…

#7 piet de nuttige idioot

’t Is ook zo sneu dat de hardwerkende MKB-er die op die partij stemt juist weggewerkt wordt door de grote Molochs die de VVD ondersteunt (ondersteunen?). Is al aangegeven in het artikel (kleine bedrijven vs grote bedrijven), wou het evengoed nog even kwijt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Noortje

“Voor grote bedrijven is met al deze regels nog wel om te gaan, maar voor kleine bedrijven betekent dit een enorme administratieve druk en een financieel risico dat niet zelden leidt tot faillissement. Van de VVD moet je het maar hebben als ondernemer.”
Voor mij onbegrijpelijk dat MKB Nederland even nauw gelieerd is aan de VVD als VNONCW. Zo blijft ook het beeld bestaan dat (kleine) ondernemers bijna per definitie VVDer zijn. Terwijl de plannen van de VVD en killing voor he MKB zijn, en killing voor de economie als geheel, waar het MKB ruimschoots de grootste driver van is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 piet de nuttige idioot - Reactie op #8

hear hear
vooral de opmerking dat het MKB de grootste driver van de economie. en de consument natuurlijk.

#8.2 Noortje - Reactie op #8.1

Zonder de consument rolt er geen geld, dus correct. Het MKB is verantwoordelijk voor ongeveer 60% van de bedrijfsomzet en ongeveer 70% van de werkgelegenheid in Nederland.

#8.3 Klokwerk - Reactie op #8.2

Het kan niet vaak genoeg benadrukt worden.

#9 Marco

Klopt, de VVD is gewoon een rechts-conservatieve partij. Maar dat wist iedereen al.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9.1 Kok - Reactie op #9

Maar dat wist iedereen al.

De media blijkbaar niet. Zij blijven de VVD consequent ‘liberaal’ noemen. Maar ja, de kwaliteit van de media is net als die van het onderwijs: al jaren ernstig tekort schietend.

#10 wim kapteyn

Wat een ongelofelijke onzin, dit artikel. Dat je dat met een droge neus met verbasterde halve feiten lardeert. Ik kan er niet bij. Is er nog één partij in Nederland die nog een beetje liberaal is? De socialisten bij d66?. De verwarden bij groenLINKS? De heen en weer boot bij het CDA (als die het overleeft?)
Makkelijk om steeds maar weer een partij aan te vallen die nu eenmaal compromissen moet sluiten om haar verantwoordelijkheden te nemen.
Maar goed dat zien de meesten hier toch niet, getuige de reacties. Geeft niet hoor jongens en meisjes, china komt er aan. Dus over twintig jaar moeten wij ons handje ophouden…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10.1 naveda - Reactie op #10

Fijn dat je een andere mening hebt, maar heb je ook argumenten waaruit blijkt dat de VVD wel degelijk liberaal is of blijft het bij wat geschreeuw? Noem eens een paar punten waaruit blijkt dat de VVD wel degelijk liberaal is.

#10.2 Klokwerk - Reactie op #10.1

Ik lees eigenlijk ook niets waarop ik kan reageren behalve dan de verdediging dat de niet-liberale standpunten van de VVD compromissen en concessies zouden zijn. Maar daarmee blijft de bewering dat ze niet liberaal zijn lijkt mij staan. Bovendien zijn veel punten die ik noem helemaal geen compromissen naar andere partijen toe maar gewoon eigen standpunten.

#11 jan

de naam alleen al, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, volkspartij? volksverlakkerij komt iets meer in de buurt..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Michel

Een stuk naar mijn hart!

Een klein puntje. De argumentatie tegen boerkaverbod kan sterker: als een liberaal ziet dat iemand wordt onderdrukt zal hij daar denk ik wel wat aan willen doen, ook door staatsingrijpen (een verbod). Het probleem is echter dat de vrouwen die een boerka dragen dat zelf willen. Zolang het volwassen vrouwen zijn die vrij in hun keuze zijn (moeilijk te controleren, weet ik maar je moet daar wel van uitgaan tot het tegendeel blijkt) hebben zij het recht de kleding te dragen die ze zelf willen – zolang ze anderen niet schaden (dat laatste kan reden zijn om b.v. onzedige kleding te verbieden, boerka in scholen, in het openbaar vervoer (geen controle mogelijk).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12.1 Klokwerk - Reactie op #12

Klopt. Nu zullen veel mensen volhouden dat de meeste vrouwen dit helemaal niet willen maar onderdrukt worden. Het is echter niet aan de politiek te bepalen wat mensen zouden willen maar aan het zelfredzame individu dat zelf aan te geven, althans, volgens de liberaal. Dat de overheid de gedachten van mensen invult is in ieder geval een zeer onliberale gedachte.

#13 Inkwith Barubador

De VVD was al langere tijd nauwelijks een liberale partij, maar sinds de opkomst van de PVV is het wel heel snel bergafwaarts gegaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 su

Het kan aan mij liggen, maar ik vind de VVD juist uitgesproken liberaal. Maar dan wel in de klassiek betekenis van het woord. Het is zeker geen progressief liberalisme zoals GroenLinks, maar toch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14.1 Spam - Reactie op #14

En wat is die klassieke betekenis dan?

#14.2 su - Reactie op #14.1

Veel meer de pre-verzorgingsstaat liberalisme, dus veel minder nadruk op de sociale kant die zich in de 20e eeuw heeft ontwikkeld.

#14.3 Klokwerk - Reactie op #14.2

GroenLinks is ook zeker geen zuiver liberale partij.

Maar je bedoelt waarschijnlijk dat de VVD liberaal is in de zin van het marktdenken voor alles. Dat is inderdaad een bepaalde (maar niet de meest historische) vorm van het liberalisme. En inderdaad dat is de (enige) manier waarop de VVD het liberalisme ook toepast… maar zoals boven betoogt bepaald niet consequent. Als dat even niet uitkomt voor de belangengroep die de VVD vertegenwoordigt (mensen en bedrijven met een grote beurs) is zij daar zoals boven betoogd verdomd inconsequent in (bijvoorbeeld HRA en vliegtuigsubsidies).

Ook qua sociale zekerheid is de VVD niet in lijn met het vrije-markt-liberalisme, want ze wil de overheid wel steeds minder zelf laten regelen maar gooit er wel steeds een hele hoop regels waar werkgevers en werknemers aan moeten voldoen achteraan – en dat is natuurlijk ook nooit wat met het liberale uitgangspunt van een kleine overheid bedoeld werd.

 • Volgende reactie op #14.2
#14.4 su - Reactie op #14.3

GroenLinks is ook zeker geen zuiver liberale partij.

Ik zou eerder stellen dat de incarnaties van politieke stromingen nooit zuiver genoemd kunnen worden. Zodra ze opgericht zijn beginnen ze af te dwalen van de uitgangspunten. Iets wat je met name bij zo’n partij als GroenLinks kunt zien. Bij hun oprichting was het alles behalve een liberale partij te noemen.

 • Volgende reactie op #14.3
#14.5 Klokwerk - Reactie op #14.3

Volgens mij heeft GL die ambitie en pretentie ook nooit gehad. Ze spelen enkel af en toe wat leentjebuur maar voor de rest zit er nog een flinke scheut socialisme/sociaal-democratie bij die partij. Wat niet noodzakelijk fout hoeft te zijn natuurlijk.

 • Volgende reactie op #14.3
 • Vorige reactie op #14.3
#14.6 su - Reactie op #14.3

GL is toenertijd opgericht met als doel regeringsdeelname. Daarin zit al een wens naar een gematigder beleid verscholen dan de losse klein-linkse partijen voorstonden. Vandaar ook de schisma’s in de partijen toen deze pad werd ingeslagen (PSO, NCPN).

 • Vorige reactie op #14.3
#14.7 Joop - Reactie op #14.2

Klopt. Kijk maar eens op http://teldersstichting.vvd.nl/ Veel ‘klassiek’ liberalisme met Von Hayek, ed.

 • Volgende reactie op #14.2
 • Vorige reactie op #14.2
#14.8 Spam - Reactie op #14.2

Ik ga even het lijstje in dit artikel na: immigratie, drugs, kledingkeuze, democratie, toegang tot rechtspraak, subsidie vliegtuigindustrie, hra, ww-betaling door bedrijven, weigerambtenaar, zondagssluiting en andere SGP-compromissen.

Allemaal punten waarop de VVD weinig tot geen liberalisme toont (al weet ik niet of meer directe democratie iets liberaals is). Met wat jij progressief liberalisme noemt heeft dat allemaal weinig te maken. Dat ze daarnaast all uitkeringen willen beperken, maakt ze niet opeens klassieke liberalen, maar slechts minder sociaal.

 • Vorige reactie op #14.2
#14.9 su - Reactie op #14.8

immigratie

Volgens mij zijn liberalen nog altijd voorstanders van de integriteit van de natiestaat. Vreemden weren bij de grenzen hoort daar nog steeds bij.

drugs, kledingkeuze

Dat komt door te denken dat liberaal staat voor libertair, dat is niet zo. Qua drugs zal een liberaal wijzen naar de rule of law. De burquaverboden zijn wel een rare.

democratie

In klassiek liberalisme was dit nog altijd een voorrecht en geen recht. Liberalen hebben altijd voorrang gegeven aan economisch sterkeren boven economisch zwakkeren.

toegang tot rechtspraak

Er is toegang zal een liberaal beargumenteren. Dat het je wat knaken kost is niet in tegenspraak hiermee.

subsidie vliegtuigindustrie

Handelsbetrekkingen en investering.

hra

Is nota bene door een liberaal ingevoerd.

ww-betaling door bedrijven

Dat deden bedrijven al, het is immers een verzekering die wordt opgebracht door de werknemers en werkgevers, waarbij de werknemersdeel op 0% staat. En iemand moet opdraaien voor de lege pot die is ontstaan door de deeltijd-ww.

weigerambtenaar, zondagssluiting en andere SGP-compromissen.

Wie wil regeren heeft een meerderheid nodig. Zulke concessies maken alle grote partijen als ze maar de gros van hun partijprogramma kunnen uitvoeren. De VVD wil best zulke toezeggingen doen als dat betekent dat ze de arbeidsmarkt drastisch kunnen hervormen.

 • Volgende reactie op #14.8
#14.10 Klokwerk - Reactie op #14.8

Natuurlijk, vanuit een bepaalde visie op het liberalisme kan je veel – zo niet alles – goed praten, maar dat neemt niet weg dat wat genoemd is keihard strijdig is met de uitgangspunten van weinig regels, persoonlijke vrijheid, zelfbeschikking (van zowel personen als een volk) en gelijke behandeling.

 • Volgende reactie op #14.8
 • Vorige reactie op #14.8
#14.11 su - Reactie op #14.8

Ook daar zijn de nodige kanttekeningen bij te plaatsen. Weinig regels zegt bijvoorbeeld niet dat er geen regels zijn, en ook niet welke overbodig zijn. Over het algemeen zijn liberalen danook voor weinig regels omtrent hun doen en laten, zoals op economisch vlak. Maar weer wel voor law & order regels die hun behoedt voor zaken waarmee zijn niet geconfronteerd willen worden, zoals drugs.

 • Volgende reactie op #14.8
 • Vorige reactie op #14.8
#14.12 Klokwerk - Reactie op #14.8

… “waarmee zij niet geconfronteerd willen worden”? Dit is volgens mij bepaald geen liberale richtlijn hoor. Regels worden door echte liberalen op een andere manier gelegitimeerd; het beschermen van de vrijheid van burgers van elkaar en hun grondrechten. Die regel die u erbij haalt legitimeert volledige willekeur.

 • Volgende reactie op #14.8
 • Vorige reactie op #14.8
#14.13 de_gemene_deler - Reactie op #14.8

Wat su zegt @37 is grote onzin:
“immigratie
Volgens mij zijn liberalen nog altijd voorstanders van de integriteit van de natiestaat. Vreemden weren bij de grenzen hoort daar nog steeds bij.”
– ‘Integriteit van de natiestaat’ is geen liberaal, maar een nationalistisch issue.

“drugs, kledingkeuze
Dat komt door te denken dat liberaal staat voor libertair, dat is niet zo. Qua drugs zal een liberaal wijzen naar de rule of law. De burquaverboden zijn wel een rare.”
– Waarom gaan VVD-ers altijd engels praten als ze intellectueel willen overkomen? De regering maakt en verandert de wetten zelf naar eigen inzicht. De VVD zou dus (als ze liberaal zouden zijn) een liberalere drugswet moeten voorstaan.
En boerka spelt men in NL als boerka en niet burqua.

“democratie
In klassiek liberalisme was dit nog altijd een voorrecht en geen recht. Liberalen hebben altijd voorrang gegeven aan economisch sterkeren boven economisch zwakkeren.”
– Wat de f*ck heeft het recht hiermee te maken. Het gaat om het ideaal dat een politieke partij moet uitdragen, zodat dit net als het vorige onder je ‘rule of law’ valt.

“toegang tot rechtspraak
Er is toegang zal een liberaal beargumenteren. Dat het je wat knaken kost is niet in tegenspraak hiermee.”
– En dat is het onvolkomene aan jouw liberale gedachtegoed, dat meer dan 100 jaar geleden is verzonnen om onder de ‘rule of the church’ uit te komen en niets anders behelst. Tegenwoordig gaat het liberalisme nergens meer over, laat ze naar Iran gaan, die liberalen.

“subsidie vliegtuigindustrie
Handelsbetrekkingen en investering.”
– Is een keuze, je kan in zo veel investeren.

“hra
Is nota bene door een liberaal ingevoerd.”
– Dan is dat dus een historisch liberale vergissing.

“ww-betaling door bedrijven
Dat deden bedrijven al, het is immers een verzekering die wordt opgebracht door de werknemers en werkgevers, waarbij de werknemersdeel op 0% staat. En iemand moet opdraaien voor de lege pot die is ontstaan door de deeltijd-ww.”
– Een verzekering is wat anders dan rechtstreeks de uitkering te moeten betalen, voor een kleine ondernemer is dat een onvoorspelbare en daardoor onoverkomelijke kostenpost.

“weigerambtenaar, zondagssluiting en andere SGP-compromissen.
Wie wil regeren heeft een meerderheid nodig. Zulke concessies maken alle grote partijen als ze maar de gros van hun partijprogramma kunnen uitvoeren. De VVD wil best zulke toezeggingen doen als dat betekent dat ze de arbeidsmarkt drastisch kunnen hervormen.”
– En daarom kan de VVD ook maar beter compromissen met links sluiten om nog een béétje liberaal en progressief te kunnen zijn. Maar zoals Klokwerk al betuigt: de VVD kiest voor de gezellige rijke mensen met leuke lobbyfeestjes, en daar past geen moeilijk links gedoe bij.

M.a.w. Su, rechtse prietpraat en dikdoenerij, nogal gemakzuchtig en derhalve niet erg doortastend. Maar hey, een liberaal is vrij om te zeggen wat ie wil hè…

 • Vorige reactie op #14.8
#15 tienwijzen

Wat is liberaal ?
VS liberalen durfden nooit de monopolieposities van grootbedrijven aan te pakken.
Hun angst voor staatsalmacht, of motieven lager bij de grond (juridisch adviseur zijn voor grote bedrijven), leidde er toe dat de monopolieposities nooit werden aangetast.

Die monopolieposities waren, volgens sommige analyses, er de oorzaak van de dertiger jaren depressie in de VS voortduurde, tot Roosevelt Pearl Harbour voor elkaar kreeg.
Dat bracht ook Hitler aan de macht, Duitsland kon geen geld meer lenen in de VS.
Het begint op Griekenland en Spanje te lijken.

Wat de VVD voorstelde bleek lang geleden, toen iemand, oud SDAP’er, toen nog PvdA lid, VVD wervers over de vloer kreeg.
Hun argument was ‘iemand met zo’n huis moest toch VVD stemmen’.

Dat overigens iemand voorstander zou kunnen zijn voor immigratie van wie dan ook, ik kan het me niet voorstellen.
Wat flutterige Caraibische eilandjes, die wij alleen houden omdat het de VS goed uitkomt niet het hele gebied daar alleen te beheersen, hebben we net Nederlandse gemeentes gemaakt.

Onze AOW wordt daar niet ingevoerd, zou het hele gebied ontregelen.

Een kind kan het bedenken.

Dan heeft het nog iemand over libertarians.
Die zijn helemaal erg.
Rothbard schrijft dat kapitalisten hun kapitaal moesten beschermen terwijl VS werklozen van de honger dood gingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15.1 Klokwerk - Reactie op #15

Hoewel ik het liberalisme zeker inspirerend vind zal ik zal de laatste zijn die zegt dat het liberalisme in zijn pure vorm ideaal is. Ik denk alleen dat de VVD niet liberaal is maar conservatief rechts, en dat de nadelen die u hier van het liberalisme noemt bij de VVD niet verdwijnen maar nog sterker terugkomen.

Verder zeg ik zeker niet dat een liberaal zomaar de grenzen open zou gooien of dat dit zou moeten, wel dat het voor een liberale partij heel vreemd is om bij toetreding tot een land allerlei betuttelende extra regeltjes te gaan zitten verzinnen.

#15.2 tienwijzen - Reactie op #15.1

Ik moet zeggen dat ik eigenlijk geen idee heb wat liberalisme in z’n pure vorm is.
Voor mannen als Burcke, en vooral voor Rothbard, heb ik geen enkele achting.
Mijn idee van liberalisme is ‘ieder voor zich, en god voor ons allen’.
Wat in de VS voor liberalisme doorgaat zou bij ons reactionair conservatisme zijn, lijkt me.
En de VVD nu hier is vooral de partij voor de rijken, en zij die menen rijk te zijn, of te moeten worden.

#15.3 Inca - Reactie op #15.2

De mensen die rijk menen te zijn (maar eigenlijk gewoon leuk bovenmodaal maar niet rijk) of willen worden zijn bij de VVD verkeerd – jammer dat ze dat niet beseffen. De VVD incasseert met liefde hun stemmen, maar doet niets voor ze, werpt juist meer belemmeringen op.

#15.4 Spam - Reactie op #15.3

Maar als je VVD stem krijg je wel het gevoel om erbij te (gaan) horen. Alleen dat al is een hoop mensen veel waard.

Stemmen is meer psychologie en minder rationeel dan we zouden willen. Daar is voldoende onderzoek naar gedaan. Je kiest op gevoel en rationaliseert daarna je keuze. Je ziet het aan hoe Su de VVD hier probeert te verdedigen. Maar ook het gevoel om op te komen voor dieren, zieken, gratis downloaden, ouderen, onderwijs of werklozen kan je stem een bepaalde richting op sturen. Ook kiezen velen graag voor de winnaar of de underdog en verzinnen daar dan voor zichzelf een verhaaltje bij.

En vooral het type mensen dat je met een partij associeert is belangrijk. Zo heb ik lang geen GL willen stemmen vanwege een grijzewollensokkenimago dat ik aan die partij toeschreef. Tegenwoordig heb ik het gevoel dat ik rationeler kies en switch ik vaker partij, maar waarschijnlijk bedriegen mijn hersenen me nog altijd.

 • Volgende reactie op #15.3
#15.5 Klokwerk - Reactie op #15.3

Helemaal waar. De VVD is een partij die uitstraalt een partij voor winnaars te zijn. Veel mensen die helemaal geen winnaars zijn, willen daar wel graag bij horen. Dat is een deel van het “appeal”.

 • Vorige reactie op #15.3
#16 Wendela

Goed stuk! Dit is eigenlijk precies wat de partij LibDem zegt. Een nieuwe sociaal liberale partij. Veel ontevreden VVD’ers hebben zich daar inmiddels gemeld….. Net als ik! Terug naar de beginselen die daadwerkelijk bij liberalisme horen. Zie voor meer info de website: http://www.libdem.nl

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16.1 Klokwerk - Reactie op #16

Inderdaad gaat LibDem uit van een meer fundamentele interpretatie van het liberalisme en toont zij daarmee, net als D66, de liberale consistentie die bij de VVD mist.

#16.2 tienwijzen - Reactie op #16.1

De kletspraat van Pechtold consistentie ?
Tofi Dibi geeft tenminste toe dat weer medeplichtigen naar Afghanistan sturen een grote vergissing was.
En het referendum over de EU ‘grondwet’ wordt consistent genegeerd door wat Pech ons told.

#16.3 Klokwerk - Reactie op #16.2

Dat laatste is onzin; D66 heeft dat Nee uitgelegd als een roep om meer invloed van de burger op Europa. Is hem net zo gegund als iedere andere uitleg. En het opkomen voor een veiliger Afghanistan is, hoewel ik ook voor geen barst in die missie geloof, ook niet in tegenspraak met de agenda van D66.

#17 Thallmann

En een liberale partij is tegen windmolen subsidies, dat puntje mis ik nog.

Voor de rest “”Echte liberalen hebben bij de VVD dan ook al jaren niets meer te zoeken en zoeken hun heil tegenwoordig bij D66, en misschien bij GroenLinks of de PvdA. “”

LOL, allemaal partijen die nog meer controle van de burger willen en een nog grotere overheid. Bij groenlinks moet die overheid dan ook nog is tegen het totalitaire aanleunen. Alles wat niet in hun heilstaat past moet of verboden of zwaar belast worden.

Liberalisme is toch echt meer dan het homohuwelijk en abortus.

@39
Sociaal liberaal is een hippe term voor sociaal democraat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17.1 Martijn - Reactie op #17

Niet helemaal. Vroeger was ik zo een echte sociaal-liberaal met zonnepanelen subsidiëren hier, vleestax daar, vrije keuze in de zorgverzekering zo, bankenregulatie zus.

Tegenwoordig werk ik voor een thuiszorginstelling en ik heb geleerd dat de links-liberale “keuzevrijheid” van GroenLinks en D66 leuk is voor ZZP-webdesigners en post-docs, maar toch vooral een ander woord voor “onbegrijpelijk bureaucratisch doolhof” voor een gepensioneerde havenarbeider (hoewel er ook voldoende huisartsen zijn bij wie het verschil tussen de WMO en de AWBZ maar niet duidelijk wil worden.)

Toen kwam ook nog de bankencrisis waarbij het ongegeneerde grote graaien van het grootkapitaal keihard aan het licht kwam.

Nu ben ik gewoon een keiharde ouderwetse sociaal-democraat: minimaal 70% inkomstenbelasting op alle inkomens boven twee ton, de sloophamer in alle kolencentrales en legbatterijen, gezondheidszorg en spoorwegen nationaliseren, geen reclame op publieke televisie en geen reclame tussen kinderprogramma’s op commerciële televisie, een verbod op auto’s die harder kunnen dan 120. Kortom: weg met de slappe gedoe van “markt waar markt kan en toezicht waar toezicht moet.”

 • Volgende reactie op #17
#17.2 Klokwerk - Reactie op #17.1

Het jammere is dat de sociaal-democratische partijen de ZZP-webdesigners zo blijven discrimineren op de arbeidsmarkt en de socialisten de titel van hun volkslied vergeten zijn ;).

#17.3 Martijn - Reactie op #17.2

Dat klopt. Met de echte sociaal-democratie heeft het benepen conservatieve provincialisme van de SP niets te doen. Welke partij heeft sowieso nog een visie op een betere toekomst die zowel rechtvaardiger als geavanceerder is? GroenLinks is nog de enige partij die iets van vooruitgangsgeloof uitstraalt op papier, maar in praktijk is Jolande Sap net zo een visieloze ‘realistische’ Droogstoppel als de rest van het stel.

 • Volgende reactie op #17.2
#17.4 ReinoutS - Reactie op #17.3

Je mag van Jolande Sap vinden wat je wilt, maar GroenLinks is 27.000 leden sterk. Allemaal mensen die op hun manier werken aan een rechtvaardigere en groenere samenleving.

 • Volgende reactie op #17.3
#17.5 Klokwerk - Reactie op #17.3

Ik vind op GroenLinks inhoudelijk bijna niks aan te merken. Jammer dat ze zulke slechte politici hebben.

 • Volgende reactie op #17.3
 • Vorige reactie op #17.3
#17.6 Ellen - Reactie op #17.3

“Met de echte sociaal-democratie heeft het benepen conservatieve provincialisme van de SP niets te doen.”

De SP is voor de euro en Europa hoor. Waarin is het volgens jou “benepen,” “conservatief” en “provinciaal?” Ik vind het juist een progressieve partij: voor groene energie, investeringen in innovatie, slimme, nieuwe techniek, onderwijs, opkomend voor werknemers en bij uitstek dé partij voor sociale mobiliteit.

De SP zag al in 2010 trouwens dat de schulden van de Grieken geherstructureerd moesten worden, omdat private partijen al hadden geprofiteerd van de speculatieve koersen, voordat Europese belastingbetalers mee zouden betalen.

Goed stuk over de VVD trouwens.

De SP is het tegenovergestelde van de VVD. Daarom wil Rutte niet met de SP.

 • Vorige reactie op #17.3
#17.7 tienwijzen - Reactie op #17.2

Een ZZP’er is een ondernemer, en dus niet op de arbeidsmarkt.

 • Vorige reactie op #17.2
#17.8 su - Reactie op #17.7

Een ZZP’er neemt werk aan, dus is zeker actief op de arbeidsmarkt. Alleen meer in de hoedanigheid van aannemer. Verder zal het mij een raadsel zijn hoe ZZP’ers gedescrimineerd worden ten opzichte van andere ondernemers door sociaaldemocraten.

 • Volgende reactie op #17.7
#17.9 Klokwerk - Reactie op #17.7

Ze hebben recht op ontslagbescherming en dus geen vangnet voor het verlies van werk zoals werknemers die wel hebben. Terwijl het soms zelfs wel hun directe collega’s zijn. Het gebrek van sociaal democraten en de zelfbenoemde socialisten aan begrip voor de scheiding op de arbeidsmarkt tussen de ‘haves’ (mensen met een vast contract) en de ‘not haves’ (flexwerkers en ZZPers) vind ik zowel stuitend als oerstom. Dat laatste omdat door dit gebrek aan aandacht voor die scheiding de vaste contracten langzaam aan vervangen worden door flexcontracten en lossen opdrachten, en er over een paar decennia in praktijk nauwelijks nog een ontslagrecht zal bestaan om te verdedigen, omdat bijna niemand er meer gebruik van kan maken.

 • Volgende reactie op #17.7
 • Vorige reactie op #17.7
#17.10 su - Reactie op #17.7

Ze hebben recht op ontslagbescherming en dus geen vangnet voor het verlies van werk zoals werknemers die wel hebben.

Voor het geval ze zichzelf ontslaan zeker? Praat geen onzin, man.

 • Volgende reactie op #17.7
 • Vorige reactie op #17.7
#17.11 su - Reactie op #17.7

tussen de ‘haves’ (mensen met een vast contract) en de ‘not haves’ (flexwerkers en ZZPers)

Je bedoelt de ZZP’ers in de zin van vrije jongens die de kantoorpikkies voor losers uitmaakten toen het voor de wind ging, of de vaste werkkrachten die het ZZP-wezen zijn ingerommeld? Voor de tweede groep heb ik alle begrip en snap ik dat je die als have-nots classificeert. De eerste groep krijgt van mij geen sympathie, en ik vind het ronduit stuitend dat zij zichzelf als have-nots proberen te afficieren.

 • Volgende reactie op #17.7
 • Vorige reactie op #17.7
#17.12 Jabir - Reactie op #17.7

@su

Rancune is een slechte raadgever.

 • Volgende reactie op #17.7
 • Vorige reactie op #17.7
#17.13 su - Reactie op #17.7

@Jabir: Het is geen rancune. Als ZZP’er maak je een keuze wat consequenties draagt. Wil je een vangnet voor de slechte tijden, dan zul je afdracht moeten doen in de goede tijden. Zo werkt de WW ook. Wat Klokwerk nu roept is dat de zogenaamde haves (en have-nots, zoals flexwerkers) hem een subsidie moeten toestoppen omdat hij verzaakte om te sparen voor de slechte tijden, en even een trap na geeft. Ik pas daarvoor.

 • Volgende reactie op #17.7
 • Vorige reactie op #17.7
#17.14 Jabir - Reactie op #17.7

su, ik ben het gewoon met je eens.

 • Volgende reactie op #17.7
 • Vorige reactie op #17.7
#17.15 su - Reactie op #17.7

Sorry. Had ik niet uit je reactie gehaald.

 • Volgende reactie op #17.7
 • Vorige reactie op #17.7
#17.16 pedro - Reactie op #17.7

Toch wel komisch hoor. ZZPer worden en daarna dezelfde rechten blijven claimen als werknemers, die in vaste dienst zijn blijven werken. Sommige mensen willen ook altijd van 2 walletjes eten.

 • Volgende reactie op #17.7
 • Vorige reactie op #17.7
#17.17 Jabir - Reactie op #17.7

Sorry, dat was ook te onduidelijk. Maar ik lach mensen met een vaste baan helemaal niet uit en die hebben ook allemaal voordelen die ik als zelfstandige niet geniet: zo kan je met een arbeidscontract veel makkelijker een hypotheek krijgen, komen werkgevers/ opdrachtgevers makkelijk weer van je af en eigenlijk zijn de meeste ZZP klussen gewoon verkapte dienstverbanden. Van mij zou die hele frauduleuze lulkoek met VAR verklaringen op de schop mogen.

Het is lekker verdienen. Maar als je even geen klussen hebt, of ziek bent, is er geen enkel vangnet; ik ben dan ook nooit ziek. In 2010 had ik een wat minder jaar en de enige plek waar ik dan terecht kan voor geld is de bank.

 • Volgende reactie op #17.7
 • Vorige reactie op #17.7
#17.18 Klokwerk - Reactie op #17.7

@Su: Wanneer mensen geen werk hebben en geen vangnet is dat bepaald geen onzin. Verder klinkt er in uw reactie met name veel rancune naar ZZPers. Sluit u aan de SP en leeft u zich uit zou ik zeggen. Enig gevoel voor sociale verhoudingen spreekt er niet uit. Veel ZZPers zijn gewoon ZZPer omdat ze nergens meer vast worden aangenomen. Hun loon is navenant laag dat er van sparen geen sprake was. Zij zijn de echte slachtoffers van de economische crisis; zij hebben de klap opgevangen. Ik noemde ook de flexwerkers. Die worden door u voor het gemak maar genegeerd. Problemen los je echter niet op door ze te negeren.

 • Volgende reactie op #17.7
 • Vorige reactie op #17.7
#17.19 su - Reactie op #17.7

@87: Voor ZZP’ers is er net zo goed bijstand als voor alle anderen. Maar verder probeer je aanspraak te maken op verzekeringen waaraan je niet hebt meebetaald, zoals de WW. Ik ben zeker voor sociale vangnetten, ook voor zelfstandigen. Maar de consequentie daarvan is dat er ook afdracht moet zijn. Waar iik tegen ageer is dat je doet voorkomen alsof je wordt uitgesloten van zaken waar je recht op hebt, dat is niet zo. Verder zou je je eens meer in de standpunten van de SP moeten verdiepen. Die hebben meer op met zelfstandigen dan je hier doet voorkomen.

 • Vorige reactie op #17.7
#17.20 Klokwerk - Reactie op #17

Dan heeft u denk ik de programma’s van GroenLinks niet goed gelezen, en het handelen van die partij niet goed geobserveerd. Hoewel GL inderdaad geen zuiver liberale partij is, is ze zeker niet zomaar voor het verbieden van alles wat slecht is, integendeel. Zomaar ad hoc belasten stelt ze ook al niet voor. En D66 treft die kritiek al helemaal niet. Zeker de laatste benadert het liberalisme mijns inziens dan ook veel beter dan de VVD. Maar mocht u deze stelling vol willen houden dan zou ik graag een onderbouwing zien. Wat roepen wordt in de politiek al genoeg gedaan.

Ik zie de VVD overigens zeker niet consequent voor windmolen-subsidies pleiten, maar integendeel als uitgangspunt heeft dat ze tegen iedere vorm van energiesubsidie is – dus die windmolens heb ik maar niet meegenomen.

 • Volgende reactie op #17
 • Vorige reactie op #17
#17.22 Bismarck - Reactie op #17

Het is we grappig dat je de term totalitair in verband brengt met Groenlinks, waar die partij zich toch de afgelopen tien jaar* het hardst verzet heeft tegen de totalitaire trekjes die met name VVD en CDA vertoonden, door steeds meer van ons te willen weten, afwijkende gedragingen te criminaliseren en ons steeds meer te bespioneren. Om maar wat voorbeelden te noemen: wietpas, vingerafdrukkenopslag, bewaarplicht telecomgegevens, identificatieplicht, huiszoeking bij uitkeringsgerechtigden en registratie prostituees. Allemaal voorstellen waar de VVD voor en GL tegen stemde. Wie is er dan totalitair?

*De PvdD doet het sinds ze in de 2e Kamer zit nog beter.

 • Vorige reactie op #17
#17.23 mark3000 - Reactie op #17.22

Ik vraag me altijd af waaronder ik die voorbeelden die je hier benoemd moet plaatsen. Is dat dan rechts? als je daar voorstander van bent. Kortom, meer blauw op straat, meer controle en zwaardere straffen.

Of klassiek-liberaal? zoals Su al een keer aanhaalt.

#17.24 Bismarck - Reactie op #17.23

Mij maakt het niet zo uit of je dat rechts of klassiek-liberaal wilt noemen (al past het echt niet in die laatste categorie). Zeker is dat het stuk voor stuk totalitaire maatregelen zijn (en ik heb ze nog niet eens allemaal genoemd, omdat sommige maatregelen zich niet in twee woorden laten vangen).

#18 dandelion

Ik las iets over de vrees voor china, over 20 jaar. weet je wat het is: mensen zaaien angst. angst voor het ongewisse. en wat is de grootste vijand van individuele vrijheid… precies: angst. als angst regeert werkt dat verlammend. dan grijpt men naar de strohalm van het bekende. dat biedt schijnzekerheid maar wordt, getuige de grote aanhang van rutte, hartstochtelijk omarmd. en zo verwordt liberalisme tot conservatisme. de dood in de pot dus. iedere werkende ziel heeft in dit land kennelijk iets te verdedigen en grijpt naar het aloude bekende instrumentarium.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18.1 Klokwerk - Reactie op #18

ik vind de internationale concurrentiepositie nu juist een heel sterk argument om de macht niet te gunnen aan een partij die aangaande de EU al decennia niet veel meer weet dan de woorden “vrije markt” te pruttelen – we zien wat ons dat opgeleverd heeft, een dikke vette crisis…

#19 Wendela

Als ware lliberaal ga je uit van een grote mate van zelfbeschikking. Kortom minder regels, verboden, en vooral gewoon veel vrijheid voor burgers. Liberaal Democraten (LibDem) vertegenwoordigen het ware liberalisme en combineren dit met een sociaal vangnet. Jaa de combi is mogelijk. De partij wil veel gaan doen voor ZZP’ers en ook het MKB. Ontevreden zijn is een ding, iets willen veranderen is het volgende. Zeer interessant. kijk maar eens op libdem.nl!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19.1 Klokwerk - Reactie op #19

Libdem is zeker sympathiek maar als ik hun programma lees denk ik : waarom sluiten ze zich niet aan bij Dee zassenzastig?

#20 Let

Liberalisme is nooit meer dan vrijheid voor het individu en slavernij voor de rest, de grote onbekende meute van anderen. Het is een antisociale benadering van de wereld, waarin de liberaal zich superieur waant en het eigen argument als absolute waarheid aanneemt. Wat eigenlijk een persoonlijkheidsstoornis was, is inmiddels tot een levenswijze geworden, met volgelingen die het gewetenloze ervan wel aanspreekt. Hèt verhaal dus van de VVD en van menige daarbuiten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 HPax

Liberalisme en VVD in vogelvlucht.

1] Het NL-se liberalisme hier politiek door de VVD vertegenwoordigd, laat zich pas in relatie tot andere Nederlandse geestelijke – en politieke stromingen vatten. Die laatste zijn 1. het Christendom, 2. het Socialisme.

Het liberalisme gaat uit van de verantwoordelijke individu die zich doet kennen in de rol van civis = vrije burger. Liberalen spelen deze rol met overtuiging omdat zij hem maatschappelijk primair vinden. Christenen daarentegen hebben een religieuze opvatting van de individu en achten hem aan de rollen die hij helaas hier op aarde wel moet spelen, superieur. Het uiterlijk (rollen) telt niet bij ze, het leven op aarde is bijzaak. Maar bij de liberalen zijn rollen (posities) hoofdzaak en ze kleden zich ernaar. Geloven anderen in God, Marx, in het socialisme, de ethiek en de Goede Bedoeling, de Liberalen geloven in Lex.

Laten wij onthouden dat Nederland zijn moderne wetgeving aan de Liberaal Thorbecke te danken heeft. En ik weiger daar een historisch toeval in te zien.

2] Hoe verhoudt zich het liberalisme tot socialisme? Ik denk ongeveer zo.
Het productieve liberalisme start onbarmhartig, eindigt positief; het consumerende socialisme zwelgt in barmhartigheid, helpt zonder uitstel mensen, maar veroorzaakt altijd onherroepelijk de misère van permanente armoede en onderdrukking. Liberalisme blijft opereren met deurwaarders, socialisme loopt uit op beulen. Het geld raakt op, de uitdelingen aan een immer groeiend aantal afhankelijke mensen nemen onafwendbaar af, relletjes ontstaan die opstanden voorspellen, de socialistische leiders willen tegen elke prijs aan de macht blijven, de eerste schoten vallen, heropvoedingskampen gaan open. Een ongeremd socialisme niet op dictatuur uitlopend, is (zie Hayek, Orwell) ondenkbaar.

3] Liberalisme / VVD Cultureel. Verder is van liberalen bekend dat zij onaangenaam worden wanneer hun goede geld en positie op het spel staan. Dan is het met hun gemanierdheid snel gedaan. Maatschappelijk bedreigd hanteren ze die geslepen als maniertjes en wapen tegen mensen van hun rol onzeker, niet goed opgeleid, sec van minder komaf. Over hun ‘streken’ wil ik het niet hebben. Liberalen vallen persoonlijk tegen; het zijn toch niet de ‘gentlemen’ op wie ze willen lijken.*

*1 Om intern-organisatorische redenen moest 80-er jaren één lid van een politieke groep Nederlandse liberalen aftreden. Wie? Niemand wilde zich opofferen en toen liet men het lot beslissen. Dat trof een liberale minister. Maar die bleef; een ander verdween. Ook geen aristocraten, die liberalen.
*2 En zo laat zich de NL-liberaal Bolkenstein over de PVV, de partij van Geert Wilders uit: ‘stemmers van de partij van Geert Wilders zijn werkloos en hebben dochters die drugs gebruiken en zonen die weglopen’. (Elsevier, 17.02.2011. Kan het schunniger?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22.1 pedro - Reactie op #22

Een prachtig staaltje van oerconservatieve reactionaire ideologische prietpraat.