De puinhopen van twee decennia VVD

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De VVD blijft hoog staan de in peilingen. En dat terwijl het naïeve idealisme dat de VVD nog steeds aanhangt eigenlijk de oorzaak is alle grote politieke problemen van onze huidige tijd.

De vrije markttheorie. De centrale filosofie is dat wanneer het kapitaal vrij is, de maatschappij vanzelf het meest gezond zal worden. Een heerlijke geruststellende gedachte. Eigenlijk te mooi om waar te zijn. En verdomd, wat blijkt: het is ook niet waar.

Het tegenbewijs ligt op straat. Markten gedragen zich wanneer zij vrij zijn helemaal niet gezond. Bonussen en hoge salarissen blijken geen enkele relatie te hebben tot prestaties. Blinde privatiseringen hebben er over het algemeen juist voor gezorgd dat de service achteruit is gehold en de prijzen door het dak zijn gegaan: in de voorheen publieke sector en in de bankensector wordt meer verdiend maar slechter gepresteerd dan ooit. Wanneer bedrijven vrij zijn produceren zij rustig ten koste van mens en milieu, en tenslotte heeft de markt zich de afgelopen decennia als een hongerig consumptiedier volgevreten met een fikse hypotheek op de toekomst. Die hypotheek bleek helaas gebaseerd op gulzigheid in plaats van op enig gevoel voor realisme. Resultaat: dikke vette crisis.

Marktfalen

Dat de vrije markt niet altijd zo gezond werkt heeft een reden. Om de juiste keuze te maken mist de consument nu eenmaal meestal informatie en overzicht. En als hij al tot een goede productvergelijking kan komen, dan mist hij nog steeds bijna altijd het overzicht over de productieketen, en de gevolgen daarvan voor milieu, mens en maatschappij.

Dit zorgt voor een kortzichtigheid die we consumenten niet eens kwalijk kunnen nemen. Producenten op hun beurt reageren daar weer op met een korte termijndenken dat ze eigenlijk wel gedwongen zijn aan te nemen, want pakken ze die snelle winst niet dan worden ze keihard weggeconcurreerd. Dit zorgt ervoor dat marktpartijen in een vrije markt zich gedragen als kleine kinderen in een snoepwinkel. En dan de volgende dag klagen dat ze buikpijn hebben natuurlijk.

Vandaar dat er regelgeving nodig is om de markt te sturen, en dient de overheid waar nodig de rol van consument over te nemen, door collectief in te kopen of door zelf te organiseren.

De VVD

Goed, fouten kan je maken, maar je moet er ook van leren. In de jaren negentig was het de markt voor en de markt na, gretig pompten we de bubbel op en de overheid zette zijn goederen op straat. Tien jaar geleden echter had de politiek al wakker geschrokken moeten zijn doordat de publieke voorzieningen hard achteruit holden. Tenslotte heeft niet alleen de SP, maar ook Fortuijn daar indertijd al voor gewaarschuwd. En nu met de crisis zou de politiek helemaal een keer moeten beseffen dat de vrije markt niet zomaar alles voor de luie politicus oplost.

Ondertussen stemt een groot deel van Nederland echter nog op een partij die het verdomt om serieuze pogingen te ondernemen dit marktwerking-beest te temmen. Integendeel, in het huidige programma stelt de VVD voor lustig door te gaan op dezelfde weg… en daarbij nog eens extra hard op het gaspedaal te trappen.

In de VVD-dogmatiek heeft de markt namelijk nooit gefaald. Voor de VVD heeft de overheid het altijd gedaan. De overheid hoeft immers niet te concurreren, dus overheid doet het altijd verkeerd, zo luidt het dogma. Dat de overheid op geen enkele andere manier te controleren en te prikkelen zou zijn dan door concurrentie moet u er dan maar bij denken. Dit leidt tot een filosofie volgens welke de laatste nutsvoorzieningen zo snel mogelijk dienen te worden verkocht. Ook dienen in blinde sloopdrift tegen de overheid de parlementen te worden gehalveerd. En de crisis? Die dient volgens de VVD bestreden te worden door maar flink te bezuinigen op de overheid.

In praktijk komt dit alles erop neer dat de overheid steeds machtelozer staat tegenover de markt, die niet vanzelf gezonder wordt, maar des te gulziger om zich heen hapt, ten koste van mens en omgeving, en uiteindelijk ook zichzelf.

Europa

Niet alleen thuis, maar ook in de EU wordt de worsteling van de VVD met het failliet van haar eigen vrije-markt-ideologie pijnlijk duidelijk. Mark Rutte wordt tegenwoordig vaak verweten geen visie te hebben op Europa. Die heeft de VVD echter wel degelijk. Dat is nu juist zo problematisch. De visie van de VVD op de EU is namelijk dat de EU slechts een economische unie moet zijn, waarbij de vrije markt als uitgangspunt heilig is. De EU is daarmee in de VVD-ideologie eigenlijk al bijna perfect zoals hij nu is. Niet voor niets hebben prominente VVD-ers de afgelopen decennia de EU al meerdere malen als “af” verklaard.

Maar natuurlijk valt het zelfs de VVD inmiddels op dat het niet zo heel erg goed gaat met de Euro en de Europese economie. De enige analyse die zij daarbij kan maken echter is weer dat waar geld tekort komt, er maar flink bezuinigd moet worden. Door nog meer te privatiseren bijvoorbeeld. De VVD-er vraagt zich daarbij in zijn ideologische kramp onvoldoende af hoe de problemen zijn ontstaan. Deze zijn namelijk zeker niet zomaar te wijten aan spilzieke overheden. Spanje bijvoorbeeld deed het tot voor kort qua begrotingstekort namelijk voorbeeldig. Het land kwam pas in de problemen nadat haar banken in de problemen waren gekomen.

Waar de VVD door het huidige discours echter al gedwongen is toe te geven dat de al te vrije markt juist het probleem is gaat dit niet van harte, en blokkeert zij waar mogelijk alsnog de te nemen maatregelen. Rutte schuift daarvan graag de schuld naar ons parlement (lees: Wilders), maar minstens zoveel ligt Mark zijn houding aan zijn eigen ideologische achtergrond: de visie van de VVD op de overheid valt nu eenmaal niet te rijmen met een Brussel dat bepaalt in plaats van de markt.

Toekomst

Laten we eerlijk zijn. Onze westerse beschaving is met de crisis met een hele hard vaart tegen een enorme muur op gelopen. De vraag is: Hoe lang moeten we nog met onze kop tegen deze muur blijven rammen?

Misschien moeten daar gewoon maar eens mee stoppen. Misschien moeten we erkennen dat de vrije markt niet heilig is. En dat we een krachtige overheid nodig hebben om het tekort van de consumenten te compenseren. Om het graaien aan de top eens goed aan banden te leggen en te blijven controleren. Om ervoor te zorgen dat consumeren niet meer ten koste kan gaan van de samenleving en leefomgeving. Een overheid die waakt over de publieke sector bovendien.

Bij de meeste partijen lijkt dit besef nu langzaam op te komen. Bij de één wat meer dan bij de ander. Zo niet bij de VVD. Het “aanpakken” van haar slogan lijkt in praktijk meer op doorpakken, en leidt daarmee zeker tot het doorschuiven van de huidige problemen met de markt, maatschappij en leefomgeving. De VVD, die zich klaarstoomt voor Rutte II, zou daarom mijns inziens in het belang van ons allemaal maar beter een paar decennia op de reservebank mogen plaatsnemen. Mond houden parelkettinkje… u heeft de laatste twintig jaar te veel puinhopen aangericht.

Reacties (190)

#1 Frans

Prima heldere uiteenzetting.!

 • Volgende discussie
#1.1 willem - Reactie op #1

niet alleen Fortuijn reageerde op die ontwikkeling. Vanuit GroenLinks was destijds te horen: private rijkdom versus publieke armoede.

 • Volgende reactie op #1
#1.2 Margret - Reactie op #1

Heel leuk allemaal, maar de VVD heeft als, ze al op het pluche zat , voor een groot deel de wensen uitgevoerd van onze linkse rakkers. Ik kijk al met schrik vooruit hoe de boel verdeeld moet gaan worden zonder werken en alleen graaien bij de werkende mens want zoals ik heel lang geleden zei
“The problem with socialism is that at some point, you run out of other peoples money”.

 • Volgende reactie op #1
 • Vorige reactie op #1
#1.3 de_gemene_deler - Reactie op #1.2

“Het probleem met socialisme is dat op ze op een bepaald moment geen geld van andere mensen meer hebben”
Word hier dus in goed Nederlandsch gesteld.

Hmm… Dat is allemaal wel heel lollig -en het moet worden opgemerkt dat je die niet zelf hebt verzonnen- maar het probleem zit bij het eigendomsrecht dat word geclaimd.

Het euvel met rechtsige lieden is dat ze er voetstoots vanuit gaan dat al het geld door hen verdiend word. Men denkt dat wat aan het eind van de maand op de rekening word gestort een rechtvaardige vergoeding is voor de toegevoegde waarde van een individu, vooral wanneer dat een mooi bedrag is).

‘Geld verdienen’ is daarbij de geprefereerde term, terwijl veel inkomens alleen maar drijven op de inspanningen van het gros.

Een beetje herverdeling van het kapitaal is alleen maar rechtvaardig, omdat de waarde van geleverde inspanning moeilijk is te bepalen.

‘Hard werken’ is geen garantie voor een nuttige bijdrage, dat is te rechtlijnig gedacht.

#1.4 Heinster - Reactie op #1.3

De filosofie voor de persoon is: “Ik als verkoper heb een contract binnengehaald van 500.000 ipv 250.000. Dus ik heb al dat extra geld persoonlijk verdient.” Niet stilstaande bij de mensen die het hem mogelijk hebben gemaakt in die stoel te zitten.

Dus dan vergeet men de mensen op de werkvloer die het product maken, de distributie om het te verschepen, de studie die hem hebben geleerd wat hij nu doet, de persoon die hem heeft begeleid in zijn functie, de schoonmakers die ervoor zorgen dat hij zo min mogelijk gehinderd wordt in zijn werk, de wegen die gebouwd zijn om naar zijn werk te komen, de samenleving die heeft geholpen de persoon te vormen tot wat hij is(en hem heeft geïnspireerd).

Mensen snappen niet meer dat ze iets heel kleins zijn in een enorm iets. De individualisering is een vloek geweest waarin je niet een samenwerkend geheeld hebt, maar dat de mensen weer primitiever werd naar een “ikke ikke ikke” en “recht van de sterkste”…

Zoals in Amerika in de jaren 50 1% van de bevolking 8% van het kapitaal hadden is het nu 23% geworden… Zo zie je dat we het hier proberen na te doen(VVD is erg pro Amerika.

Er is niets mis met loon naar inzet, opleiding, verantwoordelijkheid(die ook genomen wordt), (gezond)risico, energie, belasting, unieke kennis etc. Maar op dit moment zijn de verschillen bizar.

Nu zitten we met een maximale schuld gebaseerd op een toekomst die simpelweg niet kon komen (er is geen onbeperkte expansie)… De huizenprijzen zijn zo hoog gestegen dat mensen aan de onderkant niet meer in kunnen stappen en er dus geen doorstroming is. Dus of de salarissen moeten omhoog(wat niet kan in deze periode) of de prijzen moeten nog veel verder naar beneden en zo de schuld op de toekomst proberen terug te brengen.

Maar voor mij zijn “alle” partijen die ooit “deels” in de regering zaten hieraan verantwoordelijk. Enkel druk makend om de lobby’s en het aantal stemmen… CDA, PVV, GL(Kunduz), D66, VVD en PVDA, zij allen zijn verantwoordelijk voor deze enorme puinhoop en het weggeven van de macht aan de banken en Europa. Niemand neemt verantwoordelijkheid…

Mensen stemmen nu massaal op de SP, niet omdat deze zo goed is (god helpe me), maar omdat de rest zeker zo slecht is.

Nederland heeft een partij nodig die er voor “heel” Nederland is. Die accepteert dat “iedereen” een steentje moet bijdragen, naar hun kunnen. Geen steuntrekkers, geen overdreven zelfverrijkers… Een land waarin we ons niet druk maken waar iemand vandaan komt, maar druk maken hoe iemand zich gedraagt tegenover anderen. Waar iedereen vrij is om te doen en te laten wat hij wil zolang dit andere niet deert(tere zieltjes daar gelaten). Waar verantwoordelijkheid wordt genomen als dingen misgaan, maar we ook niet te krampachtig reageren als het misgaat.

 • Volgende reactie op #1.3
#1.5 Klokwerk - Reactie op #1.3

Met een asterisk zou ik daarbij willen onderstrepen dat hard werken lang niet altijd wordt beloond. We kennen het fenomeen van de werkende armen: mensen die werken op het minimumloon of via schimmige constructies zelfs daar onder. Dat zijn geen mensen die niet hard werken. Maar voor de Vuvuduh zijn ze allerminst veilig.

Ook komen mensen vaak aan de bovenkant van de samenleving door een goede opvoeding en scholing, het juiste netwerk, de goede sociale afkomst. Tot en met de mensen die eigenlijk alleen maar geërfd hebben aan toe. Of mensen die dat niet hebben dat verdiend hebben is een eerste vraag die we ons zouden mogen stellen.

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.6 Margret - Reactie op #1.3

Ik heb een (nog) goed lopend bedrijf waar 125 mensen aan het werk zijn, deze verdienen al naar gelang hun functie hun boterham.

Ik heb het bedrijf opgericht en daarbij alle risico’s gedragen en draag deze nog steeds (werk daarbij veel meer dan mijn medewerkers) die dat met zich mee brengt. Maar dit heeft uiteindelijk voor mij een meer dan uitstekende boterham opgeleverd en tot nu voor 125 mensen een baan.
Daarnaast heb ik een prijzige hobby ik vaar graag, en ben van plan bij een van mijn vrienden een nieuw schip te bestellen.
Bij dat bedrijf werken 10 mensen.

Als de regering m.n. de linkse kant van deze, doorgaat met allerlei belasting verhogingen en beperkingen op te leggen aan bedrijven, om hun hobby nivellering, socialisme en EU te kunnen blijven uit voeren moeten bedrijven keuzes gaan maken.

Ik wil altijd voorkomen dat ik 1 van mijn mensen moet ontslaan en als ik daarvoor mijn winsten moet gebruiken prima, maar dat betekent dat ik mijn hobby niet kan blijven doen dus geen nieuw schip of bootje dit betekend dat er minder orders bij de scheepsbouwer komen en dat daar de klappen gaan vallen.

Dus het is het een of het ander, daarbij is het citaat van Margaret Thatcher, dus niet geheel buiten de waarheid.
Het ongebreideld geld weg halen bij de werkende mensen en bedrijven om , mensen, landen etc. die geen zin hebben om te werken of de financiën op orde willen brengen.
Nee, geef mij maar een lekker rechts kabinet en het is gebleken dat deze vaak socialer zijn dan de linkse kabinetten.

 • Vorige reactie op #1.3
#1.7 Hal Incandenza - Reactie op #1.6

U realiseert zich dat Nederland een belastingparadijs is voor bedrijven, hoop ik…

 • Volgende reactie op #1.6
#1.8 su - Reactie op #1.6

die geen zin hebben om te werken

Ach, weer de zoveelste frame. Alsof alle werklozen geen zin hebben om te werken. Fuck Thatcher. Hope she dies soon so we can throw a party!

 • Volgende reactie op #1.6
 • Vorige reactie op #1.6
#1.9 Margret - Reactie op #1.6

143
Ach, indien Nederland een belasting paradijs is, waarom zijn er dan zoveel faillissementen (en dit ligt niet alleen aan de crisis), waarom wordt er zo weinig geïnvesteerd, waarom vertrekken multinationals naar andere landen, waarom verhuizen particulieren naar het buitenland.
Dat zijn natuurlijk de groot verdieners, maar zou het niet verstandig zijn iets minder te nivelleren en deze belastingbetalers in den lande te houden.

144
Ik impliceer totaal niet dat alle werkelozen niet willen werken, maar u kunt niet ontkennen dat er toch wel een aantal zijn die het liever niet doen (Rotterdam, Westland banen plan) En het is natuurlijk van de gekke dat als men wil werken, het toch maar niet doet, omdat er dan maandelijks minder geld te besteden is.

En om nu iemand dood te wensen omdat zijn of haar uitspraken U niet bevallen is wel erg kort door de bocht.

 • Volgende reactie op #1.6
 • Vorige reactie op #1.6
#1.10 su - Reactie op #1.6

Het blijft een marginaal aantal die niet wil werken, te klein in ieder geval om zulke denigrerende uitspraken aan op te hangen. En helemaal misdadig om daar een politieke ideologie mee te verantwoorden.

En verder onderschat je hoe gehaat Thatcher nog is in de VK. Ze heeft vele levens geruineërd met haar asociale politiek. Bij haar dood zullen velen juichen zoals de muchkins: ding-dong, the witch is dead!

 • Volgende reactie op #1.6
 • Vorige reactie op #1.6
#1.11 de_gemene_deler - Reactie op #1.6

@145
1- Ik waardeer je inspanning maar je doet wel net alsof de maatschappij in elkaar zou donderen als je geen boot meer zou kunnen kopen. Dat noemt men arrogantie. Dat kom je bij succesvolle ondernemers vaak tegen, dat men zich onmisbaar gaat voelen, dat iedereen tot uitzichtloze ellende vervalt als het niet aan hem/haar lag.
En die houding lijkt mij niet gerechtvaardigd, want mensen bij die rederij zouden natuurlijk ook ergens anders aan de slag kunnen gaan of zelf een bedrijfje kunnen beginnen. Maar vooral: zonder werknemers houd elk bedrijf op te bestaan.punt.

2- Dat er zoveel faillissementen zijn kan je niet zomaar afschuiven op belastingdruk. Op die manier praat je je verhaal wel heel gemakkelijk rond, net als de VVD altijd placht te doen. Een faillissement zou net zo goed kunnen liggen aan het feit dat niet iedereen weet hoe je moet ondernemen. Er gaan genoeg bakkertjes en kappertjes failliet. De VVD loopt het ondernemen ook altijd lekker te promoten.
Met belastinggeld kan je ervoor in elk geval voor zorgen dat ontslagen werknemers omgeschoold kunnen worden tot iets nuttigs, bijvoorbeeld van bootlasser tot oncoloog, en hebben we wellicht sneller een medicijn tegen kanker, om het maar eens een beetje te overdrijven.

3- In de jaren zestig haalden grote bedrijven de sloebers uit het buitenland, tegenwoordig vertrekken multinationals naar lage lonen landen omdat de mensen daar tenminste nog lekker uit te buiten zijn. Arbeidsomstandigheden daar zijn om te janken. Vergeet niet dat zestien uur per dag printplaatjes van i-phones solderen heel wat anders is dan zestien uur per dag bezig zijn met het opbouwen van je bedrijf.
Je zou de vraag kunnen stellen of we goederen die op zie manier zijn vervaardigd, zonder meer op onze markt zouden moeten accepteren. Of we niet een importbelasting te gaan heffen, zodat we weer kunnen concurreren. Jawel, vloeken in de kerk van de vrije markt, ik weet het. Maar de Chinezen komen godbetert hier naartoe migreren omdat ze het daar zo slecht hebben. Arbeid heeft een prijs, dan moeten we maar iets meer betalen voor onze spulletjes.

4- Dat Westland-banenproject van de VVD is een gotspe. Dat die Polen veelal niet krijgen wat hen word beloofd is al crimineel, maar dat de VVD ook nog autochtonen gaat dwingen ermee te concurreren, om voor ver onder het minimumloon massa’s lullige sierplantjes te gaan kweken… Dat project is gewoon mislukt omdat het een dom project was. Je kan een paard naar het water leiden, maar je kan het niet laten drinken.

5- Als particulieren om belastingredenen liever ergens anders gaan wonen, dan sodemieteren ze maar op. We moeten überhaupt betere internationale wetgeving hebben tegen belastingontwijking. Iets waar we vooreerst Europa voor nodig hebben. Als ze dan nog in timboektoe willen gaan leven dan wens ik ze veel plezier zonder cholera en malaria.
6- Ik zal niet zo ver gaan iemand dood te wensen maar Margaret Thatcher is inderdaad een vreselijk mens geweest. Een kiezel in de schoen van Europa, een schothagel op de binnenlandse arbeider en over het algemeen een vrouw met de subitiliteit van een sloopkogel. Ik snap echter wel dat haar theatrale optreden voor veel mensen een spektakel is geweest en dat maakt natuurlijk een onuitwisbare indruk.

Enfin Margaret, ik heb dus nogal wat kanttekeningen te plaatsen bij je verhaal, maar het is mooi dat je bereid bent discussie te voeren op dit forum.
Trouwens, het is toch ook mooi dat, mocht je bedrijf door een combinatie van ongelukkige voorvallen failliet gaan (want dat soort verhalen zijn er ook genoeg), het sociaal vangnet dan voor je (en familie) klaarstaat. De VVD gaat daar wel heel erg nonchalant en oneerbiedig mee om hoor. Het gaat mij goed, en mijn toekomst ziet er goed uit maar ik merk de armoede hier in de stad wel. Stem dan D66.

 • Vorige reactie op #1.6
#1.12 Logisch toch? - Reactie op #1

Het beste bewijs dat een krachtige overheid onwenselijk is, is eenvoudig te zien in de (voormalig) communistische landen. De schrijver van dit artikel is duidelijk nooit in het oostblok geweest. Onze verworvenheden hebben we te danken aan de vrije markt. Dat dit niet perfect is weeg niet op tegen de voordelen die dit ons gebracht heeft.

 • Vorige reactie op #1
#1.13 Klokwerk - Reactie op #1.12

De schrijver van dit artikel is wel degelijk in het Oostblok geweest, zij het na de val van de muur, maar hij is geschiedenisfreak genoeg om genoeg kennis te hebben genomen van, en ook te kunnen concluderen: DAT NOOIT. Daarnaast heeft hij ook rondgezworven in landen als Cuba en Vietnam, en weet dat dit soort overheden net zo te benijden zijn als die van China – totaal niet dus.

De schrijver van dit artikel pleit dan ook zeker niet voor een planeconomie. Niet achter iedere criticus van het vrije marktdenken schuilt een communist. Raar toch dat mensen gelijk als zij de term “overheid” horen in die kramp schieten. Laten we alsjeblieft niet in dat frame schieten, dat slaat nergens op.

Het gaat erom dat de overheid naast een rechtsstaat de taak heeft een goede infrastructuur en een vangnet te garanderen. En dat de overheid de taak heeft regels te stellen en/of tax te heffen op productie die ten koste gaat van mens en omgeving. Dit om stabiliteit in de economie te brengen en een moderne welvaartsstaat mogelijk te maken.

Ook de VVD vindt dat. Waar het hier om gaat is dat het model dat de VVD daarin voorstaat, het model waarin de overheid zijn producten inkoopt bij grote private bedrijven (zoals in het OV), of dat klanten laat inkopen via ingewikkelde via private bedrijven lopende constructies (zorg, sociale zekerheid), terwijl deze bedrijven verder zo vrij mogelijk worden gelaten (banken), in de praktijk niet blijkt te werken.

En daar is er ook een theoretische verklaring voor te vinden. De klant mist het overzicht en werken ten-koste-van wordt beloond.

Het gaat om het zoeken naar een goed evenwicht tussen de overheid en de vrije markt. En de stelling is dat dat evenwicht bij de VVD allerminst is gewaarborgd. Integendeel.

#2 Jack Random

Verdomd, spijker+kop. Plus. Inderdaad sneu dat de VVD nog zo groot is, en dat het vrije markt- en privatiseringsfundamentalisme alleen door de SP aan de kaak gesteld wordt. Je moet welhaast een bord voor je kop hebben om het bovenstaande niet te zien. Of keihard vanuit de goed gevulde beurs en spaarrekening vanwege eigenbelang denken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 KommisarisRex - Reactie op #2

Maar de VVD heeft geen last van naïef geloven in het type wij-zijn-het-Westen-en-weten-het-beter idealen zoals de D66, de PvdA en GL dat. doen. En de SP trouwens ook niet. Ik voorspel een een VVD-SP regering… of omgekeerd. Met e.v.t. een 3e partij erbij. En wat nou zou leuk is: Dan kunnen de VVD en de SP elkaar sociaal economisch tegemoet komen en krijgen we nog eens wat realiteitszin wat betreft onze plek in de wereld. Lijkt me uitstekend.

#2.2 Klokwerk - Reactie op #2.1

Ik vind die vrije-marktideologie nu juist heel erg in de buurt komen van die naïeve idealen waar u op doelt.

Ik ben niet tegen rekening houden met marktmechanismen, en daar gebruik van maken waar mogelijk is ook slim. Maar oogkleppen op voor de makkes daarvan, dat is iets dat we te lang gedaan hebben.

Nee, even geen VVD wat mij betreft. Laat D66 die rol maar overnemen en samen met de SP dat kabinet gaan vormen. Die lui zijn ook erg van de vrije markt, maar zien er af en toe tenminste nog de tekortkomingen van in, en kiezen niet consequent voor de macht van het grote (en snelle) geld.

#2.3 Rik - Reactie op #2.2

Ben het met je (ik hou niet van U bij reaguren) eens dat de markt niet zalig maakt.

D66 zou ik dan ook eigenlijk al jaren moeten stemmen… maar krijg het niet over m’n hart zolang ze zo overtuigd waren van hun eigen gelijk. Laatste Europeese verkiezingen eens een uitzondering gemaakt toen alle andere partijen anti-EU dingen aan het roepen waren.

#2.4 Klokwerk - Reactie op #2.3

Maar overtuigd zijn van hun eigen gelijk -daar hebben toch wel meer politici last van (en de rest ook)? :)

#3 Anton B

De service in de vrije markt achteruitgegaan, pardon? |Ooit wel eens klant geweest bij de PTT, waar je kon kiezen uit 1 grijze telefoon tegen enorme kosten, Ooit, voor de marktwerking, wel een in het ziekenhuis gelegen op eindeloze zalen met smerig voer, als je het al levend haalde voordat je van de wachtlijst af was? Ooit met een ziekenfonds brilletje bij de schooltandarts geweest, of is dat allemaal al weer vergeten?

De problemen van de EU komen door de zuidelijke landen met een socialistische regering die een veel te dure verzorginstaat overeind probeerden te houden met geleend geld en pertinent weigerden op tijd te bezuinigen. Idem geld voor de gezondheidszorg, waar vergrijzing en moderne, maar dure, technieken veel meer geld vergen dan die paar duizend euro salaris van de directeur. Pas was die controversie over die zeldzame ziekten die 7.5 ton E|uro per patient per jaar kosten, 10 jaar geleden bestond dat nog niet.

De stijgende kosten bij de nutsbedrijven komen niet doordat de directeur een bonus krijgt,maar door torenhoge milieu belastingen van een bemoeizuchtige overheid. Percentueel is die bonus van de directeur daarbij nihil.

Laten we echt eerlijk zijn, in de toenemende internationale wereld kunnen we ons geen peperdure overheid meer veroorloven, anders staan we op den duur met lege handen. We hebben aan Griekenland en Spanje gezien wat de gevolgen zijn als we dat niet doen. Om weer eerlijk te zijn eigenlijk aan vrijwel elke socialistische regering die er ooit geweest is. Willen we Griekenland niet achterna gaan is het dus van het hoogste belang op Rutte in het torentje te laten zitten, in ieder geval totdat de puinhopen van zijn Europese socialistische collega’s zijn opgeruimd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Joop - Reactie op #3

Laten we eerlijk zijn en net zoals de Amerikanen met een anti-socialistische regering lekker oorlogje voeren. Dat kost vrijwel niets. :-P

Hebben ze in de zuidelijke EU staten een verzorgingsstaat, nee, het komt nog niet in de buurt van de onze. Maar ja, het bekt zo lekker. Wat is dan het verschil? Nederland en co kunnen internationaal concurreren (voor hoelang?) de zuidelijke staten hebben weinig te bieden. Jammer, dan ben je een verliezer op de internationale markt.

En maar weer de schuld geven aan de overheid. Die weer eens banken moeten redden, want marktwerking is zo moeilijk. Beter gezegd: marktwerking heeft in de gehele economische geschiedenis voor schommelingen gezorgd – goede en ontzettend slechte tijden. Dan zullen voor de goede tijden wel niet de overheden aansprakelijk geweest zijn, nee, alleen bij de slechtere tijden.

En trouwens ik heb in de jaren tachtig wel eens in het ziekenhuis gelegen, en het eten was voortreffelijk, de verpleegster zeepte mij lekker in en ik kwam er weer geheel genezen uit zonder wachtlijst.

Rutte heeft niets bijgedragen by the way, dat is een hulpbroeder van het internationale bedrijfsleven, net zoals zijn voorgangers. Dus ere wie ere toekomt. Man en paard noemen.

 • Volgende reactie op #3
#3.2 Lennart - Reactie op #3

Anton B. laat heel duidelijk zien waarom de VVD nog steeds zo goed scoort: omdat ze een heel krachtig frame gebruiken om de werkelijkheid te verdoezelen. Volgens B. en de VVD ligt het allemaal aan de “socialistische overheid”.

 • Volgende reactie op #3
 • Vorige reactie op #3
#3.3 Kok - Reactie op #3

Het is gewoon pijnlijk om zóveel feitelijke onjuistheden en regelrechte leugens in 1 reactie te zien.

 • Volgende reactie op #3
 • Vorige reactie op #3
#3.4 Reinaert - Reactie op #3

Wat kan een mens op een nette manier onbeschoft liegen.

 • Volgende reactie op #3
 • Vorige reactie op #3
#3.5 Henk van S tot S - Reactie op #3

Zuidelijke landen dure verzorgingsstaat?
Laat ik nu het idee hebben dat daar meer geld naar corruptie ging/gaat dan naar verzorging.
Over verzorgingsstaten gesproken:
Zweden ligt knap noordelijk ;-)

 • Volgende reactie op #3
 • Vorige reactie op #3
#3.6 de_gemene_deler - Reactie op #3

Hah! Wat een flagrante ouderwetse koude-oorlogkronkel schemert er door dat betoog van u.

Dat de telefoons in de jaren tachtig niet draadloos waren komt natuurlijk door de inefficiëntie van de overheid.
En als we geld kwijtraken dan is dat natuurlijk door een spilzieke overheid (de onze of een andere), die overal maar onzinbelastingen over heft. Laten we vooral niet kijken naar de kapitalen die we kwijt zijn aan de overhead (waterhoofden) van grote commerciële organisaties, die onze in de winkel gespendeerde centjes over de balk slingeren aan aanmatigende marketing en reclame-onzin die de openbare ruimte vervuilen en waar we ons tegen moeten wapenen met een bel-me-niet register…

Nee meneer, ik beschuldig U van een achterhaald wereldbeeld. Dat denken heeft de wereld dertig jaren lang in de tang gehad dus u moet niet zo maar wijzen naar groenlinks of d66 als er een tekort op de balans ontstaat.

Het word tijd dat jullie vrijemarkt-fundamentalisten eens wat verantwoording gaan afleggen in plaats van te proberen anderen de schuld in de schoenen te schuiven.
Laten we inderdaad eerlijk zijn en zeggen dat deze achterhaalde ideologie in haar pure uitvoering onherroepelijk op een catastrofe uitloopt.
En probeer dan ook eens open te staan voor ideeën van anderen i.p.v. deze honend van de hand te wijzen, zoals rechtse rakkers (en zeker ook die nette aardige Mark Rutte) gewoon zijn te doen.

Uw eenzijdige visie is voor mij alleen te begrijpen als u bent gevlucht uit een voormalig communistisch land.

 • Volgende reactie op #3
 • Vorige reactie op #3
#3.7 alt. johan - Reactie op #3.6

@dgd: Ik ken genoeg mensen die de PTT en tegenwoordig de KPN wel kunnen schieten. De gedwongen winkelnering, de vieze monopolie-praktijken, ik heb er zelf ook van kunnen genieten, tot in deze eeuw aan toe. Mensen die voor geen goud terug willen naar de KPN.

#3.8 Frank - Reactie op #3

Mooi gesproken Anton!
Laat die linkse zuurpruimen maar eens horen hoe het echt zit!

 • Vorige reactie op #3
#3.9 pedro - Reactie op #3.8

Geweldig argument Frank. Als mensen nu Anton nog niet geloven… Jij hebt in elk geval je best gedaan.

 • Volgende reactie op #3.8
#3.10 frankw (formerly frank) - Reactie op #3.8

Frank, was je het ironieteken vergeten?

 • Vorige reactie op #3.8
#4 Michel

Dank, heel goed verwoord. De puinhopen van de VVD, twee decennia nog wel. Inderdaad, en nog steeds niet tot inkeer. Zie maar weer hoe ze nog steeds bezig zijn om meer markt in de gezondheidszorg te bewerkstelligen (ziekenhuizen moeten commercieel bijvoorbeeld).

Een vraagje: heb je een link naar VVD-ers die zeggen dat Europa af is zoals het is? Ik ben wel benieuwd wie dat zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Klokwerk - Reactie op #4

Die had ik gegeven als ik hem had. Ik heb het Bolkesteijn eens in een interview horen zeggen maar dat was van de tijd voordat ik linkjes spaarde ;).

#4.2 Michel - Reactie op #4.1

Ik spaar wel, maar terugvinden is een ander verhaal ;-) Nu zul je ze er niet meer over horen. Hoogstens dat ze vechten als leeuwen om er zoveel mogelijk voor Nederland uit te slepen.

#5 weerbarst

De staat is de corporaties en corporaties de staat, daarom moeten we van beiden zoveel mogelijk af en de echte markt terugkrijgen en laten gelden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Michel

Nog iets: wat ik me nou wel afvraag – op die vraag ga jij niet in – hoe komt het eigenlijk dat de VVD het zo goed doet, zeker in vergelijking met de PvdA, haar grote tegenstander.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 Klokwerk - Reactie op #6

Da’s best een leuk onderwerp voor volgende week ;).

 • Volgende reactie op #6
#6.2 Michel - Reactie op #6.1

Ik ben benieuwd.

#6.3 de_gemene_deler - Reactie op #6.2

Gemakzucht.

#6.4 Klokwerk - Reactie op #6.3

Da’s dan wel een heel korte column he? ;)

#6.5 Maria - Reactie op #6

@009 Michel |

Ook ik verheug me op het beloofde artikel over de factoren die ons in de fuik loodsen van de hoge score van de VVD, tegenover de lage peiling van het redelijk alternatief: de PvdA.

 • Vorige reactie op #6
#7 FiFa

Keep calm and carry on (and fuck politics).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 McLovin - Reactie op #7

:)

#8 Grolschje

Och hebben we weer zo’n duizend in een dozijn bagger artikel. Economische vrijheid als het grootste kwaad op aarde.

Het zuiverende vermogen van een kapitalistische samenleving (slechte bedrijven gaan failiet) is er compleet uitgehaald met het geldcreatie systeem en gegarandeerde overheidsreddingen.

Dat geprivatiseerde bedrijven slechter presteren dan de vroegere staatsbedrijven is gewoon een leugen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 kevin - Reactie op #8

Had jij die systeembanken dan failliet laten gaan?

 • Volgende reactie op #8
#8.2 Grolschje - Reactie op #8.1

Ja. Het fenomeen ‘systeembanken’ is redelijk overrated. Ja, je zal een stuk van je BNP inleveren maar je kan daarna ook weer snel groeien (Zie Ijsland). Creative destruction.

 • Volgende reactie op #8.1
#8.3 cor mol - Reactie op #8.1

De aandeelhouders en de obligatiehouders wel.

 • Vorige reactie op #8.1
#8.4 Klokwerk - Reactie op #8

Tsja, er zijn altijd mensen die in ontkenning blijven leven en nog steeds geloven dat de gulzigheid uiteindelijk tóch aan de overheid lag…

Zolang je niet bewezen hebt dat de kortzichtigheid die de markt noodzakelijk heeft volgens het artikel niet bestaat ga ik er maar niet op in.

Verder: Ging en ga jij wel eens met de trein of bus? Ik zeg zeker niet dat de overheid het altijd beter doet, maar wel dat de markt absoluut niet op alles een antwoord is.

 • Volgende reactie op #8
 • Vorige reactie op #8
#8.5 Grolschje - Reactie op #8.4

Ik ga meerdere keren per week met de trein. En bijna dagelijks met de bus.
Vrijwel nooit problemen mee, soms springt er iemand voor de trein, of is de rails glad. Maar daar kunnen die organisaties natuurlijk weinig aan doen.
Zowel het private bus/trein bedrijf en staatsinstelling NS doen het goed.

Dat geklaag over NS snap ik nooit zo. Dat is juist één van de weinige staatsonderdelen die het uitstekend doet.

 • Volgende reactie op #8.4
#8.6 Klokwerk - Reactie op #8.5

Ik heb over de treinen die rijden ook niet heel veel klachten. Hoewel een uitvallende laatste trein me wel een redelijk aantal keren een peperdure taxi in heeft gedwongen. Maar los daarvan: de dekking en frequentie van het OV zijn achteruit gegaan, en de prijzen meer omhoog dan de inflatie. Ik zeg niet dat de overheid het beter had gedaan, maar de vrije markt heeft echt niet opgeleverd wat beloofd was.

#8.7 Grolschje - Reactie op #8.6

Het spoor is al in handen van de overheid. Net als de treinen. Dus dan kun je die daar op aankijken.

 • Volgende reactie op #8.6
#8.8 Klokwerk - Reactie op #8.6

Zegt de term “onrendabele lijnen” u niets? Een self fulfilling prophecy.

 • Volgende reactie op #8.6
 • Vorige reactie op #8.6
#8.9 Logisch toch? - Reactie op #8.6

“maar de vrije markt heeft echt niet opgeleverd wat beloofd was.”

Volgens mij is in de regio’s waar het openbaar vervoer is uitbesteed de kwaliteit e.d. zeker niet achteruit gegaan.De werknemers van deze bedrijven doen hun uiterste best om de klant te behagen (ze staken trouwens ook niet) Angstvallig werd voorgehouden dat de onrendabele lijnen opgeheven zouden worden, de frequentie verminderd zou worden e.d. In de praktijk lijkt dat zeer mee te vallen.

 • Volgende reactie op #8.6
 • Vorige reactie op #8.6
#8.10 Logisch toch? - Reactie op #8.6

ONRENDABEL
1) Geen winst opleverend 2) Niet economisch 3) Niet lonend 4) Niet winstgevend 5) Niet voordelig 6) Niet voortbrengend 7) Onproductief 8) Ongunstig 9) Tekorten veroorzakend 10) Verliesgevend 11) Weinig voortbrengend

 • Vorige reactie op #8.6
#8.11 Logisch toch? - Reactie op #8.4

Geen bedrijf of organisatie is zo gulzig als de overheid. Zonder bedrijven hebben we niets! De overheid voegt nauwelijks toegevoegde waarde toe.

Onze welvaart hebben we te danken aan bedrijven, de markt, niet aan de overheid. Dat er een aantal rotte appels tussen zitten is niet zo gek maar er zijn 10.000’den bedrijven in NL. Laten we deze nu niet zo gemakkelijk over één kam scheren! De meeste ondernemers zijn eerlijke hardwerkende mensen die het overgrote deel van NL aan een baan helpen.

In deze hele discussie is er niemand die ondernemers bedankt voor het feit dat hij/zij een baan heeft en dat NL een welvarend land is. Dat is dankzij de werkgevers en de werknemers! Maar zonder werkgevers zijn er geen werknemers.

 • Vorige reactie op #8.4
#8.12 Klokwerk - Reactie op #8.11

Oh jawel hoor. Bij deze, als auteur van het artikel: ondernemers bedankt, ik hou van jullie. Logisch, want ik ben er zelf één, zij het een erg kleine.

Het gaat erom dat ook ondernemers gezonde prikkels krijgen. Je kan als ondernemer wel proberen charitatief-instellinkje te spelen, maar als je dat doet wordt je snel uit de markt gedrukt door de snelle graaiers.

Het gaat erom dat de overheid een eerlijk speelveld creëert. Perverse prikkels afstraffen, niet uitdelen. Plus dat ze zorg draagt voor een rechtsstaat, een goede infrastructuur, en een deugdelijk vangnet. Op de manier waarop we dat nu proberen met de VVD aan het roer, gaat dat niet lukken.

#8.13 Logisch toch? - Reactie op #8.12

Volgens mij had de VVD een minderheidskabinet. In hoeverre staat de VVD dan aan het roer? In NL staat door het polderen geen enkele partij écht aan het roer.

Negatief zijn kan iedereen maar een alternatief aandragen is wat anders. Welke partij(en) zijn volgens u een goed alternatief voor een gezonde balans m.b.t. de verzorgingsstaat en het kapitalisme?

#8.14 de_gemene_deler - Reactie op #8

Ach ja, slechte banken moeten we dus gewoon failliet laten gaan: dan heb je maar gewoon pech als je daar je centjes op had gezet.
Dan was je dus kennelijk niet sterk genoeg om te overleven?

 • Vorige reactie op #8
#8.15 Logisch toch? - Reactie op #8.14

Iedereen heeft eigen verantwoordelijkheid. Hogere rente betekend meer risico, zo simpel werkt dat. Dat is niet gewoon pech.

Het is slecht dat de overheid de slechte banken redt. De consument verwacht maar dat de overheid wel voor de risico’s opdraait terwijl de consument de hogere rente int. Waarom zou een slechte bank niet failliet mogen gaan?

#9 Micowoco

Blasfemisch artikel. Moge de onzichtbare hand die de markt leidt, je neerbliksemen! ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bolke de big

In Nederland is praktisch NIKS echt geprivatiseerd, de overheid heeft of alle aandelen in handen of een gouden aandeel of bemoeit zich via andere wegen actief met de ‘voormalige’ staats bedrijven.

Het zijn in Nederland schijn privatiseringen (zelfs de KPN is niet 100% geprivatiseerd want dat wordt nog steeds bijgestuurd door de OPTA).

M.A.W. het zijn continue half-bakken oplossingen, of laat het volledig aan de markt over of houd het helemaal in eigen hand en doe niet zoals bij de NS net als of je privatiseert om vervolgens alle aandelen zelf in handen te houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10.1 Klokwerk - Reactie op #10

True, volledig vrije marktwerking is het zeker niet. Maar volledig aan de markt overlaten is om de redenen die ik beschrijf onder het kopje “marktfalen” bepaald geen goed idee, dus laten we dan maar niet kiezen voor die halfbakken oplossingen die de VVD ons door de strot blijft wurgen.

 • Volgende reactie op #10
#10.2 ReinoutS - Reactie op #10

Dus omdat de overheid nog wel enkele randvoorwaarden stelt en de markt niet volledig vrij en ongereguleerd is, is de privatisering van de KPN maar schijn, zeg je?
In dat geval hebben we geen enkel echt privaat bedrijf in dit land… je kletst werkelijk uit je nek.

Wel met je eens dat de “privatisering” van de NS het slechtste van twee werelden is.

 • Vorige reactie op #10
#10.3 Logisch toch? - Reactie op #10.2

Een markt waarin de overheid de spelregels bepaald is geen vrije markt. Hoe moeilijk is dat om te begrijpen?

#10.4 Klokwerk - Reactie op #10.3

Begrijp dan toch zelf eens dat de vrije markt niet bestaat, en dat niemand ook zegt dat die bestaat, maar wel dat het naïef is net te doen alsof die zou kúnnen bestaan.

#10.5 Logisch toch? - Reactie op #10.4

Het klopt dat de vrije markt niet bestaat. Desalniettemin wordt de vrije markt (wat dus geen vrije markt is) vaak verweten dat deze niet deugt.

Neem nu bijvoorbeeld het vrijlaten van de tandards tarieven. Deze tarieven zijn sindsdien enorm gestegen. Dat lijkt de schuld van de vrije markt maar is dat ook zo?

De opleiding tandheelkunde kent een landelijke numerus fixus. Daardoor worden er te weinig tandartsen opgeleid waardoor een vrije marktwerking niet mogelijk is. Door het gecreëerde tekort aan tandartsen kunnen de tarieven zo belachelijk hoog zijn.

Mijn punt is dat aan de marktwerking veel negatieve zaken verweten worden terwijl er geen echte marktwerking is. De overheid moet eerst de voorwaarden voor marktwerking creëren voordat de markt vrijgegeven wordt. Nu leeft bij veel mensen het idee dat marktewerking niet werkt. In een aantal zaken klopt dat zeker maar in de meeste gevallen niet.

#11 HPax

De werking van de Vrije Markt garandeert niet de totstandkoming van het Paradijs, maar van de minst slechte maatschappij die realistisch denkbaar is. Geen Utopia’s aub.

De moderne economie is zo’n 2 eeuwen geleden aan de politiek geëmancipeerd* en vrij geworden, daarna zeer productief.

Haar successen zijn daverend, we leven allemaal langer. Zonder haar geen 9,5 milliard mensen op deze aardbol. Dat vandaag zeer velen van die mensen aan de Economie tekort komen, is haar niet te verwijten. Zij kan het niet bijbenen. Als straks alle 10 miljard aardbewoners (mensen) in hun basisbehoefte zullen zijn voorzien, zijn er inmiddels weer 2 milliard stakkers bijgekomen, en zou dat de schuld van de Economie zijn? Lees op dit punt Hayek.

De financiële crisis die wij vandaag meemaken en die ook nog een ordinaire cyclische zou kunnen zou, lijkt het meest veroorzaakt door politieke interventie*. Regeringen* wilden onbetaalbare socialistische projecten uitvoeren en sleurden de Banken in hun fatale plannen mee. Veel oud-politici gingen bij Banken ‘werken’!

Uit bovenstaande overzicht leiden we gemakkelijk af dat de recente, verdere ontvlechting van Economie en Politiek onder fanfare ingezet, heimelijk een retour naar oude tijden betrof. Alleen het idioom waaronder het ging was nieuw, …en bedrieglijk.

* In Communistisch China pas vrij recent, en zie het daverend resultaat. En zijn er nu geen armen Chinezen meer? En is dat de schuld van de Economie? En waren er onder Mao minder arme Chinezen? Ik dacht het niet.

Vietnam ging eerder overstag, in 1986 met het ‘doi moi’ = nieuwe lijn – beleid, ook met veel succes. Wie kan het nu nog wagen iets lelijks over de Vrij markt = Economie te beweren? Misschien uitsluitend gehersenspoelde, vrijgestelde partijgangers en vakbondsbestuurders die een klassenvijand moeten verzinnen om de contributies te kunnen innen van hun argeloze, hulploze aanhang.

** Wij weten – áls je het wilt weten – dat het met Carter-USA is begonnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11.1 Ernest - Reactie op #11

Veel oud-politici gingen bij Banken ‘werken’!
Je hebt het weer helemaal juist, Hpax: diverse VVD-ers hielpen de succesvolle DSB, en nu krijgt Gerrit Zalm bij ABN-Amro een herkansing. Zonder jou was ik dat weer vergeten. Je bent een helder licht in mijn duisternis.

 • Volgende reactie op #11
#11.2 tienwijzen - Reactie op #11.1

Scheringa is net voor twintig miljoen aangespreken door curatoren wegens wanbeleid.
Benieuwd of de oud politici onder z’n Raad van Bestuur en Commissarissen ook aansprakelijk zullen worden gesteld.
Nadat de euro is geklapt zal de Bende van Brussel wel buiten schot blijven.

#11.3 Klokwerk - Reactie op #11

De moderne welvaart ligt net zozeer aan de verzorgingsstaat als aan het kapitalisme. Waar die twee in onbalans zijn, gaat het mis.

 • Volgende reactie op #11
 • Vorige reactie op #11
#11.4 Logisch toch? - Reactie op #11.3

De moderne welvaart ligt niet aan de verzorgingsstaat. De verzorginsstaat verhoogt het algemene welzijn maar niet de welvaart. Het kapitalisme verhoogt de welvaart maar niet het algemene welzijn.

Balans hierin is zeker nodig. De balans is teveel doorgeschoten naar de verzorgingsstaat. De mens kan veel meer bereiken, meehelpen aan de samenleving, dan tot waar de verzorgingsstaat ze toe aan zet.

Werken moet leuk, interessant, motiverend zijn etc, bijna als een leuke hobby. De realiteit is dat je moet werken voor je onderdak en eten. Als jij het niet doet dan moet een ander het doen. Ik zie in NL dat verzorgd worden teveel een recht is ipv een voorrecht.

#11.5 Klokwerk - Reactie op #11

Het is trouwens apart dat u gelijk waar iemand kritiek heeft op het naïeve vrije marktdenken van de VVD gelijk een communist verwacht. Ik vind rekening houden met vraag-aanbodmechanismen helemaal niet verkeerd en er gebruik van maken door de overheid ook vaak zeer wenselijk. Zeker aanbestedingsmodellen kunnen ook vrij goed werken onder bepaalde voorwaarden.

Ik verzet me enkel tegen de “de-overheid-heeft-het-gedaan” mentaliteit, het graaien aan de top, en de koppige weigering om waar de markt echt ontspoort, dit aan te willen pakken.

 • Volgende reactie op #11
 • Vorige reactie op #11
#11.6 Logisch toch? - Reactie op #11.5

Ik verzet me enkel tegen de “de-marktwerking-is-slecht” mentaliteit. Het graaien aan de top wordt niet gedaan door de echte ondernemers maar door de werknemers die een management functie of hoger hebben. Daarnaast geldt het graaien niet voor het overgrote deel van de Nederlandse ondernemingen.

Daar waar de markt echt ontspoort moet dit natuurlijk aangepakt worden. De vraag is of de markt onstpoort door directeuren in loondienst of door de ‘vrije’ markt ie door de overheid gecreëerd wordt?

#11.7 Lennart - Reactie op #11

“Haar successen zijn daverend, we leven allemaal langer. Zonder haar geen 9,5 milliard mensen op deze aardbol. Dat vandaag zeer velen van die mensen aan de Economie tekort komen, is haar niet te verwijten. Zij kan het niet bijbenen.”

Zie je nu zelf niet de enorme contradictie in deze bewering ? Wat je hier letterlijk stelt, is dat de economie verantwoordelijk is is voor zeer velen die tekort komen; immers, zonder die economie zouden die mensen er nooit geweest zijn. En dat is volgens jou een succes ?

“De financiële crisis die wij vandaag meemaken en die ook nog een ordinaire cyclische zou kunnen zou, lijkt het meest veroorzaakt door politieke interventie. “

Nee, hoezo ? Het is vrij duidelijk waardoor de crisis veroorzaakt is: er zijn teveel schulden gemaakt, zowel door bedrijven, individuen, als overheden. Dat komt juist door gebrek aan politieke interventie. De financiele wereld is volkomen vrij gelaten om aan alles en iedereen kredieten te verstrekken. Het is juist het laissez-faire denken dat door de kapitalisten zo wordt gepropageerd, dat uiteindelijk voor deze crisis heeft gezorgd.

En dat is meteen kritiekpunt 1 op de vrije markt. Als je de markt te vrij laat, dan zal diezelfde markt zorgen voor enorme crises. Er zijn nog wel wat meer kritiekpunten op de vrije markt te leveren, trouwens, maar laten we het eerst maar even bij dit punt houden.

 • Vorige reactie op #11
#11.8 Logisch toch? - Reactie op #11.7

De markt is niet vrij. Dan waren een aantal banken allang omgevallen. Als dat was gebeurd zou iedere consument wel beter nadenken voordat hij/zij geld gaat storten bij een bank.

De bank is een belangrijk onderdeel voor de overheid om controle te hebben over de geldstromen. Ter voorkoming van witwassen, zwart werken etc. Dit levert zoveel geld op dat het voor de overheid van essentieel belang is dat de consument het vertrouwen in de banken behoudt zodat de geldstromen via de bank lopen. Als de consument het vertrouwen in de banken verliest komt de zwarte markt weer op. Dit kost de overheid veel geld.

#11.9 Klokwerk - Reactie op #11.8

De consument trouwens ook.

#11.10 Logisch toch? - Reactie op #11.9

Klopt, de consument kan veel geld verliezen wanneer een bank omvalt. De overheid heeft echter ervoor gezorgd dat de banken zoveel macht hebben. Alles (bijvoorbeeld salarissen) moet vanwege de overheid via de bank zodat de overheid inzicht heeft in de geldstromen en kan incasseren.

Daarnaast heeft de consument eigen verantwoordelijkheid over bij welke bank hij/zij bankiert. Niemand heeft de consument gedwongen om bij de Icesave bank te bankieren. Dat was pure hebzucht (net als dat de grote graaiers verweten wordt)

#12 Dirk Zeeman

+1 voor dit stuk!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12.1 Logisch toch? - Reactie op #12

-1 voor dit stuk!

#12.2 frankw (formerly frank) - Reactie op #12.1

+2 voor dit stuk!!

#13 hajo

Volgens mij bestaat de ‘vrije’ markt helemaal niet. Winstmaximalisering en het verkrijgen van een monopolie vechten om plek nummer één. De bemoeienis van de overheden met de economie en denk dan vooral aan (met name landbouw)subsidies is al zo oud als de weg naar Rome. Niet slechts in het sociale Europa, maar ook in de VS. Waar is die vrije markt heilstaat? De meest succesvolle landen van de wereld zijn toch de landen waar het inkomensverschil het kleinst is. Dat is voor arm én rijk beter. Vergelijk dan de VS maar een met Zweden of Japan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13.1 Logisch toch? - Reactie op #13

Graag een voorbeeld van deze succesvolle landen waarbij het inkomensverschil het kleinst is. Volgens mij is het inkomensverschil het kleinst in communistische landen (Cuba, Noord Korea). Erg succesvol!

#13.2 Klokwerk - Reactie op #13.1

Weer Cuba en Korea. Alsof daar hiertoe wordt opgeroepen. Vergelijk liever Scandinavië en Japan met de Verenigde Staten en (jawel) China. Volledige inkomensnivellering is afschuwelijk. Maar te grote inkomensverschillen leiden ook niet tot een stabiele maatschappij.

#13.3 Logisch toch? - Reactie op #13.2

Inkomensongelijkheid in Nederland betrekkelijk klein. Nederland kent een relatief platte inkomensverdeling.

Citaat CBS:
“Hoogste inkomens dragen zwaarste lasten

Het bruto-inkomen van de Nederlandse huishoudens bedroeg in 2008 gemiddeld ruim 56 duizend euro. Daarvan moesten zij bijna 23 duizend euro, ofwel 40 procent, afdragen aan premies voor inkomens- en ziektekostenverzekeringen en inkomstenbelasting. De rijkste huishoudens dragen veel meer bij dan de lagere inkomensgroepen.

Hoogste inkomens dragen 45 procent af

In 2008 kwam ruim de helft van het totale bedrag aan premies en inkomstenbelasting voor rekening van de 20 procent huishoudens met de hoogste inkomens. Hun bruto-inkomen bedroeg gemiddeld bijna 126 duizend euro. Deze huishoudens droegen hiervan ongeveer 45 procent af aan premies en belasting.”


Als je bijna de helft van je inkomen (gedwongen) afstaat aan de maatschappij, hoeveel platter kan het nog worden? De mensen zijn vergeten dat je bruto salaris het geld is wat je verdient! Netto is datgene wat de overheid vindt dat je mag overhouden.

#14 Stoic

Bericht van een paar jaar geleden: Het dumpen van goedkope Nederlandse aardappelen en uien op de markt in Mali maakt daar de economie kapot.
De grootgrutters vermorzelen de (kleine) middenstand. Goedkope rommel wordt van ver gehaald. De huur van winkels in de binnenstad zijn niet te betalen. Waarom niet een eigen winkel bij iemand thuis in de huiskamer? Er is al een experiment met lokaal geld. (google: lokaal geld of Transition Towns). Wat houdt tegen?
In een samenleving heersen drie krachten / gedachten bij mensen: “Houden wat men heeft”, “Dit nooit meer” En de derde kracht / ~ de (olympische) gedachte cetius altius fortius alles “Im Interesse des Staates” (klinkt als Status)
En men wil dit zo laten cq verwezenlijken. Of men doet alles om dit zo te laten cq te verwezenlijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14.1 Logisch toch? - Reactie op #14

Het dumpen van goedkope aardappelen en uien kan door de landbouwsubsidies (geregeld door de overheid). Het kapot maken van locale markten gebeurd al jaren onder het mom van voedselhulp. Een thuiswinkel mag niet vanwege bestemmingsplannen. Maw dit komt allemaal door de overheid…

#14.2 Klokwerk - Reactie op #14.1

En milieuvervuiling, komt dat ook door de overheid, of door “the tragedy of the commons”?

#14.3 Logisch toch? - Reactie op #14.2

Excuses maar ik zie het verband van uw opmerking op mijn reactie niet.

#15 Peter

Dat mensen nog in de vrije markt en in de VVD blijven geloven is nog tot daar aan toe. Er zijn tenslotte ook kiezers die hardnekkig in god of ufo’s blijven geloven. Maar dat sommige peilingen aangeven dat velen Rutte weer als premier willen is bizar.

Ruttes staat van dienst:
Tijdens de verkiezingscampagne in 2010 gaf hij al blijk niet te kunnen rekenen en vergiste zich in het inkomen van bijstandsmoeders. Hij kwam ermee weg, ook toen hij zich vergiste in het aantal euros voor Griekenland. En ook toen hij miscalculerende bewindslieden in bescherming nam.

Gooide zijn eigen Wet Werk en Bijstand, gerealiseerd als staatssecretaris Sociale Zaken, de prullenbak in, omdat er door conservatief Nederland zo werd geklaagd over “a-sociale uitvreters”. De nieuwe Wet Werken naar Vermogen, verschilde weinig van de oude wet en na de val van Rutte I stemde de VVD er bij het Lente-akkoord ijlings mee in de nieuwe wet in te trekken. De VVD had immers nieuwe coalitiegenoten nodig, omdat men Wilders kwijt was.

Verder is Rutte een weinig originele populist. Toen de VVD succes boekte bij de Tweede Kamerverkiezingen ( 2010) en de Provinciale Statenverkiezingen (2011), jatte hij ongegeneerd de doelstelling uit de statuten van de LPF (2002). De LPF had bij de notaris vast laten leggen dat de partij zich ten doel stelde “het land terug te geven aan de mensen”. Mark deed er een schepje bovenop met zijn”dit prachtige land” en “teruggeven aan de hardwerkende Nederlander”.

Waar vervolgens niets van terecht kwam, want hij faalde als ‘jeune premier’ en wist zijn kabinet niet overeind te houden. Daardoor moet het land nog langer wachten op effectieve maatregelen die ons uit de crisis moeten helpen.

En nu gooit hij in Europees verband het aanzien van Nederland te grabbel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15.1 Logisch toch? - Reactie op #15

Het kabinet (en de VVD) houdt al twee jaar de poot stijf over het toetreden van Roemenië en Bulgarije tot het Schengen-akkoord (lees: volledige toetreding tot het Europese pact). De Europese Commissie heeft zich inmiddels achter het Nederlandse standpunt geschaard dat daar geen sprake van kan zijn tot de Oostblokkers hebben afgerekend met de corruptie in hun bestel. Diezelfde Commissie heeft uitgesproken met een strenger oog naar potentiële toetreders te gaan kijken. Ook dat is een verdienste van het Koninkrijk der Nederlanden. Tevens is Ruttes pleidooi voor een Europese begrotingscommissaris – ondanks de tegenstand van de inmiddels socialistische Fransen – goed gevallen in Brussel. Laat u zich niets wijsmaken, het Nederland van Mark Rutte speelt een grote rol in theater Europa.

#15.2 Klokwerk - Reactie op #15.1

Maar wel eentje die verdomd goed is voor het voortduren van de crisis. Als dat het doel zou zijn geweest, dan mochten we deze regering inderdaad danken op onze blote knieën.

#15.3 Logisch toch? - Reactie op #15.2

Aangezien u een niet onderbouwde reactie geeft op mijn reactie neem ik aan dat u het eens bent met hetgeen ik geschreven had.

U beweert dat onze regering schuldig is aan de crisis.

– Dat vind ik knap aangezien de crisis in Amerika begonnen is
– Nederland is niet de beleidsmaker van de EU, hoe kan de regering dan verantwoordelijk zijn
– De crisis is begonnen lang voordat de VVD in de regering zat en is onstaan door het beleid van meerdere regeringen. Waarom is dit nu de schuld alleen van de VVD? Aangezien de VVD geen absolute meerderheid heeft ligt de schuld volgens mij bij alle politieke partijen (ook de oppositie partijen)

De echte crisis voor de burger moet trouwens nog komen. De huidige crisis bestaat voornamelijk nog op papier.

Mocht ik hiermee ongelijk hebben dan vind ik dat een crisis nogal meevalt. De winkelstraten zijn nog vol, mensen gaan volop op vakantie, de verzorgingsstaat is nog op volle sterkte. Mijn idee bij een crisis is lange rijen bij de uitzendbureaus, lange rijen bij de voedselbank, iedereen neemt een baan aan, ongeacht de opleiding. Grote armoede.

Maar ja, dat zal wel een ‘ouderwetse’ crisis zijn.

In de jaren 30 was het nog zo:
“Veel mensen schaamden zich als ze in de rij voor het stempelkantoor stonden. Het was een vernedering, want iedereen kon zien dat je werkloos was.”

Ik ken persoonlijk veel uitkeringsgerechtigden die zonder een probleem een uitkering aannemen en constant afgeven op die ‘graaiers’ in de top van het bedrijfsleven, de ‘rijken’, belastingontduikers e.d. Zwartwerken was natuurlijk wel prima….

#16 hans groen

ik heb maar 1 opmerking bij het stuk. De VVD begon, samen met het CDA, aan haar crusade in 1977. Dat is het begin van het 1e kabinet van Agt. Dat is dus inmiddels 35 jaar. 3,5 decennia dus. :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16.1 Klokwerk - Reactie op #16

Ja, maar de privatiseringsdrang wordt aangenomen pas in de jaren 90 echt op gang te zijn gekomen. Vandaar dat ik het maar op 2 decennia hield ;).

#17 alt. johan

“de puinhopen van twee decennia vvd”
Weinig origineel en vreemd wanneer men met Fortuyn-terminologie probeert een punt te maken.

Ik ben het er voor een deel mee eens. De VVD was ook onderdeel van paars.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17.1 Klokwerk - Reactie op #17

Niet voor niets, ik refereer ook naar Fortuyn in het artikel. Ik ben zeker geen Fortuynist, maar de man zag af en toe wel redelijk scherp wat er mis gegaan was.

#17.2 alt. johan - Reactie op #17.1

@Klokwerk: toch verdraai jij het verhaal van Fortuyn een beetje. PF had het over een puinhopen van Paars en was vooral verontwaardigd over de PvdA en niet over de VVD.

#17.3 Ernest - Reactie op #17.2

Omdat hij, als oud-socialist, van de VVD toch al niet anders verwachtte dan een puinhoop?

 • Volgende reactie op #17.2
#17.4 Klokwerk - Reactie op #17.3

Nee hoor. Als je “de puinhopen van acht jaar paars” erbij pakt, en doorbladert naar hoofdstuk 6 en begint te lezen onder het kopje “nutsbedrijven” zie je een paginalang fulmineren van Fortuyn tegen het privatiseren van nutsbedrijven met een monopoliepositie. Hij pleit daar nota bene zelfs voor een bedrijfsinkoopbureau voor benzine!

http://www.dbnl.org/tekst/fort010puin01_01/fort010puin01_01_0006.php

 • Volgende reactie op #17.3
#17.5 alt. johan - Reactie op #17.3

@Klokwerk: Jij maakt er VVD-bashing van. Fortuyn doet daar helemaal niet aan.

Hij kijkt zeer kritisch naar de privatisering, dat is prima.

 • Volgende reactie op #17.3
 • Vorige reactie op #17.3
#17.6 Klokwerk - Reactie op #17.3

Nee, Fortuyn deed aan PvdA bashing omdat hij op dat moment de VVD nodig had om te regeren. Bovendien deed tot dan toe de PvdA net zo hard mee met die privatiseringsdrang. Maar nu zijn we een decennium verder en wijs ik naar de partij die er nog steeds met oogkleppen op mee door wil gaan.

 • Volgende reactie op #17.3
 • Vorige reactie op #17.3
#17.7 Inje - Reactie op #17.3

“Nee, Fortuyn deed aan PvdA bashing omdat hij op dat moment de VVD nodig had om te regeren.”

Fortuyn deed aan PvdA bashing omdat hij van mening was dat de PvdA grotendeels verantwoordelijk is voor de puinhopen van Paars. Daar was niets strategisch aan.

 • Volgende reactie op #17.3
 • Vorige reactie op #17.3
#17.8 Joop - Reactie op #17.3

Daarom deed Wilders dat ook, gaat toch weg. Je creëert gewoon een zondebok, dat is strategisch. Kiezers wisten inhoudelijk helemaal niet waarom ze PvdA verantwoordelijk zou zijn, want ze regeerden met twee zich liberaal noemende partijen VVD en D66, die zijn en waren verantwoordelijk voor de ineenstorting van de verzorgingsstaat en daarover zit de kiezer wel degelijk mee in de maag. Dus probleem werd/wordt gezet bij verkeerde partij. :-)

 • Volgende reactie op #17.3
 • Vorige reactie op #17.3
#17.9 Inje - Reactie op #17.3

Fortuyn en Wilders zijn niet hetzelfde. De een had wel degelijk een visie en een analyse om het te onderbouwen. Fortuyn was niet uit op een zondebok. Wilders is dat wel.

Daarnaast is je verzogingsstaat verhaal achterhaald. Ik, de kiezer, zit daarmee helemaal niet mee in z’n maag. Integendeel zelfs.

 • Volgende reactie op #17.3
 • Vorige reactie op #17.3
#17.10 Joop - Reactie op #17.3

Jouw mening interesseert me niet. Je verzint je eigen zienswijze. Fortuyn was alleen maar aan het schoppen, zonder enige visie, op de pvda wat je zelf toegeeft in je eerdere opmerking.

Jij bent niet representatief voor de doorsnee kiezer, je krijgt hoogstwaarschijnlijk teveel uitbetaald voor je werkzaamheden. De meeste Nederlanders maken zich wel degelijk druk over de sociale zekerheid, en daar is zeker nog wel degelijk een draagvlak voor. Ondanks die egotrippers zoals jij. Maar neem het niet persoonlijk, je bent een kind van deze tijd. :-)

 • Volgende reactie op #17.3
 • Vorige reactie op #17.3
#17.11 Joop - Reactie op #17.3

O ja, en de wens van mensen als Inje dat de verzorgingsstaat achterhaald zou zijn wordt ingehaald door de feiten. In alle wetenschappelijke literatuur van de laatste tien jaar staat één conclusie: ondankt de geniepige aanvallen van de asociale liberalen de laatste decennia bestaat de verzorgingsstaat nog.

 • Volgende reactie op #17.3
 • Vorige reactie op #17.3
#17.12 Inje - Reactie op #17.3

“Fortuyn was alleen maar aan het schoppen, zonder enige visie, op de pvda wat je zelf toegeeft in je eerdere opmerking.”

Dan kun jij niet lezen. Want ik zeg juist dat hij dat deed met een eigen verzonnen zienswijze, zoals jij dat zo prachtig weet te omschrijven. En dat mag. Dat hebben Locke, Marx, Burke en velen anderen ook gedaan. Daar hoef je het niet mee eens te zijn, maar dat wilt niet zeggen dat het visieloos is. Of geen analyse kent.

“Jij bent niet representatief voor de doorsnee kiezer, je krijgt hoogstwaarschijnlijk teveel uitbetaald voor je werkzaamheden”

Het eerste klopt, want ik ben geen zwever. Dat tweede vind ik wel meevallen. Het is maar hoe belangrijk je je werk vindt.

” De meeste Nederlanders maken zich wel degelijk druk over de sociale zekerheid, en daar is zeker nog wel degelijk een draagvlak voor.”

Zich druk maken is wat anders dan de verzorginsstaat willen. Zoals je zelf toegeeft, wilt nog maar 40% die. Dat is een minderheid. Daarnaast heb je geen zekerheid in het leven. Leer er maar mee om te gaan.

“O ja, en de wens van mensen als Inje dat de verzorgingsstaat achterhaald zou zijn wordt ingehaald door de feiten. In alle wetenschappelijke literatuur van de laatste tien jaar staat één conclusie: ondankt de geniepige aanvallen van de asociale liberalen de laatste decennia bestaat de verzorgingsstaat nog.”

Dat iets bestaat wilt niet zeggen dat het niet achterhjaald kan zijn. Die twee sluiten elkaar niet uit. Kijk maar naar de SGP. Veel achterhaalder kan niet. Maar ze bestaan wel.

“dat zijn de structuurliefhebbers”
Helaas voor hun wordt er ook op het leger bezuinigd. Die structuurliefhebbers huuder gewoon van zekerheid.

 • Volgende reactie op #17.3
 • Vorige reactie op #17.3
#17.13 Joop - Reactie op #17.3

“Dan kun jij niet lezen. Want ik zeg juist dat hij dat deed met een eigen verzonnen zienswijze, zoals jij dat zo prachtig weet te omschrijven. En dat mag. Dat hebben Locke, Marx, Burke en velen anderen ook gedaan. Daar hoef je het niet mee eens te zijn, maar dat wilt niet zeggen dat het visieloos is. Of geen analyse kent.”

Ik weet niet of jij in tegenstelling tot de tijden van Marx, Locke en Burke weet dat we inmiddels in de mediocratie leven. Op de televisie was hij alleen bezig met inhoudsloze kreten om zijn politieke tegenstanders af te vuren, voorbeelden ten over zoals Melkert en Dijkstal onderuit te halen. Daar kreeg hij stemmen voor. De grote bek, net zoals zijn populististische opvolger Wilders. De visie die hij had, was drijfzand. Hij veranderde in zijn leven van communist tot neoliberaal, dan moet je wel visie hebben. Dan ben je gewoon een opportunist.

Dus hoe belangrijk je je werk vindt, dat bepaald wat je verdient. Leef jij in dezelfde maatschappij als ik leef?

“Zich druk maken is wat anders dan de verzorginsstaat willen. Zoals je zelf toegeeft, wilt nog maar 40% die. Dat is een minderheid. Daarnaast heb je geen zekerheid in het leven. Leer er maar mee om te gaan.”

Je neemt wel klakkeloos mijn 40% over, in jouw voordeel. Want de groep die de flexibilere vorm toejuicht is kleiner. Volledigheid is moeilijk. Zekerheid voor zover mogelijk valt toe te juichen, zeker voor de sociale onderlaag (weinig opleiding, inwisselbaar op de arbeidsmarkt, snel afgeschreven), want die zijn over het algemeen niet zo flexibel op de arbeidsmarkt als de huidige slavendrijvers propageren. Met onzekerheid kan ik behoorlijk goed omgaan, ik leef bij de dag dus geen probleem. Ik maak me druk om anderen, die dat niet kunnen.

“Dat iets bestaat wilt niet zeggen dat het niet achterhjaald kan zijn. Die twee sluiten elkaar niet uit. Kijk maar naar de SGP. Veel achterhaalder kan niet. Maar ze bestaan wel.”

‘Achterhaald’ is een mening, daar kan ik niets mee. De SGP is trouwens niet zo achterhaald want conservatisme (tradities, ik-wij-denken, uitsluiting) is populair, en ze krijgen waarschijnlijk een derde zetel.

“Helaas voor hun wordt er ook op het leger bezuinigd. Die structuurliefhebbers huuder gewoon van zekerheid.”

Dat heeft niets met het leger te maken. Ja wel, dat een JSF belangrijker wordt gevonden dat een rechtmatige verdeling van de rijkdom. Dat doet jouw partij toch, kenmerkend voor asociale liberalen. Ik vindt dat mensen recht hebben op zekerheid, dat is een keuze die gemaakt moet kunnen worden. Dat is sociaal liberaal.

 • Volgende reactie op #17.3
 • Vorige reactie op #17.3
#17.14 Inje - Reactie op #17.3

“Ik vindt dat mensen recht hebben op zekerheid, dat is een keuze die gemaakt moet kunnen worden. Dat is sociaal liberaal.”

Daar ligt denk ik de kern van mening. En daarop zeg; zekerheid bestaat niet. Zekerheid is geen recht. Dat is een feit. Zekerheid kun je ook niet afdwingen. Ook niet via een overheid. Ik vrees dat je teveel overhebt voor een fals gevoel van zekerheid. In feite is dat ook een onderdeel van volwassen worden als maatschappij. Accepteer onzekerheid, amders laat je je leiden door angst en stem je nog links. Denkend dat dat sociaal is. Om er later achter te komen, dat je heel asociaal heb gekozen. Omdat je alleen maar bang bent voor onzekerheden.

 • Volgende reactie op #17.3
 • Vorige reactie op #17.3
#17.15 Joop - Reactie op #17.3

“Daar ligt denk ik de kern van mening. En daarop zeg; zekerheid bestaat niet. Zekerheid is geen recht. Dat is een feit. Zekerheid kun je ook niet afdwingen. Ook niet via een overheid. Ik vrees dat je teveel overhebt voor een fals gevoel van zekerheid. In feite is dat ook een onderdeel van volwassen worden als maatschappij. Accepteer onzekerheid, amders laat je je leiden door angst en stem je nog links. Denkend dat dat sociaal is. Om er later achter te komen, dat je heel asociaal heb gekozen. Omdat je alleen maar bang bent voor onzekerheden.”

Holle politieke retoriek. Ik denk dat het asociaal is zwakkere mensen in onzekerheid te laten leven met nog meer ontslagrechtversoepeling, inwisselbaarheid, economische onrendabel als ze zouden zijn. Dat jij dat kan is mooi voor jou. Meer niet. Alleen als jou nog eens wat zou gebeuren dan pas zul je merken wat solidariteit is. Of nee, dan ga je alleen je problemen oplossen. Echt niet. Dat heeft niets met volwassenheid te maken, maar met een faire rechtvaardige menselijke humane maatschappij. Geen angst, maar opkomen voor elkaar. Geen egotripperij wat jij bejubelt en je asociale liberale partijgenoten, maar een rechtvaardige samenleving, zoals we nog steeds hebben, ondanks decennia trekken en duwen van de asociale liberalen. Bang voor onzekerheden ben ik niet, alleen kan je onzekerheden reduceren. En ja, daar kan en moet ( Grondwet art. 20) de overheid aan bijdragen. Afdwingen van diezelfde overheid van meer onzekerheden zoals al de beschermende regels van de zwakkeren doorstrepen is gewoon asociaal. En daar heeft gelukkig de meerderheid van de Nederlandse burgers problemen mee. Zie de opkomst van de SP en steeds meer sociale punten van andere partijen (ook rechtse partijen) . Het gaat niet alleen om geld, maar ook om sociale gerechtigheid. We doen het met elkaar, geen asociale individualisme, waar iedereen het maar zelf moet oplossen. Een mens is en blijft een kuddedier, ondank de liberale stumperds in hun duurbetaalde ivoren torens die het zicht op de maatschappij kwijt aan het raken zijn. Alleen nog maar oog voor economie, geld, winst, kapitaal, het wal zal het schip weldra keren.

 • Volgende reactie op #17.3
 • Vorige reactie op #17.3
#17.16 Inje - Reactie op #17.3

“Een mens is en blijft een kuddedier”

Jij bent misschien een kuddedier, omdat je nooit geleerd hebt jezelf te helpen, of te vertrouwen op familie en vrienden. Nee, jij hebt een kudde nodig, in dit geval een overheid. En die overheid moet jou allerlei zekerheden geven. Niet omdat je ze verdient hebt, maar omdat je vindt dat je er recht op hebt. Omdat je een kuddedier bent. Lekkere cirkelredenatie.

 • Volgende reactie op #17.3
 • Vorige reactie op #17.3
#17.17 Klokwerk - Reactie op #17.3

Zekerheid is wel degelijk te creëren. In de verzekeringswereld noemen we dat “risicospreiding”. Dat is, behalve een sociaal concept, markttechnisch gezien ook nog eens een behoorlijk hándig concept. Er wordt meer stabiliteit mee gecreëerd.

De markt uit zichzelf voorziet daar onvoldoende in. Daar heerst immers the tragedy of the commons. En bovendien wordt door de markt veel kapitaal verspild, doordat mensen zonder de goede sociale achtergrond, opleiding, familie en vrienden geen kans krijgen. Terwijl ze wellicht zoveel bij zouden kunnen dragen, en eenmaal in de steek gelaten alleen maar tot last zijn.

(Of je moet zover doorgeslagen libertarisch zijn dat te durven stellen dat mensen die onrendabel zijn, met recht ter dood gebracht zouden mogen worden. Maar laten we die kant niet opgaan ;). )

Ik lees graag Fortuyn, niet alleen om zijn soms messcherpe analyses (waarbij hij overigens niet zelden uithaalt naar het falen van de vrije markt), maar ook om zijn schrijfstijl. De oplossingen die hij daarbij aandraagt echter, zie ik in praktijk maar nauwelijks voor me.

 • Volgende reactie op #17.3
 • Vorige reactie op #17.3
#17.18 Logisch toch? - Reactie op #17.3

Joop | 7 augustus 2012 | 15:49

“Op de televisie was hij alleen bezig met inhoudsloze kreten om zijn politieke tegenstanders af te vuren, voorbeelden ten over zoals Melkert en Dijkstal onderuit te halen.”

Dat is een pertinente onwaarheid. Er zijn zat interviews (te vinden op internet) waarop Pim Fortuyn een discussie wil beginnen zijn verkiezingsprogamma terwijl de interviewers het alleen maar over de integratie willen hebben.

Als er inhoudsloze kreten door Pim Fortuyn afgevuurd werden was dat alleen maar op inhoudsloze tegenstanders. Pim Fortuyn was zeker niet alleen aan het schoppen maar wilde graag een inhoudelijke discussie aangaan wat hem niet gegund werd (door de media)

 • Vorige reactie op #17.3
#17.19 Joop - Reactie op #17.2

De mens is een kuddedier. Niets maar dan ook niets kan de mens alleen, zelfs het poepen op de wc die niet door hem is gemaakt. Dus heeft hij anderen voor nodig gehad.

Dat heeft overigens niet zoveel met overheid te maken. Ook marktdenken is op kuddegedrag gebaseerd. Je moet de groep overtuigen om je product aan de man te brengen. Daar hebben we reclame en marketing voor. Sociale psychologie. Allemaal op kuddegedrag gebaseerd.

 • Vorige reactie op #17.2
#17.20 Inje - Reactie op #17.19

Wat een onzin. Ik zit thuis aan de tafel die ik zelf heb gemaakt, net als dat ik kook in de door mij zelf gemaakte keuken. Daar heb ik niemand voor nodig gehad. Gebruik maken van een middel, is daarnaast niet hetzelfde als gebruik maken van een persoon. Je haalt dingen door elkaar.

 • Volgende reactie op #17.19
#17.21 su - Reactie op #17.19

Wat een onzin. Ik zit thuis aan de tafel die ik zelf heb gemaakt

Dus je hebt de zaag gesmeed, de boom omgehakt, de bijl en beitel, de beits gemaakt..? Of toch bij de Gamma gehaald?

 • Volgende reactie op #17.19
 • Vorige reactie op #17.19
#17.22 Inje - Reactie op #17.19

Gebruik maken van een middel, is daarnaast niet hetzelfde als gebruik maken van een persoon. Je haalt dingen door elkaar.

 • Volgende reactie op #17.19
 • Vorige reactie op #17.19
#17.23 su - Reactie op #17.19

Je hebt beschikking over middelen omdat ze door personen zijn gemaakt. Je kunt de twee niet van elkaar ontkoppelen. Anders gezegd: doordat je deelfabricaten voor je verzorgd zijn kun je in je vrije tijd je permitteren om een tafel te bouwen.

 • Volgende reactie op #17.19
 • Vorige reactie op #17.19
#17.24 Inje - Reactie op #17.19

Hout is door de boom gemaakt, niet een persoon. In dat geval had het wat meer dagen van mijn vrije tijd gekost. Maar probeer je nu daadwerkelijk kuddegedrag aan te tonen omdat ik hout gebruikt heb dat door een zweed 1000 km verderop is omgezaagd?

Vergeet daarnaast niet dat deelfabrikaten een gevolg zijn van individualisatie en specialisatie. Dat er een afhankelijkheidsrelatie bestaat, wilt niet zeggen dat je een kuddedier bent. Neem bijvoorbeeld de leeuw en de zebra. De leeuw is afhankelijk van de zebra voor eten, maar behoort toch echt niet tot diens kudde.

 • Volgende reactie op #17.19
 • Vorige reactie op #17.19
#17.25 su - Reactie op #17.19

Appels met peren vergelijken. Omdat wij als complexe samenwerkingsverbanden werken krijgen wij meer gedaan dan als individuen op zich. Dat de boom in Zweden is omgehakt boeit niet. Maar wel dat er een volledige keten bestaat waardoor jouw deelproduct voorhanden is. Zonder complexe samenleving is jouw individuele bestaan niet meer dan wat een hunter/gatherer samenleving biedt. Dus jouw ‘individualisme’ is alleen mogelijk doordat je je begeeft in een complexe collectief.

 • Volgende reactie op #17.19
 • Vorige reactie op #17.19
#17.26 Klokwerk - Reactie op #17.19

… waarin de overheid hoe je het went of keert nu eenmaal een rol speelt. Vraag is: is het de goede rol? Gaat het qua organisatie de goede kant op?

 • Volgende reactie op #17.19
 • Vorige reactie op #17.19
#17.27 su - Reactie op #17.19

Ik zie niet hoe dat betrekking heeft op het voorgaande. Maar om op de OP terug te komen: niet met de VVD aan het roer.

 • Vorige reactie op #17.19
#18 jvdheuvel

Goed geschreven en duidelijk artikel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 HPax

1 @ 028 Klokwerk
‘Ik zeg zeker niet dat de overheid het altijd beter doet, maar wel dat de markt absoluut niet op alles een antwoord is.’

Wat een toegevendheid! Maar de ontoereikendheid van de Vrije Markt heb ik helemaal niet ontkend, of zelfs toegegeven, wat geen moeite kostte. Niets immers op aarde is volmaakt. Wat ik heb betoogd – met levering van o.m. het China-Vietnam bewijs – is dat haar imperfectie geen reden is, of voorwendsel kan zijn, haar voor iets anders in te ruilen. ’t Wordt altijd slechter.

2 @ 030 Klokwerk
‘De moderne welvaart ligt net zozeer aan de verzorgingsstaat als aan het kapitalisme. Waar die twee in onbalans zijn, gaat het mis.’

Het Kapitalisme – scheldwoord voor onze (moderne, Westerse) Economie – heeft het politieke project van de verzorgingsstaat gerealiseerd. Hier! Dat ging goed totdat het niet goed ging. Het bracht ongewenste immigratiestromen op gang en betalen we thans de immense prijs voor het toegeven aan politiek-ideologische dwangideeën. Vgl. nu mijn ‘socialistische projecten’ in mijn c 016, 4e alinea. Dat klopt dus. Onze globale financiële crisis staat beslist materieel noch moreel los van die politiek-misdadige Nederlandse (Belgische – enz) Massa Immigratie.

Er wordt veel afgegeven op Bankiers en inderdaad lijkt het mij dat velen van ze moreel hebben gefaald. Ze hadden hun Gouvernementen bijtijds luidkeels voor hun waanzinnige plannen moeten waarschuwen. Maar in wezen spelen Banken en hun Chefs in de huidige financiële crisis een ondergeschikte rol. Regeringen wilden te veel, de aarde raakt uitgeput.
En nu de rekening!

3 @ 34 ’Dat mensen nog in de vrije markt en in de VVD blijven geloven is nog tot daar aan toe. Er zijn tenslotte ook kiezers die hardnekkig in god of ufo’s blijven geloven. Maar dat sommige peilingen aangeven dat velen Rutte weer als premier willen is bizar.’

Het alternatief van niet in de vrije markt geloven, geeft ‘Animal Farm’. Daar deelden varkens de lakens uit. En wat denk jij dat jij daar dan zal zijn? Een varken? Lees eerst Hayek!, of niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19.1 Klokwerk - Reactie op #19

Wellicht heeft u mijn reactie 35 nog niet gelezen? Ik herhaal hem nog maar even:

“Het is trouwens apart dat u gelijk waar iemand kritiek heeft op het naïeve vrije marktdenken van de VVD gelijk een communist verwacht. Ik vind rekening houden met vraag-aanbodmechanismen helemaal niet verkeerd en er gebruik van maken door de overheid ook vaak zeer wenselijk. Zeker aanbestedingsmodellen kunnen ook vrij goed werken onder bepaalde voorwaarden.

Ik verzet me enkel tegen de ‘de-overheid-heeft-het-gedaan’ mentaliteit, het graaien aan de top, en de koppige weigering om waar de markt echt ontspoort, dit aan te willen pakken.”

Onze moderne westerse samenleving is een mengvorm van verschillende stromingen en zeker geen onvermengd kapitalisme (wat overigens een term van Marx is, en die beschreef daarmee absoluut niet onze moderne westerse samenleving, want die bestond toen nog niet). Juist de verzorgingsstaat bracht stabiliteit en een wereldmarkt die zo kon draaien zoals het doet omdat de westerse arbeider (geheel tegen de zin van klassieke communisten in trouwens) gepromoveerd werd tot consument. De vrije markt is mooi, maar mislukt waar er sprake is van monopolieposities, waar het de consument aan overzicht ontbreekt, en wanneer maatschappelijke kosten niet in de prijs verdisconteerd worden. Als een overheid daar rekening mee houdt, leidt dit echt niet meteen vanzelf tot ‘animal farm’. Het enige alternatief van privatiseren van nutsvoorzieningen is echt niet een geleide planeconomie.

#19.2 tienwijzen - Reactie op #19.1

” Het enige alternatief van privatiseren van nutsvoorzieningen is echt niet een geleide planeconomie. ”

Merkwaardig.
In W Europa waren nutsvoorzieningen, stroom, gas, water, riolering, telefoon, tot voor kort nooit commercieel.
We zien nu dat dat een vergissing was.
In de VS ging het andersom, vooral stroom begon op commerciële basis.
Roosevelt begon met die monopolies aan te pakken.

#20 Let

Mensen worden tegenwoordig met het grootste gemak geduid als ADHD, Asperger, autisme, narcist et cetera. Waar we echter maar weinig over horen is de antisociale persoonlijkheid, vroeger de psychopaat genoemd. Ten onrechte denkt men dat de psychopaat een soort Quasimodo is, met schuim op de bek en een loeiende motorzaag in de hand, terwijl men dat van een keurige man in maatpak niet zal aannemen. Toch zouden we er niet onverstandig aan doen om die mannen en theoretisch ook vrouwen, eens op die manier te bekijken. Dan zien we dat de rechtse mens bij overtuiging een antisociale persoonlijkheid is, die elke rechtvaardiging daarvoor zelf verzint, niet tegengewerkt door de realiteit. De rede is aan hen niet besteed, tenzij men gelooft dat een psychopaat redelijk is. Het is daarom jammer, dat de VVD niet De Psychopatenpartij heet, opdat men wat beter begreep met wie wij van doen hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20.1 kevin - Reactie op #20

:)

 • Volgende reactie op #20
#20.2 Maarten - Reactie op #20

De sociopaat is een beroepscharmeur, met een werkelijk gebrek aan empatisch vermogen. En Verhagen is een pestkop en Wilders een narcist. En als ze samenwerken, zijn ze de baas van het schoolplein. Totdat ze het met elkaar aan de stok krijgen, natuurlijk. Who’s the boss?

VVD = Partij van de Leugen, dus het zou tegen hun aard zijn om dat toe te geven. Zoals PVV Partij tegen de Vrijheid is, en Wilders een ex-VVD’er.

 • Volgende reactie op #20
 • Vorige reactie op #20
#20.3 Logisch toch? - Reactie op #20

Wie jong is en niet links heeft geen hart, wie oud is en niet rechts heeft geen verstand. Er zijn hier veel jonge mensen op dit forum…

 • Vorige reactie op #20
#21 tienwijzen

Het gezeur over de vrije markt is hoogst merkwaardig.

Uit onderzoek blijkt dat de W Europese landen de beste zijn om in te leven.
Die landen hebben gemengde economieën, een deel via de markt (een goede markt is overigens in hoge mate gereguleerd), en deels via de overheid.
Jam, tv’s en auto’s gaan heel goed via de markt, treinenloop, gas, gezondheidszorg, en stroom, veel minder.

Gelukkig beginnen we in te zien dat de privatiseringen voor een belangrijk deel vergissingen waren.

Bij Big Brother Sam blijft het geloof in de altijd zegenende werking van de markt nog overeind, ook na de hypotheekzwendel aldaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 weerbarst
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22.1 Klokwerk - Reactie op #22

leuk spelletje, wat dacht je van deze:
vrije markt = ideologie = religie = staat = dictator = gevangenisstraf = middeleeuwen = weerbarstig :)

#23 Joop

De puinhopen van de laatste decennia is de door overweldigende meerderheid van de Nederlanders betreurde neergang van de verzorgingsstaat, sociale zekerheid. Daarvoor is het economisch liberalisme verantwoordelijk. De flexibiliteit is ingevoerd op de arbeidsmarkt, in de zorg, in het onderwijs, en 40% van de bevolking heeft daar problemen mee – dat zijn de structuurliefhebbers. Nee, de VVD en haar zusje D66 hebben asociaal beleid gevoerd, over de ruggen van de burgers, alles voor de zogenaamde globalisering en de concurrentiepositie van ons kikkerlandje. Zeggen ze. Het is niets anders dan herverdeling van de rijkdom. Het creëeren van een sociale onderlaag, daarbij een superklasse van mensen die nauwelijks het woord solidariteit kunnen spellen, laat staan nog weten dat de sterkste schouders best wel wat kunnen overlaten voor de zwakkeren. Nee, eigen verantwoordelijkheid noemen ze dat schoftig. Blij als Roemer de kans krijgt om premier te worden van ons land. Dat zullen ze hem waarschijnlijk niet gunnen. Want ja we moeten nog wat neo-liberale agendapunten doorvoeren: afschaffing minimumloon, meer dwang op de kanslozen op de arbeidsmarkt, meer bezuinigen op de overheid (zodat de dienstverlening slechter wordt en er nog meer gescholden kan worden), en alle vrijheid voor het bedrijfsleven (overigens niet de kleine ondernemer).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23.1 Logisch toch? - Reactie op #23

Er is geen flexabiliteit ingevoerd op de arbeidsmarkt. Hoe kom je daarbij? Bescherming is alleen nodig voor de mensen die denken dat ze dat nodig hebben. Goede werknemers zijn helemaal niet gebaat bij ontslagbescherming. Sterker nog ik ken veel goede mensen die door deze bescherming niet aan een vaste baan komen.

#23.2 Klokwerk - Reactie op #23.1

Eens. De ontslagbescherming is mijns inziens een uitermate slechte manier om sociale zekerheid te creëren, op het moment dat er ook veel mensen zijn die daarbuiten werken. Het vaste contract wordt as we speak keihard uit de markt geconcurreerd en zal sowieso ophouden te bestaan. Bovendien drukt het hard op de administratie en het flexibele vermogen van werkgevers. Tegelijkertijd vergt het nogal wat psychische kracht van werknemers hun recht te krijgen. Mijn ideaal zou zijn een vrije arbeidsmarkt, waarbij de overheid dan wel een zeer deugdelijk vangnet creëert. Daarvoor hoeven dan de andere partijen niets meer te doen dan premie betalen.

#23.3 Logisch toch? - Reactie op #23.2

Ook eens ;-) Mijns inziens zou de premie voor een vangnet dan wel vrijwillig moeten zijn. Waarschijnlijk zijn we het daarover oneens :-)

#24 HPax

@ 74
1] Hieronder in een notendop de oorzaak van de huidige financiële crisis. Een (‘liberal’ = socialistische) Overheid die zich aan een Economie oplegt. Een vrije markt door ‘greed’ gestuurd, had het niet zover kúnnen laten komen. Regulering, niet deregulering deed het vernietigende werk.

Davies en Harrigan schrijven in US News & World Report van 12.06.2012:

‘The anatomy of the mortgage crisis is simple. The government, in a fit of social
engineering spanning decades, established Fannie Mae and Freddie Mac to make
real the dream of home ownership for working class Americans. Beginning in 1996,
the Department of Housing [ ] told Fannie and Freddie that more than 40 percent of their loans had to go to low-income borrowers. Tax breaks followed. Finally, starting in the early 1990s, the Federal Reserve pushed interest rates to historically low levels, making mortgages cheaper.’

Antony Davies is an affiliated senior scholar at the Mercatus Center at George
Mason University and an associate professor of economics at Duquesne University.
James R. Harrigan holds a Ph.D. in political science and is a fellow of the
Institute of Political Economy at Utah State University.

NB Er zijn veel meer betrouwbare bronnen die in de ware geest van Davies en Harrigan wellen.

2] ‘Zie je nu zelf niet de enorme contradictie in deze bewering ? Wat je hier letterlijk stelt, is dat de economie verantwoordelijk is is voor zeer velen die tekort komen; immers, zonder die economie zouden die mensen er nooit geweest zijn. En dat is volgens jou een succes?’

Ja, wat is een succes. Dat moet je eigenlijk van te voren afspreken.
De Economie voedt mensen die zich (daardoor) kunnen voortplanten en dat ook doen, en hun nageslacht moet ook weer economisch worden onderhouden en zo ad infinitum. Totdat de Economie het na 10 of 20 naar alle kanten expanderende generaties niet meer kan opbrengen en ontstaan er arme mensen. En daarvan pleegt men dan die gemene, harteloze Economie de schuld te geven. Ik vind dat onjuist, anderen niet, Malthus lijkt mij ook.

Maar inderdaad zit er iets contradictoirs in. De Economie schept welvaart, gezondheid en een langer leven, maar daardoor later armoede en weer een korter, rot leven. Maar wat doen we aan? Om over haar huidige vernietiging van dieren, planten en de rest van ons milieu maar te zwijgen, want wat kunnen we eraan doen? Mensen gaan door met zich voort te planten, tot het bittere einde toe. Waarom weet ik niet. En het punt van ‘no return’ zijn we gepasseerd. Als je een idee wilt krijgen van hoe onze eindtoestand er globaal uit zal komen zien, neem dan eens een kijkje op Paaseiland. Door een Hollander herontdekt!
Sargassso 07.08.2012

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24.1 pedro - Reactie op #24

Aflossingsvrije hypotheken zijn ook een socialistische uitvinding…

[/sarcasme]

 • Volgende reactie op #24
#24.2 Klokwerk - Reactie op #24

Ach gosh, heeft de overheid het toch gedaan?

Waarom kunnen vrije marktprofeten niet gewoon accepteren dat hun gedroomde vrije markt niet bestaat, niet kán bestaan, en net als de communistische heilstaat een tekentafel-ideologie is. Als we die toch gaan proberen doorvoeren krijgen we geforceerde hybride vormen waardoor hun Walhalla zich makkelijk ontpopt als een Inferno. Zó werkt blind idealisme.

Nogmaals ik ben zeker niet tegen het rekening houden met marktwerking en ook zeker niet voor een geleide planeconomie. Het wordt echter tijd om met een beetje realisme naar de verhouding tussen economie en overheid te kijken.

 • Vorige reactie op #24
#24.3 Inje - Reactie op #24.2

“Waarom kunnen vrije marktprofeten niet gewoon accepteren dat hun gedroomde vrije markt niet bestaat”

Omdat er altijd wel debielen zijn die denken dat ze het beter weten, met als gevolg de hypotheekcrisis zoals hierboven beschreven. Niets doen was is dat geval beter geweest.

 • Volgende reactie op #24.2
#24.4 Joop - Reactie op #24.3

Jij bent ook een debiel die het beter weet? Grappig. Jouw argumentatie is niet sterk, gisteren niet, vandaag weer niet, en van de fouten in je redenatie heb je ook niet geleerd. Dogmatische marktfundamentalist. :-)

 • Volgende reactie op #24.3
#24.5 Inje - Reactie op #24.4

“Jij bent ook een debiel die het beter weet?”

Grappig, je kunt nog steeds niet lezen. Een vrijemarktfundamentalist, zoals kuddedieren dat noemen, weet het juist niet beter. Hij ziet z’n eigen tekortkomingen. Dat zou jij ook eens moeten zien! En vervolgens daarop anticiperen. En dan waarde Joop, onttrek je je uit de kudde.

 • Volgende reactie op #24.4
#24.6 Joop - Reactie op #24.4

Ik ben geen kuddedier, dat heb je mij opgeplakt. En je eigen tekortkomingen zie je juist niet. Je bent dogmatischer dan de gemiddelde linkse denker. Anticiperen doe jij dus totaal niet, alleen maar opdreunen wat je van jouw asociaal-liberale partij voorgekauwd krijgt. Lachwekkend.

Gelukkig is er tot jouw afschuw een socialezekerheidsrecht, opgenomen in de grondwet. Ondanks de asociaal liberalen die het over de hardwerkende burgers/loonslaven hebben – want zeg nu zelf dat is helemaal geen vrijheid, als je als grootste motief voor je werk heb dat je je vaste kosten moet betalen aangenomen dat de hypotheek over het algemeen de grootste is. Dat gaat niet over individuele ontplooiing, jezelf ontwikkelen – nee, je bent een nobody die werkt voor de baas, die jou de ogen uitsteekt met zijn materiële voorspoed.

 • Volgende reactie op #24.4
 • Vorige reactie op #24.4
#24.7 Inje - Reactie op #24.4

“Ik ben geen kuddedier, dat heb je mij opgeplakt”

Dat heb je jezelf opgeplakt. Jij hebt gezegd dat de mens een kuddedier is en blijft. Jij bent een mens, dus een kuddedier. Dat je nu terugkrabbelt vind ik trouwens wel positief, zo geef je toch je ongelijk aan.

“Je bent dogmatischer dan de gemiddelde linkse denker”

Ik ken de gemiddelde linkse kiezer niet, dus dat is lastig vast te stellen. Daarnaast ben ik in het verleden best eens van mening verandert, wat niet duidt op dogmatisch denken. Maar goed, de vergelijking bestaat uit twee eenheden, waarvan ik er maar eentje ken. Jij daarentegen hebt de vurigheid van een missionaris, maar heb je ook de hersenen van een academicus? Met andere woorden: toon aan die stelling!

“Anticiperen doe jij dus totaal niet”

Jij ken mij helemaal niet, dus weet je niet hoe en of ik anticipeer op dingen.

“Gelukkig is er tot jouw afschuw een socialezekerheidsrecht, opgenomen in de grondwet”

Hier moet het trouwens wel gaan wringen in je vastgebakken wereldbeeld. Want wie hebben de grondwet geschreven in Nederland? Precies! Zeg het maar! Het waren die asociale libe…..

“Ondanks de asociaal liberalen die het over de hardwerkende burgers/loonslaven hebben – want zeg nu zelf dat is helemaal geen vrijheid, als je als grootste motief voor je werk heb dat je je vaste kosten moet betalen aangenomen dat de hypotheek over het algemeen de grootste is. Dat gaat niet over individuele ontplooiing, jezelf ontwikkelen – nee, je bent een nobody die werkt voor de baas, die jou de ogen uitsteekt met zijn materiële voorspoed.”

Over dogmatisch denken gesproken. Tegen deze verbetenheid is maar een middel: ontspanning.

 • Volgende reactie op #24.4
 • Vorige reactie op #24.4
#24.8 Joop - Reactie op #24.4

“Dat heb je jezelf opgeplakt. Jij hebt gezegd dat de mens een kuddedier is en blijft. Jij bent een mens, dus een kuddedier. Dat je nu terugkrabbelt vind ik trouwens wel positief, zo geef je toch je ongelijk aan.”

De mens is over het algemeen een kuddedier te noemen, in zijn privé hoeft dat niet zo te zijn. Daar zie je wel degelijk verschillen.

“Ik ken de gemiddelde linkse kiezer niet, dus dat is lastig vast te stellen. Daarnaast ben ik in het verleden best eens van mening verandert, wat niet duidt op dogmatisch denken. Maar goed, de vergelijking bestaat uit twee eenheden, waarvan ik er maar eentje ken. Jij daarentegen hebt de vurigheid van een missionaris, maar heb je ook de hersenen van een academicus? Met andere woorden: toon aan die stelling!”

Uitroeptekens komt niet ontspannen over. Je lult er weer omheen. Is niet erg, zijn we gewend van je. Je komt wel degelijk dogmatisch over, met je vurige aanvallen op de overheid, die alleen de klassieke rechten moet beschermen (dus de rijken) en niet de sociale rechten (de armen).

“Jij ken mij helemaal niet, dus weet je niet hoe en of ik anticipeer op dingen.”

In je reacties geef je een verwrongen beeld aan, waarin geen anticiperen voorkomt. Alleen maar je eigen wereldbeeld.

“Hier moet het trouwens wel gaan wringen in je vastgebakken wereldbeeld. Want wie hebben de grondwet geschreven in Nederland? Precies! Zeg het maar! Het waren die asociale libe…..”

Hahaha, de liberalen van toen hadden nog geen Popper, Ayn Rand, Friedrich Hayek meegemaakt, die nu worden aanbeden door de asociaal liberalen. Trouwens zelf weinig tegen liberalen, alleen het dogmatische liberale ideaal is voornamelijk voor de rijken. Want keuzevrijheid, is meestal toch verbonden met je vermogen. Minder vermogen, minder keuzevrijheid. En de liberalen van toen waren socialer, om juist de opkomende socialisten voor te zijn. Beetje vergelijkbaar met Bismarck. Strategisch heet dat, maar dat gebeurt volgens jou niet in de politiek, zie je eerdere reacties.

“Over dogmatisch denken gesproken. Tegen deze verbetenheid is maar een middel: ontspanning.”

Inderdaad gewoon negeren. Weglopen als het echt ergens over gaat. Dat is typisch voor jouw persoontje. En dan te bedenken dat eigen verantwoordelijkheid voor de sociaal zwakkeren zo belangrijk wordt gevonden, maar op de asociaal liberalen zelf niet van toepassing lijkt te zijn.

 • Volgende reactie op #24.4
 • Vorige reactie op #24.4
#24.9 Inje - Reactie op #24.4

Komt nogal babyboomerig over Joop. Je blijft hangen in herhaling. Liberalen zijn asociaal, zijn asociaal, zijn asociaal. Heeft een beetje weg van Morgenthau. Maar vertel nu eens, en toon het aan:
1: dat ik dogmatisch ben
2: dogmatischer dan de gemiddelde linkse kiezer
3: wat mijn wereldbeeld is
4: waarom liberalen asociaal zijn
5: het verschil tussen klassieke rechten en sociale rechten zijn

Veel plezier!

 • Volgende reactie op #24.4
 • Vorige reactie op #24.4
#24.10 Hal Incandenza - Reactie op #24.4

Het non-argument dat de hypotheekcrisis in de VS door de overheid veroorzaakt is, blijft bizar. De overheid heeft sub-prime echt niet bedacht, laat staan de derivatenmarkt.

 • Volgende reactie op #24.4
 • Vorige reactie op #24.4
#24.11 Joop - Reactie op #24.4

Als jij nou eens was ingegaan op mijn eigen opmerkingen, dan zou ik het overwogen hebben. Maar je doet precies wat ik al eerder schreef over jouw persoon – weglopen voor de ander (dus totaal niet anticiperen, in je eigen denkwereldje blijven zitten), en een bot toegooien. Dus daar ga ik niet akkoord mee. Helaas pindakaas.

Plezier heb in je vrije tijd, niet op je werk. Volgens de nieuwe richtlijnen bij de sociale dienst. Ook weer een bedenksel waar de asociale liberaal meneer Kamp voor verantwoordelijk is. :-)

 • Volgende reactie op #24.4
 • Vorige reactie op #24.4
#24.12 Inje - Reactie op #24.4

“Als jij nou eens was ingegaan op mijn eigen opmerkingen, dan zou ik het overwogen hebben.”

Wat denk je dat die vragen inhouden? In tegenstelling tot jouw, ben ik wel geinteresseerd in hoe men tot een mening komt. Nu vraag ik je om uitleg en loop je erbij weg. Dat is jammer, want een mening is vaak niet zo interessant. Die heeft iedereen wel. Het is de gedachte erachter die me interesseerd.

 • Vorige reactie op #24.4
#24.13 Joop - Reactie op #24.3

Oh, nou gaan we als ouwe wijven kibbelen. Ha ha, nog een goeie middag, meneertje koekepeertje.

 • Vorige reactie op #24.3
#24.14 Inje - Reactie op #24.13

Al die grote woorden, en dan: niets.

#24.15 HPax - Reactie op #24.2

@ 087

‘Waarom kunnen vrije marktprofeten niet gewoon accepteren dat hun gedroomde (1) vrije markt niet bestaat, niet kán bestaan, en net als de communistische heilstaat (2) een tekentafel-ideologie is.’ Interne nummering v.s.d.

Ad (1) Een raadselachtige text, aangenomen dat die VM bestaat, allang. Zie ook wat ik in C 016 heb opgemerkt over de invoering van de VM in Vietnam en China. Een omslag die het bestaan van die VM toch veronderstelt.

Ad (2) Inderdaad is de VM (= Kapitalisme, Economie) een Westerse theorie, maar dan wel één die met succes* is toegepast. Bij haar beoordeling is rekening te houden met onvermijdelijke imperfectie. Zij moest op stoom komen en demografische expansie lijkt haar altijd vóór te zijn. China, alweer, heeft dat begrepen!

Overigens vraag ik me af wat bestaanswijzen van de alternatieven van de VM zijn? O ja, welke alternatieven? Hoe heten ze? Ik ken alleen maar een Feodale -, een Tribale – (met ‘troc’-handel) en co-‘tekentafel’ systemen van het USSR type. Haast niks te eten. Lees Kravchenko

Ook in haar theorievorming heeft de Economie spontaan haar beperktheid toegegeven.** Haar leer van de VM is gebaseerd op de transparantie van die markt, en daar mankeert veel aan, maar nu met Internet minder dan ooit! De praktijk bevestigt de theorie!, de Economie had alleen maar een vooruitziende blik. En dat wordt haar verweten! Door onnozele halzen en doctrinair gedrogeerde vijanden!

Ten slotte: voor een serieuze waardering van een verschijnsel, is het zaak hem niet punctueel te beoordelen, maar in zijn verloop. En dan is het succes van de VM overtuigend.

Als er na 12 sept. 2012 een SP kabinet komt, kan in Nederland bij benadering de hemel op aarde worden gesticht. Ziekenfondspremies worden afgeschaft, evenals nagenoeg alle marktwerking. Van de Rijken – de slechteriken – wordt hun ‘gestolen geld afgepakt, de salarissen van de armen gaan met 50% omhoog, ambtenaren moeten worden aangesteld om bepalen wie dat zijn, de arbeidsinzet komt handen tekort, en zo schiet de werkgelegenheid met sprongen omhoog. Dat gaat een paar maanden goed en daarmee is dan bewezen dat de niet-Vrije Markt superieur is. Maar kom eens over een jaar?

* Maatstaven van succes lijken mij: gezondheid, langer leven, materieel aangenamer leven, demografische groei. Dat al die successen hun eigen ellendes baren, is weer een ander probleem. Maar dat is iets voor later,
** Dat staat in de leerboeken van de Economie.

 • Volgende reactie op #24.2
 • Vorige reactie op #24.2
#24.16 Klokwerk - Reactie op #24.15

Je zegt dat de vrije markt (door jou afgekort tot VM) wel bestaat, en telkens als ik op een falen wijs zeg je: jaaaaa, maar er is dáár dan ook geen vrije markt…

Heb je er wel eens bij nagedacht dat een overheid een gegeven is? Los van dat de ultiem vrije markt die jij bezingt nog steeds geen antwoord heeft op problemen zoals daar zijn met het gebrek aan overzicht van de consument en het niet-doorberekenen van maatschappelijke kosten in de prijs van het product, kán zij in praktijk simpelweg niet bestaan, omdat mensen zich nu eenmaal altijd organiseren in overheden. Daar moet je gewoon rekening mee houden. Het is een gegeven.

#24.17 Logisch toch? - Reactie op #24.2

We moeten idd kijken naar de verhouding tussen overheid en markt. Deze is in NL onevenredig. Meer dan 50% van het BNP wordt bepaald door de overheid. Dat kan nooit gezond zijn.

 • Vorige reactie op #24.2
#24.18 Klokwerk - Reactie op #24.17

Los van of we op de goede weg zijn; zo slecht doen we het mondiaal gezien anders nog niet.

 • Volgende reactie op #24.17
#24.19 Logisch toch? - Reactie op #24.18

“Los van of we op de goede weg zijn; zo slecht doen we het mondiaal gezien anders nog niet.”

De Staatsschuld stijgt met 810 euro per seconde! Nu al meer dan 400 miljard euro. Dat terwijl we de gasinkomsten nog hebben en we al moeilijk doen over 12 miljard bezuinigingen.

Een gezin met een grote schuld noemen we niet rijk. Nederland met een grote schuld noemen we nog steeds rijk… Wie gaat die schuld (en wanneer) afbetalen?

#24.20 Bismarck - Reactie op #24.17

Waarom niet? Iets is niet waar omdat je het roept.

 • Vorige reactie op #24.17
#25 HPax

@ 102 Incandenza

Dat Bankiers – als groep of klasse – uit enig economisch (‘greed’) motief dat fatale ‘subprime’ hypotheek beleid hebben uitgevoerd, is moeilijk denkbaar. Wie leent er nu geld uit aan mensen van wie hij weet dat ze niet zullen terug betalen? In ieder geval bankiers niet.

Als ze het dan toch deden, zijn we gedwongen naar oneconomische redenen en idem krachten te zoeken. In verband met de grote bedragen met die hypotheken gemoeid, komt geen ander dan het Centrale Bewind van de USA voor die ‘oneconomische redenen’ enz. in aanmerking. Dat heeft het geld en de macht.

Je kunt nog proberen dit af te doen met te wijzen op die ‘derivatenhandel’ in ‘subprimes’ die inderdaad de allure van een grootscheepse zwendel had en als strikte aangelegenheid van de Banken kan worden gezien.

Maar logisch lijkt mij dat er eerst die afgedwongen subprime-hypotheken waren, en daarna de Banken, met die troep opgescheept, er nog maar wat van probeerden te maken. Immoreel, maar dat pas in 2e instantie.

Letten we ook nog op de structurele & personele vervlochtenheid van de grote USA-hypotheekbanken met de ‘Politiek’, is theoretisch noch praktisch een andere conclusie mogelijk dan dat de huidige monetaire wereldcrisis primair iets van de ‘Politiek’ is, in de USA en bij ons.

Kern van de zaak lijkt mij: Gouvernementen die te veel hooi op hun vork nemen. Oplossing: krimpende Overheid waardoor de krachten van de vrije markt zich kunnen ontketenen.

Persoonlijk denk ik dat we in de beginperiode verkeren door de Tocqueville voorzien. Zodra de armen en nietsnutten, leert hij – ik citeer vrij en uit het hoofd – dóórkrijgen dat ze langs democratische stembusgang de productieven voor zich kunnen laten werken, is het met de Democratie gedaan.

Vergeten wij niet dat Hitler langs democratische weg aan de macht is gekomen. En was er toen ook geen geldcrisis? En wiens schuld was dat toen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25.1 Logisch toch? - Reactie op #25

Jammer van de Godwin = discussie dood.

 • Volgende reactie op #25
#25.2 tienwijzen - Reactie op #25

Versailles (Wilson), en ontbrekend toezicht in de VS.

 • Volgende reactie op #25
 • Vorige reactie op #25
#25.3 Hal Incandenza - Reactie op #25

Het is nog steeds onzin, zaken herhalen maakt ze echt niet meer waar. De crisis met subprime hypotheken is ontstaan doordat banken de risico’s van hun hypotheken hebben onderschat. In andere woorden men dacht dat de huizenprijzen niet in elkaar zouden lazeren, of toch dat die kans nogal klein was. Wat je de Amerikaanse overheid kunt kwalijk nemen is dat ze hun eigen regels niet hebben gehandhaafd. Hierdoor konden hypotheekverstrekkers allerlei hypotheken zonder achtergrondcheck van de lener verstrekken. Dat neemt niet weg dat het verstrekken van die leningen an sich al vrij immoreel was en de verstrekkers ervan dat gewoon wisten. (En dan hoef ik de derivaten er nog niet eens bij te halen, waarbij voor de overheid hetzelfde geldt: geen regels opgesteld danwel gehandhaafd.)

 • Vorige reactie op #25
#25.4 Klokwerk - Reactie op #25.3

Het hele argument van HPax steunt op de bewering:

“Dat Bankiers – als groep of klasse – uit enig economisch (‘greed’) motief dat fatale ‘subprime’ hypotheek beleid hebben uitgevoerd, is moeilijk denkbaar.”

Dat zegt al genoeg. Hij wil, hij kán het niet geloven. Een markt die faalt? Ondenkbaar! Ook als het onder zijn ogen gebeurt kan het volgens hem niet waar zijn en zoekt hij een zondebok. De overheid dus!

Terwijl het verschijnsel toch zo makkelijk te verklaren is voor iemand die één jaar economie heeft gehad op de middelbare school. In tijden van algemene voorspoed raakt de economie oververhit: er wordt te hoog ingezet omdat op korte termijn de winsten inderdaad zo hoog blijken te zijn. Wanneer er een algehele neergang komt, komt de klap minstens zo hard aan.

#26 Koloniaal

“De puinhopen van de laatste decennia is de door overweldigende meerderheid van de Nederlanders betreurde neergang van de verzorgingsstaat, sociale zekerheid. Daarvoor is het economisch liberalisme verantwoordelijk.”

Fout. Daarvoor is de politiek verantwoordelijk en die vertegenwoordigt dezelfde overheid die door sommigen hier zo geprezen wordt.

Het gaat hier over staatsinrichting. Over de schaal waarop bepaalde zaken, belangrijk geacht, hierin worden georganiseerd.

Het is de oveheid die het monopolie heeft van het op nationale schaal aanpakken van problemen en zaken, zoals de nutsbedrijven. Het is bovendien de overheid die besloot de nutsbedrijven te verkopen. En bovendien, het is de overheid die het sociale zekerheidsstelsel tot op het bot uithold. En dat terwijl ze nota bene zelf steeds MEER uitgeeft aan de eigen organisatie.

Het maakt geen drol uit welke politieke partij je hierop aanspreekt. Ze zijn ALLEMAAL verantwoordelijk voordestaatinrichting, zelfs de SP. Maar het is de OVERHEID die het een goed idee vond om gastarbeiders toe te laten. Het is de overheid die besloot gezinshereniging toe te staan. En het is de overheid, tenslotte, die samenwerkt met al dan niet private partners die OOK op ten minste nationale dan wel regionale (lees: grote) schaal zaken op de rails zet, dan wel laat zetten.

De Nederlandse overheid heeft ervoor gekozen om ons land zo in te richten zodat grote bedrijven een steeds groter deel van ons leven en ons budget zijn gaan beheersen. De overheid heeft dus bij de privatisering als het ware haar eigen taken uitbesteed en wenst niet meer aansprakelijk te zijn voor de levering van voornoemde produkten en diensten.

Dit process zou je corporatisering kunnen noemen en dat dat is het ook.

Waar de overheid verder als taak heeft wetten te stellen, ontnemen de stortvloed aan wetten die de OVERHEID opstelt steeds meer rechten af van het individu in de samenleving, en eigent zij zichzelf tegelijkertijd steeds meer rechten toe.

Ook dit neigt naar totalisme.

Sorry mensen maar de overheid dient zoveel mogelijk tot op het bot afgebroken te worden TERWIJL de sociale zekerheid geborgen blijft.Als dit niet gebeurt ben je sowieso de sociale zekerheid al kwijt als eropt huidige padwordt voortgeborduurd.

Nederland is een politiestaat, een land waar dwangarbeid en mensonterende toestanden onder het tapijt worden geveegd. Waar armoede en honger heerst. Waar mensen beschaamd in het leven staan, waar racisme hoogtij viert, waar verdraagzaamheid ver te zoeken is.

En daar is de OVERHEID al dan niet 100% schuldig, maar wel op zeker 100% verantwoordelijk voor.

Ik geloof niet meer in de politieke oplossingen. Niet in VVD, Wilders, Roemer. Ik geloof dat op het huidige pad van de EU er alles aan gedaan zoumoeten wordenom sociale zekerheid te garanderen EN om het overheidsapparaat zoveel mogelijk uit te kleden. Ik geloof in gedragsregels, wetgeving en mores in de financiele sector. Strenge wetgeving op grootbedrijven, en stimulatie van het midden en kleinbedrijf.

Kleinschaligheid is risicospreiding. Grootschaligheid is als lemmingen allemaal hetzelfde ravijn in donderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26.1 Klokwerk - Reactie op #26

Wat een holle anti-overheidsretoriek. Dus omdat de overheid de fout heeft gemaakt om de sociale voorzieningen af te breken, moeten de overheid (en daarmee ook de sociale voorzieningen) verder afgebroken worden?

Ik kan ook alle problemen die ik ervaar met de politiek op een rijtje zetten, en een willekeurige partij daar de schuld van geven, maar het lijkt nog niet eens op een begin van een analyse.

#27 tienwijzen

De vrije markt is inderdaad een illusie.
De beste markt is een goed gereguleerde markt, de effectenmarkt is het beste voorbeeld, of de 17e eeuwse Hollandse markten, daar kreeg slechte boter geen kans.

Verder is uiteraard de VS hypotheekzwendel mogelijk gemaakt door de VS overheid, of dat nu geschiedde door domheid of door opzet doet er niet veel toe.

Bij het verstrekken van hypotheken aan mensen die de lasten niet konden opbrengen, was enige malen herfinanciering voorzien, dus de hypotheek verhogen met de achterstallige rente.
De redenering was dat de stijging van de huizenprijzen dat mogelijk zou maken, ging dat ook mis dan was er het vangnet van Freddy May etc.

Dat ABN er weinig last van had kwam er alleen uit voort dat Santander en RBS zo graag delen van ABN wilden.
De RBS man, die een lintje kreeg vanwege de overnames, moest dat weer inleveren toen bleek dat hij katten in zakken had gekocht.
En zo komt de Spaanse ellende deels uit de VS vrije markt.
De Britse dus ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Koloniaal

De overheid social engineered er anders maar op los, en we kunnen allemaal zien waar het toe geleid heeft dat zogenaamde vertrouwen in ons nationaal bestuur.

Alle reden om zeer, zeer kritisch en wantrouwend te zijn jegens de overheid EN politiek, bovendien hebben we ook de gastarbeiders aan de VVD de danken:

http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-18519395

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Margret

144
Een kleine marge zou ik het niet noemen van de 700 genodigden, hebben er een kleine 200 de bus en rondleiding naar het west land gedaan, en daarvan zijn er slechts een kleine 20 aan het werk gegaan. Een flink aantal zou gekort worden, maar of dat gebeurd?.
Het is toch te triest voor woorden dat wij met zoveel werkelozen, mensen uit polen en ander landen hierna toe moeten halen om werk te verrichten dat de hier in Nederland wonende werklozen weigeren te doen.
En dat dit niet alle werkelozen betreft lijkt me duidelijk maar het is veel meer dan een te verwaarlozen marge.

En blijft het een feit dat het triest is iemand dood te wensen omdat hij- zij niet impliciet aan je verwachtingspatroon voldoet.
Ik ben het ook niet met een ieder eens en vind er veel politici op mogen stappen omdat hun gedachten goed mij beangstigt, maar ik wens ze niet dood.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29.1 su - Reactie op #29

Het is een te verwaarlozen marge op alle werkelozen en een plan wat gedoemd was te mislukken.

En blijft het een feit dat het triest is iemand dood te wensen omdat hij- zij niet impliciet aan je verwachtingspatroon voldoet.

Het boeit mij eerlijk gezegd niet wat jij ervan vindt. Ze wordt niet vermoord, maar we gaan feesten als ze koud in de aarde ligt. Good riddance!

 • Volgende reactie op #29
#29.2 HPax - Reactie op #29.1

@ 152

Margareth Thatcher heeft haar land uit de grimmige greep van de UK vakbonden verlost. Welke schade die het UK berokkenden, is nu vergeten, maar het was immens.

Toen de socialist Blair haar afloste, heeft hij de ’trade-unions’ niet in hun macht hersteld, wat toch iets moet zeggen.

Dreigen met feest te gaan vieren als ze ‘koud in de aarde ligt’, is schofterig, maar vertelt wel tegen wat soort lui Thatcher het vroeger opnam; en dus ook dat ze het terecht deed.

#29.3 su - Reactie op #29.2

Val dood, HPax.

 • Volgende reactie op #29.2
#29.4 HPax - Reactie op #29.3

@ 155
Dit vind ik ontoelaatbaar.

 • Volgende reactie op #29.3
#29.5 Margret - Reactie op #29.3

155

schandelijk, als je niet meer met woorden af kunt stop en schrijf niet meer.

 • Volgende reactie op #29.3
 • Vorige reactie op #29.3
#29.6 su - Reactie op #29.3

Ach, zelfs met woorden is het vaak niet veel beter. De diaree die HPax hier regelmatig dumpt is vaak niet veel meer dan gescheld met wollige quasi-intellectuele woordkeuze. Ik heb van dichtbij mogen aanschouwen wat Thatcherite Britain betekende voor het noorden. En wie beweert dat dat terecht was kan tien keer de tiefus krijgen van mij.

 • Vorige reactie op #29.3
#29.7 tienwijzen - Reactie op #29.2

De vraag is natuurlijk hoe het kwam dat er in Klein Brittannië zo’n klassenstrijd was.
Je ziet diezelfde klassenstrijd nog in België en Frankrijk, bij het minste of geringste wordt gestaakt.
Ik schrijf dat toe aan sociale tegenstellingen.
Onthullingen over corruptie en omkoperij bij leden van het Lagerhuis en de Britse politie lijken dat idee te ondersteunen.
Het Britse machtsvertoon bij de Olympische Spelen wijst er ook op.

 • Vorige reactie op #29.2
#29.8 su - Reactie op #29
 • Vorige reactie op #29
#30 Koloniaal

Eens met HPax, iemand dood wensen doe je niet. Behalve als je geen stijl leest, daar is het blijkbaar normaal. Walgelijk,

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30.1 tienwijzen - Reactie op #30

Als je in de geschiedenis kijkt kwam het nogal eens voor.

#31 tienwijzen

154 ‘socialist Blair’.
Voor mij is hij een oorlogsmisdadiger, en vermoedelijk een laffe moordenaar, Kelly.
Kwam Diana ook niet om onder zijn bewind ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31.1 Benach - Reactie op #31

Tienwijzen: Tony Blair was toen enkele maanden premier van Engeland. Maar bij mijn weten had hij geen enkele invloed op het leven van Diana Spencer. Dus waarom zou hij een moordenaar zijn? Weet jij meer?
Maar eerlijk gezegd: ik zie even niet wat je bedoeling is van dat woordje “ook” in die posting.

#32 Koloniaal

@tienwijzen Het is goed om de geschiedenis te kennen, als het doel is om er van te leren. Als het gebruikt wordt om slecht gedrag te rechtvaardigen is dat volgensmij het misbruiken van de geschiedenis voor eigen discutabele doeleinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 mark3000

@109Waarom zou een slechte bank niet failliet mogen gaan?

Dus jij had ABN failliet laten gaan. Een echte VVD’er had dat gedaan. 24.000 mensen hun baan kwijt, het is hun eigen schuld, hadden ze maar harder moet werken.

@159Mijn punt is dat aan de marktwerking veel negatieve zaken verweten worden terwijl er geen echte marktwerking is.

Zullen we er dan maar voor kiezen om zaken waar geen “echte marktwerking” is NIET te privatiseren omdat er een select groepje is die toch meent dat er marktwerking is.

@160De moderne welvaart ligt niet aan de verzorgingsstaat. De verzorginsstaat verhoogt het algemene welzijn maar niet de welvaart. Het kapitalisme verhoogt de welvaart maar niet het algemene welzijn.

Mijn welvaart wordt niet alleen bepaald door mijn individueel succes, maar ook door het succes van de maatschappij in zijn geheel, het geluk van mensen om mij heen (familie, vrienden, whatever), de status van de gezondheidszorg, het onderwijs, het milieu, etcc…

@162Volgens mij is in de regio’s waar het openbaar vervoer is uitbesteed de kwaliteit e.d. zeker niet achteruit gegaan

Ooit van Veolia gehoord? Men is er inderdaad in geslaagd om de kwaliteit hetzelfde te houden door de prijzen te verhogen. Knap werk!

@166De mensen zijn vergeten dat je bruto salaris het geld is wat je verdient!

Die uitspraak geldt alleen als je van mening bent dat de hoeveelheid geld wat je krijgt (zonder belastingen) hetzelfde is als de hoeveelheid geld die je verdient. Ik hoop dat je inmiddels begrijpt dat veel reaguurders daar een andere opvatting over hebben.

@168 Ik ken persoonlijk veel uitkeringsgerechtigden

Ik ken persoonlijk veel mensen die vinden dat buitenlanders die zich niet aan de regels houden het land uit moeten worden gezet, maar wel met 160km over de snelweg racen. Elkaar van hypocrisie beschuldigen en dit in een soort algemeenheid neerleggen op een bepaalde groep heeft totaal geen zin en voegt niks toe aan de discussie.

Mocht ik hiermee ongelijk hebben dan vind ik dat een crisis nogal meevalt.

De crisis valt voor heel veel mensen wel mee. Dat zijn de mensen die nog werk hebben. De crisis valt zwaar voor de mensen die geen werk hebben of ontslagen zijn, maar ja, jouw visie weet ik inmiddels wel: @109 Iedereen heeft eigen verantwoordelijkheid. Dat is niet gewoon pech. Logisch toch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 HPax

@ 142

Trichet, Centrale EU-bankier, deed op de valreep van zijn aftreden de uitspraak: ‘macro-economen hebben ons niet goed geïnformeerd’; of woorden van gelijke strekking,

Met wat wij er al van wisten, mogen we hierna toch wel definitief aannemen dat de Huidige Financiële Crisis 2008-2012 (HFC)* van makro-economisch** kaliber is, en dan per se niet een mikro-economische. Een belangrijk onderscheid; in de boeken van de standaard Economie wordt geleerd dat de wetmatigheden van de mikro-economie niet voor die van de makro-economie opgaan.

Sommige makro-economische crises zijn periodiek van aard en worden dan conjunctureel genoemd. En in mijn c 016, 4e alinea, heb ik erop gezinspeeld dat de HFC er zo een zou kunnen zijn. Zo’n conjuncturele crisis is o.m gevolg van ontelbare micro-economische beslissingen en – nalatigheden***, maar niet één daarvan legt een macro-economisch gevolg uit. Het totaal weegt, niet het onderdeel. Met ‘greed’, overspannen verwachtingen van ondernemers die vervolgens failliet gaan, kom je er niet.

Op theoretisch gronden moet je aannemen dat economische (hoog/laag) conjuncturen onvoorspelbaar zijn. Waren zij dat wel, zouden de meeste economen milliardair zijn, waarna de Economie zou ophouden. Hieruit leren we dat de Economie een graad van onvoorspelbaar moet hebben.

Strikt cylisch opgevat, valt wat betreft de HFC de Politiek noch de Economie veel of eigenlijk ook maar iets te verwijten. De moderne Economische cycli repeteren eenvoudig die ruwere van vroeger: overvloed, demografische expansie, hongersnood met sterfte en weer terug, zo was het en zo is het beschaafder vandaag. Niets aan te doen, de goden beslissen.

Maar dan, als die HFC als een makro-economisch verschijnsel te beoordelen zou zijn, hadden de betrokken banken failliet moeten worden verklaard, en dat nu is niet gebeurd. Op politieke instigatie. Vergeten we in dit verband ook niet dat Bush Jr. in zijn land de crisis – zijn crisis – zag naderen en er maatregelen**** tegen wilde treffen, en dat hij hierin door de Democraten werd gedwarsboomd. Zuiver politieke interventie van Demo-zijde, met fatale uitkomst.

Maar de HFC is niet cyclisch opgevat, en kan er pas dan sprake zijn van schuld. Wiens?
En omdat failliete Banken geen failliete Banken uit het slop kunnen halen, moet het de politiek zijn geweest die dat heeft gedaan en de schuld van HFC draagt. Maar dat was politieke interventie op het terrein van de Economie, ouderwets: Politieke-Economie. En wellicht heeft de Politiek des te gereder haar eind-verantwoordelijkheid genomen, omdat zij oorzakelijk ook aan het begin van de ellende heeft gestaan. In de USA en de in Europa wordt een op den duur onbetaalbaar welvaartbeleid gevoerd. Het heeft o.m. tot voor ons zeer dure, ongewenste immigratiestromen geleid. Wij financieren ons kapot en vinden ons zelf geweldig.

* Met bijzonder punt van aandacht de US.
** Al wisten de makro-economen er dan geen raad mee. Wat niet helemaal waar is, want Hayekse (Weense-) economen wisten het wél en hebben ook gewaarschuwd, maar kregen het socialistische, Democratische oor niet.
*** Natuurlijke katastrofes reken ik even niet mee.
**** Met herstel van economische wetmatigheden, i.e. – let op! – met politieke deregulatie!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Koloniaal

Goede bijdrage Hpax. Bedoel je dan dat de politiek aan de oorsprong van derivaten staan? Hadden ze dat soms moeten verbieden? Als dan nog, daar hebben ze toch de kennis helemaal niet voor or vergis ik me?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Henk Daalder Duurzame Brabanders

Economie is net voetbal
Iedereen kan er over mee praten

Het spelelement maakt het leuk.
De rechtse pers helpt lekker mee in het spel.

Nu nog een antwoord

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 EddieValiant

“Spanje bijvoorbeeld deed het tot voor kort qua begrotingstekort namelijk voorbeeldig. Het land kwam pas in de problemen nadat haar banken in de problemen waren gekomen.”

De auteur negeert het feit dat in Spanje een onroerendgoedzeepbel ontstond. De Spaanse politici op zowel landelijke als regionaal niveau keken de andere kant op en de bevolking deed ook alsof er niks aan de hand was. De meeste politici zaten zelf ook te speculeren in onroerendgoed en de connecties tussen de, veelal kleine, banken en politici is innig. Maar uiteindelijk gaat dat een keer flink mis wanneer 20% van de economie in de bouwsector zit.

Of elke privatisering een goede zaak is, valt te betwijfelen als je kijkt naar de zorg. Maar ik kan mij wel herinneren dat ik vroeger een maand moest wachten voor een telefoonaansluiting. Nu niet meer. En soms zijn privatiseringen een oplossing voor bepaalde problemen zoals de hopeloos falende staatsspoorwegen van de Grieken.

En wat betreft Rutte: de loonstrookjes van de verschillende inkomensgroepen laten zien dat zelfs onder de VVD genivelleerd wordt. Ik moet er niet aan denken als de socialisten in de SP het voor het zeggen krijgen: die willen het liefst een maximuminkomen introduceren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37.1 Klokwerk - Reactie op #37

Dat wordt door de auteur helemaal niet genegeerd. Het punt is met name dat die fout die u omschrijft bepaald niet alleen een Spaanse fout was, nietwaar?

Verder denk ik dat privatiseren van iets als spoorwegen altijd al tot minder lijnen en hogere prijzen moet lijden, en in veel gevallen tot onmogelijke dienstregelingen. Dat betekent niet dat ieder model waarin de overheid houder is ook zomaar goed is. Ook overheidsdiensten kunnen echter op prestatie beoordeeld worden.

Iedere vrije marktdenker komt overigens maar met dat voorbeeld van telecommunicatie, maar dat is een volkomen loos voorbeeld, want die markt is compleet veranderd niet door de privatiseringen maar door de introductie van de draadloze technologie.

Ik ben zeker niet voor privatiseringen, maar niet waar het gaat om nutsbedrijven waar er sprake is van een gedwongen afname door consumenten (zorg/sociale zekerheid), en/of waarbij er in praktijk sprake is van een monopoliepositie (het spoor). Daarbij dient de overheid de vrije markt altijd te dwingen om alle gemaakte kosten, dus ook de maatschappelijke, door te berekenen in de prijs van het product.

De VVD streeft telkens naar nivellering van de belastingschijven en heeft dit een aantal keer succesvol doorgevoerd. SP en PvdA wagen het niet eens om met hun voorstellen zover te gaan als dat ze terug willen gaan naar de jaren 70 – ze zijn veel en veel milder. Dus waar u uw socialistenangst vandaan haalt, het is mij een raadsel. Rationeel te verklaren is ze niet.

#38 hajo

Een buschauffeur en een chirurg zijn beide verantwoordelijk voor leven of dood. Een buschauffeur ook nog eens voor 45 tegelijk, 5 dagen per week. Een chirurg ‘verdient’ al snel het tienvoudige van een buschauffeur omdat ‘ie zo lang moest studeren, natuurlijk. Maar dat exorbitante salaris was vast niet de enige drijfveer van de chirurg. Door Coen Verbraak weten we dat je als chirurg ook integer moet zijn en dat je vooral ook van mensen moet houden. Waar is een salaris van ver boven de Balkenende norm gerechtvaardigd? Wie kan me uitleggen wie daar behalve de ontvanger zelf, beter van wordt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie