Open brief aan Mark Rutte

Foto: copyright ok. Gecheckt 11-02-2022

Tot voor kort was het meisje van de slijterij, Petra de Boevere, lid van de VVD. Nu niet meer. In een open brief aan Mark Rutte legt ze uit waarom.

Beste Mark,

Het moet me even van het hart. Ik ben sinds 1 januari van dit jaar geen lid meer van de VVD. Ik heb me jarenlang ingezet voor die partij.Voor ik ooit lid werd had ik de beginselverklaring zorgvuldig doorgelezen. Ik kan me namelijk alleen verbinden aan een partij waar ik het mee eens ben met een filosofie die aansluit bij de mijne.

De vijf liberale waarden vormen de basis voor die beginselverklaring. Vrijheid, Verantwoordelijkheid, Verdraagzaamheid, Sociale rechtvaardigheid en Gelijkwaardigheid.

Mark, in 2008 schreef jijzelf een nieuwe beginselverklaring voor de VVD, die was aan een ‘upgrade’ toe. Hij was laten we zeggen een ‘beetje gedateerd’ geworden. In die jaren bezocht ik ook wel VVD-congressen. Op één van die congressen heb ik nog met je gedanst op Meatloafs ‘Paradise by the dashboardlight’ Mark. Weet je dat nog?

Je bent 4 dagen ouder dan ik ben. We zijn beiden watermannen. Net voor we 5 jaar geleden allebei 40 werden en jij in de streek was aan het begin van de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2007 vroeg ik jou hoe jij nu dat 40 worden ervaarde. En wat jij graag na je 40e nog zou willen doen. Wat je goal was. “Als ik in mijn kist lig wil ik graag dat mensen zeggen dat ik er alles heb uitgehaald.” was je antwoord.

Deze foto is genomen na de verkiezingen van 2010. Tijdens de kadercursus van de VVD, in de tuin van Nijenrode. Ik ben inmiddels geen lid meer van je partij. Dat heeft met verschillende factoren te maken. Perikelen in de afdeling speelden ook wel een rol. Maar de druppel die bij mij de emmer deed overlopen was het zo eenvoudig verkwanselen van de liberale waarden die jij juist zo mooi beschreef in die beginselverklaring.

Ik heb in 2010 diverse zondagen, mijn enige vrije dag, campagne lopen voeren met tasjes ‘shoppen op zondag moet mogen‘. Dit terwijl mijn eigen winkel op zondag dicht was en ik in deze gemeente wel open mocht. Het was mijn keuze om de zondag voor mijn gezin te reserveren zolang mijn kinderen klein waren. Die keuze had ik. Die keuze gunde ik iedereen. De keuze om ervoor te kiezen op zondag te werken en handel te drijven of om dat niet te doen. Campagne voeren op mijn enige vrije dag voor een zaak waar ik voor stond, en die een speerpunt was in de campagne.

Mijn man heeft me dan ook keihard uitgelachen toen dat punt als eerste heel makkelijk vaarwel gezegd werd omwille van de steun van de SGP. ‘Ik zie je nog lopen met je tasjes!’ Hij proest het nog steeds uit als het ter sprake komt.

Toen kwam de weigerambtenaar. ‘Met gemengde gevoelens’ ging er weer een liberale waarde de plomp in. In Nederland  voltrekken we ook huwelijken tussen mensen van gelijke sekse. Dat is liberaal, een huwelijk is een overeenkomst tussen twee mensen die van elkaar houden, hun leven willen delen. Een ambtenaar die een eed aflegt dat hij de Nederlandse wet uitvoert kan dan ook onmogelijk weigeren zo’n huwelijk te voltrekken in mijn liberale ogen. Maar de VVD stemde tegen het verbod op weigerambtenaren en schoffeerde daarmee niet alleen een deel van de bevolking maar ook haar eigen liberaal gedachtegoed.

Vorige week vond het debat plaats over het burgerinitiatief Voltooid Leven. Over het zelfbeschikkingsrecht van ouderen. ‘Met gemengde gevoelens’ werd door de VVD wederom een liberale waarde over boord gekieperd. Want de steun van de SGP was meer waard dan de inhoud van de eigen beginselverklaring.

Maar vandaag Mark was voor mij toch wel een triest dieptepunt. Ik ben dan wel geen lid meer, maar je zit wel mede dankzij mijn stem in dat torentje daar. Je zei bij de SGP vandaag: “Voor mij is heel belangrijk dat het liberalisme wortelt in de joods-christelijke beginselen. Dat staat nu ook weer in de VVD-beginselenverklaring, omdat het zo wezenlijk is.”

Het is niet waar Mark. Je schreef die beginselverklaring zelf. Daar staat in dat de Nederlandse samenleving wortelt in Joods-christelijke beginselen. Niet het liberalisme. Het liberalisme heeft helemaal niets te maken met Joods-christelijke tradities. Echt Mark. Je hebt het in 2008 goed opgeschreven. Wil je dat zelf nog eens nalezen?

Je zei ook dat de VVD en de SGP niet zoveel van elkaar verschillen. Dat doen ze wel Mark. Met die uitspraak heb je vandaag een groot aantal vrouwen geschoffeerd die op je stemden. Een echte liberaal krijgt de kriebels van de beginselen van de SGP.

Ik had je graag horen zeggen dat je respect hebt voor de christelijke waarden, maar Nederland een land is waar kerk en staat gescheiden is. Ook dat staat in de door jou geschreven beginselverklaring Mark.

Toen de PVV onlangs met een ‘meldpunt Oost-Europeanen’ kwam vond je het niet nodig openlijk afstand daarvan te nemen, en dat terwijl dit, wel degelijk discriminerende initiatief, indruist tegen wat jij zelf schreef in de de beginselverklaring voor de VVD.

Nu Sybe Schaap, een liberaal, met een boek komt ‘Het rancuneuze gif’ waarin een passage is gewijd aan de PVV waarin hij een vergelijking maakt met het angst zaaien in de jaren ’30 van de vorige eeuw ben je er echter wel als de kippen bij in het openbaar afstand te nemen van die vergelijking.

Dat je misschien als Minister-President niet kunt zeggen ‘ik ben het van harte met hem eens’ snap ik. Maar waarom zei je nu ook niet dat Sybe Schaap ook het recht van vrijheid van meningsuiting heeft, het een filosofisch boek is en iedereen in dit land nu eenmaal de vrijheid heeft zijn mening te ventileren want dat liberaal is? Net als toen met het meldpunt van Geert? Sybe Schaap handelt en schrijft vanuit liberale waardes. Rancuneus gif, zoals een website waar een bevolkingsgroep in een kwaad daglicht wordt gesteld, is in strijd met die liberale waarden.

‘Wij herkennen ons niet in een vergelijking met de jaren 30′ zei je. Wie zijn ‘wij’ Mark? Is dat het kabinet? Is dat de VVD? Zijn het ‘de liberalen’? Zijn het je stemmers?  Wie bedoel je met ‘wij’?

Toen jij mij vijf jaar geleden vertelde ‘ik wil als ik in mijn kist lig graag dat mensen zeggen dat ik er alles heb uitgehaald’ bedoelde je toen voor jezelf? Bedoelde je voor de macht? Bedoelde je voor een betere wereld? Bedoelde je voor het liberalisme? Wat bedoelde je Mark?

Vandaag was de dag dat een liberaal een staande ovatie krijgt van de SGP. Je bent helemaal hun man. En iets klopt er niet. Het geeft me een unheimlich gevoel. Wil je de door jou geschreven beginselverklaring misschien toch nog eens doorlezen? Wat is de volgende liberale waarde die ondergeschikt wordt gemaakt aan de macht? Wordt dat abortus? Of worden het misschien wel de salarissen van vrouwen?

Ik kan mezelf op dit moment echt geen VVD-er meer noemen. Mensen spraken ook mij aan op die liberale waarden van de VVD. Ik kan als partijloos liberaal mezelf weer recht in de spiegel aankijken. Maar kun jij dat ook Mark? Wat zie jij als je in die spiegel kijkt? Wat zijn jouw belangrijkste waarden?

Petra de Boevere

Reacties (72)

#1 Maarten

Mark-t-waarde.

 • Volgende discussie
#2 Harm

De VVD een partij die niet laner staat voor de liberale principes, het CDA een partij die zich niet langer bekommert om de gristelijke waarden en de PvdA een partij die niet langer socialistisch is.

De grootste gemene deler: opportunisme.

En de kiezer blijft maar zweven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Michel - Reactie op #2

Harm, PvdA is niet socialistisch maar sociaaldemocratisch. Daar komt bij dat het gezoek en getreuzel op dit moment van van de PvdA van geheel andere aard is als de uitverkoop van waarden die VVD en CDA op dit moment laten zien.

#2.2 frank - Reactie op #2.1

Maar Michel het is dan wel weer te vergelijken met het omarmen van het Neoliberale gedachtegoed dat de PvdA in de jaren ’90 deed en waar ze nog steeds niet echt afstand van kunnen nemen.

Grappig, de VVD die steeds minder liberaal wordt en de PvdA en Groen Links die steeds liberaler zijn geworden.

#2.3 Michel - Reactie op #2.2

Ik zeg ook niet dat ze nooit van het smalle pad zijn afgeweken – ik heb hier al vaker mijn kritiek op die tijd geuit. Blair, Clinton, Kok, Schröder – om maar eens paar van die “linkse” politici te noemen hebben allemaal gedacht in de jaren 90 dat meer markt goed was.

Maar er is een verschil met wat VVD en CDA nu doen: die leveren willens en wetens hun principes in. De “derde weggers” van de jaren 90 waren (toen) tenminste nog overtuigd dat ze een goede keuze maakte.

#2.4 Harm - Reactie op #2.3

Als de gedachte dat meer markt goed is valt te verenigen met de sociaal-democratische (OK) opvattingen,

dan hadden ze (dus) ook hun ideologische veren niet hoeven afschudden.

#3 tipo

In dat beginselprogramma staat ook:
“De VVD streeft naar een krachtige, kleine staat met gezonde
overheidsfinanciën. Alleen taken die de samenleving van belang
vindt en die niet of niet zelfstandig door individuen of groepen
kunnen worden vervuld, behoort de overheid te stimuleren dan wel
op zich te nemen. Het uitgangspunt is dat deze taken zo
doeltreffend, zo doelmatig en zo dicht mogelijk bij de burger worden
uitgevoerd. Belastingheffing is onvermijdelijk. Maar de belastingdruk
wordt zo laag mogelijk gehouden, zodat hardwerkend Nederland
zoveel mogelijk van het verdiende geld naar eigen keuze kan
besteden. ”

De overheid is onder Rutte enkel groter geworden. De staatsschuld en het begrotingstekort zijn explosief gestegen dankzij Rutte. Zaken die burgers prima zelf kunnen organiseren, zoals ontwikkelingshulp, publieke omroep en investeringen in schone energie en et ministerie van EZ ken worden onder dit kabinet om onbegrijpelijke reden nog steeds als overheidstaak gezien en zijn na 2 jaar nog steeds niet afgeschaft.

In het beginsel programm staat ook: “De staat speelt ten aanzien van de vrije markt de rol van marktmeester. De VVD strijdt tegen kartelvorming.”

Dit kabinet doet echter niets aan het bankenkartel. Sterker: het kabinet Rutte is helemaal niet liberaal, maar corporatistisch, sinds het particuliere verliezen van banken socialiseert naar het publieke domein, naar de ‘hardwerkende belastingbetaler. Als de overheid een marktmeester was geweest, zoals Rutte beloofde na te streven, dan gingen banken en landen gewoon failliet en mocht geen enkel kraampje de hele markt af kunnen sluiten (zoals beweerd wordt over banken die too big to fail zijn). Dit kabinet en de VVD in et bijzonder steunt echter elke nationalisatie van banken en bail outs van banken (want dat is de bail out van Griekenland in wezen).

We moeten het dus omkeren: Wie kent een beginsel uit het beginselprogramma van de VVD, dat Rutte nakomt? Dat is veel minder tekst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Sikbock

prima: weer een linkse VVD’er naar D66

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Tom Poes

@4 Een linkse VVder is net zo iets als koud vuur,het bestaat niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Flip - Reactie op #5

Sikbock verwisselt ‘links’ met ‘liberaal’. Rechts is in VVD-termen gezien dan ‘conservatief’. Het klopt wel wat ie schetst: de liberalen verruilen de partij voor D66. Blijven over de conservatieven: de VVD wordt steeds meer een PVV-light.

 • Volgende reactie op #5
#5.2 Krekel - Reactie op #5
 • Vorige reactie op #5
#5.3 Brusselman - Reactie op #5.2

Koudvuur is niet hetzelde als koud vuur,overigens wel leuk gevonden .

#6 tipo

Het toestaan van weigerambtenaren is, zolang homo’s kunnen trouwen in elke gemeente door andere ambtenaren, overigens super liberaal.

Het toestaan ‘an sich’ van het homohuwelijk is geen liberale waarde, maar aan cultureel-marxistische waarde. De weigerambtenaar + de garantie dat homo’s ten alle tijden in elke gemeente kunnen trouwen, DAT maakt het pas liberaal. Als het gelijkeidsdenken van bovenaf opgelegd gemeengoed wordt, dan is daar niets liberaals aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 Schuur - Reactie op #6

Eén van de speerpunten van het (klassieke) liberalisme is de scheiding tussen kerk en staat. Het (overigens niet-bestaande) homohuwelijk is een toonbeeld van liberalisme: vrijheid om te huwen met wie je wilt, onafhankelijk van geslacht. Weigerambtenaren zijn in dienst van de overheid, niet van de kerk, en zijn derhalve in strijd met liberale principes.

#7 Martin

Het liberalisme is natuurlijk wèl van oorsprong geworteld in (protestants-)christelijke tradities, dus dat lijkt me een non-punt. En natuurlijk, die vrijage van de VVD met de SGP is in ideologisch opzicht vrij stuitend, maar met alle respect: maar een VVD’er die zich op principes beroept – die had zich al véél eerder moeten afmelden als lid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 Spam - Reactie op #7

Onzin natuurlijk. Als het liberalisme al een (West-)Europese uitvinding is dan toch zeker wel ondanks en niet dankzij de Joodse en Christelijke cultuur.

#7.2 majava - Reactie op #7.1

Humanisme, iemand? Hoor ik ze nooit over. Altijd maar weer dat joods-christelijke, al noemen ze dat ‘joods’ er pas sinds een jaar of pakweg 5 a 10 bij. Zou je aan het denken moeten zetten…

#8 FiFa

Ik weet niet of Mark bij de Upper Class hoort maar een leuk onderzoekje is dit:

http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/120307145432.htm

Ze kunnen er echt niets aan doen, het zit in de genen blijkbaar.
Misschien een gesloten inrichting voor hen opzetten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 Tom Poes - Reactie op #8

Mark zou er zo graag bij horen en daardoor dient hij slechts als voetveeg van die “upper-class”.

#9 HansR

Goed stuk @Petra. Soms moeten principes onthouden worden vooral wanneer de oorspronkelijke auteur van die principes het hellend vlak opgaat en dat vlak ook nog met groene zeep insmeert.

Maar toch is het ook iets in Europa wat een rode draad begint te worden: het vrijen tegen het christendom door majeure politieke leiders/partijen. Ik noem Blair die katholiek werd, ik noem Merkel die riep dat het geloof best belangrijk was, alle Franse presidenten aan de rechterkant recentelijk was Sarkozy nog lekker bezig (ik geloof dat alleen Mitterant zich op de vlakte hield). Evident katholieke landen als Spanje, Italie en Griekenland (ziet u de draad?) noem ik niet eens in deze context.

En nu dus Rutte die eigenlijk een zwarte kous draagt maar er niet voor uit wil komen. Hij zal de SGP best als steun nodig hebben maar de vraag is altijd hoever je er mee gaat. En de SGP is dan nog verklaard christelijk. Maar vlak de PVV ook niet uit. Die verdedigers van christelijke waarden zijn gevaarlijker in die zin dat ze er niet voor uit komen behalve soms in gehanteerde symbolen.

De kracht van de verschuiving naar rechts christelijk ipv rechts liberaal (waar ik best van hou) zal ongetwijfeld uiteindelijk duidelijk worden. Maar wel te laat en helaas wel in heel Europa.

Hou je maar vast.

@Sikbock nee joh, echt waar joh, wat errug nou!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9.1 Olav - Reactie op #9

Griekenland een evident katholiek land? Grieks-Katholiek, dan toch.

#10 frank

De eerste keer in lange tijd dat ik een Open Brief op Sargasso van begin tot eind heb uitgelezen. Wat een goed stuk! Verbazingwekkend dat Marc Rutte het gelukt is om in amper twee jaar Rita Verdonk, die hij nog zo vurig had bestreden om het partijleiderschap, rechts in te halen. Met 130 per uur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10.1 salvatore - Reactie op #10

Helemaal mee eens,had hem gister ook geheel uit kunnen lezen,zonder moeite,en kwam tot de zelfde conclusie.
Een goede brief,en triest.
Zaosl de achterban cda; laat afweten…zo ook het meer ontwikkelde vvd deel;
Die niets op hebben met deze onmiskenbare pvv light…and hen heavy shit.

Bovendien in Rutte hard bezig een karikatuur van zichzelf te maken; de oorsponkelijke “authentieke” grijns… ontwapende.openheid en vriendelijkheid,maakt gestaag plaats voor een ingebrande,ingestudeerde, brand-gemerkte grijns; als een grote rimpel,en litteken,zijn hele voorkomen ontsierd.
Net zo lelijk als je dat soms ziet,wanneer ontevreden verongelijkheid,als het ware in iemands voorkomen is gebrand..je kiest een straatje om te lopen.

De uitstraling van ook onze mark;is alles behalve nog fris en fruitig te noemen. Een ingebrande nep grijns; Als handelsmerk…niets authentieks of echts meer aan; maar een gewoonte ,verslaving en gewenning…
Zoiets als nagels/lip bijten…tot iemands handelsmerk kan verworden..

Alleen blijft ook dan net zoals bij deze grijns, eventuele gewenste resultaten,steeds langer uit. wat eerst zijn charme had; Wordt dan terecht een ergernis. (niet meer om aan te zien; Deze incongruentie
Er valt niets te lachen mark!) Psychopaten lachen ook,om/BIJ, alles wat ze doen, waar niets bij te lachen valt; Wat is het dan nog waard?

#11 alt. johan

Andere partijen hebben hun kans laten liggen om invloed te krijgen. Ze vonden het belangrijker om te prijsschieten op Rutte.

Het voordeel van de SGP is dat het een stabiele partij is. Je weet wat je aan ze hebt. Ook met de kritiek op de rechtstaat die het kabinet krijgt is de SGP nuttig. De SGP is staatsrechtelijk van oudsher goed ingeleid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11.1 frank - Reactie op #11

Alt.Johan, als de SGP vanouds staatsrechtelijk goed is ingeleid, betekent het dat ze binnenkort een nieuwe versie van de Grondwet eruit poept? Zo een waar in artikel twee staat dat het Grondrecht van Moederdevrouw het Aanrecht is?

#11.2 alt. johan - Reactie op #11.1

@frank: ik bedoel “ingevoerd” ipv “ingeleid”.

Het standpunt van de SGP over de vrouw is traditioneel, dat klopt. Ik vind niet dat dat samenwerking in de weg zou moeten staan.

Iets over SGP vrouwen: Eén vriend van mij komt uit een SGP nest, heeft niet echt een makkelijke jeugd gehad, want zeer streng.

Bij hun was het zo dat moeder de vrouw de broek aan had (niet letterlijk, maar wel figuurlijk). Pa had niet veel in te brengen, hun moeder werkte niet, maar bestierde alles.

#11.3 frank - Reactie op #11.2

Oh, zo van ik heb ook homo’s onder mijn vrienden?

 • Volgende reactie op #11.2
#11.4 alt. johan - Reactie op #11.3

@frank: hij is geen homo.

#11.5 majava - Reactie op #11.2

Ten eerste: “traditioneel” moet zijn “gebaseerd op de bijbel”. Dat is wel een verschil want tradities kunnen verwateren, de bijbel niet.
Ten tweede is je anekdote even aandoenlijk als misleidend. Vrouwen die in een streng gereformeerd gezin zogenaamd de broek aanhebben is heel gewoon. De vrouw heeft nl alles te zeggen over huishouden en opvoeding van de kinderen. En dat is dan ook meteen alles waar ze wat over te zeggen mag hebben.

 • Vorige reactie op #11.2
#12 looxcie

Tsja, het liegen is een politicus – en zelfs nu ook ‘onze’ Marruk – op het damesfietslijf geschreven. Nog niet zo lang geleden was onze minister-puresident in een TV OH programma met Twanky Huys. Daarin werd hij door een studente gevraagd of hij ook bewerkt was geworden geweest door mediatrainers. Antwoord: Nooit! Ja, ja, d’r zijn wel degelijk burootjes geweest en andere Skull & Bones leden binnen de VVD, die het nodige gepruts aan Marruk hebben gedaan en sindsdien lult hij beter dan Brugman, lacht als er niets te lachen valt (bv. bij helpen van het uitbailen van EU banken-to-big-to-jail) en liegen als een Wilders net terug uit Israel. Onze vertegenwoordiger van het Unilever-kabinet en Red Griekenland committee had beter de SGP een vrije trap kunnen geven en ze in hun middeleeuwse waan kunnen laten. Niks verloren. Met als resultaat dat de Maoisten de grootste partij in Nederland zijn. Nou vraag ik je…..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12.1 Harm - Reactie op #12

Je hoeft alleen maar naar die grijns te kijken op de foto bij het artikel en dan weet je gelijk hoeveel training daar wel niet aan vooraf moet zijn gegaan.

Overigens: god is dood en Mao ook al geruime tijd, zelfs voor de SP.

 • Volgende reactie op #12
#12.2 David Yikee - Reactie op #12

==en andere Skull & Bones leden binnen de VVD, die het nodige gepruts aan Marruk hebben gedaan==

Aluminium folie is morgen in de aanbieding, bij een supermarkt naar keuze. Een afspraak met een psych, kan telefonisch worden gemaakt.

==Met als resultaat dat de Maoisten de grootste partij in Nederland zijn.==

Ah, paranoïde denkwijze en zelfs denken dat ‘de Maoïsten’ Nederland inmiddels hebben overgenomen i.p.v. ‘de Moslims’. Zoek hulp, het is er. Vlakbij.

 • Vorige reactie op #12
#12.3 looxcie - Reactie op #12.2

Een aardigheidje meneer Sonneberg!

Ik vraag u af, waar is de gulle humor…

Nooit van satire/humor gehoord, David? Luister lekker hier naar, knul, daar kom je helemaal van bij! http://wim95.hyves.nl/widget/139075754/De_Gulle_Lach_aardigheidje_meneer_Sonneberg/SlJs/

#13 Grutte Pier

Ach kijk nou, een bruine vinger likker die nu huilie-huilie doet. Iedereen kon al voor de verkiezingen weten dat Rutte met de PVV wou. Dus de aanmatigende ‘Ich habe es nicht gewußt’ kan het meisje op een plek steken waar de zon nooit schijnt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13.1 Joop - Reactie op #13

Gladde aal liberaal. VVd begint op het CDA van weleer te lijken.

#14 Sjiek

Op één van die congressen heb ik nog met je gedanst op Meatloafs ‘Paradise by the dashboardlight’ Mark. Weet je dat nog?

Nu breekt dat kleine hartje van Mark alsnog. Hij flikkert de PVV en de SGP eruit en roept: “we zien wel waar het schip strandt”.

Ook mogelijk: dat blonde mokkel wordt nu door de AIVD in de gaten gehouden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14.1 Taco Zip - Reactie op #14

Dansen op Meatloaf op een partijcongres? Wat een droevig beeld is dat. Ik hoop voor Rutte dat hij dat uit zijn geheugen gewist heeft.
Het was natuurlijk ook het moment waarop zij haar conclusies over haar VVD-lidmaatschap had moeten trekken.

#14.2 Harm - Reactie op #14.1

En natuurlijk zijn er dan altijd mensen,
die jaloers zijn dat Mark Rutte niet met hun gedanst heeft.

#15 larie

Wil niet trollen maar.. De inhoud toch?..een brief naar iemand stuur je naar iemand. Ik wil daar niet mee lastig worden gevallen, brieven naar anderen.

(boos)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15.1 HansR - Reactie op #15

Maar Larie toch… heeft er eens iemand een punt ga je zitten zeiken…

#16 Catharina

Beetje naief wel; iedereen die de VVD wat langer kent, weet dat het vooral een partij is van conservatieven en aan het werk is voor het groot-kapitaal. Het liberale sausje komt erop om wat andere kiezers aan te trekken uit de groep (kleine) middenstanders, zoals het meisje van de slijterij. Deze groep heeft niks bij de VVD te zoeken, maar laat zich maar al te graag misbruiken door op straat met folders te leuren want dat doen die groot-kapitalisten dus echt niet. Jammer!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16.1 Olav - Reactie op #16

Hear, hear.

Al valt me bij veel VVD-middenstanders op dat ze zelf ook helemaal niet zo principieel liberaal zijn. Ze trappen vooral in de demagogische praatjes over het belang van ondernemerschap, “hardwerkende Nederlanders”, minder regeltjes, minder belasting betalen en meer blauw op straat.

#16.2 jsk - Reactie op #16.1

Mwah, veel PvdA/GroenLinks stemmers zijn dan ook weinig solidair, maar willen vooral de overheid hun meer geld geeft. Het is niet helemaal toevallig dat de PvdA de grootste partij is onder onderwijzers.

#16.3 Olav - Reactie op #16.2

Ja, wat denken ze wel, die vuile onderwijzers.

Die hebben al een luizenbaantje en dan willen ze nog meer salaris ook. Van onze belastingcenten!

 • Volgende reactie op #16.2
#16.4 jsk - Reactie op #16.3

Een gemiddelde baan in het onderwijs is echt niet slechter betaald of zwaarder dan een gemiddelde baan in de marktsector.

Dat je nu al gespeeld verontwaaridigd moet zijn zegt genoeg: rechtse mensen zijn baatzuchtig en noemen het vrijheid, linkse mensen zijn baatzuchtig en noemen het solidariteit. Same difference, dus kunnen we het iets inhoudelijker maken?

 • Volgende reactie op #16.3
#16.5 Olav - Reactie op #16.3

Zucht. Vandaag geen tijd voor, JSK. Later misschien.

 • Volgende reactie op #16.3
 • Vorige reactie op #16.3
#16.6 Inje - Reactie op #16.3

Zwak, want hij heeft wel gelijk. Een baan als onderwijzer is nou niet bepaalt een van de veel eisendste banen die er zijn. Voor wat je moet doen, krijg je redelijk betaalt. Zeker als je naar de kwaliteit van het geleverde werk kijkt.

 • Volgende reactie op #16.3
 • Vorige reactie op #16.3
#16.7 Brusselman - Reactie op #16.3

Kijk maar naar jezelf,met zo’n resultaat zou ik mijn schoolgeld terughalen.

 • Volgende reactie op #16.3
 • Vorige reactie op #16.3
#16.8 pedro - Reactie op #16.3

Iets inhoudelijker?

Tsja, die kans heb je laten lopen door over iets totaal off topic te beginnen natuurlijk.

Verder ben ik het met Spam 048 eens. “Ik wil dat ze het van mij (en andere veel te rijken) afpakken en gebruiken voor nuttige zaken als gezondheidszorg, onderwijs, wetenschap, zorg voor de minder fortuinlijken in onze samenleveing, infrastructuur en cultuur”.

 • Volgende reactie op #16.3
 • Vorige reactie op #16.3
#16.9 Inje - Reactie op #16.3

@49

Gaan we weer lekker?

 • Volgende reactie op #16.3
 • Vorige reactie op #16.3
#16.10 su - Reactie op #16.3

@#46: Is dat zo? Ik denk dat het zwaarder werk is dan van de gemiddelde kantoorklerk met vergelijkbare loonschaal.

 • Vorige reactie op #16.3
#16.11 Spam - Reactie op #16.2

Ik hoef helemaal geen geld van de overheid. Ik wil dat ze het van mij (en andere veel te rijken) afpakken en gebruiken voor nuttige zaken als gezondheidszorg, onderwijs, wetenschap, zorg voor de minder fortuinlijken in onze samenleveing, infrastructuur en cultuur.

 • Vorige reactie op #16.2
#16.12 Brusselman - Reactie op #16.11

zoveel solidariteit,dat irriteert hardcore VVDers

 • Volgende reactie op #16.11
#16.13 Inje - Reactie op #16.11

Waarom gebruik je dat geld zelf niet voor die doeleinden?

 • Volgende reactie op #16.11
 • Vorige reactie op #16.11
#16.14 Spam - Reactie op #16.11

Doe ik. Maar het zet meer zoden aan de dijk als ook VVD-ers moeten meebetalen. Ik ben wel rijk, maar nu ook weer niet zo rijk dat ik, bijvoorbeeld, de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs in mijn eentje op pijl kan houden.

 • Volgende reactie op #16.11
 • Vorige reactie op #16.11
#16.15 Inje - Reactie op #16.11

Maar waarom wil je dan dat de overheid geld van jou afpakt als je het al ‘goed’ besteed? Meestal blijft er minder geld over als het door meer handen gaat.

 • Volgende reactie op #16.11
 • Vorige reactie op #16.11
#16.16 Harm - Reactie op #16.11

Kun je niet lezen of ben je gewoon weer eens aan het zuigen?

Er staat duidelijk als reden:

“Ik ben wel rijk, maar nu ook weer niet zo rijk dat ik, bijvoorbeeld, de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs in mijn eentje op pijl kan houden.”

 • Volgende reactie op #16.11
 • Vorige reactie op #16.11
#16.17 Inje - Reactie op #16.11

Nu weet ik dat er rook uit je oortjes komt zodra Inje op je beeldscherm verschijnt, maar ik was niet met jou in gesprek. De reden van mijn vraag is: oprechte interesse.

Je moet je bijvoorbeeld afvragen, dat als iemand al veel geld uitgeeft aan onderwijs en andere ‘nobele’ doelen, of de overheid hem/haar nog wel zo zwaar moet belasten… That’s it.

 • Volgende reactie op #16.11
 • Vorige reactie op #16.11
#16.18 Harm - Reactie op #16.11

Huichelaar.

 • Volgende reactie op #16.11
 • Vorige reactie op #16.11
#16.19 Spam - Reactie op #16.11

Ik had je zelf ook willen vragen of je mijn antwoorden eigenlijk wel las. Ik wil niet dat de overheid alleen kan beschikken over een deel van mijn inkomsten, maar ook over een deel van jouw inkomsten.

Verder accepteer ik enige inefficiëntie. Op zich denk ik dat een gespecialiseerd instituut als ‘de overheid’, ondanks alle bekende beperkingen, efficienter en vooral doelgerichter belastinggeld kan besteden dan iedere belastingbetaler apart. Het wordt een beetje een rommeltje als iedereen een beetje zijn eigen wegen gaat financieren.

Ook vind ik het wel mooi dat ook mensen die geen of weinig belasting betalen iets te zeggen hebben over waar publiek geld aan uitgegeven wordt.

 • Volgende reactie op #16.11
 • Vorige reactie op #16.11
#16.20 su - Reactie op #16.11

@#57: Een individu zal de neiging hebben om het geld te geven aan doelen die hij waardevol acht. Vanuit de maatschappij in het geheel bezien kan er echter een andere prioriteiten wenselijk zijn. Een collectieve verdeling zal dan beter uitpakken dan het aan de individu overlaten.

 • Vorige reactie op #16.11
#17 HiD

Mooi stuk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17.1 ineke jager - Reactie op #17

reactie op Harm, 056

Waarom verbaast het mij niet dat jij in je eentje de kwaliteit van het Nederlands onderwijs niet op PEIL denkt te kunnen houden? Alleen al afgaand op jouw kennis van de Nederlandse taal moet er toch echt meer geld naar het onderwijs!

#17.2 salvatore - Reactie op #17.1

Beter is een hele hoge boete voor ieder kind wat nog nederlands durft te spreken op school.is ook beter voor de schatkost en voor onze export en uitbuitingsroof economie; er spreekt verder geen hond;op de wereld deze ARME taal.En als kleinste landje van de wereld afhankelijk van export;is zelfs FRANS een betere keuze; en kan je in meer werelddelen en landen terecht en zaken doen.

Ban en boycot het nederlands; nederlandse producten,en de armoedige zooi…op naar een rijkere taal,en betekenis volle duurzame waarden met inhoud. Holle vaten,vullen zelfs in het goed- nederlandscs geen gaten,en zekers geen lege magen.Niet alleen onze taal een uiting van sociale ,culturele,armoede,ook ons gedrag en narcistische navelstaren; Onze nederlandse taal ook maar van enig belang? HA HA HA …nog niet in de minste mate…JUST forget about it…. Y cambiar,cambiamos cambiais cambian! alla lengua della CORAZON!

Echt, engels, ,spaans,frans, portugees ,arabisch en zelfs chinees,is rijker,en beter;en je komt er verder mee.
Wie lein is in woord gebaar en daad,moet slim zijn en veel talen beheersen; en die van zichzelf als ondergeschikt,armoedig,liefst vergeten.
( dit ook i.h.k van de regels,op de brusselse scholen en hen klassenstrijd) Wie zeikt,over zijn eigen taal,is de inhoud onwaardig.
En Holland, is het wat mij betreft niet wert,diens armzalige taal te spreken; te beperkt, en je wereldje,blijft dan wel heel arm en klein..
talen beheersen over je eigen grenzen….EN de non verbale communicatie; die 90 procent bepaald…doe je meer mee;dan zeiken over andermans..taal gebruik;van uitgerekend een taal; niet eens waard gesproken te worden..
Onze taalarmoede is tenen krommend; geld geld geld geld en nog eens geld…
Givew my peace of dutch shit to an analfabetic; for free..i just want to get rid of it..try to forget..The pover, poor language of diets.

#18 Rizgar

Ik snap sowieso niet hoe je als enigszins weldenkend mens VVD kunt steunen in deze tijden. Wat is je motivatie? Wat is je argument? Als liberaal kun je er simpelweg niet terecht. Heel de liberale principes zijn verkocht voor middeleeuwse denkwijzen en populistisch dwang. D66 wordt nog wel eens gekleineerd door VVD aanhangers, maar D66 blijft zich tenminste vast houden aan de liberale principes en laat geloof of populisme geen invloed hebben, verder zijn zij wel voor lange termijn oplossingen.
Ik ben zelf geen liberaal, maar als ik er een was dan zou ik zeker geen VVD stemmen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18.1 tipo - Reactie op #18

De D66 is helemaal niet liberaal, maar corporatistisch. Zie hun gewillige publieke sponsering van oorspronkelijk particuliere banken.

#19 Reinaert

Ik zou mij, als ik SGP-er was, mij toch gaan afvragen of Markje wel echt alle chrissssstelijke waaaaarden recht overeind houdt.
Laat ons daarvoor maar bidden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Joop

Benieuwd hoe het gaat als de FNV met haar Amerikaanse campagne Rutte zijn studentikoze lach in de zeik zet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 ineke jager

Dapper en mooi geformuleerd Petra. De VVD verkwanselde al eerder (in de jaren ´80) haar gedachtengoed. Maar deed dat nog niet eerder zo schaamteloos als nu. Daar helpt geen brede lachbui en doorduwen van het macht hebben aan. Want is het niet schaamteloos om je als liberaal te vereenzelvigen met de SGP omdat je die ene stem nodig hebt in de Senaat? Terwijl je als liberaal daar niets mee gemeen hebt? En denken Mark en de overige importante VVD-er´s nou echt dat iedereen in Nederland zo dom is dat niemand door heeft wat hij/zij aan het doen zijn? Dat is pas minachting van de bevolking en de kiezers, die ook zij nodig hebben. Als je niet meer staat voor waar je voor hoort te staan? Ben je geen stem van welke kiezer dan ook meer waard. En de mijne krijg je dan zeker niet! Gelukkig had jij dat door Petra. Er zijn nog goede liberalen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21.1 salvatore - Reactie op #21

PRECIES!

#22 Joop

Als er straks toch bezuinigd zal worden op de hypo aftrek dan valt de VVD pas echt door de mand.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie