Nieuwe politieke partijen: klimaatstandpunten

Foto: -JvL- (cc)
Dossier:

ANALYSE - Voor een meerderheid van de kiezers zijn de klimaatstandpunten van politieke partijen belangrijk voor hun stem (onderzoek I&O Research).

Van de politieke partijen die momenteel in de Tweede Kamer zitten kunnen we weten wat die standpunten zijn. We kunnen ook weten hoe ze over dit onderwerp de afgelopen jaren hebben gestemd. (Klimaatlabel 2019 – 2021).

Maar wat zijn de klimaatstandpunten van de nieuwe politieke partijen? We hebben ze gebundeld. Misschien helpt het je vlak voor de stembusgang je keuze nader te bepalen.

Van de 24 nieuwkomers hebben vijf partijen hebben helemaal niets in hun programma opgenomen (Partij van de Eenheid, De Feestpartij, Wij zijn Nederland, Modern Nederland en de Partij voor de Republiek). Twee partijen deden het in één regel of alinea af (Code Oranje en Trots op Nederland)

Van zeventien partijen die het wat serieuzer hebben aangepakt zijn er vijf die uitgebreider dan alle anderen hun visie en/of actiepunten presenteren.
BIJ1, NIDA en NLBeter lijken de meest vergaande klimaatprogramma’s te hebben. OPRECHT en De Groenen hebben ook een uitgebreide paragraaf, maar het grootste deel wordt besteed aan ideologische en theoretische onderbouwing, minder aan concrete actiepunten.

BIJ1, NIDA, NLBeter en De Groenen zijn voorstanders van klimaatmaatregelen, OPRECHT kan tot het klimaatsceptische kamp gerekend worden.

Een stuk beknopter zijn Volt, Piratenpartij, Splinter, BBB (BoerBurgerBeweging), Lijst 30 en Vrij en Sociaal Nederland (VSN). De klimaatparagrafen van de laatste twee zijn vrijwel identiek, inhoudelijk én woordelijk. Dat is niet vreemd want na hun scheiding vinden beiden nog steeds dat ze de enige, echte vrij en sociaal Nederlandse partij zijn.
Hier zijn Volt, Piratenpartij en Splinter voorstanders van klimaatmaatregelen. BBB is de meer klimaatsceptische partij. Lijst 30 en VSN gaan daar het verst in want zij willen de macht milieu- en klimaatlobby breken””.

Het kortst van stof over klimaat zijn JA21, de Libertaire Partij (LP), JONG, Lijst Henk Krol, Jezus Leeft en U-Buntu Connected Front (UBC).
In deze divisie zijn JONG, Jezus Leeft en UBC het meest voor klimaatmaatregelen. En hoewel er wel enige verschillen in ideeën zijn kunnen, JA21, de Libertaire Partij (LP) en Lijst Henk Krol tot de meer behoudende partijen  gerekend worden.

Alle klimaatstandpunten van alle  nieuwe politieke partijen hebben we gebundeld in dit (Word-)document.

Een paar highlights nog.

Kernenergie: Splinter en NLBeter zijn ronduit tegen. Voorstanders zijn JA21, Volt, LP, BBB en OPRECHT. Voor ander onderzoek staan NIDA, Piratenpartij, Lijst Henk Krol en De Groenen open.

Wind- en zonne-energie: Volt, NLBeter en Jezus Leeft zijn vorstnders. JA21, Piratenpartij. Lijst Henk Krol en OPRECHT zien er weinig tot niets in. Voor NIDA, Splinter, BBB en De Groenen geldt: ja, mits…
Dat ‘mits’ kan zijn: geen windmolen en zonne-parken in natuurgebieden of landbouwgebieden. Of eerst alle daken vol, dan pas verder kijken.
Bij de overige partijen hebben we geen concrete uitspraken gevonden.

Biomassa: Geen voorstanders gevonden. Uitgesproken tegen zijn BIJ1, JA21, NIDA, Volt, Splinter, NLBeter, BBB en OPRECHT. Bij de overige partijen hier geen concrete stellingnames over gezien.

Over (vlieg)verkeer verwijzen we je naar dit uittreksel.

Succes met stemmen!

Reacties (2)

#1 Raymond Horstman

Alle kleine beetjes helpen bij het bepalen van een keuze. Bedankt.

  • Volgende discussie
#2 zzzzmooooc

Dat ‘mits’ kan zijn: geen windmolen en zonne-parken in natuurgebieden of landbouwgebieden. Of eerst alle daken vol, dan pas verder kijken.

Splinter wil bovendien geen windmolens op zee. Daarmee is de kans dat we ook maar in de buurt komen van onze ambities bij voorbaat al verkeken.

  • Vorige discussie