NAVO op oorlogspad

OPINIE - Volgende week vindt in Warschau een topconferentie plaats van NAVO-landen. De confrontatie met Rusland is het belangrijkste agendapunt en in dat licht zal opnieuw een verhoging van defensie-uitgaven worden geëist.

Polen en de Baltische landen zijn dit voorjaar overspoeld met NAVO-troepen. In mei trainden 1500 soldaten in Polen voor de Very High Readiness Joint Task Force, een soort verzekering voor de NAVO-partners langs de Russische grens dat het bondgenootschap bij Russische agressie snel kan ingrijpen.

In Estland oefende de NAVO diezelfde maand vlak bij de Russische grens in de operatie Spring Storm. Afgelopen maand was Polen het toneel van de Anaconda manoeuvres met 25.000 militairen. Duitsland, dat een leidende rol speelt bij al deze oefeningen, heeft zijn militaire aanwezigheid in de Baltische landen verhoogd. Meer oefeningen zijn voorzien voor dit jaar in de Oostzee, de Zwarte Zee en in Litouwen.*

De Estste denktank ICDS heeft input geleverd voor de NAVO-top in Warschau met een rapport getiteld Closing the Baltic gap. Het is geschreven door voormalige NAVO-generaals. Zij zeggen onder andere: “De NAVO moet een signaal naar Rusland geven dat in geval van agressie tegen een NAVO-bondgenoot er niet zoiets is als een beperkt conflict voor het Bondgenootschap, maar dat Rusland zal worden bestreden op alle terreinen en zonder geografische beperkingen.”

De NAVO is alive and kicking. Is de Koude Oorlog terug?

De opleving van de NAVO wordt in Oost-Europa van harte toegejuicht. In de voormalige Sovjet-staten is de angst voor expansie van het nieuwe Russische regime sterker geworden na de bezetting van de Krim en de inmenging in de oorlog in Oekraïne. Nationalistische politici maken graag gebruik van het gevoel van veel burgers dat de onafhankelijkheid van hun land door Poetin opnieuw in gevaar wordt gebracht.

Met de voormalige Amerikaanse NAVO-commandant in Europa Breedlove vinden ze dat Rusland “een blijvende existentiële bedreiging vormt voor de Verenigde Staten, zijn bondgenoten en de internationale orde.” De reactie van Russische zijde, dat Breedlove een nogal “plichtmatig russofobisch” verhaal heeft geschreven om burgers in NAVO-staten te overtuigen van de noodzaak van bezuinigingen ten gunste van hogere defensie-uitgaven, zal in Polen en de Baltisch landen weinig indruk maken.

Expansie

Tegenover de Russische expansiedrang staat een niet minder expansionistische ontwikkeling van de NAVO. Sinds de oorspronkelijke bestaansgrond van het bondgenootschap, de dreiging van het communistische blok, is verdwenen, is het pact zonder al te veel ophef en tegenspraak een aanzienlijk uitgebreid. De NAVO, die voorheen niet verder kwam dan het westelijke deel van Duitsland, heeft zich sinds de val van het communisme uitgebreid naar Tsjechië, Polen, Hongarije, de Baltische landen, Slowakije, Roemenië, Slovenië, Bulgarije, Kroatië, Albanië en recentelijk Montenegro.

Deze ontwikkeling kan door Rusland moeilijk als onbetekenend terzijde worden geschoven. Zeker niet na de belofte van het westen bij de hereniging van Duitsland dat de NAVO niet verder naar het oosten zou uitbreiden.

Is het dan vreemd dat claims van Georgië en Oekraïne om lid te worden van de NAVO door de Russen worden opgevat als een dreigende omsingeling van hun land? Moet de bouw van een militaire basis vlakbij de grens met Oekraïne dan worden opgevat als offensief of defensief? En is het vreemd als de Russen de Koude Oorlogstaal in de westerse media echoën met even vijandelijke, stoere nationalistische uitspraken en claims op de bescherming van Russische minderheden in de buurstaten en het behoud van de Russische taal?

Propaganda en defensie-uitgaven

In de oorlogspropaganda over en weer spelen de cijfers over defensie-uitgaven een grote rol. Angstaanjagende grafieken die een stijging van de Russische militaire uitgaven laten zien verhullen de werkelijke verhoudingen. NAVO landen geven nog steeds veel meer uit aan wapentuig dan Rusland. De VS willen hun defensiebudget voor Europa nu verviervoudigen en ze eisen van Europese landen ook een aanzienlijke verhoging, een claim die je de laatste tijd in de media steeds vaker ziet opduiken.

Vanuit Warschau zullen de NAVO-regeringsleiders volgende week een boodschap laten horen die hun kracht moet laten zien tegenover de Russische dreiging. Wat we niet zullen zien zijn de eigen belangen die op het spel staan: de belangen van het militair-industriële complex en het geopolitieke belang van het westen dat elke vorm van multipolariteit wil voorkomen. Die belangen zullen in de komende jaren de staatsuitgaven onder druk zetten met alle gevolgen van dien voor de zorg, de aanpak van de klimaatverandering, de opvang van vluchtelingen en wat er verder nog meer op tafel komt in komende verkiezingscampagnes.

* In dit artikel heb ik gebruik gemaakt van Keerpunt Warschau, het onderzoeksdossier van VD/AMOK in Vredesmagazine, jrg. 9 nr. 3, juni 2016

Reacties (83)

#1 basszje

Als een buurland van Nederland stelselmatig critici en journalisten op eigen grondgebied zou ontvoeren en over de grens racen, dan zou dit artikel wel een andere toon fluiten me dunkt. Of als men Limburg had bezet.

 • Volgende discussie
#2 Lennart

“Is het dan vreemd dat claims van Georgië en Oekraïne om lid te worden van de NAVO door de Russen worden opgevat als een dreigende omsingeling van hun land?”

Nee hoor, dat is gewoon de aloude techniek van het aanwijzen van een Dreiging en een Schuldige, waarna de mensen zich achter de Leider scharen. Hitler, Bush, en nu Putin …

Wat wel vreemd is, is dat zoveel mensen hier in het Westen in dit trucje trappen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Jos van Dijk

@2: trappen mensen in het trucje van Poetin of in het trucje van de NAVO? Of beide?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Lennart

@3: Volgens mij weet je heel goed wat ik bedoel.

Waarom ? Wat is er zo aantrekkelijk aan een repressieve dictatuur ? Kijk, ik snap best dat je niet enthousiast bent over de NAVO/EU/Westerse maatschappij. Maar wat ik dan niet begrijp is waarom je meteen partij kiest voor Rusland; denk je echt die het beter doen dan wij hier ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Cerridwen

@3: Niets staat Rusland in de weg om zelf ook lid te worden van de NAVO.

Georgië en Oekraïne nemen het initiatief om de veiligheid van het NAVO lidmaatschap op te zoeken, vanwege de Russische agressie. De NAVO probeert niet actief die landen in te lijven; sterker nog, er is juist veel weerstand binnen de NAVO om uit te breiden naar Georgië en Oekraïne.

Nu tart Rusland ook de Baltische staten, en daagt de NAVO uit in Europa. Als de NAVO zichzelf serieus neemt, moet ze hier wel op reageren.

Je zoekt naarstig naar equivalentie tussen het gedrag van Rusland en de NAVO, maar die is er niet. Met het annexeren van de Krim heeft Rusland (naast allerlei akkoorden met Oekraïne) de normen rond het moderne staatsbestel op een zeer ernstige en verontrustende manier geschonden. Dat besef lijkt nog niet bij iedereen doorgedrongen.

Dus dat de NAVO laat zien dat ze inderdaad in staat zijn het grondgebied te verdedigen, lijkt me zeer belangrijk.

Daarnaast moeten we natuurlijk blijven praten met de Russen, en dat gebeurt ook. Kijk naar de herstelde betrekkingen tussen Turkije en Rusland en zie dat er aan beide kanten nog pragmatisch gehandeld wordt.

Maar dit conflict wordt niet veroorzaakt door expansiedrift van de NAVO, maar door het onvermogen van Rusland om een aantrekkelijke partner te zijn voor haar buurlanden, en de weigering om daar iets aan te doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Michel

Dank je weer Jos. Ik volg het nieuws over dit onderwerp niet intensief (ik concentreer me op economie) maar hoe is de berichtgeving in Nederland over dit onderwerp? Van de Duitstalige media weet ik dat deze sterk anti-Putin, en patriottisch zijn (NAVO = goed, Rusland = slecht), zie bijvoorbeeld Nehmt dem irren Putin die Killerdelfine weg!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Inkwith Barubador

Nogal eenzijdig stukje zeg. De Navo oefent in Navo-landen, gek he? Terwijl de Russen “oefenen” in buurlanden, die daar niet om hebben gevraagd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Lutine

Tegenover de Russische expansiedrang staat een niet minder expansionistische ontwikkeling van de NAVO.

Hier kwam ik de appels en peren tegen. Het annexeren van grondgebied van buurlanden is natuurlijk niet te vergelijken met de vrijwillige aansluiting van landen als Polen bij de NAVO. Ergo: de naam en faam van Rusland jaagt juist de midden en oost Europese landen in de armen van de NAVO c.q. het westen.

Het interbellum in de koude oorlog na de ineenstorting van het communisme blijkt achteraf niet meer dan een kleine periode van verwarring. Poetin zet de autocratische lijn voort van de tsaren en van de rode tsaren.

Niks nieuws onder de zon feitelijk…..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

“Polen en de Baltische landen zijn dit voorjaar overspoeld met NAVO-troepen.”
Hyperige berichtgeving much?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 coooomz

@5

@3: Niets staat Rusland in de weg om zelf ook lid te worden van de NAVO.

Ach lul niet. Rusland heeft meermalen geprobeerd om lid te worden en werd steeds geweigerd. De NAVO heeft daarmee meerdere kansen laten liggen om de polarisatie tussen het Westen en Rusland definitief de kop in te drukken, zelfs voor de koude oorlog. Als er een partij schuldig is aan de spanningen tussen oost en west dan is het de NAVO wel. En het is mede de dreiging van de NAVO die in Rusland een klimaat heeft gecreëerd waarin ruimte is voor dictatoriaal gedrag. Afschaffen die NAVO!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Prediker

NAVO-lidmaatschap wordt niet opgelegd of opgedrongen; landen kiezen daar zelf voor.

En met goede reden, zo blijkt inmiddels; want als je als voormalige Sovjet-satellietstaat dreigt je uit de invloedssfeer van Moedertje Rusland te bewegen, en het Kremlin krijgt je niet op het rechte pad middels corrupte marionetten en frauduleuze verkiezingen, dan kun je als ex-Sovjetnatie zomaar wakker worden met een stel tot de tanden bewapende ‘beleefde meneren’ en paramilitaire ‘verzetsstrijders’ in je achtertuin.

Het is Georgië al overkomen. Dat heeft het Westen laten passeren. Nu dus Oekraïne. Het balletje stopt natuurlijk wel ergens.

Ik wil niet beweren dat het Kremlin niets te klagen heeft. Rusland wórdt langzaam ingesloten, zowel economisch als geopolitiek. Maar dat gebeurt allemaal geleidelijk, zonder slag of stoot.

Deze NAVO-oefeningen zijn toch echt een reactie op de militaire agressie van Rusland, niet andersom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Lennart

@10: Onzin: https://en.wikipedia.org/wiki/NATO%E2%80%93Russia_relations

En nu ben ik wel heel benieuwd hoe je gaat uitleggen dat landen die vrijwillig tot een organisatie toetreden een bedreiging vormen voor andere landen. Toch vrees ik, dat jij dat hier nooit zult uitleggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Bismarck

“Zeker niet na de belofte van het westen bij de hereniging van Duitsland dat de NAVO niet verder naar het oosten zou uitbreiden.”
Goh, alweer die mythe. De link volgend geldt allereerst Betteridge’s law. Daarnaast geldt dat áls deze belofte (mondeling, niet in een verdrag vastgelegd en dus niet onbeperkt houdbaar geldig) gedaan is, ze gedaan is aan de Sovjet-Unie, die kort daarop ophield te bestaan en aan Gorbatsjov, wiens functie niet zo lang daarna opgeheven werd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Jos van Dijk

@4: Ik kies niet voor Rusland. Ik wijs op de belangen die aan beide kanten spelen. En vooral op het feit dat de belangen die hier spelen niet worden gezien en meegewogen in de beoordeling van de oplopende spanning.
Het Russisch nationalisme vind ik ook gevaarlijke vormen aannemen. Maar je kunt het niet los zien van de recente geschiedenis. En er is zeker ook sprake van nostalgie naar Sovjettijden. De Amerikanen laten keer op keer weten dat ze Rusland zien als een ‘regionale’ (= minder belangrijke) macht. Dat steekt de Russen die net als de VS een rol willen blijven spelen in de internationale politiek. Toch gaat het Poetin c.s. uiteindelijk volgens mij vooral om de Russische bevolking en de Russische cultuur. Neemt niet weg dat dit bedreigend kan overkomen bij niet-Russen in de omringende landen waar veel Russen wonen, zoals de Baltische landen, Oekraïne etc. Het zou de NAVO-landen sieren als ze de discriminatie van de Russen in deze landen ook openlijk zouden afkeuren en bestrijden.

@5:

Maar dit conflict wordt niet veroorzaakt door expansiedrift van de NAVO, maar door het onvermogen van Rusland om een aantrekkelijke partner te zijn voor haar buurlanden, en de weigering om daar iets aan te doen.

Dat onvermogen speelt zeker mee. Maar elk conflict is de uitkomst van een interactief proces, zoals de geschiedenis leert. Alleen wordt het door de meeste mensen uitsluitend van één kant gezien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 lmgikke

De waarheid zal in het midden liggen.

Rusland provoceert, Navo provoceert. Wie er nu begonnen is, wat de actie is en wat de reactive is is al lang verloren gegaan in alle propaganda.

Aan beide kanten hoor je een gekleurd verhaal. Jammerlijke is dat we hier in mee gaan (ook hier op Sargasso!!) en dat dat langzaam leidt tot een nieuwe (koude) oorlog…. lekker verstandig allemaal om maar weer daar al ons geld aan uit te geven.

Doet me denken aan George Orwell…. de beste manier om de bevolking klein te houden is het creeeren van een permanente oorlog……

https://en.wikipedia.org/wiki/Perpetual_war

en ja het werkt… kijk maar naar de reacties hier… ipv te onderzoeken hoe we weer nader tot elkaar komen werkt ook hier op dit forum verdeel en heers…..(en ja, daarmee worden de reaguurders ook een pionnetje in dit grote schaakspel. Dus helaas dames en heren, van intellectueel naar pion…… hoop dat men dat zelf ook gaat inzien ipv elkaar te gaan bashen over de intenties van Rusland/Navo/Putin)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Jos van Dijk

@6: Er zijn ook andere stemmen in Duitsland:
“Was wir jetzt allerdings nicht tun sollten, ist durch lautes Säbelrasseln und Kriegsgeheul die Lage weiter anzuheizen.”

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier heeft zich veel kritiek op de hals gehaald met deze uitspraak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Lennart

@14:
Wat je hier noemt is geen belang, maar een propagandaframe. Het is niet voor niets dat er niet serieus naar dat “NAVO is bedreiging” verhaal geluisterd wordt: het klopt gewoon niet. De NAVO is niet bezig om Rusland te omsingelen. Het is omgekeerd; ex-Sovjet en Warschaupakt staten willen na een eeuw Russische invloedssfeer meer vrijheid en veiligheid, en zoeken dus zelf aansluiting bij de NAVO.

Inderdaad, het lijkt erop dat de Russen er niet tegen kunnen dat ze slechts een regionale macht zijn. Maar zou het dan niet veel beter zijn om ze wat realiteitsbesef bij te brengen, dan om hun irrationele waan te blijven voeden ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Lennart

@15: Waarmee provoceert de NAVO dan, volgens jou ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Jos van Dijk

@13: Jammer dat je hier zo formeel naar kijkt. Het gaat er om dat hier een pijnpunt ligt dat het conflict versterkt. Dat vereist een de-escalerende reactie in plaats van gewoon doormarcheren. Waarom leren we zo weinig van de geschiedenis?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Jos van Dijk

@17:

Wat je hier noemt is geen belang, maar een propagandaframe.

Het framen van het frame. Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

..om ze wat realiteitsbesef bij te brengen

De eis van de een dat de ander zich aan zijn realiteit moet aanpassen is een eerste stap richting oorlog, zoals de geschiedenis leert

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Prediker

Waarom leren we zo weinig van de geschiedenis?

@19 Men heeft in ieder geval van de geschiedenis opgestoken dat het pappen, nathouden en toegeven aan een revanchistische wannabedictator die zijn buurlanden binnenvalt op grond van voorwendselen, de wereldoorlog niet afwendt, en integendeel veeleer bespoedigt.

De pacifisten van toen hadden ongelijk. De Chamberlains eveneens. Wellicht dat afschrikking wel helpt. Vandaar die NAVO-oefeningen (en om voorbereid te zijn indien Rusland ineens gekke dingen gaat doen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Lennart

Dat “pijnpunt” is volkomen kunstmatig. Het Westen is er nooit op uit geweest om Rusland te vernederen of beschadigen. De NAVO heeft geen beloftes verbroken. De lease van Sebastopol was niet in gevaar. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Als het nu om het Midden-Oosten zou gaan, dan zou ik het nog wel enigszins met je eens zijn; veel van de ellende daar is door Westers optreden veroorzaakt. Maar juist bij Rusland is dat niet het geval; het Westen heeft eigenlijk niets gedaan dat Russen echt benadeeld. Niet objectief, in ieder geval.

Het is vrij simpel: als Rusland niet wil dat de NAVO verder oprukt, dan zullen ze ervoor moeten zorgen dat al die landen zich geen zorgen meer hoeven te maken over Russische aggressie. Dat is de-escaleren: zorgen dat de andere partij geen reden meer heeft om het conflict te zoeken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Lutine

Het is niet zo heel erg moeilijk. Om de volgende proxy war te voorkomen zijn de NAVO troepen in de Baltische staten aanwezig. Niemand zal het ontgaan zijn dat daar Russische minderheden wonen. Simpelweg het verleden extrapoleren. Dat is wat de NAVO doet.

Om een oorlog te voorkómen. Zonder NAVO troepen zitten we met het volgende bevroren conflict.

Zou Oekraine lid zijn geweest van de NAVO, dan had Rusland daar ook geen oorlog hebben ontketend. Putin is wel slecht, maar niet dom. Doch het westen heeft het nooit aangedurfd om Oekraine toe te laten tot de NAVO. Om Rusland niet tegen het hoofd te stoten. Die tactiek is dus waardeloos en leidt tot (proxy) oorlog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Joop

@24.

De Amerikanen hebben haar vazalstaten, waarom mogen de Russen er niet een paar, afgezien van Kazachstan en nog een paar woestijnstaten daar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Lutine

Vazalstaten is prima als die vazallen het daar mee eens zijn.

Die indruk heb ik van de Baltische staten, Polen en Oekraine niet…

Rusland is al eeuwen een imperialistische mogendheid. Daar dienen we op te anticiperen. En dat doen we ook!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Joop

@25.

De ontrafeling van de vazalstatus van de Europese landen is al hard bezig. En niet erg voor de Europese idealistische federalisten, want de de Europeanen zullen elkaar meer nodig hebben, niet alleen op economisch terrein. Juist tegen invloeden van buitenaf die niet gewenst zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Lennart

@24: De Russen mogen best vazalstaten hebben. Dat is helemaal niet zo moeilijk; ze moeten het dan aantrekkelijk maken voor landen om zich bij Rusland aan te sluiten. Tot nu toe lijkt Putin daarin niet zo succesvol, helaas.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Jan F. Boven

Wie weet hoe het precies zit, die mag het zeggen. En wie weet dat? Wie weet precies wat er gaande is in de Oekraïne? En hoe het is gegaan met het referendum op De Krim?

De NAVO voer voor de “annexatie” van De Krim in de Zwarte Zee. De Amerikanen voeren vlak daarmee in de xxxx. mijl zone langs de kust van de VS om hun territorium te beschermen.
http://www.nu.nl/oekraine/3724040/navo-landen-oefenen-in-zwarte-zee.html

De onderzeeër voor de kust van Zweden was geen Russische onderzeeër.
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/06/22/minister-raeumt-ein-es-gab-nie-ein-russisches-u-boot-vor-schweden/

En over Oekraïne waar ene Guy Verhofstadt samen met Hans van Baalen zo nodig wat moest doen:
https://www.joop.nl/opinies/oekraine-corrupte-journalistiek-en-atlantisch-geloof

Ik vind het allemaal maar niks.

De VS gaf in 2012 682 miljard dollar uit aan defensie. De NAVO in zijn totaliteit zo’n 1000 miljard dollar (of euro)
http://www.nu.nl/economie/3397912/uitgaven-defensie-wereldwijd-iets-lager.html

Als men een groot deel van dat geld zou besteden aan zaken waar de mensheid werkelijk wat aan heeft, dan zou het er misschien qua wereldvrede beter voor staan dan nu.

Ben ik een vriend van Putin? Nee. Is Rusland heilig? Nee.

Wij worden met zijn allen bang gemaakt voor……………
Lees 1984 van George Orwell er nog maar eens op na.

Tot slot nog een “leuk” filmpje:
https://player.vimeo.com/video/125767523?color=c96134&title=0&byline=0&portrait=0

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Hans Verbeek

Ik maak even een vergelijking met de vuurwapenwedloop in de VS.
Er zijn in de VS veel mensen, die denken dat zelf een vuurwapen aanschaffen de enige bescherming biedt tegen de wild om zich heen schietende mafketels.
Maar het wapen dat al die Amerikanen onder het bed hebben verstopt, kan natuurlijk ook gepakt worden door:
– een bedrogen echtgenoot
– een spelend kind
– een gepeste puber, die wraak wil nemen op klasgenoten
– een ten onrechte ontslagen werknemer
en deze lijst kan je zelf verder aanvullen.
M.a.w. hoe voorkom je dat je wapens voor andere doelen worden gebruikt, dan waarvoor je ze aanschafte.

De versterkte Europese strijdkrachten kunnen natuurlijk ook ingezet worden tegen een binnenlandse vijand:
– stakende vrachtwagenchauffeurs
– werkeloze en kansloze jongeren
– teleurgestelde vluchtelingen
– het plunderend proletariaat (zie Venezuela en binnenkort ook Brazilië)
Stel je eens voor dat “the powers that be” helemaal niet zo bang zijn voor Poetin, maar wel bang zijn voor de ”ignorant masses” binnen de eigen landsgrenzen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Lennart

@29: We hebben allemaal politieke mechanismen bedacht om te zorgen dat dat niet gebeurt. Tot nu toe lijken die vrij succesvol te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Bismarck

@19: Ik vind eerder dat jij er erg formeel naar kijkt. Blijkbaar geldt een onverifieerbare mondelinge toezegging van mensen die die toezegging helemaal niet konden doen voor eeuwig, ook als zowel het land als de functie van de ontvanger inmiddels niet meer bestaan. Als je op die manier gaat argumenteren, kunnen we wel heel wat dingen terugdraaien (had Nederland dan wel mogen bestaan? Zal vast tegen een mondelinge toezegging van iemand ingaan). Daarnaast ga je dan bewust de wens van soevereine staten aan die toezegging ondergeschikt maken; Het is al eerder gezegd in deze discussie: de landen waarheen de NAVO “geëxpandeerd” is, hebben allemaal zelf en uit vrije wil (en niet bepaald zonder goede reden) de aansluiting bij de NAVO gezocht. Dat die landen tot de NAVO toegetreden zijn (en dat er nog steeds landen zijn die dat graag zo snel mogelijk willen), heeft Rusland geheel aan haar eigen agressieve taal (en daden) te wijten. Ik durf wel aan dat de toetreding van de Baltische staten tot de NAVO hen beschermd heeft tegen scenario’s zoals ze zich in Georgië en Oekraïne hebben afgespeeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 lmgikke

@18 je snapt mijn punt duidelijk niet.

Als je niet zelf kunt bedenken dat een Navo oefening aan de grens met Rusland wel eens door Rusland als provocatie opgepakt kan worden, ben je duidelijk een pion in het verdeel en heers spelletje.

Overigens de stelling dat het oostblok (de bevolking) tegen Rusland zou zijn is een gruwelijk riskante aanname. Zelf kom ik regelmatig in Bulgarije en heb dagelijks contact met locals daar. 95% van de bevolking die ik spreek vertelt mij: Als het er op aan komt en we worden geforceerd een keuze te maken USA of Rusland, dan kiezen we voor Rusland. En dit is compleet tegengesteld aan wat de de Bulgaarse politiek verkondigt.

Met dat land heeft men cultureel en historisch gezien een band. ( het zijn de Russen namelijk die de Bulgaren geholpen uit de onderdrukking van het Ottomaanse Rijk te komen. Daar is men Rusland tot op de dag van vandaag dankbaar voor. ) (Overigens is dat dezelfde oorlog waarin Rusland de Krim op de Ottomanen veroverden, pas later is de Krim bij de Ukraine gekomen, toen de Ukraine onafhankelijk werd. Met bij het onanfhankelijk worden de belofte van de Navo/Westen dat men niet hun invloedsfeer zou uitbereiden naar de achtertuin van Rusland, Ukraine. )

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 gbh

In de voormalige Sovjet-staten is de angst voor expansie van het nieuwe Russische regime sterker geworden na de bezetting van de Krim en de inmenging in de oorlog in Oekraïne.

Die zogenaamde inmenging van je was ook een Russische bezetting van Russische militairen die over de grens opeens op vakantie waren met meer tanks dan alle Europese landen bij elkaar.

Nationalistische politici maken graag gebruik van het gevoel van veel burgers dat de onafhankelijkheid van hun land door Poetin opnieuw in gevaar wordt gebracht.

O dus Russische bezettingsoorlogen in Moldavië, Georgië en de Oekraïne zijn niets meer dan een gevoel? De ervaringen die de mensen daar hebben van Sovjet bezetting; 75% van de Tartaren zijn uitgemoord, 2.5–7.5 miljoen Oekraïners tijdens de Holordomor doodgehongerd, meer dan 1 miljoen Polen zijn vermoord, doe jij af als maar een gevoel? De mensen daar hebben kennelijk meer van de geschiedenis geleerd dan jij.

Zeker niet na de belofte van het westen bij de hereniging van Duitsland dat de NAVO niet verder naar het oosten zou uitbreiden.

Die belofte ging over Oost-Duitland, niets meer en niets minder. De rest van Oost-Europa was tijdens “die belofte” onderdeel van het Warschau-pact, niemand kon toen bedenken dat in de jaren daarna de hele Sovjet-Unie en daarmee ook het Warschau-pact uit elkaar zou donderen.

Dat die belofte kwats is blijkt wel uit de Founding Act getekend door de NATO en RUSLAND:

The OSCE, as the only pan-European security organisation, has a key role in European peace and stability. In strengthening the OSCE, NATO and Russia will cooperate to prevent any possibility of returning to a Europe of division and confrontation, or the isolation of any state.

NATO and Russia will seek the widest possible cooperation among participating States of the OSCE with the aim of creating in Europe a common space of security and stability, without dividing lines or spheres of influence limiting the sovereignty of any state.

refraining from the threat or use of force against each other as well as against any other state, its sovereignty, territorial integrity or political independence in any manner inconsistent with the United Nations Charter and with the Declaration of Principles Guiding Relations Between Participating States contained in the Helsinki Final Act;

respect for sovereignty, independence and territorial integrity of all states and their inherent right to choose the means to ensure their own security, the inviolability of borders and peoples’ right of self-determination as enshrined in the Helsinki Final Act and other OSCE documents;

http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_25468.htm

Er is maar één land die zich niet aan deze afspraken heeft gehouden en er is maar één land die tegen 3 Europese landen een bezettingsoorlog is begonnen en dan zijn er nog heldere geesten die beweren dat de NAVO op oorlogspad is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Lennart

Die oefening is een reactie op diverse Russische acties, dat weet jij ook wel. Ik vroeg je om een provocatie van NAVO.

Dat jij een paar Bulgaren kent verandert helemaal niets aan het feit dat alle voormalig Oostbloklanden en de Balkanlanden geheel uit zichzelf lid zijn geworden. Nogmaals, als Rusland niet wil dat die landen in de NAVO zitten, dan moeten ze het aantrekkelijk maken voor die landen om dat niet te doen, en daar zijn ze niet in geslaagd.

De huidige escalatie komt volledig op de rekening van Putin. Als hij zich rustig zou hebben gehouden, dan was er niks aan de hand geweest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Joop

@33.

De etnische Russen in de drie genoemde landen zijn achtergesteld door hun nationale regeringen, en daarom hebben ze de hulp ingeroepen van hun broeders in Moskou.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 lmgikke

@34: Prima als je dat vind. Wellicht heb je helemaal gelijk. Mijn punt was dat we als mensheid naar verbroedering toe zouden moeten en niet naar verdeeldheid. Door telkens het vingertje naar elkaar te wijzen lossen we niets op.

En aangezien bijna niemand van ons de echte waarheid weet (we waren er zelf niet bij en moeten vertrouwen op wat via de media tot ons krijgen), maar ik wel veel mensen hard stelling zie nemen alsof men de volledige waarheid kennen, ontstaat er wel degelijk verdeeldheid. Dialoog lijkt onmogelijk, en de discussie wordt steeds harder en ruwer.

En verdeel en heers is een bekende tactiek. Vandaar mijn eerdere posts.

Blijft over: Wie heeft er belang bij deze ontwikkelingen? Putin? Navo? Ik weet het niet. Wat ik wel weet, en dat is een no-brainer: het militaire complex gaat goede zaken doen….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 HenkdeWaal

@34:
Ik kom vaak in Budapest. Wat mij opvalt is dat west-Europeanen vaak niet over het mogen bevatten zich te verplaatsen in de leefwereld van die streek. Er wordt altijd maar over gepraat met een westerse bril op, maar bijna niemand praat met de mensen die daar wonen. Men is gewoon niet in staat z’n eigen perceptie achterwege te laten en de ratio te begrijpen die men daar bezigt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 lmgikke

@34: “Die oefening is een reactie op diverse Russische acties, dat weet jij ook wel. Ik vroeg je om een provocatie van NAVO.”

Dat weet ik dus niet, ik was er niet bij en moet vertrouwen op wat ik tot me krijg via de media (ook internet).

En wellicht ben ik een rare knakker, maar ik geloof niet zomaar alles omdat het in de krant staat of op internet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Lutine

Als je niet zelf kunt bedenken dat een Navo oefening aan de grens met Rusland wel eens door Rusland als provocatie opgepakt kan worden, ben je duidelijk een pion in het verdeel en heers spelletje.

Een typische Chamberlainiaanse reactie.

Wat ook deze discussie zo zinloos maakt. Rusland provoceert al weer sinds 2008 en nu opeens is de aanwezigheid van de NAVO op NAVO gebied een provocatie!

Anderhalf jaar terug is er bij me ingebroken. En ik doe nog steeds het huis op slot. Ja, ik vraag er om dat mijn hang en sluitwerk wordt vernield! Ik provoceer inbrekers met al mijn hang en sluitwerk!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 gbh

@14:

De Amerikanen laten keer op keer weten dat ze Rusland zien als een ‘regionale’ (= minder belangrijke) macht.

Volgens mij snapt je de context niet; volgens Obama ligt macht voornamelijk op economisch vlak, dat je dingen gedaan krijgt zonder macho wapengekletter; met soft power. Militaire macht is de laatste optie. De economische macht van Rusland is in de orde van Spanje.

Dat steekt de Russen die net als de VS een rol willen blijven spelen in de internationale politiek.

Rusland heeft van de Sovjet-Unie niet alleen het grootste nucleaire arsenaal ter wereld geërfd maar ook met instemming van de rest van de VN de permanente zetel van de Sovjet-Unie in de VN overgenomen inclusief vetorecht. Als je dan in jouw ogen geen rol speelt in de internationale politiek.

Toch gaat het Poetin c.s. uiteindelijk volgens mij vooral om de Russische bevolking en de Russische cultuur

Poetin gaat het maar om één ding; het aan de macht blijven. Hij weet dat hij anders als corrupte kleptocraat en maffiabaas ergens in een donkere gevangenis eindigt. Putin heeft conflict nodig om aan de macht te blijven zodat hij zich kan profileren als de enigste sterke man die Rusland van alle grote boze fictieve wolven kan redden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Bismarck

@32: Bulgarije is (samen met Servië) een duidelijke uitzondering. In de Baltische staten, Polen, Tsjechië, Moldavië, Bosnië en Roemenië denken ze er toch echt heel anders over. Verder moet je je geschiedenis toch eens afstoffen, want je historische uiteenzetting in de laatste alinea rammelt aan alle kanten.

@35: Ik neem aan dat je een grapje maakt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 zmooooc

@39

Anderhalf jaar terug is er bij me ingebroken. En ik doe nog steeds het huis op slot. Ja, ik vraag er om dat mijn hang en sluitwerk wordt vernield! Ik provoceer inbrekers met al mijn hang en sluitwerk!

We hebben het hier niet over inbrekers maar over de vervelende buren (hoewel een aanzienlijk deel van de NAVO dat anders zal zien).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Lutine

@42

De inbreker is in dit geval Rusland. (Bewezen annexatie.) Het hang en sluitwerk is de aanwezigheid van de NAVO troepen aan onze oostgrens.

Natuurlijk hebben we liever een goede buur. Maar die is in het oosten nergens te zien. Dus sluiten we ons huis goed af. Ter preventie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Nederlander!

Het grappige is dat links in de jaren 70 keihard tekeer ging tégen liberalen en de NAVO en vaak partij koos voor het Oostblok.
Nu is het precies andersom : links is blij met de NAVO en wil graag dat Rusland aangepakt wordt en doet dat zij-aan-zij met liberalen.

De reden is simpel : Rusland wordt sinds 1991 niet meer door de ideologische vriendjes van links geregeerd en EUropa is een door links omarmd project dat feitelijk de rol van de Sovjet-Unie heeft overgenomen. Liberalen haten Putin omdat hij het ergerlijke vrije-markt experiment van drinkebroer Jeltsin heeft beëindigd en de bemoeienis van de “internationale gemeenschap” (lees : internationale linkse ouwehoer-en bemoeizucht) stevig ingeperkt heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Joop

@44.

Grappig, inderdaad, leuk dat je er weer bent.

De NAVO is dus eigenlijk verworden tot een links en liberaal machtsinstrument.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Nederlander!

@45: Dat weet ik niet. Ik weet wel dat het opvallend is dat links de NAVO nu omarmt als instrument om de door links zo gehate Putin aan te pakken. En uiteraard om dobbernegers uit de Middellandse zee te vissen en met alle egards in EUropa af te zetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 HenkdeWaal

@46:
Mensen die woorden als dobbernegers gebruiken sporen niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Nederlander!

@47: Weet je wie niet sporen ? Mensen die het woord ‘dobberneger’ verwerpen maar ze wel met miljoenen tegelijk Europa binnen halen. Ga daar eens over nadenken !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 6822

Mensen die het woord dobberneger gebruiken zijn de maden in het rottend vlees van de beschaving.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Nederlander!

@49: Nogmaals : “dobberneger” is maar een woord. De échte rot van de samenleving is miljoenen agressieve figuren uit Afrika hierheen halen en daarmee bewust de samenleving kapot maken.
Dat is 100 x erger. Misdadig en vervolgingswaardig.
Ik hoop dat de veroorzakers en toelaters van deze toestroom ooit voor een rechtbank verschijnen. Deze keer komen ze niet weg met “Ich habe es nicht gewusst” of “Ich war nicht dabei”.
Misschien wel aardig zulke processen, als ze er ooit komen , weer in Nurnberg te houden !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 6822

Hoor ik nou een made schijten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Nederlander!

@51: Misschien ook nog inhoudelijk iets te melden ? Nee ? Dat was te voorzien. Q.E.D.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Lutine

@44

Rusland is mega-kapitalistisch, imperialistisch, autocratisch. Kortom alles waar een democratisch, vredelievend mens tegen is.
Alleen extreemrechts is pro Rusland.

Ja, het kan verkeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Nederlander!

@53: Putin heeft het door het westen daar geïntroduceerde casino-kapitalisme weten te beteugelen. Imperialistisch ? Omdat het de piepkleine Krim heeft teruggenomen ? Omdat het landgenoten in de door-en-door corrupte en kapitalistische Oekraïne steunt ?
Verder zie ik Rusland nergens aan gebiedsuitbreiding doen, dit in tegenstelling tot de EU en de USA.
Autocratisch ja. En maar goed ook. Beter dan het slappe zakken regime in de meeste westerse landen.

En democratische, vredelievende mensen ??? Zeker niet gezien wat de oorlogshitsers uit Brussel in Kiev deden ? Democratie bedoel je zeker als in “Duitse Democratische Republiek” ? En Vreedzaam als in “vreedzame islam” of de vrede die bijvoorbeeld het ANC in Zuid Afrika bracht ?

Rusland is nog het enige land in Europa dat pal staat voor de Europese culturen en tradities. We kunnen er beter mee samenwerken tegen de bedreigingen die Europa momenteel boven het hoofd hangen, zoals de invasie van de islam.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 6822

@52: Ondanks het onjuiste gebruik ervan, ben ik toch zeer onder de indruk van jouw Q.E.D. Asterix en Obelix gelezen soms?

En nee, ik ben geen theedrinker.
Niet met nazi’s en andere fascisten.
Doei

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Lutine

@54

Bekende GS retoriek. Daar ga ik niet tegen in. We leven in een democratie, dus ook de GS-mening mag er zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Nederlander!

@56: Goh dat zou je niet zeggen…..het idee van een linkse democratie is volgens mij toch echt dat je daarin alleen links mag denken. Zo niet dan ben nazi, racist, fascist etc.
Niet mijn idee van democratie.

@52 als je thee wilt drinken met nazi’s moet je naar een moskee of AFA bijeenkomst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Nederlander!

Ondanks de vele pseudo-intellectuele figuren hier en de vele verwijten aan mijn adres, is er nog niet één zinnig argument door jullie ingebracht. Slechts de bekende linkse retoriek vliegt om de oren : racist, rechts, GS-retoriek etc.etc.etc.
Maar inhoudelijk ? Niets !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Jos van Dijk

@54: Ik zou naar Rusland verhuizen, als ik jou was. Het wordt hier toch niks meer en daar heb je alle vrijheid

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Nederlander!

@59: Och verder heb ik het hier prima naar mijn zin hoor. Bovendien gaan de zaken de goede kant op : peilingen PVV 38 zetels, PvdA 8 zetels of minder, BREXIT gelukt, Brussel in paniek en chaos, sterke opkomst PVV, AdF, FN, UKIP, Vlaams Belang en vele andere anti-EU en anti-immigratiepartijen. Ik vermaak me prima !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Lutine

@57

Democratie is niet links of rechts. Democratie is ook o.a. vrijheid van meningsuiting. Dus ook jouw mening mag er zijn. Ik vind hem echter dusdanig extremistisch dat ik er niet tegen in ga. Omdat ik extremisme niet wil voeden.

Ik heb ook niks tegen jou, ik heb wat tegen jouw mening. En net zoals we ons op een vreedzame wijze dienen te verzetten tegen de Russen, dienen we ook een vreedzame wijze zien te vinden om de populistische (verbale) agressie te beteugelen. Ik zie jou dus niet als vijand of zoiets, maar als een medemens die de weg kwijt is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Nederlander!

@61: Fijn hoor, heel aardig van je. Ik de weg kwijt ? Ik zie dat Europa ten prooi valt aan indringers uit Afrika en Azië met alle vreselijke gevolgen van dien. Ook de groei van de Brusselse almacht is een enorme dwaling. Ik geloof niet dat je kunt zeggen dat ik de weg kwijt ben omdat ik me daar ernstig zorgen over maak ?

Democratie zou niet links of rechts moeten zijn. Je kunt echter niet ontkennen dat de democratie in het westen vooral door linkse denkbeelden is beïnvloed. Onderwijs en academische wereld staan zeer sterk onder invloed van linkse en cultuur-relativistische invloeden. Alle partijen van links tot VVD zijn er door beïnvloed en allemaal gehoorzamen ze heel braaf Brussel.
De Frankfurter Schule en de Pan-Europese denkbeelden van Coudenhove-Kalergi inspireren nog steeds grote groepen mensen in het westen. Daardoor is er de natuurlijke reflex om je woongebied te verdedigen tegen hen die dat in willen nemen, vrijwel verdwenen.

Nee mijn beste, ik ben de weg niet kwijt. Dat verwijt, dat men in de vroegere “democratische” republieken in het Oostblok gráág gebruikte om mensen met een afwijkende mening de mond te snoeren en zelfs op te sluiten, kennen we inmiddels wel !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Amateur Commenter

@2: Raar dat je Stalin vergeet. Ook raar dat ze allemaal hoog in de lijst staan van aantal doden op hun geweten… Hoewel Stalin nog steeds wint.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Lutine

@62

Daardoor is er de natuurlijke reflex om je woongebied te verdedigen tegen hen die dat in willen nemen, vrijwel verdwenen.

Nee hoor. Lees het artikel nog maar eens. De NAVO verdedigt ons tegen indringers uit het oosten. Hetgeen aantoont dat je de weg een beetje kwijt bent. En dat mág in Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 Nederlander!

@64: Nee hoor. de NAVO verdedigt ons nergens tegen. De echte vijand, de massa-immigratie, wordt namelijk ongemoeid gelaten. Sterker nog, de diverse nationale marine’s, onderdeel van de NAVO commandostructuur, helpt de indringers zelfs om Europa veilig te bereiken. Hoezo verdedigen ? Als de NAVO ons wil verdedigen, moeten ze met geweld de indringers buiten houden, de grenzen gesloten houden en ieder bootje met indringers en gelukszoekers, terug slepen naar Afrika.

Rusland heeft geen behoefte aan het binnendringen van Europa. Waar ze wel bezwaar tegen heeft, en terecht, is het steeds verder uitbreiden van de EU en de NAVO-invloedssfeer. Vooralsnog zijn het de EU en de NAVO die aan gebiedsuitbreiding doen. Van de Russen heb ik dat nog nergens kunnen waarnemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Lutine

@65

Waar de NAVO niets tegen kan uitrichten is vergiftigd gedachtengoed. Gelukkig is de meerderheid van ons een liefdevol mens. En dat houden we in stand door mal repressief beleid -zoals we kennen van Rusland- buiten de deur te houden.

Gaat dus helemaal prima. Wij hier in Europa houden over het algemeen niet zo van geweld. Op de populisten na dan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Nederlander!

@66: Maar als anderen, zoals de indringers, geweld gebruiken, is er géén vezet ? Maar wel tegen Putin, die nog als enig land in Europa staat voor de oude Europese culturen, normen en waarden ?
Terwijl er geen enkel bewijs is dat Putin het westen zou willen veroveren of aanvallen.
De agressie komt overduidelijk van de EU en NAVO.
Of zijn jullie de oorloghitsende HanSS van Balen, Verhofstadt c.s. in Kiev inmiddels alweer vergeten ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 frankw

Jos @14
Toch gaat het Poetin c.s. uiteindelijk volgens mij vooral om de Russische bevolking en de Russische cultuur.

Ik zou je het boek “The New Tsar” van Myers willen aanraden. Dan hoef je niet meer te raden naar de beweegreden van Poetin c.s. (en dat gaat juist niet om bevolking en cultuur maar veel meer om het beschermen van de economische belangen een kleine groep superrijken).

Ik kom er steeds weer op uit dat daar waar conflict is er over het algemeen een partij is (en vaak meerderen) die geen boodschap hebben aan soevereiniteit van anderen (volken en landen). Voor Rusland en Turkije (Koerden) is dat evident, maar het komt ook voor bij ons in de omgeving. Zichtbaar in bijvoorbeeld Spanje dat als de dood is voor Catalaanse separatisten. Maar tegelijkertijd heeft Rusland een punt dat de NATO andermans soevereiniteit ook niet respecteert. Want uiteindelijk heeft de NATO meegedaan aan de oorlog in Servië/Kosovo die in Russische ogen illegaal is geweest (Namelijk zonder mandaat van de VN).

Of de oefeningen van de NAVO een oorlogsdaad zijn is niet een waarheid die ergens in het midden ligt. Daarvoor is het te complex, er is geen waarheid. Rusland heeft reden om zich bedreigt te voelen (denk aan zorg voor aanzienlijke Russische bevolking in de Baltische staten en een geschiedenis waarin de NAVO bij oorlogen betrokken was). Tegelijkertijd hebben alle landen rondom Rusland goede reden om zich bedreigd te voelen gezien de openlijke en semiopenlijke Russische interventies in Georgië, Oekraïne en Moldavië.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Lutine

@68

Rusland heeft reden om zich bedreigt te voelen (denk aan zorg voor aanzienlijke Russische bevolking in de Baltische staten en een geschiedenis waarin de NAVO bij oorlogen betrokken was).

We dienen de zaken wel in perspectief te zien. Die Russische bevolking is tijdens de Russische bezetting er (gedeeltelijk) gedwongen heen gestuurd. Als Rusland zo begaan is met de Russische bevolking dan zou ze deze ook weer terug kunnen nemen. Dit is echter niet gebeurd toen Rusland de bezetting op gaf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 frankw

Zeg Lutine, als je het verschil tussen de Soviet Unie en Rusland niet eens kent heeft het weinig zin om ergens over te gaan blaten. Zucht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Nederlander!

@70: Simpel : de Sovjet Unie was populair bij links, Rusland niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 Lutine

@70

Ben je een revisionist of zo? De Baltische staten zijn bezet geweest van 44 tot 91. Dat het tot de SU werd gerekend zegt niks. De nazi’ s hadden ook landen ingedeeld bij hun rijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Zorrow

Ik denk dat Rusland terecht bang is. Het land heeft zich door de “stoere” Poetin zo vervreemd van de rest van de wereld, op wat enge dictaturen na dat ze eigenlijk helemaal geen vrienden meer heeft. Natuurlijk ze hebben handelspartners en wapendeals, maar echte vrienden? Een land dat hen wil helpen? Geld is niet alles, olie ook niet en daar komt Rusland nu achter. Helaas overigens want ik vind dat Rusland eigenlijk goed past bij de EU.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 Prediker

@71 Het werd gedurende de jaren tachtig al wel duidelijk dat de Sovjet-Unie en de DDR in het slop zaten. De misdaden van het Stalinisme en Maoïsme waren ook genoegzaam bekend.

Met de val van de Berlijnse muur in 1989 en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in de jaren daarop, bladderden de laatste illusies over een alternatief voor het neoliberalisme snel af.

Sociaal-democratische partijen in Europa (Labour, PvdA, SPD) begonnen te zoeken naar een alternatief, een ‘derde weg’ tussen ongebreideld kapitalisme en sociaal-democratie: wat er op neerkwam dat ze het vrije marktdenken omarmden. Laat de markt haar werk doen, en dan schaaft de overheid de scherpste randjes er achteraf wel vanaf.

Dat ging een tijdje goed, zolang de economie mee zat (en die zat in de jaren negentig mee). Inmiddels staan de zaken er geheel anders voor, is de liberalisering op de financiële markten (en de sociale woningmarkt) van de weg af geraakt, hobbelen we van crisis naar crisis, en dreigt de EU uit elkaar te vallen.

Links is vooral zoekende. Het alternatief waar ze zich in de jaren zeventig aan optrok is lang en breed ontmaskerd als een gruwelijke, niet-functionerende fictie en het Scandinavisch model lijkt niet inspirerend genoeg.

Hedendaags Rusland heeft zich in rap tempo ontpopt als een autocratische, nationalistische maffiastaat; hoezo zou dat aantrekkelijk moeten zijn voor ‘links’?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 gbh

@68:

Maar tegelijkertijd heeft Rusland een punt dat de NATO andermans soevereiniteit ook niet respecteert. Want uiteindelijk heeft de NATO meegedaan aan de oorlog in Servië/Kosovo die in Russische ogen illegaal is geweest (Namelijk zonder mandaat van de VN).

Dat mandaat is er wel en dat is ook bevestigd door het International Court of Justice.

Article I of the UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide:

“The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and punish.”

https://www.ushmm.org/confront-genocide/justice-and-accountability/introduction-to-the-definition-of-genocide

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 Jos van Dijk

@68: De economische belangen van een kleine groep superrijken spelen ongetwijfeld ook een belangrijke rol. Dat is een terugkerend motief in het nationalisme dat de regerende elite overal in stand probeert te houden. Of ze er de grens voor over willen trekken hangt weer van andere factoren af. Het nationalisme heeft ook een duidelijke binnenlandse functie om de bevolking op z’n plaats te houden achter de leiders .

Wat me wel verbaast in deze discussie is dat economische belangen aan de andere kant nauwelijks gezien worden als motief. De Poolse conservatieven, bijvoorbeeld, varen wel bij de vijandbeelden die de NAVO oproept. Wat me verbaast is dat de politieke spanningen eenzijdig worden toegeschreven aan foute personen aan de andere kant van de streep. En dat de propaganda die tot escalatie leidt niet wordt doorzien. Althans wel van de andere kant, maar niet van de kant van de partij waar men het mee eens is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 frankw

Dag Jos @76, dat zijn hele interessante en nuttige opmerkingen. Ik ben me in het afgelopen jaar met meerdere verblijven in Rusland en Turkije, waar ik veel indrukken “van de andere kant” heb meegekregen me heel erg veel meer bewust geworden hoe er tussen alle propaganda wel degelijk echte klachten over westerse inzichten zijn (aka dat wij zelf nogal blind zijn door onze eigen propaganda). De regimes aldaar staan wat mij betreft fors aan de foute kant van de streep als het om vrijheden en anderen/autonomie gaat, maar ik vraag me soms af hoe ver wij wel boven die streep staan.
Kleine vraag: welke economische belangen zie jij bij de Poolse conservatieven (of bedoelde je in dit geval politieke belangen?).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 Prediker

@76 Vermoedelijk is dat omdat Polen geen militaire invallen doet in voormalige satellietstaten en Rusland wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 Lutine

Jammer dat geschiedenis tegenwoordig niet meer zo belangrijk is.
Nog een paar Poolse delingen en Polen bestaat niet meer.
Deze kwestie staat uiteraard los van de huidige Poolse regering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 Lennart

@76: Die Poolse conservatieven maken slechts misbruik van wat Putin heeft gecreeerd. Als hij zijn handen thuis zou hebben gehouden, dan zouden ze geen poot hebben om op te staan. Tot op een paar jaar geleden geloofde niemand nog serieus in een militaire dreiging van Rusland; het is allemaal begonnen toen Putin rare dingen is gaan doen. Ik zie niet in wat je daar nog verder aan zou moeten belichten. Het is vrij logisch dat politici in Polen politieke munt kunnen slaan uit een externe dreiging.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 Lutine

http://www.nrc.nl/next/2016/06/06/polen-vormt-paramilitaire-macht-1626609

Polen begint dit jaar met het rekruteren van 35.000 mensen voor een paramilitaire verdedigingsmacht, die extra bescherming moet bieden tegen het gevreesde buurland Rusland.

De vorige, centrum-rechtse regering had al forse stappen in dezelfde richting gezet. Na de Russische interventies in Oekraïne kondigde ze in 2015 aan dat elke burger die dat wilde, zich kon aanmelden voor militaire training.

Cruciaal in de strategie van Warschau is de ambitie om een permanente NAVO-troepenmacht te verankeren op Poolse bodem. Om provocatie te vermijden houdt de NAVO, die in juli een top houdt in Warschau, het voorlopig bij een doorlopende ‚roterende’ aanwezigheid van eenheden uit verschillende landen.

Rusland heeft voor actie gezorgd: bovenstaande is de reactie.
Nogal wiedes dat nationalistische, conservatieve krachten hier baat bij hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 KJH

“Nationalistische politici maken graag gebruik van het gevoel van veel burgers dat de onafhankelijkheid van hun land door Poetin opnieuw in gevaar wordt gebracht.”

Nee hoor, daar zijn geen nationalistische politici voor nodig. Dat kan de Russische pers prima zelf. Er verschijnen met de regelmaat van de klok stukken in gezaghebbende kranten over hoe Finland en de Baltische staten eigenlijk onderdeel zijn van Rusland.

“Tegenover de Russische expansiedrang staat een niet minder expansionistische ontwikkeling van de NAVO.”

Hm. Er is wel een klein, subtiel verschil tussen landen die overlopen worden, en landen die vragen, smeken, of ze alsjeblieft ergens lid van mogen worden.

“NAVO landen geven nog steeds veel meer uit aan wapentuig dan Rusland.”

En blij toe. Want ik woon in Nederland. Maar het is wel een schande dat wij nog maar 1,13% van het GDP uitgeven aan Defensie. De inhaalslag die we zullen moeten maken, zelfs als Defensie opeens 2% krijgt, zal een decennium duren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 Lutine

@82

De defensiebegroting en verdeling over de NAVO landen maakt dat wij ons afhankelijk opstellen van de VS. Europa is een continent van soft power geworden waar vrede de regel is geworden. Maar buiten Europa spelen krachten een rol die een andere intentie hebben.

Allereerst de VS zonder wie we niet zo relaxt kunnen leven. Zij betalen, maar zij bepálen ook! Vooral om dat laatste zouden we ons zorgen moeten maken.

En aan de directe oostgrens is de zoveelste tsaar wakker geworden. Over de bedoelingen hoeven we geen twijfel te hebben, dat geef je zelf al aan.

Dan hebben we nog Turkije, wat weliswaar een NAVO partner is. Maar toch wel een heel bijzondere op dit moment. Turkije lijkt momenteel erg veel op Rusland.

En natuurlijk nog China. Daar hebben we in directe zin niet mee te maken. Maar de politieke spanningen om de Zuid Chinese zee kunnen ooit ook ons aan gaan.

Een zelfbewust en samen optrekkend Europa zou wel een goede zaak zijn lijkt mij zo. De wereld buiten ons is niet zo vreedzaam als wij zelf.

 • Vorige discussie