1. 5

  Als blijkt dat JP Balkenende een drijvende kracht is geweest achter iets onmenselijks dan zou ik hem opzoeken en met blote handen wurgen.

 2. 6

  Vervallen we nu in de eeuwenoude nekschot discussie?
  Een digitaal geuit nekschot zou niet hetzelfde zijn als het uitspreken van een nekschot in het echte leven? De niet-nader-te-benoemen weblogster I******n sprak in die discussie destijds de historische woorden: “ik dacht dat het begrip ‘nekschot’ inmiddels geherdefinieerd was?”. Wie in de archieven van Sargasso duikt kan ook nog de opmerkingen van een onlangs tot 100 uur schoffelen veroordeelde mederlogger over Ayaan terugvinden. Maar ik weet echter niet of het OM de Sargasso-archieven heeft meegenomen in haar recente zaak?

 3. 10

  Je zou kunnen zeggen : Ja, zolang je het voornemen uitvoert en daarmee onnodig lijden van het beoogde slachtoffer vermijdt…

  Anderzijds wordt een dergelijk voornemen in een goed christelijke samenleving als de amerikaanse, om reden van het 4e gebod, niet met groot gejuich ontvangen. Uiteraard wordt aldaar wel een overlijden toegejuicht, als het slachtoffer Al Zarqawi heet en met een anaal ingebracht patroon van 500 pond ge-euthanaseerd is.

 4. 11

  Je mag hier volgens mij (en ik weet maar zeer weinig van de wet) niet plannen iemand te vermoorden, en ook niet iemand met de dood bedreigen. Maar ik heb nog nooit gehoord dat iemand vanwege een van deze twee zaken werd veroordeeld als duidelijk was dat het plan of de intentie niet echt waren. (Allemaal zeer volgens mij, dus.)

  In de VS is de situatie anders. De grondwet is daar niet een setje intenties, maar een echte wet. Die grondwet garandeert Amerikanen dat zich in milities mogen verzamelen met het doel de regering omver te werpen.

  Dat de president daarbij gedood wordt, lijkt me impliciet. Een wet die verbiedt de wens uit te spreken de president te vermoorden lijkt me dan ook ongrondwettelijk, en dus ongeldig.