1. 2

  Ik stel dat zo omdat een van mijn dochters onderwijzeres is in London en zo’n vragenlijst moest invullen.

  Segreggatie en dat niet willen zien.

 2. 4

  De kinderen doen de test maar de leerkrachten, net zoals hier, wegen en leveren de data. Ik bedoel helegaar niks negatiefs maar ook in the UK is er een significante groep die door wat dan ook een taalachterstand/leerproblemen heeft en dan komt de statistiek.

  Mijn dochter geeft les in de banlieu van London aan kinderen van pakweg 7/8 en die spreken nauwelijks of geen Engels..das wel roeien..ze heeft dan ook spierballen gekregen en een groot gevoel van relativeren en bovenal een wereldse humor :)

 3. 6

  @Steeph: We scoren ook beter over de tijd (toegegeven, over de plus minus 15 jaar dat PISA wordt afgenomen). En de import van 100,000 analfabete migranten(kinderen) in beschouwing houdende, vind ik het standaard linkse gezeik over de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs bijzonder matig.

 4. 7

  another, more positive, finding from the research: that fewer children do very badly now than did 30 years ago.

  Tsja, dat laat je er dan uit. Over een wetenschappelijke instelling gesproken zeg. Talking points.

 5. 10

  Vanmorgen nog gelezen bij Karel van het Reve, dat de jeugd steeds onhandelbaarder wordt en dat er geen deugdelijke timmermannen meer te vinden zijn… dat zei men in de tijd van Plato al.

 6. 11

  Ik wil overigens niet zeggen dat er niks aan de hand is, maar in discussies als dit kan je alleen rekenen op cijfers, niet over anecdotes hoe vroeger alles beter was. Want er is altijd een tegen-anecdote. En de cijfers geven geen ongemengd beeld, zelfs het artikel dat Steeph aanhaalt noemt ook positieve ontwikkelingen.

 7. 12

  Puur anekdotisch en totaal niet wetenschappelijk verantwoord, maar op het gebied wat in dit onderzoek onderzocht is, het vormen van hypotheses en een onderzoek opzetten, gaapt in onze ervaring een gigantische kloof tussen havo/hbo aan de ene en vwo/universiteit aan de andere kant. HBO’ers die voor een afstudeerstage komen, hebben vaak moeite in onderzoek meer te zien als een reeks proefjes die moeten worden uitgevoerd, terwijl VWO’ers die een weekje komen hun verslag zonder aansturing beginnen met de onderzoeksvraag en eindigen met tot welke conclusies de experimentele resultaten over die hypothese leiden.

 8. 13

  Wat vroeger naar HBS ging zit nu op VWO. Je moet niet vergeten dat van de scholieren nu, een procent a 20% VWO doet. De Havist van nu is niet de havist van vroeger.. er zit natuurlijk veel meer ‘domme lui’ tussen.