Kijk eens aan, een resolutie!

De VN-resolutie van de US en Frankrijk, die de twee polen in het conflict vertegenwoordigen, lijkt nu de zegen te hebben van beide hoofdsteden en van de belangrijkste leden van de VN-veiligheidsraad. De resolutie roept op tot “full cessation of hostilities based upon, in particular, the immediate cessation by Hizbollah of all attacks and the immediate cessation by Israel of all offensive military operations.” Let op het woord ‘offensive’: Israël wil zich kunnen blijven verdedigen – wat het daar ook onder moge verstaan. 

Wapengekletter gaat door. Israël heeft overigens aangekondigd door te gaan met bombarderen, totdat een eventuele UN-macht er is. Hezbollah op haar beurt heeft verklaard niet te stoppen met raketten afvuren voordat de laatste Israëlier Libanon heeft verlaten. Voorlopig is er dus nog geen respijt voor de Libanezen. En dat terwijl de humanitaire situatie nijpend begint te worden omdat de Israëliërs de kustweg vanuit Syrië naar Beiroet, -de enige weg waarlangs humanitaire hulp nog binnengebracht mocht worden- hebben kapotgebombardeerd. De mensenrechten-organisaties Amnesty en Human Rights Watch hebben inmiddels Israël veroordeeld vanwege haar disproportioneel gebruik van geweld tegen burgers. Natuurlijk, Israël claimt terecht dat Hezbollah zich onder burgers verschuilt en daarmee ook verantwoordelijk is voor slachtofers. Maar de IDF voeren aanvallen op burgerdoelen uit waarvan het militaire nut zeer twijfelachtig is, aldus het  rapport (PDF) van HRW; en sommige aanvallen vallen onder het kopje oorlogsmisdaden.

Ontwerpresolutie. De ontwerpresolutie (samenvatting /complete tekst) stelt enkele principes voor voor een permanente wapenstilstand, waaronder een ongeveer 20 kilometer brede bufferzone in Zuid-Libanon (tussen de Blauwe Lijn en de Litani-rivier), waar alleen het Libanese leger en UN-troepen wapens mogen dragen; het trekken van een grens in de ‘disputed areas’ waaronder de Shebaa Farms; een wapenembargo zodat Hezbollah geen wapens meer kan invoeren en een monitor-rol voor UNIFIL. UNIFIL, dat weten we allemaal, kan verschrikkelijk goed monitoren zelfs nog terwijl ze onder de voet gelopen wordt.

De Libanese regering ziet niets in de resolutie, met name omdat in de voorliggende tekst Israël nog teveel mogelijkheden krijgt haar vijandigheden voort te zetten. Er wordt niet opgeroepen tot onmiddelijke terugtrekking van Israëlische troepen. De resolutie is al uitgeroepen tot een overwinning voor US en Israël, dat haar ‘recht zich te verdedigen’ nu erkend ziet.

Politieke slachtoffers. Israël heeft haar belofte “Libanon 50 jaar terug in de tijd te bombarderen” zeker waargemaakt, ook voor wat betreft de Libanese democratie. Maar er zijn ook al enkele andere politieke slachtoffers te bespeuren. Zo zijn we deze dagen getuige van de definitieve onttakeling van Tony Blair die zijn vakantie uitstelde om voortdurend commentaar te geven over de situatie in Libanon nadat immers datzelfde Libanon zijn vernederende ontmaskering als Witte-Huis-poedeltje veroorzaakte. Hij ligt stevig onder vuur niet alleen omdat hij weigerde Israël te veroordelen voor haar excessief gebruik van geweld: hij vertikte het ook zijn kabinet te informeren over Israëls aanvalsplannen. Hem is nu een rolletje beloofd in het vredesproces. Onduidelijk is nog wat voor rolletje precies – waarschijnlijk als sokophouder of microfoonstandaard.

Wie ook een deukje heeft opgelopen is onze eigen Minister Bot die onder vuur ligt omdat hij weigerde Israël te veroordelen “want dat is niet opbouwend”. Sterker, Nederland heeft, samen met Groot-Brittannië en Duitsland voorkomen dat de EU zou oproepen tot een onmiddelijk staakt-het-vuren. Daarmee schaarde de EU zich slaafs achter de VS. De Raad van Europa, onder voorzitterschap van Bot’s partijgenoot René van der Linden, veroordeelde Israëls buiten-proportionele gebruik van geweld wél.

Wordt vervolgd.

Sargasso dossier: Libanon 2006

 1. 1

  Goed stuk. Heel goed stuk zelfs. Ik weet niet of ik het een slaafse opstelling van de EU vindt, maar ja..

  Verder is er absoluut geen sprake van een deuk voor bot. Als je het trouw artikel tot en met de laatste zin uitleest, zie je dat er een kamermeerderheid is die zich achter Bot schaart. Ik weet dan ook niet wat de auteur van deze blog onder deuk verstaat.

  Over het oproepen tot een staakt het vuren en of een dergelijke oproep getuigt van een slaafse houding, kan ik kot zijn: het is de enige juiste en mogelijke eerste stap. Een oproep daartoe wordt niet alleen door een flink deel van de civil society ondersteund maar inderdaad ook door de VS. Slaafs? Leg uit!

  Deuk en en slaafs dus dat zijn voor mij de enige twee struikelwoorden. Wel twee woorden die vrij essentieel zijn voor de kleur van dit artikel.

 2. 3

  Wat je nu ziet is een resolutie die rédelijk goed recht doet aan beide kanten. Dat komt omdat de VS -die zoals je weet Israël onvoorwaardelijk steunt- en Frankrijk -dat zoal je weet haar positie in het Middenoosten en als tegenspeler van de VS probeert te versterken- met elkaar aan het touwtrekken zijn geweest. Bot heeft geweigerd om Israél te veroordelen, en heeft daarmee het standpunt van de VS klakkeloos gevolgd. Ik heb me daarover verbaasd. Een ervaren diplomaat als hij weet hoe de vork in de steel zit, en weet heel goed dat óók Israël hier stevig over de schreef gegaan is -zie de oordelen van zowel UN-baas Annan als de mensenrechtenorganisaties- en hij zou dus beter moeten weten. Hij had, gezien het internationale recht, beide partijen moeten veroordelen en niet enkele Hezbollah.

  Niets van dat al: hij maakte een puur politieke afweging: wij zijn vriendjes met de VS. En dat is de deuk die hij heeft opgelopen: hij heeft geen onafhankelijke rol willen spelen, en zelfs verijdeld dat Europa een onafhankelijke rol speelde. Dat is niet bepaald sterk te noemen!

  En kamermeerderheid? Ach!! CDA+VVD (van Baalen!) + LPF is al een kamermeerderheid.

 3. 5

  Europa is blijkbaar te verdeeld om een eigen koers te varen in deze. We moeten het dan ook maar accepteren dat de EU slaafs achter de VS aanloopt. Bot doet niet meer dan zijn plicht.

 4. 6

  Aardig verwoord hoor @ Brechtje, alhoewel door een gekleurde bril en wat leunend aan de randvoorwaarden, maar wie heeft geen bril op nietwaar.

  Waar ik mij toch ietwat aan stoor is uw badinerende kijk op een kamermeerderheid. Wat heeft U voor ogen dan, een verlichte despotie door mensen zo als U die menen zo breed te zijn in inzicht in tegenstelling tot het minderwaardig gepeupel c.q. stemmatige meerderheid ?

  Voor de duidelijkheid, beide groeperingen aldaar sporen geheel niet en ik zie geen nuance verschillen en verafschuw geweld. Jan/mien met de pet zoals U en ik, zijn het slachtoffer waarbij ik wel denk dat de Libanese slachtoffers hun mond al jaren/eeuwen niet meer open durven te doen.

 5. 8

  Wat ik ook mis in al deze toch vrij eenzijdige “discussies” is het gegeven dat Israelische duidelijk herkenbare soldaten/materialen tegen niet herkenbare zich achter en in de bevolking schuilende Herzbollah burgerslachtoffers maken maar dat er scherpe verscxhillen zijn. De Israeli’s maken burgerslachtoffers maar in de periferie, hoe hard dat ook klinkt. Herzbollah maakt totaal geen onderscheid en bomt/banzai er maar op los en dat vanuit de garage’s van de burgers. Als er dan burgers gedood worden door Israeli’s wordt de fanfare er bij gehaald.

  Uitspraken als slaafs en wittehuispoedeltje vind ik uitermate benauwend en zeer zwak, de samenhang van de wereldpolitieke bewegingen is toch wat boven uw pet denk ik.

 6. 9

  Ja maar beste Larie,..de tijden dat men in hordes op een open veld duidelijk herkenbaar met min-of-meer vaste spelregels elkaar bevocht zijn niet meer. De gevoerde tactiek van Hezbollah is, hoe ziek ook, hun enige kans op succes nl. beïnvloeden publieke opinie in Israël en de rest van de wereld. Hoe meer burgerslachtoffers… Jij wil maar dat ze in hun uniformpjes en hun vuistbijltjes aan de grens opduiken,… zal niet lukken gaan vrees ik.

  Toch jammer dat de landen binnen EU het niet voor elkaar krijgen eigen smoel te tonen door béide partijen te veroordelen….

 7. 10

  @YP, “zijn niet meer” houdt toch in dat burgers geheel ongevraagd tot ongeuniformeerde soldaten worden bestempeld? Indien dit de realiteit is zijn stempels als “burgerslachtoffers” ongeldig, burgers bestaan dan niet meer.

  Ik vrees, al geruime tijd, dat het uiteindelijk effect is dat er een reuzenpotlood mondiale nieuwe grenzen trekt waarbij de scheidslijn een religieuze is en als bijkomend effect segregatie intensiveert en er een nieuwe onder/klasse maarschappij ontstaat. an beide zijden van de lijn.

  Wat smoelen betreft, diplomatie die veelal achter de schermen plaats vindt heeft wel degelijk een smoel.

  Let’s hope for the best.

 8. 11

  @YP, Zo nu en dan geef ik avondvullende lezingen/conferences over dingen in het bijzonder de geschiedenis van de aarde. Altijd leuk om te doen, eerst pure wetenschap maar nu een mix, met hand in de zakken zeg maar, van wij mensen en de wereld waarin we leven. Bergen en dalen zeg maar.

  Tussen Israel en de de Arabische werel loop een ar geologische breuk die hier en daar een nieuwe oceaan vormt, de rode zee bijvoorbeeld. Die breuk vormde bv de dode zee.

  De kans bestaat dat dit zo intens belefde stompinniuge gedoe in die regio opgelost word door de geologoe. De breuk kan een ocesaan vormen en is ieder van het probleem of.

  de breuk:

  [URL=http://img528.imageshack.us/my.php?image=ppt2vn1.png][IMG]http://img528.imageshack.us/img528/2539/ppt2vn1.th.png[/IMG]

  En nu koken (ik ken mijn plaats;)

 9. 15

  @YP, Zo nu en dan geef ik avondvullende lezingen/conferences over dingen en in het bijzonder de ontstaansgeschiedenis van de aarde. Altijd leuk om te doen.
  Begonnen vanuit pure wetenschap maar nu een mix, met handen in de zakken zeg maar, van wij mensen en de wereld waarin we leven. Bergen en dalen.

  Tussen geografische grenzen van Israel en de Arabische werel loopt een geologische breuk (spreidingszone) die hier en daar een nieuwe oceaan vormt, de rode zee bijvoorbeeld. De dode zee is een gevolg van een kromme lijn.

  De kans bestaat dat dit zo intens beleefde stompzinnige gedoe in die regio opgelost gaat worden door langzame geologische krachten. De breuk kan een oceaan vormen en dan is de wereld van een knagend probleem af.

  Eet u ook smakelijk :)

 10. 16

  @Larie daar valt me zoiets op ? In de oude wereld won een man de kost en beheerste de wereldproblemen vanachter de krant, en de vrouw bereidde de kost en bestierde het huishouden.

  What gives, jij doet nu allebeide ? Chill hoor. Over hypermoderne oplossingen gesproken… ;)

 11. 17

  Leg potdomme dan ook een knoop in je zakdoek qua nieuw toetsenbord Larie! Overigens,..mijn #12 had ik gelezen op de achterkant van een luciferdoosje,…dat niemand dacht dat het van mezelf was….

 12. 19

  @ Larie 8: maar het probleem is nu juist, aldus Amnesty en HRW, dat Israëls slachtoffers ook niet meer in de periferie worden gemaakt, maar dat israël bombardementen uitvoert op plekken waar veel burgers zijn terwijl het militaire nut van die aanvallen minimaal tot nihil is.

  Lekker gegeten?

 13. 20

  PS en inderdaad, hezbollah zit óók fout, foei en schande. Trekt alleen iets minder de aandacht omdat de aanvallen minder massaal en de slachtoffers navenant minder zijn.

 14. 21

  @Mescaline: Beetje vaag en een Jan Steen in mijn omgeving hier maar ik voel mij er prima bij.

  @Brechtje: Ach, we lopen op hetzelfde pad hoor, allemaal (mannelijke) eikels in die regio die het licht in de ogen van de mens die gewoon wil leven niet gunnen.

  Alle vrouwen aan de macht wellicht, waar zijn de suffragettes van 2006, wil de Jeanne d’Arc van nu opstaan. Ex-koningin Noor (Jordanie) gooit hoge ogen gezien haar invloedrijke theekransjes op haar plekje waar Bea oog nog wel een een kopje roert.

 15. 25

  Zodra nederland een kiertje had in het verleden werden ook bommen gegooid btw en waarom nu Thatcher naar voren duwen? Ik heb het over het geheel, de mondiaal onderdrukte vrouw en niet een enkele sterk nationalistisch georienteerde dame met metalen handtasje die overigens wel de beklemmende macht van de bonden brak (hulde).

 16. 31

  @Larie,

  Dankzij Thatcher betaal ik hier belachelijk hoge huren:P Ik moet gelijk 60% van mijn inkomen aan wonen besteden. Ik ben hierover niet erg objectief geef ik toe:)

 17. 36

  Wie zal het zeggen MP,…maar ik betaal óók een hoge huur,…ga ik me daar Balkenende toch geen houten spies inhameren zeg,…duivel uitdrijven à lá,…

 18. 37

  Redaktie, er lijkt me een sluimerende behoefte onder de reaguurders ( excuse me if i’m wrong) om zo nu en dan te neuzelen, soort van golvend en rakelings on topic(s) maar beschaafd. Is er geen niche te scheppen waar dat kan wellicht of is dit een tegenwerkende kracht ?

 19. 39

  Je was zélf de aanstichter van het geneuzel Larie, # 21!:) Maar je hebt misschien een punt: een neuzelkanaaltje is misschien zo gek nog niet,.. het geneuzel begint schrikbarende vormen aan te nemen,.. moet rap afgelopen zijn met dat geneuzel,..met geneuzel kan je de oorlog niet winnen,..en..wat is het op mijn bureau ineens een verschrikkelijke puinhoop en zomergasten is ook al niet meer je-van-dat en ik moet de hond ook nog binnenroepen zie ik opeens…dus ophouen nu,..met dat geneuzel!

 20. 40

  Aha YP, geheel niet persoonlijk bedoeld hoor ik mag U wel btw maar het is mijn stelligste overtuiging dat je met mondiaal geneuzel alle ellende kan overwinnen. Eerst de rappe kennismaking middels snel vervoer waar tijdens vakanties blijkt dat iedereen eigenlijk heel aardig is en nu een tweede stap gemaakt op de www snelweg die momenteel een ware totale omslag aandient die niet elk mens inziet denk ik. Het komt allemaal goed dat is mijn stelligste overtuiging. De mens is van nature goed en zelf in staat de dingen te doen…lang leve de nieuwe definitie van anarchie…in status nascendi, bedoel ik

  [IMG]http://img162.imageshack.us/img162/1525/emailsig343yy.jpg[/IMG]

 21. 46

  Wees eerlijk, hangt U nooit even de clown uit op uw werk of thuis? Wat zou ik graag, on topic, een van de aanwezigen in de UN ff de clown zien spelen. Met de schoenen op de tafel zoiets zoals Gorbatjof eens deed. Om al die WAANZIN te relativeren.

 22. 50

  Ik begin me langzamerhand schuldig te voelen dat ik niet op Brechtje haar stuk reageer…

  Het schijnt dat Bot een diplomaten verleden heeft. Die noemt het niet opbouwend, om de daden van Israel te verooodelen. Ik vertaal dat dan als, hij ziet geen diplomatieke mogelijkheden om verandering in de situatie te brengen zonder dat zijn eigen belangen geschaad worden.

 23. 51

  Wat is zijn (Bot) belang dan in kwestie @ MP. Een diplomaat doet dingen op lagen, de buitenwereld die dingen wil horen in de trant van zaken doen en vooruitgang en zodoende even bevredigd wordt in korte termijn denken maar ook en vooral waar het toe doet, het oplossen van schijnbaar tegengestelde belangen en dat vergt meer dan diametraal tegen elkaar staan en te piefpaffen of schreeuwen. Zelfs in tijden van wo 1 en 2 werd er veelvuldig overlegd tussen alle partijen. Dit vindt nu ook op alle lagen en alle conflicten plaats en gelukkig maar.

  Bot doet het niet slecht, ik mag zijn psychomotoriek niet echter.

 24. 52

  Ja,…*burp*,.. sorry,..was even weg,..late snack gemaakt,..tosti kaas- ham en Amsterdamsche,..tis niet anders, uitjes,…dacht dat we nu weer ijzer met handen breken zouden gaan?,. vandaar en…verrek,..glipt zomaar een uitje tussen m’n belangrijke papieren,…zal jullie misschien worst wezen,..maarreh inderdaad ja,..dat je met ”mondiaal geneuzel alle ellende kan overwinnen”,…zit iets in,..alleen….
  Maar,…AAN ONS ZAL HET IN IEDER GEVAL NIET LIGGEN.
  YIP-YIP,..WIJ DOEN ONS BEST.

 25. 53

  @Larie,

  Bot wil Bush niet voor het hoofd bonken me dunkt. Toen die russen met die gijzeling van die school in Beslan nogal hardhandig te werk gingen kwam hij onverwachts uit de hoek. Hier doet hij dat opvallend genoeg niet en in mijn ogen is er reden genoeg voor. Maar we kunnen ook gewoon afwachten totdat er een officieel onderzoek komt en het achteraf vaststellen.

 26. 54

  Hezbollah op haar beurt heeft verklaard niet te stoppen met raketten afvuren voordat de laatste Israëlier Libanon heeft verlaten.

  Oh Brechtje toch:

  Arguably more importantly, a top Hezbollah official reiterated that his movement would not stop fighting until “no Israeli soldier remains inside Lebanese land”.

  Vrij vertaald is dit: “Hezbollah houdt niet op met VECHTEN zolang Israelische soldaten zich binnen Libanon bevinden.”

  Dat je daar van maakt dat Hezbollah door blijft gaan met het afvuren van raketten verbaasd me, helemaal omdat Nasrallah donderdag gezegd heeft dat Hezbollah op de grond wil vechten met het Israelisch leger. En dus dat het geen raketten meer als vergelding af zal vuren als het Israelische leger daadwerkelijk ophoud met het bombarderen van civiele “doelen”.

 27. 56

  Zoals ik al schreef in #55 bij het loterij-item : volgens mij zijn de problemen opgelost als de Israeli verhuizen naar de Paaseilanden. Voor het overige helemaal eens met #52 hier. Sloppel…

 28. 57

  geloof je echt , Trebsijg 54, dat Hezbollah die raketjes nu alleen nog als vergelding afvuurt? Sinds wanneer doen ze dat? Welke vorm van VECHTEN ziet Hezbollah van z’n strijders nog door de vingers?

 29. 58

  @57 “troebel”
  Ik begrijp niet precies wat je bedoelt met “door de vingers” zien, maar dat Hezbollah zijn raketten als vergelding afvuurt is redelijk duidelijk. Toen het 45 uur “niet bombarderen” idee eenzijdig door Israel werd geimplementeerd, zijn er (vlak na de aankondiging ervan) maar 2 Kathusha raketten afgevuurd – in contrast met de 100+ per dag. Israel heeft zich er echter niet aangehouden (wat ze ook impliciet aangaf) en is gewoon doorgegaan met bombarderen.

  Daarnaast is Hezbollah pas /na/ de bombardementen van Israel op Libanon begonnen met het afvuren van raketten. Tevens heeft ze afgelopen donderdag dus het voorstel gegeven om direkt te vechten i.p.v. onschuldige burgers te bombarderen.

  Dus, jou antwoordend (“Sinds wanneer doen ze dat?”): ze doen het vanaf het begin van het “conflict”.

 30. 59

  @53 MP

  Maar we kunnen ook gewoon afwachten totdat er een officieel onderzoek komt en het achteraf vaststellen.

  Oh God, mee je dat serieus? Meen je serieus dat jij als Nederlander jouw vertegenwoordiger in het Buitenland (Ben Bot) maar door moet laten gaan tot dat er “achteraf” “een officieel onderzoek komt”? Wat denk je wat voor een democratie dit is? T.V. kijken en ja en amen zeggen? En via een interactieve poll uiteindelijk een ja of nee stem uit kunnen brengen op een onderzoek?

 31. 60

  @Trebsijg,

  Blijkbaar droop er niet genoeg ironie van die opmerking af. Ik denk dat het juist wel van belang is dat Nederland bij monde van BB aangeeft dat de Geneefse conventie van levensbelang is voor ‘onze beschaving’.

 32. 62

  @60 MP
  Ik had je “ironie” niet begrepen, mijn excuses daarvoor. Maar ik denk dat je ook mijn stelling niet begrijpt. Namelijk: Ben Bot zegt in feite (niet volledig de exacte woorden) wat C. Rice ook zei, namelijk: “Nee, een staakt-het-vuren moet er pas komen nadat Libanon de ‘geboorte-pijnen’ van een ‘Nieuw Midden Oosten’ door heeft gestaan”. Dus, de geboorte pijnen die in de realiteit (daar leven we in!) bestaan uit (nu al) 900 Dode Libanesen. Een direkt staakt-het-vuren zou (nu al) meer dan 200 Libanese Doden voorkomen hebben – dus een staakt-het-vuren dat Bot tegen ging in de stemmingsronde binnen de EU. In feite hebben dus WIJ Nederlanders (jij en ik) tegen het voorkomen van meer onschuldige doden gestemd. Wat ik dus probeerde duidelijk te maken is dat het niet “bij monde” van is, maar dat wij duidelijk moeten waken dat wij daadwerkelijk in een democratie leven, en dus deze “schijn-vertegenwoordigers” moeten omzijlen. De protestmars van gisteren was een goed initiatief daartoe.

 33. 63

  Dit is geen resolutie maar juist een vrijbrief voor Israel om nog een tijdje te huishouden in Libanon.
  Israel ziet haar huidge optreden niet als “offensive” maar als “defensive”
  Dit stukje van de resolutie “offensive military operations ” is eigenlijk gewoon symboliek voor de leeghoofden.

  Wat wel opmerkelijk is is het feit dat de Shebaa Farms ter sprake komen.
  Waar dit gebied tot voor kort gewoon werd afgedaan als door Israel bezet Syrisch grondgebied, is het nu opeens disputed and uncertain.
  Heel vreemd.

 34. 65

  @Youssef,

  “Israel ziet haar huidge optreden niet als “offensive” maar als “defensive”
  Dit stukje van de resolutie “offensive military operations ” is eigenlijk gewoon symboliek voor de leeghoofden.”

  Kun je dat toelichten?

 35. 66

  Dit artikel van PETER BOUCKAERT is ook nog interessant om te lezen:

  hier

  Er ging eerder iets mis met deze post, ik hoop dat hij nu door het filter vliegt.

 36. 67

  @ MP

  Israel claimt al vanaf het begin dat haar huidige operatie een “defensive operation” is.
  Als de resolutie alleen maar rept over “offensive operations” dan kan Israel dat zien als een vrijbrief om door te gaan.

  Met leeghoofden bedoelde ik natuurlijk de Egyptische president, de Jordaanse koning en een paar prinsen uit Saudi-Arabie.

 37. 68

  @ Larie (15)

  Geologische veranderingen laten meestal te lang op zich wachten.
  Het Israel/Palestina probleem lost zich al vanzelf op ( als we de geboortecijfers van de Palestijnen en Israelische arabieren mogen geloven).

 38. 70

  @62 Youssef

  Wat wel opmerkelijk is is het feit dat de Shebaa Farms ter sprake komen.
  Waar dit gebied tot voor kort gewoon werd afgedaan als door Israel bezet Syrisch grondgebied, is het nu opeens disputed and uncertain.
  Heel vreemd.

  Zo vreemd is dat niet. Kijk, een V.N. resolutie moet enigzins “backing” hebben, en met deze controversiele “pro” Hezbollah stelling wordt het in de diplomatieke wereld als een enorme “overgave” aan Hezbollah gezien (dus de aangevallen partij moet niks te zeuren hebben). Wat er niet bij verteld wordt is dat Annan de opdracht heeft gekregen om hierover te beslissen (terwijl Syrie en Libanon dit “internationale dispuut” al afgerond hebben in voordeel van Libanon).

  Deze resolutie is niks anders dan het “Birth Pang” beleid van de Afro-Amerikaanse C. Rice (ik zei dit met opzet) door te zetten met officiele ondersteuning van de V.N.. Ja, dus de V.N. is een gebruiksvoorwerp van de neo-cons.

 39. 71

  Geologische veranderingen laten meestal te lang op zich wachten.
  Het Israel/Palestina probleem lost zich al vanzelf op

  Lijkt me sterk. De blanke minderheid in Zuid-Afrika kon ruim twee eeuwen de baas zijn over de gekleurde meerderheid. Aantallen maken niks uit wanneer de ene kant helicopters heeft en de andere kant stenen.

 40. 72

  Aantallen maken niks uit idd als de ene kant 14 man heeft en de andere kant World Trade Centres 1,2,7. Weer een lekker nikszeggende opmerking.

 41. 75

  @70 JSK
  Tegenwoordig heeft de “andere kant” een decentrale verzetsbeweging genaamd “HezbAllah”. Israel weet niet meer wat het daar mee aan moet, en al helemaal niet wat voor invloed dat heeft op de rest van de, door Israel, onderdrukte Arabieren.
  Het is nu gebleken dat, hoe groot je wapenarsenaal ook is, je niet een goed geleide verzetsbeweging op de grond kunt vernietigen.

 42. 78

  Dat was trouwens een steek richting JSK, de lulpuber als zovaak. Laat die nog maar eens zien dattie een fatsoenlijke kerel kan worden.

  Zo, genoeg whiksey, ik ga slapen.

 43. 79

  @mescaline:

  Aantallen maken niks uit idd als de ene kant 14 man heeft en de andere kant World Trade Centres 1,2,7. Weer een lekker nikszeggende opmerking.

  Mag ik even?

  Net als JSK, ja. Hoezo ?

  Spreek vooral voor jezelf.

  @Trebsijg:

  Tegenwoordig heeft de “andere kant” een decentrale verzetsbeweging genaamd “HezbAllah”. Israel weet niet meer wat het daar mee aan moet, en al helemaal niet wat voor invloed dat heeft op de rest van de, door Israel, onderdrukte Arabieren.

  Je snapt het niet. Hoe veel de Palestijnen zich ook voortplanten, zolang ze een arm zooitje ongeregeld zijn, zullen ze niet Israel omverwerpen. Toegegeven, het leven voor de Israeli’s zal er niet leuker op worden.

 44. 80

  @mescaline:
  Ah, whisky.. wat goed, jij omhooggevallen proleet. Speel je ook golf op de poor man’s court, en doet je relatie haar tennisinstructeur? Kortom, is er een trend die je niet slaafs volgt? Simpele, beinvloedbare ziel.

 45. 84

  Je snapt het niet. Hoe veel de Palestijnen zich ook voortplanten, zolang ze een arm zooitje ongeregeld zijn, zullen ze niet Israel omverwerpen.

  Ik ben echt bang dat jij het niet begrepen hebt. Zoals Nasrallah het al gezegd heeft, “een verlies[van Hezbollah] betekend het noodlot van de Palestijnen”. Kijk, de “ontvoering” van de militair Ghilad was ineens een hele andere doctrine; geen desperate zelfmoord-aanslagen en dus ook geen Israelische burger doelen meer. Nee, het was een militaire actie. Dit had binnen de “internationale” gemeenschap eigenlijk met armen omslagen moeten worden. Dat was het niet, ben ik dan ook bedroefd om, maargoed.
  Een week later heeft Hezbollah een zelfde soort actie uitgevoerd (niet toevallig). Israel heeft met z’n enorme destructieve kracht aangevallen (Zuid Libanon gewoon verwoest), maar de verzetsbeweging (zoals ze in Gaza en de Westbank ook zijn) is victorious. Dit heeft niet weinig invloed op de Palestijnen :P

 46. 85

  @Trebsijg:
  Sorry, reageer je nu op wat ik zeg (Palestijnen = kansloos tegenover Israel, ondanks aantallen) of speel je je eigen langspeelplaat af?

 47. 89

  Geen accenten op dit (angel-saksische toetsenbord). Is de kleur trouwens niet met een “z” (als in “roze”), mijn waarde dyslecticus?

 48. 92

  @ JSK

  De Palestijnen mogen dan wel niet georganiseerd zijn. ( wat ik betwijfel. Een organisatie als Hamas kan je niet makkelijk afdoen als een zooitje ongeregeld)
  De Israelische arabieren zijn dat wel en laten die nou zich ook voortplanten als konijnen

 49. 93

  @89 JSK
  Wat ik bedoel is dat Hezbollah de “geest” in het verzet laat zien. Daarnaast zijn de 2 acties (van de Palestijnen EN de Libaneze verzetstrijders) zo identiek dat ik niet anders kan denken dan dat ze nu samen (sji-iet en soenniet) het verzet aan zijn gegaan.
  Dus de overwinning van HezbAllah is DE overwinning van HET verzet tegen de Zionistische bezetter. Dat zijn dus de Palestijnen en de Libanesen.

  Anyway, ik gaat slapen – morgen weer een dag…

 50. 94

  @Youssef:
  Nou… op straat vechten met de leden van de oppositie lijkt mij wel een teken van “het niet kunnen organiseren van je maatschappij”.

  De Israelische arabieren zijn dat wel en laten die nou zich ook voortplanten als konijnen

  Ja, maar hebben ze macht, status en competenties? Anders is het “gewoon” een opgeblazen onderklasse.
  De invloed die je als groep kunt uitoefenen op je regering is niet perse proportioneel aan je demografische omvang. Zie de Druzen in Libanon, de joden in de V.S. en de gereformeerden hier.

  @#90:
  Valt me mee dat je niet “als zijnde” zegt. Schijnt ook popi te zijn onder tweederangs yuppen.

 51. 95

  @Youssef De israelische israeli’s zijn ook geen ongeregeld goedje en planten zich ook nogal enthousiast voort. Dat gaat straks een groot Israelisch Shas-probleem opleveren.

 52. 97

  @93 Dat je me complimenteert geen vaak gemaakte fout te bezigen geeft dan zeker aan dat jij heel goed bezig ben en ik ook een beetje? HAHAHAHAHA ! Slaapze.

 53. 99

  In Israel hebben ze toch een systeem dat wij democratie noemen.
  Als het percentage Israelische Arabieren toeneemt en het aantal Israelische Arabieren in de Knesset (ze hebben al een vastgesteld minimum aan parlementsleden) dan kan je toch wel verwachten dat hun invloed als groep toeneemt.
  Als je er natuurlijk van uitgaat dat de meeste weer op Arabische partijen stemmen

 54. 104

  Als het percentage Israelische Arabieren toeneemt en het aantal Israelische Arabieren in de Knesset (ze hebben al een vastgesteld minimum aan parlementsleden) dan kan je toch wel verwachten dat hun invloed als groep toeneemt.
  Als je er natuurlijk van uitgaat dat de meeste weer op Arabische partijen stemmen

  Goed punt, maar zelfs in democratieen is de macht van bepaalde groepen (bestaande uit een relatief klein aantal individuen) vaak groter dan de macht van een gemarginaliseerde groep (bestaande uit een groot aantal individuen).

  Ander voorbeeld: waarom steunen de V.S. zo fanatiek Israel? Niet omdat “de joden” in de V.S. zoveel demografisch gewicht in de schaal leggen. “Maar” 2 a 3 procent van de Amerikaanse bevolking is joods.

  De reden voor de relatief grote joodse invloed op de Amerikaanse politiek is van een andere aard: joden zijn zeer succesvol in de (landelijke) politiek en het bedrijfsleven. En regeringsleden zijn zoveel machtiger dan kiezers, zelfs in democratieen.

 55. 105

  @JSK,

  Niet alle democratieen functioneren zoals die van Amerika. Valt er eigenlijk werkelijk wat te kiezen daar? Niet gelijk gaan slaan hoor:)

 56. 106

  Okee, vergelijk het met Nederland. Dertig procent van onze bevolking heeft niet meer dan een LBO-diploma, hoeveel LBO’ers zitten er ook alweer in de kamer?

 57. 107

  @Youssef 98 Ik begrijp je niet. Nu al/nog speelt Isr. uiterst grove en rottige spelletjes met (oude) Palestijnse belangen. Je denkt toch niet echt dat Arabische ingezetenen invloed zullen krijgen ?

 58. 108

  @JSK,

  De tweede kamer zijn vertegenwoordigers van de kiezers. Dus als die het belang van dat volksdeel dienen hebben ze wel macht. Onder de arabieren zijn genoeg volksvertegenwoordigers te vinden die dat kunnen.

 59. 109

  @JSK Donder nou eens op met je kleinkinderachtige verklaring voor de Joodse invloed in Amerika.
  De [Joodse filmmaatschappijen/VS maatschappij] hebben Arabische olie nodig.

  Ik zeg niet dat dit prettig aanvoelt. Maar hij zeikt een aardig eindje voor zich heen, die JSK. Plicht voor mij dus hè, nou jazeker.

 60. 113

  @MP:

  De tweede kamer zijn vertegenwoordigers van de kiezers.

  Ja, maar wie wordt daadwerkelijk vertegenwoordigd door de Tweede Kamer? Niet die 25%-nog wat chronische niet-stemmers, waaronder veel lager opgeleiden en allochtonen. Wat ik zeg is dat het in een democratie niet genoeg is om van enige demografische omvang te zijn wil je als groep macht verwerven.

  Je hebt 1. mensen nodig waarop je wil stemmen en 2. een bevolking die daadwerkelijk naar de stembus gaat. Nogmaals de V.S.: bijna 1 op de 6 Amerikanen is zwart, maar kan je zeggen dat Afro-Amerikanen 15% van de regeringmacht bezitten? Natuurlijk niet, want ze stemmen nauwelijks en stel dat je als arme zwarte in de V.S. stemt kun je kiezen tussen de rechtse Democraten en de rechtsere Republikeinen.

  En in meer democratieen zie je dat de gemarginaliseerde groepen – ondanks hun aantallen – nauwelijks enige feitelijke macht hebben. Of een stuk minder dan je op grond van hun aantallen zal mogen verwachten. (zie: de indianen in Canada, de aboriginals in Australie, zwarten in de Amerika’s, zigeuners in Oost-Europa, Koerden in het MO)

  Terug naar de Arabische Israeli’s: zolang ze niet de instituties van de Israelisch regering bevolken zullen een stuk minder invloed hebben dan een succesvollere maar bevolkingsarmere groep.

  @Mescaline:

  Ik zeg niet dat dit prettig aanvoelt. Maar hij zeikt een aardig eindje voor zich heen, die JSK.

  .

  Fucking dombo.

 61. 116

  @JSK,

  Oke, daar kan ik wel in meegaan, het is echter niet ondenkbaar dat de Arabische Israeliers massaal naar de stembus gaan. Maar je hebt gelijk ze zullen die electorale winst niet 1 op 1 omzetten in macht. Maar dat kan veranderen na verloop van tijd.

  Ondertussen voorspelt Robert Fisk een nieuwe 9/11
  Robert Fisk predicts another 9/11

 62. 122

  Wat bij mij in de hele ontwikkeling van het conflict weerzin opwekt is het diplomatieke gesteggel, waarmee de internationale gemeenschap Israel de tijd biedt om af te rekenen met de Hezbollah. Ondertussen wordt er moord en brang geschreeuwd als er weer burgerslachtoffers vallen. Ik kan me voorstellen dat dit voor veel frustraties leidt bij de arabieren. die zouden tegelijkertijd eens wat kritischer moeten zijn naar hun eigen regering, die geen fli***er doet aan het beteugelen van de extremisten en fundamentalisten in hun samenleving.

  Anyway, diepzinnige bijdrage op de maandagmorgen… Gelukkig zijn er dan in elk geval nog wat domme bijdragen… En dan dus de felicitaties aan Rogier Havelaar: slimme opmerking Rogier! wauw, je hebt zeker echt niks meer te melden?

 63. 123

  Ha, midden-oosten resolutie nummer #$%&”! waarmee iedereen het achterwerk reinigt…..

  Zonder echte druk van de USA doet Israel toch niets.

 64. 124

  @112: Schokkend eigenlijk, maar 15% van de mensen in de VS is neger? Op de 1 of andere manier komt het over als veel meer. Misschien zijn ze ondervertegenwoordigd in macht, maar toch oververtegenwoordigd op TMF!

  Daarnaast: Je noemt steeds landen op met meerderheids-kiesstelsels (districtenstelsels), danwel dictaturen. Die staan erom bekend dat ze minderheidsgroeperingen in de macht onderbedelen (uitzondering zijn minderheidsdictaturen, zoals Syrie).

 65. 125

  @ Rogier havelaar: ik denk dat Brechtje “the powers that be” een beetje onderschat..

  Een kenmerk van betrokken “linkse” mensen vind ik vaak dat ze de neiging hebben om de “heersende” beleidsbepalers badinerend te behandelen of als “dom” af te schilderen.

  Uiteraard met de bedoeling zichzelf als “beter” of “intelligenter” te profileren en zo een voet tussen de deur te krijgen.

  Helaas geven ze tegelijkertijd vaak blijk van weinig realiteitszin en intellectueel vernunft..

 66. 127

  @ Bismarck: kom dan maar met een alternatief om het (anders) op te lossen..

  Een oplossing die niet alleen “recht doet” aan de “verworpenen der aarde” maar aan alle partijen bedoel ik dan

 67. 128

  @ JSK (113)

  Je kan de Israelische Arabieren niet vergelijken met de Afro-Amerikanen in de VS.

  Belangrijkste punt van verschil is dat er in Israel gevestigde arabische, antizionistische partijen zijn die opgericht zijn om de (nu de) minderheid te representeren in de Knesset.
  De Afro-Amerikanen hebben dat niet in de VS. Die kunnen alleen lobbyen en daarmee hun invloed als minderheid laten gelden ( vooral de Democraten zijn er gevoelig voor)

  Dit samen met het feit dat de Arabieren zich steeds bewuster worden van hun positie en steeds meer eisen ( wat resulteert in het bekleden van topposities in de ambtenarij en rechterlijke macht) ben ik toch geneigd om te geloven dat deze minderheid de instituties van de staat Israel toch weet te bevolken en daarmee haar invloed ook kan vergroten.

 68. 129

  Een kennis van mij correspondeerde een tijdje met een potentiële partner. Na enige tijd berichtte de potentiële partner een intelectueel type te willen. Mijn afgewezen kennis meldde vervolgens de correcte spelling van intellectueel.
  Ik weet dat ik niet mag zeiken over spelling, maar ik moest er weer aan denken bij het lezen, bij Sikbock 125, over intellectueel VERNUNFT.

 69. 131

  Als we intelectueel nou toch eens gingen invoeren… Betekenis: wouldbe, zogenaamde, pseudo-, namaakintellectueel. Niet te vatten door een intelectueel.