1. 5

  Als alle hongerende Afrikanen nu een fluiconcert tegen Live8 zouden aanheffen, zouden dan die publiciteitsgeile, volgevreten, rijke blanke artiesten de moed hebben om a la minuut de stekker uit live8 te trekken?
  Alsof een dagje gratis zingen de bestuurlijke en organisatorische crisis in Afrika kan oplossen. Overmorgen gaan die helden voor een dag van Live8 gewoon weer verder met het werken aan eigen geld en carriëre.

 2. 6

  Ben Helder: dus we moeten maar niks doen? Er wordt een dag lang veel aandacht besteed aan armoede in de wereld en de oorzaken ervan. So what als daar artiesten tussen zitten die zich normaal gesproken alleen druk maken over hun bankrekening, het gaat niet om hen, het gaat om de armoede.

 3. 7

  Aan mensen zoals Helder – de passieloze cynici – heb je nooit wat. Het is het type zuurpruim ‘waar het nooit goed voor is’ en waarvoor ‘beweegredenen om te helpen haast altijd dubieus zijn’. En als succesvolle rijke mensen zich ergens voor ons zetten dan ‘klopt het vanzelfpsrekend helemaal nooit’.

  Lullig hoor Helder, en zeer gepast ook dat je het hebt over ‘blanke’ artiesten. Want wat een uitgelezen dag om het over huidkleur te hebben.

  Vraag me af wat Helder zelf doet vandaag en overmorgen? Oh wacht ik weet het al – gewoon helemaal niks – behalve een grote mond.

 4. 8

  @Eric
  Ik zeg niet dat er niks gedaan moet worden. Ik vind juist Live8 er weinig meer aan doet dan aandacht voor het probleem van Afrika vragen. Maar een dagje zingen of eens iets in een collectebus storten verandert de situatie van arme mensen in Afrika niet.
  Er zal iets meer moeten gebeuren …

 5. 11

  @Habay
  Blank is geen type huidskleur. Noch een type ‘ras’. Eerder een typering van mensen die zich druk maken over hun eigen bezittingen i.p.v. zich te kommeren over een eerlijke verdeling van welvaart.
  En of ik een passieloze, of passieve cynicus ben, doet niet ter zake. Het ging mij om het argument:
  Live8 is een zinloze actie als het om de problemen van Afrika gaat.

 6. 13

  @Helder iedereen die vandaag cynisch is over deze aktie moet wel dom zijn – dit is gewoon NIET het moment dat cynisme (als het al gerechtvaardig is – en volgens mij niet) uit te spreken.

  Een grote mond op een forum – dat is pas echt zinlloos – bedenk liever wat JIJ vandaag en overmorgen voor zinvols gaat doen om de problemen van Afrika aan te pakken.

 7. 14

  Helder: het eerste vereiste is bewustwording van wat er gebeurt en wat er nodig is om dat te veranderen. Een hele generatie wordt er op gewezen dat armoede deels wordt veroorzaakt door het Westen en dat het ook domweg onwil van onze eigen leiders is om keuzes te maken die niet via een omweg toch vooral weer in ons economisch voordeel zijn.

 8. 15

  @Eric: ik vind je toch wat optimistisch. Ik vraag me af of dit de impact heeft die jij hoopt. Vorige keer werd de honger inm Afrika inderdaad door Live Aid op de kaart gezet, deze keer lijkt de boodschap door de massaliteit en het sterrengeweld een beetje onder te sneeuwen.

  Ik moet eerlijk zeggen dat ik Helder’s opmerkingen voor een flink deel kan onderschrijven. 20 jaar geleden werd bijvoorbeeld ook nog geld ingezameld. Nu is uitsluitend het doel om de G8 te beïnvloeden. Een nobel doel, maar ik vraag me af of de G8 volgende week zullen sidderen omdat miljarden mensen naar populaire musici hebben gekeken. Omdat er niets extra’s gebeurd blijft het toch een beetje ongevaarlijk amusement.

 9. 16

  Een tijd lang dacht ik dat de Millennium Development Goals een kansloze bezigheid was voor NGO-medewerkers. Dankzij Live 8 maken toch maar even miljoenen mensen kennis met dit begrip en ontstaat er druk op de politiek vanuit een mondiaal bewustwordingsproces.

 10. 17

  Als armoede met geld opgelost zou kunnen worden bestond het niet meer. De huidige armoede is er een van de geest. Van de ‘ontaarde’ mens.
  Ik wordt letterlijk kotsmisselijk van Live8 (hippe spelling ook!) en het zogenaamde engagement.

 11. 20

  Zal wel Gate zijn (naar het virtuele hekwerk dat gebouwd wordt om het westen).
  Kunnen de minder fortuinlijke wereldburgers misschien nog een beetje naar binnen gluren en zien hoe goed wij eigenlijk wel met ze voor hebben.

 12. 23

  David: ik denk dat niemand, zelfs de organisatie van Live8 verwacht dat op de G8 ineens heel andere beslissingen genomen gaan worden. Maar hiermee wordt een heel grote groep (vooral jonge) mensen er op gewezen dat armoede niet min of meer een gegeven is, maar iets wat het gevolg is van keuzes – en dan vooral keuzes van de landen waar de bevolking het doorgaans wèl goed heeft…

 13. 25

  Persoonlijk vind ik dit een goed initiatief is. Het slechten van handelsbarriëres zal ongetwijfeld de levensstandaard in de ontwikkelingslanden verder verhogen.

  Ik ben redelijk optimistisch. Zo is in de ontwikkelingslanden de gemiddelde levensverwachting de afgelopen decennia een stuk hoger geworden. Onder andere door de medische wetenschap en economische groei.

  Zo is het percentage mensen dat sterft van de honger gedaald van 35% in 1970 naar 18 % in 2002. De verwachting is dat “nog maar” 12% van de wereldbevolking van de honger zal sterven in 2010. Een flinke verbetering dus, maar nog lang geen optimale situatie.

  Dit soort acties zorgt ervoor dat ontwikkeling “op de agenda” blijft staan. Die lokale economieën moeten groeien en vrijhandel is daarvoor noodzakelijk.

 14. 26

  Dit is de hamvraag: wat zijn de voornaamste redenen voor de bestaande EU-importtarieven van bepaalde derde wereldproducten ? Mijn eerste boosheid erover is wel wat gezakt, nadenkend over implicaties en alternatieven.

  In heel Azië stikt het nog steeds van de economische tijgertjes. En in heel Afrika is er werkelijk niets te vinden wat erop lijkt. Nou ga ik eens even *all in* gokken: dat ligt aan hun.

 15. 27

  Tsja: Afrika blijft een zorgenkindje: * generaliseringsmodus aan* mijn gok:

  Afrika is itt Azië opgebouwd naar Europees model. Een grote rol voor de overheid dus. Als je dat model loslaat op een tribale cultuur waarbij de stammen onderling elkaars bloed wel kunnen drinken krijg je nepotisme, corruptie en burgeroorlog.

  Het Europese model is daar volgens mij onwerkbaar en sluit niet aan bij de belevingswereld van Afrika.

 16. 28

  Het bulkt in Afrika van de regenten die zwemmen in het geld terwijl hun onderdanen neuspulkjes opeten om de honger te stillen.

  Die Ben Helder heeft een goed punt. Het legt direct de frustratie bloot een enkeling die nog dacht dat zijn mening wel de enige juiste moet zijn.