Perceptie: China neemt wereldheerschappij over

Niet dat we het bij Sargasso soms leuk vinden maar tests bewijzen het: 'het is uit met de wereldheerschappij van Amerika'. Het Pew Global Attitudes Project - uitgevoerd in 22 landen - wees uit dat een meerderheid van 60% het idee heeft dat Beijing het uiteindelijk in de wereld voor het zeggen zal hebben en niet Washington. Ook de Amerikanen zelf zijn deze - in rechtse kringen vaak verguisde - 'weg-met-ons' mening toegedaan. Niet dat men dit een positieve ontwikkeling vindt. In vijftien van de onderzochte landen keurt een meerderheid deze ontwikkeling af. In zeven landen, waaronder China zelf, wordt de trend als positief beoordeeld. Opkomende economieën staan veelal positiever tegenover Chinese dan Amerikaanse hegemonie. Alleen India en Mexico zijn als 'economische starters' overwegend pro-Washington. Vertrouwen in de huidige Amerikaanse president Obama zit vooral bij Duitsers (88%), Fransen (84%) en Japanners (81%) en een stuk minder bij Palestijnen (14%), Turken (12%) en Pakistani (8%). Of de respondenten überhaupt wisten wie de Chinese president is vermeldt het onderzoek niet.

Door: Foto: Eric Heupel (cc)
Foto: Eric Heupel (cc)

Aantal moslims groeit fors maar valt mee

Het Pew Research Center deed onderzoek naar de groei van het aantal moslims in de wereld. De cijfers uit het rapport The Future of the Global Muslim Population zullen de komende dagen verschillend worden samengevat, naar gelang de hersencapaciteit en politieke bias van de samenvatter. Hieronder volgen twee samenvattingen, het verrassende is dat ze allebei kloppen.

Populistische modus: De komende 20 jaar zal het aantal moslims op aarde met 35% toenemen!!! Op die manier zijn er in 2020 wereldwijd maar liefst 2,2 miljard potentiële voorstanders van de sharia!!! In 2030 hebben 79 landen tenminste 1 miljoen islamitische inwoners, dat zijn zeven landen meer dan nu!!! In de toekomst zal Pakistan de koppositie van Indonesië overnemen en de grootste islamitische bevolking herbergen, Pakistan heeft kernwapens!!! Het aantal moslims in de VS zal meer dan verdubbelen naar 6,2 miljoen in 2030, ook zij krijgen via stemrecht indirect toegang tot kernwapens. Moslims planten zich twee keer zo snel voort dan niet-moslims: 1,5% tegenover 0,7%. In 2030 wonen er in Nederland straks 1.365.000 moslims ook zij krijgen stemrecht!!!

Academische modus: De jaarlijkse groei van het aantal moslims vertraagt: van 2,2% in de periode 1990-2010 naar 1,5% voor 2010-2030. In 2030 hebben 79 landen tenminste 1 miljoen islamitische inwoners, totale bevolkingen groeien sowieso mee. In de toekomst zullen er meer moslims wonen in Nigeria dan in Egypte, ook dan zal Nigeria een arm en vervuild land zijn. Het aantal moslims in de VS zal meer dan verdubbelen, maar deze groep maakt in 2030 dan 1.7% van de totale bevolking uit ongeveer evenveel als joden nu. De groei van de moslimgemeenschap vlakt de komende twintig jaar af en nadert die van de niet-moslims. In 2030 zal 26,4% van de wereldbevolking moslim zijn tegenover 23,4% nu. In Nederland is straks 7,8% van de bevolking moslim nu is dat al 5,5%. Joehoe sharia waar blijf je nu?!

Doneer!

Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.

Foto: Eric Heupel (cc)

De wereld werd iets minder vreedzaam

“Mensen die zich onveilig voelen gaan zich er ook naar gedragen. Daarom meten wij naast allerlei absolute indicatoren ook zoiets subjectief als het ‘gevoel van criminaliteit'” (Steve Killelea, Global Peace Index)

Onlangs werd de 2010 editie van de Global Peace Index (GPI) gepubliceerd. Nieuw-Zeeland is voor de tweede maal op rij het meest vreedzame land op aarde, gevolgd door IJsland en Japan. In zijn geheel werd de wereld iets minder vreedzaam, maar het Midden-Oosten en Afrika zagen als regio’s een lichte verbetering.

In veel landen is de daling van de GPI te wijten aan een toename van het aantal moorden en het gevoel van onveiligheid. De militaire uitgaven (in % van het BNP) bereikten hun laagste punt in vier jaar. West-Europa is verreweg de meest vreedzame regio op aarde. Nederland zakte in één jaar van plaats 22 naar 27. België is veiliger maar zakte ook iets: van 15 naar 17. Hekkensluiters zijn Irak (144) en Afghanistan (143) maar ook Israël is weinig vreedzaam en staat op plaats 141. De economische kosten van al dat geweld op aarde: 7400 miljard dollar per jaar. Een reductie van 25% levert 1850 miljard dollar op. Dat is genoeg voor de financiering van het Griekse begrotingstekort, de verwezenlijking van de Millennium Development Goals én betaling van één jaar rente op de Amerikaanse staatsschuld.

Foto: Eric Heupel (cc)

Lunchpauze | Metropolis Jukebox

VPRO’s Metropolis is de tv-versie van Global Voices en France24 Observers maar dan nog een stuk leuker en beter verteerbaar. Eigenlijk is het een van de beste hedendaagse programma’s op de nationale treurbuis. Nu is er de Metropolis Jukebox met alle korte filmpjes gerangschikt op onderwerp en land. Handig voor beeldschermwerkers die in de lunchpauze niet willen socializen maar toch meer willen weten van de wereld om hun heen. Kijk en vergelijk hoe men in o.a. Congo, Nicaragua, Libanon en China aankijkt tegen bijvoorbeeld Elvis, ‘dik zijn’, het huwelijk, de crisis, Jezus, putjesscheppers en moraalridders.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Foto: Eric Heupel (cc)

Defensie verkent de toekomst

Het ministerie van Defensie heeft in twee jaar tijd een uitgebreide toekomstverkenning laten uitvoeren. Deze week verscheen het 317 pagina’s tellende rapport Verkenningen dat ingaat op de gevolgen voor de krijgsmacht bij de te verwachten geopolitieke, economische, ecologische en technologische ontwikkelingen. Het besteed aandacht aan de toenemende invloed van China, India, Brazilië en Rusland maar ook aan de maatschappelijke polarisatie en economische crisis hier in Europa die uiteindelijk kan leiden tot verstoring van de openbare orde.


Mondiale zekerheden: minder dominantie Westen, groeiend strategisch belang voor Europa in Indische Oceaan en Noordelijke IJszee, toename immigratiedruk, toename druk op openbare ruimte zoals de hoge zeeën [bron: rapport Verkenningen]

Opvallend voor sommigen zal wellicht de ruimschootse aandacht van Defensie voor de grondstoffen- en ecosysteemcrisis zijn. Het rapport wijst op de destabiliserende impact die uitputting van natuurlijke hulpbronnen en klimaatverandering teweeg kan brengen, de laatste wordt zelfs een “threat multiplier” genoemd. Verduurzaming is de sleutel naar het vermijden van militaire conflicten, zo stelt het rapport: “Een deel van de oplossing kan ook gevonden worden in een geringere afhankelijkheid van de toevoer uit instabiele regio’s. Dit kan worden bereikt door fossiele brandstoffen te vervangen door schone energie (“groene revolutie”). Ook een combinatie van importsubstitutie en geringere afhankelijkheid behoort tot de mogelijkheden”.

Quote du Jour | Snel herstel wereldeconomie

“We find ourselves at an important new stage of the crisis. A global depression has been averted. The world economy is recovering, and recovering better than we had previously thought likely.” (IMF.org)

Olivier Blanchard directeur van het IMF Research Department is hoopvol over het herstel van de wereldeconomie. Maar de laatste World Economic Outlook waarop hij deze hoop baseert laat zien dat er nog steeds grote verschillen zijn in hoe snel economieën opveren na de recessie. De Verenigde Staten doen het beter dan Europa en Japan. Ook al ziet het IMF de economie in Eurozone dit jaar met 1,0% groeien, de Spaanse economie blijft nog steeds krimpen met -0,4%. Dit is in schril contrast met de groeicijfers van China en India van respectievelijk 10,0% en 8,8%. Ook de economieën in de Sub-Sahara, het Midden-Oosten en Brazilië groeien inmiddels weer gestaag door. Wie een blik werpt in het WEO-rapport treft o.a. bovenstaand figuur aan dat duidelijk laat zien dat de kredietcrisis met bijbehorende economische malaise vooral een Westerse aangelegenheid was. Zat de veerkrachtige turkse economie nu al maar in de Eurozone…

Quote du Jour | Uncharted Territory?

“Economic optimists have taken control of the market.. ..We’re in uncharted territory. I think we can keep trending higher.” (Reuters)

Energieanalist Gene McGillian reageert op de hoogste olieprijs sinds oktober 2008. Na positieve signalen van de Amerikaanse industrie en arbeidsmarkt: het aantal banen stijgt in een tempo dat de laatste drie jaar niet meer is vertoont -huizen en auto’s worden ook weer verkocht- schoot de olieprijs gisteren omhoog naar 86 dollar. Optimisme over de economie beheerst de markten en dat is voor de geciteerde analist aanleiding om te beweren dat we op ‘onbekend terrein’ zijn. Merkwaardig? De jaren dat optimisme de markt regeerde en de olieprijs navenant omhoog schoot staan mij toch nog helder voor de geest?

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Volgende