Grobbo

1.006 Artikelen
705 Reacties
Achtergrond: Jay Huang (cc)
Ex-blogger en oprichter van Sargasso. Houdt van feiten en heeft een hekel aan kortzichtige commentaren en haat ongelijkheid. Is uitgeblogd.

Quote du Jour | Machiavelli’s en draaikonten

Ik stem niet op de PvdA omdat ik de PvdA niet vertrouw. Natuurlijk, politici zijn niet te vertrouwen, en meer van die clichés, maar ik heb geen last van die standaardverontwaardiging over “de” politiek in Nederland. Van mij mogen politici liegen, bedriegen, draaien, schmieren, alles dat maar nodig is om gedaan te krijgen wat ze gedaan willen krijgen. Sterker nog: ik verwacht van degene die ik kies dat hij of zij een Machiavellist is. Binnen de grenzen van de wet natuurlijk, maar niet binnen de grenzen van het fatsoen. Een goede politicus is een klootzak.”

Quote du Jour | Actualiteiten Reshuffle

Ik vind dat de tv-journalistiek te weinig tegen de stroom in roeit. Ik begrijp de dagelijkse spanning tussen inhoud en kijkcijfers, maar ik verwacht op z’n minst dat men zijn best doet niet te makkelijk mee te gaan in sentimenten waarvan je weet dat ze scoren.

Henk Hagoort, baas van de publieke omroep, vindt dat de actualiteitenrubrieken te veel zijn gericht op scorende onderwerpen. Nog los van de vraag of het feit dat omroepen keihard worden afgerekend op hun kijkcijfers, daar wellicht iets mee te maken heeft, is het de vraag of de voorgestelde wijzigingen hier verandering in gaan brengen:

Quote du Jour | Let there be moestuin

We know that the consequences of the way we produce and consume our food are unsustainable to our planet and to ourselves. We know we are at one of those moments in our history where the future of our economy, our environment, and our society will be shaped by the choices we make now.”

Groot Brittannië’s milieuminister Hilary Benn sprak over het beleid in wording om de voedselproductie duurzamer, en het land qua voedselvoorziening zelfstandiger te maken. Dit gebeurt niet alleen met behulp van subsidies om milieuvriendelijker te gaan produceren en emissies te reduceren, maar behelst ook het aansporen van burgers om zelf meer voedsel te produceren. “People power can help bring about a revolution in the way food is produced and sold.” Inmiddels zou één op de drie Britten al zelf het een of ander telen. Wat staat er bij u in de achtertuin?

Quote du Jour | Een leven lang leren

Deze oplossing moet verder uitgedacht en uitgewerkt worden, maar mensen die er verstand van hebben, zeggen dat je dit voor iedereen kunt verplichten.” Aldus Minister Van der Laan die een leeftijdsonafhankelijke leerplicht wil gaan instellen.

En dat is geweldig. Een leven lang leren, iedereen moet voldoen aan een minimum opleidingsniveau. Wordt het toch eindelijk nog wat met die kenniseconomie. We gaan de Tokkies verheffen! Niet dus, het is een andere manier om allochtonen aan het taalonderwijs te krijgen omdat een taalachterstand nadelig is voor hun kinderen en de maatschappij. Wat met de inburgering niet lukte wordt nu via een andere weg alsnog geprobeerd.

Quote du Jour | Verjaard?

Het belangrijkste argument daarvoor van de Staat is dat de misdrijven verjaard zouden zijn. De slachtoffers vinden dat Nederland zich hier in redelijkheid niet op kan beroepen. Vorderingen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden immers nog steeds in behandeling genomen.” – Liesbeth Zegveld.

62 jaar na het bloedbad van Rawagede wordt de Nederlandse staat aangeklaagd door (een aantal van) de weduwen van honderden vermoorde mannen. De Nederlandse soldaten waren op zoek naar een verzets/vrijheidsstrijder en brachten bijna alle mannen in het dorp om. (150 tot 431*) Ter vergelijking: in Putten ging het destijds om 552 mannen die omkwamen. De VN betitelde de actie in Rawagede als : “opzettelijk en meedogenloos” .

Quote du Jour | ANP gebruik kranten


Als traditionele businessmodellen voor (betaalde) kwaliteitsjournalistiek verder onder druk komen te staan moet ook gevreesd worden dat het aanbod aan journalistieke verdieping en duiding van het nieuws afneemt, dat de scheiding tussen commercie en redactie vervaagt en dat de invloed van PR- en voorlichtingsfunctionarissen op het nieuws toeneemt

Kranten maken in toenemende mate gebruik van het ANP als (enige) nieuwsbron, zo blijkt uit onderzoek van de Nederandse Media monitor van Het Persinstituut. (pdf alert) De onderzoekers vinden het zorgelijk dat door het gebruik van het ANP en andere persbureaus als voornaamste nieuwsbron een verschraling optreedt in diepgang en duiding van nieuws.

Quote du Jour | Kernramp

Nederland is ontsnapt aan een kernramp“… Oud ECN directeur Frans Saris onthult in zijn boek dat het in 2001, door een menselijke fout, bij na misging in de kernreactor in Petten.”Als de stroomuitval langer had geduurd, had dat geleid tot een meltdown en een desastreuze ramp“.
In het rapport van de Inspectie Kernfysische Dienst staat bij de melding van het incident echter niets over zo’n gevaarlijke situatie.

Kernreactoren zijn op zich al gevaarlijk speelgoed, maar het feit dat ze worden gerund door mensen en organisaties die er geen belang bij hebben om openlijk te communiceren over fouten en daar lering uit te trekken, is ronduit zorgwekkend. Misschien word ik cynisch, maar ik betrap me op de gedachte: zo zijn mensen. Zou Petten de opvolger van de huidige reactor nog steeds zo graag willen hebben als dit waar blijkt? ( bron & bron )

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Wat moeten we met Zalm?

In de Volkskrant van vandaag staat een uitgebreid artikel (openbare versie) over de rol van Gerrit Zalm in het DSB verhaal. Kort samengevat: Hij wist van de wankele financiële situatie, bagatelliseerde naar de buitenwereld de stand van zaken en zag een leegloop op gang komen van mensen met gewetensbezwaren onder het kader van de bank. En deed niets.

Er van uitgaande dat deze beweringen kloppen: Is het wenselijk dat hij op dit moment topman van ABN Amro is als hij zo duidelijk de andere kant uit heeft gekeken bij misstanden, of deze niet als zodanig heeft herkend?

Vorige Volgende