Quote du Jour | Een leven lang leren

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

SargQdJ09Deze oplossing moet verder uitgedacht en uitgewerkt worden, maar mensen die er verstand van hebben, zeggen dat je dit voor iedereen kunt verplichten.” Aldus Minister Van der Laan die een leeftijdsonafhankelijke leerplicht wil gaan instellen.

En dat is geweldig. Een leven lang leren, iedereen moet voldoen aan een minimum opleidingsniveau. Wordt het toch eindelijk nog wat met die kenniseconomie. We gaan de Tokkies verheffen! Niet dus, het is een andere manier om allochtonen aan het taalonderwijs te krijgen omdat een taalachterstand nadelig is voor hun kinderen en de maatschappij. Wat met de inburgering niet lukte wordt nu via een andere weg alsnog geprobeerd.

Om aan het gelijkheidsbeginsel te voldoen moet Van der Laan er wel een generieke wet van maken, maar het blijft toegespitst op taalonderwijs. Maar waarom dit niet ook toepassen op alle andere mensen zonder opleiding wiens kinderen met een maatschappelijke achterstand van start gaan? En waarom niet nadenken over een manier om een leven lang leren daadwerkelijk in te voeren, ook voor werkenden? En is het eigenlijk wel de minister van Wonen, Wijken en Integratie die gaat over leerplichtzaken?

Jazeker, we hebben hier te maken met een ouderwetse proefballon.

Reacties (33)

#1 KJ

En.. met ambitie is iets mis als het gaat om immigranten die zelfs de taal niet machtig zijn ? Of.. kennis is universeel en er is dus helemaal geen taal voor nodig om die tot je te nemen ? Ik begrijp de cynische insteek van de write-up niet helemaal.

 • Volgende discussie
#2 Bismarck

Wel grappig dat in hetzelfde stukje staat “Dit leidt volgens de onderzoekers tot de conclusie dat de invoering van een verbrede leerplicht nu nog onmogelijk is.” Heeft van der Laan wel goed zitten luisteren naar die mensen die er verstand van hebben?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Hockey

Ik snap niet wat hier op tegen is. Eisen dat iedereen onze taal machtig is is niks mis mee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Grobbo

Daar is ook niets mis mee. Ik vind ook dat iedereen Nederlands moet (kunnen) spreken. Maar betrek dan op z’n minst ook analfabetisme in arme wijken erbij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 weerbarst

Iedere vier jaar als je je passpoort gaat halen moet je een stukje begrijpend lezen oplossen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Herman

@3: Wat hier mis mee is, is dat dit wordt gedaan met de rechtvaardiging dat een taalachterstand van de ouder een nadelige invloed zou hebben op de schoolprestaties van het kind. Het is echter nooit aangetoond dat dat inderdaad zo is. Het lijkt er dan ook op dat Van der Laan een dergelijke maatregel eerder voorstelt vanuit politieke overwegingen, dan in het kader van effectief beleid.

@5: En mensen met een beperking die daartoe onmogelijk ooit in staat zullen zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Spamfilterrr

spemfilterrr

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Anoniem

Misschien heb je als volwassen mens ook een zekere vrijheid?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 ijsbrand

de rechtvaardiging dat een taalachterstand van de ouder een nadelige invloed zou hebben op de schoolprestaties van het kind. Het is echter nooit aangetoond dat dat inderdaad zo is.

Stierenstront. Een hele gierkelder vol. Juist omdat het opleidingsniveau van de ouders, en daarmee hun taligheid, zo veel invloed heeft op de leerprestaties van hun kroost, wordt die factor meestal weggemoffeld door politici. Zonder enig geloof in maakbaarheid zijn zij immers ook overbodig.

Over een levenslang leren, en de problemen van de overheid met dit onderwerp, schrijf ik nu al zeker vijftien jaar. Met de mond belijden politici in dit opzicht van alles, vanwege dat ideaal van de kennismaatschappij. In praktijk worden stimuleringsmaatregelen, zoals scholingskortingen, net zo makkelijk stilletjes weer geschrapt als ze met bombarie worden ingevoerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Hockey

@6, ik ben geen onderwijsdeskundige, maar als een taalachterstand niet nadelig is zouden onze gymnasia een afspiegeling moeten zijn van de maatschappij. Doch dat zijn ze niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 KJ

@Herman;

Opleidingsniveau van de ouders bepaalt de grootte van de klassen in een door het ministerie bepaalde verhouding. Mijn kinderen zitten daardoor met z’n 30+ en in een klas, terwijl ze in de binnenstad met z’n 15-en zitten. Ja, mijn kinderen zitten op een witte school. Het was de enige openbare basisschool in de buurt. Ik verdom het om voor gelovig onderwijs te gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Bismarck

@9: “Zo is er wetenschappelijk nooit een verband aangetoond tussen de taalvaardigheid van de ouder en de schoolprestaties van het kind.” staat anders wel in het artikel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Gijs

Een leven lang leren, prachtig, maar VERPLICHT stellen? Goeie genade, dat nooit. Hoezo deregulering, hoezo burgerlijke vrijheden? Ik sta pal voor het recht om dom te blijven!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 weerbarst

ja precies, zeker omdat de staat ook nog eens bepaald wat er geleerd wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 KJ

@Gijs; Je mag wel dom blijven, maar niet met een uitkering. De gebruiker betaalt, tenslotte.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Grobbo

@7 Mensen die niet meedoen en ‘dom’ blijven krijgen onder het mom van ‘de vervuiler betaalt’ een strafkorting, maar mensen die chronisch ‘dom’ blijven door onvermogen, die korten we natuurlijk eerst wel en geven we daarna via de belastingdienst weer een toeslag: De Van der Laan snip.

(Sorry voor dit flauwe uitstapje, maar ik zie de infrastructuur voor deze maatregelen al helemaal aanwezig in het huidige systeem)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 zmooc

Het is natuurlijk een proefballonnetje, maar het geeft wel meteen het autoritaire karakter van die idiote van der Laan aan. Bah.

Als het opleidingsniveau – gemeten aan de standaard van door de overheid goedgekeurde opleidingen – ook maar enig verband zou houden met het kennisniveau van de gemiddelde Nederlander, dan zou hij misschien een punt hebben. Maar dan zouden we er wel bijzonder triest voor staan met ons landje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Herman

@10: Ik reageer slechts op wat deskundigen in het artikel opmerken. Als deze deskundigen beweren dat het verband er niet is, doet het mij denken dat er vooral politieke overwegingen spelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Fred

Werden we eind jaren tachtig al niet voorgehouden dat we een nieuwe tijd van “l’education permanente” in zouden gaan? Dat was dus al meer dan 20 jaar geleden. Het ging toen nog niet over een verplichting, maar meer een noodzaak om niet vroegtijdig je baan te verliezen.
Maar waarom zou een vuilnisman die misschien het Nederlands niet zo goed beheerst maar hard werkt opeens gedwongen moeten worden na een zware werkdag ’s avonds verplicht taalonderwijs te volgen alleen maar omdat Van der Laan tienduizenden allochtonen wil dwingen in ieder geval het basisnederlands te beheersen?
Waarom niet de beheersing van het Nederlands vastkoppelen aan het recht op een uitkering? Met simpele testen valt dan te achterhalen wie weer naar school moet en wie niet. Grote kans dat je dan ook de vele autochtonen die praktisch analfabeet zijn eindelijk eens bereikt.
Maar goed, zolang in veel grote steden er zelfs nog enorme wachttijden zijn voor immigranten die vrijwillig Nederlands willen leren, lijkt dit proefballonetje iets te voorbarig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Hockey

@20, je punt is op zich niet slecht. Als de vuilnisman hard werkt en de taal nauwelijks spreekt, nou en?
Toch valt er wel iets op aan te merken. In Nederland communiceren we in het Nederlands. Alle geldzaken, dus ook pensioenen, en overheidszaken zijn dus ook in het Nederlands. De vuilnisman uit jouw voorbeeld wordt daar dan van buiten gesloten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 DJ

@Hockey, maar de vraag blijft of ‘we’ hem verplicht binnen moeten sluiten. Zelfs redelijk opgeleide alfabete NL’ers snappen niet veel van financiën, pensioenen e.d., arrogant als we zijn denken de meeste het te snappen maar in de praktijk valt dat vies tegen …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Hockey

@22, DJ, dat klopt. Maar ik zat eerder te denken aan de simpele dingen van financiën die dan zelfs onwerkbaar worden.

Het probleem wat jij aankaart lossen we inderdaad niet op met een cursus Nederlands.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Bismarck

Ik begin langzaamaan wel wat te zien in dat leven lang leren. Na een rondje op wat andere fora/blogs/van Dipten publicaties en de observatie van de hoeveelheid mensen die daar maar willekeurig woorden met een d of t laten eindigen, lijkt me bij een significant deel van de bevolking volwasseneneducatie noodzakelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Nas

Wetenschappers zeggen dat als je een kind meertalig wilt opvoeden, je of de eerste paar jaar alleen de moedertaal met ze moet spreken en later pas een 2de taal aanleren. Of begin met beide talen, maar laat elke ouder die taal met het kind spreken die het beste beheerst wordt en op vaste momenten.

Volgens het eerste principe speelte de taalachterstand van de ouders dus geen rol in de achterstand van de kinderen als ze op de basisschoon starten. Wat die ouders wel moeten doen is zorgen dat hun kind vanaf een jaar of 2,5/3 naar de peuterspeelzaal gaat. Wat ook belangrijk is, dat veel leerkrachten de Nlse taal ook niet meer goed spreken en ouders die niet beter weten hun kinderen niet kunnen verbeteren.

Voorbeeld uit mijn eigen leven. Nlse leerkracht zegt zeuven en ge-eten ipv zeven en gegeten. Gelukkig weet ik beter en kan ik mijn kind verbeteren. veel ouders kunnen dit niet.Het probleem is dus veel groter dan alleen maar die ouders die de Nlse taal niet beheersen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Bismarck

“Wat ook belangrijk is, dat veel leerkrachten de Nlse taal ook niet meer goed spreken en ouders die niet beter weten hun kinderen niet kunnen verbeteren.”

En dat lijkt me nu een belangrijk probleem om wél aan te pakken. Alleen gaat van der Laan daar al helemaal niet over (maar Plasterk en eigenlijk Balkenende, die daar een forse zak geld tegenaan moet gooien).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Nas

@26

Als ze dat probleem niet aanpakken, wie moet dan die buitenlanders NLs leren?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 sikbock

huh? die kindertjes van jou leren vanzelf nederlands als ze met nederlandse kindertjes omgaan en je zelf nederlands met ze spreekt.. zet ze in een groep met “buitenlandse” kindertjes en de kans op problemen verveelvoudigt..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 sikbock

Is je Nederlands (de laatste tijd) trouwens achteruitgegaan @Nas? ik dacht dat je de taal een tijdje geleden beter beheerste

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Nas

Het taalgebruik van de ouders spreekt wel een rol, maar is niet de enige rol die van belang is. Mijn ouders en de meeste allochtonen van mijn generatie hadden ouders die nauwelijks Nederlands spraken en dat beetje wat ze beheersten werd met Nederlanders gesproken en niet met de eigen kinderen. Toch spreekt mijn generatie over het algemeen beter Nederlands dan de huidige generaties. Dan kom je inderdaad op jouw punt. Nu zijn er veel meer buitenlanders die ook nog eens voor een groot deel allemaal bij elkaar wonen. Dat zorgt voor problemen. Als de kinderen op tijd naar de peuterspeelzaal worden gestuurd en daar ook mensen werken die de Nlse taal goed beheersen is die achterstand echt goed weg te werken. Bij de een duurt het wat langer dan bij de ander, maar dat kan te maken hebben met aanleg voor taal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Nas

@29 Als dat zo is mag je mij gerust corrigeren. Sargasso is de enige plek waar ik met Nederlanders communiceer die beter Nederlands beheersen dan mij. Vur de rest prat iederijn hier dialect.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 sikbock

@ Nas.. ok..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Nas

Dit filmpje heb ik een tijd geleden gezien. Echt DE oplossing als je ’t mij vraagt om ervoor te zorgen dat de kinderen de taal goed leren.

http://www.ted.com/talks/dave_eggers_makes_his_ted_prize_wish_once_upon_a_school.html

 • Vorige discussie