Zijn denken en communiceren hetzelfde?

Foto: Foto Giammarco op Unsplash.

Een van de vele discussies die de taalwetenschap al eeuwen splijt is die van de functie van taal. Dat de mens taal heeft, kost op zijn minst moeite – moeite om de taal te leren, moeite om de hersenen te pijnigen bij het zoeken van woorden, het plaatsen van die woorden in zinnen enzovoort. Waarom doen we dat?

Er zijn twee belangrijke kampen: taal is om in te denken, en taal is om te communiceren. De eerste school heeft evident het probleem dat we veel taal niet binnen in ons hoofd laten omgaan, maar dat we ook onze tong en lippen bewegen (of onze handen, in het geval van gebarentaal). De tweede school heeft het probleem dat er is aangetoond dat de structuur van taal minstens voor een deel lijkt te bepalen hoe we denken (zie bijvoorbeeld hier).

De Oostenrijkse taalkundige Martina Wiltschko komt nu in het tijdschrift Glossa met een mogelijke oplossing: taal is er zowel voor taal als voor denken.

Dat klinkt op het eerste oor wat flauw: de ene groep zegt A, de andere zegt B, en jij komt en zegt ‘het is allebei een beetje waar’. Maar Wiltschko biedt interessante argumenten. Ze laat bijvoorbeeld zien dat er in een zin vaak twee elementen zitten: elementen die een gedachte uitdrukken en elementen die gaan over de interactie met de gesprekspartner:

  • Anneke denkt dat Milo een hondje heeft, hè?

‘Anneke weet dat Milo een hondje heeft’ is een klassieke gedachte, een propositie: iets dat waar is of onwaar.  geeft iets aan over de relatie tussen de gesprekspartners en die informatie: door hè te zeggen geef je ongeveer aan dat je ervan uitgaat dat je gesprekspartner het gezegde ook wel weet, maar dat je het in de herinnering wil brengen.

Hoewel dat  los lijkt te staan van de zin, is hij er wel degelijk grammaticaal mee verbonden, laat Wiltschko zien. Je kunt het bijvoorbeeld alleen gebruiken voor een hoofdzin, en niet voor een bijzin: bovenstaande zin vraagt geen instemming over het feit dat Milo een hondje heeft, maar over het feit dat Anneke dat denkt. Een zin als ‘Dat Milo een hondje heeft, hè, denkt Anneke’.

Tegelijkertijd gaat  niet eenvoudigweg over al het voorafgaande. Wanneer ik volgende zin zeg, vraag ik geen instemming over het feit dat ik iets aanneem, maar over mijn verklaring waarom je bent gekomen:

  • Ik neem aan dat je hierheen bent gekomen om te horen hoe het ermee staat, hè?

Het was al bekend dat grammaticale structuren de vorm van het denken weerspiegelen, maar Wiltschko maakt aannemelijk dat ze ook de interactie weergeven.

Wat ze niet erg duidelijk maakt, is hoe dat eigenlijk kan, dat taal allebei die functies dient. Hoe zijn die dingen zo in elkaar verknoopt geraakt? Ik denk eigenlijk dat het erop lijkt dat het verschil dat we normaliter maken tussen denken en communiceren veel te simplistisch is. Veel van ons denken gebeurt in gesprek met anderen, veel communicatie is eigenlijk hardop denken van twee kanten. Het is het bijzondere van de mens dat ze samen kan denken. Ik zeg iets tegen jou, jij herinnert je wat Jopie eerder tegen je heeft gezegd, en je combineert die twee gedachten in je hoofd tot iets nieuws. Dat zeg jij weer, en zo hebben we samen iets gedacht.

Dat wil niet zeggen dat er geen gedachten zijn die je eigenlijk niet kunt delen – allerlei lichamelijke sensaties vallen daar volgens mij onder, die vallen niet echt onder woorden te brengen en kun je alleen benaderen met empathie – en dat er niet allerlei interactie is die nauwelijks met gedachten te maken heeft – die puur gaat om het bevestigen van de band die er bestaat tussen de gesprekspartners. Maar er is een grote overlap.

Reacties (3)

#1 Hans Custers

Wat ze niet erg duidelijk maakt, is hoe dat eigenlijk kan, dat taal allebei die functies dient. Hoe zijn die dingen zo in elkaar verknoopt geraakt?

Is dat niet iets dat heel vaak gebeurt in de evolutie? Iets dat zich eenmaal heeft ontwikkeld, blijkt soms op verschillende manieren bruikbaar.

Een neus, bijvoorbeeld. Daarmee kun je de lucht filteren die je inademt. En je kunt ermee ruiken. Dat ruiken is ook weer op meerdere manieren te gebruiken: om voedsel op te sporen, om te controleren of iets eetbaar is, om gevaar te signaleren, om een partner te vinden en om in de stemming te komen voor voortplanting.

Het is hoe evolutie werkt. Als taal geschikt is om op een of andere manier gedachten te ordenen, dan komt er vanzelf een keer iemand die dat gaat doen.

  • Volgende discussie
#2 SG

Een privé-taal bestaat niet. Taal wordt aangeleerd door onderwijzers en opvoeders, bestaan maatstaven buiten het individu. Taal wordt geleerd door communicatie van anderen. Gebrabbel of gebrul is niet hetzelfde als taal.

Citaat: “De tweede school [Taal als communicatie] heeft het probleem dat er is aangetoond dat de structuur van taal minstens voor een deel lijkt te bepalen hoe we denken”
Dat taal invloed heeft op denken zegt niets over de (hoofd)functie van taal. Een skateboarder kan een stoeprand gebruiken, maar dat betekent niet dat de stoeprand van oorsprong dat skateboard-truc-middel als enigste functie (of hoofdfunctie) heeft. Er zijn vast andere argumenten voor de school taal-voor-denken, maar dit specifiek argument is ongeldig.

Op basis van mijn eerste punt is het aannemelijk dat communicatie de oorspronkelijk functie van taal is. Taal ten behoeve van denken lijkt mij een nevenfunctie.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#2.1 Hans Custers - Reactie op #2

Het zou wel eens heel erg af kunnen hangen van wat je precies onder taal verstaat. Tegenwoordig noemen we zo’n beetje elke vorm van communicatie taal. Kwispelen is hondentaal, bijvoorbeeld.

Als je het doorgeven van heel eenvoudige signalen (‘Gevaar!’, ‘Eten!’, ‘Neuken?’) als taal ziet, dan denk ik wel dat je gelijk hebt. Maar zodra het zich wat verder ontwikkeld, lijkt het me wel logisch dat taal en denken gelijk opgaan. Zoveel verschil zit er niet tussen het construeren van een eenvoudige zin en van een eenvoudige gedachte.