VVD Amsterdam wil van bibliotheken af

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

cultuurwoordvoerder Samira Bouchibti:

Via websites als Marktplaats is de gehele Wereldbibliotheek voor een paar euro per titel te koop en eenmaal gelezen kan hetzelfde boek net zo gemakkelijk weer worden doorverkocht

Open artikel

Reacties (46)

#1 Joop

Zelf ben ik gek op boeken lezen en ook bibliotheken, toch heb ik niet veel problemen met deze plannen. Het is allemaal culturele verwennerij, en het vet moet van de botten worden gesneden. Zoals in Rotterdam, laat de burger zelf eens wat organiseren in de buurt. Altijd maar weer vadertje staat.

Bibliotheken zijn vaak een grote lokale kostenpost. Een groot pand met de nodige onderhouds- en energiekosten. Soms panden waar je verder weinig mee kan doen. Dat kan allemaal anders.

Zoals in buurthuizen, verzorgingstehuizen (a-mobiliteit ouderen niet vergeten), kerken, scholen, etc. .

Zoals op doelgroepen gericht – vaak kinders (en hun ouders) zie je veel rondlopen met boeken, ouderen van dage, studenten (UB, hogescholen vallen zover ik weet tegen), enz.

En je hebt mensen die alleen de krant of een tijdschrift lezen, dat kan ook onder het genot van een kopje koffie in een kroeg om de hoek.

#2 McLovin

[wiki:]”Ze studeerde journalistiek en communicatie, maar maakte beide opleidingen niet af. ”…kon zeker de bieb niet vinden…..

#3 Henk van S tot S

@1:

……..Dat kan allemaal anders.

Zoals in buurthuizen, verzorgingstehuizen (a-mobiliteit ouderen niet vergeten), kerken, scholen, etc. .

Zoals op doelgroepen gericht – vaak kinders (en hun ouders) zie je veel rondlopen met boeken, ouderen van dage, studenten (UB, hogescholen vallen zover ik weet tegen), enz…….

Tja, dan kunnen ze daar de schilderijen e.d. uit de musea er ook wel ophangen en het het Concertgebouworkest op YouTube laten spelen.
Vermoedelijk komt de gemiddelde Amsterdammer daar nog minder dan in een bibliotheek en struikelen ze ook niet meer over al die toeristen ;-)

#4 Sigi

Goed, laten we om te beginnen de VVD maar eens afschaffen. Die wereldvreemde figuren die alleen geld waarde toekennen en denken dat je de functie van een bibliotheek door marktplaats kunt vervangen daar heb je helemaal niets aan, die kosten echt alleen maar geld.

#5 Schoffel

Soms weet je echt niet meer of politiek nieuws nu echt is of briljante satire, maar hier weet ik het zeker: Samira Bouchibti is Paul Groot met nogal slecht afgewerkte en weinig overtuigende make-up.

#6 Inkwith Barubador

Bibliotheken Amsterdam willen van de VVD af.

Een cultuurwoordvoerder. Is dit een grap? Zijn ze bij de VVD echt zo hersenloos?

#7 Cheradenine Zakalwe

Ja! En dan gelijk doorpakken, we kunnen ook het hele middelbare en hogere onderwijs afschaffen! Na de basisschool gelijk werken, het bedrijfsleven leert je dan wel wat je moet weten, en iedereen kan een cursusje van de LOI doen. De miljarden die we daarmee overhouden kunnen we mooi aan de bankensector geven!

En dit is dan de grootste partij van Nederland. We zijn verdoemd.

#8 joostdev

Deze onbenul van een Samira Bouchibti benoemen als cultuurwoordvoerder is hetzelfde als een pyromaan aanstellen als commandant van de brandweer.

Of de VVD het land laten besturen.

#9 Wim Raven

Is dat zoveel anders dan het ‘cultuurbeleid’ van de Islamic State? Het verschil lijkt me slechts gradueel. Boekoe haraam, dat is de trend tegenwoordig.

#10 MrOoijer (Jan van Rongen)

De bibliotheekwet is vernieuwd per 1 januari 2015. Verplichting tot het hebben van een gemeentelijke bibliotheek is er niet. Een amendement van die strekking van de SP heeft het niet gehaald.

“De Wsob legt geen verplichting op aan gemeenten om een bibliotheek in stand te houden. Wel is vastgelegd dat
bij de sluiting van de bibliotheekvoorziening overleg moet worden gevoerd met belanghebbenden, waaronder de
ingezetenen, met als inzet de toegang tot de openbare bibliotheek te borgen. ” [VNG]

De ruime en prachtige (nieuwe) OB in Amsterdam voldoet nu juist al grotendeels aan de nieuwe doelstellingen van de wet:

1 ter beschikking stellen van kennis en informatie;
2 bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;
3 bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;
4 organiseren van ontmoeting en debat;
5 laten kennis maken met kunst en cultuur.

Het lijkt er dus op dat deze dame die wet niet kent.

#11 Cheradenine Zakalwe

Kennis en lezen zijn linkse hobbies, ofzo. Fatsoenlijke mensen hebben aan de Telegraaf en SBS6 genoeg. /s

Ben eigenlijk niet eens meer verbaasd. De VVD is jaren geleden al door de ondergrens van het fatsoen heen gezakt.

#12 Joop

Je kan wel merken dat Sargasso en haar reageerders steeds meer achter de feiten aanlopen, want kennelijk is niet bekend dat er in Rotterdam allang op dit gebied veel is veranderd.

Rotterdam is in 2012 naar aanleiding van teruglopende gebruikscijfers, toenemende concurrentie van het internet, wensen van klanten wat betreft service en openingstijden alsmede bezuinigingen begonnen met een grootschalige herstructurering van de openbare bibliotheek. “Dat ook in de bibliotheekwereld dingen anders kunnen, bewijst Rotterdam. In 2010 telde die stad meer dan 20 bibliotheekfilialen, in 2020 zullen die vervangen zijn door zes bibliotheken, allemaal goed bereikbaar en met ruime openingstijden”, aldus Torn.

#13 Cheradenine Zakalwe

@12: Zo speelt de VVD het bekende spelletje, er een vicieuze cirkel van maken. Vraag en aanbod elkaar laten verminderen. Minder bibliotheken zal tot minder bezoek leiden, waarna de onvermijdelijke conclusie is dat er nog wel minder bibliotheken nodig zijn.

Zo is het ook gegaan met het busvervoer hier buiten de Randstad. Marktwerking for the win.

Maar niet alles hoeft kostendekkend, volledig efficient en economisch verantwoord te zijn. Sommige zaken mogen wat kosten, tot algemeen nut van de maatschappij.

#14 Joop

@13.

Volgens mij is er een teruglopend bibliotheekbezoek. Redenen worden aangegeven – internet en andere mogelijkheden. Dan kan je volhouden dat het moet blijven en met marktwerking komen. Daar ben ik het overigens niet geheel mee eens.

Je kan ook creatiever denken – welke mensen kan je waar bereiken, alternatieven bedenken. Genoeg meegemaakt in deze discussies. En teveel vasthouden aan een stenen pand wat tientallen jaren haar functie heeft vervuld als boekenuitleenplaats is voorbij. Helaas voor de nostalgisch mensen, die graag terugkijken naar hun kindertijd.

#15 Henk van S tot S

Redelijk off topic, maar het moet me nog even van het hart:

Deze dame ging naar de VVD omdat ze bij de PvdA van de verkiesbare plaatsen werd verwijderd.
Hoe slecht moet je wel niet zijn om slechter te zijn als de toen gekozenen ;-)

#16 majava

@14:

Je kan ook creatiever denken – welke mensen kan je waar bereiken, alternatieven bedenken.

Nou vooruit, laat eens zien hoe creatief jij kunt denken en kom eens met wat ideeën. Dan mag ik alvast aantekenen dat sluiting niet echt creatief is.

#17 Joop

@16.

Het wiel is al uitgevonden, dat heb ik al eerder aangegeven in eerdere reacties. Zelfs de nostalgie overheerst bij een aantal, tot haat aan iemand van de vvd die met een voorstel komt, wat behoorlijk redelijk is, gezien wat er in Rotterdam gebeurt.

#18 Sigi

@13
“Sommige zaken mogen wat kosten, tot algemeen nut van de maatschappij.”

Tja, daar zeg je wat, dat is iets waar de VVD niet in gelooft, sterker nog, volgens mij streven ze – van hoog tot laag – met een onvoorstelbaar enthousiasme naar de volledige afbraak van alle dingen van algemeen nut.

#19 majava

@17: oh, dat buurt- en bejaardenhuizenplan. Dat is niet creatief, dat is infantiel. Ze zien je aankomen daar, met je boeken. Of misschien niet infantiel, maar heel sluw VVD-participatiedenker soms…?! Want oma kan best wel de bibliothecaris vervangen voor noppes, zo doet ze nog wat voor het bibberende handje ophouden. De jeugdwerker was al vrijwilliger, dus dat buit/komt mooi uit.

Rillingen krijg ik van jouw type “mensen met ideeën”

#20 IPMan

@18: niet waar. Van asfalt kan een land imners nooit genoeg hebben.

#21 jos van veen

Ja. De VVD ziet leiver handel dan uitleen, kleine bedragen zijn samen ook weer groot en de wreldbibliotheke voor een paar euro gefet precies weer hoe het stat met hun beschvingsniveau..De wereldbiblioteek bestaat niet uit 5 boeken voor 2 euro per stuk…
Dat volkje heeft gewoon domme megalomane babbels.

Het hangt nauw samen met hun streven naar sociale eugenetica.
Bij dat streven staat de goed verdienende succesvolle persoon als hoogste goed. De Oppermens, geld, macht, aanzien en imago…

Ondernemers bovenaan, daarna de renteniers en goed gevulde gepensioneerden.Dan volgen de erg goed verdienende werkers die overschot opbouwen via hun salaris en er goed van kunnen consumeren en plezier hebben..dan volgt de glijdende schaal naar beneden.
De VVD wil de onderste lagen, kwetsbaren,financieel armlastigen, uitkeringsgerechtigden,mensen onder de armoede grens(mede door hun banale beleid)uit het circuit werken.
VVD wil een cosmetische succesvolle samenleving voor eigen neoliberale groep en de rest mag dienen als collateral damage.
Mensen niet als doel maar als middel voor eigen glorie.Een glorie door het afknijpen en uitknijpen van minder gefortuneerden.
(waar kennen we die van..welke Godwin past hier?)

Alhoewel deze mensen ook consumeren zijn ze voor VVD neoliberaal een schandvlek op de dure maatschappelijke jas..
(En VVD als Herrenvolk moeten hier wat aan doen en er tevens flinke winst uit slaan (of gretig halen) door verdergaande privatisering(met alle sprookjes daarom heen)

Een club financieel kwetsbaren die geacht wordt de profitairs te zijn, niets te willen en handje ophouden..

Dat soort mensen is niet het soort van de VVD en die moeten geprikkeld(lees getreiterd) en gemotiveerd worden(door ze steeds maar te vertellen dat ze niet deugen-..heerlijk toch dat superieure gevoel) om aan meer geld te komen(want dar draait het om) en uit elke voorziening te schoppen.

Dus pak alles af wat publieke zaak is.Pak alles af we wat plezier oplevert voor het gewone volk, laat ze betalen en hou ze nederig en klein door wetten terreur,controle en repressie. Voorkom steeds volksinspraak en democratische besluitvorming.(verkoop onnodig banken met verlies,pak het genoegen van een bieb af,kom met bizarre constructies voor uitkeringsgerechtigden, maak de arbeidsmarkt onzeker( pas de paretomethode toe), creeer een crisis om het neoliberale denken er in te drammen, vereconomiseer alles en smeer iedereen in met statistiek rond de zwaksten en wat deze kosten..en verzwijg in alle talen de eigen geldsmijterij, fraude,corruptie en bevoordeling van eigen sekteleden)

Steeds wordt duidelijker dat juist de VVD neoliberalen de grootste profiteurs zijn en niet de uitkeringsgerechtigden.
Zij vormen zelf de grootste financiele lastpakken die elke verdeling van welvaart in de weg staan, en streven naar ongelijkheid.Anderen alles misgunnen en zichzelf volvreten als een hollebolle BaalenGijs.
De neoliberale smeerlappen stinken als de pest.

#22 Micowoco

@12. Ja, van de 21 bibliotheken houdt Rotterdam er zes. Ter vergelijking: Helsinki (hallo majava), een stad met ongeveer hetzelfde aantal inwoners, heeft er 50. VIJFTIG.

Je schaamt je dood.

#23 Krekel
#24 Olav

@21:

Een club financieel kwetsbaren die geacht wordt de profitairs te zijn, niets te willen en handje ophouden..

On topic:

http://thewireless.co.nz/articles/the-pencilsword-on-a-plate

#25 Joop

Je kan het ook omkeren, minder bibliotheken, minder bezoekers:

http://denhaag.sp.nl/nieuws/2013/09/forse-afname-leden-en-bezoekers-bibliotheek-onaanvaardbaar

Terwijl in de jaren ervoor er sprake was van toename bezoekers en leden.

(Ietwat gedateerd 2013)

#26 Joop

Vergelijking in New York: meer bezoekers biebs, dan sport, maar stukken minder subsidie. Dat zal in Amsterdam niet anders zijn.

http://www.360magazine.nl/wetenschap/4493/in-new-york-trekken-bibliotheken-meer-bezoekers-dan-sportwedstrijden#.VWHb43DCTIU

#27 Joop

Cijfers Almere zeggen ook wat, en hoe de bibliotheek zich ontwikkelt door de jaren heen (doelgroepen zoals zzp-ers):

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/122430/almere-bezoekersaantallen-nieuwe-bibliotheek-blijven-stijgen

#28 Henk van S tot S

@23:
Grappig om die bloed zuigende beestjes i.v.m. de VVD te brengen!
Maar goed er kunnen niet genoeg nematoden op die gasten los gelaten worden ;-)

#29 Mario

@28

Sommige van de 25k verschillende soorten kunnen acht meter lang worden.

“the longest nematode ever recorded was an 8 meter specimen found in the placenta of a sperm whale.”
http://www.decodedscience.com/the-ubiquitous-nematode-how-a-simple-worm-conquered-the-earth/2799

Kan je ook in de bieb leren & lezen. Vooral makkelijk voor hen die niet over internet beschikken..

#30 Henk van S tot S

@29:
Zouden ze in Wagenigen hierdoor op het idee zijn gekomen?
Rechts op
http://www.tuinadvies.be/zoek/nematoden

Maar goed genoeg off topic.
De liefhebbers willen vast terug naar de politiek, of wat er voor doorgaat ;-)

#31 Thallman

Het gaat niet om boek, en nog veel minder om wat er in staat. Het gaat om het gebouw, het instituut, de oppervlakkige huls. Links gedraagt zich hier als een gelovige die god vergeten is, en enkel graag in de kerk gezien wordt.

#32 zazkia

Als we nu alleen nog de boeken over ondernemen in de 21e eeuw, hoe te overleven als zzp’er en het werk van Frits Bolkenstein laten staan, mag het dan wel?

#33 Mario

@31

In een beetje bieb staat een hele lange rij met verschillende bijbels en andere geloofsboeken.

En is dat nou prettig, zo’n hokjesgeest waar je niet verder komt dan in termen als links/ rechts denken?

Iets met zalig mompelende..

#34 Joop

@33.

Dat is wel jammer, dat juist theologie en filosofie (nog erger) in mijn dichtstbijzijnde bieb zijn vervangen door zelfhulpboeken, (oosterse) meditatie en meer ongein.

#35 Henk van S tot S

@31:
Bedoel je nu dat lezen links is of/en dat de bibliotheken door linkse aannemers zijn gebouwd?
@34:
Beetje meer ruimte en beide “soorten” hadden er kunnen staan ;-)
Wat volgens mij ook standaard zou moeten zijn.

#36 Dehnus

@1: Ja joh lekker weer afhankelijk van den Kerke! Je kunt niet rondkomen, dan maar naar de Dominee, maar dan wel in het kerkje zitten en lief bidden en doen wat je gezegd word.

Grappig hoe je bezig bent over “Vadertje staat” die alles moet doen, maar dat je tegelijkertijd wel verbod naar verbod toe juicht van Vadertje staat en de VVD om stemmetjes te trekken en angst te verkopen. Want dat moet wel van Vadertje staat gedaan worden? Maar dingen die goed voor ontwikkeling zijn van mensen die het wat minder hebben.. nee ben jij gek! :(..

Rare gedachtekronkels altijd bij de “Liberalen” van de VVD.

#37 analist

@12: Wat heeft die puinhoop nou met dit topic te maken.

#38 Joop

@37.

Dat staat in het aangeleverde artikel, dus een argument van de geachte volksvertegenwoordiger om dat naar voren te brengen.

#39 Bolke

Boeken download je gewoon, ook het papieren boek gaat de weg van de krant, richting de prullenbak van overbodig geworden zaken.

#40 Joop

Die ontwikkeling van ‘download je gewoon’ gaat (nog) niet zo snel, zelfs sprake van stagnering. Maar dat kan natuurlijk economisch zijn, koopkracht.

http://www.leesmonitor.nu/leesgedrag-e-boeken

De meeste mensen nemen het e-boek erbij. 10% van de Nederlanders leest vooral e-boeken en soms p-boeken, 7% ongeveer evenveel e-boeken als p-boeken en 18% vooral p-boeken en soms e-boeken. 49% leest uitsluitend boeken van papier;

#41 Bolke

@40: Nee wat ik bedoel is dat straks de inhoud van alle bibliotheken ter wereld op 1 harde schijf passen, waarom zou je in hemelsnaam nog naar een fysieke bibliotheek gaan als je het boek kan downloaden in de tijd die het je kost om een jas aan te trekken.

Fysieke bibliotheken zijn geschiedenis, alleen hebben ze het zelf nog niet door (net zoals kranten).

En dat mensen nog steeds zoveel papieren boeken lezen komt omdat het gewoonte dieren zijn, maar dat gaat wel veranderen als men geen keus meer heeft, sommige (technische) boeken komen al helemaal niet eens meer op papier uit.

#42 zopie

@41:

maar dat gaat wel veranderen als men geen keus meer heeft

Het neoconservatisme in een notendop.

#43 Sigi

@41
Het bladert niet zo lekker in een gedownload boek en mijn boekenwurmen gedijen ook niet goed op bits en bytes.

#44 analist

@38: Amsterdam Rotterdam. Ook gek dat het in het gelinkte stukje staat. In Staphorst hebben ze een vloekverbod.

#45 zazkia

Een volgend rendementsvoorstel: Wegen afschaffen. Met Google Earth kun je ook de plaats van bestemming bezoeken. Dat is meer dan toereikend. Al dat asfalt is erg duur.

#46 Joop

@44.

Tja, en vergelijkbaar beleid is ook in Den Haag doorgevoerd, waar de sp-link van mij over gaat, reactie nr. 25.

Je zou voorzichtig kunnen afleiden dat met link 25. , minder bibliotheken minder bezoekers, wat zoeken ze voor alternatieven. Terwijl een andere link van mij handelende over Almere bewijst bij opening nieuwe bieb stijgend aantal bezoekers, reactie nr. 27.

En bij Almere kan je aanklikken en lezen dat het echt wel moderner is dan menigeen denkt – niet alleen boeken, maar ontmoetingspunt voor groepen, kennisvergadering, kennisdeling, enz. zoals bij reactie nr 10 aangegeven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

| Registreren

*
*
*