1. 2

  @1

  Ik wilde het nét gaan plaatsen, maar je bent me voor.

  https://nos.nl/artikel/2247986-nederland-weigert-een-op-de-vijf-syrische-asielzoekers-vanwege-denkbeelden.html

  Het ministerie van Justitie zegt tegen de Volkskrant dat een deel van de vluchtelingen zich uit eigen beweging terugtrekt. Dat zou bijvoorbeeld gebeuren als de vluchtelingen uitleg hebben gekregen over de Nederlandse normen en waarden op het gebied van diversiteit en de geldende ideeën over gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

  We dienen dus betere informatie te verstrekken aan potentiële vluchtelingen. Zodat ze weten dat als ze tegenstander zijn van gelijkwaardigheid, ze beter naar een land kunnen vluchten wat repressie voorstaat.

 2. 8

  @6

  Dat lijkt me een bekend probleem. Nederland en Duitsland nemen relatief de meeste vluchtelingen op. Geheel Midden Europa vond de Brusselse honingpotten aantrekkelijk, maar de lasten (vluchtelingen opnemen) believen ze niet. Over Italië hoeven we al niet meer te hebben met de huidige regering dacht ik zo.

  En ook aan de Duitse opname bereidheid komt een einde als ik de ontwikkelingen in Chemnitz zie.

  Overigens schokt het mij niet dat er vluchtelingen zijn met ideeën over ongelijkwaardigheid. Religieuze verdwazing is schering en inslag in het Midden Oosten en Afrika. Dergelijke waanideeën importeren in Europa lijkt mij een slecht idee. Onder de autochtonen zijn al genoeg mensen met waanideeën. Dat behoeft geen aanvulling. En zoals we zien is het pacificeren van de SGP en de SGP-achterban al monnikenwerk. (Vrouwen toelaten in de partij)

 3. 9

  @7: “volgens mij zijn er al meer Syrieers in Nederland.”
  Dat zijn in meerderheid Syriërs van voor de Turkijedeal. Sinds die deal zijn er in totaal ongeveer 4000 eerste asielaanvragen van Syriërs geweest in Nederland (waarvan een deel mogelijk via andere routes, of al voor de deal naar Nederland is gereisd).

  het hele doel van de Turkije deal was toch “opvang in eigen regio”
  Voor zover dat een eufemisme is voor “wij hoeven ze niet”. De geloofwaardigheid van “opvang in eigen regio” is echter beperkt, we hebben onvoldoende controle over die regio om vluchtelingen enig perspectief, of zelfs maar veiligheid en eerste levensbehoeftes te kunnen garanderen. Bovendien was onderdeel van de deal dat voor elke naar Turkije teruggestuurde vluchteling er ook eentje vanuit Turkije in de EU zou worden opgenomen. Als ik #6 mag geloven, dan wordt dat doel niet gehaald.

  Los daarvan speelt ook nog het probleem van de EU-grensstaten, die door de Dublin-conventie extreem onevenredig opgescheept worden met de last van vluchtelingen die Europa binnenkomen. Wat dat betreft (@8) heeft Italië (samen met Spanje en vanwege de situatie tot de Turkijedeal ook Griekenland) alle recht om te bedanken voor die paar vluchtelingen die via de Turkijedeal naar Europa komen en die in het niet vallen bij het totaal aantal vluchtelingen dat de EU (en dus voornamelijk deze landen) bereikt. De Oost-Eruopese landen zijn een andere zaak, dat is pure xenofobie geworteld in een heel erg ongezonde vorm van nationalisme die ook niet in de EU past.

 4. 11

  @1: of 1/5 heeft conservatieve denkbeelden.
  Dat vind ik niet prettig, maar nog geen reden om asiel te weigeren.

  Conservatieve opvattingen hoeven geen probleem te zijn in Nederland.
  Een ambtenaar mag in Nederland zelfs weigeren om een huwelijk tussen homo’s af te sluiten!

 5. 13

  @9

  Italië weigert schepen met vluchtelingen. Maar dat vind jij dus oké? Over hoe Griekenland met de daar aanwezige vluchtelingen omgaat wil ik het niet eens hebben. En Spanje is momenteel de nieuwe magneet voor vluchtelingen. Maar Spanje heeft een oud verdrag weer in leven geroepen:

  https://nos.nl/artikel/2247285-spanje-zet-groep-migranten-snel-uit-na-bestorming-enclave-ceuta.html

  De boter is zeker in de aanbieding daar in het zuiden? Hoofden vol met boter in ieder geval, ook bij de nieuwe regering van Pedro Sánchez.

  Wat ik zie is een Europa wat het vluchtelingenvraagstuk naar elkaar af probeert te wentelen. Wat er gebeurd als je gastvrij en rijk bent hebben we in 2015 gezien. De vluchtelingen lopen z.s.m. door naar Duitsland en Scandinavië. Als reactie hier op worden de autochtonen nationalistisch (AfD) en stromen de straten vol met rechtsradicalen en linksradicalen. Inclusief jachtpartijen op gekleurde mensen. (Ook in Italië)

  En dan moeten we ook nog blij zijn met andersoortige extremisten (@2 ) ? We hebben problemen genoeg in Europa. En dat heeft alles te maken met vluchtelingen, Rusland, Turkije.

 6. 14

  @13: “Italië weigert schepen met vluchtelingen. Maar dat vind jij dus oké?”
  Misschien even goed lezen, dat is totaal niet wat ik zeg.

  “De boter is zeker in de aanbieding daar in het zuiden?”
  Eerder hier in het noorden. Wij leggen het vluchtelingenprobleem via de Dublin conventie namelijk helemaal neer bij Spanje, Italië en Griekenland. Vervolgens gaan we hier moreel vingertje zitten heffen als ze het daar niet meer aan kunnen en rare fratsen gaan uithalen.

  “En dan moeten we ook nog blij zijn met andersoortige extremisten (@2 ) ?”
  Niemand wordt gedwongen ergens blij mee te zijn, maar het internationale vluchtelingenverdrag houdt er (gelukkig!) geen paragraaf op na over beperking van de toepasbaarheid ervan op grond van het wereldbeeld van vluchtelingen.

 7. 15

  @11: Dat homohuwelijk weigeren geldt alleen voor trouwambtenaren die dat al waren voordat die wet inging. Wie nu in dienst treedt, riskeert in zo’n geval terecht zijn baan. Maar hoe dagelijks zal een homohuwelijk in de carrière van zo’n ambtenaar voorkomen?

  Met denkbeelden ligt dat toch anders. Die zijn 24/7 vast verbonden aan een persoon. Wie de rust en veiligheid van (West-)Europa wil genieten zal daar zijn bijdrage aan moeten leveren. Dat doe je niet met in westerse ogen middeleeuwse standpunten. Daar hebben we zelf al genoeg uitdragers van; ze zijn akelig goed georganiseerd, fokken ondanks celibaten als ratten en zelfs de pest heeft ze niet uitgeroeid gekregen.

 8. 16

  @15: “Met denkbeelden ligt dat toch anders. Die zijn 24/7 vast verbonden aan een persoon.” Dus een denkbeeld is per definitie een soort dwangpsychose?

  Wanneer hielden de Middeleeuwen op eigenlijk?

 9. 17

  @16

  Sommigen leven nog steeds in de middeleeuwen. En als middeleeuwse denkbeelden in Nederland/Europa de overhand krijgen, dan heeft meneer Lutine zich daar ook maar naar te voegen.

  Al die middeleeuwse denkbeelden zijn terug te voeren op het denkbeeld dat de ene mens superieur is aan de andere. Die (vermeende en denkbeeldige) superioriteit duid ik altijd aan als verdwazing. De mens is intrinsiek een liefdevol en sociaal wezen, het probleem schuilt in de denkbeelden.

  Gelijkwaardigheid staat notabene in onze grondwet. Wie meent dat vrouwen minder zijn dan mannen kan beter asiel aanvragen in Saoedi-Arabië. Daar kan je als vluchteling fijn je denkbeelden delen met de daar aanwezige autochtonen.

 10. 21

  @16: Elke mentaliteit die maar genoeg afwijkt van het gangbare of wenselijke kun je een psychose noemen.

  @20: De moslims uit Syrië zullen beter/makkelijker integreren/assimileren dan de christenen uit Eritrea.

 11. 23

  @20

  Christenen of moslims maakt me niet uit. Het gaat er om dat we geen behoefte hebben aan mensen die ongelijkwaardigheid voorstaan. Alle reden dus om de stellingname van Nederland bekend te maken onder potentiële vluchtelingen.

 12. 24

  @18

  Zo denk ik ook. Het leven is soms domweg niet leuk. Maar juist van tegenslag kun je leren. Als je verliest, verlies dan niet de les. (Dalai lama)

 13. 25

  https://www.trouw.nl/democratie/wilders-cartoonwedstrijd-is-voer-voor-pakistaanse-islamisten-~a1b44856/

  Ook liberalere moslims zijn niet gediend van het moedwillig beledigen van hun profeet. “Ik ken de westerse manier van denken”, zei premier Khan erover. “Zij zullen niet terugkomen van hun vrijheid van meningsuiting, omdat de meerderheid onze liefde voor de profeet niet begrijpt.”

  Leuk zo’n wedstrijdje ver pissen tussen Wilders en de islamisten.
  En ja, we kennen hier de vrijheid van beledigen van profeten die mogelijk nooit hebben bestaan. Maar in ieder geval morsdood is.

  Over middeleeuwen gesproken.

 14. 26

  @2:

  We dienen dus betere informatie te verstrekken aan potentiële vluchtelingen. Zodat ze weten dat als ze tegenstander zijn van gelijkwaardigheid, ze beter naar een land kunnen vluchten wat repressie voorstaat.

  Ze kunnen ook gewoon liegen over hun ideeën en alsnog Nederland binnengelaten worden. Hoe ga je controleren of iemand de waarheid spreekt over zijn gedachtengoed? Geef je de juiste sociaal gewenste antwoorden, dan mag je gewoon proberen Nederlander te worden.

  Kennelijk selecteert men alleen op vluchtelingen, die heel principieel zijn, slecht kunnen liegen en het memo niet gekregen hebben…

 15. 28

  @26.

  En we hebben kunnen zien hoeveel jongeren uit bijvoorbeeld Purmerend naar Syrië zijn afgereisd om met de IS mee te vechten. Geboren in Nederland, denk je toch wel een beetje geïntegreerd.

  Dachten ze van de moordenaar van Theo van Gogh ook. Er lopen in NL dus al veel potentiële extremisten rond van islamitische snit.

  Wat me opvalt is dat onder de vluchtelingen veel jongeren zijn. Ik heb niet de illusie dat ze allemaal gaan werken, dat zijn dus ook potentiële tijdbommen.

 16. 30

  @28:

  Wat me opvalt is dat onder de vluchtelingen veel jongeren zijn. Ik heb niet de illusie dat ze allemaal gaan werken, dat zijn dus ook potentiële tijdbommen.

  jongeren willen dus niet werken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren