1. 1

  “Maar ja, rechts kabinet hè.”

  Niet het rechtse kabinet is het probleem. Maar al die kiezers die maar, tegen hun eigen belang in, op de VVD en hun hulpjes blijven stemmen. Je krijgt waar je om vraagt.

 2. 3

  In plaats van te bouwen ‘voor het middensegment’ kan men beter investeren in sociale woningbouw.

  Dat zal best, maar dat kun je op basis van deze enquete niet concluderen. Ik betaal ook liever minder dan meer voor mijn woning, maar dat betekent nog niet dat het een goed idee is de huren te verlagen.

  Relatief weinig mensen weten uit eigen ervaring hoe hoog ongesubsidieerde huur tegenwoordig is, dus ofwel ze antwoorden vanuit wat ze nu betalen (sociale huur of hypotheek) of op basis van wat ze in het verleden betaalden voor huur, dus ja, dan is meer dan 700 euro al snel te duur.

  De vragenlijst zit vol met dit soort vragen waar je weinig mee kan, bijvoorbeeld de vraag naar of mensen willen wonen in het groen (ja natuurlijk, maar dat betekent niet dat ze het een goed idee vinden om nieuwe huizen te bouwen in landbouwgebieden of natuur), of de vraag of mensen een duurzame woning belangrijk vinden (niet iedereen, maar wat mensen ervan vinden is voor deze vraag niet zo van belang)

 3. 4

  Het hele beleid van de huren is door onze overheid bepaald vanuit een uitgangspunt dat een inwoner een bepaald % van hun inkomen aan woonlasten uitgeeft.

  Dit in tegenstelling tot de meeste mensen, die gewoon kijken of vinden dat ze waar voor hun geld krijgen. En dat ze het helemaal niet erg vinden wat kleiner te wonen als dat betekend dat ze geld overhouden voor andere zaken.

  En die laatste groep noemen ze dan ‘scheef huurders’. Daarmee wordt de schuld van de hoge huren bij die groep neergelegd (argument: ze geven te weinig van hun salaris uit aan woonlasten, dat mag wel wat meer. Kunnen anderen in hun woning).

  Dat de woningbouwverenigingen in de jaren 90 groot deel van hun bezit moesten verkopen en daardoor schaarste is gecreëerd wordt even gemakshalve vergeten.

  Persoonlijk vind ik dat een kwalijke zaak, want iemand die gelukkig is in de woning waar hij woont, heeft een THUIS. Omdat die persoon meer is gaan verdienen moet hij zijn THUIS verlaten? Omdat de overheid vind dat hij duurder moet gaan wonen?

  Waarom zou iemand zijn sociale huurwoning inruilen voor een vrije sector huurwoning? dan gaat die persoon minimaal 30% meer betalen voor zelfde woonoppervlak…

  Je zou ook de sociale woningbouw inkomensgrenzen kunnen aanpassen, zodat meer mensen tegen een normale prijs kunnen gaan huren. (en kom nu niet met het argument dat sociale woningbouw oneerlijke concurrentie is. In de vastgoed is geen droog brood te verdienen, nee een hele dikke biefstuk!!)

 4. 5

  Eens met reactie 3. Sociale huur bovengrens is boven 700 euro. Geen toeslagen meer. Jammer! Gewenning, ook bij mensen die de enquête invullen.

 5. 6

  Dat krijg je ervan als je het beleid van van de laatste decennia onder de loep neemt:

  Gemeenten moeten/mochten zo nodig extra winsten op bouwgrond gaan verdienen.
  Grondspeculanten konden ongehinderd hun gang gaan.
  Waardoor de stichtingskosten voordat er iets gedaan was, bij voorbaat al hoog zijn.

  Bouwbedrijven werd (al dan niet wat steekpenningen) met wat niets in de weg gelegd om extreme winsten te maken.

  Om de boel nog wat meer naar de gallemiezen te helpen, werden de woningcoöperaties gemold.

  Het voortdurend bouwen van te weinig wonngen helpt natuurlijk ook niet echt om de prijzen in het gareel te houden.

  Geen wonder dat veel mensen problemen ondervinden met vinden van een betaalbare (huur)woning.

 6. 7

  Tsja, met name in Nederland zijn de (vrije sector) huren zo hoog (tov koop). En met name in Nederland is het overheidsingrijpen op de huurmarkt groot en spelen de quasi-publieke woningbouw corporaties een dominante rol. Zou het een met het ander te maken hebben? Is dit niet vooral een Nederlands probleem?

  Ook in de jaren ’60 en ’70 – toen er nog van geen enkele liberalisering op de (sociale) huurmarkt sprake was – was er een constant tekort aan betaalbare huurwoningen. Een voorbeeld uit het partijprogramma van de PvdA uit 1971 (!)

  Opvoering van het aantal geproduceerde woningen in 4 jaar tot minimaal 140.000 per jaar, waarvan tenminste 60% woningwetwoningen. Veilig stellen van de
  financiering van het totale aantal. Selektieve beperking en vergaande versobering van overige gebouwen en luxe woningen. Verbod van de bouw van een tweede woning. Sanering van de bouwwereld. Sterke uitbreiding van de financiering door
  het Rijk van gemeentelijke sanerings- en wederopbouwplannen. Het minder sterk binden aan voorschriften van die financiering, zodat de gemeenten meer ruimte krijgen naar eigen keuze plannen uit te voeren

  (heeft dit beleid uberhaupt gewerkt? is dat ooit getoetst?)

  Ipv het oude recept te herhalen kunnen we niet beter kijken naar een Belgie of een Duitsland (waar betaalbaar huren een veel kleiner probleem lijkt te zijn).

 7. 8

  Ja, wie wil er nu niet voor een dubbeltje op een A1 locatie wonen als dat gesubsidieerd wordt door de buurman. Dat iemand die 700 Euro per maand aan woonkosten kan besteden dat liever investeert in een eigen huis lijkt me redelijk logisch, je woont dan in je eigen spaarpot i.p.v. dat je een verhuurder aan het spekken bent.

  Dankzij de VVD kan de gewone man dat ook betalen en dat wordt duidelijk door veel kiezers gewaardeerd. Je ziet ook dat wijken waar de huurhuizen verkocht worden zienderogen opknappen, je bent toch zuiniger op je eigen spullen dan die van iemand anders. Sociale woningbouw is alleen nodig voor de allerarmsten, de meeste steden hebben daar veel te veel van met een hele scheve bevolkingsopbouw als gevolg, de hoogste tijd dat dat gecorrigeerd gaat worden.

 8. 9

  @4: Dat de woningbouwverenigingen in de jaren 90 groot deel van hun bezit moesten verkopen

  huh? volgens mij is dat niet waar..

  Waarom zou iemand zijn sociale huurwoning inruilen voor een vrije sector huurwoning? dan gaat die persoon minimaal 30% meer betalen voor zelfde woonoppervlak…

  gevolg is een enorme schaarste aan “betaalbare” (lees: goedkope) sociale huurwoningen. Wat weer leidt tot drakonische maatregelen om de doorstroming te stimuleren:

  https://www.parool.nl/amsterdam/corporaties-tegen-scheefwoners-pas-je-wel-bij-de-woning~a4599514/

  Nu willen ze kijken of het aantal vierkante meters wel bij je gezinssituatie past. Tsja, logisch gevolg van het socialisme: als de toewijzing van schaarse goederen niet via de prijs gaat dan wel via tig formulieren. Ben blij dat ik er niet aan hoef mee te doen!

  @6: in Amsterdam ten minste hebben de woningbouwcorporaties een eigen bouwbedrijf en krijgen daarnaast de grond van de gemeente met korting. je moet de discussie wel zuiver voren vind ik: er worden geen monsterwinsten gemaakt met de bouw van sociale huurwoningen: dat is juist het hele probleem (!)

 9. 10

  @8: nouja, “allerarmsten” is overdreven. Het modale inkomen in NL is 35k he: daar krijg je echt geen hypotheek voor.

 10. 12

  @1

  Al in de jaren 80 kon ik niet aan een sociale huurwoning komen.
  Maar ik ken je antwoord al: ook toen regeerde de VVD.
  Sociale huurwoningen is voor een soort van elite, niet voor gewone mensen. Bij mijn kinderen zie ik een herhaling van de geschiedenis. Maar ook hier ken ik het antwoord: de VVD regeert.

  Ik zie nog Roemer hooghartig weigeren om zelfs maar te overwegen deel te nemen aan een kabinet. Nee, dat schiet lekker op! En straks op mijn oude dag moet ik het nog steeds zelf uit zoeken. Misschien ga ik van nijd maar eens een keer VVD stemmen.

 11. 13

  @12: Sociale huurwoningen voor een elite?
  Volgens mij is het een kwestie van lang wachten.

  In veel gemeenten is goed te zien hoe lang iemand ingeschreven moet zijn om kans te maken op een woning die vrijkomt.
  Dus mensen kunnen nog een afweging maken tussen wachttijd en kwaliteit (grootte, locatie) van een woning.

  Het systeem is wel oneerlijk voor mensen die naar een andere regio verhuizen: de opgebouwde wachttijd telt meestal maar in 1 regio.

 12. 14

  @8:
  De prijs van een koopwoning wordt niet bepaald door de bouwkosten, deze liggen namelijk veel lager.

  De prijs van een woning wordt uiteindelijk bepaald door het bedrag dat iemand lenen kan. (Onder de aanname: de 10% rijksten kopen de 10% duurste woningen, enz.)

  Iemand die een hypotheek afsluit, spekt misschien z’r spaarpot bij het aflossen, maar spekt vooral de bank (met hulp van de hypotheek-rente-aftrek).

  Er is een kans dat iemand bij de verkoop wel een flink bedrag overhoudt – maar dat is alleen nuttig als die niet een andere woning hoeft te kopen.

 13. 15

  @3: “Relatief weinig mensen weten uit eigen ervaring hoe hoog ongesubsidieerde huur tegenwoordig is, dus ofwel ze antwoorden vanuit wat ze nu betalen (sociale huur of hypotheek)”
  Ik vind dat uitgangspunt niet zo vreemd. Als de meeste mensen momenteel minder betalen aan huur of hypotheek, dan is €700-1000 dús geen middensegment maar hoogsegment, zo simpel is dat.

  Of je als reactie dan maar meer sociale huurwoningen moet bouwen, weet ik ook niet. Er gelden meen ik (inkomens)criteria voor sociale huur en mensen die daar buiten de boot vallen komen dan dus meteen in dit zogenaamde middensegment terecht. Er moet eigenlijk gewoon vooral veel bijgebouwd worden, want de hoge prijzen zijn een gevolg van woningtekorten (en op sommige plaatsen ook speculatie, waar dan lokaal ook tegen moet worden opgetreden, maar ja dan beginnen sommige mensen hier meteen weer Republiek Amsterdam te schreeuwen). Of we wachten even tot de populisten de immigratie hebben opgedroogd en de babyboomers beginnen uit te sterven zodat leegstand alomtegenwoordig is en de huizenprijzen instorten. Kan wel nog een jaartje of 20 duren.

 14. 16

  Ik vind dat uitgangspunt niet zo vreemd. Als de meeste mensen momenteel minder betalen aan huur of hypotheek, dan is €700-1000 dús geen middensegment maar hoogsegment, zo simpel is dat.

  tsja, dat lekker maken van linkse kiezers met lage huren (voor politiek gewin) heeft wel geleid tot de volstrekt vastgelopen (sociale) huurmarkt. Over woningtekort gesproken, wie laat het afweten wat bouwproductie betreft? De woningcorporaties.

 15. 17

  @13

  Dat lange wachten is nu juist het probleem, net als het verhuizen naar een andere regio, zoals je zelf al aan geeft.

  Een uitkeringsgerechtigde heeft het gemakkelijk als hij eenmaal een sociale huurwoning heeft veroverd. Die hoeft niet perse te verhuizen. Dat is de elite. Degenen die het lastig hebben op dit gebied zijn de mensen die werken en die bereid zijn daarvoor ook te verhuizen. Zeker als je werkt voor een mager loontje.

  Er is natuurlijk ook nog die andere elite, die met geld overal waar ze willen een huis kopen.

 16. 19

  @17.

  Wat jij zegt lijkt op de kritiek op het tweede kabinet Rutte VVD en PvdA. Precies die twee door jouw genoemde ‘elites’ zouden het vest bediend zijn. De middenklasse zou vergeten zijn.

 17. 20

  Ja, wie wil er nu niet voor een dubbeltje op een A1 locatie wonen als dat gesubsidieerd wordt door de buurman.

  @8 Alle koopwoningen worden gesubsidieerd door de buurman, want via de hypotheek krijg je een flinke korting op de belasting die je normaliter zou moeten betalen.

  Het vreemde is echter dat dit een regressief belastingstelsel in de hand werkt. Hoe meer geld je binnenharkt, hoe je meer je aan de pot voor de collectieve voorzieningen mag onttrekken.

  Uiteraard komt die rekening elders terecht. Bij bezuinigingen op de GGZ bijvoorbeeld, waardoor de langetermijnopvang voor mensen die kampen met psychoses en jeugdzorg wordt wegbezuinigd; moet worden beknibbeld op scholen (klassen worden groter, lerarensalarissen blijven laag – waardoor talent wegtrekt); om over handen aan het bed in de verpleegzorg maar te zwijgen.

 18. 21

  @19

  Het zijn juist de working poor die tussen wal en schip vallen.
  De middenklasse is Jan Modaal die tijdens Rutte2 zijn derde vakantie en tweede auto in het water zag vallen. De middenklasse valt globaal in twee uiteen: de VVD stemmers die de HRA in stand willen houden. En de wannabe linksen die ijveren voor sociale gelijkheid zolang het maar niet ten koste van de eigen portemonnee gaat.

 19. 22

  @20: Alle koopwoningen worden gesubsidieerd door de buurman, want via de hypotheek krijg je een flinke korting op de belasting die je normaliter zou moeten betalen.

  nouja. er zijn ook legio belastingen op de eigen woning hoor.

  Het vreemde is echter dat dit een regressief belastingstelsel in de hand werkt. Hoe meer geld je binnenharkt, hoe je meer je aan de pot voor de collectieve voorzieningen mag onttrekken.

  dat zeg je wel makkelijk maar het bestaan van aftrekposten voor “de rijken” maakt het stelsel niet direct regressief. Want: er zijn ook meer (verschillende) belastingen voor “de rijken”. CPB doet hier veel onderzoek naar en kwam een paar jaar geleden tot de conclusie dat alle inkomensgroepen gemiddeld genomen growweg hetzelfde percentage belasting betalen*: ongeveer 50%. Tegenover een HRA staat de MRB op relatief dure auto’s, tegenover aftrekbare pensioenpremies staat huur en zorgtoeslag. Ons belastingstelsel niet regressief, het is vooral erg ingewikkeld.

  *maar de lagere inkomensgroepen ontvangen veel meer van de overheid

  @21:
  de VVD stemmers die de HRA in stand willen houden

  Bouwt dit VVD kabinet niet de HRA versneld af?

 20. 23

  @22

  Ik denk dat men zelfs bij de VVD inziet dat de HRA niet houdbaar is, maar hardop zeggen zullen ze het niet. Ze willen toch de partij van de rente aftrek blijven.

 21. 24

  @23: maar toch bouwen ze het *versneld* af? ik denk dat de VVD vooral de partij is van de lage(re) belastingen, dat hoeft niet perse via een omslachtige belastingteruggaaf te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren