Kabinet tekent hoger beroep aan in Klimaatzaak

Staatssecretaris Mansveld heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het Kabinet in beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter in de Klimaatzaak. De staat voert het vonnis wel uit en onderzoekt welke maatregelen hiervoor genomen moeten worden.

Als argumenten voor een hoger beroep voert het Kabinet zekerheid en eenheid in de rechtsvorming aan. Verder stelt het Kabinet:

In de uitspraak heeft de rechter voor het eerst overwogen dat de zorgplicht van de overheid een bepaalde minimale reductie van broeikasgassen in 2020 vereist. Het kabinet zet vraagtekens bij de omvang van de toetsing door de rechter van de aan de overheid toekomende beleidsruimte en de daarmee gepaard gaande afweging van uiteenlopende belangen. Aarzelingen zijn er ook over de wijze waarop de rechter daarbij het internationaal recht betrekt. Het gaat ondermeer om de vraag of internationale verdragen en afspraken, zoals het Kyoto Protocol, die zich niet rechtstreeks tot burgers richten en die open normen bevatten op deze wijze kunnen doorwerken in het Nederlands recht. Tevens wil het kabinet een oordeel van een hoger rechtscollege over de wijze van invulling van de zorgvuldigheidsnorm.

Hoger beroep hoeft niet slecht te zijn voor Urgenda. Het biedt Urgenda bv. de mogelijkheid om ook in beroep te gaan om niet ingewilligde eisen te laten heroverwegen in hoger beroep. Het is op moment van schrijven nog onduidelijk of Urgenda ook hoger beroep aantekent.

 

 

Open artikel

Reacties (15)

#1 Mario

Het mag wat (belastinggeld) gaan kosten, maar dan heb je gewoon ook een (ook politieke) kudtomgeving.

Breath in, breath out. PvdA seems to be watching.

#2 Henk van S tot S

@1:
“Kuch-omgeving” is wel zo netjes en dekt de lading ook ;-)

Verder:
Dit regeringsbeleid is blijkbaar niet bedoeld voor ons welzijn,
maar voor de aandeelhouders van “fossiele” brandstof-leveranciers.

#3 Roland

Pikant, Urgenda weet zelf niet hoe hun eis van 40% in te vullen.

#4 Krispijn Beek

@3 gaan we toch in de leer bij onze oosterburen. Die zetten nog steeds daar op in.

#5 Omstander

Wat staatssecretaris Mansveld dus in feite zegt is dat de rechter niet begrijpt dat internationaal recht internationale politiek is; i.e., afspraken die je voor de bühne maakt en daarna negeert zodra het je uitkomt.

#6 Folkward

@5 Daar lijkt het mij ook naar:

Aarzelingen zijn er ook over de wijze waarop de rechter daarbij het internationaal recht betrekt. Het gaat ondermeer om de vraag of internationale verdragen en afspraken, […] die open normen bevatten op deze wijze kunnen doorwerken in het Nederlands recht.

Frappant. Griekenland moet zich aan afspraken houden, die gemaakt zijn door een eerdere regering, Nederland kennelijk niet.

#7 prllx

Bellen met de rechter om te vragen of de zolderbrand zachtjes door kan blijven smeulen.

#8 Schuur

Ik sluit een hypotheek af bij een bank. Dat kost me 800 euro bruto per maand aan rente en aflossing, met een looptijd van 30 jaar. Al vrij snel blijkt dat ik mijn geld liever aan andere zaken uitgeef en ik begin alvast 50 euro per maand minder te betalen, mezelf ervan bewust dat ik dan een grote restschuld zal hebben. De bank sputtert wat tegen, maar ik vertel ze simpelweg dat zij niets hebben in te brengen tegen mijn persoonlijke financieel beleid en dat ik het grootste deel wel aflos.

Dat is, een beetje kort door de bocht, wat de regering dus doet.

#9 Mclovin

@6: Beetje zelfde als in ZP-discussie: wel met de VN meedoen als het uitkomt maar ons beroepen op onze soevereiniteit als het electoraal even beter uitkomt.

#10 Bismarck

“Hoger beroep hoeft niet slecht te zijn voor Urgenda. Het biedt Urgenda bv. de mogelijkheid om ook in beroep te gaan om niet ingewilligde eisen te laten heroverwegen in hoger beroep.”

Die mogelijkheid heeft Urgenda ongeacht of de staat in hoger beroep gaat.

#11 Joost

Het lijkt mij nu wel interessant om te weten te komen in hoeverre de rechter de burger tegen de staat kan en mag beschermen.

In het geval van een nalatige overheid in andere situaties (asbest, onterechte verkeersboetes e.d.) mag dat wel, maar waar houdt dat op?

Ik ben bang dat het antwoord van het hoger beroep me niet zal bevallen…

#12 Roland

@11: in die voorbeelden is er sprake van persoonlijk ondervonden nadeel. Bij klimaatverandering geldt een gezamenlijk nadeel, dus voor de hele bevolking.

#13 Bismarck

@12: Niet de hele bevolking zal in gelijke mate (en tegelijk) slachtoffer worden van klimaatverandering. Uiteindelijk zullen er hoe dan ook toch echt individuele slachtoffers zijn, het probleem zit er vooral in dat nu nog niet met zekerheid gesteld kan worden wie dat precies zijn. Overigens bestaat er wel al iets van een precedent voor zo’n situatie.

#14 Roland

@13: de A10-west uitspraak is bestuursrecht, Urgenda zaak is burgerrecht. Een groot verschil, bij de A10 moest de overheid een nieuw besluit nemen, zoals de uitspraak stelt.

#15 Roland

@4: Met de sanering – eenmalig! – van de Oost-Duitse puin, is die 40% haalbaar. Nu de bruinkool nog!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*