De wereld volgens Anders Breivik (3)

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Het derde deel van een serie op Frontaal Naakt (we besteedden eerder aandacht aan deel 1 en deel 2):

De meest opvallende overeenkomst tussen het Nieuwe Conservatisme en het klassieke fascisme is de constructie van een geïdealiseerde ‘zuivere’ natie die bedreigd wordt door zowel links als door een verachte etnische minderheid. Het verschil is dat het biologische racisme van de nazi’s bij de Nieuwe Conservatieven afwezig is.

Deze verwerping van biologisch gefundeerd racisme kan voortkomen uit strategische overwegingen – wat bij Breivik overduidelijk het geval is – maar even vaak is ze volstrekt oprecht. Wat de reden ook is: door afstand te nemen van het onhoudbare en historisch gecompromitteerde biologische racisme van de nazi’s, maar tegelijk wél een eenvoudig te identificeren vijand aan te wijzen, kunnen de Nieuwe Conservatieven een opengevallen plaats binnen het extreemrechtse politieke spectrum innemen zónder daarmee geassocieerd te worden met de grootste massamoord uit de geschiedenis. […]

Door biologische superioriteit te vervangen door culturele superioriteit, kan men bovendien ex-moslims of ‘niet-blanken’ die de culturele superioriteit van de joods-christelijke beschaving onderschrijven opnemen in de eigen gelederen.

Kortom: biologisch racisme is voorgoed besmet en daarmee onbruikbaar als politieke ideologie. Maar dat maakt het nog niet onmogelijk om hetzelfde soort groepen – weliswaar op basis van andere argumenten – uit te sluiten en steeds dichter tegen klassiek extreemrechts aan te schurken. Dat is overigens ook de weg die de PVV bewandelt.

Open artikel

Reacties (206)

#1 Jeroen

Kortom assimilatie. Natuurlijk is de westerse cultuur uit oogpunt van persoonlijke vrijheden superieur. Daarom botst die vreselijk met de islamitische cultuur en heeft de aanwezigheid van mensen die die ideologie aanhangen een sterk negatieve invloed op de samenleving. Dat zie je in ieder Europees land. Uiteindelijk wordt het assimileren of strijd, mark my words.

#2 Dehnus

Niet helemaal mee eens, Nazisme was niet altijd racistisch wel fascistisch. De NSB week af van haar Duitse Partij omdat ze de Antisemitische lijn niet wouden volgen. Een lijn die eerst ook niet werd gevolgd bij de Duitse partij totdat een groep (Waaronder A. Hitler) fan werd van de rassenleer en het schedelmeten.

Er waren er wel binnen de NSB die de lijn wel wouden volgen, en deze werden naar de invasie ook aan het hoofd gezet van de NSB omdat het de Duitse NSDAP beter viel en ze loyaler waren.

Maar er zijn zelfs Joodse mensen lid geweest van de NSB, openlijk Joods ook. Dus het Biologisch Racisme kwam pas later, maar het heeft inderdaad het Nationaal Socialisme wel voor altijd besmet. Toch zijn ook zeker de Anders Breivikjes zeker weten wel Racistisch, vaak zelfs meer dan de eerste aanhangers van de NSB. De Joodse mensen, Homoseksuelen en Linkse mensen vormden gewoon een makkelijke prooi in die tijd.

Maar zeker weten dat de Breivikjes wel racisten zijn en dit ook willen zijn. Ze passen allen via sub clubjes die ze te pas en te onpas, inclusief valse namen, hun PR zuiveren. Elke keer word er wel weer een nieuw Clubje opgericht dor de NVU gangers, niemand kende Voorpost in Nederland… en het waren zulke aardige mensen.. ook nog eens pro-piet! Maar het waren toch zeker weten ras echte NVU nazis.

Dus ja het zijn National Socialisten en Ja het zijn Racisten. JudeoChristian is gewoon het nieuwste misbaksel uit die hoek die ze misbruiken om mensen zand in de ogen te strooien…. dat was de propieten beweging ook, “nieuw conservatief”, Cultuur marxisten (voor mensen die ze af willen maken), etc, etc.

#3 gbh

@2: Nazisme is de combinatie van fascisme en racisme en dus wel altijd racistisch.

#4 Benach

Niet helemaal mee eens, Nazisme was niet altijd racistisch wel fascistisch. De NSB week af van haar Duitse Partij omdat ze de Antisemitische lijn niet wouden volgen. Een lijn die eerst ook niet werd gevolgd bij de Duitse partij totdat een groep (Waaronder A. Hitler) fan werd van de rassenleer en het schedelmeten.

Nee, dit klopt niet. Wel eens het 25-punten plan van de NSDAP gezien? Met name punt 4,5,6 en 7 zijn gewoon onversneden racistisch.
Overigens klopt ook je verhaal van de NSB niet. Er was een voortdurende richtingenstrijd bij de NSB. De ene groep bestond uit Mussert en zijn vriendjes, die uiterst conservatief, nationalistisch en niet per se antisemitisch was. De andere groep, onder leiding van Van Geelkerken en Van Tonningen, was zeker antisemitisch en kregen gaanderweg de Tweede Wereldoorlog meer macht. Doordat Nederland, onder leiding van Mussert steeds verder werd ingelijfd in Duitsland, werd zijn eigen invloed steeds kleiner. Deze richtingenstrijd ging voornamelijk over de mate van onafhankelijkheid die Nederland moest hebben in het Derde Rijk. Wilde Mussert aanvankelijk een soort protectoraat, waren de anderen veel meer voor een inlijving enz.

Het verhaal dat de richtingenstrijd zou gaan om het antisemitisme, is onjuist. Lees even Lou de Jong terug.

#5 su

@3 Nazisme is de combinatie van rassenleer met Fascisme. Fascisme, zoals elke vorm van nationalisme, kent altijd een racistische proponent. Mussolini refereerde al in 1920 aan de slavische volken als inferieur en barbaars.

#6 Benach

Mais non su. Het Videla regime bijv. was zeker fascistisch maar had geen racistische component. Idem het Pinochet regime. Zelfs onder Franco zijn er vrijwillig geen joden aan Nazi-Duitsland uitgeleverd of in concentratiekampen gestopt. Toch zijn dit stuk voor stuk voorbeelden van fascistische regimes.

De link tussen fascisme en racisme zit tussen je oren.

#7 Dehnus

@4: Je zegt tijdens de tweede wereld oorlog. Maar de NSB bestond al voor de tweede wereld oorlog, vanaf 1931. Nou kan je zeggen dat de Tweede Wereld Oorlog toen als peelde, maar de meesten zullen toch zeggen vanaf 1939 tot 1945.
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Socialist_Movement_in_the_Netherlands#1931.E2.80.931940

Waarin staat dat voor 1936 het zeker weten geen Anti semitische partij was. Wel waren ze waarschijnlijk racistisch, dat punt kan ik het wel mee eens zijn. Toch was het Anti Semitische oogpunt pas openlijk in 1936. Waarschijnlijk speelde het al wel eerder. Toch waren ze altijd Nationaal Socialistisch. Waarin Socialistisch weer een van hun buzzwords was om mensen zand in de ogen te strooien. Net als pro Pieten nu. Alles maar om mensen voor zich te winnen en hun echte agenda te verstoppen. Daarom moet er ook een slachtoffer gevonden worden.

Mensen trappen lang in zo’n buzzword, maar daarna moet je een andere oorzaak aanwijzen want anders trappen ze er niet meer in. Dat waren toen Joodse mensen, Homoseksuelen en de “Linkse Elite”. Nu hebben ze dat nog niet helemaal op een lijn, maar iets van “de Moslims”, “de EU” en soms “de Homoseksuelen” afhankelijk van welke groep je spreekt komen er soms ook weer “de Joden” bij. Letterlijk “DE” voor, alsof het een grote groep is die alles samen plant voor wereld overheersing.

Je moet mensen bang houden namelijk.

#8 Prediker

@7 De NSB is geïnspireerd op de Duitse NSDAP, en zoals Benach laat zien had die van meet af aan, in haar partijprogramma van 1920, een racistische inslag.

Ook de NSB maakt al binnen de eerste paar jaren van haar bestaan de draai naar het antisemitisme:

Aanvankelijk was Mussert huiverig geweest voor dit facet van het Duits nationaalsocialisme. Joden konden lid worden van zijn NSB, al maakten slechts weinigen gebruik van de mogelijkheid. Eind 1934 deed hij al een stap terug: Joden zouden in de Beweging geen functies mogen vervullen. Na het akkoord van Munchen in 1937, dat de macht van Hitler-Duitsland bevestigde, werd het lidmaatschap voor Joden gesloten.

En in 1937 zal het NSB-kamerlid Geert Dieters in de Tweede Kamer dingen zeggen als:

De zaken staan zóó, dat dátgene wat de Joden als de natuurlijkste en edelste zaak van de wereld beschouwen wanneer het hen zelf betreft, nl. den door God gelouterden band des bloeds in eere houden, plotseling barbaarschheid, achterlijkheid, heidendom en waarzin wordt genoemd, wanneer wij als Nederlanders voor deze zelfde scheppingsorde in het krijt treden.

‘Een hond met menschenmanieren’ zoo schrijft de tot het Katholicisme bekeerde Israëliet Herman de Man, alias Hamburger, in zijn boekje ‘De Joden en hunne vervolger’ ‘is een even afzichtelijk wezen als een mensch met hondemanieren. Zoo zij een Jood een Jood, een Germaan een Germaan, een Galliër een Galliër’.

#9 su

@6 Onder Rechtse Peronisten, de latere achterban van Videla, was antisemitisme goed vertegenwoordigd. Maar sowieso kent Zuid-Amerikaanse nationalisme een sterk racistische proponent die families van westerse afkomst hoger in klasse indelen dan inheeemse bewoners. Zo valt de klassenstrijd vaak naadloos langs raciale lijnen.

#10 Thallman

Fascisme bestaat niet. Het is een emotie woordje om het toch al geringe denkvermogen van linkse demagogen volledig stop te zetten.

Evenals neo-liberalisme, wat gewoon liberalisme is met het woordje neo- ervoor om het eng te laten te klinken en de positieve klank van liberalisme te niet te doen.

Er heeft nooit een uitgewerkte fascistische ideologie bestaan, het was het geraaskal van Mussolini, meer niet. Geweld, racisme en alleenheerschappij zijn zo oud als de mensheid, het is geen ideologie.

#11 Benach

@7: je mist mijn punt volledig. Mensen als Feldmeijer was al antisemitisch vanaf 1933 ongeveer. Ook in de VoVa verschenen al vanaf 1933 antisemitische stukjes.

@9: En tot welke specifiek antisemitische wetgeving leidde dat onder Videla su? Mochten joden tijdens het Videla regime geen maatschappelijke posities bekleden? Mochten joden tijdens het Videla regime niet meer stemmen? Werden ze maatschappelijk uitgesloten?
Over Franco en Pinochet heb je het trouwens niet. Grappig.

#12 Benach

Eigen edit.

#13 Prediker

Er heeft nooit een uitgewerkte fascistische ideologie bestaan, het was het geraaskal van Mussolini, meer niet.

@10 Klopt joh, en het ‘Manifest der Fascistische Intellectueelen‘ (1925) was ook een fictie.

The Manifesto is the ideological précis of the 29 March 1925 Conference of Fascist Culture, at Bologna. In support of the government of Benito Mussolini, prominent Italian academic and public intellectuals effected the first, formal effort at defining the cultural aspirations of Italian Fascism.

Giovanni Gentile somt het centrale idee achter het fascisme keurig op in het eerste deel van De leer van het Fascisme (1932):

De natie brengt niet de staat voort; de staat brengt de natie voort. Politieke actie maakt mensen bewust van hun morele eenheid als volk.

Het recht op nationale onafhankelijkheid is niet gelegen in ideeën of een situatie, maar is gelegen in een actieve, zelfbewuste politieke wil, die zichzelf uitdrukt in actie en bereid en klaar is om haar rechten uit te drukken. Het is de staat die, als de uitdrukking van een universele morele wil, het recht op nationale onafhankelijkheid schept.

Een volk is, belichaamd in de staat enkel een levende, morele entiteit, in zoverre ze dynamisch is en vooruitgang boekt. Daarom houdt de staat niet enkel het juridische en morele gezag in over individuen, maar is ze ook kracht, die gevoeld en gerespecteerd wordt buiten haar grenzen.

De staat is het som-totaal van alle manifestaties van het morele en intellectuele leven van de mens. Haar functies zijn daarom niet beperkt tot het bewaken van de openbare orde, zoals het liberalisme wil. Noch bakent ze het onderscheid tussen het publieke en private domein af, waarbinnen burgers hun rechten hebben. De fascistische staat doordesemt elk lid van de samenleving…

The Fascist State is an inwardly accepted standard and rule of conduct, a discipline of the whole person; it permeates the will no less than the intellect. It stands for a principle which becomes the central motive of man as a member of civilized society, sinking deep down into his personality; it dwells in the heart of the man of action and of the thinker, of the artist and of the man of science: soul of the soul.

Fascism, in short, is not only a law-giver and a founder of institutions, but an educator and a promoter of spiritual life. It aims at refashioning not only the forms of life but their content – man, his character, and his faith. To achieve this propose it enforces discipline and uses authority, entering into the soul and ruling with undisputed sway. Therefore it has chosen as its emblem the Lictor’s rods, the symbol of unity, strength, and justice.

Dat mag jij ‘geraaskal’ vinden, maar daaruit volgt niet dat het geen ideologie is, met een centraal idee en leerstellingen die daaruit voortvloeien.

#15 su

@11 En tot welke specifiek antisemitische wetgeving leidde dat onder Videla su? Mochten joden tijdens het Videla regime geen maatschappelijke posities bekleden? Mochten joden tijdens het Videla regime niet meer stemmen? Werden ze maatschappelijk uitgesloten?

Ik zei dat Rechts-Peronisten antisemitisch waren, niet dat zij zich overgaven aan raciale beleid. Het toont wel aan dat racisme weldegelijk onderdeel was van de nationalistische identiteit.

Over Franco en Pinochet heb je het trouwens niet.

Onder Franco was er zeer zeker antisemitisme. Israël werd pas in ’86 erkend door Spanje en Joden kregen pas volledige burgerschap in ’78, nadat Franco was overleden. In de Chile van Pinochet en tot op heden richt de racisme zich vooral op de inheemse burgerbevolking. Zoals ik eerder opmerkte liep de klassenstrijd in Zuid-Amerika nogal langs raciale scheidslijnen.

#16 su

@14 Je persoonlijke vendettas interesseren mij niet, kleuter.

#17 Thallman

@12
Zoals ik al zei, een hoop esoterisch geraaskal maar geen specifieke uitgewerkte ideologie.

De manier wordt op de term fascisme gebruikt wordt is alles behalve een esoterische abstractie zoals de beschrijving in jou citaties. Het fascisme is overal, kapitalisme is fascistisch, Amerika is fascistisch, de PVV is fascistisch, de islam is fascistisch, thepostonline.nl is fascistisch (nazistisch zelfs als we frontaalnaakt moeten geloven)

#18 Mario

“Het is een emotie woordje om het toch al geringe denkvermogen van linkse demagogen volledig stop te zetten.”

Een kenmerk van fascisten is het ‘ombuigen’ (en ridiculiseren) van definities.

Overigens, https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Paxton wil een hartig woordje met je spreken. Met je ‘emotie woordje’.

#19 Joop

@18

Paxton is een marxist dus niet geloofwaardig voor ‘Thallmann ist tot’ (naam is verheerlijking van de overwinning van de nazi’s op de commi’s in Duitsland)

In Elsevier is Gerry vd List lekker bezig,:

http://www.elsevier.nl/Nederland/blogs/2014/12/Elke-vorm-van-onderscheid-wordt-als-racisme-bestempeld-1670283W/?cmpid=NLC|elsevier_dagelijks|2014-12-20|Elke_vorm_van_onderscheid_wordt_te_makkelijk_als_racisme_veroordeeld&pagenr=2#comments

#20 Benach

@15: Nee su, je draait nu om de pap heen. Jouw oorspronkelijke stellingname was:

Fascisme, zoals elke vorm van nationalisme, kent altijd een racistische proponent.

Dit ben je nu aan het verbuigen tot

Zoals ik eerder opmerkte liep de klassenstrijd in Zuid-Amerika nogal langs raciale scheidslijnen.

Eigen doelpalen verplaatsen? Overigens maakt het me niet uit hoe de klassenstrijd verliep. Het gaat erom dat het fascisme in al deze staatsvormen geen racistisch beleid voerden. Er waren in al deze staten geen rassenwetten, geen wetten die de ene etnische groep groep voordeliger behandelde tov de andere enz. kortom, een duidelijk “deel zijn van het nationale beleid”.
Dat zulke facties aanwezig zijn, is me dus niet genoeg. Het moet ook tot beleid komen. Ik kan met wat sensationele argumenten raaskallen dat nav. Jasmina Haifi’s tweets er “een antisemitische factie in de PvdA zit dus is de PvdA antisemitisch!!!11!!1!!” maar die zijn ook geen deel van het nationale beleid, enz.

#21 Thallman

@18

Een kenmerk van fascisten is het ‘ombuigen’ (en ridiculiseren) van definities.

Jij bent schuldig.
Ontken jij dit?
Dan ben jij schuldig want het ontkennen van schuld is een kenmerk van schuldigen.

Kafka.

Overigens, https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Paxton wil een hartig woordje met je spreken. Met je ‘emotie woordje’.

Ik heb dat lijstje wel vaker voorbij zien komen. Allemaal non-specifieke punten met als doel de emotionele lading van de term fascisme een intellectuele onderbouwing geven.

Op deze manier kan de PvdA als maoïstisch worden gedefinieerd. Ik kan maoïsme tot complex politiek fenomeen benoemen en de PvdA een plek geven in dit spectrum. Op deze manier behoud ik de emotie van de term zonder dat ik een directe vergelijking hoef te maken die onderuit gehaald kan worden.

@19
De nickname Thallman heb ik ooit willekeurig gekozen. De naam van een bekend communist zou een vreemde keuze zijn voor een nazi, je verdenking is nogal paranoïde.

#22 su

@20 Volgens jouw denktrand moeten alle fascistische bewegingen de rassenleer van de nazis volledig omhelzen vooraleer ze racistisch genoemd kunnen worden. Wie verzet hier de doelpalen?

#23 Dante

vooraleer ze racistisch genoemd kunnen worden…..
Sommige mensen zien nu eenmaal overal racisme in als het niet met het eigen bekrompen beeld overeenkomt. Eigenlijk is bij deze mensen iedereen racist behalve deze mensen zelf natuurlijk.

#24 Prediker

@21 Ik heb de Encyclopaedia Brittannica er maar eens op nageslagen, en die vermeldt de volgende karaktertrekken die verschillende fascistische stromingen gemeenschappelijk hebben.

1. Een afwijzing van het marxisme
2. Een afwijzing van de parlementaire democratie
3. Een afwijzing van politiek en cultureel liberalisme
4. Totalitaire ambities
5. Conservatieve economische programma’s
6. Corporatisme
7. Zogenaamde opheffing van klassenverschillen
8. Imperialisme
9. Verheerlijking van militaire waarden
10. Nadruk op de volksgemeenschap
11. Mobilisatie van de massa’s
12. Leiderschapsprincipe
13. De nieuwe mens; de krijger als ideaal
14. Verheerlijking van de jeugd
15. Onderwijs als karaktervorming (indoctrinatie)
16. Allergie voor ‘decadentie’ (moreel en cultureel verval)
17. Geweld als deugd

Je zult nu, als je wilt volhouden dat fascisme een nietszeggende term is, inzichtelijk moeten maken dat er niets van dit lijstje klopt; dat het niet van toepassing is op het Italiaans fascisme en/of de Duitse nationaal-socialistische beweging; en dat het – zelfs samengenomen – toepasbaar is op allerhande politieke bewegingen.

Veel succes daarmee.

#25 Benach

@22: Nee hoor, su, daar begin je zelf over. Ik ontken dat juist. Zie zelf je eigen posting @5:
“Fascisme, zoals elke vorm van nationalisme, kent altijd een racistische proponent. “

#26 Joop

@21.

hahaha, thallmann, niets is willekeurig, ouwe nazi, altijd tegen marxisten die je overal zie staan, dan ben ik paranoïde, jij bent gewoon stuk tuig, dat gewoon rukt op concentratiekampen voor linkse mensen. je eerste naam was thallmann ist tot, en dat was een communistenleider gedood door het nazituig, heel toevallig, hahaha sukkel, en dan janmaat goedpraten met zijn neo nazi volk achter hem

mijn excuses, dit artikel is te mooi, om het te laten verpesten door het nazituig dat hier rondzwerft

#27 Joop

Trouwens de schrijver van het artikel op Frontaal Naakt.nl is beter te lezen, is een goede leer voor hoe politiek correct rechts in elkaar steekt.

Dat kan je zien hoe de reaguurder ‘dante’ zich beweegt – eerst schuren aan links (dit fout, dat fout), dan over buitenlanders criminaliteit, dan over de islam (generaliserend) en uiteindelijk meepraten met de pvv (populistische drogreden gebruikend, iedereen vindt het).

Bepaalde zaken mogen niet meer, bevolkingsgroepen discrimineren (zoals de joden is gebeurd), maar dan zijn er andere mogelijkheden, waardoor je ‘het volk’ hetzelfde gevoel geeft: wij gaan er wat aan doen. Simpele ideologie, de ergernissen die je op verjaardagen en in de kroeg tegenkomt, soms waar, soms overdreven. Maar ja, zij zijn anders, en vroeger …

#28 gbh

@16: Niks persoonlijke vendetta’s, ik wijs jou alleen op een dubbele politieke moraal, voor de rest vind ik jou wel lief hoor. :)

#29 su

@28 Hoe kan je mij een dubbele politiek moraal verwijten? Ben niet eens een Stalinist.

#30 Anton

@24: Lijstje past heel keurig op de islam. Een stroming die zich op dit moment veel krachtiger manifesteert dan de Tempeliers.

Mensen die het facisme afkeuren bestrijden daarom de islam .

#31 Joost

Ik zou zeggen, Anton, loop de punten hier eens af en beargumenteer ze.

#32 Praedinius

@30: Engerd! Je bent een Breivik.

#33 Anton

@31: Doe zelf, jij bent degene die het niet snapt/ wil snappen. Doe ik ook bij m’n studenten. Als ze te lui zijn om moeite te doen ga ik er ook geen energie in steken.

#34 Praedinius

@33: En als ze met argumenten laten zien dat je een fout racistisch en achterbaks persoon bent dan stuur je ze van school, precies dus wat Wilders ook doet als z’n partijgenoten hem niet willen gehoorzamen.

Overigens ben je natuurlijk geen onderwijzer of zo iets. Jij bent te stom om in te zien dat je met zo’n houding geen enkele kans zou maken. Hooguit mag je de wc schoonmaken.

#35 Sasha Berkman

haha, anton de onderwijzer :)
Maatschappijleer?

#36 Prediker

@33 Anton verliest de verhoudingen een beetje uit het oog. Hij denkt zo te zien dat hij hier college geeft, met huiswerkopdrachten enzo.

Maar zo werkt het natuurlijk niet. Wie stelt, heeft de bewijslast.

Kom, vooruit, Anton: leg eens uit hoe de islam al 1400 jaar anti-marxistisch is, corporatistisch en anti-vakbeweging.

#37 Le Redoutable

@30

Tempeliers bestaan alleen in Breivik’s gestoorde brein, er bestaat geen (politieke) organisatie met die naam.

#38 Praedinius

@36: Ja, jij stelt wel dat wie stelt de bewijslast heeft, maar kun je dat met je stelling dat ook bewijzen? Of is dat te lastig? :-):-)

#39 Anton

@37: Klopt. Op deze site richten ze zich echter liever op Breivik en zijn Tempeliers om het vooral niet te hoeven hebben over die olifant in de kamer.

Per slot van rekening heeft dit:
http://www.volkskrant.nl/buitenland/boko-haram-verspreidt-gruwelijke-film-van-massamoord~a3815770/
of dit:
http://www.volkskrant.nl/dossier-islamitische-staat/is-doodt-45-eigen-strijders-na-nederlaag-sinjar~a3815754/
of dit:
http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2014/12/Wraakactie-New-York-twee-agenten-geexecuteerd-1670397W/?masterpageid=158493
allemaal niets met islam te maken. Die is immers vrede!
http://markhumphrys.com/islam.killings.html

#40 Anton

@36: Aan het werk luiwammes doe er drie en ik help je met de rest.

#41 Prediker

@40 Nogmaals: zo werkt het dus niet.

*Jij* stelt dat het lijstje met fascistische karakteristieken uit #24 keurig past op de islam, en dan is het dus vervolgens aan jou om dat aannemelijk te maken.

Maar zodra jou dit gevraagd wordt, duik je weg en eis je dat jouw opponenten jouw huiswerk voor jou gaan doen.

Wie is hier dus de ‘luiwammes’? Inderdaad, Anton, dat ben jij.

#42 Praedinius

@39: Ik moet eerlijk toegeven dat inderdaad hoewel de wrede moslims ontkennen ook maar iets te maken te hebben met IS wel degelijk verantwoordelijk zijn en zijn geweest voor de talloze slachtingen onder jou en je voorzaten. Honderden miljoenen hebben ze alleen al in de vorige eeuw in Europa om zeep gebracht. Jij bent nog net op tijd de dans ontsprongen. Dat kwam omdat je had weten te verbergen als een lieve leraar.

Maar nu even serieus al weet ik dat je het jezelf hebt verboden. Hoeveel mensen hebben jou voorouders vermoord? Als ze zijn zoals jij moet het om miljoenen gaan.

#43 Bismarck

@39: Mooi stukje spiegelen is dat. Het topic is Anton’s ideologische geestverwant Breivik, maar daar heeft Anton het (begrijpelijk) liever niet over, dus probeert hij het topic te verleggen naar de islam, want daar heeft Anton het wel graag over.

#44 zazkia

Volgens mij probeert iedereen hier fascisme politiek te duiden, muv thalmann die het als esotherisch ziet. Ik zie het zelf eerder psychiatrisch. Zeker in het geval van die Breivik.
Je moet toch wel knots zijn om de illusie te hebben dat de wereld zo maakbaar is.

#45 Sasha Berkman

Daar zeg je wat.

#46 Anton

@41: Zo werkt het wel als je je benauwde policor wereldje wilt ontstijgen. Dus nogmaals: aan het werk. Of niet dan blijf je lekker in de jaren 70 van de vorige eeuw hangen, mij ook best.

#47 Anton

@42: Ik leef in het heden. De geschiedenis kan je niet veranderen, de toekomst wel beinvloeden. De grootste bedreiging van onze vrije westerse wereld is op dit moment de islam. Die moet dus worden bestreden. Zowel voor onszelf als voor de 1,3 miljard moslims die er zelf het grootste slachtoffer van zijn. Dat we onze eigen achterlijk gekend hebben is niet relevant.

Je moet wel een enorme Calvinist zijn om de misstanden van een eeuw geleden te gebruiken om je schuld- en wegmetonsgevoel te voeden.

#48 Benach

@46: Want het is waar omdat Anton het zegt? Zou me trouwens een mooie rechtzaak worden als wie claimt, niet meer hoeft te bewijzen.

#49 Joost

Ah, Anton doesn’t deliver. Again.

#50 Anton

@49: Ik heb de paardjes naar het water geleid, drinken moeten ze zelf doen. Zo gaat dat in de grote mensen wereld.

#51 Anton

@48: Nee hoor niet omdat ik het zeg maar omdat iedereen die zijn oren en ogen een beetje open zet en meer dan twee werkende hersencellen heeft, tot dezelfde conclusie komt.

Dus zeg het maar: doof/blind of geen hersens?

#52 Benach

@51: Ik ben ziende doof of horend blind. Precies omdat jouw stellingname de vragen oproept die Prediker in @41 al stelde.

Om in jouw analogie te blijven. Wat jij doet, is een paardje de woestijn inleiden en wijzen: daar ergens is het water, zoek het zelf maar uit. Vind je het heel vreemd dat een paard dan na een zeker moment sterft van de dorst omdat-ie het water niet kan vinden?

#53 Praedinius

@52: Komt door de moslims. Die hebben het water verstopt.

#54 Prediker

Nee hoor niet omdat ik het zeg maar omdat iedereen die zijn oren en ogen een beetje open zet en meer dan twee werkende hersencellen heeft, tot dezelfde conclusie komt.

@51 Anton heeft overduidelijk niet veel meer te bieden dan drogredeneringen.

Bandwagon (also, Argument from Common Sense, Argumentum ad Populum): The fallacy of arguing that because “everyone” supposedly thinks or does something, it must be right. E.g., “Everyone knows that undocumented aliens ought to be kicked out!” Sometimes also includes Lying with Statistics, e.g. “Surveys show that over 75% of Americans believe Senator Snith is not telling the truth. For anyone with half a brain, that conclusively proves he’s a dirty liar!”

#55 Anton

@54: Klopt dat ik meer te bieden heb. Ga ik daarmee door en dan kan jij de ideologie blijven verdedigen die instabiele sloebers als deze:

http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2014/12/Ismaaiyl-Brinsley-schoot-twee-agenten-dood-in-New-York-wie-was-hij-1671014W/?masterpageid=158493

aanzet to hun gruweldaden. Want islam is vrede of zo.

#56 Joost

@anton:

[img]http://chartporn.org/wp-content/uploads/2012/10/image7.png[/img]

#57 Prediker

@55 Niet alles wat een moslim doet is automatisch het gevolg van de islam.

Gezien alle ophef over excessief politiegeweld (inclusief moord en doodslag) van de politie jegens zwarten, ligt het veel meer voor de hand dat deze meneer Brinsley de twee agenten doodschoot als vergelding voor dat politiegeweld.

Dat staat trouwens gewoon in het artikel waar je naar linkt, dus ik snap niet zo goed waarom je de islam er bij sleept.

Verder had die Brinsley een crimineel verleden, en had hij al verscheidene zelfmoordpogingen gedaan.

#58 Praedinius

@55: Hij reageerde op het politiegeweld jegens minderheden. Ik denk als God of Allah wel zou bestaan dat die ook behoorlijk pissig zou zijn. De ander die ook de afschuwelijke kreet Allah Akbae slaakte had er de pest in de Palestijnse kinderen werden vermoord. Vind jij dat wel leuk? Vul in Ja….. Weet niet….

#59 Joost

@57: Ah, weer een psychiatrisch geval dus.

#60 Praedinius

@59: Hoewel het inderdaad op een psychiatrisch geval lijkt, kun jet ook iets anders bekijken. Mijn zusje van 9 is ooit verkracht. Als ik of desnoods m’n vader of broer haar verkrachter in elkaar zou slaan of desnoods vermoorden, zijn we dan “gek”? Of stel je voor dat m’n zus of m’n vader zelfmoord zouden hebben gepleegd, hoe gek ben je dan als je zo’n verkrachter zelf de nek om draait?

#61 gronk

@60: maar welk leed is Breivik dan in z’n kindertijd overkomen?

#62 su
#63 Prediker

Mijn zusje van 9 is ooit verkracht.

@60 Na je sterke verhalen over je NSB-opa en je joodse moeder; je bijna-schoonvader van de Jehova’s Getuige die jou bijna had vermoord; de broers van je vrouw die alledrie tot tweemaal toe met een zwarte vrouw zijn getrouwd bij wie ze in totaal zestien kinderen hebben verwekt; dat een van die vrouwen de dochter was van een stamhoofd in Sierra Leone; dat een van je neven is getrouwd met een Marokkaanse jongen, dat je dochter verkering heeft gehad met een Indonesisch meisje en alle bliksemaanslagen die jij en bekenden van jou hebben overleefd, zou je zelf ook wel moeten snappen dat dit niet erg geloofwaardig overkomt.

Sterker nog, de meeste mensen zouden zo’n verkrachting van hun zusje vermoedelijk als bijzonder traumatisch en intiem ervaren, en dat niet zomaar op een forum knallen om hun puntje te scoren.

#64 Praedinius

@63: Die verkrachting is meer dan 50 jaar geleden gebeurd. Ik ben zelf ook eens verkracht. Uiteraard ook door een man. Sommigen noemden hem homo, maar dat had er geen flikker mee te maken. Zou je me persoonlijk kennen dan zou je eventueel kunnen raden wie m’n verkrachter was. Dan had ik mogelijk er niet over geschreven. De man was wereldberoemd bij ons in de stad/provincie. Was acteur en radiopresentator. Ik was bij hem in dienst als chauffeur maar toen nog wel minderjarig (18 jaar).
Ik heb een meisje in dienst gehad die was verkracht door een “zwarte”. Ze begon aardig racistische trekjes te vertonen. Ik heb haar verteld over mijn verkrachting. Haar uitgelegd dat ik niet verkracht ben door een homo maar een viezerd. Zij was ook niet door een neger verkracht maar door een ordinaire viezerd. Ze is een paar jaar later getrouwd met…. inderdaad een lekker nikkertje. :-) En toen ik van haar vernam dat het door mijn verhaal kwam dat ze niet mee “racistisch” was heb ik mijn verkrachting aan mijn vrouw verteld. Toen waren we dus al meer dan 20 jaar getrouwd.

#65 Prediker

Ik ben zelf ook eens verkracht. Uiteraard ook door een man.

@64 Dat was natuurlijk in die zes jaar dat je in een Amerikaanse gevangenis hebt gezeten.

Dat verzin ik er nu zelf even ter plekke bij, maar aangezien jij dat voortdurend doet met je levensverhaal dacht ik: kom, ik doe ook een duit in het zakje.

#66 Benach

Zeg Baron van Munchausen, heb je wel eens de kans afgeschat hoe groot jouw verhalen wel waar zouden kunnen zijn? Ik durf te beweren dat ik namelijk op minder dan een uit de triljoen ga uitkomen.

#67 Praedinius

@65: Waarom veronderstel je dat mijn “levensverhaal” verzonnen is? Mogelijk kun er niet bij, snap je het niet, omdat je zelf zo’n ongelofelijk saai leven hebt gehad. En vermoedelijk nog steeds hebt. Maar waarom zou ik dingen verzinnen? Welk belang heb ik erbij? Een “belang” zou bijvoorbeeld kunnen zijn als ik een boek/autobiografie zou uitgeven. Dan kan ik het nu alvast “spannend” maken. Misschien wel van plan zijn om een al dan niet malle partij op te richten waar ik als basis mijn leven beschrijf en hoop dat mensen me gaan aanbidden.

#68 Jim

Ik heb eens een blaar in mijn mond gekregen omdat ik iets te gulzig hele hete soep naar binnen schrokte. Dat is echt gebeurd.

#69 Praedinius

@66: Heb jij al een triljoen verhalen gelezen? Overigens tegen wie heb je het?

#70 Prediker

Maar waarom zou ik dingen verzinnen? Welk belang heb ik erbij?

@67 Weet ik veel. Om interessanter over te komen? Sowieso beroep je je regelmatig op je biografie als autoriteitsargument.

Zo beweerde je dat je behoorlijk wat weet van de islam omdat je best wel wat moslims in de je familie hebt. En dat je behoorlijk wat weet van het jodendom omdat je zelf Joods bent.

Of ben je dat nu alweer vergeten?

#71 Joost

@praedinius Ik zou het leven dat jij claimt te leiden niet als het omgekeerde van saai willen noemen. Je bent overigens niet de eerste die alles overal heeft meegemaakt. Oud-reaguurder Larie kon er ook wat van. Hij was ook overal. Maar hij doseerde het wat beter en in ieder geval een deel van zijn verhalen kon hij aannemelijk maken. Jij vooralsnog niet.

#72 Praedinius

@71: Serieuze vraag. Wat kan ik niet aannemelijk maken?

#73 Praedinius

@70: Stel dat ik claim veel boeken over joden of moslims heb gelezen. Zou je dat wél accepteren? Of zou je zeggen dat ik helemaal niet veel boeken over joden en christenen heb gelezen en dat ik dus onzin klets en jij gelijk hebt?

Of, iets heel anders. Ik zie zojuist een item uit Duitsland over de islamisering. Ik neem aan dat iedereen wel eens islamisering heeft meegemaakt.
Vertel eens hoe je dat hebt ervaren.

#74 Benach

@73: Dan zou ik je vragen naar welke boeken je dan gelezen hebt.

#75 Praedinius

@74: Maar ik heb het niet over boeken maar over mijn “leven”. Moet ik m’n doopceel lichten? Snap je niet dat het helemaal niet “bijzonder” is wat ik zelf heb meegemaakt of binnen m’n (grote) familie? Jij zegt dat JIJ niet zou durven over de verkrachting van je zusje te praten, maar dan denk je dat ik klets als ik dat wél doe?
Toen ik verkracht werd heb ik precies gehandeld zoals veel vrouwen doen. Me eindeloos gaan wassen, me zelf de schuld geven en er niet over durven praten. Kun je er iets bij voorstellen?

#76 Prediker

@75 Je moet Benach en mijn persoontje wel uit elkaar houden, natuurlijk.

Hoe dan ook: wat jouw verhaaltjes vooral ongeloofwaardig maken is de optelsom ervan. En met elk nieuw uitzonderlijk biografisch ‘feit’ dat jij opdist wordt die optelsom minder en minder overtuigend.

Zo is het om voor de hand liggende redenen al hoogst onwaarschijnlijk dat een Joodse vrouw (jouw moeder) zou trouwen binnen een gezin waarvan de vader bij de NSB gezeten heeft; maar het wordt des te ongeloofwaardiger als je ook nog eens vertelt dat de broers van je vrouw alledrie (!) meermalen met Afrikaanse vrouwen zijn getrouwd, bij elkaar zestien kinderen hebben gekregen, en dat een van die vrouwen ook nog de dochter van een stamhoofd uit Sierra Leone zou zijn.

En dan komt er nog een uitzonderlijkheid bij, en nóg een, en nóg een… Wat uiteindelijk rest is een opeenstapeling van sterke verhalen, die jij regelmatig inzet als ‘argument’ (zie bijvoorbeeld #60).

#77 Dante

Heb eens gelezen dat een profeet van God ook een meisje had verkracht van 9? Maar hij was wel met haar getrouwd. Dit heeft natuurlijk niets met de Islam te maken.

#79 Dante

Ik denk zelf dat Breivik meer beïnvloed is door de film Seven. Dat minne minne zelfgenoegzame lachje van die gast. Zo over trots op zijn daad. Walgelijk gewoon. Jammer dat deze man eigenlijk aandacht krijgt, want daar is het hem om te doen. Beter in eenzaamheid laten wegkwijnen.

Eigenlijk is een Breivik te vergelijken met die obscure lieden die de heer Wilders en PVV aanhang bedreigen.

#80 Praedinius

@76: Probeer eens wat minder bevooroordeeld te denken. M’n joodse oma is hertrouwd na de dood van m’n opa met een christelijke man. M’n moeder is dus christelijk opgevoed. En da’s maar goed ook, anders zou ik waarschijnlijk niet eens bestaan.
M’n zwagers zijn gescheiden en hertrouwd met andere donkere vrouwen die zelf kinderen hadden. Ze zijn dus niet van m’n zwagers. Toch zijn ze dus op die manier wel familie van me. Geef eens aan waarom m’n zwager niet getrouwd kan zijn met een dochter van een stamhoofd uit Sierra Leone.
Welk probleem heb je er mee als ik een heel gewone toelichting of andere visie heb over iemand die geestelijk gestoord kan zijn.
Jij hebt mij en iedereen bevolen omdat dat niet overeenkomt met jouw ideeën het dus wel iets fout bij mij moet zijn. Maar echt het is heel gewoon iets wat óók kan. Maar ik wil wel toegeven als je er plezier in hebt dat ik alles maar verzin.

#81 Praedinius

@79: Breivik heeft de nobele opvattingen van de heer Wilders en z’n volgelingen. Daarom weten we ook dat de heer Wilders en z’n volgelingen in principe bloedlink zijn, omdat we deze mensen al van zo’n 70 à 80 jaar geleden kennen in de gedaante van de heer Hitler die ook niks van links en sociaaldemocraten moest hebben. Die mensen die het lef hadden om voor de joden op te komen zoals die verachtelijke mensen nu weer voor de moslims opkomen.

#82 Praedinius

@77: Tja hij was ook pedofiel natuurlijk. Je weet dat Wilders afstamt van katholieken. Mensen die leiders hebben (priesters genaamd) die tienduizenden kinderen te grazen hebben genomen. Wilders heeft zelf eens gezegd dat z’n buren en vrienden niet wilden hebben dat hun kinderen met hem in aanraking zouden komen.
Stadhouders Willem II trouwde met een meisje van 10.

#83 Dante

81 En toch… wie heeft er beveiliging nodig? Wie moet er vrezen voor zijn leven alleen omdat hij zegt wat velen vinden? Iets dat toch eigenlijk zou moeten kunnen in een vrije samenleving? Als we een karikatuur van Hitler zien, gebeurd er niets. Een karikatuur van Jezus? Ach wat gekwetste gevoelens en dat was het. Een karikatuur van onze kindervriend Mohammed…. Terwijl ik maar denken dat geen hond weet hoe deze man eruit zag, blijken veel moslims meteen te zien dat het Mohammed was. Niets dan doodleuzen en bedreigingen. Volgens mij zijn er zelfs doden gevallen bij protesten tegen deze spotprents, zo krankzinnig. Standpunt van sommigen is natuurlijk dat je niet nodeloos moet kwetsen en respect moet hebben enz. Zelf heb ik dat niet zo.
Mijn punt is dat mensen ergens inspiratie uit halen. Breivik uit de film Seven en veel moslims uit de Koran. Op zich niets mis mee, echter de term incident geeft niet weer wat we allemaal kunnen aanschouwen uit naam van de Islam.

#84 Dante

82 Tja dat zal allemaal wel, alleen een opperhoofd van een geloof die een kind van 9 verkracht… Is heel wat anders als priesters die dat doen. Trouwens dat bedoel ik juist. Overal zitten pedosexuelen tussen. Er zullen onder de Islamvolgers ook veel pedofielen te vinden zijn, maar die kunnen altijd zeggen dat hun grote profeet, hun voorbeeld, hun held, door Allah als profeet bestempeld, er ook niet vies van was.

#85 Praedinius

@84: Nee er zijn altijd mensen zoals jij en Wilders die wel weten dat dat huwelijk gewoon te maken had met een soort “bevordering” van een militaire held, maar dit soort dingen jullie weer extra bewijzen hoe achterbaks en laf jullie zijn.
Kijk hier maar eens. http://is.gd/o5zsuw Maar dit is zeker ook door islamisering en geweld vanuit de moslims bedacht, zeker?

#86 Praedinius

@83: Ja, die arme Wilders heeft beveiliging nodig. Hij schopt en schoffeert iedereen, beschuldigt mensen vals, schijt op iedereen inclusief zijn eigen personeel en dan heeft hij ook nog eens beveiliging nodig. Waarvan de kosten hij ook nog eens gedwongen moet aftroggelen van mensen die hem gratis de kont zouden willen likken. Jij lust vast ook wel een likje zo lang je maar mensen maar vals mag beschuldigen.

#87 Anton

@86: Sinds de moord op Fortuyn (Linkse kerk), en de moord op Van Gogh (Allah kerk) weten we dat je voor je leven moet vrezen als je een mening hebt die een van beide kerken niet behaagd.

Schofferen ben ik met je eens, maar om daar nou de doodstraf opt zetten?

Vals beschuldigen gaarne onderbouwen.

#88 Praedinius

@87: Gelukkig dat Breivik 77 leden van de Linkse Kerk om zeep heeft geholpen en het is mooi dat leden van de christelijke en joodse kerken honderdduizenden mensen hebben vermoord die in Allah geloofden. Die gemene Allah die ijskoud zei dat je geen mensen mag vervolgen, terwijl hij wel weet dat jij en je mede-gelovigen er niet zonder kan. Hoeveel heb jij persoonlijk vermoord Anton? En je familie? Of wil jij beweren dat jullie soort geen moordenaars zijn? Is vast komen te staan dat de honderden miljoenen die de vorige eeuw in Europa om zeep zijn gebracht dat dat door moslims met een juichende Allah achter hen is volbracht?

#89 Praedinius

@87: Een valse beschuldiging was o..a. toen een stel een scheidsrechter doodschopten hij beweerde dat ze dat vanuit hun racistische geloof hadden gedaan. De islam is juist niet racistisch en niet discriminerend. Hij (en jij) zijn wel racistisch en discriminerend Jullie soort hebben veruit de meeste slachtoffers gemaakt ook dus onder mijn familie. Of wou je dat ontkennen?

#90 Dante

@85 O maar ik ontken ook niet dat dit een zakelijk huwelijk was. Ook niet dat Mohammed niet onderdeed voor Alexander de Grote. Het gaat erom dat Mohammed, de kindervriend, dit huwelijk consumeerde. En je kunt het leugens noemen maar de meest logische uitleg van dit begrip is dat hij haar ….. Denk maar na. Als het alleen een huwelijk betrof op haar 6e. Had er niet verder hoeven staan dat hij haar consumeerde toen ze 9 was. Maar allemaal leugens natuurlijk. Tenzij je er bij bent geweest niet te bevestigen of te ontkennen. Het gaat me erom dat je nu niet bepaald kunt stellen dat je hem, die Allahs profeet zou zijn, als voorbeeld moet nemen als het op moraal aankomt, want Mohammed sanctioneert kinderverkrachting, zoals gelukkig verreweg de meeste moslims ook niet doen. Dank Allah ervoor dat de meeste moslims Mohammed niet naijveren!

#91 Dante

@86 Oke de heer Wilders is niet zonder zonden lees ik. Niettemin blijft overeind staan dat het krankzinnig is dat hij beveiliging moet omdat mensen hem naar het leven staan. En daaruit kun je in ieder geval afleiden dat kritiek op de Islam of criminaliteit onder de nieuwkomers, levens, levens gevaarlijk is. Hier ook weer die nuance dat de meeste moslims of politieke opponenten hier geen deel aan hebben, fair is fair. Maar het doet er helaas ook niet aan af dat je kunt spreken van gedachten terrorisme.

#92 Dante

@89 ” Jullie soort hebben veruit de meeste slachtoffers gemaakt ook dus onder mijn familie.”

Wie is jullie soort?

#93 Joost

@Praedinius: Graag ophouden met het op de persoon spelen.

@Dante: Bedreigen is hip, en niet alleen in moslimkringen. Vraag het de anti-pieten maar. Vooralsnog wordt er in NL één iemand permanent bewaakt. Eén blijft natuurlijk teveel, maar er zijn er duizenden die openlijk kritiek op de islam hebben die niet beveiligd hoeven te worden.

#94 Praedinius

@91: Moslims worden vele vele vele malen vaker bedreigd ook hier in Nederland. De laatste 50 jaar zijn ze het vaakst slachtoffer geworden van “onze” smeerlapperijen wereldwijd.
In Nederland kun je wel degelijk niet veilig over straat lopen in buurten waar het type mens die Wilders zo aanbidden wonen. Immers Wilders heeft ze toch bevolen erkennen dat ze een minderwaardige verachtelijk fascistische ideologie vertegenwoordigen en dat ze moeten toegeven dat ze de holocaust ontkennen en dat ze heel stiekem pas toen Hans Jansen met een nieuwe vertaling kwam in de Koran hebben geschreven dat je geen Joden mag vervolgen en dat joden en christenen geen ruzie moeten maken over de interpretatie van een boek.
Het staat immers al lang vast dat alle slachtingen vanaf 650 door moslims zijn gepleegd.

@92: Anton is overduidelijk een echte racist is zich er ook zelf van bewust. Hij is voor de volle 100% het prototype waar Wilders het van moet hebben net zoals hij vroeger het schatje van Hitler zou zijn geweest.

#95 Benach

@87: David Copeland, Kreutzberg, KKK, Maxime Brunerie, Timothy McVeigh etc. etc. Iemand?

#96 Praedinius

@93: Die “openlijke kritiek” is dus niet het probleem. Juist omdat ook in de Koran staat dat je dat vooral moet doen. Het gaat om de stiekeme manier waarop Wilders het flikt. Met echte leugens. Echt haatzaaien. Doelbewust mensen tegen elkaar opzetten.
Kijk ook maar eens bijvoorbeeld hier hoe de discussie wordt gevoerd. Iemand beweert iets, vervolgens wordt het weerlegt en dan haalt men de schouder op en zegt dat het anders is en dat men niet tegen kritiek kan. Je kunt allerlei citaten uit de Koran of andere geschriften aanhalen, er is altijd wel iemand die het ontkent of zo interpreteert dat het bewezen is dat de Koran slecht is of moslims heel verdorven wezens zijn en dat je ze dus gerust mag vernederen.

#97 Dante

@93 Kan zijn dat er maar één permanent beveiligd moet worden, echter in mijn ogen is er nogal sprake van zelfcensuur als het op Islamkritiek aankomt en dat niet zonder redenen. Ook wordt Islamkritiek nogal snel in verband gebracht met nazisme, haat,discriminatie, enz. Dat zal soms terecht zijn, maar meestal onterecht. Ik noem dat stille bedreiging.
Als ik kijk hoeveel kritiek er is op overige religies. Joden die het Judaïsme bekritiseren, Christenen die het Christendom verwerpen. Leuk is voor gelovigen anders maar er wordt niemand naar het leven gestaan. Islamcritici zoals Salman Rushdi, de Deense cartoonist, ja dat is toch een ander verhaal lijkt mij. Nogmaals ik ga niet beweren dat elke moslim meteen een bijl ter hand neemt om er eens op los te hakken, gelukkig maar, echter de Islam inspireert juist dat wel te doen als het bekritiseerd wordt en dat vind ik eng.

#98 Dante

@94 Lees je eigen reactie nog eens na. Duidelijk dat je jouw beeld over Wilders en PVV stemmers, vertaalt naar jouw werkelijkheid, maar het hoeft niet persé waar te zijn natuurlijk. Ik lees er namelijk grote onzin in.

#99 Praedinius

@98: Jij leest er voor jou grote onzin in. Dat kan heel goed als je bijvoorbeeld niet zoals ik lid bent geweest van schoolbesturen, wijkraden, redacteur van wijkkranten bent geweest en je kantoor niet hebt gedeeld met die van de wijkpolitie. Jij zult dan waarschijnlijk nooit iets hebben gemerkt van bedreigingen aan je eigen persoon, maar ook jegens je kinderen en medewerkers. Vaak met valse beschuldigingen gepaard. Je hebt vast niet bij een politievergadering gezeten waar het probleem van valse meldingen vooral jegens allochtonen aan de orde kwamen. Vermoedelijk heb jij geen ruiten door je kantoor of bij je thuis ingegooid gekregen.
Of dit allemaal wel en dat het onveranderlijk door islamiserende moslims is gebeurd die je wilden dwingen om ook terreuraanslagen te plegen uit naam van hun verderfelijke ideologie.

#100 Praedinius

@97: Mooi dat de christenen de joden niet hebben vervolgd om hun geloof en dat christenen in Israël keurig vrijgeleide kregen naar elk land waar ze naar toe wilden toen de lieve joden de islamitische Palestijnen hun het land afpakten. Die gemene Palestijnen die volgens hun geloof zeggen dat je nooit iemand land mag afpakken en beweren dat je dat van god moet doen. Dat zou dus dan inhouden dat dan de joden heel gemeen zouden zijn terwijl ze juist de liefste mensen ter wereld en omgeving zijn.
Wel mooi dat jij er achter bent gekomen dat de islam inspireert om mensen te vermoorden vanuit hun geloof al zullen ze dat niet allemaal doen. Maar ja iedereen kan het zien. De massaslachtingen hier in Nederland lopen de hand uit. Niemand durft nog veilig over straat te lopen als die gewoon heeft gezegd dat de islam een verdorven geloof is die stimuleert tot moorden.

#101 Joost

@Dante:

nogal sprake van zelfcensuur als het op Islamkritiek aankomt

Onder welke steen heb jij de afgelopen 10 jaar geleefd?

#102 Prediker

@99 Fraai voorbeeld weer van hoe Praedinius gebeurtenissen uit zijn eigen leven verzint als autoriteitsargument.

Geloofwaardigheid? Onder nul.

#103 Praedinius

@102: Waarom ga je er vanuit dat ik ze verzin? Waarom zou ik ze verzinnen? Het is duidelijk dat een heel groot deel van wat Wilders en z’n volgelingen verzinnen het doel heeft om andere mensen zwart te maken zonder dat ze ook maar enig bewijs voor hun verzinsels te hebben. Jij hebt ook nergens een bewijs voor jou verzinsels.
Maar bedenk eens het volgende. Als iemand kinderen heeft is het dan logisch dat die on een ouderraad gaat zitten? Die ouderraad is onderdeel van een schoolraad. Als iemand verbonden is aan een school is die lid van de schoolraad. Als iemand redacteur is van een wijkkrant heeft die veel contact met de politie. Als zijn kantoor toevallig wordt gedeeld met die van de politie krijgt die meer dan gebruikelijk meer informatie dan anderen. Als je lid bent van een wijkraad heb je meer contact met andere buurten en instellingen. Je spreekt meer met wethouders e.d. dan iemand anders. Je hebt ook te maken met politieke partijen. Mensen spreken je ook vaak aan of ergens op aan over iets. Dat zijn toch helemaal geen “bijzondere zaken”?

#104 Dante

@101 noem eens een paar mensen die in de voetstappen van Rushdie kritiek op de Islam hebben geleverd?

#105 Dante

@100 tja de koran geeft nu eenmaal een heel ander beeld van joden dan dat ze lieverdjes zouden zijn. Punt is en blijft dat de Islam wel degelijk inspireert mensen te doden die haar bekritiseren of de rug willen toekeren.

#106 Praedinius

@104: Gelukkig is het al lang wetenschappelijk vastgesteld dat als je kritiek had op het christendom je gewoon altijd veilig kon leven. Je werd nooit afgemaakt als ketter o.i.d. Moslims zijn daarentegen wel allemaal heel verdorven mensen. En weet je wat ook nog ze gemeen van ze is? Ze weigeren toe te geven dat ze dat zijn. En of je nu 1, 10, 100, 1000 of 10.000 van hen vermoord, ze blijven weigeren slechte mensen te zijn. Het is maar goed dat de lieve christenen in Irak, Afghanistan en Iran en duizenden van hen hebben vermoord, met goedvinden van god, want anders zou de wereld er helemaal slecht aan toe zijn geweest.
Overigens was “De Duivelsverzen” van Rushdie geen kritiek op de islam maar een spot/satire waarin Mohammed te kakken werd gezet. Als ik van Jezus een homo maak die is gekruisigd nadat hij in het openbaar heeft staan zoenen met een Judas, terwijl hij wel wist dat god, zijn eigen vader nota bene had gezegd dat homo’s de doodstraf moesten krijgen, krijg ik ook pissige christenen achter me aan en is me het daadwerkelijk overkomen dat ik door deze vorm van spot bijna vermoord ben.
Maar christenen zijn wel degelijk lief. Toch?

#107 Praedinius

@105: Ja, terwijl iedereen weet waar dat staat. In de Bijbel staat dat zelfs als je voorouders iets hebben uitgevreten dat jij dan eventueel vervolgd mag worden en dat daarom de joden dus vervolgd werden terwijl in de Koran juist staat dat dat nooit mag, waarmee die wrede Koran dus durft te beweren dat christenen fout zaten toen ze de joden vervolgden. Mooi toch dat in de Koran zou staan dat je nergens kritiek op mag hebben, terwijl er wel degelijk staat dat je juist wel mensen moet respecteren die kritiek heeft, maar dat ze dat heel stiekem hebben verborgen zodat jij dat nergens kunt vinden. Wel staat er dat je nooit mensen vals mag beschuldigen. Dat is dus ook weer strijdig met jou overtuiging.
Maar stel je nu eens voor dat je deze pagina’s eens gaat bekijken. http://www.cie.ugent.be/bogaert/bogaert12.htm Ik beloof je dat ik je niet zal verraden als je een beetje beter gaat nadenken. Laat maar even de teksten zien waaruit blijkt dat de Koran wel degelijk heel slecht en verdorven is.

#108 Prediker

Gelukkig is het al lang wetenschappelijk vastgesteld dat als je kritiek had op het christendom je gewoon altijd veilig kon leven.

@106 Tu quoque-argument. Ook wel ‘jijbak’. Een bekende drogreden.

Als ik van Jezus een homo maak (…) krijg ik ook pissige christenen achter me aan en is me het daadwerkelijk overkomen dat ik door deze vorm van spot bijna vermoord ben.

Vandaar natuurlijk dat er na Life of Brian door de paus werd opgeroepen de leden van Monty Python te vermoorden, en dat diverse distributeurs op straat werden afgemaakt.

O, wacht…

#109 Praedinius

@108: Nou vooruit dan maar. Er is al lang wetenschappelijk komen vast te staan dat men in vrijheid kritiek op het christendom mag geven en dat men dan nooit bang hoeft te wezen om afgemaakt te worden. En dat er eigenlijk een maandelijkse feestdag van rouw moet zijn voor de miljoenen lieve kritische christenen die door de moslims zijn vermoord.
Waarom wel je toch zo dolgraag je feestje om mensen die jou niks hebben gedaan de grond in te trappen? Heb je deze link al bekeken? http://www.cie.ugent.be/bogaert/bogaert12.htm Nogmaals en ook aan jou. Ik zal je niet verraden. En sterker nog, jij mag als je dit hebt gelezen samen met Wilders een oproep doen om bijvoorbeeld mijn moslimfamilie de grond in te trappen, omdat hun geloof nu eenmaal strijdig is met die van jou en Wilders en dat we daar rekening mee moeten houden.

#110 Prediker

Waarom wel je toch zo dolgraag je feestje om mensen die jou niks hebben gedaan de grond in te trappen?

@109 Ik trap geen mensen de grond in; ik trap argumenten de grond in: jouw argumenten.

Want het zijn flauwe en oppervlakkige argumenten, en niet zelden zelfs pure drogredeneringen.

#111 Dante

@106 Inderdaad in de middeleeuwen kon je maar beter ook niet zeggen dat Jezus een klootzak was. Zelfs zo dat als je ook maar iets afweek van de ware kerk, je je leven niet zeker was. Er was religieuze politie in de vorm van de inquisitie en wat zijn er wat over de kling gejaagd. Eigenlijk zie je in een aantal Islamitische landen het leven van destijds. Gelukkig is het geschiedenis geworden. Denk jij dat de Islam of de bevolking die haar aanhangt wat achterlopen op het westen?
En ja, het westen zal het nooit goed doen. Ingrijpen is niet goed, maar niet ingrijpen ook niet. Helaas of niet worden de meeste moslims door hun mede moslims over de kling gejaagd, dit bij gebrek aan steeds minder andere groeperingen misschien? Zie het zo. Jij streeft een multiculti samenleving na, de meeste Islamlanden lijken de voorkeur te geven aan een monocultuur.

Ik geef toe ik heb nog nooit een koran gelezen. Heb er wel 1 tje. Al meer dan 10 jaar. Was ooit eens van plan mij erin te verdiepen, alleen na wat bladeren, ja wat een gezemel en geen zin enzo, dat ga ik echt niet volhouden dat gezwam. Ben overigens redelijk goed thuis in de bijbel. Dat is nogal onzin. Zal de koran daarvan verschillen?

Trouwens als ik jou pro islam reacties lees vraag ik me af of de meeste moslims wel moslim zijn. Een en al vrede en tolerantie en goedheid. Of hebben die een andere versie van de koran ofzo?

#112 Sigi

Mozes/Moesa kriebel nog aan toe.
Ik mag toch hopen dat men door heeft dat de mens meer is dan zijn/haar geloof alleen?

#113 Praedinius

@111: Wat het laatste betreft; ISIS is geen islam. Heeft er geen fluit mee te maken. Dat zie je ook op de site waar ik naar heb gelinkt als je bovenaan de index klikt. (http://www.cie.ugent.be/bogaert/bogaert43.htm ) Ja, moslims zijn wel degelijk tolerant. En jou beeld is dus verkregen uit de leugens die anderen je voorhouden Dat doen ze met opzet. Maar ik wil een hééééél klein beetje begrip voor ze tonen. Als je je hele leven hebt geleerd dat jou geloof en overtuiging de beste zijn dan zou het nogal raar zijn als zo iemand gaat zeggen, ik weet wel dat de Koran/islam beter is, maar ja, ik heb nu eenmaal een ander geloof. Zoiets is praktisch voor niemand op te brengen. Je gooit je hele cultuur en achtergrond weg, Je gooit ook weg wat je van je ouders en op school hebt geleerd.
Ik heb wel degelijk deels min of meer beroepshalve de Koran en Bijbel moeten lezen of althans ik ben redacteur geweest van een “kinderbijbel” Van de Koran had ik maar een vaag beeld. Dat kwam pas nadat ik familie en kennissen kreeg die er iets meer van wisten. En sinds internet kun je gewoon heel gemakkelijk naar soera’s of verzen zoeken om zaken te controleren. Eén van onze dochters is net gestopt met haar studie godsdienstgeschiedenis.
Waar het echter bij de hele discussie om gaat is het volgende:
Ik ben superieur aan jou, Jij zegt dat je superieur bent aan mij. Nederland is superieur aan Frankrijk. Fransen denken dat Frankrijk superieur is aan Nederland. Christenen zijn superieur aan joden en moslims. Joden achten zichzelf de beste. Enzovoort enzovoort.
De “beste” te zijn hoort bij mensen.
Wat je echter nooit mag doen is andere mensen, hun land en/of cultuur als “inferieur” neerzetten. Dat is dus iets wat Bolkestein, Fortuyn en Wilders hebben geflikt met betrekking tot moslims en Arabische landen. Zelfs Griekenland is door Bolkestein nog als “inferieur” betiteld.
Het is logisch dat mensen daar kwaad over worden en soms wel eens letterlijk gaan doorslaan in hun reactie.
Als je ook nog eens nagaat dat juist een aantal Arabische landen de uit Europa gevluchte joden onderdak hebben geboden en dat die landen later nog eens te horen krijgen dat ze antisemitisch zouden zijn, terwijl je als je eventueel “gemeen” zou zijn, je zou kunnen zeggen dat ze die joden alleen maar hebben opgevangen omdat dat in de Koran staat, maar anders hadden ze ook laten barsten.
Die landen zijn ineens antisemitisch omdat ze de joden niet naar Palestina wilden laten “vluchten”.

#114 Praedinius

@112: Het is je cultuur en inderdaad dat is praktisch alles wat de mens mens maakt.

#115 Sigi

@114
Zeg je nu dat de ene moslim/christen zo’n beetje gelijk is aan de andere ongeacht waar hij woont en wat hij verder doet?

#116 Praedinius

@115: Nee, precies het tegenovergestelde. Waar ze gelijk in zijn is de mens. Mensen hebben verschillende culturen. Zonder die verschillen zou je ze moeilijk als mensen kunnen herkennen. Dan worden we een soort dierensoort.

#117 Joost

We zíjn een diersoort.

#118 Praedinius

@117: Ik was al een beetje bang voor deze reactie maar het gaat me er dus om om mensen en dieren van elkaar te scheiden in categorieën. Vogelspinnen zijn andere dieren dan vogels. Ze leggen net als vogels eieren. Vogels leggen eieren en hebben een snavel. Zogen hun jongen niet. Een vogelbekdier heeft een snavel, legt eieren en zoogt haar jongen wel.
Het enige specifieke wat de ene mens van de ander onderscheidt is de cultuur.

#119 Prediker

Het enige specifieke wat de ene mens van de ander onderscheidt is de cultuur.

@118 Ook andere primaten blijken cultuur te hebben. Zo is er een groep chimpansees in Zambia die er schik in heeft om de oren te versieren met grassprieten.

#120 Praedinius

@119: Dat weet ik. Je gaat er iets te diep op in. Het ging me puur om mensen te definieren aan de hand van hun cultuur. Dat maakt niet uit of er (andere) dieren ook een eigen cultuur hebben.

#121 Benach

Als je ook nog eens nagaat dat juist een aantal Arabische landen de uit Europa gevluchte joden onderdak hebben geboden en dat die landen later nog eens te horen krijgen dat ze antisemitisch zouden zijn, terwijl je als je eventueel “gemeen” zou zijn, je zou kunnen zeggen dat ze die joden alleen maar hebben opgevangen omdat dat in de Koran staat, maar anders hadden ze ook laten barsten.

Welja, dat argument kennen we. Welke landen waren dat ook alweer? Voornamelijk Marokko. En welke Arabische landen organiseerden pogroms tijdens of vlak na WO2 of ontnamen de joden allerlei rechten die ze in de loop der millennia hadden opgebouwd? Marokko, Algarije, Libië, Egypte, Libanon, Tunesië, Irak, Jemen, Syrië enz. Maar nee, dat heeft niets met antisemitisme te maken.
Dat in veel van deze landen Mein Kampf een bestseller is, heeft niets met antisemitisme te maken.
Dat in veel van deze landen tegenwoordig er overwegend negatief tot zeer negatief over joden wordt gedacht, heeft ook niets met antisemitisme te maken.

Ad infinitum ad nauseam.

#122 Benach

Wat je echter nooit mag doen is andere mensen, hun land en/of cultuur als “inferieur” neerzetten. Dat is dus iets wat Bolkestein, Fortuyn en Wilders hebben geflikt met betrekking tot moslims en Arabische landen. Zelfs Griekenland is door Bolkestein nog als “inferieur” betiteld.

En om even door te gaan: als jij van mening bent dat inferioriteit niet zou mogen, prima. Dan zou ik zeggen: vertrek naar Noord-Korea of Iran of Saudi-Arabië. Die landen hebben een cultuur die stuk voor stuk gelijkwaardig is aan de onze, want alle burgers hebben daar dezelfde rechten als wij hier, hebben dezelfde vrijheden als hier, hebben dezelfde ontwikkelingsmogelijkheden als hier, hebben dezelfde technologische stand als hier, hebben dezelfde onafhankelijke rechtspraak als hier, hebben dezelfde liberale rechtsstaat als hier, hebben dezelfde persvrijheid als hier, hebben dezelfde rechten voor minderheden als hier, hebben dezelfde godsdienstvrijheid als hier, hebben dezelfde levensverwachting als hier, hebben dezelfde mate van gezondheidszorg als hier enz. enz.

Hoe naief wil je zijn om al deze landen op al deze fronten gelijkwaardig aan onze westerse samenleving te veronderstellen.

#123 Benach

Daarmee gun ik de bewoners in al deze landen met alle liefde en plezier dezelfde rechten en vrijheden als wij dat kennen. Ik heb ook niets tegen moslims en ik voel geen enkele verwantschap met Fortuyn, Bolkestein of Wilders en hun vrienden.
Maar ik ben wel van mening dat Praedinius dan een goede verklaring moet geven waarom in landen waar veel moslims wonen goed correleren met landen waar een hoge mate van analfabetisme heerst, hoge kindersterfte heerst, weinig persvrijheid heerst, waarom er vaak in dergelijke landen een extreem arm-rijk verschil is, waarom er vaak geen onafhankelijke rechtspraak is enz. enz.

Of heeft dat te maken met het El Niño effect?

#124 Joost

@Benach: Er zijn zoveel correlaties. Alleen als je, zoals jij lijkt te doen, de causaliteit wilt leggen bij de islam, dan zit me toch iets dwars: Christelijk Afrika en – in mindere mate – Zuid-Amerika. Sluiten ook goed aan op je lijstje, maar zijn dus niet islamitisch.

Als je het dan toch over correlaties hebt, dan weet ik nog wel een andere: koloniale bemoeienis vanuit Europa.

Of heeft dat te maken met het El Niña-effect?

#125 Praedinius

@121: Zie je hoe makkelijk je in de luren laat leggen? De Arabische landen hebben de Joden geholpen. (Inderdaad Marokko het meest, maar dat had deels te maken met het dichtbij Europa liggen. De route was makkelijker.)
Toen de Joden het klaar kregen om Palestina te veroveren als goedmakertje voor hun vervolging/Holocaust stonden de Arabische landen uiteraard daar niet om te springen. Waarom moesten de Palestijnen bloeden voor iets waar ze part noch deel aan hadden.
De islam is voor 100% niet antisemitisch. Hoe graag je de bevolking beveelt te accepteren dat dat juist wel waar is.
De joden hebben zich na de oorlog vijandig gedragen tegen de landen die hen hebben opgevangen. Dat is enigszins begrijpelijk omdat die landen uiteraard niet toelieten dat de joden zich in Palestina zouden gaan vestigen. Nu weet ik wel dat die landen omdat ze islamitisch waren/zijn minderwaardig zijn aan de joden omdat die immers door god uitverkoren zijn. Zij hebben ook niet voor niets in Israël de wetten bedacht dat alleen joden naar Palestina mogen terugkeren. Wetten die door iedereen dienen worden te gerespecteerd.
Mooi ook dat je op Mein Kampf wijst. Gebleken is dat dat die het meest gelezen wordt in die landen. Daar zijn geen bewijzen voor, maar dat is weer het bewijs hoe minderwaardig die landen zijn die weigeren toe te geven dat de joden wel het recht hebben op diefstal van land land en als je het daar niet mee eens bent ben je antisemitisch bezig. Joden zijn lief!
Maar ondertussen… Ik heb Mein Kampf ook meerdere keren gelezen, ben zelf bezig geweest om ‘m uit te geven, niet omdat ik het boek zo fantastisch vond, maar om mensen te waarschuwen dat er ooit weer een ziek figuur als Hitler op zal staan.
In Nederland is dat inmiddels Wilders. Zijn ideeën komen behoorlijk overeen met die van Hitler. Maar het is ook Hitler geweest die de Joden wilde helpen in ’38 om uit Europa te vertrekken om zich in Palestina te vestigen. Die gemene Palestijnen weigerden echter die miljoenen joden op te nemen. Dat kwam omdat ze een pest aan joden hadden. Puur uit antisemitsme dus.
Wilders EIST dat de 50 miljoen moslims die inmiddels hun terreurbewind in Europa uitvoeren stante pede uit Europa vertrekken om zich weer in hun eigen inferieure gebieden te vestigen.

#126 Praedinius

@123: Terwijl de landen waar het christendom overheerst mensen gemiddeld minstens multimiljonair zijn. Praktisch heel zwart Afrika komt om in het geld, dankzij het christendom.
Ik weet zeker dat je een lijst kunt maken van islamitische landen waar men van de armoede omkomt omdat men er islamistisch is. Dus op het moment dat ze toegeven verdorven en slecht ze zijn en overstappen op het christendom dat men dan onmiddelijk schatrijk wordt, nou ja, eerst zullen natuurlijk zoals vroeger de niet-christelijke leiders en hun volgelingen uitgeroeid moeten worden maar daarna is iedereen schatrijk. Dan zal men ineens ontdekken hoe fijn het is om mensen te discrimineren en te wijzen op de zegen van god door mensen waarvan de voorouders iets stouts hebben gedaan weer te vervolgen. Iets wat onder de islam niet mag.

#127 Praedinius

@124: Als je ook nog eens kijkt naar de landen waar ook nu nog nog echte armoede heerst dan sta je nog raar te kijken.
Vergelijk dit http://is.gd/MOEgWM met dit http://is.gd/mWom9F
Uiteraard kún je het verband helemaal niet leggen met een religie.
Sterker nog, als je dat wel zou doen, dan zou je bijvoorbeeld het aan religie te danken hebben dat de Arabische landen een veel hogere ontwikkeling hadden tussen de jaren 0 en 1000. En dat onze Europese ontwikkeling juist te danken is geweest aan de veroveringen van landen waar een relatieve welvaart heerste.
De indianen hadden geen honger toen ze hun land moesten afstaan aan de Europeanen. Indonesië kende dat probleem ook niet. Het was en is een islamitisch land. Nederland is mede door dit land heel erg rijk geworden. Niet door het christendom er te brengen. Sterker nog, die christenen hebben dat land moeten verlaten toen we Indonesië kwijtraakten en daarvan heeft een groot deel jarenlang de status gehad van wat nu de moslims en m.n. de Turken en Marokkanen hebben dan wel de asielzoekers. Slechte mensen dus die alleen maar een het profiteren zijn met steun van de linkse kerk.

#128 Benach

@124: wel Joost, de correlatie is veruit het sterkst met islamitische landen en in mindere mate met Christelijk Zuid Afrika of Zuid Amerika. Mijns inziens heeft dat niks te maken met El Nino of El Nina. Het heeft ermee te maken o.a. dat wij in West-Europa bepaalde verworvenheden hebben die ontstaan zijn als gevolg van absolute vorsten en een overheersende christelijke traditie.
Zo is onze liberale rechtsstaat het gevolg van de Franse Revolutie, Voltaire, Montesquieu en Popper. Kun je misschien beweren dat sommige moslims al een scheiding der machten kenden maar dat idee vatte in Europa vrijwel geen zaad.
In Zuidelijke Afrika en America is inmiddels hebben veel van die landen een soort van democratie. Die democratie is nog niet zo ver ontwikkeld als de onze maar begint langzaam vooruit te komen. Anders gezegd: waren de meeste Oostbloklanden binnen enkele jaren na hun revolutie een stabiele democratie, is dat bij Egypte nog heel ver weg.

@127: goh, en ik maar denken dat de islam tussen het jaar 0 en 622 niet bestond. Wel hadden we in die periode her en der wat Romeinen en waar die afwezig waren, wel wat Germanen of Friezen enzo. Je kon recentelijk in Leiden in het Museum voor Oudheden zien dat zij qua technische vaardigheden niet onder deden voor heel veel islamitische broeders.

@126: dat zeg ik dus niet. Maar een tribale samenleving met heel duidelijke genderrollen is fnuikend voor de persoonlijke zelfontplooiing. En zeg nu zelf: waar vindt meer eerwraak plaats, in Libie of in Zuid-Afrika?

De joden hebben zich na de oorlog vijandig gedragen tegen de landen die hen hebben opgevangen. Dat is enigszins begrijpelijk omdat die landen uiteraard niet toelieten dat de joden zich in Palestina zouden gaan vestigen.

Vertel? Wat hebben die verdraaide joden gedaan dan dat ze na 2000 aanwezigheid in Algerije ineens hun staatsburgerschap verloren?

Ik beveel uit naam van de islam helemaal niets. Maar er zijn goede redenen om aan te nemen dat het wel een bestseller is. En de redenen om het te promoten worden, zie link, hebben ook niets met de islam te maken. Helaas denken de verkopers zelf daar anders over.

Je begaat bovendien een historische misser als je Israël wil zien als goedmakertje van de holocaust. Mais non. Het is een goedmakertje voor 2000 christelijk en islamitisch antisemitisme en waarvoor al minimaal sinds de Napoleontische tijd een luisterend oor voor is.

#129 Benach

Sorry, ging iets fout met copypasten. Kan een moderator hier ff de schaar correct inzetten voor me?

#130 Joost

Het heeft ermee te maken o.a. dat wij in West-Europa bepaalde verworvenheden hebben die ontstaan zijn als gevolg van absolute vorsten en een overheersende christelijke traditie.

Je zet wat arbitraire referenties op en verklaart zonder onderbouwing dat dat oorzaken zijn. Dat is jouw perceptie, die niet bepaald wordt ondersteund door feiten. Rusland is bijvoorbeeld een tegenvoorbeeld en de recente geschiedenis van Europa als geheel (14-18, 39-45) lijkt me ook voldoende om je claim twijfelachtig te noemen.

Ik blijf erbij dat westers (neo-)kolonialisme een veel betere verklaring is dan de islam.

#131 Praedinius

@128: Nou vooruit dan maar. Ik ben het een beetje zat. Het is jammer dat jij je leven niet veilig bent maar anders zou je klip en klaar kunnen aangeven dat zelfs voordat god bestond de islam al antisemitisch was. Dat het gewoon een heel gemene truc van de moslism was dat de joden met seun van de linkse elite naar de Arabsiche alnden werden gelokt om daar in slavernij gevangen gehouden te worden en dat ze pas rond ’56 hebben kunnen vluchten uit die slavernij net zoals ze dat 34000 jaar geledenook deden en toen ze het door god beloofde land Palestina verkregen. Dat land wat jarenlang door de Palestijnen bezet was en nog steeds grote delen door de Palestijen bezet wordt. Het is zo jammer dat god heeft gezegd dat je die gasten maar langzaam moet uitroeien want anders waren we nu af geweest van die gasten die ook nog eens naast de haatzaaide Koran Mein Kampf hebben liggen, waar overduidelijk staat dat de sociaaldemocraten niet zulke frisse mensen zijn omdat ze met de joden heulden terwijl die etterbakjes nu weer opkomen voor een nog misdadiger en gruwelijker volk, namelijk de moslims.
Kun jij nog even vertellen waarom de Palestijnen hun land moesten inleven aan de joden. De meesten weten dat niet meer maar jij kan je ze dat wel eventjes netjes vertellen en als men dan nog steeds maar weer probeert om je uit te leggen dat er geen reet van klopt dan moeten we toch maar denken aan methodes die we niet graag nog eens willen toepassen, maar waar Hitler toch wel weer goed in was. Laten we afspreken dat als wij een soort Holocaust willen gebruiken dat we niet de fout maken van Hitler door de joden daarvoor te gebruiken maar de moslim s en degenen die achter hen staan. Die zijn altijd al de grootste veroorzakers van alle ellende op de wereld geweest.

#132 Benach

@130: Joost: Mag je vinden. Maar Rusland heeft nooit een periode gekend waarin er een publiek debat over de staatsvorm werd gevoerd. Een revolutiejaar a la 1848 heeft Rusland niet gekend.
Nogal zinloos om dan van de Russen te verwachten dat het succesvol de transitie maakt van absolute monarchie naar democratie. Idem een land als China.
De vanzelfsprekendheid van een heerser om op zijn plek te blijven met of zonder wil van het volk zitten was tot heel recent heel groot in de islamitische wereld. In Europa is die vanzelfsprekendheid al eeuwenlang controversieel. Europa is staatkundig veel meer versnipperd geweest de afgelopen 1400 jaar dan de islamitische wereld.

@131: Ga ergens anders huilie doen jankerd. Jij geeft op geen enkele van mijn verifieerbare argumenten ook maar een redelijke tegenwerping behalve dat “de islam is echt niet antisemitisch hoor.” Ik vind dat een zeer pover argument ten opzichte van een hele reeks argumenten die ik geef. Nondeju, kan je alsjeblieft eens ingaan op andermans argumenten?

De grote rest zijn een reeks opmerkingen die je probeert mij in de schoenen te schuiven zoals “Laten we afspreken dat als wij een soort Holocaust willen gebruiken dat we niet de fout maken van Hitler door de joden daarvoor te gebruiken maar de moslim s en degenen die achter hen staan. Die zijn altijd al de grootste veroorzakers van alle ellende op de wereld geweest.”
Ik beweer nergens dat moslims de veroorzakers zijn van alle problemen. Ik beweer nergens dat ik voor een nieuwe holocaust ben. Ik beloof je zelfs helemaal niets.
Wat mij betreft is het simpel: ja, moslims hebben een flinke achterstand als het aankomt op de verworvenheden die wij kennen. Maar tegelijkertijd hebben moslims ook de beschikking, boeken, publiek debat, films etc. om zelf die verworvenheden zich eigen te maken. Laat ze dat ook zich eigen maken, laat de islamitische wereld zich zo snel mogelijk zich ontwikkelen als de onze en ik zal vooraan staan om van alle landen uit de islamitische wereld zeggen: “well done guys. En laten we hopen dat al jullie landgenoten er de vruchten van plukken.”

#133 Praedinius

@132: Het staat voor de volle 100% vast dat de islam juist niet antisemitisch is. Hoe graag velen en vooral de joden het willen horen. Neem dit nog eens door: http://is.gd/YznfKE Vermoedelijk klopt er niks van en dan komen er vast wel weer bewijzen van jou die je even niet kunt bewijzen maar dat in ieder geval wel bewijst dat je best zonder bewijzen de moslims mag vervolgen omdat ze altijd de joden hebben vervolgd.
Je ontkent ook doodleuk dat de Holocaust niets met de jatterij door de joden te maken heeft. Terwijl de joden het zelf nota bene gebruiken. Wat geeft hen anders het recht? De Wet op terugkeer?
De joden kennen een wet van terugkeer. De Palestijnen mogen niet terugkeren naar hun land. Ik wel en ik kan zelfs vragen of er een stukje voor mij gejat mag worden. Dat zijn geen “grapjes” van mij maar gewoon aantoonbare waarheden terwijl jij niks dan het geleuter van anti-moslims nablaat. Moslims hebben geen achterstand. Jij hebt dat. Jij hebt niet geleerd om feiten te controleren. Jij bent net als de Wilders-volgelingen. Ik wil niet graag dat moslims zich gaan ontwikkelen volgens “jouw wereld’. Dat zou dus dan inhouden dat ze racistisch worden, mensen gaan discrimineren, vals beschuldigen en proberen te onderdrukken. Dat hebben we de eerste helft van de 20e eeuw al voldoende meegemaakt. Dat zou je hebben geweten als je je had ontwikkeld.

#134 su

@132 Maar Rusland heeft nooit een periode gekend waarin er een publiek debat over de staatsvorm werd gevoerd. Een revolutiejaar a la 1848 heeft Rusland niet gekend.

Jij denkt zeker dat de soviets (als in arbeidersraden) uit het niets zijn ontstaan? Ook leidde de Franse revolutie niet meteen naar een democratische systeem zoals we nu kennen, maar mondde het uit in een dictatuur onder leiding van Louis Napoleon.

#135 Benach

@134: Klopt. Maar daarom heeft Frankrijk slechts een stuk of zes republieken gekend sinds 1815. Omdat die verdraaide Fransen nog wel eens een publiek debatje voeren over de staatsinrichting. En de radenrepubliek heb ik al uitgelegd. Maar los daarvan: is die radenrepubliek van boven of van onderen opgelegd? Heeft die uberhaupt langdurig gefunctioneerd?

@133: Allemaal irrelevant. Ik heb nergens in mijn betoog de huidige wetgeving van Israel genoemd. Heel bewust. Jij probeert weer eens een jij-bak uit te lokken door Israel erbij te halen. Zelfs als ik je stokpaardje, de Palestijnse vluchtelingen, er niet bij neem, dan blijft er genoeg andere problematiek over.
Moslims hebben geen achterstand? Vreemd toch dat bijv. Zuid-Amerika en Zuidelijk Afrika veel betere statistieken scoren als het gaat om geletterdheid. Heel vreemd toch dat de vrijheden met name onder islamitische landen onder druk staan. enz. enz.

Allemaal gewoon te controleren feiten. En ja, je zult vast en zeker ook landen vinden die er niet mee correleren. Maar de het verband is op zijn zachtst gezegd opvallend.

#136 su

@135 De soviets zijn, zoals de gehele revolutie, gekaapt door de Bolsjewieken. Als systeem ontstonden ze tijdens de revolutie van 1905 vanuit het proletariaat, dus van onderop. Het idee dat Rusland en omliggende landen in een soort politiek ideologische niemandsland verkeerde die vanuit het buitenland tot revolutionaire gedachte opgezweept moest worden is lachwekkend. De revolutionaire krachten onder de (land-)arbeiders waren juist ver ontwikkeld en het politieke debat deed zeker niet onder voor de rest van Europa.

Feit is dat het stichten van wat wij onder democratieën verstaan een stuk langer heeft geduurd dan de revolutiejaar van 1848. Zelfs langer dan het bestaan van de Soviet Unie in zijn geheel.

#137 Benach

@135: Correctie: het zijn niet moslims die een achterstand hebben. Het moet “islamitische landen hebben een achterstand.” zijn. In de snelheid een typfout van mijn persoontje.

@136: Noemde niet voor niets filosofen over een periode van twee eeuwen. Over de bank genomen zijn voor een Europeaan de afgelopen decennia ongeveer de veiligste en rustigste geweest van de afgelopen eeuwen. Mede te danken aan de stabiliteit van de liberale democratieën.

#138 Praedinius

@135: ik controleer feiten. En ik weet ook veel meer. Soms hoef ik ze niet eens meer te controleren. Jij gaat weer een soort nonsens poneren over hoe achterlijk moslims zijn en dan moet ik eventjes bewijzen dat dat niet zo is. En doe ik dat dan zeg jij dat dat geen bewijs is of dat dat door of dankzij geweld van moslims komt die in de Koran hebben staan dat het sus en zo is en dat ik dat ontken. Maar het enige waar je mee bezig bent is om jezelf te verdedigen om mensen (weer) te kunnen discrimineren. Je haalt kaarten erbij om je recht te om te bewijzen dat in sommige landen men niet vrij is en dat dus voor jou een reden is om dat hier ook maar te bereiken. Immers waarom streef je er anders zo naar om mensen te gaan discrimineren? Israël kent nauwelijks vrijheden. Discriminatie staat als één van de weinige landen direct in de wet. (Discriminatie komt overal voor maar is in principe overal verboden)

#139 Praedinius

@137: Da’s waar terwijl alle andere landen superieur zijn. Wist je dat de atoombommen in Iran zijn gebouwd door joden die ontvoerd zijn en gedwongen werden door de islam om die bommen te maken?
En wist je dat Irak sinds er honderdduizenden moslims door christenbommen zijn afgemaakt en de VS er de leiding heeft gekregen grote vooruitgang is geboekt in de wetenschap? Kijk eens naar centraal Afrika. Meest christenlanden. Welvarend en machtig. Overigens zit ik toch met één puntje. Hoe komt het dat in Nederland veruit de grootste stommelingen zich hebben geschaard achter een echte racist? Zou het misschien daarom komen dat het sinds 2008 zo slecht gaat met Nederland?

#140 Benach

@138: Ik zei al: Israel heeft hier geen fuck mee te maken. Laat die buiten beschouwing. Staat discriminatie in de Franse, Nederlandse, Belgische, Duitse, Tjechische, Engelse, Ierse etc. wetgeving?

@139:

Wist je dat de atoombommen in Iran zijn gebouwd door joden die ontvoerd zijn en gedwongen werden door de islam om die bommen te maken? En wist je dat Irak sinds er honderdduizenden moslims door christenbommen zijn afgemaakt en de VS er de leiding heeft gekregen grote vooruitgang is geboekt in de wetenschap?

Zo, geef daar eens een referentie van? Oh, je bedoelde het cynisch. Wel, we hebben het over culturele verworvenheden. Een bezetting van een paar jaar verandert de culturele verworvenheden van een groep mensen niet. Dat kost minimaal decennia om te veranderen.

#141 su

@137 Over de bank genomen zijn voor een Europeaan de afgelopen decennia ongeveer de veiligste en rustigste geweest van de afgelopen eeuwen.

Dat is nogal een arbitraire grens. Als je de vorige eeuw neemt, dan was het een van de meest bloedige periodes in ons geschiedenis. Even goed onder leiding van de liberale democratieën.

#142 Benach

@141: Nou nee, of wil je beweren dat de voorafgaande periode, de Weimarrepubliek of het Duitse Keizerrijk, het toonbeeld was van een liberale democratie?

#143 Praedinius

@140: Je bedoelt gewoon. Ik wil het niet meer over Israël hebben. Want dan kom ik er niet meer uit. Ik wil het er nog wel over hebben dat men antisemitisch is en dat gaat over het land Semitië waar de liefste mensen wonen ter wereld. Ik wil wel er op wijzen (bedoel jij dus) dat alle landen die niet dol zijn op Semitiërs heel fout zijn. Want ze respecteren mijn mening niet. Dat zeg jij dus.
Maar echt, nog steeds probeer je je eigen discriminatie te rechtvaardigen. Steeds probeer je smoesjes te zoeken voor je gelijk. En dat (of misschien wel omdat) in de Koran juist discriminatie verboden is en al helemaal om redenen waar anderen zich schuldig aan maken nu of in een diep verleden. Maar misschien zijn er toch sterke aanwijzingen van de jodenvervolging door moslims en niet door christenen?

#144 su

@142 Wat dacht je van de Eerste Wereld Oorlog? Of alle koloniale oorlogen na ’45? Allemaal gesteund door vormen van liberale democratieëen of constitutionele monarchieën.

#145 Praedinius

@142: Het is wel mooi dat democratisch is besloten dat Vietnam mocht worden aangevallen, net als Afghanistan, Iran en Irak. Ook Cuba kon gerust worden aangevallen. Immers daar hebben ze de dictator die in dienst was van de VS afgezet. Je kunt rustig stellen dat van de kwart miljard dooien die de vorige eeuw zijn gevallen driekwart ervan op een democratisch christelijke manier en met steun van god en de bevolking zijn gevallen. Bedenk dat ook Hitler heel democratisch (ook als zodanig gekozen) riep “Wollen Sie die ganze Krieg!” en toen riep het volk zoiets als “Meer meer meer”. Mooi man. Ze kun je zien hoe nobel wij allemaal zijn.

#146 Benach

@143: Die voorbeelden heb ik je al gegeven. Maar toen ging je zelf tralalala doen dat dat niet voortkwam uit de Koran. Nee, maar wel uit de Hadith.

Ik weet niet waar je naartoe wil met de eerste alinea maar in Israel is de welstand relatief hoog, analfabetisme laag, is er een aanzienlijk vrijere pers dan in menig islamitisch land, is de kindersterfte lager dan in de meeste islamitische landen etc.
Nee, dat komt niet door de koran, dat komt niet door de bijbel of de tenach, maar dat komt: he wat toevallig, omdat Israel ook en liberale democratie is. Je mag vinden dat Israel discrimineert, maar het is toch vreemd dat dat op geen enkele wijze lijkt te verhinderen dat Israel tegelijkertijd deze verworvenheden kent.

#147 Praedinius

@146: Hoe is Israël aan die “verworvenheden” gekomen? Was er eerst een land, woest en ledig en de storm hing over de vloed en toen zei Israël “huppekee” en “laat ons verworven zijn, holadiejee”?
Benach, jij weet net half hoe je een rad voor ogen wordt gedraaid. Ik heb wel eens contact met Hans Jansen die ook altijd dolenthousiast naar die verschrikkelijke Hadiths waar doodleuk staat dat de moslims en Mohammed de joden haten omdat ze weigeren toe te geven dat de joden superieur zijn want overal waar de joden zeggen dat dit hun land is en dat ze dat gewoon in hun wetboek kunnen opzoeken en dat ook kunnen aantonen worden ze verjaagd. Ik weet zeker dat als nu de joden Nederland zouden binnenvallen en zeggen dat in hun boek staat dat Nederland van hun is dat jij best ook bereid zou zijn ze mee te helpen om driekwart van de Nederlanders te verjagen en in de regio te laten opvangen waar ze asiel kunnen krijgen, jij geheel democratisch voor zou zijn en desnoods je eigen familie om zeep te brengen. En dat je (weer) woedend zou zijn op al die linkse lieden met een laaghartig allooi die zich 70 à 80 jaar geleden al hadden toen ze ich immers hebben verzet tegen de bezetting, net zoals ze nu dat doen bij Israël. Geen enkel respect gaat er van hen uit. Moslims minachten ook jou en de joden. Terwijl de joden zelfs de atoombom hebben uitgevonden. Arabieren mogen dan wel het rekenen hebben uitgevonden maar het waren mooi de joden die er iets moois mee deden.

#148 Benach

@144: @145: tuurlijk. Ik had het over interne conflicten. Lekkere vergelijking weer.

Hoe is Israël aan die “verworvenheden” gekomen? Was er eerst een land, woest en ledig en de storm hing over de vloed en toen zei Israël “huppekee” en “laat ons verworven zijn, holadiejee”?

O.a. doordat de Europese joden al redelijk doorgevoerd waren in principes zoals het belang van een goede gezondheidszorg, een goed onderwijsstelsel e.d.
Kan je allemaal zeggen: daarvoor was het land woest en ledig, maar het is toch heel vreemd dat de levensverwachting van de bewoners van Israel met de tijd steeds dichter nadert naar hoe die verdraaide joodse bewoners hun welvaart opdringen aan de niet-joodse Israelischen. Hoe durven ze!
[img]http://www.themuslimtimes.org/wp-content/uploads/2011/05/ShowImage.ashx_.jpg[/img]
Was de niet-joodse (veelal Islamitische bewoner) in 1980 nog gemiddeld bijna 3 jaar verschil in levensverwachting, is dat voor dezelfde niet-joodse bewoners ongeveer evenveel toegenomen. Maar nogmaals: hoe durven ze!

#149 Benach

@148: correctie op mezelf:

Kan je allemaal zeggen: daarvoor was het land woest en ledig, maar het is toch heel vreemd dat de levensverwachting van de bewoners van Israel met de tijd steeds dichter nadert naar hoe die verdraaide joodse bewoners hun welvaart opdringen aan de niet-joodse Israelischen. Hoe durven ze!

moet zijn:
“Het is vreemd dat de levensverwachting tussen joodse en niet-joodse bewoners in gelijke mate oploopt. ”

Ik zag even de rode en groene lijn niet goed.

#150 Praedinius

@148: En de welvaart is in nikkerlanden ook enorm toegenomen toen Europa ze veroverden en dat terwijl Europa niet eens zoveel joden in huis had. Klopt het zo ongeveer?
Maar nog even terug te komen op die levensverwachting, maar ik meen toch dat je levensverwachting als Palestijns kind behoorlijk is gedaald. Dat komt uiteraard niet doordat de joden inmiddels 100.000 Palestijnen om zeep hebben geholpen maar dat de Palestijnen er de nare gewoonte op na houden om hun kinderen die overigens alle schuldig zijn, in tegenstelling tot joodse kinderen die altijd onschuldig zijn, als schild voor zich houden zodat de joden verplicht zijn om ze dood te schieten. Maar gelukkig is het wel zo dat we allemaal weten dat de Palestijnen vanuit hun geloof er helemaal geen probleem mee hebben omdat iedereen weet dat ze geloven dat hun god hen zal eren als ze dood zijn terwijl iedereen die een beetje nadenkt wel weet dat hun god schijt aan hen heeft. Anders zou hun god wel hebben geschreven immers, dat de moslims zijn uitverkoren volk zijn? Maar nee hoor. Nergens te vinden in de Koran. Terwijl dat regelmatig in de Bijbel voorkomt als het om joden of christenen gaat.
Je kunt er vrij zeker van zijn dat als er op een moment in de toekomst steeds meer goden worden ontdekt dat een programma als Kassa of iets van de Consumentenbond i.s.w.m. Maurice de Hond een onderzoek zal worden gedaan, dat daaruit zal komen dat de joodse en christengod unaniem wordt verkozen als de bovenste beste!

#151 Sasha Berkman

En Benach blijft zijn uiterste best doen om de fascistische zionistische schurkenstaat te verdedigen. Hij noemt ook maar niet dat het land voor miljarden per jaar aan hulp van de amerikanen, hun partners in Crime, ontvangt. Fijne kerstdagen zeggen ze er dan bij.

#152 Praedinius

@151: Ho, ho, dat mag dan wel waar zijn, maar het is mooi toch wel zo dat een deel van dat geld naar Nederland teruggaat. Geert Wilders schijnt regelmatig donaties te ontvangen omdat hij iedereen heeft weten te bewijzen dat de moslims het grootste gevaar zijn en inmiddels ook heel Nederland bezet houden net als de moslims in Israël. Alleen die gasten daar doen dat al meer dan 10 000 jaar. Zelfs nog voor de joden waren geboren. Die zijn immers pas 6000 jaar geleden in Irak (toen Paradise genoemd) geboren. Dus ze zijn al voor de joden en god bezig waren, al begonnen dat land te overheersen.

#153 Benach

@151: Sas, bemoei je niet met argumenten die je niet kunt verdedigen. Ik verdedig Israel’s acties helemaal niet.

@150: Je bent aan het liegen Praedinius. De Palestijnse slachtoffers zijn vreselijk, maar zijn van minimale impact op de
levensverwachting. Als ze van invloed zouden zijn, dan zou ik een goed aantal dalende trends moeten zien in de lijn voor de Palestijnen tov de Israeli’s. Maar niets is minder waar. Het loopt gewoon gelijk op. Vreemd toch.
Ik ga geen goden of religies met elkaar vergelijken. Ik vergelijk enkel culturele effecten en gut wat vreemd nu toch als ik bepaalde tendenzen zie bij de islamitische landen die ik niet bij de westerse landen zie. Vreemd toch.
Bovendien zijn de drie grootste boosdoeners de Jom Kippoeroorlog, de onafhankelijkheidsoorlog en de eerste Libanonoorlog. Wel, de Jom Kippoeroorlog zijn de Arabische staten zelf begonnen, de Libanonoorlog is ook voorafgegaan aan heel veel trammelant van de PLO en andere pro-Arabische strijders. De onafhankelijkheidsoorlog is net zo controversieel.

#154 Praedinius

@153: Het probleem met je is dat je niet door hebt hoe een groot aantal zaken soms door elkaar lopen. Die claim van die “levensverwachting” is bijvoorbeeld al eens door Churchill genoemd. Ook de zogenaamde hogere ontwikkeling en intelligentie van de joden zou buiten kijf staan. Je noemt het achterlijke al van de landen in Afrika. Fortuyn zei ook al dat de mensen overal ter wereld achterlijk waren omdat ze moslims zijn. Geen moment komt het bij iemand op dat het natuurlijk geen fluit met het geloof te maken heeft. Maar jij en je mede-soortgenoten zijn er van overtuigd als de joden en christenen direct al de moslims en de communisten hadden vermoord dat de hele wereld welvarend zou zijn. Maar ondertussen vergeet men dat het Ottomaanse rijk heel erg bloeide terwijl Europa nog niks voorstelde en dat de Arabische landen een lang zeer welvarend ware. Beter dan de Europese landen. Pas toen Europa met ze ging knokken raakten die landen in verval. Japan en China behoorden tot de rijkste landen. India had op sommige plaatsen een hoog-cultuur. Bedenk eens hoeveel kennis men moet hebben gehad om al die paleizen te bouwen. De riolering van de Romeinen. De Inca-cultuur… Grotendeels allemaal vernietigd dankzij de Europeanen.
Natuurlijk is het een schande dat de joden niet in staat zijn geweest om de de Palestijnen te steriliseren wat door westerse linkse druk is voorkomen, terwijl dat door Leon de Winter juist was aangeraden na een tip van Hitler die vond dat je dat met de joden moest doen. Zoe zien we allemaal maar weer dat Leon best de zaken goed voor elkaar heeft wat logisch is als jood en dat moslims te stom zijn om voor de duvel te dansen.

#155 Sasha Berkman

Haha, benach verdedigt Israel niet :)

#156 Praedinius

@153: Wat die Jom Kippoeroorlog betreft heb je ook wel een sterk punt. De Joden zaten lekker te Jom Kippoeren terwijl de gemene Palestijnen met een overmacht van 700.000 die gevlucht waren tussen 48 en 50 het feestje zaten te verstoren. Heb jij niet de neiging gehad om je spoorslags naar Israël te spoeden om mee te feesten toen de joden er tienduizenden van die wrede Palestijnen mooi hadden vermoord?

#157 Benach

Zeg Sas, ben je nu ook al woordblind geworden?

Praedinius, met geen letter ga je op mij in. Elke keer doe je beweringen die je niet onderbouwt en elke keer betrap ik je op feitelijke onjuistheden. Ik kap met deze discussie want het is dweilen met de kraan open.

#158 Praedinius

@157: Da’s waar terwijl jij juist overal alles onderbouwt. Je verwijst naar de onderbouwingen van de joden en de christenen en hoe de martelingen hebben plaatsgevonden door de moslims elke keer als de joden en christen hun van het land probeerden te veroveren. De gruwelijke slachtingen die al sinds Mohammed aan de m,acht kwam die steeds maar weer de joden belette om steden als Medina en Mekka te veroveren terwijl er nota bene in de Bijbel staat dat je als jood er voor moet zorgen dat als je de stad inneemt dat iedereen zich overgeeft en bij weigering dat je de mannen moet vermoorden en de vrouwen en kinderen in slavernij brengen. Heel gewone voorwaarden die joden, christenen en jij zonder meer zonder mankeren begrijpen maar waar de moslims als woestijnvolk maar steeds over blijven mekkeren. Moslims dienen toe te geven dat zij minderwaardig zijn omdat ze weigeren toe te geven minderwaardig te zijn. Iedereen weet dat. En als moslims weigeren toe te geven dat zij achter de holocaust hebben gezeten dan moeten ze het zelf maar weten maar dan mogen de joden heb gewoon vermoorden en dan ben jij bereid als je je rug het toelaat mee te strijden met de joden maar dat je alvast bij jou in de buurt de moslims laat weten dat als je ze de volgende keer weer ziet je ze gewoon doodschiet omdat ze immers steeds jou bedreigen en bedriegen.

#159 Praedinius

@155: Nou, een beetje voor die jongen opkomen mogen we eigenlijk wel. Je merkt wel aan hem dat hij heilig geloofd in z’n beweringen. Dat is dus iets heel anders dan wat Wilders en z’n “top-leden” betreft. Dat zijn mensen die weten dat ze de boel belazeren. Hetzelfde zie je ook bij een deel van de (gewone) joden. Maar het grootste deel realiseert zich niet dat ze belazerd worden door de eigen “clan”. En zelfs als ze zich dat wel zouden realiseren dan nog is het de vraag of je ze het mag verwijten.
Ik ben 50 jaar geleden gevraagd om naar Israël te gaan. Vrijwel zeker zou ik dan tientallen mogelijk honderden Palestijnen hebben gedood. Vrijwel zeker zou ik me er toen niet voor hebben geschaamd. Zelfs trots op zijn geweest. Maar hoe zit het nu? Ik schaam me (echt!) dat ik ooit zo “dom” had kunnen zijn. Het enige wat me troost is dat dat ik toen én nog jong was én nog te weinig kennis had over de situatie. Ik kan dat hier vanuit Nederland doen. Ik kan me in vrijheid schamen. Maar hoe zou het zijn als ik in Israël zou zitten, dus inmiddels meer dan 50 jaar lang? Zou ik “liefde” voelen voor de Palestijnen die mogelijk mijn familie bij aanslagen hebben gedood?
Ik ben me er van bewust dat ik dankzij m’n joods, christelijke en linkse familie meer achtergrond heb. Ook omdat een deel van m’n familie in het verzet heeft gezeten. Zelf heb ik me aangesloten bij linkse actiegroepen. Vrienden van me waren journalist in landen waar echte dictators zaten. Ze hebben over ze geschreven. Ik heb meegewerkt aan hun boeken en heb ze ook uitgegeven. Eén van hen, een IKON-journalist is vermoord door de VS/CIA. Die jongen liet me een brief zien van Fidel Castro gericht aan z’n “Vriend” Allende. Er stond een waarschuwing in dat hij moest oppassen voor de CIA. Allende heeft de brief nooit gekregen hij is vermoord. Net als m’n vriend dus, die me die brief heeft laten zien
Zonder dat je het op zo’n moment ervan bewust bent realiseer je je pas later hoe veel impact sommige dingen kunnen hebben. 50 jaar geleden zou ik vrolijk mensen hebben vermoord en mezelf eventueel heilig verklaard als anderen het zouden nalaten, maar nu schaam ik me dood voor dat idee.

#160 Olav

@157:

Ik kap met deze discussie want het is dweilen met de kraan open.

Kom je er nu pas achter? ;-)

“Praedinius” is net een jukebox: gooi er een kwartje in en er komt een riedel uit.

#161 Praedinius

@160: Zo is dat. Gelukkig komt er wel steeds iets zinnigs uit jou en Benach. Die weten tenminste iedereen te bevelen dat als ik of anderen ook maar enigszins anders denken en dat met goede bewijzen weet te onderbouwen daarmee bewijzen dat ze jullie minachten omdat we wel weten dat jullie te stom zijn om te snappen dat jullie je voortdurend laten besodemieteren. Het is zo te hopen dat er ooit een site komt waar alleen jullie ideeën worden toegestaan. Ondertussen moet je nog wel even samen met Benach uitleggen hoe de talloze slachtingen door de moslims zo verborgen is gehouden door de linkse elite. Hoe de moslims het klaar hebben gekregen dat ze de jodenvervolging doodleuk op jullie conto hebben weten te schrijven, terwijl de moslims de joden al aan het vervolgen waren toen Mohammed nog maar net geboren was en de moslims ook toen al vele malen stommer waren dan jullie.

#162 Prediker

Zelf heb ik me aangesloten bij linkse actiegroepen. Vrienden van me waren journalist in landen waar echte dictators zaten. Ze hebben over ze geschreven. Ik heb meegewerkt aan hun boeken en heb ze ook uitgegeven. Eén van hen, een IKON-journalist is vermoord door de VS/CIA. Die jongen liet me een brief zien van Fidel Castro gericht aan z’n “Vriend” Allende. Er stond een waarschuwing in dat hij moest oppassen voor de CIA. Allende heeft de brief nooit gekregen hij is vermoord. Net als m’n vriend dus, die me die brief heeft laten zien

@159 Welke IKON journalist was dat precies, Praedinius? Namen, rugnummers a.u.b.

Verder is je hele verhaal, dat jij uitgever zou zijn geweest compleet ongeloofwaardig. In een ander draadje was je nog redacteur bij een of ander wijkkrantje.

#163 Praedinius

@162: Kun je aangeven waarom je me ongeloofwaardig vindt? Ik vind jou ongelofelijk leugenachtig, maar jij weet dat ik daar goede reden voor heb.
Als ik de naam van die journalist zou noemen dan zou jij iedereen bevelen om mij niet te geloven want jij bent van mening dat als iemand beweert dat iets klopt jij als ervaringsdeskundige weet dat zo iemand liegt. Je hebt het immers al jarenlang zelf gedaan. Je begint een grote ster er in te worden.
Geef eens aan waarom ik ongeloofwaardig ben?
O ja, natuurlijk is het complete onzin dat ik én redacteur van een wijkkrant kan zijn geweest én uitgever. Zoiets is onmogelijk! Wie zou tot zo iets in staat zijn. Niemand! Als iemand dat denkt dat iemand dat denkt dan moet die wel totaal gek zijn. Stel je voor dat ik zowel uitgever als redacteur van die krant zou zijn geweest. Wie bedenkt zo iets achterlijks. Gelukkig ben jij niet achterlijk. Jij bent gelukkig iemand die gewoon op bevel van iemand anders discrimineert omdat die zelf niet kan nadenken.

#164 Prediker

Als ik de naam van die journalist zou noemen dan zou jij iedereen bevelen om mij niet te geloven…

@163 Iedereen kan wel wat roepen, maar als jij de naam van een journalist noemt die contact had met Fidel Castro én met Salvador Allende én die in verdachte omstandigheden in een of ander Zuid-Amerikaans land omgekomen zou zijn, dan zouden we in ieder geval aanknopingspunten hebben om je verhaal na te gaan.

Sowieso lijkt het me dat Aad van den Heuvel destijds zo’n verhaal maar wat graag groot zou hebben gebracht. Gek dat we er nooit wat van hebben gehoord.

Ik heb al eens uitgelegd waarom jij niet geloofwaardig bent: je verhalen over jezelf zijn op te veel punten uitzonderlijk: een joodse moeder die in een NSB-familie trouwt; drie broers van je vrouw (die moeten dus in de zestig zijn of zoiets) die alledrie meerdere malen met Afrikaanse vrouwen trouwen, en dan ook nog een met de dochter van een stamhoofd; een neef die met een Marokkaanse jongen huwt; een dochter die verkering had met een Indonesisch meisje; etcetera.

Je bent voortdurend bezig jezelf veel en veel interessanter voor te doen dan je bent en je beweringen gezag te verlenen door ze te wortelen in je biografie.

#165 gronk

Praedinus is een alias voor Perdiep Ramesar?

(hm, had dan tenminste een mooi anagram gemaakt.)

#166 Praedinius

@164: Mijn joodse moeder is NIET in een NSB-familie getrouwd. M’n opa is heel kort lid geweest van de NSB omdat hij op dat moment niet in de gaten had wat er achter zat. Z’n lidmaatschap heeft maar 2 maand geduurd . Juist om mijn opa weet ik hoe mensen als Wilders mensen weten te belazeren. Net als bij de NSB waar een stel leugenaars zaten, hebben mensen nu te maken met PVV mensen die er geen been in zien alles bij elkaar te liegen.
Waar jij mee bezig bent is je eigen interpretatie te geven van iets wat je meent van mij begrepen of gelezen te hebben.
Inderdaad zijn de broers van m’n vrouw in de zestig. Nou en? Geloof het of niet maar er zijn wel meer broers van andere mensen die die leeftijd hebben. Zelfs zusters kom je wel eens tegen in die leeftijd. Ik heb er een paar bijvoorbeeld. Ik zweer het!
Die dood van m’n vriend is uitgebreid gebracht. Dagenlang zelfs. Zelfs internationaal heeft die grote aandacht getrokken. De VN heeft er middels een waarheidscommissie o.i.d. uitgebreid onderzoek naar gedaan. Maar als ik z’n naam zou noemen zou je me dan geloven? Zou je niet opgetogen zeggen dat ik sta te liegen? Echter stel dat ik het zou moeten bewijzen anders wordt ik (door jou) doodgeschoten. Dan zou ik als bewijs bepaalde kenmerken noemen van z’n boekjes die ik alleen kan weten. Stel dat ik dat zou doen. Zou je dan je excuses maken of ga je gewoon weer door met anderen om te zeuren over iets wat eigenlijk niets is, als je maar door kunt gaan met je discriminerend gedrag?

#167 Sasha Berkman

@157: Benach, laat maar.
Het heeft geen zin om met een (hasbara) advocaat van Israel in discussue te gaan, Ik weet niet precies wat er mis in jouw brein, maar je hebt klaarblijkelijk geen geweten.

Zionisme is fascime (PUNT)

#168 Prediker

@166 Twee maanden, twee jaar of twaalf, de kans dat een Joodse akkoord zou gaan met een schoonvader die bij de NSB heeft gezeten, is al gering. En vervolgens stapelen de ongerijmdheden in jouw levensvertelling zich voortdurend op.

Inderdaad zijn de broers van m’n vrouw in de zestig. Nou en?

O niks, behalve dat het niet erg gebruikelijk was voor die generatie om met Afrikaanse vrouwen te trouwen. Laat staan drie keer op rij en dan nog meerdere malen ook. Begin je ’t al een beetje te vatten?

Die dood van m’n vriend is uitgebreid gebracht. Dagenlang zelfs. Zelfs internationaal heeft die grote aandacht getrokken. De VN heeft er middels een waarheidscommissie o.i.d. uitgebreid onderzoek naar gedaan.

Dan zou het een kleine moeite moeten zijn daar even naar te verwijzen. Maar merk je zelf dat je dat zorgvuldig vermijdt?

#169 Sasha Berkman

@157: Benach, laat maar.
Het heeft geen zin om met een (hasbara) advocaat van Israel in discussue te gaan, Ik weet niet precies wat er mis in jouw brein, maar je hebt klaarblijkelijk geen geweten.

Zionisme is fascime (PUNT)

#170 Benach

[sarcasm]@169: Je hebt me helemaal overtuigd. Gelukkig heb je ook elke keer daarvoor de juiste argumentatietechnieken gebruikt waardoor je betoog voor iedereen duidelijk is en iedereen volstrekt overtuigd is van je stellingname.[/sarcasm]

NOT! Next en niet meer relevant als debater. Volgende geriatrische patient!

#171 Praedinius

@168: Ik mijd dat omdat het niet zoveel zin heeft. Jij kunt gewoon door blijven zeuren dat ik klets. Toch kan ik het heel eenvoudig bewijzen maar niet op deze plaats. Dan zou ik namelijk bepaalde dingen moeten noemen waardoor ik een deel van m’n privacy kwijtraak en niet alleen mij, maar ook mogelijk anderen. Je zou me kunnen verifiëren als je de uitgever weet te achterhalen van de uitgaves van m’n vriend. Dan zul je ontdekken dat dat ik ben. Maar dan moet je wel weten wie ik ben. Als je weet wie ik ben zul je er ook achter komen dat ik familie ben van een paar tamelijk grote schrijvers. Ook direct te maken heb met iemand die heel veel heeft gedaan voor een cabaretier. Hij is namelijk mijn mederedacteur geweest. Een andere mederedacteur is de dochter van een heel beroemde regisseur en acteur. Daar zou je allemaal achter kunnen komen, dus daarmee het bewijs hebben dat alles wat ik zeg klopt.
Uiteraard zul je er nooit achetr komen wat wij hebben besproken. Je zou, maar dan moet je heel diep zoeken er achter kunnen komen dat we bezig zijn geweest om “Mein Kampf” uit te geven. Juist dus om de mensen te waarschuwen voor mensen als Wilders.
Je zou ook kunnen ontdekken dat ik medeoprichter ben geweest van de 2e Rechtswinkel in Nederland. Eén van m’n bestuursleden van de uitgeverij was namelijk ook medeoprichter ervan. Zijn vader was schatrijk, maar was ook ooit beroemd als Engelandvaarder. Allemaal controleerbaar. Maar niet erg makkelijk als je geen routine hebt.
Ik zal je even de naam/link van m’n vriend geven.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koos_Koster Verder mag je zelf alles uitzoeken, maar beweer nooit weer dat ik uit m’n nek klets.

#172 Praedinius

@169: Zionisme is niet zozeer fascisme maar de manier van denken doet er soms wel aan denken.
Verder is het me een volslagen raadsel hoe iemand kan denken waarom je niet een stel zwagers kan hebben die met donkere meiden zijn getrouwd en dat zelfs in de hertrouw. Ik weet nog dat m’n eerste grote liefde een Ambonees meisje was. Weliswaar niet heel donker maar toch…
Met Benhach z’n reactie heb ik sterk de indruk dat hij daadwerkelijk een racist is. Maar dan niet een racist uit een vorm van kwaadaardigheid maar iemand die heilig ervan overtuigd is dat het blanke ras de besten zijn o.i.d. En dat is inderdaad wat je veel bij het fascisme kon zien. Het is een vorm van racisme uit superioriteitsgevoel. Dat is dus iets heel anders dan racisme wat voortvloeit uit xenofobie. Dat is in feite een heel erge ziekte. Die mensen moet je dan ook proberen zo veel mogelijk te helpen. En vooral ze te beschermen tegen lieden als Wilders.

#173 Benach

@172: Klets niet Praedinius. Ik deel mensen niet in ras, niet in religie, niet in cultuur maar als individu. Echter, over de bank genomen, als je het gemiddelde pakt, tussen de mensen in een westers land en de mensen in een islamitisch land dan zijn er aanzienlijke en significante verschillen in arm-rijk verhouding, in analfabetisme, in levensverwachting, in religie, in man-vrouw verhoudingen enz.

Wil je die verschillen ontkennen soms? Dan heb je heel wat cijfermateriaal te ontkennen. Ontken je niet dat al die verschillen er zijn? Waardoor komen die verschillen dan volgens jou?
Die verschillen laten zich niet door de islam per se verklaren maar wel door heel duidelijke verschillen in de cultuur. En die cultuur is behoorlijk plooibaar, behoorlijk dynamisch als het nodig is enz. Maar dan moet het volk hier zelf actief maatregelen tegen treffen om die verschillen op te heffen. Maar dat moet dan van het volk zelf uit komen.

#174 Benach

Kusje van Benach voor Praedinius.

#175 Praedinius

@173: waarom zeg je niet gewoon dat wat je meent te weten je dat gewoon aangeleerd is?
Ik zal je een voorbeeld geven.
Ik ben superieur aan jou. Dat kan ik zelfs bewijzen. Mijn superioriteit zit in het feit dat ik een noordeling ben. Wij noorderlingen zijn gemiddeld intelligenter dan welke mensen waar ook ter wereld.
Dat is heel gemakkelijk te bewijzen al moet ik natuurlijk wel oppassen met je als je geen noordeling bent.
Het noorden van Nederland en Duitsland is relatief dun bevolkt.
Maar er zijn wel een aantal universiteiten, hogescholen en hi-tech-bedrijven. Meer dan gemiddeld. Echter niet Groningen, Bremen of Hamburg is de slimste stad. Dat is Eindhoven. Daar heb je dus nog meer kennis en techniek gemiddeld per inwoner. Maar nog steeds blijven wij dus noordelingen de baas boven de zuiderlingen. Er gaat echt niets boven Groningen.
De islam is veruit superieur aan alle andere religies, Dat is logisch omdat ze de beste delen uit die andere religies heeft overgenomen. Jij mag misschien wel denken dat men vrouwen niet gelijkwaardig acht, maar daar zit je toc helemaal fout mee. Wel is het zo dat jij met heel veel anderen van mening zijn dat moslim-vrouwen niet gelijkwaardig zijn. Dus als puntje bij paaltje komt veronderstellen jullie als het waren dat jullie zelf moslim zijn.
Wilders beweert dat we allemaal geïslamiseerd zijn. Dat zou dus dan in jou en zijn geval wel eens kunnen kloppen als je van die dwaze veronderstelling uitgaat dat vrouwen volgens de islam minderwaardig zouden zijn. Wilders c.s. verachten immers ook moslima’s. Maar er is meer. Sinds ’45 mag er niet meer gediscrimineerd worden. Dat is rond de oorlog een tijdje wel zo geweest. Volgens de islam mag je niet discrimineren. Dus als dat nu ook niet meer mag sinds de oorlog dan moet er wel sprake zijn van islamisering.
Ik denk niet dat je het allemaal kunt volgen, maar bedenk dan maar, Ik ben én noordeling én jood. Daar is niet tegenop te boksen.

#176 Praedinius

@174: Kusje terug, kan wel even m’n vrouw staat nog op toneel.
Overigens is het wel grappig dat je die foto van Koot en Bie laat zien. Toen zij hun allereerste optreden op tv hadden gehad (ik had het niet gezien), waren een paar collega’s verrukt er over en ze verwezen naar mij als iemand die precies zoals dus die twee was. Ik had net zulke rare uitspraken en verdraaiingen.
Toen ik Geert Wilders voor het eerst op tv zag dacht ik dat hij een half geslaagde poging deed om iemand van de tegenpartij te imiteren of de cliche-mannetjes. De 2e keer kwam ik er achter dat er niks gespeeld was.

#177 Praedinius

@176: Aanvulling. Ik werd er soms later van beschuldigd Koot en Bie te imiteren. Het kan verkeren. Ik doe dat overigens nooit bewust en liever zelfs helemaal niet. Wel wil ik weleens een bepaalde zinswending van Godfried Bomans misbruiken.

#178 Prediker

k zal je even de naam/link van m’n vriend geven.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koos_Koster Verder mag je zelf alles uitzoeken, maar beweer nooit weer dat ik uit m’n nek klets.

@171 Het blijkt dat je uit je nek kletst, want Koos Koster is niet vermoord “door de CIA”, maar door een eenheid van het leger van El Salvador.

Dan kun je wel tegenwerpen dat die legereenheden onder auspiciën van de CIA waren getraind om tegen marxistische guerillastrijders te vechten, maar zelfs dan is het een enorme sprong om van daaruit te concluderen dat de CIA de legereenheid opdracht heeft gegeven om die vier journalisten om het leven te brengen.

#179 Prediker

De islam is veruit superieur aan alle andere religies, Dat is logisch omdat ze de beste delen uit die andere religies heeft overgenomen. Jij mag misschien wel denken dat men vrouwen niet gelijkwaardig acht, maar daar zit je toc helemaal fout mee.

@175 Vandaar dat een man volgens de islam de voogd is van zijn echtgenote, die haar een standje mag geven en uiteindelijk zelfs corrigerende tikken mag verkopen als hij vermoedt dat ze opstandig is; vandaar dat een man vier echtgenotes mag hebben (polygamie) maar een vrouw omgekeerd niet vier echtgenoten (polyandrie); vandaar dat een meester volgens de islam naar believen seks mag hebben met zijn slavinnen; vandaar dat het getuigenis van een vrouw slechts de helft waard is van dat van de man (soera 2:282).

Dat is natuurlijk allemaal omdat de islam de vrouw ziet als gelijkwaardig aan de man. Volgt u het nog?

En ga er nu niet weer van alles bij slepen dat joden en christenen ook geen lieverdjes waren; jij beweert dat volgens de islam mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn en dat is gewoon in tegenspraak met het bovenstaande.

Als er iets is dat de islam doet, dan is het wel het bevestigen en bestendigen van een patriarchale mindset.

#180 Sasha Berkman

@178: Google eens ” School of America”, Wasrschijnlijk van voor jou tijd. Geen Conspiracy, maar gewoon een werkelijkheid van toen.
Verder sla je gewoon een te arrogante toon aan om ook maar relevant te zijn. Jij bent werkelijk “een nuttige idioot”. Een schoferende schoft zelfs. Een wijsneus met meningen van nul en generlei waarde omdat je klaarblijkelijk geen idee hebt van de recente geschiedenis.

http://en.wikipedia.org/wiki/School_of_the_Americas_Watch

sterkte met het verwerken van de werkelijkheid.

Yello and friends: https://www.youtube.com/watch?v=RfeEdyabEBE

Samenvattend: https://www.youtube.com/watch?v=oXALSRxazZA

#181 gbh
#182 Sasha Berkman

pfff

#183 Sasha Berkman

@181: Jij bent ook echt te triest voor woorden?

#184 Prediker

@180 Uiteraard heb je geen enkel argument dat de CIA de dagelijkse operaties van legereenheden in El Salvador micromanagete.

Je blaat maar wat en vervalt daarom in gescheld en linkspammen, zoals wel vaker.

Maar zoals Trotski al schreef:

Abusive language and swearing are a legacy of slavery, humiliation, and disrespect for human dignity—one’s own and that of other people.

#185 Benach

@181: nee man, snap dat dan. Wij communisten hebben de ultieme welvaartsstaat gecreeerd voor alle bewoners van onze prachtige Sovjet-Unie. Welliswaar bedenken we zelf onze samenzweringstheorie hier of daar. Maar dat is gewoon een hersenkronkeltje van wat lokale gekkies die niet beter weten. Maar we hebben ook de ultieme bescherming tegen zulke lokale gekkies voor u bedacht. We noemen het Birobidjan. U kunt Birobidjan een keer per week bereiken via de Transsiberië Express, uitstappen bij het 43e Siberische moerasgebied aan uw linkerzijde. Hier vindt u een prachtig dorpje met lekker warme en natte zomers en stervenskoude maar ijskoude en droge winters. Koopje toch?

#186 Praedinius

@179: Stop eens met je dommige geklets over de islam. Je weet dat er veel meer griezelige dingen in de Bijbel staan. Je moet zelfs je kinderen meppen om te tonen dat je ze lief hebt. Je weet ook dat polygamie in die tijd heel normaal was. Maar jij weet vast en zeker te vermelden dat tot op de dag van vandaag alle kerels met hele horden vrouwen in bed duiken die hij allemaal in elkaar slaat.
Wil je hier even weer kijken hoe het werkelijk zit en wat ik ook herken binnen mijn familie en kennissenkring. http://www.cie.ugent.be/bogaert/bogaert3.htm En weet je wat ook nog eens zo grappig is van m’n schoonzus uit Sierra Leone? Zij slaat hém. Vertel mij eens als je (misschien vanuit een hoekje) een moslima op straat ziet, zie je dan iemand die zich onderdanig en vernederd gedraagt. Of doet ze dat als jij op haar afstapt en zegt dat zij minderwaardig is, omdat zij zich laat onderdrukken door haar man terwijl zij jou juist moet gehoorzamen.
Is het niet zo Benach dat jou vrees voor de islam voortkomt uit het feit dat zij zich niets van jou en je soortgenoten aantrekken?

#187 Praedinius

@180: http://en.wikipedia.org/wiki/School_of_the_Americas_Watch
Hier wordt ook verwezen naar aartsbisschop Oscar Romero.
Koos Koster was een enorme bewonderaar van hem; heeft ‘m ook wel eens geïnterviewd. Maar hij deed ook iets wat je maar zelden ziet. Door Romero is hij overgestapt van het protestantisme naar het katholicisme.
Het was wel grappig hoe hij zich a.h.w. t.o. mij verdedigde voor dat “verraad”. Ik ben atheïst en dat wist hij ook wel, maar je kon aan hem merken dat hij er eigenlijk mee zat. Z’n werkgever IKON was immers een club die niet veel ophad met katholieken.

#188 Benach

Is het niet zo Benach dat jou vrees voor de islam voortkomt uit het feit dat zij zich niets van jou en je soortgenoten aantrekken?

En wie zouden volgens jou mijn soortgenoten zijn?

Je probeert me voortdurend te profileren. Gek genoeg schiet je er voortdurend kilometers naast omdat je geen enkel benul lijkt te hebben van wie ik ben, wat mijn mening is en sterker nog: waar dit op gebaseerd is. Zo heb je me herhaaldelijk uitgemaakt voor extreem rechts, racistisch, Wildersaanhanger, bang voor de islam etc. Allemaal zonder ook maar een stukje bewijs of argumentatie van jouw kant en waar ik me totaal niet in herken.
Sterker nog: mijn vrienden zitten in alle politieke richtingen, van SP stemmers tot PVVers en alles wat ertussen zit. Op dezelfde manier heb ik vrienden uit christelijke, joodse, islamitische, agnostische, mormoonse, atheistische, hindoeïstische en sikhistische hoeken van de wereld. Dus wrijf mij geen politieke of religieuze mening aan. Ik maak zelf mijn oordeel. Als je die mening niet bevalt, prima, maar dan wel een goede argumentatie waarom graag. En tot dusver ontbreekt die bij jou.
Sterker nog: je bent wat mij betreft de Eddie the Eagle op speed die nog niet eens vanaf tien cm raak kan schieten op een windroos.

Sterker nog: ik zie geen enkele reden om mij te moeten profileren voor jou. Je hebt het te doen met mijn mening en that’s it.

#189 Prediker

Stop eens met je dommige geklets over de islam.

@186 De voornaamste die hier ‘dommig’ kletst over de islam, ben jij, Praedinius.

Jij bent het die de islam ‘superieur’ noemt, om vervolgens in één adem door te beweren dat men in de islam vrouwen gelijkwaardig acht aan mannen.

Helaas voor jou valt dat idee van die gelijkwaardigheid in de islam, op grond van de koran en de hadieth zélf, keurig af te schieten.

Dat kun jij vervolgens wel weer uit alle macht proberen weg te relativeren, maar hé, jij was degene die het zo nodig vond over de ‘superioriteit’ van ‘de islam’ te beginnen, en vervolgens zo dom was om daar de gelijkwaardigheid van man en vrouw bij te betrekken.

En dan wordt het prijsschieten.

#190 Praedinius

@188: Hoe zou je je eigen reacties dan willen “profileren” door telkens maar te verwijzen naar flagrante nonsens, die we ook kennen van Wilders en z’n aanbidders, zionisten die allerlei gezwets gebruiken om maar aan te geven hoe gruwelijk de islam is, joden die stelselmatig het er over hebben dat elke keer als Israël een paar honderd Palestijnen vermoord er antisemitische reacties komen.
Iedereen weet dat behalve zeer fundamentele christenen en joden de Bijbel niet voor de volle 100% wordt overgenomen. Er is ruimte voor interpretatie er worden zaken anders uitgelegd enz.
Maar jij bent er achter gekomen samen met volgelingen van Wilders dat moslims juist wel nog steeds massa’s moorden plegen en weigeren toe te geven dat jou interpretatie de juiste is terwijl zij beweren dat die toch een tikje anders is maar dat doen ze omdat ze jou minachten.
Maar ondertussen, en het is echt waar, de Koran interpreteert al de Bijbel op een groot aantal zoals “wij” dit nu doen.
Jij beweert doodleuk dat de Koran geen discussie toelaat maar dat is nu juist één van de kernwaarden. Maar het zal jou worst zijn. Moslims dienen maar te weten dat jij gelijk hebt met jou wetenschap over de Koran en dat zij minderwaardig zijn volgens jou geloof.
Jij hebt totaal niet naar m’n links gekeken. Jij blijft maar volhouden dat moslims hun vrouwen vernederen. En jij hebt die vrouwen bevolen jou te gehoorzamen door zich niet door hun broers en echtgenoten te laten vernederen maar zich door jou de grond in te laten schoppen.

Als we nu eens het volgende gaan doen.
Jij gaat ergens staan en vervolgens mogen moslima’s bij je langstrekken en hun enorme leed aan jou verkondigen. Zij moeten je vertellen hoe ze onderdrukt worden. Hoe hun echtgenoten ze steeds slaan. Vervolgens ga jij een verslag doen en eist van de regering dat de echtgenoten doodgeschoten worden anders mogen ze hier niet blijven. Of ze moeten toegeven dat ze minderwaardig zijn aan iedereen.

Nog één opmerking. Als er PVV-stemmers onder je vrienden zitten dan heb jij een foute vriendenclub of op z’n minst niet al te snugger. Dus wat moet je dan verder nog?

#191 Benach

@190: en weer schrijf je mij meningen toe die ik nooit geuit heb.

#192 Praedinius

@191: Die zijn te herleiden. “Herleiden” gaat heel eenvoudig.
Stelling 1: De Noordpool heeft een mooi landschap.
Stelling 2: De Noordpool is koud.
Vraag: Zou je wel eens naar de Noordpool willen?
Uit je antwoord kan iemand dan herleiden wat je het meest aanspreekt bij de Noordpool.
Jij zit voortdurend te wijzen op zaken die je niet eens kunt bewijzen of die totaal anders geïnterpreteerd kunnen of moeten worden om je gelijk maar te halen. Het maakt je daarbij ook geen donder uit of je teksten citeert van 1000 jaar oud of het gezwets van mensen die aantoonbaar staan te liegen. Iedereen moet meer pikken zoals jij vindt dat het is en als die ander dat niet doet dan bewijst die dat die niet naar jou wenst te luisteren terwijl dat toch de voorwaarde is die jij hebt bepaald.

#193 Benach

@192: alleen herleid je mijn antwoorden totaal verkeerd. Je probeert dit ad infinitum ad nauseam maar wie me gewoon letterlijk leest ziet dat ik nog niet eens een 1% beweer van wat jij denkt daaruit te kunnen herleiden. En laat dat nou net datgene zijn waarop je vastloopt. Mijn vrienden kunnen gelukkig mij uitstekend duiden en gelukkig kunnen zij ook uitstekend herleiden wat ik zeg, waarom ik dat zeg enz.
Je gedrag doet mij denken aan dat liedje van Boudewijn de Groot:

Er was een tijd dat ik het meeste
te vertellen had op feesten
waar ik met verlichte geesten
vaak de politiek besprak.
Waarin wij ons nooit vergisten,
mensen die het beter wisten,
waren allemaal fascisten
die het aan verstand ontbrak.

Maar ik geef grif toe dat naarmate teksten ouder worden, ze voor mij geen specialere waarde hebben.

#194 Praedinius

@193: Je hoeft me die tekst van Boudewijn niet te citeren. Ik heb er ook wel eens naar verwezen. Maar ondertussen slaag je er maar steeds niet in om ook maar op één manier te beargumenteren waarom jij meent gelijk te hebben m.b.t. je houding jegens moslims/Islam/Arabische landen. Ik laat voortdurend zien dat er helemaal geen sprake is van onderdrukking van vrouwen maar jij blijft maar opgetogen volhouden dat dat wel zo is. Nog afgezien van het feit dat het niet netjes is, moet je dan ook maar eens uitleggen wat moslims moeten doen om jou te gehoorzamen.
Verder nog dit:
Toen Ayaan Hirshi Ali met haar commentaar op de islam kwam zag ik onmiddelijk dat ze fout zat maar wel “eerlijk” was.
De reden was dat zij op dezelfde manier redeneerde zoals ik 30 jaar eerder had gedacht. Ik gaf op het christendom af om mijn bittere ervaringen vooral door Jehova’s Getuigen. Ik zag hoe die mensen deden, dachten en met elkaar omgingen, maar ik had niet door dat ik toevallig te maken had met heel extreem groepje mensen, die veel te ver doorsloegen.
AHA verwees o.a. naar haar schaamlipcorrectie (besnijdenis) en dacht in alle oprechtheid dat dat des islam’s is. Echter niets is minder waar. “Gewone” besnijdenis zoals bij de joden is niet eens verplicht, maar bij vrouwen is die zelfs verboden. Het is namelijk cultuurbepaald. Heeft niks met het geloof te maken. In Egypte komt het bij zowel christenen als moslims voor.
Bij Jehova’s Getuigen zit er een groepje dat er vanuit gaat dat in de hemel maar voor 144.000 mensen plaats is. Dat houdt dus in dat als je in de hemel terecht wil komen je extra je best moet doen om god tevreden te stellen.
Op zich zit achter die gedachte niet zoveel kwaads. Een beetje concurrentie in goed doen mag best. Iedereen mag bij mij proberen zijn/haar best te doen goed te doen. Ik wijs na een tijdje wel de winnaar aan. Die mag nog eens extra bij mij goed doen. Een hele eer, nietwaar?
Echter in werkelijkheid is men niet zo erg bij Jehova’s Getuigen. Er bestaat wel degelijk een ruimere interpretatie van de Bijbel dan wat de meeste mensen menen te weten over Jehova’s Getuigen. Degene die mij en z’n dochter heeft proberen te vermoorden heeft dan ook flink op z’n lazer gekregen, maar is niet uitgestoten.
Dezelfde vorm van fundamentalistisch denken zie je ook bij de islam en jodendom. Sommige kleine groepjes hebben hun eigen interpretatie die ze in alle oprechtheid ook als juist ervaren en daarnaast heb je buitenstaanders die op basis van die groepjes ook in alle oprechtheid menen dat die groepjes de islam vertegenwoordigen.
Op zich is dat niet zo heel erg. Wel heel erg is het dat die “buitenstaanders” zo luid krijsen dat ze de hele sfeer verzieken. Niemand voelt zich nog meer veilig.
Mensen willen nog wel eens vergeten dat niet alleen de joden en homo’s door Hitler werden vervolgd, maar ook zigeuners en Jehova’s Getuigen. Niemand vindt die laatste 2 groepen zielig, terwijl ze dezelfde ellende over zich heen hebben gekregen. Weliswaar uiteraard niet in zulke grote exacte aantallen, maar verhoudingsgewijs zeker niet minder, maar is het dan minder erg?

#195 Benach

Ik laat voortdurend zien dat er helemaal geen sprake is van onderdrukking van vrouwen maar jij blijft maar opgetogen volhouden dat dat wel zo is. Nog afgezien van het feit dat het niet netjes is, moet je dan ook maar eens uitleggen wat moslims moeten doen om jou te gehoorzamen.

Goh, wat vreemd nu toch dat de kaart waarbij vrouwen de minste rechten lijken te hebben, het beste correleert met veelal islamitische landen. Heeft ook zo weinig te maken met kolonialisme, heeft ook zo weinig te maken met islam, toch?

Wat moslims mijns insziens moeten doen o.a. om mee te kunnen doen met de westerse samenleving is een flinke culturele verandering. Ruwweg komt het neer op het eerbiedigen voor elk individu van elk land van de Verklaring van de rechten van de Mens. Dat gebeurt nu niet.

Nog even over je opmerking over jehova’s getuigen die vermoord zijn en dat dat relatief gezien ongeveer even veel zouden zijn als bij joden en dus even erg, deze statistiek:
Grofweg waren voor WO2 er 25.000 Jehova’s getuigen in Duitsland. Daarvan zijn er 1.200 vermoord, is ongeveer 5%.
Grofweg waren er voor WO2 16 miljoen joden in Europa. Daarvan zijn er ongeveer 6 miljoen vermoord. Dat is ongeveer 38%. Dus zowel in absolute als in relatieve aantallen zit je er grondig naast. Daarnaast kan ik een vergelijkbare statistiek leveren voor Roma/Sinti en die zitten op ongeveer 30%.

Bovendien is de vergelijking zo krom als een hoepel. Werden jehova’s getuigen vervolgd om hun mening, al vreselijk maar kan je in principe afzweren; joden en zigeuners werden vermoord om hun “ras”. Daarmee viel er niets af te zweren, het was hun afkomst, hun zijn, dingen waar ze niets aan konden doen. De vergelijking is smakeloos onjuist.

#196 Praedinius

@195: Joden werden pas sinds ’42 vervolgd om hun “ras”. Dat was dus inderdaad met de invoering van de Holocaust. Geloof het of niet en ongetwijfeld zul jij talloze bewijzen hebben van hete tegendeel maar vanaf het bestaan van het christendom werden joden vervolgd op basis van hun geloof en op basis van het feit dat ze iemand zouden hebben vermoord. Waarschijnlijk zal uit onderzoekingen door jou blijken dat de vervolgers moslims waren, die immers al duizenden jaren eerder dan de joden in Palestina woonden. Maar ondertussen is het echt waar dat Mohammed heeft gezegd dat je geen joden mag vervolgen. Nu weet ik wel dat dat door jou niet mag gecontroleerd worden en dus jij gelijk hebt.
Inderdaad “valt het mee” met die Jehova’s getuigen, maar het lag in ieder geval wel een beetje aan hen zelf dat ze vervolgd werden want ze werden vervolgd om hun mening en die kan je afzweren dus het ligt wel degelijk aan de Jehova’s zelf. Als jij toen geleefd had met jou ideeën van nu had je ze eventueel ook dood kunnen schieten want ze hoeven die mening helemaal niet te hebben.

Die kaart is wel sterk. Het bewijs van de onderdrukking door de islam. Hieruit blijkt ook weer dat Israël ook geheel islamitisch is zoals ook heel midden Afrika en Zuid Amerika. Maar in de VS is toch ook een behoorlijk deel islamitisch. Allemaal mensen die dus wel degelijk de Koran volgens jou, Benach interpreteren. Maar ja, ze durven dat niet toe te geven. Ze weigeren zelfs toe te geven dat ze zich onderdrukt voelen, terwijl jij juist graag hen wil onderdrukken.
Overigens realiseer je je wel dat je behoorlijk antisemitisch bezig bent als je wil het hebt over de Verklaring van de rechten van de mens? De meeste Arabische landen hebben die wel ondertekend maar Israël niet. Die is dan ook veruit de grootste schender van die rechten.
“Wat moslims mijns insziens moeten doen o.a. om mee te kunnen doen met de westerse samenleving is een flinke culturele verandering. “
Ik weet niet of je het weet maar ze doen wel degelijk helemaal mee aan onze westerse samenleving. In andere landen is dat natuurlijk anders. Het zou raar zijn als ze in Indonesië aan de Europese of Amerikaanse samenleving gaan meedoen. Maar jij bedoelt gewoon steeds maar weer dat moslims dienen te gehoorzamen aan jou cultuur. Zie dienen te erkennen dat hun cultuur is zoals jij veronderstelt dat die is namelijk minderwaardig en onderdrukkend terwijl jij wil dat jij hen mag onderdrukken en zij erkennen dat jij superieur bent.

#197 Benach

Waarschijnlijk zal uit onderzoekingen door jou blijken dat de vervolgers moslims waren, die immers al duizenden jaren eerder dan de joden in Palestina woonden. Maar ondertussen is het echt waar dat Mohammed heeft gezegd dat je geen joden mag vervolgen. Nu weet ik wel dat dat door jou niet mag gecontroleerd worden en dus jij gelijk hebt.

Malle eppie. Hebt de tijden geloof ik niet zo goed op een rijtje ofzo.

En de rest is weer de bekende invullingsstrategie.

#198 Praedinius

@197: Ik geef sarcastisch weer wat jij en niet alleen jij menen dat de “waarheid” is. Je blijft maar weigeren toe te geven dat de islam juist tegen racisme en jodenvervolging is. Je blijft maar volgens het Wilderiaanse principe uitgaan, beschuldig een ander waar je zelf schuldig aan bent dan zit je altijd goed. Stel nu eens voor dat niemand er achter komt. Wie hebben de joden vervolgd? Wie kennen rassenwetten of hebben die gekend? Wie kennen vrijheid van godsdienst zelfs binnen het geloof zelf? Wie zijn superieur? Wie zijn inferieur?
Zowel joden als christenen claimen de beste te zijn. Moslims doen daar niet voor onder. Echter het jodendom gaat uit van de inferioriteit van niet-joden. Het christendom kent dat niet en de islam al helemaal niet. Het jodendom sluit mensen uit. Terecht zegt Mohammed dat je dat natuurlijk nooit mag doen. Immers je geloof schrijft je voor dat je je aan de wetten (van god) moet houden. Hoe kan je nu van iemand verlangen die wetten te kennen en te respecteren als je die persoon van die kennis uitsluit?
Het christendom kent de 3-eenheid. Ook dat kan niet (en de Jehova’s Getuigen zijn het hier roerend mee eens) immers dat zou betekenen dat god een voorkeur voor bepaalde mensen zou hebben. Christenen maken zich nogal eens schuldig om mensen met geweld hun geloof op te leggen. Ook dat kan natuurlijk niet want dan zou jij als mens bepalen wat god denkt of doet. God kan z’n eigen boontjes wel doppen.
Gewoon dingetjes die je uit de Koran kunt halen. Maar wedden dat jij zeker weet dat alles teniet is gedaan door een Hadith die juist zegt wat jij beweert dat de moslims doen en dat moslims dat maar eventjes moeten toegeven.

#199 Benach

Wie hebben de joden vervolgd?

Voor de zoveelste keer: dat hebben zowel moslims als christenen gedaan.

Wie kennen rassenwetten of hebben die gekend?

Voor de zoveelste keer: dat hebben zowel moslims als christenen gekend.

Wie kennen vrijheid van godsdienst zelfs binnen het geloof zelf?

Voor de zoveelste keer: dat hebben zowel moslims als christenen gekend en op andere momenten niet gekend.

Wie zijn superieur? Wie zijn inferieur?

Iedereen en niemand.

Het is dus voor de zoveelste keer zo het geen Wilderiaanse beschuldiging is. Het is wel zo dat we nu al geruime tijd in een tijd leven christenen op allevier de bovenstaande vragen ontkennend zullen antwoorden en dat ik geregeld in de media in de islamitische landen voorbeelden kan vinden waarbij een of meerdere van deze vragen bevestigd worden. Vreemd he? Dat ik dat dan ‘herleid’ tot de islam.

Klopt dat ik verschillende hadith kan vinden die je eigen beweringen teniet zouden doen. En waarom? Omdat de Soenna, en 90% van de moslims zijn soennitisch, op meer of mindere mate zijn lering trekt uit de koran+hadith en een kortere of langere reeks apologeten erbovenop.
De hoeveelheid moslims die uitsluitend de koran volgen zijn een marginale minderheid op deze wereldbol.

#200 Anton

@62: Schrijnend voorbeeld van white privilege. Die ene Tempelier krijgt zo’n mooie Wiki, de miljoenen die moorden om Allah te dienen krijgen geen persoonlijke aandacht.

#201 Praedinius

@199: Jij verwart iets. De vervolging van joden door christenen is verdedigbaar vanuit de Bijbel. Als moslims zich er aan schuldig maken kunnen ze nooit en te nimmer beroep doen op de Koran.
Jij blijft bij je beweringen dat moslims verderfelijk zijn omdat jij alle bewijzen hebt dat ze de hadiths volgen die ze immers vlak naast zich op het beddenkastje hebben liggen terwijl ze lachend de Koran in de prullenbak laten liggen. Ze weten dat iedereen te stom is te geloven dat ze een smerig boek liever hebben en dat de mensen zo onnozel zijn dat ze de Koran volgen. Gelukkig weet jij wel beter en daarom houden ze jou in de gaten.
Zij weten namelijk ook dat jij niet in de gaten hebt dat zelfs al zouden ze een Hadith volgen dat op een net zo smerige manier wordt verdraaid als alles wat de islam aangaat. Ze kennen jou behoefte en weten dat je enige geluk is om te doen waar je op hoopt dat ze zullen doen, namelijk met geweld de hele wereld aan het islamiseren zodat jij ze net op tijd kan doodschieten.

Benach voor de zoveelste keer. Je weet totaal niets van de islam. Je laat je voor het karretje spannen van mensen als Wilders, Bolkestein, Zionisten e.d. Je loopt altijd vast als je een bewering doet. Jij en je soortgenoten zijn vroeger net zo slachtoffer geweest van dit soort mensen toen jullie het bij de joden deden. Nu flikken jullie het bij de moslims.
En echt, jullie zullen je geluk niet op kunnen als er weer eens een aanslagje wordt gepleegd. Of als een lieve jood een gemene Palestijn overhoop schiet waarop de gemene moslims reageren door met bommen te schieten op onschuldige winkelende kindertjes in Haifa, terwijl ze hun eigen smerige schuldige stenengooiende kinderen als schild voor zich houden daarbij Allah Akbar roepend en krom van het lachen toekijken hoe de schedeltjes uiteen barsten precies zoals dat in de Koran/Hadith staat.

#202 Benach

Laat maar zien dan, dat die gaskamers van Auschwitz, de beschuldiging van godsmoord, de stelselmatige verdrijving valt te rechtvaardigen vanuit de bijbel? Kan je net zo min.

Nee hoor, ik weet niets van de islam. Right. Je herhaalt jezelf alleen maar en je geeft geen enkel zinnig argument waarom mijn redeneringen onjuist zijn behalve “het staat zo niet in de koran.”
Dan laat Prediker je zelfs een rechtstreeks voorbeeld zien uit de praktijk die gerechtvaardigd wordt vanuit de koran, en dan is het weer niet goed. Kies maar dan.

#203 Praedinius

@202: Nee, dat dus juist niet al is die rassenverwijzing wel degelijk ook iets waar joden zich (soms) mee onderscheiden. Hoewel ik met geen mogelijkheid aan mezelf kan zien een jood te zijn zien sommige mensen dat wel bij mij. Dat geeft dus een identificatie op uiterlijk aan.
Maar de Holocaust voegde het “ras” er aan toe. Eeuwenlang zijn de joden door christenen vervolgd al blijkt dat het eigenlijk vermomde moslims te zijn geweest op basis van geloof en een soort beschuldiging dat de joden schuldig waren aan de dood van Jezus. Die wrede Mohammed ging daar tegenin door te stellen dat je nooit mensen mag straffen voor iets wat anderen zouden hebben gedaan of eventueel hun voorouders. Daarmee gaat die immers ook in tegen iets waar jij grote waarde aan hecht. Moslims mag je ook best vervolgen als ze 1000 jaar geleden en lieve christen hebben doodgemaakt die toevallig niet uitkee toen hij de weg over stak.
Moslims dienen zich ook nu nog ter beschikking te stellen voor eventuele moorden die hun voorouders zouden hebben begaan. Ze kunnen zich daartoe ten alle tijde bij je vervoegen.
Het is ook mooi dat Prediker een voorbeeld laat zien waarom moslims wel degelijk hel kwaadaardig zijn. Al is het alleen maar omdat ze weigeren toe te geven dat ze dat zijn terwijl iedereen kan zien dat ze zelfs voordat ze moslims waren al mensen hebben vermoord toen die gewoon hun land wilden veroveren, uit en in Gods naam. Iets waar elk superieur en beschaafd land recht op heeft. Het is echt niet voor niks dat juist christelijke landen er in geslaagd zijn zoveel mensen te vermoorden en landen te veroveren en te onderdrukken. Daar heb je echt de steun van god voor nodig.
Het is ook mooi dat god met de moffen was toen die de joden een gasaansluiting gaf in de concentratiekampen want hij heeft duidelijk op de riemen van de moffen laten zetten dat hij met ze was. Gott ist mit uns. Gewoon in klip en klaar Duits, dus niet Hebreeuws of Arabisch. Dat geeft aan dat god weet dat jij en de moffen superieur zijn.

#204 Praedinius

@202: Nu ik er een beetje over nadenk kan ik misschien toch wel met je meegaan. Als bekend wil god en christenen niks weten van blootlopen. Openbaar naakt is een gruwel.
We weten ons allemaal vast nog wel deze foto te herinneren.
https://geschotenindeoorlog.files.wordpress.com/2013/10/blog-test-foto.jpg?w=1200
Hier zie je overduidelijk een Vietnamees meisje, dus op dat moment nog communistisch. Ze is poedelnaakt. De reden dat ze huilt is duidelijk. Ze is betrapt op het naaktlopen. Ze wist dat de Amerikanen dat niet wilden hebben, maar deed het toch. Ze wist niet dat de Amerikanen juist allerlei wapens hadden ontwikkeld om het naaktlopen tegen te gaan. Eén ervan was napalm. Dat was een ontbladeringsmiddel dat er voor zorgde dat de bomen ontbladerden, zodat verkenningsvliegtuigen vanuit de lucht konden controleren of mensen naakt liepen. Dit meisje op de foto is dus betrapt. Het is nog een grotere schande omdat het meisje nog zo jong is. De communistische Vietnamezen lieten dus toe dat heel jonge meisjes al naakt liepen. Als jij een bloot meisje bij je in de buurt zou zien, wat zou jij dan doen?

#205 Reinie

Vriend Breivik kwam ik hier op een nogal verrassende manier tegen. Beetje in de kerstsfeer? http://stophetgevaarwilders.blogspot.nl/2014/12/bid-voor-wilders-pray-for-wilders.html

#206 Praedinius

@205: Opmerkelijk is wel dat wij nu eens overduidelijk lezen hoe het zit als iemand zegt dat iemand zegt wat de mensen denken. Zo’n persoon zegt meestal niks of het is nietszeggend. Het komt maar zelden voor dat een constatering zo klopt. Mensen denken immers zelden maar denken te denken maar als je ze vraagt waar ze aan denken schudden ze hun hoofd wat lijkt of ze zich wakker schudden, maar gewoon wakker gemaakt worden. Ondertussen is dat schudden van het hoofd natuurlijk wel het bewijs dat ze zelf erkennen niet te denken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*