Afstand tussen PVV en klassiek extreemrechts afgenomen

ACHTERGROND - Zo concludeert de Anne Frank Stichting.

Gisteren bracht de Anne Frank Stichting haar jaarlijkse rapport uit over racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland.

Zowel het eigen persbericht als de berichtgeving in de media concentreerde zich op de conclusie dat Justitie strafrechtelijke discriminatieartikelen maar heel zelden inzet. Als er al sprake is van vervolging, wordt meestal gekozen voor de aanklachten belediging of bedreiging.

Het rapport (pdf) bevat echter meer interessants. Zo wordt gemeld dat het aantal gemelde racistische of antisemitische incidenten in 2013 licht toenam ten opzichte van 2012: van 2077 naar 2189.

De onderzoekers verwachten overigens dat het aantal incidenten in 2014 verder zal toenemen dankzij de strijd in Gaza, de discussie rondom Zwarte Piet en de uitspraken van Wilders over ‘minder Marokkanen’.

PVV

Maar misschien wel de meest pregnante conclusie van het rapport – ook gezien de laatste politieke peilingen – stond echter half verstopt in het hoofdstuk over extreemrechts.

De afstand tussen PVV en ‘klassiek extreemrechts’ nam de afgelopen periode steeds verder af, zo wist het rapport haast tussen neus en lippen door te melden (p. 59):

De afgelopen onderzoeksperiode is de afstand tussen klassiek extreemrechtse formaties en de PVV echter afgenomen. Wanneer we de drie criteria uit de definitie van extreem-rechts – ideologie, sociale genealogie en magneetfunctie – opnieuw beschouwen in relatie tot de PVV, zien we dat er bij twee van die drie instrumenten relevante veranderingen hebben plaatsgevonden.

Met betrekking tot de gesignaleerde ideologische verschuiving wordt het volgende gemeld:

Ten eerste is de PVV in ideologisch opzicht opgeschoven, althans in de politieke boodschap die de partij in het publieke domein verkondigt. Eén element valt daarbij vooral op: de verschuiving van islamkritiek naar kritiek op specifieke bevolkingsgroepen, waarmee de afbakening van het ‘eigene’ en het ‘vreemde’ door vertegenwoordigers van de partij verschoven is. […]

In 2013 zagen we dat de door PVV-Kamerleden geuite kritiek verschoof en zich steeds meer richtte op specifieke bevolkingsgroepen, vooral op Marokkanen. […] Met de zichtbare verschuiving van religiekritiek naar het etnisch duiden van maatschappelijke problemen beweegt de PVV zich qua thematiek meer richting de afbakening van het ‘eigene’ en het ‘vreemde’, zoals klassiek extreemrechtse partijen die hanteren.

Verder zocht de PVV steeds meer toenadering tot extreemrechtse partijen die het eerst nog op afstand hield, zoals Het Front National, het Vlaams Belang, de Zweedse Democraten en de Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ). Ook werd in 2013 contact gelegd met de Zuid-Afrikaanse Orania-beweging, ‘die middels een afgeschermde blanke gemeenschap de oude Zuid-Afrikaanse apartheidsidealen opnieuw wil vormgeven.’

Met andere woorden, de partij die – weliswaar virtueel – momenteel de tweede of derde partij van Nederland is, beweegt zich richting een gedachtegoed dat traditioneel wordt geassocieerd met extremistische en gewelddadige clubjes – met als opvallend verschil dat binnen de PVV Joden wél tot de wij-groep worden gerekend.

Oude wijn in nieuwe zakken

Uiteraard zijn de parallellen tussen PVV en klassiek extreemrechts, dat veelal expliciet door het nazisme wordt geïnspireerd, niet volmaakt. Dat is ook niet vreemd: de NSDAP werd inmiddels bijna honderd jaar geleden opgericht. Dat was nogal een andere tijd.

De houdbaarheid van klassiek extreemrechts is dan ook wel verstreken. Met Mein Kampf win je geen stemmen meer. Maar dat wil nog niet zeggen dat ook het groepsdenken op basis van etniciteit – met alle risico’s van dien – aan populariteit heeft ingeboet.

Die behoefte heeft gewoon een nieuwe politieke context gevonden. Met een boodschap en een PR-machine die is aangepast aan de aanzienlijk mildere sentimenten van de 21ste eeuw.

Wat de PVV en de Nazi’s overigens wel direct gemeen hebben, is hun misleidende naam: de PVV is net zo min voor vrijheid als de Nazi’s socialisten waren.

Reacties (29)

#1 JNB

Nationaal-socialisten waren wel degelijk een soort socialisten (namelijk: nationaal-socialisten).

Zie: http://blogs.telegraph.co.uk/news/danielhannan/100260720/whenever-you-mention-fascisms-socialist-roots-left-wingers-become-incandescent-why/

 • Volgende discussie
#2 Nonkel

@1:
Inderdaad. Afgelopen zondag bij Buitenhof waren 2 PvdA prominenten het zelfs mee eens dat je socialisme en nationalisme niet met elkaar moet gaan mengen, gezien de ‘geschiedenis’. Maar dat is taboe hier, maak je geen vrienden mee.
Zij waren het oneens met elkaar, of de sociaal democratie niet verouderd was. Nu lijkt socialisme of nationalisme steeds aantrekkelijker te worden door globalisering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Krekel

@1 & #2 …

Kritiek op kapitalisme ≠ socialisme …

Romantici als Byron en Nietzsche waren ook sterk afkerig van het kapitalisme, toch zou men die (terecht) nooit als socialisten omschrijven. In die (aristocratische) traditie dient het antikapitalisme van de nazi’s begrepen te worden, niet in de socialistische.

Wat slechte verstaanders doen, zoals ook in de link van #1, is de antikapitalistische inslag van de nazi’s opmerken en dat verwarren met socialisme. (Vaak geholpen door het feit dat ze geen idee hebben wat socialisme inhoudt, zoals jullie dat klaarblijkelijk ook niet hebben.) De nazi’s hebben het in al hun ‘socialisme’ bijvoorbeeld nooit over uitbuiting van de arbeider o.i.d. gehad – eenvoudigweg omdat hun kritiek op het kapitalisme niet uit de arbeidersstrijd voortkwam, maar een andere invalshoek had – noch streefden ze naar een samenleving waarin arbeiders de controle over de productiemiddelen hadden, noch een waarin geen klassenverschillen meer bestonden.

Ja, de nazi’s waren antikapitalisten. Nee, dat betekent niet dat ze socialistisch (of ‘links’ op wat voor manier dan ook) waren.

”De nazi’s waren niet meer of minder socialistisch dan Nietzsche.” (<-misschien makkelijk te onthouden voor jullie)

(overigens juich ik het feit dat ver-rechtse types de noodzaak voelen zich te distantiëren van de nazi's natuurlijk wel van harte toe … ondanks de ontkenning getuigt het toch van zelfkennis, denk ik altijd maar)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Praedinius

@1: Nee, het gaat hier om het woord “nationaal” waar het om draait. Je hebt bij PVV/Wilders ook sterk die neiging om Nederland als belangrijkste issue te zien (vergeef me het Engelse woord. In Nederland hoor je Nederlands te spreken anders minacht je de Nederlanders.)
De PVV heeft in haar volledige naam “Vrijheid” staan. Iedereen weet dat niets met de PVV te maken heeft. Taalkundig gezien klopt de afkorting ook niet. In feite zou het immers dan Partij voorde Vrijheid moeten zijn. Slecht Nederlands dus. Dat hoort niet volgens de PVV. Behalve bij de PVV zelf. Martin Bosma heeft een boek geschreven waarvan alleen al in de titel 3 taalfouten stonden.
Hooguit kun je de naam verdedigen met het feit dat de Partij voorop staat en Vrijheid pas op de laatste plaats.
Net zo goed als Hitler niets moest hebben van sociaaldemocraten misleidde hij de mensen wel door het woord sociaal in zijn partijnaam te zetten, terwijl ook bij Hitler, net als bij Wilders/PVV het nationalisme voorop staat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Joop

Goeie vergelijking: pvv staat niet voor vrijheid en de nazi’s waren geen soort van socialisten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Praedinius

@2: Niet waar. Er is geen enkele hint naar nationalisme gegeven. Een andere benadering/koers van de sociaaldemocratie lijkt noodzakelijk te zijn, maar op dit moment is dat niet mogelijk omdat men vastzit aan de coalitie.
http://www.npo.nl/buitenhof/07-12-2014/VPWON_1226586

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Toko Senang

Ik ben verder benieuwd hoe ideologie, sociale genealogie en magneetfunctie van partijen wordt vastgesteld. Lijkt me multi-interpretabel en daarom alleen al niet geschikt voor een eenduidige vastlegging van verwantschap tussen welke partijen of stromingen dan ook

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 analist

@7: Je bent helemaal niet benieuwd aangezien je al vastgesteld dat het onzin is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Toko Senang

Het lijkt me onzin, maar sta open voor nieuwe kennis

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Folkward

Ik ben verder benieuwd hoe ideologie, sociale genealogie en magneetfunctie van partijen wordt vastgesteld.

I call bullshit. Als je namelijk echt ‘benieuwd’ was, was je gaan kijken.

Volg het linkje in #0 (ten overvloede) en lees. Omdat je -overduidelijk- te lui bent om maar iets te doen, zal ik je ook al aangeven waar je moet gaan kijken: paragraaf 6.1 op pagina’s 51-52. Maar je gaat toch niet kijken…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Micowoco

@1,2,3: O juist, omdat de nazi’s zulke antikapitalisten waren, werden ze gesponsord door IG Farben, Krupp, Thyssen en zowat het hele Duitse bedrijfsleven. Tell me another.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Krekel

@11: O, juist. De Holocaust, Ariosofie en Lebensraum voor het Duitse volk waren puur om materieel gewin, voor de vrijhandel en om lekker veel geld te verdienen.

Zoals #1 en zijn link niet begrijpen wat socialisme is, en daarom het antikapitalisme van de nazi’s interpreteren als ‘socialisme’; zo begrijp jij niet wat kapitalisme is en interpreteer je het antisocialisme van de nazi’s als ‘kapitalisme’.

Allebei even simpel.

De nazi’s kregen steun uit (delen van) het bedrijfsleven omdat het antisocialisten waren, niet omdat de nazi’s zulke vrijmarktideologen waren, noch omdat ze zoveel respect hadden voor eigendomsrechten, noch omdat ze zo wars van centrale planning waren, noch omdat ze de staat vooral in een dienende rol voor het bedrijfsleven zagen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Krekel

Oh, ik wilde er nog een extragratis citaatje van Orwell (uit 1940) aan toevoegen:

National Socialism […] is emphatically revolutionary, does crush the property owner just as surely as it crushes the worker.

Het fascisme drukt zowel de arbeider als de kapitalist in een dienende rol. Hierdoor zegt de kapitalist: Ziejewel, ze moeten óns hebben, het zijn vuile socialismofielen! … En de socialist: Ziejewel, ze moeten de arbeider hebben, het zijn vuile kapitolismofielen! …

Beiden hebben (on)gelijk.

Volgens mij en Orwell althans.

Overigens gaat het hele citaat zo: “National Socialism is a form of Socialism, is emphatically revolutionary, does crush the property owner just as surely as it crushes the worker.” Een vorm van socialisme, zegt-ie dus ook nog. Dat heb ik er echter maar gewoon weggelaten omdat ik #1 en #2 geen munitie wilde geven. (En ook omdat Orwell het daarover niet bepaald met zichzelf eens is; hij spreekt zichzelf hierover tegen.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 frankw

Hey Krekel, ik word oud of je lettertjes verdwijnen echt. Je voetnoten doen me plezier, maar deze kan ik echt niet meer lezen OO :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Krekel

@frankw: Het is dan ook zeer gevaarlijke kennis deze keer, vandaar de extra voorzorgsmaatregel :þ

(Maar je kunt natuurlijk altijd kopiëren en dan plakken in het reactieformulier, dan moet het volgens mij leesbaar zijn.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Olav

Control + Muiswieltje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 frankw

Dank beiden :) :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Micowoco

@12: Dus eh, de nazi’s hadden gelogen (goh) en helemaal niemand van het Duitse bedrijfsleven had het door? Echt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Toko Senang

@10: Fijn. En inderdaad, ik ben wel gaan kijken.
Het rapport maakt het een en ander duidelijk. Dat er vorig jaar 120 rechts extremisten waren (voor de duidelijkheid, de PVV heeft één lid). Een afname ten opzichte van 2010 toen er 155 leden van de extreem rechse partijen waren!

De verkleinde afstand tussen de PVV en de andere rechtse partijen, de magneet functie, is gebaseerd op het feit dat de rechts extremisten op een door de PVV georganiseerde bijeenkomst tegen het kabinet Rutte.

Zullen we dit dus minimale feitelijke onderbouwing noemen?

Verder wordt extreem rechts in Nederland minder extreem omdat ze naar de iets minder extreme PVV kant gaan. Dit en de afname van het aantal extreem rechts en zou ik als pure winst zien. De uitleg lijkt echter dat de PVV extremer is geworden.

Verder valt me op dat discriminatie vrij eenzijdig wordt bekeken. Het zogenoemde Moslimschelden wordt, terecht, aangehaald als een vorm van discriminatie maar het benoemen van autochtone meisjes als “hoer” niet. En dat laatste is, getuige het aantal observaties in mijn omgeving, schering en inslag. Wellicht zijn autochtone meisjes geen minderheidsgroepen en wordt dit daarom niet geregistreerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Mario

@19

Vergeet niet dat dit rapport over 2013 gaat. En zoals de onderzoekers zelf al aangeven, zullen de cijfers voor ‘dit jaar’ (’14) het komende jaar stukken hoger liggen, door allerlei factoren.

Onderschat tevens het aantal van dat extreemrechts schorem niet. Ieder individu heeft een netwerk, w.o. familie/ vrienden/ kennissen. Mijn ervaring met dat tuig is, dat zij op de voorgrond staan maar de extreemrechtse sentimenten in hun (directe) omgeving breed gedragen wordt.

Daar ís heel wat winst te behalen, maar ja…met een Nederlandse overheid die op zich Europees niveau liever onthoudt van het stemmen voor (het internationaal) grondig aanpakken van dit soort extremen, valt enig progressie niet zozeer te verwachten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Toko Senang

@20: mijn eerste opmerking ging over de onderbouwing van de stelling, en ik blijf erbij dat deze zwak is. Extreem rechts is fout, net als extreem links en extreem gelovig.

Na de tweede wereldoorlog heeft extreem rechts geen noemenswaardig geweld in Nederland gepleegd. Extreem links daarentegen wel, denkt maar aan RARA, de kraakbeweging, de RAF en de anti dierproefbeweging

En dan verbaas ik me over de aandacht voor klein extreem rechts en over de beperkte invulling van het begrip discriminatie. En dan denk ik dat moslims gediscrimineerd worden, en dat moslims zelf weer verantwoordelijk zijn voor het toenemende antisemitisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Mario

@21

Dan wil ik je bij deze verzoeken om je eens grondig te verdiepen in het geweld door extreemrechts, bijvoorbeeld gedurende de jaren ’70-’80. En je dan niet enkel beperken tot het ‘potenrammen’. Heb zo het vermoeden dat je een aantal geschiedenislesjes hebt gemist. En ja, ‘die linksen’ waren ook geen lieverdjes.

Overigens leuk dat je RAF ter sprake brengt.

“Vooral in de studentenbeweging ontstond er aan het eind van de jaren zestig steeds meer onvrede over het feit dat veel bestuurders uit het nazi-tijdperk […] nog steeds ‘waakten’ over de fundamenten van de (West-)Duitse samenleving. In hun ogen ontkende of verdrong de oorlogsgeneratie haar schuld aan de nationaalsocialistische misdaden.”
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rote_Armee_Fraktion

Waarmee ik overigens hun daden niet goedkeur. Evengoed waren het roerende jaren, om het zo maar even te zeggen. Linksom en rechtsom.

“en dat moslims zelf weer verantwoordelijk zijn voor het toenemende antisemitisme.”

Je hebt het rapport toch grondig gelezen?

68.4% intentioneel antisemitisme, is door autochtonen gedaan.

En dan met name in Amsterdam (22 meldingen).

67.7% racistische uitingen, tevens door autochtonen.

Pagina 27, kijk zelf maar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Toko Senang

@22: waarom is potenrammer nu rechts, betekent dit dat een moslim die een HLBT in elkaar slaat rechts is?

En verder waren er in de jaren 70 de NVU en de CP, maar die zijn niet geweldadig geweest

En dat studenten denken dat er nazi’s rondlopen in de jaren 70 maakt de daden van de RAF niet beter, dat is een fout die aan linkerzijde wordt gemaakt, het doel is goed en dat heiligt de middelen

Verder wordt discriminatie van autochtonen niet meegenomen, , je bent als “Kaas” al gauw een homo, en als Kazin al gauw een hoer, en dan zouden de cijfers al anders zijn

En met 22 meldingen, ik zal mijn dochter en haar vrienden vragen aangifte te doen, dan zijn de cijfers gauw anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Mario

Nee, het potenrammen werd toen door extreemrechts gedaan. Daar stond (en staat) men om bekend, nota bene. De lui die op Hans Janmaat stemden. Lui die het https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaalsocialisme aanhingen en vaak zelfs nog aanhangen.

“En dat studenten denken dat er nazi’s rondlopen in de jaren 70”

Die studenten dachten dat niet, het was ook zo. Voormalig nazi’s die de dienst uitmaakten is waar men o.a. tegen ageerde.

Heb je dat niet meegekregen? Te jong?

“Verder wordt discriminatie van autochtonen niet meegenomen”

zucht…pagina 5

“Deze rapportage geeft een cijfermatig beeld van de mate waarin antisemitisme, racisme en extreemrechts geweld in het jaar 2013 voor-kwamen in Nederland.”

Als jij een ‘breder rapport’ wil, begin dan zelf een onderzoek naar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Toko Senang

@24: de CP heeft niet stelselmatig geweld gebruikt, RARA wel.

En het feit dat er oud nazi’s waren die later in het bedrijfsleven zaten, iets van doel heiligt de middelen, en het doel is goed want antifasisties

En ja, er worden alle soorten van discriminatie meegenomen, alleen gerapporteerd over discriminatie tegen joden en moslims. Nogal eenzijdig

En dan over de ernst van het extreem rechtse probleem, raad ik je aan “Right-Wing Extremism in the Netherlands: Why it is still a marginal phenomenon” te lezen van Paul Licardie. Uit 2000 weliswaar, maar de conclusie IS dat rechts marginaal was door de jaren heen.

Maar back on topic, het rapport toont op niet valideerbare gronden aan dat de afstand tussen extreem rechts en de PVV is afgenomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Praedinius

@25: De acties van RaRa waren “legitiem”. Ze waren onveranderd gericht tegen inderdaad onfrisse zaken/bedrijven. Ik heb een collega gehad, zal z’n naam niet noemen, hij is later wethouder geworden, die bij RaRa zat die veel heeft uitgelegd over de acties. Wel was er een actie die achteraf niet meer nodig bleek te zijn, aangezien op dat moment Nelson Mandela al een spoedcursus kreeg “Hoe wordt ik president van Zuid-Afrika”. M.a.w. men dacht dat hij nog gevangen zat maar dat bleek achteraf niet zo te zijn.
Je verwijzing naar het boek van Paul Lucardie (dus niet “Licardi”; ik weet het heel goed. Hij was m’n buurman en vriend) gaat wel op in 2000, maar inmiddels is extreemrechts wel degelijk aanmerkelijk gegroeid. Ben benieuwd hoe Paul er nu over denkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Toko Senang

@26: maar over de toename van extreem rechts laat het rapport nu juist zien dat dit meevalt. Wel is Nederland naar mijn mening rechtser geworden. Wat Janmaat indertijd zei en waarvoor hij een aantal keren veroordeeld is, is nu gemeengoed geworden. Naast de voordelen worden nu ook de nadelen van de multiculturele samenleving benoemd. Emigratie is aan banden gelegd etc.

Wat mij opvalt IS dat je de acties van RARA goedkeurt. Brandstichting bij Kosto , vernielen en bedreigingen van Makro personeel zou in de toenmalige en huidige tijdsgeest onacceptabel moeten zijn. Daarvoor heb je in Nederland een onafhankelijk rechtspraak. Die gold toen, die geldt nu, voor Wilders en zijn uitspraken, en voor eenieder die het niet eens is met bedrijven, overheden of privé personen.

Zo te lezen was je het dus ook eens met de brandbom in Kedichem

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Praedinius

@27: Wat probeer je nu eigenlijk te zeggen.
Het rapport van Paul Lucardie geeft aan dat het tot 2000 inderdaad wel meeviel, maar je kunt toch niet ontkennen dat het nu niet meer meevalt. Ik zal als het me lukt een contact opnemen met Paul (Door verhuizingen zijn we elkaar uit het oog verloren) en ik zal hem dan vragen hoe hij er over denkt. Dat is dus iets anders dan dat ik er achter kom of hij het “weet”. Zeer waarschijnlijk zal hij zeggen dat hij er geen nieuw onderzoek naar heeft gedaan en dus daar geen antwoord op kan (en zal) geven.
Er zijn geen nadelen aan de multiculturele samenleving. Tenminste in die zin dat slechts mensen die problemen hebben met deze samenleving er een probleem mee hebben. Zij veroorzaken problemen waardoor je bijvoorbeeld een grote werkloosheid onder allochtonen krijgt, maar dat heeft bijvoorbeeld niks te maken met de werkloosheid an sich.
Om het heel sarcastisch te formuleren zou je bijvoorbeeld kunnen aanvoeren dat bijna 30% van de allochtonen werkloos zijn, terwijl maar liefst 2½ maal zo veel aan het werk zijn waardoor de autochtone Nederlander dus niet aan de slag komt.
Immigranten in Duitsland leveren het land rond 22 miljard per jaar op. Omdat Nederland en Duitsland redelijk met elkaar te vergelijken zijn kom je dan voor Nederland op 4 à 5 miljard.
Natuurlijk zijn er nadelen aan een multiculturele samenleving, maar dat is precies zo als je zegt dat er problemen aan een auto zitten of dat we een koning hebben. “Elk nadeel hep se voordeel”. De auto kost geld maar wordt daarmee een bezit dus ben je quitte. Dat ding verbruikt brandstof wat jou geld kost, maar een ander weer geld oplevert. Gaat hij stuk dan zet het ding weer mensen aan het werk waardoor die mensen weer verdienen en er belasting in de schatkist komt.
Dat gaat ook op voor de multiculturele samenleving. Nederland is voor 20% “niet-Nederlands” Maar dat houdt dus wel in dat de omzet bij ondernemingen 20% hoger ligt dan als we ze niet zouden hebben. Je mag wel even bij je winkelier vragen of hij blij zal zijn met een omzetdaling van 20% als ze er niet zouden zijn.

“Wat Janmaat indertijd zei en waarvoor hij een aantal keren veroordeeld is, is nu gemeengoed geworden.”
Inderdaad en daar zijn we veel te weinig mee bezig geweest om dat te voorkomen. Daardoor hebben we een verschijnsel Wilders. Onze fout is geweest dat we (en we doen het nog steeds niet) niet er voor hebben gezorgd dat we meer duidelijk hebben gemaakt dat wat deze mensen doen wel degelijk in feite strafbaar is en niet past bij onze multiculturele samenleving. We hebben een Bolkestein en Fortuyn toegestaan om die mensen/cultuur “inferieur, achterlijk en belachelijk” te noemen terwijl degenen die dit enthousiast oppikken juist zonder mankeren “achterlijk, belachelijk en inferieur” zijn.

“Wat mij opvalt IS dat je de acties van RARA goedkeurt.”
Het gaat niet zozeer om “goedkeuren”‘ maar ik acht ze legitiem. Stel dat er geen aanslagen zoals van RaRa waren geweest. Hoe zou dan de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika er hebben uitgezien? Niet alleen RaRa pleegde aanslagen tegen dat regime. Dat gebeurde wereldwijd. Jij en ik kunnen nooit weten of het zonder die aanslagen ook wel opgelost zou zijn. En dat geldt voor alle “linkse” aanslagen. Het enige wat je er tegen in verweer kunt hebben is dat juist (extreem)rechts extra reden geeft om zich sterker te maken. En dát is inderdaad ook gebeurd en gebeurt nog steeds.
Nine-Eleven was hartstikke fout. Maar de aanleiding was zo mogelijk nog fouter, namelijk de smerige manier waarop de VS (met vaak steun van andere landen) zich hebben gedragen in landen in het MO. Bin Laden had aanvankelijk de steun van de VS, maar er zijn sterke aanwijzingen dat hij werd bedonderd.
Ga alle aanslagen maar eens langs. Je zult zien dat de meeste in feite legitiem waren, of beter waar je begrip voor kunt opbrengen.
De aanslagen van RaRa hadden nooit te doel om mensen lichamelijk te treffen. Dat er in Kedichem een tante haar been moest missen kwam omdat ze in paniek het raam uit is gesprongen.
Tot slot nog dit.
Zou iemand in ’35 Hitler hebben vermoord, zouden er waarschijnlijk straten naar hem zijn genoemd. Zou Hitler in ’45 zijn vermoord dan zouden er mogelijk naar z’n moordenaars straten zijn genoemd.
Hannie Schaft haar vader was hartstikke links. Hij zat bij de SDAP, voorloper van de PvdA. Hannie Schaft heeft een aantal mensen vermoord. Ze is een tijdje ook door “Drees” in de ban gedaan, omdat ze een “communiste” zou zijn. Nu zijn er tientallen straten naar haar vernoemd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Jantje

De PVV doet meer tegen anti semitisme dan alle andere partijen bij elkaar.
Het beestje wordt niet bij de naam genoemd door “de Anne Frank Stichting”, maar iedereen weet wie de grootste veroorzakers van anti semitisme zijn. Ook hier op Sargasso.
De PVV heeft, i.t.t. extreem rechts, nog nooit geweld gebruikt, dit i.t.t. extreem links, die daar hun hand niet voor omdraaien.

 • Vorige discussie