De wereld volgens Anders Breivik (3)

Het derde deel van een serie op Frontaal Naakt (we besteedden eerder aandacht aan deel 1 en deel 2): De meest opvallende overeenkomst tussen het Nieuwe Conservatisme en het klassieke fascisme is de constructie van een geïdealiseerde ‘zuivere’ natie die bedreigd wordt door zowel links als door een verachte etnische minderheid. Het verschil is dat het biologische racisme van de nazi’s bij de Nieuwe Conservatieven afwezig is. Deze verwerping van biologisch gefundeerd racisme kan voortkomen uit strategische overwegingen – wat bij Breivik overduidelijk het geval is – maar even vaak is ze volstrekt oprecht. Wat de reden ook is: door afstand te nemen van het onhoudbare en historisch gecompromitteerde biologische racisme van de nazi’s, maar tegelijk wél een eenvoudig te identificeren vijand aan te wijzen, kunnen de Nieuwe Conservatieven een opengevallen plaats binnen het extreemrechtse politieke spectrum innemen zónder daarmee geassocieerd te worden met de grootste massamoord uit de geschiedenis. [...] Door biologische superioriteit te vervangen door culturele superioriteit, kan men bovendien ex-moslims of ‘niet-blanken’ die de culturele superioriteit van de joods-christelijke beschaving onderschrijven opnemen in de eigen gelederen. Kortom: biologisch racisme is voorgoed besmet en daarmee onbruikbaar als politieke ideologie. Maar dat maakt het nog niet onmogelijk om hetzelfde soort groepen - weliswaar op basis van andere argumenten - uit te sluiten en steeds dichter tegen klassiek extreemrechts aan te schurken. Dat is overigens ook de weg die de PVV bewandelt.

Door: Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Steun ons!

De redactie van Sargasso bestaat uit een club vrijwilligers. Naast zelf artikelen schrijven struinen we het internet af om interessante artikelen en nieuwswaardige inhoud met lezers te delen. We onderhouden zelf de site en houden als moderator een oogje op de discussies. Je kunt op Sargasso terecht voor artikelen over privacy, klimaat, biodiversiteit, duurzaamheid, politiek, buitenland, religie, economie, wetenschap en het leven van alle dag.

Om Sargasso in stand te houden hebben we wel wat geld nodig. Zodat we de site in de lucht kunnen houden, we af en toe kunnen vergaderen (en borrelen) en om nieuwe dingen te kunnen proberen.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Doneer!

Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.