Wij zijn allen Griekse Joden

Foto: Riccardof (cc)

We are all Greek Jews schrijven twintig bekende Europese intellectuelen naar aanleiding van de verkiezingswinst van de neonazistische partij Gouden Dageraad. Ze zijn verontrust door de openlijke verwijzingen van deze partij naar de Duitse fascisten: het hakenkruis, de Hitlergroet, de antisemitische, racistische ideologie, de holocaustontkenning en de verheerlijking van de grote leider. De ondertekenaars van het manifest zijn onder andere de Italiaanse schrijver Dario Fo, de Britse socioloog Anthony Giddens, de Franse ex-minister van Buitenlandse Zaken Bernard Kouchner, en de Poolse journalist en politicus Adam Michnik. Een Nederlander ontbreekt bij de initiatiefnemers. De groep wijst er op dat extreem-rechts ook in andere Europese landen in opmars is en roept een van de motieven voor de oprichting van de Europese Unie in herinnering: nooit meer oorlog, nooit meer fascisme.  Die Europese droom, een maatschappij gebaseerd op saamhorigheid en vrij van racisme, moet het antwoord zijn op de opleving van extreem-rechts. Daarvoor moeten we dan wel afzien van een Europa als gesloten vesting waar bepaalde mensen niet thuishoren. En we moeten ook afzien van het dogma van de bezuinigingen ten koste van de toekomst van de Europese jeugd. Want de aanhoudende crisis voedt de behoefte aan zondebokken en de angst voor vreemdelingen die de eigen cultuur bedreigen.


De kern van het nieuwe extreem-rechtse verhaal is volgens de opstellers van het manifest een aanval op de nationale saamhorigheid die is geïnspireerd door de PVV van Geert Wilders: achter een culturele strijd tegen de islamisering van Europa gaat het uiteindelijk om propaganda voor rassenongelijkheid.En dat is iets wat we in Europa na de puinhopen van het nazisme niet meer kunnen tolereren: “dat op ons continent Joden, immigranten, moslims, Roma, zwarten zouden moeten vrezen om wie ze zijn.”

Tot zover het manifest (dat in een krakkemikkige vertaling ook gepubliceerd is in NRC Handelsblad van 30 mei).

Dat Geert W. als kwade genius wordt opgevoerd geeft maar weer eens aan hoe elders in Europa tegen de Nederlandse verhoudingen wordt aangekeken. Over het algemeen wordt de PVV in Nederland zelf toch wat minder zwart afgeschilderd, in elk geval door de meest bekende opiniemakers. Het geeft te denken. Onderschatten we in eigen land de de ernst van Wilders populisme? Geert zal er ook op wijzen dat hij zich in elk geval verre houdt van antisemitisme. Maar daar zit nu juist het probleem, dat hij discrimineert. Volgens de naoorlogse Europese droom behoort niemand, zonder uitzondering, bang te zijn enkel en alleen vanwege zijn aard of afkomst.

Los van Nederland met zijn PVV is de situatie in een aantal andere landen zeker verontrustend. Frankrijk, waar als ik het goed begrijp het initiatief voor dit manifest is genomen, heeft te maken met een sterke extreem-rechtse beweging, Front National, die bij de laatste verkiezingen 18% van de stemmen behaalde. De uitzettingen van Roma in 2010 liggen de Franse anti-fascisten nog vers in het geheugen.

In Hongarije is Jobbik vergelijkbaar met de Griekse Gouden Dageraad: een extreem xenofobe en antisemitische nationalistische partij met een gewapende tak die het geweld tegen Roma’s niet schuwt. De rechtse Hongaarse regering toont zich ook niet geheel vrij van nostalgie naar het bruine verleden van het land door de hernieuwde belangstelling voor de fascist Horthy en de medewerking aan de herbegrafenis in Roemenië van een fascistische dichter van de Hongaarse minderheid in dat land.

In Oostenrijk, op de Balkan en in de Baltische staten zijn ook extreem-rechtse partijen actief die lonken naar het traditionele fascisme. Een verontrustende rechts-extreme uiting die de nationale saamhorigheid ook in gevaar brengt maar in het manifest niet wordt genoemd is het geweld tegen homo’s met name in Oost-Europese landen. In het land dat de Europese Kampioenschappen Voetbal organiseert, Oekraïne, moest vorige week een Gay Pride worden afgelast omdat de politie de deelnemers niet kon beschermen tegen de tegenstanders. De Gay Pride had een protest moeten worden tegen de voornemens van de huidige regering Janoekovitch om openbare manifestatie van homoseksualiteit bij wet te verbieden.

Extreem rechts verschilt van land tot land. Er zijn traditioneel fascistische groepen en moderne, populistische partijen. Soms naast elkaar in een land. In Engeland krijgt het traditionele fascisme in de British National Party nauwelijks voet aan de grond, de nieuwe eurosceptische UK Independent Party (UKIP) echter wel. De aanhang van de rechts-extreme partijen verschilt ook. In Italië is de Lega Nord op z’n retour, in Denemarken heeft de Dansk Folke Parti vorig najaar zoveel stemmen verloren dat ze haar gedoogrol, het voorbeeld van de PVV, kwijtraakte. In Duitsland slaagt extreem-rechts er nog steeds niet in door te dringen tot het parlement.

Ondanks alle verscheidenheid heeft extreem-rechts in Europa twee belangrijke overeenkomsten: de angst voor vreemdelingen, het “eigen volk eerst” – sentiment en het euroscepticisme, de afkeer van Europese samenwerking. De betekenis van het manifest “Wij zijn alle Griekse Joden” is dat het deze twee elementen verbindt. En dat het de versterking van Europa volgens het oude ideaal ziet als een middel om deze politieke stroming de wind uit de zeilen te nemen.

 

Reacties (77)

#1 Bolke de big

Nee hoor, ik ben geen Griekse jood.

En de EU is niet opgericht om nooit meer oorlog te hebben maar om Duitsland economisch te verbinden aan haar omliggende landen (lees Frankrijk) zodat Duitsland & Frankrijk geen reden meer hadden om oorlog te voeren.
Griekenland is geen Frankrijk of Duitsland en al helemaal geen buurland van Duitsland of Frankrijk.

 • Volgende discussie
#1.1 Jabir - Reactie op #1

Ik ben een Nederlandse Jood, die zich misbruikt voelt door de smakeloze “pro Israel” politiekjes van de PVV, die alleen maar bedoeld werden om het antisemitisme waarvan de PVV doordesemd is te verhullen.

Wilders kan trots op zichzelf zijn; het door hem uitgedragen nationaal socialisme vindt overal in Europa navolging. Maar in Nederland mag je dat natuurlijk niet zeggen, dat Wilders een Nazi is. Onze “rechtsstaat” is zo diep gezonken, dat je daar tegenwoordig zelfs voor vervolgd wordt. Eigenlijk zouden we naar aanleiding daarvan een nationale “vertel Wilders dat hij een NAZI zwijn is” dag moeten organiseren, want feiten zijn feiten natuurlijk.

Wilders is een Nazi zwijn. So sue me.

Vrijheid van meningsuiting in Nederland? Als je dit onweerlegbare feit op het internet stelt heb je meteen een aantal mongolen achter je aan die je proberen te censureren en als dat niet lukt gaan terroriseren, beledigen en intimideren met stupide uitspraken. Zelfs op dit blog word je nog op de nek gezeten door halve analfabeten als Morika. Vroeger vond ik een overmaat aan politieke correctheid bezwaarlijk, maar dat is eigenlijk niets vergeleken met de PVV opinieterreur die je tegenwoordig meemaakt. Je gelooft het toch godverdomme niet dat er actief gesurveilleerd wordt door halve zolen om te kijken of er nog uitspraken te vinden zijn die negatief zijn over de PVV?

Een paar jaar geleden werd er honend op gereageerd toen gesteld werd dat Wilders “staatsgevaarlijk” zou zijn en nu zie je dat het Nederlandse politieke bestel gefragmenteerd is geraakt en door Wilders het fascisme in Europa overal weer opkomt. Is het bedreigen als je aangeeft te hopen dat hij langzaam en pijnlijk doodgaat aan een slopende ziekte? Want dat hoop ik oprecht.

 • Volgende reactie op #1
#1.2 Bolke de big - Reactie op #1.1

Maar in Nederland mag je dat natuurlijk niet zeggen, dat Wilders een Nazi is. Onze “rechtsstaat” is zo diep gezonken, dat je daar tegenwoordig zelfs voor vervolgd wordt.

Volgens mij komt dat omdat Nederland als een van de weinige landen alle Nazi uitingen heeft verboden bij wet (je mag geen hakenkruis dragen in Nederland e.d.), als je dus iemand beticht van het zijn van een Nazi kan je dus inderdaad aangeklaagd worden wegens het valselijk beschuldigen van iemand.

Heeft dus helemaal niks te maken met diep zinken van de rechtstaat aar alles met het uitvoeren van wetten, wil je iemand voor Nazi kunnen uitschelden zonder het risico op een rechtszaak aan je broek te krijgen dan zal je nazi uitingen dus moeten legaliseren, kies maar, je kan niet beide hebben.

Een paar jaar geleden werd er honend op gereageerd toen gesteld werd dat Wilders “staatsgevaarlijk” zou zijn en nu zie je dat het Nederlandse politieke bestel gefragmenteerd is geraakt en door Wilders het fascisme in Europa overal weer opkomt

1. Het politieke bestel is niet gefragmenteerd door Wilders, dat is echt onzin.
2. De opkomst van Fascisme kan je Wilders niet aanrekenen, dat was ook wel opgekomen zonder Wilders, dan was er namelijk gewoon een andere Wilders opgestaan.
Wilders (en in jou optiek andere fascisten) zijn niet succesvol omdat het WIlders is maar omdat mensen ONTEVREDEN zijn met de huidige gang va zaken, Wilders is slechts een symptoom, niet de oorzaak, bestrijd de oorzaak, niet de symptomen.

#1.3 Jabir - Reactie op #1.2

Sorry Bolke, maar een op feiten gebaseerde observatie is geen smaad. Dus ik maak nog maar even gebruik van de gelegenheid om te stellen dat Wilders wat mij betreft een verschrikkelijke NAZI is. Wat een onzin zeg, dat je zoiets niet mag stellen omdat het uitdragen van het nazisme verboden is in Nederland. Volgens mij betekent dat volgens mij vooral dat eens bekeken moet worden of je zo’n beweging niet gewoon kan verbieden en niet dat het verboden is een beweging daarvan te betichten. Mijn verwachting is dan ook dat dit vonnis in hoger beroep vernietigd wordt.

Je wordt compleet geterroriseerd als je tot die nogal voor de hand liggende en feitelijk juiste conclusie gekomen bent. Als actieve netizen maak ik dat nu al jaren mee. En nu word je zelfs vervolgd als je dat stelt? Wat is dit voor dictatuur?

Weet je, zo’n discussie over defensie met jou vind ik leuk. Ik ben het een beetje met je eens, een beetje met je oneens, ik leer wat van jou en hopelijk ook vice versa, we komen allemaal beter de discussie uit zeg maar. Met de meeste PVV’ers is zo’n dialoog helemaal niet mogelijk.

Wat gebeurt er als je Wilders een nazi noemt? De “first line of defence” is dan dat je hem “alleen maar groter maakt” als je dat zegt, terwijl je dat volgens mij vooral doet als je ontkent in welke hoek Wilders en zijn PVV toch echt thuishoren. Wat me ook opvalt, is dat PVV’ers vooral bezig zijn met het beeldvormingseffect van zo’n uitspraak, zonder ook maar een seconde bij zichzelf te rade te gaan. Als het ook nog eens wetenschappelijk onderbouwd wordt (zoals met die scriptie) is de neiging eerder om zo’n wetenschapper te demoniseren en belachelijk te maken, dan eens even goed in de spiegel te kijken. Als zoiets tegen mij gezegd zou worden zou ik me rotschrikken en bij mezelf te rade gaan.

Als dat ook niet werkt en de stelling dat Wilders een Nazi is nog steeds standhoudt worden de schijnstatistiekjes uit de hoge hoed getoverd, in de hoop dat mensen de energie niet meer hebben daar nog verder op in te gaan. Als ook dat ineffectief bleek te zijn, beginnen de persoonlijke aanvallen, pogingen de discussie te laten ontsporen en andere smerige discussietechniekjes.

En nu zou dit tuig ook nog eens de rechter aan hun kant hebben? Onverteerbaar.

 • Volgende reactie op #1.2
#1.4 Bolke de big - Reactie op #1.3

Sorry Bolke, maar een op feiten gebaseerde observatie is geen smaad. Dus ik maak nog maar even gebruik van de gelegenheid om te stellen dat Wilders wat mij betreft een verschrikkelijke NAZI is

Dan moet je de rechter overtuigen dat hij een Nazi (en dat moet standhouden in alle hoger beroepen e.d.) en dan mag jij zeggen dat hij een Nazi is, ik mag toch ook niet zonder bewijs roepen dat jij een moordenaar bent.
Nogmaals wil je dat niet, legaliseer nazi-uitingen en jou probleem er mee is opgelost, sorry Jabir, ik waardeer je bijdragen maar op dit moment ben je net als Don Quichot aan het vechten tegen windmolens.

Als iets strafbaars is dan mag je niet iemand zomaar beschuldigen en dat geld ook voor figuren als Wilders (die trouwens het zelfde wil als jou maar dan voor andere mensen/bevolkingsgroepen).

En nu zou dit tuig ook nog eens de rechter aan hun kant hebben? Onverteerbaar.
Tja dat is de keerzijde van een normale rechtsstaat.

———————————————————–

Discusieren met politieke opponenten is als schaken met een duif, het beest schijt het hele bord onder, gooit alle stukken om en loopt triomfantelijk rond, behoorlijk nutteloos dus.

 • Volgende reactie op #1.3
#1.5 Jabir - Reactie op #1.3

Dan moet je de rechter overtuigen dat hij een Nazi (en dat moet standhouden in alle hoger beroepen e.d.) en dan mag jij zeggen dat hij een Nazi is, ik mag toch ook niet zonder bewijs roepen dat jij een moordenaar bent.

Geen probleem. Heb ik ook eens een platform voor mijn opvattingen.

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.6 Jabir - Reactie op #1.3

Als zelfs PVV’ers zichzelf als nationalistisch en socialistisch tegelijk omschrijven is het toch verder geen ramp de Duitse afkorting daarvoor te gebruiken?

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.7 Bolke de big - Reactie op #1.3

Zolang een rechter zich niet heeft uitgelaten over deze beweringen heb je (helaas) geen poot om op te staan en kan je nog degelijk gearresteerd en berecht worden.

Onderzoeken zijn geen rechterlijke uitspraken.

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.8 Jabir - Reactie op #1.3

Nee, maar met zo’n onderzoekje erbij (dat nota bene een 10 kreeg), of een onderzoek van de Anne Frankstichting kan je wel onderbouwen dat het identificeren van Wilders met een Nazi een “justified true belief” is. Zoals Wilders dan weer de vrijheid heeft de Koran met Mein Kampf te vergelijken. Werkt twee kanten uit.

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.9 Jabir - Reactie op #1.3

Ga ik er een hele sjow van maken waarin ik allemaal wildersologen uitnodig om aan te tonen dat het nazisme van Wilders heus een feit is, of ik laat een getuige-deskundige een bord spaghetti eten met een groep Wilders aanhangers. Kan je ook van alles mee.

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.10 Bolke de big - Reactie op #1.3

Je kan wel met 3 miljoen onderzoeken komen, zolang een rechter er niet over geoordeeld heeft dan is het niet meer waard dan het papier waar het op geschreven is, en dat iets een 10 krijgt zegt echt helemaal niks, dat is geheel afhankelijk van de politieke voorkeur van de beoordeelaar, als de beoordeelaar toevallig een PVV adept was geweest dan had ie waarschijnlijk een 1 gekregen.

Lang verhaal, kort gezegd, zolang er geen rechter is geweest die heeft geoordeeld dat Wilders een Nazi is, mag jij het gewoon niet zeggen, leer er mee leven.

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.11 Jabir - Reactie op #1.3

Dan ga ik het juist zeggen in de hoop dat ik aangeklaagd word, Bolke. Zouden meer mensen moeten doen.

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.12 Bolke de big - Reactie op #1.3

Be my guest, heb ik geen problemen mee hoor.

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.13 Jabir - Reactie op #1.3

550 eurie vind ik nog wel te overzien voor een proefproces.

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.14 Bolke de big - Reactie op #1.3

Ho ho, zo’n proefproces is het niet, het is een strafrecht proces, geen civiel recht, je moet dat dus zeggen dan gearresteerd en aangeklaagd worden en als je verliest kan je een boete en/of gevangenisstraf krijgen en je hebt een strafblad, nog steeds geinterresseerd?

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.15 Jabir - Reactie op #1.3

Als zelfstandige maakt me dat geen moer uit.

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.16 Bolke de big - Reactie op #1.3

Had je gedacht, het bedrijf waar ik werk vraagt ook van kleine zelfstandigen een verklaring van goed gedrag, anders geen opdracht.
Men wil gewoon weten welk vlees men in de kuip heeft.

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.17 Jabir - Reactie op #1.3

Mijn portfolio en unieke multidisciplinaire skillset overtreffen dat. Bovendien is het de vraag of ik wel met bedrijven wil werken die het bezwaarlijk vinden dat ik Wilders een Nazi noemde. Dat is wat mij betreft indicator dat ik van doen heb met een angstorganisatie.

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.18 Bolke de big - Reactie op #1.3

Nee is gewoon bedrijfsbeleid, dat komt omdat wij weer veel naar andere bedrijven gaan die op hun beurt eisen dat wij mensen sturen die een verklaring van goed gedrag hebben (zonder zo’n ding kom je bij een bank echt niet achter de balie hoor).

 • Volgende reactie op #1.3
 • Vorige reactie op #1.3
#1.19 Jabir - Reactie op #1.3

Haha, ik sta al op de “preferred supplier” lijst van de XXXX bank.

 • Vorige reactie op #1.3
#1.20 su - Reactie op #1.2

Volgens mij komt dat omdat Nederland als een van de weinige landen alle Nazi uitingen heeft verboden bij wet (je mag geen hakenkruis dragen in Nederland e.d.), als je dus iemand beticht van het zijn van een Nazi kan je dus inderdaad aangeklaagd worden wegens het valselijk beschuldigen van iemand.

Klepel/klok. Dat de hakenkruis verboden is betekent nog niet dat de ideologie erachter wordt vervolgd. De NVU krijgt nog altijd politie escorte als ze weer eens met hun neo-nazistische vaandels gaan zwaaien.

 • Vorige reactie op #1.2
#1.21 Jabir - Reactie op #1.20

@SU

Maar zelfs als de nazistische ideologie ook verboden zou zijn (wat dus niet zo is, daar heb je gelijk in), betekent dat nog steeds niet dat je een beweging daar niet van zou mogen beschuldigen, zoals Bolke hier stelt. Toch?

 • Volgende reactie op #1.20
#1.22 su - Reactie op #1.20

Ik ben het helemaal met je eens.

 • Volgende reactie op #1.20
 • Vorige reactie op #1.20
#1.23 Bolke de big - Reactie op #1.20

Nou in deat geval, gaan jullie 2 maar eens fijn een Hitler groet brengen in de buurt van een paar agenten, succes daarmee.

 • Volgende reactie op #1.20
 • Vorige reactie op #1.20
#1.24 Jabir - Reactie op #1.20

Dat is dan weer een nazistisch symbool, Bolke. Een voorbeeld van een nazistische opvatting zou bijvoorbeeld zijn, dat je alle Islamieten uit Europa wil deporteren.

 • Volgende reactie op #1.20
 • Vorige reactie op #1.20
#1.25 Bolke de big - Reactie op #1.20

Nee want moslims zijn geen ras.

Discriminatie / reacisme kan je alleen toepassen op aangeboren kenmerken, Islam is zover ik weet een niet aangeboren kenmerk.

 • Volgende reactie op #1.20
 • Vorige reactie op #1.20
#1.26 Jabir - Reactie op #1.20

Blijkbaar zie je het verschil niet tussen enerzijds het uitdragen van nazisme, of het publiekelijk tonen van de symbolen daarvan en anderzijds het beschuldigen van een beweging er zo’n ideologie op na te houden. Dat zijn echt verschillende dingen, Bolke.

 • Volgende reactie op #1.20
 • Vorige reactie op #1.20
#1.27 Bolke de big - Reactie op #1.20

Nee hoor, voor mij allemaal 1 pot nat, en als jij Wilders een Nazi vind dan kan ik daar heel prima mee leven (ik heb niks met de PVV aangezien ik ook een allochtoon ben).

 • Volgende reactie op #1.20
 • Vorige reactie op #1.20
#1.28 Jabir - Reactie op #1.20

Daar heb je gelijk in, dat islamhaat niet hetzelfde is als racisme. Ik geloof er dan ook helemaal niets van dat hij de islam werkelijk haat (hij heeft geen flauw benul), dat is meer het frame waarbinnen hij zijn racisme plaatst, zodat hij er niet op gepakt kan worden. Als een PVV’er dat verband gaat uitleggen raakt hij dan ook al snel in de knel en eindigt het doorgaans in een scheldpartij op Marokkanen.

Voorbeeldje: als je de islam gaat gebruiken om het wangedrag op straat van Marokkaanse jongeren mee te duiden, slaat dat natuurlijk helemaal nergens op. Tenzij je het doet om je haat in de richting van Marokkanen op een manier te presenteren die niet te vervolgen is.

 • Volgende reactie op #1.20
 • Vorige reactie op #1.20
#1.29 Jabir - Reactie op #1.20

@Bolke

Dan gaat dat vooral over je gebrek aan onderscheidend vermogen Bolke, als je tegengestelde dingen “een pot nat” vindt. Grappig, dus zo werkt dat ook in de koppies van die PVV’ers: je houdt gewoon lang genoeg vol dat een beschuldiging van nazisme hetzelfde is als het propageren ervan en na verloop van tijd zie je niet eens meer je eigen nazisme, als je daarmee terecht geconfronteerd wordt. Want tja, als iemand dat tegen je zegt laat hij alleen maar zien wie hij zelf is. Zoiets? Makkelijk hoor.

Grappig, ik zie het Geenstijl ook vaak doen. Plakken ze hitlersnorretjes op volmaakt democratische mensen enzo. Op een wat logischer niveau slaat het natuurlijk nergens op, maar qua agitprop werkt het wel.

 • Volgende reactie op #1.20
 • Vorige reactie op #1.20
#1.30 Bolke de big - Reactie op #1.20

@Jabir, if it walks like a duck, quacks like a duck, looks like a duck, it must be a duck.

Als iemand met een hakenkruis rondloopt zal ie vast geen aanhanger van Ghandi zijn, of wel?

Hey mij hoef je niet te overtuigen dat Wilders een (verkapte) nazi is, je moet een rechter overtuigen, mijn overtuiging is irrelevant.

 • Volgende reactie op #1.20
 • Vorige reactie op #1.20
#1.31 Jabir - Reactie op #1.20

Iemand die tegen het nazisme is loopt niet rond met een hakenkruis, tenzij het moet een kapot hakenkruis oid is. Of wilde je serieus beweren dat dit symbool ook strafbaar is?

 • Volgende reactie op #1.20
 • Vorige reactie op #1.20
#1.32 su - Reactie op #1.20

Als iemand met een hakenkruis rondloopt zal ie vast geen aanhanger van Ghandi zijn, of wel?

Nou, zou best kunnen. Het is immers een veelgebruikte geluksteken in India.

http://youtu.be/PUj-aN-xpVA

 • Volgende reactie op #1.20
 • Vorige reactie op #1.20
#1.33 Bolke de big - Reactie op #1.20
 • Volgende reactie op #1.20
 • Vorige reactie op #1.20
#1.34 Jabir - Reactie op #1.20

Waarschijnlijk kan Jonah Lendering me hierop corrigeren, maar is het oudste hakenkruis in Europa niet de Rosa Camuna, die al in de twaalfde eeuw voor Christus (de bronstijd) getekend werd?

Aleister Crowley heeft natuurlijk een wat occultere interpretatie van het symbol en weet het zelfs te relateren aan de Hebreeuwse letter Aleph (א) als hij in 777 vel PROLEGOMENA SYMBOLICA AD SYSTEMAM SCEPTICO-MYSTICÆ VIÆ EXPLICANDÆ FUNDAMENTUM HIEROGLYPHICUM SANCTISSIMORUM SCIENTÆ SUMMÆ schrijft:

Aleph in shape is similar to the Swastika, a glyph of primeval motion, the whirling Chaos coming into being. It is also in the shape of a plough-share, taking on the dual meaning of Phallic “plowing” and sexual innocence.

Dan is het natuurlijk ook een Boeddhistisch symbool en gaf de Hermetische Orde van de Gouden Dageraad (niet te verwarren met de hedendaagse Griekse Gouden Dageraad) er weer een astrologische duiding aan. Daar staat het bekend als het “fylfot kruis”

 • Volgende reactie op #1.20
 • Vorige reactie op #1.20
#1.35 Bolke de big - Reactie op #1.20

Gewoon verbannen die troep, de ‘nasmaak’ die het gebruik door de Nazi’s er aan kleeft heeft dat symbool zo verziekt dat je het gewoon altijd moet weren.

 • Volgende reactie op #1.20
 • Vorige reactie op #1.20
#1.36 Jabir - Reactie op #1.20

Ja, maar jij wilt dan ook elke cultuuruiting afschaffen.

 • Volgende reactie op #1.20
 • Vorige reactie op #1.20
#1.37 Bolke de big - Reactie op #1.20

Ik heb er inderdaad gen moeite mee als dit soort ‘cultuur’ uitingen inderdaad compleet & voorgoed verdwijnen

 • Volgende reactie op #1.20
 • Vorige reactie op #1.20
#1.38 Jabir - Reactie op #1.20

Ik wel. Gaat ook niet gebeuren omdat de eerste de beste proleet dat wil.

 • Vorige reactie op #1.20
#1.39 servetius - Reactie op #1

De eerste wereldoorlog was omdat het Britse empire de economische concurrentie met het in 1872 opgerichte Duitsland niet aankon, Balfour legde het in 1907 uit aan de VS ambassadeur.
Trotzki vond in 1917 in de tsaristische archieven de geheime overeenkomsten tussen Britten, Fransen en Rusland, en publiceerde die.

Hitler deed Duitsland uit de as van Versailles oprijzen, toen besloot Roosevelt het nog eens over te doen.

De VS historicus Glaser schreef in 1965 dat zelfs de pro Roosevelt historici impliciet toegaven dat Roosevelt bewust Pearl Harbour had geprovoceerd, ‘maar hij kon niet anders’.
Waarom hij niet anders kon, dat wordt niet uitgelegd.

Inmiddels zijn we weer even ver, Duitsland is weer het economisch belangrijkste land van Europa, alleen is het Britse imperium verdwenen, en het VS imperium op z’n retour.
Verder heeft Duitsland weer, als in de tijd voor de staatsgreep van Lenin, nauwe economische banden met Rusland.

Slob laat nu onderzoeken of de EU gesplitst moet worden in een N en een Z deel, ik vraag me af of dat er toe zal leiden, als het gebeurt, Washington zal alles doen om dat te voorkomen, dat de N EU wordt uitgebreid met de Sovjet Federatie.

 • Vorige reactie op #1
#2 Anton

Het zoveelste PVV = extreem rechts stukje wat bij elkaar wordt geStapeld. Gaaap.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Jabir - Reactie op #2

Zie je? Daar komt het ongedierte al onder hun steen uitgekropen.

#3 Karl Kraut

Ja, de Europese Unie draait in werkelijkheid alleen maar om Frankrijk-Duitsland. En de rest moet daar voor wijken, of aan de nukken van die twee onderworpen worden.

In de allerhande, overige dwergstaten slaat men ook sedert eeuwenlang mekaar periodiek de hersenen in, maar dan zonder dat men er elders eigenlijk ooit last van heeft gehad (als men van voorvallen aldaar sowieso al iets vernam). Nederland is dan ook niet voor niks altijd een zeevarende natie geweest, want een zinnig mens meedt de idiotie van het Europese platte vasteland.

Misschien kan de Europese Unie het nog proberen met de kreet “Eigen Europees Volk Eerst”. Want dan weten we tenminste zeker dat het niks wordt; of ze moeten een oorlog tegen de rest van wereld beginnen. Want tot op heden kwamen alle staten wegens een uitwendige ‘vijand’ tot stand. En dan heeft rechts gelijk ook een excuus om austerity achter zich te laten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Jabir - Reactie op #3

En daar heb je dan weer het obligate lulletje rozenwater die met een off topic reactie de discussie probeert te derailleren.

 • Volgende reactie op #3
#3.2 Karl Kraut - Reactie op #3.1

Discussie? Ik discussiëer nooit.

#3.3 Bolke de big - Reactie op #3

Vast familie van Sauer Kraut?

 • Vorige reactie op #3
#4 Noortje

‘ En dat het de versterking van Europa volgens het oude ideaal ziet als een middel om deze politieke stroming de wind uit de zeilen te nemen’

Toch ontkom ik vaak nie aan de gedachte dat juist het gedwongen onderdeel worden van het grote Europa, waarmee een individueel mens maar moeilijk een gevoel van verbondenheid mee kan opbouwen, tot het zoeken naar nieuwe verbondenheid leidt. Lekker dicht bij huis, afzettend tegen alles dat nieuw en anders is en veelal extreem rechts. Is Europa zoals nu vormgegeven nu de vredesstichter waar we allemaal blij van worden, of juist een verdeelmachine geworden die de kans op interne conflicten in Europa alleen maar groter heeft gemaakt? Gezien de opkomst van extreem rechts Europabreed, en de agressieve taal die uitgeslagen wordt over enkele andere landen in Europa vrees ik momenteel het laatste.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Jos van Dijk

Als je alleen naar de staten blijft kijken is Europa inderdaad een verdeelmachine. Zoiets als met voetbalsupporters. Maar je hoeft aan dat spelletje niet mee te doen. Politiek is geen EK voetbal. Kijk liever naar de overeenkomsten die de Europese beschavingsgeschiedenis heeft opgeleverd (wij zijn alle Griekse Joden). Of kijk naar de politieke verschillen (rechts-extreem, neoliberaal, sociaal-democratisch) die dwars door alle landen lopen. En bepaal dan je voorkeur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Noortje - Reactie op #5

Voor de helderheid, ik ben voor Europa. Maar vraag me af of de huidige vorm tot gewenst resultaat leidt, of juist tot een grotere kans op Ww3. Zie ook eerdere discussies over gebrek aan democratisch gehalte Europa.

 • Volgende reactie op #5
#5.2 M - Reactie op #5

Politiek is geen EK voetbal.

Klopt, onze dames/ heren politici kijken liever naar Borgen deel zoveel.

 • Vorige reactie op #5
#5.3 Bolke de big - Reactie op #5.2

Denk dat onze politici zich liever spiegelen aan de Borgias Pope van “The Borgias”

#5.4 Jabir - Reactie op #5.3

Dat deed Lucrezia Borgia inderdaad prima, die beïnvloeding van het oecumenische concilie van Ferrara (voortgezet in Florence en Basel). Elke poging van paus Eugenius IV om Europa een nieuwe kruistocht tegen de Turken in te jagen werd in bloed en gif gesmoord.

Die Borgias hadden wel geweten wat ze met Wilders aanmoesten. Jeaudse familie hè ;-)

#5.5 Bolke de big - Reactie op #5.4

Die Borgias hadden wel geweten wat ze met Wilders aanmoesten. Jeaudse familie hè ;-)

Verklaard een hoop over hun gedrag ;-) (just kidding)

 • Volgende reactie op #5.4
#5.6 Jabir - Reactie op #5.4

Nu ik er nog wat langer over nadenk zou je Wilders wel heel goed kunnen vergelijken met een gestoorde populist als Savonarola. Die kreeg ook eerst een kardinaalshoed aangeboden, werkte al evenmin, dus toen werd hij maar op de grill gegooid. Of zit ik nu afleveringen te spoilen die nog uitgezonden moeten worden?

Na het oordeel van de kerkelijke rechtbank, werd Savonarola overgedragen aan de wereldlijke rechtbank die het vonnis – dood door ophanging en vuur – uitvoerden op de Piazza del Signoria op de dag vóór Hemelvaart, woensdag 23 mei 1498. Zo vonden Savonarola, Domenico de Pescia en Silvester Maruffi, na van hun ordesgewaad ontdaan te zijn, de dood. De uitvoerders van het vonnis pookten de vuren nog eens hoog op zodat geen resten van de lichamen over waren en gooiden de as in de Arno om te voorkomen dat er resten overbleven die als relieken zouden gaan dienen.

 • Volgende reactie op #5.4
 • Vorige reactie op #5.4
#5.7 Bolke de big - Reactie op #5.4

Nie voor mij :D

 • Vorige reactie op #5.4
#6 servetius

Ik zie Kouchner bij de ondertekenaars.
Toen de VS om de uitlevering van Polanski vroeg, de man was in de VS veroordeeld voor sex met een dertien jarige, was deze toen Franse minister van buitenlandse zaken, er als de kippen bij Hillary te vragen er voor te zorgen dat niet uitgeleverd zou worden.
Toen de Franse publieke opinie van mening was dat pedofielen wel moeten worden uitgeleverd werd hij stil.
Beiden zijn joden.
Polanski is uiteindelijk niet uitgeleverd.
Assange wordt waarschijnlijk wel uitgeleverd, de beschuldiging is dat hij geen condoom gebruikte,, bij sex met een volwassene, als ik het goed begrijp.

Het is mij een raadsel dat joden niet inzien waarom velen niet erg positief over joden denken:

– de voortdurende wandaden van Israel, elk teken dat Israel vrede wil ontbreekt, in tegendeel, het land dreigt Iran aan te vallen

– PNAC van de joodse denktank AEI wat vroeg om ‘a new Pearl Harbour’ (dat kwam er op 11 sept 2001) voor oorlogen o.a. tegen Irak en Iran, ook tegen de Sovjet Federatie en China

– hoe Goldman Sachs het Griekse drama mee hielp op touw te zetten

– de VS hypotheekzwendel, velen weten hoe VS joden in elk geval het VS financiële systeem beheersen

– last, but not least, hoe joden die joden die wel kritiek hebben op joden behandelen, het maakt daarbij niet uit of het gaat over ‘Een ander joods geluid’, of over Norman Finkelstein en Ilian Pappe.

De voortdurende holocaust herdenkingen beginnen inmiddels hun uitwerking te missen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 Jabir - Reactie op #6

heheh… de jewcapabra…

http://youtu.be/QxSGPEDX2lQ

 • Volgende reactie op #6
#6.2 Jos van Dijk - Reactie op #6

Het spijt mij dat ik deze reactie (@12) heb opgeroepen. Sommigen leren het nooit.

 • Vorige reactie op #6
#6.3 Prediker - Reactie op #6.2

Tja, berouw komt altijd na de zonde…

 • Volgende reactie op #6.2
#6.4 Krekel - Reactie op #6.2

Don’t flatter yourself, reactie #012 is voor zover na te gaan helemaal geen reactie op #011.

-edit-

Oh, wacht.

Wel, wat Prediker zegt.

 • Vorige reactie op #6.2
#7 Bookie

Is volgens het manifest een welgesteldenhatende en eurosceptische partij als de SP ook extreem-rechts?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 vander f

Blijft echter staan:
Wilders is een symptoom.
De weerstand tegen de EU is een symptoom.

Het oeverloze geleuter over hoe de symptomen te bestrijden is misschien ook wel symptomatisch in dit tijdsgewricht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 Jabir - Reactie op #8

Wat zijn dat voor vage uitspraken? Over “oeverloos geleuter” gesproken. Elk verschijnsel is ergens een “symptoom” van. De vraag is waarvan.

 • Volgende reactie op #8
#8.2 Noortje - Reactie op #8

De symptomen zijn ernstig genoeg om serieus te nemen. Symptoombestrjding heeft nooit iemand beter gemaakt, maar wat is in jouw ogen de oorzaak van deze symptomen?

 • Vorige reactie op #8
#8.3 Bolke de big - Reactie op #8.2

Da’s niet zo moeilijk, simpel voorbeeldje, Sap vind bijvoorbeeld dat de forenzen-tax een goed plan is, maar wil koste wat het kost OWS in stand houden, dat is domweg niet te verkopen aan een groot deel van de bevolking, het is totaal niet interresant met wel welke argumenten je daar voor komt, dat wordt gewoon niet geslikt.

(Vul voor OWS anders kunst in).

Het komt misschien als een shock voor de vaste Sargasso bezoekers, maar kunst of OWS is GEEN eerste levensbehoefte voor denk ik zo’n 98% van de Nederlandse bevolking in tegenstelling op je werk komen zodat je geld kan verdienen wel.

Je kan dus wel met een miljoen goede redenen komen om voor deze opties te kiezen, de ‘Nederlander’ gaat dit niet pikken en de ‘Nederlander’ zal 12 september niet met rationele gedachten gaan stemmen maar met zijn portomonnee.

 • Volgende reactie op #8.2
#8.4 Jabir - Reactie op #8.3

@Bolke:Wat ik zeg, Savonarola:

Hij stond bekend om zijn antirenaissancistische boetepreken, boekverbrandingen en de vernietiging van kunstwerken, bekend als vreugdevuur van de ijdelheden.

 • Volgende reactie op #8.3
#8.5 gast - Reactie op #8.3

de ‘Nederlander’ zal 12 september niet met rationele gedachten gaan stemmen maar met zijn portomonnee.

Dat lijkt mij geen tegenstelling.

 • Volgende reactie op #8.3
 • Vorige reactie op #8.3
#8.6 Noortje - Reactie op #8.3

Sorry, maar dat simpele voorbeeldje verklaart voor mij nie een brede onvrede over Europa, en een opkomst van extreem rechts in diverse landen.

 • Vorige reactie op #8.3
#8.7 Jabir - Reactie op #8.2

@Noortje: Sociaal-economische oorzaken en een visieloze politiek. De geschetste alternatieven zijn niet duidelijk genoeg, zo wil ik mijn federofiele euroseksualiteit veel duidelijker voor het voetlicht zien komen. Let’s count our blessings.

 • Volgende reactie op #8.2
 • Vorige reactie op #8.2
#8.8 Noortje - Reactie op #8.7

Federofiele euroseksualiteit…. Verder wel alles goed met je? ;o)

#8.9 Jabir - Reactie op #8.8

Ik vond het wel een vondst.

#8.10 Harm - Reactie op #8.2

@36 Noortje – Bolke is niet degene die vraagtekens zal stellen
bij de verdeel-en-heers politiek.

 • Vorige reactie op #8.2
#8.11 Noortje - Reactie op #8.10

Nee, dat verwacht ik ook niet.

#9 Jabir

Je verwacht het niet hè…. Wilders verloor in de tussentijd zijn kort geding tegen de democratie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9.1 Harm - Reactie op #9

Logisch, het gaat tenslotte ook niet om een controversieel onderwerp.

#10 servetius

EUropese droom, lees wat een Europarlementarier schrijft bij Joop.nl.
De Barroso nachtmerrie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10.1 Noortje - Reactie op #10

‘Om de EU en de euro te redden is draagvlak nodig onder de bevolking. Die steun komt alleen terug als je de burger ook iets biedt en niet alleen oog hebt voor bedrijven en concurrentiekracht’

Leidde het maar tot meer concurrentiekracht. Met pindakaas op de boterham, voor werkenden en gepensioneerden, zal de de neiging om anti europa te stemmen ook minder zijn schat ik in.

Barroso, die zijn eigen economie liet ontsporen (2002-2004) en die nog steeds de weeffout in de eurozone niet erkent.