Wereldtemperatuur | Update oktober 2014

Serie:

DATA - Terwijl elders de discussie voortgaat over wat je wel en niet mag zeggen, visualiseren en berekenen over het klimaat, geven wij u hier weer gewoon de maandelijkse update van de trend in de opwarming van de aarde. Let daartoe vooral even op de lijn voor het dertigjaarsgemiddelde.

wereldtemp_201410_475

Verder gaat het de komende twee maanden natuurlijk over het record dat gebroken lijkt te gaan worden. Zowel in Nederland als wereldwijd wordt 2014 waarschijnlijk het warmste jaar sinds de start van de metingen.

Ook de oceaan doet lekker mee.

Vorige maand lieten we het lopende jaargemiddelde zien van alle land based series. Met september kwam het toen net niet tot een nieuwe hoogste waarde. Met oktober wel. We hebben nu dus een nieuw record voor een aaneengesloten periode van 12 maanden:

lopenjaargemiddelde_475

Omdat het “in” is om lineaire trendlijntjes te gebruiken als “bewijs”, hier ook een lekker foute versie van mijn kant:

lopenjaargemiddelde_trend

Hier kunt u overigens “live” meekijken naar hoe ver de temperatuur momenteel wereldwijd afwijkt.

Het overzicht van de wereldwijde temperatuurafwijkingen is gebaseerd op de metingen van UAH MSU, RSS MSU, GISS, Hadcrut4, NCDC en JMA. We nemen daar maandelijks het gemiddelde van en bepalen ook nog het lopende gemiddelde over alle metingen van 36 maanden (drie jaar) , 132 maanden (elf jaar) en dertig jaar. Let op: het gaat hier om gemiddelde afwijkingen over meerdere reeksen met verschillende referentieperiodes. Getallen bieden dus alleen een indicatie van de trend.

Reacties (1)

#1 vander F

Blijft toch ‘mooi’ gestaag oplopen, die temperatuur,
en Steeph’s kruistocht tegen meningen is in iedergeval onderbouwd en ja, daar mag je een mening over hebben.
Wil je echter je eigen gelijk ook serieus hier tegenover stellen moet je toch echt harde cijfers laten zien.
Die ontbreken nogal eens bij klimaatsceptici,
en da’s jammer want een gezonde discussie is hard nodig,
mondiaal moeten nu echt met alle hens aan dek, de zeilen bijzetten.
En dat kan alleen dmv samenwerking.