Liegen met grafieken: geen opwarming in de Volkskrant

Serie:

DATA - Op de opiniepagina’s van de Volkskrant van deze dinsdag ruimte voor scheikundige en statisticus Frans Dijkstra. Hij wil graag aantonen dat de mensen misleid worden door recente warmterecords. Echter, in zijn poging dat te doen, doet hij aan ernstige misleiding en maakt hij ook evident statistische fouten.

In het artikel springt de onderste grafiek het meest in het oog:

grafiek_volkskrant_475
Maar in die grafiek staat bij de zwarte lijn aangegeven dat het om het “20-jarig voortschrijdende gemiddelde” gaat. Dat is sowieso onmogelijk. Om dat te doen moet je namelijk of eerst twintig jaar wachten voor je de lijn kan starten. Of je moet hem doen met de tien jaar ervoor en er achter. In dat geval zouden het begin en einde korter zijn. Aanleiding voor een reconstructie op basis van dezelfde data:

jr_debilt_correct_rev_475

Dan blijkt niet alleen dat de lijn korter is (even voor de vergelijking dezelfde opzet gekozen) maar ook dat die een heel ander verloop kent dat de versie in de Volkskrant. Daar wordt de suggestie gewekt dat er een daling is de laatste periode, terwijl hier in werkelijkheid helemaal geen sprake van is.
Maak gerust zelf een reconstructie en kijk of u tot een andere conclusie komt. Maar of hier is een fout gemaakt, of het is opzettelijke misleiding.

grafiek1, Volkskrant

Verder is natuurlijk de eerste grafiek een klassiek voorbeeld van cherry picking (zie hierboven). Kies een periode zo dat er geen trend zichtbaar is, in dit geval de extreme uitschieters van eind jaren 90. Daarom hier een grafiek over de hele periode met een eigenlijk volstrekt irrelevante lineaire trendlijn:

mnd_debilt_475

Verder zijn de overige opmerkingen over records ook selectief. Hier een overzicht van de dagrecords. Duidelijk verhaal.

Tot slot wat over zijn slotopmerking over de pauze in de opwarming. Die is er niet.

Waarom mag een statisticus voor klimaatdeskundige spelen?

Toetje. Pas op, dit is een prognose puur ter beïnvloeding van uw mening. Gebruik voor eigen risico.
Als 2014 niet plots twee extreem koude maanden krijgt, zal een nieuw jaarrecord gevestigd worden. Uitgaande van die verwachting het bijgaande plaatje:

jr_debilt_prognose_rev_475

PS: Om de grafieken visueel gelijk te houden is ervoor gekozen het lopende 20-jaarsgemiddelde af te beelden in het laatste van die 20 jaar. Eigenlijk hoort het in het midden.

Update 9-11-2014: Reactie van de oorspronkelijke auteur

Reacties (137)

#1 Herman Vruggink

hahaha goochelen met Frans Dijkstra, statisticus. Het lijkt tovenaar Tamino wel. Kom er maar in Jan van Rongen….

Maar even iets anders, hebben jullie ook zo genoten van dat heerlijke herfst weer in oktober en begin november? Ik vond het werkelijk fantastisch! En de boeren heb ik ook niet horen klagen. Lagen de alarmisten nu slapeloos in hun bedje de afgelopen weken? Konden ze niet slapen van de hitte?

 • Volgende discussie
#2 Joost

Wat wil je nou precies met het tweede deel van je reactie zeggen, @herman?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 pedro

@1: begin november waren de warmste novemberdagen die we ooit gemeten hebben. Wat bedoel je?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 okto

Dit lijkt me inderdaad een typisch voorbeeld van doelbewuste manipulatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Jack Random

Ben bij dit soort berichten altijd benieuwd naar de (neven)functies van de Frans Dijkstra’s. Welke gevestigde belangen behartigd hij met het ontkennen van klimaatveranderingen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 MrOoijer (Jan van Rongen)

Nu ben ik weer even weg, dus dat schrijft wat lastig, maar ooit maakte ik een verantwoorde analyse van De Bilt en kwam tot 0.4 graad in een decennium.

http://www.mrooijer.nl/stats/2014/het-wordt-warm-in-nederland/

Dat zegt overigens niets over globale temperaturen. Het Noordelijke Halfrond gedraagt zich al heel anders dan het gemiddelde – er is meer land massa.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Anton

Grafiekjes in de Volkskrant zijn inderdaad evenveel waard als de rest van het klimaatnieuws in de MSM. Veel interessanter is het dat de Volkskrant, na eerst jarenlang kritiekloos aan het handje van de hoaxers te hebben gelopen, nu bezig is met terugtrekkende bewegingen.

Ook het linksige VK publiek is kennelijk klaar met de overtrokken eind-tijd verhalen en de VK bedient gewoon haar markt.

Over de jounalistieke kwalitiet van de VK hoeven we het verder niet te hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Joost

@7: Antons wegen zijn ondoorgrondelijk. Aan de ene kant geeft hij toe dat dit artikel onzin is, maar aan de andere kant zegt hij dat het geen onzin is.

Altijd lastig als je tegen de volkskrant en tegen klimaatrealisme bent en beiden niet af wil vallen. Gelukkig heeft Anton een wetenschappelijke opleiding gehad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 MrOoijer (Jan van Rongen)

Nog even terug gaan naar grafiek 2 en het misverstand dat alom heerst – en dat de heer Dijkstra ofwel niet kent ofwel bewust uitbuit. Het “moving average” is geen trend, maar een middel om een grillige curve gladder te maken. De trend van 1994-2014 wordt dan benaderd door het verschil van de MA’s van 1994 en 2014 (en zoals je ziet is die trend dus wel stijgend). Alleen is er in de gebruikelijke definitie geen MA van 2014 dus kan de analyse nog niet gemaakt worden. Daarom gebruikt men tegenwoordig anders “smoothers” dan de MA. Maar goed:

trend = (smoother(2014)-smoother(1994))/20 graden per jaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 pedro

@7:

de VK bedient gewoon haar markt.

Over de jounalistieke kwalitiet van de VK hoeven we het verder niet te hebben

Inderdaad. Als de VK alleen maar geschreven wordt om haar markt te bedienen, hoeven we ons geen illusies te maken over de journalistieke kwaliteit van die krant, want die bestaat dan niet. Een goed argument om dit artikel uit de VK onderuit te halen dus (als iemand tenminste nog waarde hecht aan de woorden van Anton).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Benach

Het zit me niet lekker dat men hier enorm afgeeft op andere websites terwijl Sargasso , dankzij Laura Wismans, in het verleden ook grove fouten heeft gemaakt met leugengrafiekjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 okto

@11: Ja? en dan mag je niet meer terechte kritiek geven? De kritiek op de volkskrant in dezen is 100% valide. Mag jij me uitleggen waar die neerwaartse knik ineens vandaan komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Benach

Je mag zoveel kritiek geven als je zelf wil, maar iets met hypocriet enzo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Joost

Ik heb geen idee waar je het over hebt, @benach, maar is de claim dat je niet enorm af mag geven op andere websites als je zelf in het verleden een fout hebt gemaakt niet wat overdreven?

Zeker als er duizenden stukken verschijnen is de kans ongeveer 1 dat het een keer fout gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Benach

Ha Joost,

Tuurlijk, je mag fouten maken. Maar het is een beetje vreemd als je een lange neus trekt naar een ander, je niet eerst bij jezelf te rade gaat.
Wat er mijns insziens in mijn tweede linkje niet klopte destijds: men geeft af op de PVV omdat er in de Amsterdamse cijfers over drie jaar minderhedengeweld een trend voor Nederland zou zitten dat minderhedengeweld voornamelijk van allochtonen zou komen.

Ik gaf de argumenten waarom je deze conclusie niet hard kunt maken. De belangrijkste redenen: 1) je hebt geen trend van bijv. 10-20 jaar dus je kunt ook geen trend zien. 2) De trend voor Amsterdam hoeft niet voor Nederland te gelden. 3) Er wordt niet gekeken naar de relatieve aantallen aanvallen. Hierdoor is er een gezonde kans op een redeneerfout.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Joost

@15: Die andere stukken staan hierbuiten (en het gaat te ver om hier daar nog op in te gaan). Hypocriet zou het pas zijn als wij ook suggestieve klimaatgrafiekjes zouden publiceren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Hans Verbeek

+1 @Steeph

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Hans Verbeek

Ik heb zelf nog even wat grafiekjes gemaakt met de Climate Explorer van het KNMI(een hele mooie vrij toegankelijke databron/tool)

Eerste grafiek toont de HadCRUT4.3 meetreeks voor het Nederlands grondgebied (51,5-53,5NB / 3,5-7OL). De groene lijn is het 10-jaars voortschrijdend gemiddelde.


Opwarming tot 2004, daarna blijft de temperatuur 1 graad boven het langjarig gemiddelde. (data t/m juni 2014)

Tweede grafiek: temperatuur van het Noordzee-oppervlak (53,5-58NB / 1-8OL) Jaargemiddelde van juli – juni (data t/m juni 2014)

Ook hier opwarming tot 2004.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Steeph

Discussie wordt ook elders opgepikt (ja, aan de kritische kant):
http://www.staatvanhetklimaat.nl/2014/11/05/warm-oktoberweer-maar-geen-opwarming/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Hans Verkijk

Steeph. In de tweede grafiek moet je Celcius veranderen in Celsius. Verhoogt de kwaliteit van je bijdrage.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Ben Lankamp

Twee punten: ten eerste toont Dijkstra een grafiek met de jaartemperaturen in De Bilt sinds 1901, met daarin een 20-jarige ‘klimaatlijn’, in feite een ‘smoother’ op basis van lokale regressie (geen simpel lopend gemiddelde). De keuze voor 20 jaar is echter ongefundeerd. Je kan beter 30 jaar aanhouden, dat is de definitie die de WMO hanteert als de kortst mogelijke periode die we als klimaat kunnen bestempelen.

In onderstaande afbeelding is de grafiek van Dijkstra gereproduceerd, met daarin de grijze lijn het 20-jarig filter dat er al instond, en de zwarte lijn een 30-jarig filter. Je ziet dat op klimaatrelevante tijdschaal er nog gewoon een stijgende trend lijkt te zijn.

Punt twee gaat over onzekerheden in de trend: de trend die wordt getoond in de maandtemperaturen tussen 1997 en 2013. Wat er niet wordt verteld, is wat de foutmarges in die trend zijn en hoe zich dat verhoudt tot de voorgaande periode én een langere periode. Dat is hieronder uiteengezet:

Trend 1997-2013: -0,29 ±0,45 graden/decennium (laatste 16 jaar)
Trend 1980-1996: +0,40 ±0,52 graden/decennium (16 jaar daarvoor)
Trend 1984-2013: +0,35 ±0,21 graden/decennium (laatste 30 jaar)

We kunnen dus concluderen dat trends over een periode van 16 jaar grote onzekerheid kennen, die zelfs groter is dan de gevonden trends.

Over de afgelopen 16 jaar levert een lineaire trendlijn een negatieve slope op, maar vanwege de onzekerheid kan die ook positief zijn, tot +0,16 graden/decennium. Dat valt ook binnen de bandbreedte van onzekerheid over de trend van de zestien jaar ervoor, die kan namelijk -0,12 tot +0,92 graden/decennium zijn. Je kan dus niet aantonen dat de trend over 1997-2013 verschilt van die van 1980-1996, daarvoor is er simpelweg te veel ruis in zo’n korte periode.

Maar veel belangrijker, is de vergelijking van de trend over de laatste zestien jaar met die over de laatste dertig jaar. De trend over de laatste 30 jaar, tussen 1984 en 2013, is ca. 0,35 graden/decennium, met een onzekerheid die kleiner is dan de gevonden trend. Daarbij kan die trend ergens tussen +0,14 en +0,56 graden/decennium liggen. Hij is in ieder geval positief, dus er is een temperatuurstijging. Merk verder op dat de trend over de laatste zestien jaar, tot +0,16/decennium kan zijn. Er is dus overlap en daarmee kan je niet uitsluiten dat de trend over de hele periode in feite hetzelfde is gebleven.

De conclusie moet derhalve zijn, dat je niet kan aantonen dat de trend op een klimaatrelevante tijdschaal (30 jaar of meer) is veranderd, ook al lijken deelperioden op het oog wat anders te suggereren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Flip van Dyke

Ik heb hem het plaatje zelf ook gemaakt mbv de data van het KNMI en ik kom op geen ander plaatje dan wat Steeph heeft gemaakt over de gemiddelde temperatuur over 20 jaar.
Wat ik ook probeer ik kom niet uit op de cijfers van Dijkstra van de laatste jaren.

Ik heb wat gespeeld met de data en alleen bij een gemiddelde van de afgelopen 10 jaar zie je een lichte daling de laatste jaren t.o.v. de eerste jaren van deze eeuw, maar altijd nog hoger dan welke 10 jaars periode dan ook in de vorige eeuw.

Zou de Volkskrant de grafiekjes hebben gemaakt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Benach

@21: Ik vind het bijzonder onprettig om op de assen geen ronde getallen af te lezen. Slechts een mening, ik weet, maar als we toch gaan mierenneuken…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Ben Lankamp

@23: ik snap het niet helemaal, op mijn assen staan ronde getallen. De x-as loopt ook van een rond getal naar een rond getal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Folkward

@Benach, je bedoelt dat er niet de ‘ronde’ decennia staan (1900, 1910, 1920 etc.)? Dat komt voornamelijk doordat de gegevens pas goed, gevarieerd (maxima, minima, neerslag, etc) en dagelijks worden bijgehouden sinds 1901. Een as die begint in 1900 zou een lijn moeten hebben die begint in 1901, wat discontinuïteit aan lijkt te geven (wat ook waar is, niet met betrekking tot het weer, maar tot de meetgegevens), en een as beginnend bij 1910 zou dan een gedeelte van de gegevens buiten beschouwing laten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Steeph

@20: Oeps! Dank voor melden. Aangepast.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Steeph

Bijdrage elders over de telling van de “warme” oktober dagen in het betreffende stuk:
http://www.henrideruiter.com/meer-minder-warme-oktoberdagen-2/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Ejo Schrama

De hamvraag is natuurlijk “Waarom mag een statisticus voor klimaatdeskundige spelen?”, gevolgd door, en waarom schrijft een statisticus van die wetenschappelijk achterhaalde contraire berichten in de Volkskrant en luister je niet naar wat het IPCC te vertellen heeft?

Dat komt doordat er een overwegend rechts populistisch publiek is dat het prachtig vindt om klimaatverandering tot in lengte van dagen te blijven ontkennen zodat er bijvoorbeeld geen extra belasting betaald hoeft te worden, en ook vooral, dat er niets hoeft te veranderen. Deze beweging in de politiek noemen we politiek rechts conservatief.

Het populisme regeert in Nederland, de Volkskrant weet dit, en zodoende is men bereid dit soort contraire onzin te publiceren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Anton

@8: In het geheel niet lastig zoals in @7 op weergaloze wijze (al zeg ik het zelf) heb gedaan. Dat sommige denkraampjes te klein zijn om hetgeen daar staat te bevatten kan ik geen rekening mee houden.

Het paniekerige alsook gelijkhebberige geklooi met grafiekjes hierboven is genieten voor de klimaatrealist. Ben benieuwd hoe lang dit wordt volgehouden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Herman Vruggink

@28: hahaha Met zijn antwoordt geeft Ejo Schrama indirect toe dat hij niets anders is dan een extreem linkse klimaat activist is. En het leespubliek van de volkskrant is volgens Ejo dus overwegend rechts populistisch…. natuurlijk…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Inca

Wat betreft die dip aan het eind, ik vond dit onderaan http://www.staatvanhetklimaat.nl/2014/11/05/warm-oktoberweer-maar-geen-opwarming/

Technische verantwoording
[…]
De trendlijn in de tweede figuur is berekend met locaal gewogen regressie, afgekort LOESS, zoals beschreven door Cleveland en Devlin, Journal of the American Statistical Association, 83(403), 596-610 (1988). Een LOESS-invoegtoepassing voor Excel is van internet gedownload.

(Deze verantwoording kon ik trouwens niet terugvinden in het artikel van de volkskrant, dat terzijde.)

Maar over die LOESS/gewogen regressie schrijft wikipedia:

As mentioned above, the weight function gives the most weight to the data points nearest the point of estimation and the least weight to the data points that are furthest away.

De indruk dat dit dus trends over lange tijd zichtbaar maakt is wat misleidend (nog naast de arbitraire tijdspanne van 20 jaar). Naast cherrypicken van tijdframes lijkt het ook een beetje cherrypicken van methodes.

(Ik heb nog een aanmerking, maar die mail ik even naar de redactie voor wat achtergrond.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Herman Vruggink

@3: Ja Pedro, het waren de warmste Novemberdagen ooit gemeten. Het was fantastisch. Ik heb er echt van genoten, heerlijk. Jij niet dan? vond je het verschrikkelijk?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 dante

In de jaren 70 voorzagen de geleerden een nieuwe ijstijd in het verschiet. Paniek al om. Natuurlijk allemaal onderbouwd met grafiekjes en bewijzen. In de tijd van de Romeinen kon Hannibal zo door de Alpen trekken met olifanten… Een goede vulkaanuitbarsting heeft veel meer invloed op de temperatuur dan menselijk handelen. Warmere en koudere periodes wisselen elkaar van nature dus af. Zal me niets verbazen als er over 10 jaar grafieken worden getoond waaruit blijkt dat menselijk handelen leidt tot de afkoeling van de planeet, door o.a gewijzigde straalstromen, windrichtingen, golfstromen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Herman Vruggink

@21: Ben Lankamp: Het is waar dat het WMO ooit heeft bedacht dat 30 jaar een goede periode is om het klimaat te beschrijven. (En dat is het ook, niet te kort, en niet te lang). We hebben het dan niet alleen over gemiddelde temperatuur maar ook over de ander klimaat factoren, windkracht, windrichting, neerslag, dag/nacht zomer/winter enz enz enz.

Hebben we het echter over de altijd lastige trend en trendbreuk dan is er helemaal niets dan voorschrijft dat dit perse 30 jaar moet zijn. Dit hang mede af van de grilligheid van de data en de verwachting. Zo is voor neerslag tenminste 50 jaar data nodig om iets te kunnen zeggen over een trend, liever zelfs 100 jaar.

Indien er verwachtingen (modellen) zijn die zeggen dat de temperatuur in 20 jaar tijd 0,3 graden zal stijgen, maar in werkelijkheid 0,3 graden zakt, dan denk ik dat ik niemand hoef uit te leggen dat in dit fictieve voorbeeld wij niet hoeven te wachten voor een gefundeerde uitspraak totdat de 30 jaar is bereikt…..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Ben Lankamp

@31: ik heb zelf niet zoveel moeite met de gekozen methode. LOESS is een zeer veel toegepast middel, ook door mij, om hoogfrequente variaties uit een reeks te filteren. Aan de eindpunten van een reeks wordt de onzekerheid snel groot, dat noemt Wikipedia ook, maar omdat het werkt met een schuivend venster is het wel bruikbaar op grote delen van een reeks vanaf enige afstand van de eindpunten. Belangrijk is verder wel dat de reeks een hoge datadichtheid kent (veel punten) en redelijk vrij is van grote uitschieters. In de reeks van maandtemperaturen van De Bilt zijn beiden wel het geval.

@33: een bekend verhaal dat nog vaak rondzingt, maar ‘de geleerden’ kwamen echter ook in de jaren ’70 al vooral met het tegendeel. Daar hoorde je echter weinig van in de (populaire) media, in feite bleef de wetenschap van weer en klimaat in zijn geheel grotendeels buiten de publieke aandacht. Er zijn echter wel een handjevol studies geweest die afkoeling verwachtten. Je moet daarbij in ogenschouw nemen, dat tot die tijd de opwarming nog niet boven de natuurlijke variaties uitsteeg en prognoses voor de toekomst amper te maken waren met de buitengewoon simpele modellen die er waren. De populaire weekbladen Newsweek en Time magazine hebben aan die afkoelingsstudies echter wel enkele artikelen gewijd (net als aan opwarming, trouwens, maar die worden nu niet opgeduikeld). Vandaar dat dit verhaal blijft rondzingen.

De balans in de wetenschappelijke bladen is echter duidelijk: van 68 studies tussen 1965 en 1979 die een uitspraak deden over opwarming of afkoeling van het klimaat in de toekomst, gaf 62% opwarming aan, 29% bleef neutraal en 10% verwachte afkoeling. In de tweede helft van de jaren ’80, met verdergaande opwarming en de opkomst van modellen die het klimaatsysteem voor het eerst met enig acceptabel realisme konden beschrijven, daalde het aantal studies dat afkoeling verwachtte, al snel tot minder dan 1%.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Inca

@35, helemaal prima als men aan zou geven dat dat de manier is om hoogfrequente ruis eruit te filteren. Er werd echter een hele andere indruk mee gewekt door het een 20-jarig voortschrijdend gemiddelde te noemen. Ook wordt die onzekerheid, juist aan dat einde waar de dip zit, even niet genoemd, en wordt er juist over het eindpunt een conclusie getrokken, namelijk dat die dalend lijkt te zijn. (“Oh”, zegt de verweerder dan, “maar er stond toch duidelijk ‘lijkt’?”)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Ben Lankamp

@34: dat klopt, je hoeft geen dertigjarige periode aan te houden voor een trend of het opsporen van een trendbreuk. Aan de andere kant, als je een trendbreuk wil aantonen, moet je vergelijken met een periode waarover je wel met zekerheid een trend hebt kunnen vaststellen. Zonder trend geen trendbreuk. Wat het klimaat betreft blijkt de periode waarover je significante trends kan vaststellen minimaal 30 jaar te zijn, maar soms nog veel meer, afhankelijk van het element wat je bekijkt (neerslag, zoals je noemt, is een mooi voorbeeld waarbij veel langere perioden nodig zijn). Met de bekende trend ga je dus vergelijken, om een breuk op te sporen. Om die reden, en met de onzekerheid in de trends erbij, zeg ik: we kunnen niet aantonen dat er nu een trendbreuk is. Het zou best kunnen, met de onzekerheid erbij zijn echter zowel negatieve als positieve trends mogelijk. Het betekent dat een onveranderde trend dus ook een optie is. We zullen dus moeten wachten op meer gegevens om een conclusie te kunnen trekken.

Wat je voorbeeld van de modellen en de waarnemingen betreft, moet je altijd ook de spreiding in de modelberekeningen meenemen. Als je dan echt afwijkingen detecteert, moet je controleren of de waarnemingen waarmee je vergelijkt echt kloppen en verder bij de modellen nagaan wat er mogelijk niet klopt. Dat kan de werking ervan zijn, dus de natuurkundige regels in het geval van een klimaatmodel, maar ook de invoer kan fout zijn. Bij klimaatmodellen bijvoorbeeld is de uitstoot van spoorgassen zoals CO2 een invoerwaarde. Als die niet klopt, kan de natuurkunde nog zo goed zijn, maar krijg je toch verkeerde uitvoer. En allebei kan natuurlijk ook: natuurkunde fout en invoer fout. Een grote uitdaging om dat dan te achterhalen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 dante

@35 Persoonlijk denk ik zeker dat de mens invloed heeft op de temperatuur hoor. Geloof zelf dat co2 eigenlijk 1 van de minste oorzaken daarin is, maar dat terzijde. Niettemin een vulkaanuitbarsting, een goeie, heeft nog meer invloed. Het zal me dus echt niet verbazen dat juist die opwarming waar het nu over gaat omslaat in een afkoeling.
Overigens wist ik niet dat men in de jaren 70 een zelfde concensus had over opwarming ipv afkoeling. Dank voor de repliek daarover.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Ben Lankamp

@38: de uitstoot van vulkanen op jaarbasis is een-duizendste van de menselijke uitstoot en is daarmee verwaarloosbaar. Een forse uitbarsting kan evenwel een -koelend- effect geven over maximaal 2 tot 5 jaar, vanwege het stof en de as die zonlicht blokkeren. Dat geldt vooral voor uitbarstingen rond de evenaar, de zonwerende deeltjes kunnen zich dan over beide halfronden verspreiden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Steeph

@33: Nou, dat vraagt wat nuancering (understatement). Dat was een minderheidsstandpunt namelijk. Ook toen zag de meerderheid van de wetenschappers de opwarming komen.
http://skepticalscience.com/ice-age-predictions-in-1970s.htm

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Steeph

@35 Oh, ik zie dat jij dat antwoord ook al had gegeven. Nou ja, punt is duidelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Steeph

@31: Ik heb de vrijheid genomen een van de overzichten uit jouw mail iets hanteerbaarder te maken. Dat illustreert goed waarom in het artikel voor 23 graden gekozen is.

[edit: plaatje gaf in 1e versie per ongeluk 1957 tm heden ipv 1958 tm heden aan]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 pedro

@32: OK… maar je hebt nu nog steeds niet uitgelegd wat je er mee bedoelde. Tenminste, misschien toch wel… Als het je bedoeling was gewoon een lekkere praatje over het weer te houden (weer lekker weer vandaag hè; nou gisteren was het wel miezerig; o ja, etc) ben je daar in geslaagd.

En sorry dan, dat ik dacht dat je iets te melden had.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Fokko

@0: Heel goed dat je dit soort duidelijke niet-correcte “statistieken” aan de kaak stelt.

Voor de duidelijkheid zou je bij de grafiek van post 42 nog wat lagere temperaturen kunnen toevoegen, of de schaal naar procenten omrekenen, om duidelijker te maken dat het effect dat je ziet niet een gevalletje “Er waren meer dagen in de oranje periode” is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Hans Verkijk

@26: ik zie toch nog Celcius staan in plaats van Celsius.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Steeph

@45: Nu dan?
(zie overigens nu pas dat het in de Volkskrant ook 1 keer fout staat….)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Hans Verkijk

@46: Ja, het staat er nu goed. In de Volkskrant stond het inderdaad ook fout, maar het stuk van jouw hand heeft natuurlijk veel meer kwaliteit. Als je er op let dan zie je zo vaal Celcius staan. Maar de goede man naar wie de temperatuurschaal is vernoemd heette Celsius. Anders Celsius.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Ejo Schrama

Het goedmakertje van Maarten Keulemans heb ik dan ook maar toegevoegd aan mijn blog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Steeph

Nog een reactie:
http://www.volkskrant.nl/opinie/opwarming-gaat-onverminderd-door~a3784401/

Volkskrant is er maar druk mee :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Hal Incandenza

Wel treurig dat een redacteur van de VK zo hard tegen een stuk dat in zijn eigen krant verscheen vindt in te moeten gaan. Ik weet dat het de opiniesectie is, maar kennelijk moet daarom iedere onzinnige mening ook maar voor vol aangezien worden…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 majava

@50: alleen is die reactie niet van zomaar iemand. Er staat wel ‘weerman en poolonderzoeker…’ Maar het is natuurlijk Peter Kuipers Munneke MSc, D Glacioloog -of hoe je dat ook correct weergeeft. En als onderzoeker dan ook nog actief publicerend.

Niet -wederom- een pensionaris.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 pedro

@50: druk ja, maar blijkbaar nodig… Want slechts 1 enkel opiniestukje, dat de VK waarschijnlijk heeft gepubliceerd om te laten zien, dat ze niet alleen maar 1 kant van de zaak laten zien, en we zien meteen wat er scepti-populistisch gebeurt… Er wordt meteen geroepen dat de VK om is.

Aan de andere kant is dat natuurlijk voor mensen die wat meer nadenken meteen een bewijs hoe zeer de sceptici altijd aan het cherry-picken zijn. Ze pikken 1 berichtje uit de stapel en zien dat meteen als bewijs voor hun eigen mening. De 999 andere artikelen laten ze links liggen. Net zoals ze dat met de wetenschap doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Anton

@52: Geen pensionado, correcte constatering. Als je maar lang genoeg zoekt vind je altijd statistiek die de financiering van je volgende onderzoek noodzakelijk maakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Anton

@53: Aan de ene kant is het aantal berichtjes voor mensen die zelf (kunnen) nadenken niet hetzelfde als wetenschappelijk bewijs.

Zo heb ik slechts een paar artikelen nodig gehad om te kunnen beoordelen dat zeker 95% van de kimaatwetenschap niet meer is dan het herkauwen van bestaande informatie en/of spielerei met computertjes met een vooringenomen standpunt. Wetenschappelijke bagger dus.

Ik ben geinteresseerd in die resterende 5%.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Hans Custers

@55

Zo heb ik slechts een paar artikelen nodig gehad…

Nou word ik wel heel benieuwd welke briljante artikelen dat zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Joost

@52: En PhD.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 JANC

@56: Ik niet. Het is namelijk heel simpel: De links die bevestigen wat Anton al van te voren meent te weten zijn de links die het voor hem bij het rechte eind hebben. Al de rest zijn fout omdat ze niet stroken met zijn wereldbeeld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Hans Custers

@58

Ik heb zelfverklaarde sceptici regelmatig gevraagd om een bron waar ik overtuigende “klimaatsceptische” argumenten zou kunnen vinden, zonder ze met een lampje te hoeven zoeken tussen halve waarheden, hele onwaarheden, verdraaiingen en drogredenen. Op die vraag heb ik nog nooit antwoord gekregen.

Maar voor Anton bestaan er blijkbaar “een paar artikelen” die overtuigend meer dan een eeuw en duizenden wetenschappelijke publicaties aan wetenschap weerleggen. Dat maakt me wel nieuwsgierig….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Guido .

Wellicht ten overvloede, maar hier een grafiekje voor als je niet alleen kijkt naar het aantal dagen dat het in oktober warmer dan 23 graden was (zoals Dijkstra deed, zie de pijltjes) maar als je het wat breder trekt. De waardes geven aan wat de verandering in aantal dagen is dat een bepaalde temperatuur gehaald werd. Het gaat in dit geval over de laatste 30 jaar. Rood is toename, blauw is afname.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Anton

Ga hierrrrr:

http://www.climatedialogue.org/

‘es kijken mannen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 MrOoijer (Jan van Rongen)

@61: nee Anton – de discussie over het stuk in de VK gaat hier verder:

http://www.staatvanhetklimaat.nl/2014/11/05/warm-oktoberweer-maar-geen-opwarming/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Steeph

@60: Dat is een interessante visualisatie! Mag ik vragen hoe je die gemaakt hebt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Steeph

@52: Tell me, we hebben even een conversatie gehad via de mail ivm de toegevoegde grafiek :-)
Dus ik was vereerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 Prediker

@50 De Volkskrant is er maar druk mee, maar de Volkskrantopinieredactie wordt dan ook geleid door een klimaatscepticus (en conservatief): Chris Rutenfrans.

Niet toevallig een ideologisch vriendje van Jaffe Vink. Ze verzorgden vroeger samen de opiniepagina’s van Trouw.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 gronk

@65: dat verklaart best wel wat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Hans Custers

@62

Vreemd, ik had een reactie geplaatst bij Marcel Crok, maar die is weg. Dan probeer ik hem hier nog maar een keer (precieze formulering heb ik niet meer).

Wat ik me al een tijd afvraag is dit. Frans Dijkstra ontkent niet dat het de afgelopen eeuw is opgewarmd. Dat doen, voor zover ik weet, de meeste andere “klimaatsceptici” ook niet. Waarom wringen ze zich dan wel in allerlei bochten om volstrekt logische gevolgen van die opwarming (in dit geval: hogere maximumtemperaturen en dus een grotere kans op warmterecords; in andere gevallen: smeltende gletsjers en zeeijs, toegenomen kans op hittegolven of extreme neerslag) te ontkennen? Daarmee ontkennen ze in wezen, via een omweg, toch weer de opwarming. Waarom? Voor de geloofwaardigheid helpt het in elk geval niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 MrOoijer (Jan van Rongen)

@62, Hans. Tja, dat had ik bijna ook gevraagd. Waarom plaatst hij (Crok) een zo evident (technisch) fout stuk? Ik heb er nu maar even een pdf van 5 pagina’s gezet, benieuwd wat die Dijkstra daar op te melden heeft. Zie https://www.dropbox.com/s/6qbp5pw24x9fl0x/2014-11-08.pdf?dl=0

Verder is het natuurlijk weer het sprookje van de 18-jarige stilstand dat ook al helemaal niet klopt.

http://mrooijer.wordpress.com/2014/08/28/it-has-not-stopped/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Guido .

@63: De grafiek is gebaseerd op een Python scriptje waarin ik voor iedere maand kijk hoe vaak een bepaalde temperatuur (in dit geval 10, 11, 12, etc t/m 30 graden) gehaald wordt. Dit voor ieder jaar in de laatste 30 jaar en de waardes die je ziet is de trend daarin. Dit soort dingen gaat uiteraard wat lastig met Excel, daar is de dataset wat groot voor.

Zet de grafiek trouwens gerust in je stukje als je dat nuttig acht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Inca

@69, als ik het goed zie baseer je je daar alleen op data vanaf 1984? In dat geval is het niet helemaal hetzelfde als wat Dijkstra doet. Ik zou het overigens zeker uitbreiden naar de overige temperaturen, omdat een toename op een bepaalde temperatuur ook een afname op andere temperaturen moet zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Anton

@62: Klimaat is mijn hobby, gebabbel over het weer is meer jouw dingetje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 Anton

@67: Het is altijd goed om de data in de juiste context te plaatsen, voor je het weet wordt de pauze ontkend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Guido .

@70: Inca, klopt, als ik naar de laatste 100 jaar kijk ziet het er zo uit. Is nog steeds niet hetzelfde als Dijkstra maar komt wel beter overeen. Interessant dat het aantal warme dagen in het voorjaar afgenomen lijkt te zijn.

Ik keek naar dagen dat de temperatuur een bepaalde waarde haalde, dus tellen de dagen dat de temperatuur hoger uitkomt ook mee. Dus toename en afname hoeven niet in evenwicht te zijn. Als je dat wel doet dan ziet het er zo uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 Inca

@7, ah, inderdaad, minstens zo warm als vs exact die temperatuur maakt idd uit.
En interessant, ik moet me toch eens beter verdiepen in numpy of R om dat soort dingen ook te kunnen! Mysql en handmatig via OO-calc verwerken kan maar is niet geheel ideaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 Steeph

@69: Ik denk dat er een tweede stuk komt. Waarin ook het materiaal van @inca meegenomen wordt.
:-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 Hans Custers

@72

Haha, cherrypicken is “data in de juiste context plaatsen”. Fraai staaltje “pseudosceptic speak”. Ik raad je aan om even goed naar de grafieken van Guido te kijken. Als je je best doet, is daar nog wel wat “context” te vinden die in je straatje past. Maar dan moet je wel de context weglaten.

En als pseudosceptici roepen dat iemand de “pauze” ontkent hebben ze meestal gewoon niet zo goed gelezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 MrOoijer (Jan van Rongen)

@75: deze is ook leuk: er is geen stijging de laatste 18 jaar, maar de stijging in temperatuur is toch elke tien jaar ongeveer 0.25 graden (erg veel dus). Hoe kan dat nou?

Wel, zo:

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 Jaap Walhout

@74 Als het je vooral te doen is voor de statistiek & datavisualisatie, dan zou ik voor R gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 majava

@59: Heb je al van Anton iets vernomen over die artikelen?
@MrOoijer: helaas is die discussie op Staatvanhetklimaat ook niks geworden. Komt Frans Dijkstra langs, gaat hij niet in op ook maar iets wat je schreef.

Met andere woorden en geheel volgens verwachting kunnen de sceptici wederom niet leveren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 Anton

@79: Wat vond je ervan?
http://www.climatedialogue.org/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 majava

@80: je artikelen Anton. Geen eekhoorn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 Anton
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 MrOoijer (Jan van Rongen)

@74 mijn grafiekje is in R gemaakt. Met RStudio als simpele maar krachtige IDE was de leercurve vrij laag. Met (i)Python kan het ook, maar R heeft gewoon meer statistische functies.

@79, Majava, ik blijf het vuurtje warm houden. Maar die reactie was inderdaad zo vaag, ik had niet eens zin om hem eens na te pluizen op nieuwe statistische fouten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#84 Mario

ArtikelEN, Anton. Niet even snel wat bij elkaar googlen.

Wetenschappelijke artikelen (5%), dus geen krantenknipsels. Laat die 5% maar zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#85 Jaap Walhout

@82: Dat lijkt me toch vooral een opiniestuk. Dat wil nog niet zeggen dat het NRC door de bocht is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#86 Anton

@84: Climatedialogue te moeilijk voor je?
@85 Die 95% vooringenomen gecijfer gaat over het genereren van argumenten voor het politieke/activistische standpunt dat CO2 emissies rampzalig zijn en dat de overheid derhalve gerechtigd is diep in te grijpen in de persoonlijke vrijheden van burgers. In de MSM zoals de Volkskrant, NRC, etcetera was het tot voor kort absoluut ‘not done’ om kritische kanttekeningen bij dit opgeklopte klimaatverhaal te zetten. Feit dat de MSM, Volkskrant als eerste met een opiniestuk van Sommer over windenergie, nu afstand nemen van de dogma’s van de CO2 activisten is veelbetekenend.

Klimaatwetenschap moet worden teruggegeven aan de wetenschappers, hoe het daar aan toe gaat kun je lezen op climatedialogue, en weg bij de roeptoeters van het IPCC en de daaraan gelieerde activisten met aanstelling aan een universiteit, instituut of NGO.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#87 Joost

Je snapt nog steeds niet hoe het IPCC werkt he, @anton.

En hij wil de klimaatwetenschap weghalen bij de universiteiten, want bevooroordeeld. Ik neem aan dat de gebroeders Koch het wel van hem mogen overnemen, want zij hebben totaal geen last van belangenverstrengeling. Manman. In jouw land der blinden zijn blinden die zeggen dat ze kunnen zien koning.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#88 Inca

@83, leercurve was mij toch nog net te steil tot nu toe, maar ik heb er ook niet zo heel veel tijd in kunnen stoppen. Eens kijken of https://www.coursera.org/course/rprog in mijn programma past.

PS, geniaal @anton: de ‘wetenschap’ teruggeven aan de ‘wetenschappers’ – zolang ze maar niet, nou ja, in de wetenschap werken (zoals bv aan universiteiten en onderzoeksinstituten.) Logisch – voor een selecte waarde van logisch
#ifdef ANTON_LGC
#define LOGISCH false
#endif

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#89 Mario

@86
Nee hoor, Sargasso’s eigen huisnar, zeker niet te moeilijk voor me.

Maar blijkbaar is het voor jou té moeilijk om die 5% wetenschappelijke artikelen waarvan jij stelt dat die voldoende zijn om je mening te vormen, te produceren…en in plaats daarvan komt met een of andere site en een krantenknipsel.

Welke wetenschappelijk onderbouwde artikelen, Anton? Namen van auteurs, de hele rambam waarop jij je mening vormde, zoals je eerder hierboven stelde. Geen (verwijzingen naar) opiniestukken; die 5%, niets meer of minder.

Een opinie heeft iedereen. Nu graag die artikelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#90 MrOoijer (Jan van Rongen)

@88: heb ik ook gevolgd – aanrader als je de tijd hebt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#91 Jaap Walhout

@88 Die cursus heeft inderdaad een behoorlijk stijle leercurve. Vraagt m.i. eigenlijk wel e.e.a. aan voorkennis. Een paar tips:
TryR om de basisconcepten van R onder de knie te krijgen.
Cookbook for R
R Graphics Cookbook. Goed book om datavisualisatie met R onder de knie te krijgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#92 pedro

@89: hij is nu net van de linkjes naar artikelen bij GS afgestapt. Climatedialogue worden zijn nieuwe linkdumps. Die heeft is net ontdekt. Dat is toch al een verbetering? Wie weet gaat hij zich nog eens echt in de materie verdiepen, en niet alleen in de stukken die zijn positie in de loopgraaf bevestigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#93 Anton

@92: Ok dan, omdat jullie het o graag willen. We beginnen bij het begin, 1988. Eerste artikel: de notulen van de 70ste algemene vergadering van de UN. Zoek ze op, ga naar het gedeelte wat handelt over klimaat. Lees de eertse 5 alinea’s en vertel me wat je opvalt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#94 Benach

@86: Bert Dorenbos voert een vergelijkbaar achterhoedegevecht tegen de evolutietheorie. Man man, ik kan bijna invullen hoe dat eruit zal zien.

Een debat over creationisme te moeilijk voor je?
Die 99% vooringenomen gecijfer gaat over het genereren van argumenten voor het atheistisch/materialistische standpunt dat atheisme leidt tot immoraliteit en ander verval en dat de overheid derhalve gerechtigd is diep in te grijpen in de persoonlijke vrijheden van burgers. In de MSM zoals de Volkskrant, NRC, etcetera was het tot voor kort absoluut ‘not done’ om kritische kanttekeningen bij deze opgeklopte nepwetenschap te zetten. Feit dat de MSM, Volkskrant als eerste met een opiniestuk van Dekker over Intelligent Design, nu afstand nemen van de dogma’s van de evolutionisten is veelbetekenend.

De ontstaansgeschiedenis van de aarde moet worden teruggegeven aan de wetenschappers, hoe het daar aan toe gaat kun je lezen in de bijbel, en weg bij de roeptoeters van de biologiefaculteiten de daaraan gelieerde activisten met aanstelling aan een universiteit, instituut of NGO.

Zoiets?

edit: Ja kinders, ik weet dat de ontstaansgeschiedenis van de aarde geen deel is van het biologiecurriculum. Nu Bert zelf nog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#95 Anton

@94: Zie @93 en doe mee. Kleine waarschuwing vooraf: als je bereid bent de informatie die ik je ga aanbieden tot je te nemen dan eindig je als een klimaat realist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#96 pedro

@93: je had wetenschappelijke artikelen beloofd. Geen vergaderverslag van de VN.

PS: O en btw, het begint al veel en veel eerder natuurlijk. Een iets beter beginpunt is de Club van Rome.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#97 Anton

@96 Niet weten is niet erg, niet willen weten daarentegen……

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#98 pedro

@97: ik wacht rustig op de wetenschappelijke artikelen, die je aan gaat wijzen, en waar je linkjes naar gaat geven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#99 Jeroen Laemers

@93:

Ik ben zo gek geweest om te kijken.

Allereerst, de zeventigste Algemene Vergadering van de VN vindt pas in 2015 plaats.

Niettemin geloof ik dat ik de beoogde resolutie (43/53 uit 1988) heb gevonden.

Aan de eerste vijf paragrafen valt me niks op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#100 pedro

@97: o wacht even… je maakte een grapje… Dit jaar (2014) is de 69e algemene vergadering van de VN…

Ik werd even door je 1988 op het verkeerde been gezet.

PS Je was me net voor Jeroen. We nemen Anton toch nog iets te serieus ben ik bang.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#101 Jeroen Laemers

@100:

Volgens mij is Anton bloedserieus. Hij weet alleen het verschil niet tussen de zeventigste Algemene Vergadering en de zeventigste plenaire sessie van de 43ste Algemene Vergadering, waarin resolutie 43/53 werd aangenomen.

Dat maakte het zoeken wat lastiger…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#102 pedro

@101: ik geloof zonder meer dat hij zelf bloedserieus is, maar ik neem hem nog te serieus. Ik geloof niet dat het argument over de 70e vergadering door hem zelf gevonden is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#103 Anton

@102: kom op jongen niet zo mierenneuken. De vraag was: wat valt je op?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#104 Steeph

@69: Jouw bijdrage is in een ander stukje elders terecht gekomen, het viel kennelijk op :-)
http://klimaatverandering.wordpress.com/2014/11/11/de-rol-van-de-media-bij-het-communiceren-over-klimaatwetenschap/

(Okay, beetje promotie via sociale media hielp in deze
https://twitter.com/steeph/status/531425977080229889
)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#105 Noortje

@95 Niks bijzonder valt me op. Ik ben benieuwd wat ik gemist heb.

http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r053.htm (Volledige tekst, dank voor speurwerk @Jeroen)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#106 Noortje

Jan Paul van Soest over de Twijfelbrigade in Vrij Nederland: http://www.vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-Samenleving/Mede-door-de-klimaatsceptici-halen-we-het-niet.htm
De Volkskrant wordt ook genoemd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#107 Vipsania Agrippina maior

@106: Intrigerend maar deprimerend interview. Zet mooi op een rijtje hoe de sceptici te werk gaan.

Trouwens opmerkelijk defensieve toon van zowel chef Opinie en hoofdredacteur van De Volkskrant nu ze scherpe kritiek krijgen. Het is blijkbaar heel moeilijk om gewoon toe te geven dat je fout zit en een opiniestuk om ideologisch/populistische redenen hebt geplaatst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#108 pedro

@103: mij viel op dat het milieuvraagstuk pas 25 jaar na de club van Rome op de agenda van de VN terecht is gekomen. Dat was natuurlijk omdat eerst 95% het nog met de ontkenners (“realisten”) eens was. Die rollen zijn nu omgedraaid.

Maar waar blijven je beloofde wetenschappelijke artikelen?

En er zijn inmiddels al 2 mensen die gemeld hebben niks bijzonders gezien te hebben. Ik ook niet, mijn opmerking hierboven buiten beschouwing latend. Je lijkt echter niet van plan je suggestie ook maar enigszins te verduidelijken. Je blijft liever trollen, zo te zien. Dat valt me wel op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#109 majava

Ik zie dat inmiddels op de StaatvanCrok’sbekendheid Frans Dijkstra inmiddels gereageerd heeft op wat MrOoijer schreef. Heel mager, heel flauw vooral en ontwijkend. Twee dingen die me opvallen.

1. Juist het wapperen met “onzekerheid!, foutmarge!, whaaargarbl!11!!” zonder verder enige kennis of onderbouwing waarover dan, is het campagne-speerpunt van de ontkenners. Hoe is dan in godsnaam mogelijk dat een temperatuurgrafiek met een korte reeks, waarvan iedereen weet dat de onzekerheid hoog is (ruis) en daar dan ook nog een smoothing op los laten met een hoge foutmarge aan het eind. Dat daar dan alle(!) sceptici gewoon met hun armen over elkaar bij gaan staan en zwijgen moet je toch tenminste aan het denken zetten over hun motivatie. Crok zegt ook helemaal niets.

2. Dit hele gedoe over de grafiek van Dijkstra gaat met name over de trend. korte reeksen zijn favoriet, want die laten beter zien wat we kunnen verwachten omdat ze zo lekker recent zijn, aldus de ontkenners. Nou, stel eens dat je dat aannemelijk vindt. Doe dan die reeks van Dijkstra eens, waarvan hij zegt dat ie geen trend heeft, een gooi daar dan het hele jaar 2014 bij, zoals verwacht tot het eind (dat moet kunnen inmiddels). Kijk vervolgens eens hoeveel dit waanzinnig recente jaar afwijkt van de 0-trend en ook dat van de langjarige klimaattrend. Wie kan dit doen? (En de scepticus die dan het lef heeft met aan te komen zetten met “maar één jaar zegt totaal niets, dat is ruis”, die schop ik naar punt één en mag Dijkstra vervolgens gaan uitfoeteren.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#110 Anton

@108: Waar is de VN naar op zoek, ik geef een hind: staat al in de tweede en derde alinea.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#111 Jeroen Laemers

@110:

Waarom kun je niet gewoon zeggen waar je op doelt?

Ook je laatste ‘hind’ helpt niet echt.

Je hebt gewoon niks, hè?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#112 Noortje

@110 Sorry, maar ik zie het niet. Ik zie een oproep om climate change serieus te nemen op basis van onderzoek, de impact niet te onderschatten, meer onderzoek te doen en vanwege de grote impact snel te schakelen. En dat de ‘Governing Council of the United Nations Environment Programme’ hier een grote rol in moet spelen.

Zal mijn gebrek aan IQ wel zijn. Help me even alsjeblieft Anton?

Alinea twee en drie:

Concerned that certain human activities could change global climate patterns, threatening present and future generations with potentially severe economic and social consequences,

Noting with concern that the emerging evidence indicates that continued growth in atmospheric concentrations of “greenhouse” gases could produce global warming with an eventual rise in sea levels, the effects of which could be disastrous for mankind if timely steps are not taken at all levels,

Of wellicht tel je anders, dan is alinea twee en drie:

2. Determines that necessary and timely action should be taken to deal with climate change within a global framework;

3. Reaffirms its resolution 42/184 of 11 December 1987, in which, inter alia, it agreed with the Governing Council of the United Nations Environment Programme that the Programme should attach importance to the problem of global climate change and that the Executive Director of the United Nations Environment Programme should ensure that the Programme co-operates closely with the World Meteorological Organization and the International Council of Scientific Unions and maintains an active, influential role in the World Climate Programme;

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#113 Benach

Volgens mij doelt Anton op het woordje “could”. Helaas voor Anton is could, zou kunnen, inmiddels redelijk overtuigend bewezen in de afgelopen 26 jaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#114 Inca

@113, laat hem dat zelf maar uitleggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#115 Hans Custers

@113

De wetenschap pretendeert nooit absolute zekerheid te kunnen bieden, dus het woordje “could” is daar wel op zijn plaats.

Een van de (vele) denkfouten die mensen als Anton maken is dat je je alleen op de toekomst kunt voorbereiden als je daar absolute zekerheid over hebt. De realiteit is dat absolute zekerheid over de toekomst niet bestaat en dat het maatschappelijk debat dus moet gaan over een afweging van risico’s en onzekerheden. Het is of dat, of met het verstand op nul en de blik op oneindig maar zien wat er van komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#116 Benach

@115: Zoals een docent quantummechanica ooit probeerde uit te leggen: Toen ik laatst een bekeuring kreeg omdat ik 10km/u te hard reed over de snelweg, probeerde ik de dienstdoende agent uit te leggen dat ik dat niet kon zijn geweest op die positie met dat impulsmoment adhv de onzekerheidsrelatie van Heisenberg. Helaas was die kans toch wel heel erg klein.

En nu back on topic.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#117 MrOoijer (Jan van Rongen)

@majava, 109, dat is precies wat ik in mijn pdf gedaan had: het gemiddelde van het laatste jaar even een paar jaar vasthouden en dan nog eens de smoother t/m 2014 uitrekenen. Dan gaat-ie als een pijl omhoog.

En over peil gesproken, Marcel Crok vindt al dat (zie twitter) dat het een discussie van niveau is maar door mijn kritische bewoordingen niet hoffelijk (dreigt te worden).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#118 Anton

@112: Exact: VN legt de focus op human activity, en greenhouse gases met als doel ’timely action’.

Wat ze zoeken is onderbouwing van voorgenomen beleid. Dat is het onderzoek wat moet worden gefinancierd. Wetenschappers, ik noem een Svensmark, die met verklaringen komen waarbij ‘human activities’ en ‘greenhouse gases’ geen rol worden snel ‘kalt gesteld’. Onderzoek wat het voorgenomen beleid onderbouwd krijgt alle ruimte. Zo is in de loop van de jaren een sterke bias ontstaan in de kennisontwikkeling. Pas nu de opwarming zich al bijna 20 jaar niet manifesteert zoals voorspeld voelt de MSM zoals de VK nattigheid en gaan ze op zoek naar de oorzaak van het verschil in voorspelling en waarneming.

Eerste artikel, Pedro ben je er nog?:
On the determination of climate feedbacks from ERBE data
Richard S. Lindzen and Yong-Sang Choi
GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 36, L16705, doi:10.1029/2009GL039628, 2009
Dit artikel is geweigerd in Nature en in Science, beide bladen waarin de ‘peer review’ werd (wordt?) gedomineerd door de propagandisten van de CO2 hypothese.

Waarom mocht dit artikel niet in de grote bladen verschijnen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#119 Jeroen Laemers

@118:

Wat ze zoeken is onderbouwing van voorgenomen beleid.

Dus de (toen) 159 leden van de VN hebben in 1988 samen een SUPERGEHEIM plan bedacht om de wereld te onderwerpen aan niet nader gespecificeerd ‘voorgenomen beleid’?

En daar is nooit iets van uitgelekt, behalve tantaliserende hints in een VN-resolutie hier en daar, waarmee onverschrokken denkers als jij de puzzelstukjes achteraf samen hebben kunnen voegen?

Wow.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#121 Flip van Dyke

Was dat super geheime plan nu voor of na het super geheime plan van de EU om de EU te bevolken met moslims?

Overigens mocht vandaag Blondemevrouw ook in de Volkskrant haar eitje kwijt. Van deze tweet oa https://twitter.com/Blondemevrouw1/status/511214901701128193 en de dobbernegers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#122 majava

@Anton: wat Hal, #120 zegt. Voor wie de link niet wil lezen: de Lindzen Choi 2009 paper is naderhand door maar liefst 4 verschillende papers weerlegd. Lindzen zelf vond later dat z’n eigen paper veel domme fouten bevatte (!) en ging opnieuw aan de slag. Daar kwam dan Lindzen & Choi 2011 van. Die bood hij PNAS aan, maar ondanks dat hij de helft van de reviewers mocht aanwijzen, kwam het werk niet door de peer review. Het werd uiteindelijk een Koreaans journal. En L&C 2011 is vervolgens weerlegd door Dessler 2011. L&C is dus ook een gepasseerd station. Daar hoef je verder geen blogs meer over aan te halen, die discussie is gewoon zoals het hoort uitgevoerd en tot een conclusie verwerkt via het wetenschappelijke traject. Zo werkt dat.

En waarom niet in Nature in Science? De reden is kwaliteit. De rij met auteurs die hun werk door die 2 afgewezen zagen is heel erg lang en daar zitten veel meel alarmisten tussen dan ontkenners.

Heb jij overigens bij Crok al aan de bel getrokken dat er ernstige fouten moeten zitten in het recente werk van zijn ‘big buddy’ Lewis, die met z’n klimaatgevoeligheid vele malen hoger zit dan Lindzen? Zal wel niet.

Graag een onderbouwing met bewijs van kaltgestellte wetenschappers en/of hun werk. Svensmark kan wel van alles roepen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#123 Hal Incandenza

Grappig is dat. Ik ben geen bèta en in alle eerlijkheid ook helemaal geen wetenschapper. Maar als ik dan Lindzen en Choi (2009) zie langskomen dan gaat er gelijk een belletje rinkelen. Ik heb dit specifieke paper al vaker zien langskomen namelijk. En dan weet je eigenlijk al genoeg. Ik hoef ook geen wetenschapper te zijn om redelijk te kunnen inschatten wat de waarde van een paper is. Dat is een kwestie van gezond verstand en online staat bovendien meestal vrij helder uitgelegd (zodat zelfs ik het kan begrijpen) wat er mis/goed is aan papers in de klimaatwetenschap. In dit geval wist ik uit mijn hoofd nog dat Lindzen zelf had toegegeven dat er nogal basale fouten in zijn paper zaten. Tja.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#124 Hans Custers

@122

De hypothese van Svensmark is, zoals dat hoort in de wetenschap en te verwachten was, gewogen en te licht bevonden. En inmiddels definitief dood en begraven. De invloed van kosmische straling op vorming van condensatiekernen is beperkt, de invloed van andere, voor een aanzienlijk deel antropogene factoren is veel groter.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#125 majava

@117: ik zie dat inmiddels, na Croks’ poging om de doelpalen te verzetten (was inderdaad ook meteen m’n eerste gedachte), Dijkstra een 2e postpodium heeft gekregen, dus ik zie je commentaar daar wel tegemoet als één van de “critici” (die aanhalingstekens staan er echt…)

Mijn hele ‘shorter version’ van de 4 nieuwe punten van Dijkstra:
1. Dijkstra: ja, meer datapunten laten wel opwarming zien, maar ik werk liever met minder en daarin is geen trend. Ik heb dus gelijk.
2. Dijkstra: 23 oktober is geen cherry-pick want die dag was onlangs in het nieuws (en niet die andere dagen, joh) en bovendien is elke andere dag natuurlijk ook een cherry-pick.
3. Dijkstra: het waren contrails! (echt…) Interessant!
4. Dijkstra -in gedachten: ik hoop dat het verder hier over zal gaan, want dan zijn we tenminste aan het muggenziften over iets anders, n.l. winters en dat leidt goed af van m’n bullshit 0-trend voor Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#126 pedro

@118: er wordt onderzoek gedaan naar welk beleid gevoerd moet worden. Als je het niet onderzoekt weet je niet welk beleid je moet maken. Maar het zal wel aan je eigen manier van onderzoeken liggen, dat je anderen zo wantrouwt. Maar voor alle anderen: wees gerust hoor. De meeste mensen, en zeker instituten vals de VN onderzoeken eerst en bepalen hun mening daarna pas. Dit in tegenstelling tot de Antons van deze wereld, die eerst een mening vormen en daarna zoeken of ze wat kunnen vinden dat hun mening onderschrijft.

Eerste artikel, Pedro ben je er nog?:
On the determination of climate feedbacks from ERBE data
Richard S. Lindzen and Yong-Sang Choi
GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 36, L16705, doi:10.1029/2009GL039628, 2009
Dit artikel is geweigerd in Nature en in Science

Ja ik ben er nog hoor. Maar dit is geen link maar een artikel natuurlijk. En het feit, dat het artikel geweigerd is door de 2 meest respectabele peer reviewed magazines is voor mij een aanwijzing dat het onderzoek wetenschappelijk onder de maat is. En als dan een van de onderzoekers zelf ook nog eens toe geeft erg grove fouten gemaakt te hebben, zou ik niet met zo een onderzoek aan durven komen zetten om mijn gelijk te halen, want dan zet ik mezelf voor gek.

Next.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#127 JANC

@118: Op de een of andere manier krijg ik de laatste tijd bij mijn reacties wel vaker een foutmelding. Ik zie dat enkele anderen al gereageerd hebben door hetzelfde te schrijven als wat ik gisteren al wou schrijven: Het is gewogen en te licht bevonden. Heb je nog andere doelpalen te verstellen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#128 zmoooc

@118 @anton Volgens mij is er geen enkele reden om aan te nemen dat er een voorgenomen beleid is. Neemt niet weg dat de hele constructie al snel kan leiden tot een dergelijke verdenking. In die zin kan de organisatie van het IPCC best als probleem worden gezien. Maar volgens mij zijn er meer dan genoeg onafhankelijker wetenschappers en organisaties die tot precies dezelfde conclusies komen als het IPCC.

Verder is het natuurlijk onzin dat er zich al 20 jaar geen opwarming manifesteert; onze biosfeer heeft in die periode toch al gauw pakweg 150 miljoen petajoule aan warmte geabsorbeerd. Dat is evenveel energie als ik zou verstoken als ik 82 miljoen keer op en neer van de aarde naar Pluto zou lopen (als Pluto het dichtst bij is). Waar haal je die onzin over een stagnatie van opwarming vandaan?

Verder lijkt het niet plaatsen van een artikel in Nature me in veruit het gros van de gevallen ingegeven door de niet oneindige dikte van dat blad. Wat ook niet helpt is een algeheel gebrek aan antwoord op de argumentatie van het IPCC waarom het is afgewezen:

The reviewer misrepresents the statements by Chapter 7 and by Dessler (2011). Nowhere is the basic 0-D energy balance model criticized; what is criticized is the interpretation of short-term cloud variations as being solely due to surface temperature change, whereas atmospheric circulation change plays a role. Furthermore, LC11 only report a discrepancy between models and atmosphere when considering atmosphere-only GCMs. They show that fully coupled models, the type actually used to make climate projections, do produce results that scatter around the observations. As pointed out by a number of earlier studies not acknowledged by LC11, including Sherwood et al. 2010 (Rev. Geophys) and others cited therein including Spencer and Braswell 2010, a model that does not include a prognostic ocean cannot be expected to reproduce real-world ocean-atmosphere statistical relationships even if the model is perfect. Indeed over the warmest oceans, the real-world statistical relationship between cloud properties and ocean temperature is dominated by the influence of the atmosphere on the ocean, not the reverse, as shown by Graham and Barnett 1993, also not acknowledged by LC11. Thus the results presented in LC11 and other studies do not support the allegations of LC11 that they have demonstrated model errors, because LC11 make simplistic assumptions that have already been falsified by previous work. There is not time to explain this in the IPCC chapter, but the text states accurately the gist of the situation.

Waarom mocht dit artikel niet in de grote bladen verschijnen?

Wellicht dat bovenstaande een verklaring is. Ik herhaal het nog eens:

(…) because LC11 make simplistic assumptions that have already been falsified by previous work (…)

Dat toont ook meteen aan dat jouw poging om aan te tonen dat hier sprake zou zijn van partijdigheid mislukt is. Het artikel dat je noemt is door IPCC geevalueerd en geweigerd. Met eerlijk en openlijk gepubliceerde argumenten waarop tot op heden nog geen enkele reactie van de auteurs is gekomen (voor zover ik dat kan nagaan).

Aangezien eenieder dat met 2 seconden Googlen kan vinden maar u verkoos dat hier niet te noemen, ga ik er vanuit dat u dat bewust hebt gedaan in een poging de discussie te vervuilen met desinformatie. Blijkbaar is het enige of beste voorbeeld dat u hebt kunnen vinden er een waarin aantoonbare fouten staan. Tsjah.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#129 Anton

@122: fout majava, niet weerlegd, wel tegengesproken zonder houtsnijdende argumenten klein verschil. De reden waarom dit artikel zoveel stof doet opwaaien is natuurlijk dat zonder water vapor feedback de global circulation modellen niet de dramatische opwarming ophoesten die door de IPCC wordt gevraagd. Geen dramatische opwarming = geen onderzoeksgeld + bijbehorende status.

Dat die dramatische opwarming er inderdaad niet is bewijst ook de thermometer de afgelopen 20 jaar.

Dat was artikel 1.

Hebben jullie je wel eens afgevraagd waarom ze global circulation modellen gebruiken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#130 pedro

@129: Als je maar hard genoeg schreeuwt, heb je gelijk.

[/sarcasme]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#131 majava

Wat zegt ‘ie nou?
Oh wacht, ik ziet het al. Het komt er volgens Anton op neer dat als je een respons schrijft het ook maar een mening is en dus blijft Lindzen gelijk hebben tot in de eeuwigheid. Publicaties in de peer reviewed literatuur zijn dus gewoon omhooggevallen blogposts. Juist. Wel fijn dat de we MBH ’98 nu weer helemaal in ere kunnen herstellen. Wegens unique visitors of zo.

Maar misschien is dat niet wat Anton zegt. Want…

fout majava, niet weerlegd, …

Lindzen zat dus fout en z’n werk is niet slechts weerlegd. Het is dus veel erger.

Daar kan ik me in vinden.

Seriously: je bent van het padje Anton.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#132 Anton

Mmmm, ik herken hier de fanatiek gelovige. Op het moment dat een van hun dogma’s door de realiteit is ingehaald verdikt de plaat voor hun harses en houden ze vast aan dogma’s. Ik denk dat verdere discussie zinloos is, veel plezier met jullie sekte.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#133 majava

Onze sekte was nog op zoek naar een mensenoffer. Wacht dus nog even, Anton.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#134 Hans Custers

Anton zet in op het scenario “zonder water vapor feedback”. Dat komt neer op wat minder opwarming, maar een wereldwijd dalende relatieve vochtigheid. Ofwel: rampzalige droogte, met waarschijnlijk nog veel ernstiger gevolgen dan nu verwacht worden als gevolg van de opwarming. Anton weet het waarschijnlijk zelf nog niet, maar hij blijkt “alarmistischer” te zijn dan het IPCC.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#135 Anton

Jammer jongens, jullie hadden wat kunnen leren. Maar goed je kunt het paard wel naar het water leiden maar je kunt het niet laten drinken.

Helaas worden die mensenoffers volop gebracht. Door de minst weerbare op deze aarde die door alle humbug rondom de klimahoax verstoken blijven van adequaat beleid. Maar maakt het uit, als jou zonnepaneeltje maar goed ligt, he Majava?

Laat even weten als jullie die missing heat hebben gevonden. Laatste hind:ga lindzen/choi een keer lezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#136 Inca

@135, het water doet alleen zo verdacht veel denken aan de verkeerde kant van een waterzuiveringsinstallatie…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#137 Anton

@136: Sorry. I can’t fix stupid.

 • Vorige discussie