Wereldtemperatuur | Update juni 2017

Serie:

DATA - En we zijn alweer aanbeland bij de 10e editie van de wereldtemperatuurreeks! In ruim 7 jaar tijd zijn de gebruikte reeksen versprongen qua referentieperiode, zijn er reeksen bijgekomen of zijn reeksen naar een nieuwe versie gegaan. Zo ook dit keer de enige satellietreeks die we nog gebuiken. REMSS is eindelijk naar versie 4 voor TLT gegaan. Versie 3 was al een tijdje niet correct meer. En daarmee gebruiken we die reeks vanaf nu. En dat maakt de tiende grote verandering.

Afijn, dit geneuzel is alleen interessant voor de klimaatnerds. Het doet weinig af aan de trend. Alle langjarige gemiddelden staan opnieuw op een record. En de gemiddelde maandafwijking in deze reeks is al 40 maanden niet onder de 0,5 gekomen.


Voor wie als klimaatalarmist graag feestjes wil verpesten hier nog een reeks deprimerende artikelen die geheid tot verhoogde alcoholconsumptie zullen leiden.
Hockey stick 3.0
Klimaatscepticisme is eigenlijk politiek cynisme
– Een “peer reviewed” onderzoek dat alle datafraude aantoont, blijkt niet peer reviewed te zijn en doet precies het omgekeerde.
– We moeten nog sneller van de CO2 af dan al gedacht.
– Maar de praktijk van de laatste jaren geeft een heel somber beeld in de haalbaarheid daarvan
– Een kritische film over de klimaatwetenschap kritisch bekeken.
– De voorspellende klimaatmodellen van de afgelopen decennia voorzien van de actuele ontwikkeling…

Het overzicht van de wereldwijde temperatuurafwijkingen is gebaseerd op de metingen van RSS MSU TLT 4.0, GISS – gistemp v3, Hadcrut4, NCDC en JMA. We nemen daar maandelijks het gemiddelde van en bepalen ook nog het lopende gemiddelde over alle metingen van 36 maanden (drie jaar) , 132 maanden (elf jaar) en dertig jaar. Let op: het gaat hier om gemiddelde afwijkingen over meerdere reeksen met verschillende referentieperiodes. Getallen bieden dus alleen een indicatie van de trend.

Reacties (32)

#1 Raymond Horstman

Wat opvalt aan de grafiek van fossiele brandstof verbruik maar ook in mijn eigen onderzoek naar CO2-emissies is dat de ontwikkeling lineair verloopt. Dit is best wel opmerkelijk. Economische ontwikkeling verloopt exponentieel. Fossiele brandstof verbruik en CO2-emissies zijn achter gebleven op deze ontwikkeling. En dat is juist hoopgevend. Het klimaatverdrag van Parijs zou het op zijn minst mogelijk moeten maken om de CO2-emissies te stabiliseren op het huidige (hoge) niveau. Van daaruit zou je kunnen toe werken naar daadwerkelijke reducties op globaal niveau. Natuurlijk dienen regeringen wereldwijd het verdrag wel na te leven. Maar als er een wil is hoeft het vlees niet zwak te zijn. Het gaat om de beschikbaarheid van energie. Waar die vandaan komt of hoe die wordt opgewekt is irrelevant. CO2 is een vandaag de dag een ongewenst nevenproduct van energieopwekking.

 • Volgende discussie
#2 coooomz

@1 Volgens mij kun je aan die grafiek niet zien of het exponentieel of lineair ofzo is, daarvoor gaat het te langzaam. Bovendien is de temperatuurstijging een gevolg van de onbalans en zal die dus niet lineair of exponentieel zijn, maar een S-curve volgen – in eerste instantie gedempt door de oceaan, tegen het “einde” gedempt door het bijna bereiken van een nieuw equilibrium (hopen we dan).

De ontwikkeling van CO2-uitstoot is in ieder geval alles behalve lineair…

En al stabiliseren we op dit niveau, we voegen alleen maar toe. Stabilisatie van de uitstoot staat gelijk aan een voortdurende lineaire stijging van de concentratie in de atmosfeer. Afname van CO2-uitstoot staat gelijk aan een toename van de concentratie. Vanwege de hoeveelheid vernielde natuur staat waarschijnlijk zelfs het volledig stopzetten van CO2-uitstoot nog gelijk aan een stijging van de CO2-concentratie.

Reken je niet rijk. Er gebeurt helemaal niks hoopvols. We stevenen af op een onwaarschijnlijke teringzooi. En “Parijs” staat als “oplossing” iedere echte oplossing (echte CO2-tax) nog heel lang in de weg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Raymond Horstman

UItgaande van de cijfers van de Wereldbank is de ontwikkeling van CO2-emissies over de periode 1960-2013 vrijwel lineair geweest.
link: http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT
in mijn artikel staat de grafiek ervan: Figuur 3De jaarlijkse CO2 toename is CO2-emissie minus CO2 uitval. Link: https://wordpress.com/post/raymondhorstman.wordpress.com/801

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Kacebee

@2:

En “Parijs” staat als “oplossing” iedere echte oplossing (echte CO2-tax) nog heel lang in de weg.

Belasting op CO2-productie zou best kunnen helpen, maar ik vraag me wel een paar dingen af. Omdat CO2 zich over de hele wereld verspreidt zou je die belasting in gelijke mate moeten opleggen aan álle producenten ervan, dus inclusief die in China. Gaat dat lukken, denk je? Want anders stoken die Chinezen vrolijk alle kolen op. In China heeft men trouwens nog “recht” op een inhaalslag, qua welvaart, en omdat energie welvaart is kun je op je vingers natellen hoe ver de productie in dat land nog omhoog “moet” voor het niveau van Europa (laat staan het dubbele in de VS) is bereikt.

Verder vraag ik me af wat het alternatief voor fossiele brandstoffen eigenlijk is. Nou eigenlijk weet ik dat wel, maar het is een taboe: kernenergie. Met zon en wind redden we het in elk geval in Nederland in de verste verte niet, hoe kansrijk met name zonne-energie ook is, om de doodeenvoudige reden dat de noodzakelijke opslag peperduur is. Lees: die opslag kost heel veel energie. Geen wonder dat de prijskaartjes aan (elektrische) energie vrijwel nergens zo groot zijn als in Duitsland en Denemarken, niet toevallig allebei kampioenen in wind en zon.

Het negeren van kernenergie en de dwangmatige focus op belastingmaatregelen zal ons duur komen te staan. In alle opzichten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 George

Als je data achteraf aanpast, dan werk je scepsis in de hand:
https://www.youtube.com/watch?v=tlnwhcO5NC0

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Behanger

Ik doe niet meer mee aan de discussie of klimaatopwarming / global warming bestaat of niet. Pure tijdverspilling. Onderzoeken doe moeten aantonen of het klopt of niet zijn zonde van de gebruikte wetenschappelijke mankracht.

Ik doe ook niet meer aan het eufemisme “klimaatsverandering”, het is *opwarming*.

Dat gezegd hebbende, zit ik met stijgende verbazing te lezen hoe het steeds weer erger blijkt dan zelfs ik al dacht. Great Barrier Reef doodverklaard. Zuurstofloze death patches in de oceanen. Mondiale sterfte van koraal. Woestijnvorming die in een hoger tempo om zich heen grijpt dan gedacht. Nederland dat méér CO2 uitstoot in plaats van minder. Gigantische hoeveelheden methaan die weglekken uit de zeebodem van de polen, en onder de niet meer permanente permafrost uit. Walvissen die geen nageslacht meer kunnen krijgen.

En een ander symptoom van hetzelfde probleem (ongebreidelde vervuiling) Allerlei beesten die kapot gaan door plastic in hun buiken. Meeuwen met dopjes, walvissen met hele autobumbers, en kleine beestjes die verstop zitten met plastic (scrub)korrels uit cosmeticaproducten.

En ook andere vervuilingen blijven verbazen. Afrikaanse dorpen waarin iedereen achterlijk wordt door de loodvervuiling, bijvoorbeeld. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

En wat doet NL als je een keer een klein succesje boekt met het terugdringen van vervuiling? Oh, dan kunnen we best op meer plekken 130 gaan rijden, want we zitten onder de norm.

Het is woedendmakend dat je wanneer je zegt dat we het als mensheid een beetje schoner moeten houden, je beticht wordt van alarmisme. Alsof je in een studentenhuis ruzie krijgt over de enorme berg afwas in de keuken, want er staat 1 schoon kopje in de kast, dus waar heb je het over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 zmoooooc

@4 De producenten zijn degenen die het oppompen en opgraven, niet degenen die er gas van maken. En met een beetje wil kun je dat prima afdwingen; gewoon importheffingen op goederen uit landen die het vergeten te heffen. Sim-pel. In theorie. In een wereld die niet wordt gecontroleerd door fossielebrandstofmagnaten. Maar dan moet je het wel echt doen. Zeg een euro per kilo CO2, dat is 2,20 euro per liter benzine. Nu (Kyoto, Parijs) betaal je 4,65 euro per ton, het equivalent van 1 cent per liter benzine…. vandaar dat ik Parijs niet serieus kan nemen.

En China doet waarschijnlijk graag mee; die moeten hun zonnecellen ook ergens verkopen (en krijgen nu te maken met importheffingen in de EU…).

En kernenergie wordt helemaal niet genegeerd. Maar niemand wil er aan omdat het veel te duur is, veel duurder dan wind, water of zon, zowel de bouw van een moderne kerncentrale als de aanschaf van de brandstof. En dat wordt alleen maar duurder zodra de goedkope bron van brandstof – afgedankte nucleaire wapens – is opgedroogd. Maar misschien dat kleinschalige nucleaire oplossing nog eens wat worden. Delta heeft in 2008 nog aangekondigd een vergunning voor een kerncentrale te willen aanvragen, maar heeft daar vanaf gezien omdat het totaal niet rendabel zou uitpakken.

Verder is het nonsens dat Nederland het niet zou redden op enkel zon en wind. Dat kan makkelijk. Echt Heel Makkelijk. En gaat ook gebeuren, want het wordt – door dalende prijzen – steeds interessanter om zonnepanelen op je dak te leggen. Bovendien mag je op veel plaatsen uberhaupt geen nieuwe daken zonder zonnepanelen meer bouwen.

Beter vragen we ons af wat dat precies betekent voor ons land; gezien de hilarisch lage efficientie van fotosynthese stevenen we in rap tempo af op een situatie waarin je gek bent als je gewassen in plaats van zonnepanelen op je akker of wei zet. Indoor-farming met zonne-elektriciteit is helaas duurzamer en rendeert beter dan traditionele landbouw…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Kacebee

@7:

Verder is het nonsens dat Nederland het niet zou redden op enkel zon en wind. Dat kan makkelijk. Echt Heel Makkelijk.

Ja, ik dacht wel dat dat erachter zat. Een Enorme Misvatting.

Nederland verbruikt per jaar zo’n 600 miljard kWh (waarvan een vijfde elektrisch). Alle zonnepanelen bij elkaar namen daarvan in 2013 0,1% voor hun rekening, maar zonder de tussenstap van opslag. Omdat de opbrengst in de winter veel lager is dan in de zomer (en ’s nachts nul) moet je de opbrengst nog halveren om het verlies bij opslag te verrekenen.

Zo. En nu mag je zelf gaan opzoeken hoe groot het areaal zonnepanelen in 2013 was en hoeveel je dus nodig hebt om 100% van het Nederlandse energieverbruik met zonnepanelen te dekken. Tweeduizend keer zo veel als nu dus. Spoiler: het kost te veel ruimte.

Windenergie dan? In 2009 was dat 1% van het totale energieverbruik. Met de hierboven genoemde opslagfactor moet dat naar 0,5%. Dus 200 keer zo veel windmolens om er de hele energiebehoefte van Nederland mee te dekken. “Echt Heel Makkelijk,” zeg je? Denk er nog eens rustig over na.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 zmoooooc

@8 Waar haal jij accu’s met 50% verlies?!

Verder doet het er niet toe hoeveel zonnepanelen we in 2013 hadden. Toen waren ze nog bijna 2 keer zo duur als nu. En de productiecapaciteit was de helft. De groei in opgestelde capaciteit is de laatste tijd ongeveer 40% per jaar. In 2016 produceerden we 1.1 miljard kWh met zonnepanelen. Trekken we die 40% door dan tikken we die 600 miljard in 2035 aan. Maar de productiecapaciteit groeit door, de prijs daalt door, ik laat wind achterwege en een deel van die 600 miljard zal fossiel (of iig koolwaterstof) blijven dus we kunnen er al veel eerder zijn.

Opslag is nu nog een klein beetje duur, maar als je daar even de CV-ketel die je niet meer nodig hebt aftrekt dan wordt een Powerwall al snel meer dan interessant genoeg. Opslag op grote schaal idem. De technologie daarvoor is al lang beschikbaar en wordt ook nu al zeer kosteneffectief ingezet.

Ruimte is ook geen probleem. Met daken komen we een heel eind om de daaronder liggende gebouwen (woningen en bedrijven) van energie te voorzien. Maar dat is niet genoeg; daarna gaan de weilanden en akkers eraan. Klinkt niet leuk, is niet leuk, maar is economisch onvermijdelijk tenzij iemand kernfusie of goedkope kerncentrales weet te regelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Kacebee

@9:

Waar haal jij accu’s met 50% verlies?!

Wie had het over accu’s? Maar nu je er toch over begint: hoeveel houdt een accu een half jaar lang vast, denk je?

Verder doet het er niet toe hoeveel zonnepanelen we in 2013 hadden. (…) Trekken we die 40% door dan tikken we die 600 miljard in 2035 aan.

Ontwijk je mijn vraag nu met opzet of per ongeluk? Hoeveel procent van het land is dan met zonnecellen bedekt? Reken het even uit en je schrikt.

Opslag is nu nog een klein beetje duur

Zeg maar gerust heel duur. En dat is dan ook precies de reden dat het niet of nauwelijks gebeurt.

Ruimte is ook geen probleem. Met daken komen we een heel eind

Nee.

Klinkt niet leuk, is niet leuk, maar is economisch onvermijdelijk tenzij iemand kernfusie of goedkope kerncentrales weet te regelen.

Ja. Kernenergie klinkt niet leuk, maar is het in alle opzichten wel. Zeker als het fusie betreft. In Duitsland is men daarmee al heel ver dus wie weet. Het gekke is alleen dat voor dat soort serieus kansrijk onderzoek de euro’s met veel moeite bij elkaar worden geschraapt terwijl we hier in Nederland het veertigvoudige gaan uitgeven aan windmolens op zee. Met dat soort prioriteiten vraag je je af welke belangen nou eigenlijk worden gediend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Steeph

@6 +1. En nog een keer +1 voor de slotopmerking.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Hemaworstje

in rap tempo af op een situatie waarin je gek bent als je gewassen in plaats van zonnepanelen op je akker of wei zet.

Gooi je heel NL onder de Chinese zonnepanelen kun je wellicht net genoeg weed kweken voor Amsterdam en heb je een tekort op je balansje van 35 miljard ieder jaar weer.
Wel genoeg werk voor glazenwassers en service monteurs dat wel.
H.T.S heb je in ieder geval niet.
Fantasie wel, creatief beroep?.
Maak je me wakker wanneer we op Mars wonen?

Die akkers gaan nog eens heeeeel duur worden gezien het rappe tempo van de bevolkingsgroei.
Landbouwgrond kopen is een prima investering, vraag het de Rabobank.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 kneistonie

1999 was het keerpunt. Bis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 GerritB

Er zijn een paar dingen die ik mis in deze discussie:
1 Het rendement van zonnepanelen is stijgt nog steeds.
2 De bouw van energie neutrale gebouwen, zowel woonhuizen als bedrijfspanden, zou natuurlijk ook enorm bijdragen aan de vermindering van de CO2 uitstoot, met als bijkomend voordeel dat we dan met veel minder windmolens en zonnepanelen toekunnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 zmoooooc

@12 Natuurlijk gaat landbouwgrond heel duur worden. Het is net als met biodiesel, alleen dit keer met een energiebron die van zichzelf wel rendabel is. Tenzij we een energiebron vinden die niet concurreert met voedsel, gaan de prijzen van landbouwgrond, voedsel en energie gewoon gekoppeld worden.

Als je, zoals je voorstelt, heel Nederland onder de zonnepanelen legt, dan kun je bijna 4000 a 5000 terawattuur opwekken (ongeveer 6x het totale Nederlandse energieverbruik exclusief traditionele outdoor farming). Indoor farming kost per vierkante meter zo’n 1000 kWh per jaar en is dan – afhankelijk van o.a. het gewas – zo’n 10-20 keer zo productief als outdoor farming en daarmee qua energiebalans eenvoudig te verantwoorden. Niks geen tekort van 35 miljard dus.

En dat is precies wat er gebeurt. Her en der zie je landbouwgrond vol zonnepanelen staan en sinds de introductie van rood-blauwe groeiLEDs neemt indoor farming een enorme vlucht. Dan kun je wel met ad hominems gaan strooien, maar beter vraag je je af hoe je de boeren gaat tegenhouden zodra zonnepanelen echt no-brainer-goedkoop zijn. Die mensen moeten ook gewoon hun brood verdienen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Kacebee

@15:

Tenzij we een energiebron vinden die niet concurreert met voedsel

Moet kernenergie nog worden gevonden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 zmoooooc

@16

Moet kernenergie nog worden gevonden?

Inmiddels was me al duidelijk dat je maar de helft leest, maar hierboven heb ik je al trachten uit te leggen dat er een eenvoudige reden is dat er in Nederland geen nieuwe kerncentrales worden gebouwd: het is gewoon niet rendabel zonder astronomische bakken subsidie.

https://www.volkskrant.nl/archief/bouw-nieuwe-kerncentrale-kost-ons-alleen-maar-geld~a1823579/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 roland

@14: ” energie neutrale gebouwen, … met bijkomend voordeel dat we met veel minder zonnepanelen toekunnen.”
– die gebouwen zijn energieneutraal met (heel) veel zonnepanelen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Hemaworstje

Her en der zie je landbouwgrond vol zonnepanelen staan en sinds de introductie van rood-blauwe groeiLEDs neemt indoor farming een enorme vlucht.
Tuurlijk kerel,float lekker on.
Traditionele outdoorfarming?
Wat is dat weer voor genderneutraal woord?
Ik ben Boer,je kent die lui nog wel van een plaatje die van dieren houden en houden, stuk weiland,boompjes en sloot.
Ben geen solarharvester,je koopt mijn grond maar en succes met je toko.
Niet weghollen met de poen naar Dubai hé?.

http://www.asbestvanhetdak.nl/
Soepsidie? , neeeeeee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Kacebee

@17:

het is gewoon niet rendabel zonder astronomische bakken subsidie.

Dat geldt ook voor windenergie. Met dat verschil dat we het met wind in Nederland niet redden. De keus is dus tussen duur en onmogelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Joost

@1: Ik denk dat de verklaring hem zit in technologie? Minder verbranding nodig voor dezelfde hoeveelheid energie? Dat kan de co2-toename redelijk doen afvlakken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Joost

@20: De 4 fases van ontkenning:

1. Er is geen opwarming
2. Er is wel opwarming, maar die wordt niet door de mens veroorzaakt
3. Er is opwarming, en dat komt door de mens, maar we kunnen er toch niets aan doen
4. Er is opwarming, en dat komt door de mens, en we kunnen er iets tegen doen, maar niet met renewables maar met kernenergie

Die 4e is nieuw, en ik moet zeggen dat ik verrast was, toen ik hem hoorde, maar niet heel erg verbaasd. Je zou maar eens je ongelijk toegeven.

Nog ideeën wat de 5e en 6e reden zullen zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Spam

De nieuwe tactiek van conservatief rechts. Ontkennen dat we het klimaat opwarmen wordt steeds lastiger. Dus nu maar technologiepessimisme: “Al die nieuwe linkse oplossinkjes gaan nooit werken, we kunnen helaas niet anders dan ongebreideld olie blijven stoken”. Je pakt gewoon wat verouderde cijfers. Doet alsof er geen verdere progressie meer zal zijn en ‘berekent’ dat we toch echt niet zonder olie kunnen.

In het VK werd er deze week aangekondigd dat vanaf 2040 (!) geen nieuwe dieselauto’s meer mogen worden verkocht. En dan zie je mensen verontwaardigd reageren dat je elektrische auto’s veel te vaak moet opladen en dat dat veel te lang duurt. Terwijl die dingen voor veel toepassingen nu al bruikbaar zijn en er nog 23 (!) jaar aan doorontwikkelt kan worden.

Interessant vind ik wel dat dat pessimisme vooral technologie betreft die al erg dichtbij is. 10-20 jaar geleden riepen dezelfde mensen dat de olie misschien wel op zou raken, maar dat we dat in de toekomst wel met nieuwe technologie op zouden gaan lossen. Vooral nu geen actie dus. En nu de eerste oplossingen zich aandienen wachten ze liever op kernfusie en schone kernenergie. Nog lekker even niets doen dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Spam

Joost was me voor. Ik type wat traag op een tablet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Joost

@24: Lol!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Bismarck

@22: Kernenergie is inderdaad wel een mooi schaamlapje voor niets doen. Er is geen investeerder die er zijn vingers aan wil branden, als individu hoef je er sowieso niets aan te doen (veel te duur voor individuele particulieren) en als het besluit ertoe genomen zou worden (en dan zal de overheid voor miljarden moeten gaan bijspringen), duurt het nog zeker 15-20 jaar voor kernenergie een substantiële bijdrage kan gaan leveren aan de energievoorziening, waarbij dan ook nog de sluiting van het hoogbejaarde Borssele moet worden gecompenseerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Lutine

@6

Inderdaad een nutteloze discussie, daarom zie ik je reactie ook pas na 2 dagen. Overigens gebruik ik wel de term klimaatverandering ipv opwarming. Opwarming klinkt alsof we (in Nederland) zonder wat te doen een aangenamer klimaat krijgen. Klimaatverandering dekt veel meer de lading. Het gaat niet alleen over ijskappen, maar ook over droogte en overstromingen of andere extremen.

Woedend maakt het me ook al niet. De klimaatverandering is onafwendbaar. Ik kan slechts hopen dat het mee valt. Maar voor die hoop is geen grond. Zelfs als we nu geen enkele kilo CO2 meer uit stoten is het nog maar de vraag wat er gebeurd. Geleuter over jaartallen als 2050 zijn ook contraproductief. Dan zijn veel mensen al dood, dat voedt alleen maar wegkijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Kacebee

@22: Een mooie rij stropoppen heb je daar. Ik zal er één dingetje uitlichten.

Je geeft impliciet hoog op over “renewables”. Dat is een mooi Engels woord, maar wat zegt het eigenlijk?

Vermoedelijk bedoel je windmolens en zonnepanelen. Misschien denk je dat die gemaakt zijn van hout en gras, maar ik moet je teleurstellen: de hi-tech apparatuur die we anno nu gebruiken om de hernieuwbare bronnen om te zetten in elektriciteit zijn zelf niet hernieuwbaar. Om nog maar te zwijgen over de hernieuwbaarheid van opslagsystemen (die er nu nog niet zijn maar toch echt zullen moeten komen als je grotendeels afhankelijk wilt zijn van wind en zon).

Ik ga het niet opnieuw voorrekenen, maar zon en wind kunnen Nederland niet de energie geven die we in dit land gebruiken. Het zou niet alleen peperduur zijn, het is feitelijk onhaalbaar. Waarom wil je als een blind paard op die route doorgalloperen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Joost

@28: Sorry? Stropoppen? Dit is letterlijk de evolutie van het debat de afgelopen 15 jaar. Toen zat ik nog te vechten tegen idioten die claimden dat er geen opwarming was, die schermden met de outlier 1998 en dat als basis pakten van hun reeks.

De afgelopen maanden kom ik opeens meerdere malen de kernenergievariant tegen. De laatste keer op twitter claimde iemand dat, met een peer reviewed artikel in de hand dat zelfs als we alle centrales zouden vervangen door renewables, dat nog niet voldoende zou zijn om de opwarming te stoppen. Dus de oplossing volgens hem was alle centrales vervangen door kernenergie. Jammer dat hij zich niet realiseerde dat het artikel betekende dat ook zijn oplossing geen oplossing was. Lukte me niet hem dat aan het verstand te peuteren.

Let wel, bovenstaande is een gemiddelde he, er lopen ook nu nog mensen rond die zeggen dat er geen opwarming is. Dat jij er niet precies in past, of in een variant van een van de fases zit, doet daar niets aan af. Als er stropoppen in zitten, dan is dat mogelijkerwijs alleen in puntje 4.

En als jij het niet opnieuw gaat voorrekenen, dan verwijs ik hier naar andere mensen, die de ideeën achter jouw laatste twee paragrafen al vele malen hebben ontkracht. Nog wel één dingetje:

de hi-tech apparatuur die we anno nu gebruiken om de hernieuwbare bronnen om te zetten in elektriciteit zijn zelf niet hernieuwbaar

Je wil toch niet zeggen dat je echt denkt dat dát het probleem gaat zijn in deze omwenteling? Wat ik ook vaak zie bij puntje 4 van hierboven overigens, is dat de kernenergiemensen een beetje een schizofreen beeld hebben van technische vooruitgang. Die is er uiteraard wel op kernenergiegebied, zodat de problemen op dat gebied opgelost zullen worden, terwijl de ontwikkeling op renewablesgebied stil zullen blijven staan.

Vaak, he. Niet altijd, voordat je weer met je stropop aankomt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Lennart

@28:
“Een mooie rij stropoppen …”
Ah, onthoud deze opmerking voor later gebruik.

“… “renewables”. Dat is een mooi Engels woord, maar wat zegt het eigenlijk?”
Wacht even … dus jij doet allemaal heel stellige uitspraken over energievoorziening, maar jij weet niet eens wat er met “renewables” bedoeld wordt ? Dan ben jij dus eigenlijk niet bezig met een discussie, maar met het verpreiden van bullshit of desinformatie.

“Vermoedelijk bedoel je windmolens en zonnepanelen. Misschien denk je dat die gemaakt zijn van hout en gras, maar ik moet je teleurstellen: ,,,”
Hoe zat het ook alweer met stropoppen ? O ja, dat waren verdraaiingen van andermans standpunten, zodat ze genegeerd en belachelijk gemaakt kunnen worden.

“Ik ga het niet opnieuw voorrekenen …”
Nee, dat is heel begrijpelijk; in #9 wordt heel goed uitgelegd waarom jouw berekening nergens op slaat.

“Waarom wil je als een blind paard op die route doorgalloperen?”
Waarom blijf je andermans standpunten verdraaien ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Kacebee

@30:

in #9 wordt heel goed uitgelegd waarom jouw berekening nergens op slaat.

Onzin. In #10 wordt met dat fantasieverhaaltje afgerekend. Maar het is vechten tegen de bierkaai: als je de fundamentele problemen met de winning van wind- en zonne-energie niet *wilt* zien, kan ik niets meer voor je doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Joost

@31:
Grappig dat je denkt dat kernfusie het misschien gaat redden, gezien dat er veel technologische vooruitgang in zit.

Jammer dat ik je dan niet hoor over de mogelijke (en daadwerkelijke) technologische vooruitgang bij renewables, zowel in prijs als in opbrengst.

Overigens vind ik het ook onbegrijpelijk dat er niet veel meer in kernfusie wordt geïnvesteerd. Maar zelfs dan, als we er nu mee starten duurt het nog decennia voordat de eerste centrales operationeel zullen zijn. Daar kunnen we niet op wachten.

 • Vorige discussie