Waar wonen de meeste antifeministen?

Serie:

‘Het is de schuld van het feminisme dat sommige mannen zich aan de rand van de samenleving voelen en gedemoniseerd zijn.’ Dit was een van de stellingen die twaalfduizend Europeanen uit acht landen kregen voorgelegd in een onderzoek naar extreemrechtse denkbeelden. Opmerkelijk resultaat: de hoogste aantallen mensen die het minstens een beetje eens waren met deze stelling zijn te vinden in Zweden (41%). 

Na Zweden had ongeveer 30 % van de respondenten in Polen antifeministische standpunten, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (28 %), Frankrijk (26 %), Hongarije (22 %), Duitsland (19 %) en Nederland (15 %). Tatev Hovhannisyan verbaast zich op Social Europe dat slechts 13 % van de Italiaanse respondenten uitdrukking gaf aan dergelijke opvattingen,  terwijl 65 % zei dat ze het hier sterk of enigszins oneens mee waren. 

Volgens Daniel Poohl van de Zweedse partner in dit onderzoek is het antifeminisme in zijn land deels te verklaren uit verzet tegen succesvolle feministische bewegingen. ‘Sommige overwinningen van het Zweedse feminisme in de afgelopen jaren hebben de opkomst van sterk tegengestelde attitudes geactiveerd’, zei hij. Is het feminisme in Italië, en ook in Nederland, minder succesvol misschien?

Weinig vertrouwen

Het onderzoek ‘State of Hate: far-right extremism in Europelaat verder zien dat een kwart van de respondenten negatieve gevoelens heeft tegenover moslims, een derde tegenover immigranten in het algemeen. Meer dan een derde oordeelt negatief over Roma. Het rapport constateert onder andere dat extreemrechts in toenemende mate transnationaal opereert, ook al ligt de focus nog steeds bij nationale issues. Traditionele organisatievormen verliezen invloed aan digitale netwerken. Veel respondenten in dit onderzoek tonen zich teleurgesteld in de politiek. Italië en Frankrijk scoren op dit punt het hoogst (79% resp. 67%). Slechts 6% van de Britten meent dat het politiek systeem in het Verenigd Koninkrijk goed werkt. Duitsers daarentegen zijn met een meerderheid van 60% een stuk tevredener. Op de vraag of het land ‘de goede of de verkeerde kant uitgaat’ zien we vrijwel overal meerderheden voor de ‘verkeerde kant’. Uitzonderingen zijn Nederland en Duitsland. Maar ook daar gelooft meer dan 40% dat het de verkeerde kant op gaat (p. 16 van het rapport).

Samenzweringstheorieën

De houding tegenover samenzweringstheorieën verschilt van land tot land. In Hongarije, waar president Orban protesteerde tegen inmenging van de EU en de gevaren die immigratie met zich meebrengt voor de Europese identiteit, is 45% het ermee eens dat elites immigratie aanmoedigen om Europa te verzwakken (Nederland 19%). Een grote meerderheid keert zich tegen het idee dat vaccins tegen COVID-19 niet te vertrouwen zijn. Toch gelooft 22% van de Polen, 20% van de Hongaren en 16% van de Italianen dat de bevolking opzettelijk wordt vergiftigd door de vaccinatie. Slechts 48% van de Polen gelooft dat deze bewering “waarschijnlijk” of “beslist” onjuist is. In dat land bevindt zich ook het grootste aantal gelovigen in de QAnon mythe over een elite die zich heimelijk zou bezighouden met kindermisbruik. Tegenover een derde van de resondenten die dit verhaal voor waar aannemen staat slechts 27% die het afwijst. Ook in Duitsland denkt 21% dat deze claim op waarheid berust. 

Feminicide

Even terug naar het antifeminisme. De verschillen in dit opinieonderzoek tussen Zweden en Italië inzake de waarneming van de gevolgen van het feminisme voor mannen zeggen natuurlijk nog niets over de wijze waarop vrouwen in deze landen in de praktijk door mannen worden behandeld. Geweld tegen vrouwen is in alle Europese landen een wijd verspreid probleem. De meest extreme vorm van geweld is feminicide, de moord op een vrouw omdat ze vrouw is. Italië telde 95 slachtoffers in 2019, in Frankrijk waren er een jaar eerder 121 gevallen van feminicide, elke drie dagen één.

Zweden heeft uitzonderlijk hoge verkrachtingscijfers, volgens Europese vergelijkingen. Zo bleek vorig jaar uit een rapport van de Zweedse Raad voor misdaadpreventie. Dit heeft vooral te maken met het feit dat vrouwen in Zweden sneller aangifte doen sinds in 2018 een wetswijziging is doorgevoerd die geslachtsgemeenschap zonder wederzijdse toestemming strafbaar maakt. Het aantal veroordelingen voor verkrachting heeft een vlucht genomen sinds de invoering van de nieuwe wet. In 2017 viel het vonnis 190 keer, in 2019 was dat 333 keer. Ruim een kwart van die zaken had zonder de aangepaste wetgeving niet tot het vonnis ‘verkrachting’ kunnen leiden. Ook op een ‘een seksueel misdrijf dat dermate krenkend is dat het kan worden gelijkgesteld aan gedwongen gemeenschap’ zoals het online onder bedreiging dwingen tot seksuele handelingen, staat in Zweden een straf.

‘De ideale zondebok’

De instemming met bovenvermelde stelling waarin de man zich slachtoffer van het feminisme waant is kenmerkend voor het extreemrechts denken in Europa. De Franse schrijver Pascal Bruckner analyseert in zijn laatste boek Un coupable presque parfait (Een ideale schuldige) hoe de witte man de ideale zondebok werd van een nieuwe lichting anti-racisten en feministen. Bruckner klaagt het moderne feminisme aan als een soort rechtbank en beweert dat ‘neofeministen iedere witte man het liefst om zeep zouden brengen vanwege zijn inherente verkrachtersmentaliteit’ (Mark Blaisse in Argus van 16 februari). Het is een vorm van polarisatie van het debat die kennelijk goed valt in extreemrechtse bubbels en die, gegeven het gemis aan weerwoord, leidt tot totaal verwrongen ideeën over hedendaagse man-vrouw verhoudingen.

Reacties (23)

#1 Janos

Superinteressant stuk Jos! En schokkende cijfers. Je weet dat er veel gekken rondlopen op de wereld, maar bijna 1 op de 5 in Nederland die geloven “dat elites immigratie aanmoedigen om Europa te verzwakken”? Fuck me. Dat is één op de 5 mensen die je tegenkomt op straat he, die dus in dat soort extreemrechtse waanzin geloven.

Ook één op de vijf in sommige landen die denken dat “dat de bevolking opzettelijk wordt vergiftigd door de vaccinatie”. Fuck me sideways. Maar één op de vier in Polen die een krankzinnig complot over babybloeddrinkende kindermisbruikende satanische pedo-elites afwijst (één derde gelooft het, de rest zal twijfelen): volslagen batshit insane.

En bedenk even wat voor wereldbeeld die mensen moeten hebben, als ze geloven in dit soort complotgewauwel. Als je echt denk dat je eigen democratisch gekozen bestuurders en volksvertegenwoordigers en je complete gezondheidszorg, artsen, verplegers etc meewerken aan het vergiftigen van de bevolking, vanwege… ja, wat eigenlijk?

De vrouwenhaat sijpelt ook de incelzolderkamers uit, om de rest van de samenleving te vergiftigen, in heel Europa. Kretologie over “dat alle mannen verkrachters zijn” is overigens niets nieuws, dat had je in de jaren 80 ook al – ook de feministische beweging kent ongenuanceerde dwaallichten. Het gevaarlijke is dat hier slim misbruik van wordt gemaakt door vrouwenhatende kelderrukkers, die dat soort voorbeelden er uit te lichten (en nog wat verder uit hun context rukken), doen als of het representatief is voor ‘het feminisme’, en via populistisch rechtse media en sites een groot genoeg podium hebben om op die manier mensen op te zetten tegen gelijkwaardigheid van vrouwen.

 • Volgende discussie
#1.1 KJH - Reactie op #1

De eerste regel van statistiek: als je gezonde verstand zegt dat de cijfers niet kloppen, dan moet je het nog een keer doen. Er is een reden dat er nogal wat sociologisch en psychologisch onderzoek uit voorbijgaande jaren ontkracht is (~36% repliceerbaarheid). Het enige wat zulke cijfers (als die, die geciteerd worden in jouw postje) aantonen, is dat ze niet overeenkomen met de werkelijkheid. Het enige wat jij aantoont met jouw reactie, is dat jij op dezelfde manier beinvloedbaar bent (‘het is een schandaal!’).

 • Volgende reactie op #1
#1.2 Janos - Reactie op #1.1

Hoewel ik het op zich eens ben met het idee dat je kritisch moet zijn op cijfers, mag je ook best kritisch zijn met kritiek op cijfers. Maw: als je aanneemt “dat ze wel niet zullen kloppen” mag je daar ook wel wat argumentatie bij geven. Als jij denkt dat dit onderzoek niet klopt: waarom niet, wat is er mis met de methodologie, welke vragen zijn multi-interpretabel, etc.? Ik vermoed dat je het onderliggende stuk niet zo goed gelezen hebt, en dat is prima, dat heb ik ook niet. Maar als ik moet kiezen tussen een uitgebreide analyse door serieuze wetenschappers en journalisten, en anderzijds KJH die denkt ‘dat het wel niet zou kloppen’, ga ik toch maar af op die eerste. En ja, dat klopt, mochten die cijfers inderdaad niet deugen is mijn reactie in #1 overtrokken – dat risico neem ik dan maar. Ik kan als burger niet ieder nieuwsbericht tot de bodem uitpluizen.

#1.3 KJH - Reactie op #1.2

‘Ik kan als burger niet ieder nieuwsbericht tot de bodem uitpluizen.’

En vind je ook niet dat precies daar het probleem zit – zowel bij jou, als bij de mensen die hier hun mening hebben gegeven in het onderzoek? En denk je niet dat, met jou, die mensen precies hetzelfde zullen denken over de zojuist door hun gedebiteerde mening? Namelijk: het klinkt schandalig, en het is in ultimo ungefundeerd want ik heb me er niet in verdiept maar hee – ik ventileer dit op een website / in een of andere enquete dus who cares?

#1.4 Jos van Dijk - Reactie op #1.3

ik mis nog wel de argumentatie bij je relativering van de cijfers

#1.5 KJH - Reactie op #1.4

We hebben eerder een discussie gehad. Toen kwam *ik* met cijfers – en niet zo’n beetje ook. Toen heb jij die achteloos afgedaan met een gevoelsargument. Dus excuseer me als ik niet heel genegen ben om je tegemoet te komen.

 • Volgende reactie op #1.4
#1.6 Janos - Reactie op #1.4

Dit. Iemand zei het recent in een ander draadje: wie grote claims doet mag ook met (grote) bewijzen komen. Hier ligt een uitgebreid onderzoek. Dan mag degene Die Vindt Dat Het Allemaal Wel Niet Zal Deugen toch echt eerst met bewijs komen dat het onderzoek niet deugt, in plaats van iedereen die er van uitgaat dat het een onderzoek klopt.

Dus nee, het probleem zit bij jou, dat je iets blijkbaar niet /wil/ geloven zonder daar argumentatie bij te geven.

 • Vorige reactie op #1.4
#1.7 KJH - Reactie op #1.6

Je bedoelt vast niet dit draadje (https://sargasso.nl/quack-over-vertrouwen-in-de-wetenschap/), waarin Jos van Dijk achteloos en ongefundeerd in het rond strooit hoezeer de elite haar gezag over gezonde meningen aan het verliezen is (een houding waar het snobisme echt van af druipt), en waarin ik hem te hulp schiet met vier studies, waar – nou ja – zijn verhaal nogal onder zou lijden als hij ze zou lezen. En waar hij dus (zijnerzijds) wijselijk verkiest om niet inhoudelijk op te reageren.

Mij best. Water under the bridge. Maar mijn algemene gevoel over dit soort onderwerpen is dit: ondanks alle kleine Stalins in het publiek hier: je kunt mensen niet vertellen wat ze moeten denken. En zelfs als mensen, zelfs in grotere getale, meningen debiteren waar jij het niet mee eens bent, dan nog is het, denk ik, in het overgrote deel van de gevallen zo, dat mensen maar wat roepen. Iets wat ze wenselijk achten, of lekker sensaturf. Ain’t nobody got time for that! Ironisch genoeg zijn de links die ik geef in het draadje waar ik hier naar link, daarin opeens ook relevant.

Die ‘studie’ van jou, daarentegen, is een ’tijdschrift’ voor mensen die extreem links zijn en verontwaardigd willen zijn. De auteurs, de insteek van het ding staan daar al garant voor (ik weet hoe dat werkt, ik heb ook voor de ASVA gewerkt ooit). Geef me iets met onbevooroordeelde auteurs – tot die tijd sluit ik af met de woorden van Jos van Dijk: ‘zou ik misschien net als jij wel wat willekeurige verwijzingen kunnen vinden’.

#1.8 Janos - Reactie op #1.7

Dit zegt het wel:

Die ‘studie’ van jou, daarentegen, is een ‘tijdschrift’ voor mensen die extreem links zijn en verontwaardigd willen zijn. De auteurs, de insteek van het ding staan daar al garant voor (ik weet hoe dat werkt, ik heb ook voor de ASVA gewerkt ooit).

Je blieft de uitkomst niet, daarom is een studie (van serieuze wetenschappers die bij serieuze universiteiten werken) een ‘studie’, een tijdschrift een ’tijdschrift’, en ze zijn allemaal extreem links en verontwaardigt, Want KJH Weet Wel Hoe Het Werkt. Het dedain druipt er van af.

Prima, en ook prima als je zin hebt om inhoudelijk te beargumenteren waarom het allemaal niet deugt, maar dan heb je niet echt een positie om met een vingertje in andere mensen hun gezicht te zwaaien.

#1.9 Bismarck - Reactie op #1

“bijna 1 op de 5 in Nederland die geloven “dat elites immigratie aanmoedigen om Europa te verzwakken”? Fuck me.”
Dat komt wel redelijk overeen met het (potentiële) PVV/FvD electoraat, waar dit soort complottheorieën onder de partijleiding salonpraat is, dus zo verrassend is dat ook weer niet.

 • Volgende reactie op #1
 • Vorige reactie op #1
#1.10 Jos van Dijk - Reactie op #1

Wat mij boeit is de vraag in hoeverre waanzinnige ideeën en extremistische opinies te koppelen zijn aan de werking van sociale media. Wat je vaak hoort is het vermoeden dat algoritmes radicaal taalgebruik en overdrijvingen naar boven halen. Mogelijk speelt ook een rol dat radicalen die nauwelijks in contact komen met andere meningen de sociale media domineren. Er is minder interactie met andersdenkenden en dat leidt tot een spiraal omhoog in radicalisme.
Taal speelt daarbij ook een belangrijke rol. Las net een stukje van Marietje Schaake over taal en kunstmatige intelligentie. De computer leert ook vooroordelen (garbage in, garbage out). Maar dat kunnen we corrigeren. We moeten ons goed realiseren dat ‘‘beschikbare’ taal in het voordeel is van de gevestigde orde en de meest geprivilegieerde en machtige mensen’.

 • Vorige reactie op #1
#2 KJH

Effe uit de heup: ‘antifeminisme’ (whatever the hell that is) is extreem rechts? Uit welke wappie denkkoker komt zoiets?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Janos - Reactie op #2

Er is uitgebreide wetenschappelijke literatuur over het verband tussen extreemrechts en antifeminisme. Als je geen zin hebt om je daar in te verdiepen hoef je maar te kijken naar extreem- en radicaalrechtse partijen (en hun fanatieke aanhang op het internet) en wat ze zeggen over vrouwen, dan lijkt me dit meer een simpele observatie (eerder dan iets uit een ‘wappie denkkoker’). Wellicht doen ‘de keuken in’, ‘baren voor het vaderland’, en ‘verbieden abortus’ een belletje rinkelen?

 • Volgende reactie op #2
#2.2 KJH - Reactie op #2.1

Ok. Sure. Baudet heeft het niet zo op met feministen. Daarentegen denk ik, met Pe Ba, dat de connectie tussen ‘links’ en ‘feminisme’ ook wel danig verstoord is geworden (door de wig die het multiculturalisme-no-matter-what hier tussen heeft gedreven). En dat de feministische zaak niet eens in zulke slechte handen is bij Wilders bijvoorbeeld.

Ik denk dus, met andere woorden, dat het feminisme niet politiek gekleurd is. En dus het ‘antifeminisme’ (whatever that may mean) dat ook is.

#2.3 Bismarck - Reactie op #2

Vooral uit de koker van extreem-rechts zelf, zoals Mussolini.

 • Vorige reactie op #2
#2.4 KJH - Reactie op #2.3

Ja, want een voorbeeld van minstens 75 jaar geleden helpt deze discussie echt op weg.

#2.5 Janos - Reactie op #2.4

Je reageert een beetje selectief KJH, want Bismarck zijn wiki-link gaat gewoon over nu. Maar ongeacht of je er nu door een historische, sociaal-wetenschappelijke of ‘gewoon kijken wat er op Twitter wordt geroepen’-bril door kijkt, de connectie is echt bloody obvious.

 • Volgende reactie op #2.4
#2.6 Bismarck - Reactie op #2.4

Of je klikt even op het eerste linkje met meerdere voorbeelden van de afgelopen paar jaar. Maar dat was je vraag helemaal niet. De vraag die je stelde was uit welke denkoker het kwam dat antifeminisme extreem-rechts is. Nou, dat is dus bijna elke denkkoker van extreem-rechtse leiders sinds het moderne fascisme. Mussolini, Hitler, Franco, Pinochet, maar tegenwoordig ook Kachinski, Órban, Bolsonaro en de rechtervleugel van de Republikeinen.

 • Vorige reactie op #2.4
#3 Pé Ba

De hedendaagse feministische beweging is geen schim meer van de beweging uit de jaren ’70 die werkelijk streden voor vrouwenrechten. De zelfbenoemde voorvechters van de hedendaagse feministische beweging zijn degeneraten.

En wat heeft links ooit bezield om werkelijk progressieve en Verlichte krachten de mond te willen snoeren en te beschuldigen van polariseren alleen maar om de reactionaire, conservatieve, regressieve en repressieve krachten in bijvoorbeeld de Islam niet voor het hoofd te willen stoten? Angst voor verlies van nieuwe potentiële kiezers?

Ik denk hierbij aan de schandelijke en vooral laffe wijze waarop bijvoorbeeld de PvdA destijds zich niet pal achter Ayaan Hirsi Ali durfde op te stellen, maar haar gewoon min of meer de mond hebben gesnoerd en haar “gecancelled” hebben. Diep beschamend als je iets zeer ernstigs zoals bijvoorbeeld meisjesbesnijdenis maar liever wil ontwijken om maar lekker in de politiek correcte comfort zone te kunnen blijven.

Reminder

>

https://www.trouw.nl/nieuws/geschokte-pvda-wij-wilden-hirsi-ali-niet-aan-gevaar-blootstellen~b4e3372d/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Prediker - Reactie op #3

Ik denk hierbij aan de schandelijke en vooral laffe wijze waarop bijvoorbeeld de PvdA destijds zich niet pal achter Ayaan Hirsi Ali durfde op te stellen, maar haar gewoon min of meer de mond hebben gesnoerd en haar “gecancelled” hebben.

Hoe heeft de PvdA Hirsi Ali ‘gecanceled’ dan? Ze werkte destijds gewoon voor de het wetenschappelijk bureau van de PvdA, waar ze de ruimte kreeg allerlei ongemakkelijke onderwerpen te agenderen. Ze werd ook uitgenodigd die onder de aandacht te brengen van de PvdA-fractie, wat ze ook deed.

Vervolgens werd ze weggekaapt door de VVD. Een citaat uit het artikel waar je zelf naar verwijst…

Een geschokte PvdA-voorzitter Koole taxeert die situatie heel anders. Onder normale omstandigheden had hij Hirsi Ali graag op de kandidatenlijst gezet. Maar de PvdA-leiding vond het niet juist haar met zo’n verzoek te confronteren nu ze bloot staat aan bedreigingen. ,,Ze had aangegeven dat ze behoefte had aan rust.”

Ik kan me nog herinneren dat Femke Halsema Ayaan Hirsi Ali in felle bewoordingen steunde toen VVD-minister Rita Verdonk haar nationaliteit wilde intrekken. Dat was nadat bleek dat Ayaan had gelogen bij haar asielaanvraag. Het was dus een VVD-minister die Hirsi Ali wilde ‘cancelen’, en feministisch-progressief links dat Hirsi Ali steunde.

Als we de geschiedenis na gaan vertellen, is het wel handig je op de feiten te baseren; in plaats van af te gaan op door ideologische voorkeuren getroubleerde vooroordelen.

#4 Pé Ba

Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat gedegenereerd, regressief en repressief links de eigen linkse Verlichtingswaarden van weleer heeft verloochend en verraden?

zondag 8 februari 2015

Links heeft de verlichtingswaarden verraden

Seculiere, linkse Turken demonstreren tegen de islamisering van Turkije door het regime van Moslim Broeder, Erdogan. In Nederland werkt seculier links juist hard aan de islamisering van ons land en onze cultuur. Wat is er aan de hand?

Lees verder

>

http://pomoland-nl.blogspot.com/2015/02/links-heeft-de-verlichtingswaarden.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Prediker - Reactie op #4

Ik zie geen argument, enkel denigrerende termen en een knip-en-plak verwijzing naar een of ander zwatelstuk op een website van iemand die kennelijk Ayn Rand aanhanger is (“Objectivisten bouwen aan de post-postmoderne wereld”).

#5 Prediker

Dat is één op de 5 mensen die je tegenkomt op straat he, die dus in dat soort extreemrechtse waanzin geloven.

Dat komt dus aardig overeen met het kiezersaandeel dat heden ten dage bereid is op radicaal- of zelfs extreemrechtse partijen te stemmen. Die hebben inmiddels ook een zetelpotentieel van ongeveer 25 in het Nederlandse parlement.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie