1. 1

  Ik vind dat de dreiging van terrorisme enorm wordt overdreven en door conservatieve politici wordt misbruikt om een angst-scenario te voeren.

  Gelukkig hebben veel jongeren dat inmiddels ook al door, zoals is te lezen op Zinfo.nl

 2. 2

  Nee, met het voorbehoud dat wanneer een journalist aanwijzingen heeft van een ophanden zijnde terroristische daad hij verplicht is dit te melden, inclusief de bron als deze betrokken is bij die voorgenomen daad.

  Een journalist is geen arts of advocaat. Daarbij komt dat journalisten maar in één ding zijn geïnteresseerd: zichzelf. NB: ik heb jarenlang op een redactie gewerkt. Lezers, onderwerpen, feiten zijn ondergeschikt aan het aanzien dat een journalist wil hebben in zijn beroepsgroep.

  De overtrokken berichtgeving rond de twee Telegraaf hacks ten koste van interessanter nieuws laat weer zien hoe belangrijk men zichzelf vindt.

 3. 3

  Welk terrorisme? Ik heb er in Nederland nog niks van gemerkt. Ieder jaar sterven er 40.000 mensen aan kanker en nog eens 40.000 aan hart -en vaatziekten. Met deze cijfers op de achtergrond valt op hoe terrorisme in Nederland wordt uitvergroot in de media.
  De jaarlijkse (zekere) dreiging van 40.000 doden door kanker heeft nog niet geleid tot een “war on cancer”.

  Het wetboek van strafrecht geeft een zodanige brede uitleg van terrorisme dat je ook anti-overheid en demonstratiegroepen daar toe kan rekenen. Ze maakt geen onderscheid of je wel of geen mensenlevens bedreigd, iets wat de AIVD trouwens weer wel stelt als definitie van terrorisme. Vreemd want de AIVD kan er toch geen eigen “wetten” en meningen op nahouden buiten ons strafrecht om?

 4. 4

  Op de stelling: Driewerf Neen!

  Ik ben van mening dat de overheid wat al te gretig over de schouder van de burger wil meekijken en ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer.

  De overheid is er voor de burger. Niet andersom.

 5. 6

  (Dan bedoel je toch op de stelling ‘ja’ te zeggen Bas?)

  Het zal jullie niet verbazen dat ik op die stelling met een duidelijk ‘ja’ antwoord. Ook ik vind dat het terrorisme door de Donners van deze wereld wordt gebruikt om met veel moeite bereikte burgerlijke vrijheden per kilo te verkopen. Juist als ze pas echt getest worden.

  Immers voor de persvrijheid en grote zus vrijheid van meningsuiting staan telt juist als je het met de inhoud of toon van de boodschap niet eens bent; dan pas laten zich de echte Voltaires zien.

  De NVJ is met enkele kamerleden bezig een wet te ontwerpen voor het verschoningsrecht van opiniemakers. We zijn het laatste Europese land dat dat nog niet fatsoenlijk geregeld heeft. Dat kan eventueel ook zoals in België: het beschermen van de bron in plaats van de journalist. Zo geldt de bronbescherming in dringende gevallen voor iedere publicerende burger en niet alleen voor de hier af en toe in de kolommen gehate professionele journalist.

  Zoals Nette Heer: “Lezers, onderwerpen, feiten zijn ondergeschikt aan het aanzien dat een journalist wil hebben in zijn beroepsgroep.”
  Ik vermoed dat ik moet zeggen: alle journalisten hebben een sterke neiging tot generaliseren.

 6. 8

  Nee! Nee! Nee!

  De persvrijheid is een barriere tegen overheidsterreur.
  Valt de vrijheid weg of wordt deze beknot, dan wordt ook het democratisch bestel aangetast.

 7. 9

  Wow help! Hij en Hirsi Ali zijn nu collega’s!

  On topic: NEE! Vrijheid van menigsuiting/persvrijheid aanpassen omwille van terrorisme is symptoombestrijding;
  Nederland (en ieder ander land) moet niet meer onder valse voorwendselen aan “preemptive strikes” meedoen.

 8. 11

  De overheid is er helemaal niet om ons te beschermen tegen terreur, de overheid is synoniem aan de dreiging van terreur. Terreur is een moderne bijwerking van een westerse democratie, lees de bijsluiter maar.

  Alsof je rottend vlees eet om je te beschermen tegen een voedselvergiftiging.

 9. 12

  Ik ben razend benieuwd naar het interview van Ivo Niehe met Osama Bin Laden, dus ik vind dan ook dat Ivo zijn bronnen mag beschermen. Maarja wat moet Ivo als Osama hem bij het uitlaten voor de deur van zijn grot zegt: “by the way there is a nuclear bomb under NYC and it is ticking already…”. Heeft Ivo dan meldplicht?

  Of als Osama kort na het verschijnen in de TV Show op Reis per flessenpost hetzelfde meedeelt, mag Ivo dan gegijzeld worden om te vertellen waar Tora Bora ligt?

  In principe wat mij betreft is het antwoord NEE, maar er zijn wel gevallen te bedenken waarin je mag afwijken. Ik geloof dat de teletubbie-situatie rondom die Telegrof journalisten, de AIVD en Mink Kaas daar niet bij hoort. Eigenlijk ben ik gewoon een D66-er…

 10. 13

  Nee, de dreiging van het terrorisme wordt al gebruikt om allerlei opsporingsbevoegdheden e.d. van de overheid uit te breiden. Het is (al helemaal…) niet nodig om ook nog eens onder dat mom de vrijheid van meningsuiting aan te pakken.

  In de VS geniet de vrijheid van meningsuiting constitutioneel overigens meer bescherming dan in Nederland. Wij kennen haatzaai- en discriminatiebepalingen, waar in de VS pas strafrechtelijk kan worden opgetreden als er door uitingen ‘clear and present danger’ ontstaat.
  [ https://sargasso.nl/archief0104/index.php?p=3302&c=1&more=1 ]

  De persvrijheid valt onder de uitingsvrijheid. Vwb de discussie over het wettelijk verankeren van het brongeheim: Er is (gelukkig) al bescherming vanuit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Voor de duidelijkheid en om gelukszoekende rechter-commissarissen tegen te gaan, zou het goed zijn als dit in de Nederlandse wet wordt opgenomen.

  De erkenning van het journalistieke verschoningsrecht in het Goodwin-arrest is voor het Comite van Ministers van de Raad van Europa aanleiding geweest om een aanbeveling tot stand te brengen.22 Hierin worden de lidstaten opgeroepen het beroepsgeheim van de journalist wettelijk te regelen. Om te bevorderen dat het bronnengeheim in alle lidstaten dezelfde bescherming krijgt is daarnaast een aantal principes geformuleerd. De werkingssfeer van het verschoningsrecht is ruim omschreven. In de appendix bij de aanbeveling wordt als journalist aangemerkt “any natural or legal person who is regularly or professionally engaged in the collection and dissemination of information to the public via any means of mass communication”. Onder het begrip ‘information’ valt ‘any statement of fact, opinion or idea in the form of text, sound and/or picture’.
  p.116 proefschrift Anton Ekker, Anomiem Communiceren: Van Drukpers tot Weblog.

 11. 14

  hee, als er iemand was die contacten onder marokkanen had, was het Theo van Gogh wel toch? Of waren dat allemaal losgeslagen individuen die door de mazen van menig portie klopjachtpossie doorgeglipt en zich anderszins al te slim vrijvechtend, opgegeven waren?

  In ieder geval heeftie geen degelijke waarschuwing danwel onopvallende bescherming uit die hoek genoten (Vandaag de dag krijgt zo langzamerhand niemand meer wat ze verdienen en dat geldt voor goed even goed als slecht), er moet dus iets niet kloppen in mijn analyse.

  Laat ik een nieuwe maken: verzuiling is mischien wel niet alleen een soort kenmerk van rijke/zich rijk rekende (ook als het hoogstens toekomstige of voorbije vormen betreft) massa mensen als mierenhopen maar ook de kiem van terrorisme met lange aan- en grote omloopsnelheid. Onze atmosfeer is zo langzamerhand ook nogal hijgerig uit haar doen geraakt maar waarom zou je de faktor massamens na 20 successloze herhalingen nou eens niet nog maar een keer optikken piet? Awel, omdat … in herhaling vallen dodelijk is, duidelijks bewijs afgelopen week: FREEK DE JONGE!!

  De architectuur (A’dam) doet ook nogal zuiledruilerig aan het extensief (mooi woord voor onverzorgd en geontinhemizeerd) soort aangeplant ‘produktie’ bos denken toch? .. .. .. Nu we he toch over duister gedrang hebben.. waar blijft die steun om mijn gedachtengoed te gaan veryoutuberen in de voormalige tropische bosbouwbiep (’t zijn maar 2 lokaaltjes; heeft er hier dan niemand bewijzen van terroristische (op)trekjes bij betreffende ontwikkelaars (behalve dat ze het recht om dit (zervend erfst)erfgoed plat te gooien en zich daar mee van collectief (tropenhoelzergerelateerd) slecht geweten te ondoen en af te doen denken te hebben?. Dat geld bij te weinigen als bruskering van onafdoende ongedaan gemaakte, onafgedane wingewestelijke botanische roofbouw zaken)?

 12. 15

  In de woorden van de ultieme Zure Oude Man van de journalistiek H.L. Mencken:

  The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety), by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.

 13. 16

  Je haalt me wederom de woorden uit de mond, Piet. Als iemand mij vraagt: ’Is het nodig om de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid van nieuwe regels te voorzien vanwege de dreiging van terrorisme?' Dan is mijn antwoord een volmondig en ondubbelzinnig: de architectuur doet ook nogal zuiledruilerig aan het extensief soort aangeplant ‘produktie’ bos denken! Toch!?

 14. 18

  Als die nieuwe regels inhouden dat deze vrijheden beter geborgd worden, zoals in Belgie is gebeurd, JA (inderdaad, een ja met hoofdletters). Worden de regels gebruikt om deze vrijheden in te perken dan een NEE.

 15. 19

  Gingrich biedt de mensen toch ook wel een stukje peace of mind, wat ze nu juist niet hebben. Uiteindelijk krijgt iedereen dan juist…. meer (!!) vrijheid om te doen en laten wat men wil. Behalve kwaadwillende moslims, boeven en schurken natuurlijk.

  *~~kuch hoest~~*

 16. 20

  @EVH: Nemen jullie in die aanzet tot wet ook mee dat er nu een grijs gebied ontstaat naast de professionele journalistiek vanwege de blogosfeer. Zijn wij opiniemakers? Of alleen als we een perspas hebben of ergens ingeschreven staan?

 17. 22

  @Steeph: “Nemen jullie in die aanzet tot wet ook mee dat er nu een grijs gebied ontstaat naast de professionele journalistiek vanwege de blogosfeer. Zijn wij opiniemakers”

  Een nadrukkelijk en ondubbelzinnig ja! Je leest goed, ik schreef niet journalisten, ik schreef opiniemakers. Journalist-zijn is geen beschermd beroep en vrijheid van nieuwsgaring is er dus voor iedere burger. Dat maakt het ook lastig om verschoningsrecht voor journalisten te maken, dan zul je moeten definieren wie er precies journalist is en dat wil je niet. Misschien kun je dus beter de bron beschermen en zoals de Belgen hebben gedaan aan de andere kant beginnen. Ik kan uiteraard niet helemaal overzien hoe deze discussie gaat aflopen maar dat de belangen van niet-perskaarthouders sterk worden meegewogen is overduidelijk. Dat heeft de NVJ overigens altijd gedaan, zich verzet tegen een te sterke waterscheiding tussen professionele journalisten en burgers. Wel moeilijke materie, ik ben geen jurist, maar ik hoop dat de bedoelingen duidelijk zijn.

  Wel: en als er in Nederland een blogger voor iets zinnigs een beroep doet op het verschoningsrecht zal ik hem als NVJ bestuurder met alles wat ik in me heb verdedigen. En de NVJ ook.

 18. 23

  Ik vind net een relevant citaat van Captain America:

  ”It’s not semantics, Sharon. It’s the heart of this issue. The Registration Act is another step toward government control. And, while I love my country, I don’t trust many politicians. Not when they’re having their strings pulled by corporate donors. And not when they’re willing to trade freedom for security.”

 19. 24

  Ik ben het met een aantal andere posters eens dat terrorisme nogal wordt uitvergroot. Daarnaast zijn er diverse integratie- en islam-deskundigen die verwachten dat de problemen met het moslim-extremisme vanzelf overwaaien. Kijk bijv. naar de VS waar allerlei ethnische groepen na een hoop ellende uiteindelijk zijn geïntegreerd, in die zin dat ze zich allemaal primair “Amerikaan” voelen (wat niet wil zeggen dat de rijkdom nu eerlijk verdeeld is over ethnische groepen trouwens). Het is een proces wat nu eenmaal enkele generaties duurt, en wat niet versneld kan worden. De kleinkinderen van bijv. de huidige generatie Marrokanen in Nederland spreekt waarschijnlijk al geen Marrokaans meer, maar het is dus effe geduld hebben.
  Verder, wat betreft journalisme: ik denk dat bronbescherming inderdaad verbeterd moet worden, maar niet alleen maar vanwege terrorisme. Ook voor andere zaken zou het een vooruitgang zijn. Waarom zou je bronnen niet beschermen? Kijk, een verklaring van een anonieme bron kan misschien wat moeilijk als belastend materiaal in een rechtzaak worden gebruikt, maar het kan wel helpen om nuttige aanwijzingen los te krijgen om het onderzoek verder te helpen.

 20. 26

  Open Brief aan Geert Wilders, Partij veur de Vrijheid

  “Alaaf Geertke,

  voor alles komt de lol, is mijn levensmotto, en ge kunt u dan ook wel voorstellen dat ik me erg grote zorgen maak of wij in de toekomst nog wel kunnen genieten van echte traditionale Neerlandse of liever gezeg, echte Limburgse feesten zoals het Carnaval. Carnaval is alles veur mich en met de bedreiging en het oprukken van de Islam ook in os Limburg, komen onze eigen waarden onder sruk te staan.

  Nu sprong u gelukkig voor ons, echt Nederlanders in de bres, en nam het intitiatief tot het verbieden van het onherkenbaar bedekken van het gezicht in het openbaar middels een burka. Ik sta natuurlijk 100% achter u als echte Limburger, maar wij van de carnavals vereniging vroegen ons alleen af of dat betekent dat wij geen carnavalsmaskers meer kunnen dragen bij volgend jaar? Ik bedoel, wij moeten ons natuurlijk allemaal hard maken voor onze vrijheden en zo’n verbod op gezichtsbedekkende burka’s is allemaal heel erg goed, maare dat moet en mag onszelf natuurlijk niet treffen.

  Hopelijk dat u de zorgen van mij en onze achterban kunt wegnemen,

  Skol,

  Prins Roger van 4L
  Lang leve de Lol in Limburg