Thorbecke’s Huis een ruïne?

De Commissie 'Toekomstgericht lokaal bestuur' hekelt terecht het huidige stelsel van gemeentelijke bevoegdheden vis-à-vis het Rijk, maar schiet tekort in oplossingen. De VNG vroeg de commissaris in Noord Brabant, Wim van de Donk, een commissie voor te zitten die “de Commissie Toekomstgericht lokaal bestuur” ging heten. Sleutelzinnen: “Het ‘recht op ongelijkheid’ (tussen gemeenten, TvD) vraagt een andere verhouding tussen de bestuurlijke lagen van de overheid. Het vraagt ook om het doorbreken van sectorale benaderingen door de verschillende departementen.” (p.19) “En om een andere houding van het parlement, dat nog steeds gericht is op uniformering en bij individuele verschillen in een risico-regelreflex schiet.”(p.20) Hier staat in een paar zinnen dat het huis van Thorbecke een ruïne is.

VVD en wiet

Ook al als uit onderzoek blijkt dat legaliseren van wiet teelt naast een aantal gezondheidsrisico’s vooral heel veel veiligheidsvoordelen met zich meebrengt en er bovendien ruimte blijkt te zijn in internationale verdragen (voor in ieder geval experimenten) kan je natuurlijk je vingers in je oren stoppen en heel hard “lalalala” blijven roepen. Ziehier het wietbeleid van VVD-er Ard van der Steur (en natuurlijk zijn voorgangers). Onwelgevallig onderzoek wordt gewoonweg genegeerd.

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Door pubers vertegenwoordigd?

Door pubers vertegenwoordigd?

“Ach jullie zijn ook nog zo jong. Ik vind dat de leeftijd van raadsleden best iets omhoog kan”

Bekentenis van Annemarie Jorritsma (61 jr.), burgemeester van Almere en voorzitter van het VNG, op het congres in Ulft, waar het Bestuursakkoord het hete hangijzer is

Jorritsma betoogde dat “gemeenten meer gebruik moeten maken van de nieuwe ouderen, de babyboomer”.
Volgens Jorritsma doen gemeenten meer dan genoeg om jongeren te betrekken en activeren alleen laten gemeenten de oudere generatie te veel links liggen, schrijft Gemeente.nu.

Jorritsma kent haar eigen cijfers blijkbaar niet. Volgens het VNG is de gemiddelde leeftijd van raadsleden (pdf) 52,3 jaar. Dat is een stuk ouder dan Rutte (44 jr.), de op één na jongste premier ooit, maar wel gelijk aan de gemiddelde leeftijd van het kabinet (52,4). Ook veel ouder dan de gemiddelde leeftijd van Kamerleden (45). Wel iets jonger dan de gemiddelde leeftijd van burgemeesters (57,3) en wethouders (53,9).

Ze was 28 jaar toen ze gemeenteraadslid werd, 32 toen ze de Tweede Kamer inging,  44 toen ze minister werd en 53 toen ze burgemeester van Almere werd.
Het is niet gek dat de gemeenten nu in de clinch liggen met het Rijk. De voorzitter van het VNG is misschien te jong om de gemeenten goed te kunnen vertegenwoordigen?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Anti-WOB Kongsi snoert student de mond

Overheidsinformatie is van ons allemaal. Dus gelooft u de gemeente niet als ze u iets vertellen over brandveiligheid, dan kunt u een beroep doen op de Wet Openbaarheid Bestuur om informatie die niet in het communicatiebeleid van de gemeente past, toch boven water te krijgen.

Dat gebeurt overigens nauwelijks. Verslaggevers hebben meestal geen tijd om Wob-procedures in gang te zetten, en gemeenten hebben tal van mogelijkheden om de boel te vertragen. Bovendien kunnen ze behoorlijke kosten in rekening brengen.

En zelfs de VNG helpt mee om informatie onder de pet te houden. Dat merkte Jeroen Reitsema, student aan de Haagse Hogeschool, die brandveiligheid onderzocht voor een afstudeerproject. Hij diende bij een aantal gemeenten een WOB-verzoek in, en prompt adviseerde de VNG de aangeschreven gemeenten om Reitsema te dreigen met het in rekening brengen van kosten. Dan bindt ie wel in, wisten ze bij de VNG.

Het wordt nog erger: vervolgens dwong de Haagse Hogeschool Reitsema om een ander afstudeeronderzoek te maken, en zijn excuses aan te bieden voor het vragen naar informatie.

Maar het allerergste is dat de betreffende informatie door de gemeenten ook gegeven moet worden aan het ministerie van VROM. Hetzelfde dossier opzoeken, kopieren en versturen kost volgens de gemeente Naarden toch nog 300 euro.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

VNG wil af van subprime hypotheken

uis te koop (foto: flickr/aloxe)

Minder vermogende Nederlanders kunnen, wanneer zij een huis kopen, een hypotheekgarantie afsluiten. Als ze dan in de problemen komen en hun huis onder de prijs moet verkopen, staat de overheid garant dat zij niet met een restschuld blijven zitten. Kortom, een sympathieke maatregel om het risico van huizenbezit te verlagen, maar het garantiefonds bevat dus wel de kwetsbaarste hypotheken. Subprime, noemen ze dat elders.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), een bekende beleggersclub, weet al sinds enkele jaren dat de Nederlandse huizenprijzen nogal fors stijgen. Dat gaat natuurlijk een keer mis en dan is het niet denkbeeldig dat er onvoldoende in het potje zit. In dat geval zijn rijk en gemeenten de klos. Dus wil de VNG nu uit het garantiefonds stappen.

Fijne timing, erkent de VNG, maar ja, je moet als lokale overheden nu eenmaal je financiële risico’s goed managen. Tja, zo kun je er ook tegenaan kijken. Van een afstandje lijkt het verdacht echter veel op een verzekeraar die probeert weg te lopen op het moment dat er dreigt te moeten worden uitbetaald – en het is sowieso een gevalletje vestzak-broekzak, want het gemeentefonds wordt weer uit de rijksbelastingen gevuld.

Nettoresultaat: onnodige paniekzaaierij door de VNG.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Garanties gemeenten aan wooncorporaties mogelijk financiële tijdbom

Gemeenten staan massaal garant voor de leningen die wooncorporaties aangaan.

Dat lijkt op het eerste gezicht zonder risico’s, maar er zijn wel degelijk reële situaties denkbaar waarin wooncorporaties hun verplichtingen niet na kunnen komen. Dat stelt het eindrapport van een speciale commissie van de Verenigde Nederlandse Gemeenten onder leiding van Pim Vermeulen, voormalig bestuursvoorzitter van de Bank Nederlandse Gemeenten

Sinds 1989, toen door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) het waarborgstelsel werd opgetuigd, zijn er twintig corporaties in serieuze financiële problemen geraakt. Die werden allemaal door de corporatiesector zelf opgelost, inclusief de gigantische Vestia-zaak. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), dat verantwoordelijk is voor saneringen, treedt in dergelijke gevallen achter de schermen op als regisseur.

Met die wetenschap lig je als wethouder niet snel wakker van garanties voor corporatieleningen. Daarbij weet iedere wethouder dat zijn gemeente maar voor 25 procent garant staat voor zo’n lening. De centrale overheid en de overige gemeenten in het land nemen, als de nood aan de man mocht komen, de andere 75 procent voor hun rekening.

Het lijkt er op dat die garanties door de meeste gemeenten worden gezien als zeer nuttig, omdat ze helpen de rente op corporatieleningen met zo’n 0,75 procentpunt te drukken: een goedkope manier van Sinterklaas spelen. De risico’s die eraan zijn verbonden worden meestal niet al te serieus genomen. (…)

Een bankier kun je niets wijs maken over garanties en Vermeulen windt er in het eindrapport van de commissie geen doekjes om. Hij noemt het ‘kortzichtig’ om er van uit te gaan dat de gemeenten nooit zullen hoeven bij te springen. Er zijn volgens hem drie situatie die ertoe kunnen leiden dat de garanties moeten worden ingelost: grootschalige huurachterstand, langdurig hoge rentestanden en overheidsbeleid waardoor de financiële kracht van de sector wordt aangetast.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.