Loszingen van de samenleving

Nu kun je veel vinden Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk, maar zij waren wel het soort PvdA'er dat veel op straat te vinden was, dat wil zeggen nauw in de gaten hield wat de achterban ergens van vond en dat naar Den Haag bracht. De achterban was verbolgen over iets wat PvdA-kroonprins Lodewijk Asscher gezegd had. Kuzu en Öztürk brachten het luid en duidelijk over - en toen werden ze uit de fractie gezet. Voor ik inga wat het incident zegt over wat de PvdA bedoelt met 'de straat op gaan' even nog dit: Kuzu en Öztürk hebben een punt. Asscher had gezegd dat conservatieve organisaties als Milli Görüs de Turkse identiteit versterken, zodat hun achterban zich zou kunnen afkeren van de Nederlandse samenleving. Dat is niet per se onwaar, maar hetzelfde gaat op voor allerlei clubjes die zich op etnische, religieuze of politieke gronden verenigen. Wanneer je vervolgens een bepaalde etnisch-religieuze groep eruit pikt om streng toe te spreken, zoals Asscher deed, moet je niet gek opkijken dat je boze reacties krijgt. De betreffende Turkse organisaties houden zich immers aan de wet en het is niet aan de staat om te bepalen hoe mensen hun identiteit beleven.

Argos: Asscher winkelde in onderzoeken Turkse jongeren

In 2014 zagen drie onderzoeken over de integratie van Turkse jongeren het licht:

  • een onderzoek van Motivaction (in opdracht van Forum), waaruit zou blijken dat 90% van de Turkse jongeren Syriëgangers als helden beschouwt, en 80% zou religieus geweld tegen niet-gelovigen gerechtvaardigd vindt.
  • Een onderzoek van islamologen Thijl Sunier en Nico Landman naar de invloed van Turks-Nederlandse religieuze organisaties op de integratie van Turkse jongeren in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken.
  • Een langetermijnonderzoek van hoogleraar criminologie Richard Staring over de integratie van Turkse jongeren.

Lezen: De wereld vóór God, door Kees Alders

De wereld vóór God – Filosofie van de oudheid, geschreven door Kees Alders, op Sargasso beter bekend als Klokwerk, biedt een levendig en compleet overzicht van de filosofie van de oudheid, de filosofen van vóór het christendom. Geschikt voor de reeds gevorderde filosoof, maar ook zeker voor de ‘absolute beginner’.

In deze levendige en buitengewoon toegankelijke introductie in de filosofie ligt de nadruk op Griekse en Romeinse denkers. Bekende filosofen als Plato en Cicero passeren de revue, maar ook meer onbekende namen als Aristippos en Carneades komen uitgebreid aan bod.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Babytsunami? Onzin!

DATA - Opnieuw blijkt uit vandaag gepubliceerde CBS-cijfers dat het maar niet wil opschieten met de ‘overspoeling’ van allochtone baby’s van Nederland. Ook de tsunami van moslimbaby’s blijft uit.

Kijk zelf maar. Hieronder staat het totaalbeeld van het aantal kinderen dat een vrouw gemiddeld krijgt, het zogenaamde vruchtbaarheidscijfer. Veel lijntjes, maar wel interessante lijntjes.

Gemiddeld moet een vrouw in haar vruchtbare periode iets meer dan twee kinderen krijgen om de bevolking op peil te houden. Iets meer dan twee ja, omdat er iets meer jongetjes worden geboren en er vrouwen overlijden voor het einde van hun vruchtbaarheid. Een vruchtbaarheidscijfer van ongeveer 2,1 houdt de bevolking dus in stand. (In de grafiek is die 2,1 met een streep-stippellijn aangegeven.) Het is duidelijk dat alle hier weergegeven groepen –op de Marokkaanse na- beneden die grens zijn gezakt. De Nederlandse bevolking was al in 1973 onder water (CBS). Zonder immigratie zal onze bevolking binnen de kortste keren onherroepelijk dalen. De grafiek maakt duidelijk dat Nederland hier wel hard naartoe op weg is. Het vruchtbaarheidscijfer van Marokkanen zakt snel en over een paar jaar zitten ook zij beneden de 2,1.

In 1996 was het vruchtbaarheidscijfer van de totale Nederlandse bevolking nog nauwelijks 1,5. In 2010 is die met een zesde gestegen naar 1,8. Die stijging is in zijn geheel toe te schrijven aan de autochtone bevolking. Het vruchtbaarheidscijfer van de allochtonen daalde in die periode, vooral door flinke dalingen bij de Turken en Marokkanen. Het Turkse en Marokkaanse  vruchtbaarheidscijfer daalde in die periode namelijk met een kwart. De Surinaamse en Antilliaanse moeders volgen de autochtone bevolking. Het vruchtbaarheidscijfer van de niet-westerse bevolkingsgroep is gedaald naar 1,9 en die van de westerse is iets gestegen naar 1,55. Alsnog laag dus. De autochtone bevolking heeft nu een vruchtbaarheidscijfer van gemiddeld 1,80 kinderen per vrouw dat is zelfs hoger dan die van de allochtone bevolkingsgroep met 1,77. Zeer opmerkelijk.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Kromzwaarden: Islamisering van de Wijk

Deze bijdrage aan het open podium is van DeVikingIk dacht nog, ik ga even voor de Sint wat voor mijn zoontje kopen. Al shoppend in het enorm kleine winkelcentrum van het achterlijke Leidschenveen(haags belastinggebied)kom ik bij de mega grote Digros alwaar ze altijd wel leuke restpartijen uit louche Chinese fabrieken kwijt moeten aan de argeloze consument. Ja, met containers vol. Na de gebruikelijke standaard voer en drank kom ik bij de aanbiedingsrekken. Ik zie daar opeens die kromzwaarden liggen en dacht: die blonde kuif in de 2de Kamer heeft gelijk. Dat zijn de kromzwaarden van de Islam die onze kruisridders bevochten in de strijd om de plaats in het Heilige Land. Maar wat moet de Digros daarmee? is de Islamisering begonnen en visioenen van de strijd in het midden-oosten doemen op in mijn geest. Dus de Turken zijn niet gestopt bij Wenen in 1700 nog wat en de Moren niet in Spanje nog eerder. Ze zijn hier de zwaarden die onze voorvaderen bevochten. Uit respect en voor mijn zoontje heb ik er maar een gekocht. O nee 2 want pappa moet ook gaan islamiseren. Dat is een nieuwe trend geloof ik. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De Schuld van de Immigratie

Immigratie in een notendop (Foto: Flickr/Daquella manera)

“‘Maar de PvdA van Drees zal ons toch niet uitleveren aan die islam?’ Tegen al die mensen zeg ik: kijk naar de resultaten, kijk naar die veranderingen van het straatbeeld, kijk naar al die problemen met helaas vaak moslim-immigranten kijk naar de verloedering, de criminaliteit, het teren op uitkeringen. En vraag je dan af: hoe kon dit alles gebeuren, wie heeft dit veroorzaakt? Wie heeft het gedaan? En het antwoord is: die partij.”

De afgelopen jaren legt met name de PVV de ‘schuld’ van de ‘massa-immigratie’ neer op de stoep van de PvdA. Daar de PvdA dat nooit krachtig weerspreekt is de indruk ontstaan dat de PVV de waarheid aan haar zijde heeft. Maar is dat wel zo? Welk beleid is er precies gevoerd dat tot de huidige stand van zaken heeft geleid? Informatie over het aantal immigranten is ruim voor handen, maar over beleidsbeslissingen is verbazend genoeg weinig te vinden op het web. Ook boeken als Hoezo Mislukt? (van Frans Verhagen) en Land van Aankomst (van Paul Scheffer) en het rapport van de Commissie Blok geven geen antwoord op deze vraag.

Des te interessanter is deze reconstructie van Elsevier, waarin de migratieperiode van 1960 tot 1975 onder de loep wordt genomen. Even wat achtergrond: tot 1973 (aantreden van kabinet Den Uyl) waren er slechts centrum-rechtse regeringen. De enige uitzondering was het kabinet Cals dat slechts één jaar regeerde (april ’65 tot november ’66). De centrum-rechtse regeringen waren van beslissende invloed op de immigratie. Een puntsgewijs overzicht:

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

2e generatie Marokkanen en Turken minder religieus

Net als Christenen in Nederland generatie op generatie steeds een beetje verder ontkerkelijken, ontmoskeëen de Moslims in Nederland ook. Een onderzoek van de Universiteit van Utrecht, gepubliceerd in het tijdschrift ‘Ethnic and Racial Studies’, laat deze reeds verwachte ontwikkeling zien.

Waar in de eerste generatie migranten uit Turkije en Marokko 5% zichzelf niet als religieus (lees Moslim) ziet, loopt dat op naar 12% in de tweede generatie.

Er zitten echter ook een aantal andere opmerkelijke conclusies in het rapport zelf. Naarmate een migrant zich meer Nederlander voelt, neemt de religieuze overtuiging af. Dit houdt echter ook in dat een mogelijke Nederlandse Islam niet zal ontstaan. Mede omdat juist de mensen die het meest gelovig blijven, zich tevens sterk associëren met hun eigen etnische achtergrond en hun activiteiten zoveel mogelijk binnen hun eigen groep uitvoeren.
Ook is de link tussen opleidingsniveau en geloofsovertuiging bij de tweede generatie niet helemaal als verwacht. Meestal neemt de overtuiging mee af met het opleidingsniveau. Bij de tweede generatie is het echter zo dat juist de hoger opgeleiden relatief actiever zijn met hun geloof.

Over de hele linie genomen heeft de tweede generatie gewoon minder binding met de Islam en met hun thuisland. Een trend die zich ook vast wel doorzet in volgende generaties.
Het beeld dat leeft als zou de jeugd uit de tweede generatie juist meer en extremer bezig zijn met de Islam klopt dus niet.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Weekendquote | Turkse kleermaker

Er is nog maar weinig klederdracht voor heren te vinden, daarom laat ik veel kleding namaken door een Turkse kleermaker bij mij in de buurt.

Aldus Herman Berkhout op de laatste bladzijde van Volkskrant Magazine vandaag.
De Turkse kleermaker als houvast voor een belangrijk stuk Nederlands traditie. Het is niet dat alle migranten onze zogenaamd Joods-Christelijke waarden bedreigen. Het is eerder omgekeerd. Wij verwaarlozen de overerving en de nieuwe Nederlanders zijn nog onze enige hoop.

Volgende