De Schuld van de Immigratie

,
Immigratie in een notendop (Foto: Flickr/Daquella manera)

“‘Maar de PvdA van Drees zal ons toch niet uitleveren aan die islam?’ Tegen al die mensen zeg ik: kijk naar de resultaten, kijk naar die veranderingen van het straatbeeld, kijk naar al die problemen met helaas vaak moslim-immigranten kijk naar de verloedering, de criminaliteit, het teren op uitkeringen. En vraag je dan af: hoe kon dit alles gebeuren, wie heeft dit veroorzaakt? Wie heeft het gedaan? En het antwoord is: die partij.”

De afgelopen jaren legt met name de PVV de ‘schuld’ van de ‘massa-immigratie’ neer op de stoep van de PvdA. Daar de PvdA dat nooit krachtig weerspreekt is de indruk ontstaan dat de PVV de waarheid aan haar zijde heeft. Maar is dat wel zo? Welk beleid is er precies gevoerd dat tot de huidige stand van zaken heeft geleid? Informatie over het aantal immigranten is ruim voor handen, maar over beleidsbeslissingen is verbazend genoeg weinig te vinden op het web. Ook boeken als Hoezo Mislukt? (van Frans Verhagen) en Land van Aankomst (van Paul Scheffer) en het rapport van de Commissie Blok geven geen antwoord op deze vraag.

Des te interessanter is deze reconstructie van Elsevier, waarin de migratieperiode van 1960 tot 1975 onder de loep wordt genomen. Even wat achtergrond: tot 1973 (aantreden van kabinet Den Uyl) waren er slechts centrum-rechtse regeringen. De enige uitzondering was het kabinet Cals dat slechts één jaar regeerde (april ’65 tot november ’66). De centrum-rechtse regeringen waren van beslissende invloed op de immigratie. Een puntsgewijs overzicht:

 • Het christelijk-liberale kabinet-De Quay stelde in 1960 en 1961 soepeler eisen op voor nieuwe wervingsakkoorden met Italië en Spanje. Arbeidscontracten mochten voor onbepaalde tijd worden afgesloten, na twee jaar mocht het gezin overkomen.
 • Tussen 1964 en 1966 (gedurende de kabinetten Marijnen en Cals) kwamen 15.000 gastarbeiders via de officiële werving. Maar in diezelfde periode werden 64.000 arbeidsvergunningen verstrekt, vooral aan Turken en Marokkanen.
 • In 1967 werd wegens de recessie immigratie zonder vergunning verboden (door minister Roolvink van kabinet De Jong), maar werden er toch nog zesduizend vergunningen verleend.
 • Kabinet De Jong kwam in datzelfde jaar met een nieuwe vreemdelingenwet. Nederland zou geen immigratieland meer worden. Maar in datzelfde jaar sloot men een nieuw wervingsakkoord dat de arme Marokkanen uit de Rif toegang verleende. Eerdere verdragen geboden dat werklozen terug moesten, bij dit verdrag niet. Bovendien werd de mogelijkheid op gezinshereniging expliciet genoemd. Na 1969 kwam de gezinshereniging op gang. Alle illegale Marokkanen werden gelegaliseerd.
 • Na de uitbraak van de oliecrisis in 1973 kondigden andere Europese landen een wervingsstop af, maar Nederland niet.
 • In 1975 stopte de werving. De werkloosheid was inmiddels tot een naoorlogs hoogtepunt gestegen. Het kabinet Den Uyl stelde een generaal pardon in voor alle illegalen die sinds 1974 in Nederland waren.

Dit is natuurlijk alleen maar het eerste gedeelte van het verhaal. In 1975 waren er volgens het stuk op Sargasso 93.000 Turken en Marokkanen in Nederland, terwijl het er nu 362.000 zijn (eerste generatie). Bovendien keerde het overgrote deel van die eerste groep weer terug (70% Marokkanen, 85% Turken. Welke oorzaken liggen aan de blijvende groei ten grondslag? Een overzicht hiervan ben ik nog niet tegen gekomen, maar een aantal oorzaken liggen voor de hand: gezinshereniging, gezinsuitbreiding en immigratie, waarvan een groter aandeel dan voorheen niet meer terugkeerde. Wordt vervolgd.

Reacties (28)

#1 Bismarck

Ik denk dat dat werk al eens voor je gedaan is. Blijkt dat vooral CDA en VVD (kabinetten van Agt en Lubbers) de migranten binnen hebben gehaald.

 • Volgende discussie
#2 Peter

Vanaf 1977 waren er ook alleen maar centrumrechtse kabinetten, met uitzondering van de paarse periode (Kok I en II).
Vlak na Den Uyl kwam Van Agt I (CDA, VVD) met de zo bekritiseerde wet op de gezinshereniging.

Onder Kok II, met Cohen als minister van vreemdelingenzaken, werd voor het eerst de immigratie aan banden gelegd.

Nu kan ‘de politiek’ wel het een en ander worden verweten, maar wat al die christen/liberale kabinetten bedienden vooral het bedrijfsleven op hun wenken. Men had immers behoefte aan arbeidskrachten die hier niet te krijgen waren?

Terzijde: wie een bepaalde poliieke richting de schuld wil geven voor van alles en nog wat: hier een overzicht (excelsheet, die ik soms gebruik als achtergrond info bij stukjes) op basis van de wikipediagegegens.
Van 1945 tot nu namen christelijke partijen voor 40% deel aan regeringen, liberalen voor 33& en sociaaldemocraten voor 27%.
We hadden 51% christelijk-liberale coalities, 34% christelijk-sociaaldemocratische en 15% sociaaldemocratisch/liberale coalities.

Tien CDA mp’s, 3 PvdA mp’s en 1 liberale (meteen na de oorlog samen met Drees).
Conclusie: De schuld voor alles ligt op de 1e plaats bij het CDA ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Mark

@1: dat stuk link ik ook, maar zoals gezegd kijkt dat vooral naar cijfers. Het zegt niet zoveel over de beslissingen die tot die cijfers leidden. Het zegt er wel een paar dingen over, maar die komen niet van zo’n ook voor rechtse reageerders betrouwbare bron als Elsevier ;)

@2: het is natuurlijk te makkelijk om te zeggen “als een kabinet die kleur heeft, hebben zij het veroorzaakt”. Ze kunnen ook beslissingen maken onder druk van het parlement, lobbygroepen en maatschappelijke actoren. Maar het lijkt er toch op dat de regering het in de besproken periode heeft laten lopen (het een beloven, het andere doen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 vandyke

Ik ben daar nog een stuk over het schrijven (vervolg op wat bismarck al aanhaalde), maar dat heeft vertraging opgelopen.

Om het heel kort door de bocht te zeggen:
+++1. Openstellen grenzen EU, jaren zestig
+++2. De werkgevers die illegalen tewerk stellen niet aanpakken.
+++3. Gezinshereniging toestaan. (1967)
-/++4. Regularisatie, vrouwen dezelfde rechten (1975
+++++5. Praktisch geen inkomenseis meer (1978)
—6. Inkomenseis 70% (1993)
–7. Inkomenseis 100% (2001)
–8. Inkomenseis 120% leeftijd naar 21 jaar
-9. Inburgering in het buitenland 2006
+10. Generaal Pardon 2007
??11. Inkomensgrens naar 100% (2010)

1,2,3,5,8,9,11 komen van rechts

Plusjes en minnetjes geven de mate van invloed op migartie (+ is meer migratie)

Het ergste is denk ik geweest 5. Door CDA en VVD (Hans Wiegel als min Binza sic.) Dat heeft de deur wijdt opengezet. 1980 is niet voor niets het jaar met de meeste immigratie (turken en marokkanen)

Mogelijk is de grootste rem gekomen door Kosto in 1993 met een inkomenseis van 70% minimumloon (let wel bijstand telt niet) Verdere verhogingen in 2001 en 2004 hielpen natuurlijk ook. 2010 weer 100%, onbekend wat daar het effect van is.

Allemaal effe heel snel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Peter

Maar wie gaat heer W. nu vertellen dat-ie al die tijd verkeerd zat met de PvdA aan te wijzen als kwaaie pier?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Mark

@4: super interessant! heb je hier online bronnen voor gevonden of komt het uit boeken.

Ik vond vooral dat Elsevier artikel zo interessant omdat het als bron niet “verdacht” is voor “rechts” en toch een vrij negatief beeld schetst t.o.v. rechts.

Als wat je zegt over Wiegel ook nog eens klopt…

@5 Nu ja, we hebben ook nog het integratiedebat. Dat schijnt “links” nogal getraineerd te hebben ten faveure van “eigen cultuur”. Daar wil ik ook wel eens het fijne van weten. Maar ook in de eerste periode (tot 1975) leek “eigen cultuur behouden” het devies ipv “assimilatie”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Martijn

Laissez-faire economie is natuurlijk altijd een typisch rechts punt geweest, dus zo bezien is het niet vreemd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 vandyke

@6 Mijn voornaamste bron is het boek van Saskia Bonjour, Grens en Gezin. Een promotieonderzoek. Zij heeft jarenlang de archieven van het Ministerie van Justitie, Hanndelingen tweede Kamer, tot aan de notulen van de Ministerraad doorgespit. Op de blz. 359 t/m 362 zie je een heel handig overzicht.

Als je kijkt naar de immigratie van Turken en Marokkanen dan zie het resultaat terug in de cijfers. Je linkte al een stuk van mij (net als Bismarck). Net vandaag nog een stuk over geschreven nav Zembla van vorige week zondag.

Grafiek 2 laat het duidelijk zien.

De piek is 1980 en de omslag is 1993.
Een vestigingsvergunning kreeg je toen na 5 jaar dus je ziet de grote gezinsherenigingpiek in 1980, vijf jaar na de regularsatie (generaal pardon) in 1975

Tussen punt 5 en 6 kan je ook nog 1983 zetten met inkomenseis van 1445 gulden (—-) en het opheffen daarvan in 1985 (++++).

Dat opheffen kwam na protesten in de samenleving. Links inderdaad, maar aan een demonstratie in Utrecht deed ook de JOVD mee. Ik geef duizend euro van een foto van die demonstratie met W. daarop. Liefst een krantenartikel.

Online is er inderdaad weinig over terug te vinden. In wiki zie je bijvoorbeeld wel 1993 even genoemd staan, maar niet 1978.

Een en al Wilders propaganda overigens dat wiki-verhaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 vandyke

@7 De VVD was een van de grote pleitbezorgers van de immigratie omdat het bedrijfsleven dat vroeg. De KVP was voor gezinsmigratie omdat het in eerst instantie Spanjaarden en Italianen betrof.
De PvdA was tegen omdat de vakbeweging tegen was. Logisch ook. In de jaren zeventig kwam er een omslag in het PvdA denken, maar het was Den Uyl die de werving stopzette.

Ondanks alle discussie die ik overal heb gevoerd -met name met Seven, hier ook wel bekend- heeft niemand mij enig bewijs kunnen leveren dat ook voor de jaren negentig bijvoorbeeld de VVD iets gedaan heeft in woord of geschrift aan de immigratie.
Boujour heeft dat ook niet kunnen vinden in de Handelingen of overige stukken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 sander_1583

Dan hebben je in de jaren 90 met bijvoorbeeld Bolkestein aan het roer of achter de schermen behoorlijk zitten slapen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Mark

@vandyke

ik heb een online versie gevonden.

Als jij zegt dat punt 5 het meeste invloed had, dan is dat toch ten tijde van Den Uyl gebeurd?

Waarom is het verhaal op wikipedia Wilderspropaganda? Het onderzoek van Bonjour zou er eigenlijk in moeten staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Mark

Oh nee, 1978 is Van Agt

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 vandyke

Te gek dat het boek nu online staat, want er staat zoveel goed onderzoek in, waarna verwezen kan worden.
Echt een aanrader.

Ik weet niet hoelang het online staat, maar ze wordt bijvoorbeeld ook geciteerd in de migratienota.

Je ziet ook het overzicht va blz 359, dus je ziet ik verzin niet alles wat ik opschrijf.

Let wel Bonjour deed onderzoek naar gezinsmigratie, maar die is wel het belangrijkste in de immigratie.

In het wikiverhaal staat niets over de maatregelen van Kosto (PvdA) in 1993, die zeker effect hebben gehad en ook niet van Cohen in 2001. Wel alles over Verdonk en vervolgens over Albayrak schrijven dat het beleid versoepeld is en dat is weer onzin.
Wel over de stijging van de immigratie hebben onder Albayrak, maar niet vermelden dat meer dan tweederde kwam door het openstellen van de grenzen met Oost-Europa door de VVD van Verdonk in 2006.
Bij de emigratie alleen maar over Nederlanders. Enzv., enzv.

Het is precies de tactiek van Wilders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Mark

Inderdaad, heel nuttig dat overzicht. Heb de PDF maar gelijk gedownload voor als het ooit offline gaat.

Gaan je handen niet kriebelen van dat wikipedia artikel? Je lijkt me bij uitstek degene om er info aan toe te voegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 vandyke

Ik las wiki pas deze week en ik ga er wat aan doen, maar eerst ga ik aan de slag met deel III van ‘de schuld van links’, want met Bonjour online wordt het verwijzen veel makkelijker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Mark

Zou je die misschien ook bij ons willen publiceren tegelijk met bij Sargasso (ik neem aan dat je daar nog zit)? Ik had immers een vervolg beloofd aan de GC-ers, maar aangezien jij het meeste graafwerk hebt gedaan wil ik jou de eer laten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 vandyke

Ik ‘zit’ nergens bij Mark. Ik schrijf mijn artikelen op mijn eigen blog en als iemand er een of meer wil hebben -hetgeen bij Sargasso het geval was- dan is men welkom.

Ik ben al begonnen de cijfers erbij te zoeken en dan kan ik het artikel gaan schrijven. Als het klaar is dan stuur ik wel een mailtje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Mark

Ok en dank, ik wacht met spanning af :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 sander_1583

Naast het feit dat alle regeringspartijen hebben zitten slapen is het sinds de jaren 90 overduidelijk de PvdA in de rug gesteund door GL/SP/D66. Daarnaast lopen de vrienden van de PvdA er graag te koop mee een walhalla te zijn voor onze geimmigreerde medemens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Joost

@19: Lekker toch, dat die opinie voldoende is om niet meer te hoeven kijken naar de veroorzakers van de huidige problemen.

Ga je nu roepen dat de problemen zijn ontstaan in de jaren 90?

En kan je deze claim onderbouwen: “Daarnaast lopen de vrienden van de PvdA er graag te koop mee een walhalla te zijn voor onze geimmigreerde medemens.”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Mark

@19: grote claims vereisen grondige onderbouwing – zie het Godwin verhaal. Als je niet met bronnen komt is dit niets anders dan gezwam. Daar heb je een handje van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 sander_1583

Mark onderbouw dat eens, dat ik daar een handje van heb, Anders is dat niets anders dan gezwam. hahaha ongekend weer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 sander_1583

Vanaf de jaren 90 hebben cda en vvd waarschijnlijk door de invloed van centrum rechtse splinterpartijen harde uitspraken gedaan richting immigranten. Denk aan de de vol=vol trend die er toen heerste.

Door de zetelwinst heeft de pvda als enig links alternatief die hard gemaakt voor immigranten.

Daar hebben ze veel zetels mee binnen geharkt. Moet ik dat onderbouwen? Ik ga toch ook niet onderbouwen dat gras groen is en de lucht blauw

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Mark

Ik ben niet degene die de uitspraak doet, de bewijslast ligt toch echt bij jou.

Dat soort praatjes als “het is allemaal de schuld van de PvdA” worden nu al zolang rondgestrooid. Kijk maar naar dit artikel. Maar wat is er precies van waar? Dat weet jij niet, dat weet ik niet, tenzij je met duidelijke analyses en voorbeelden komt aanzetten.

Nog maar een puzzelstukje dan: het CDA vergeleek Bolkestein met extreem-rechts wegens diens immigratiestandpunten en weigerde daarvoor excuses aan te bieden.

Je statement over “cda en vvd” is dus al voor de helft fout.

Dus ja, ik wil graag dat je uitlegt waarom de lucht blauw is. Als het zo eenvoudig is, waarom draai je je dan in alle bochten om het niet te hoeven doen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 sander_1583

Best een leuk stukje.

@mark, het cda zet zich af van de lijn van de VVD door een paar eu parlementariers wat te laten roepen. Als je daar het politieke spel niet van in ziet. Even wakker blijven

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Mark

@Sander: inderdaad een mooi stukje.

Maar kom nou eens met een bron die jouw stelling onderschrijft. Ik geef een bron die op zijn minst een aanwijzing voor het tegendeel is. Beweren dat die bron de strekking van jouw stelling niet weerspreekt is ontzettend gemakzuchtig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Mark
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie