Turken eisen Turkse les op Nederlandse school

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Want daar hebben ze recht op.

Open artikel

Reacties (12)

#1 Sjap

Wat het VN beoogt is effectieve toegang tot onderwijs voor minderheden. Bijvoorbeeld koerdisch onderwijs voor de koerdische minderheid in Turkije zodat koerdische boerenkinderen die uitsluitend koerdisch spreken niet van onderwijs verstoken blijven omdat uitsluitend in een vreemde taal (Turks) onderwijs geboden wordt.
Laat de Turkse Nederlanders zich daar druk om maken. Een turkse nederlander leert toch nederlands (naast turks) aan zijn/haar kinderen?

#2 Anoniem

‘Turken’?

#3 Bismarck

@2: De Turkstalige minderheid onder de Nederlanders? Of misschien hebben ze wel (ook) een Turks paspoort?

#4 lapis

De advocate noemt door Nederland getekende internationale verdragen; bedoelt ze hiermee verdragen als de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag Inzake Burgerrechten en Politieke Rechten? Of misschien deze zelfs?

Als je die verdragen uitlegt als dat ze de overheid verplichten om iedereen in de moedertaal te onderwijzen kan je het volgens mij namelijk veel breder trekken. Volgens mij kan je dan stellen dan je in elk moment van contact met de overheid, ongeacht de context en ongeacht de initiatiefnemer, het recht hebt om die conversatie in de moedertaal te voeren zonder ook maar een lidwoord van de Nederlandse taal machtig te zijn.

En dat geldt dan dus niet alleen voor Turken, maar ook voor een kind van een Ghanese moeder die een taal spreekt die wereldwijd door zo’n tienduizend mensen wordt gesproken.

Ik begrijp dat die wetgeving bedoeld is om inheemse talen te beschermen. Daar ligt dan ook de crux; Turks is in Nederland geen inheemse taal, maar er is volgens mij geen wetgeving die precies specificeert wat al dan niet inheems is – VN-rapporten als deze trekken zelf ook migrantengroepen erbij. Maar aangezien de absurde consequenties van toestaan van het verzoek vraag ik me af wat voor argumenten de rechter gebruikt om het af te wijzen.

#5 Joost

@2 Ai, daar had ik me wel wat zorgvuldiger kunnen uitdrukken. Turkse Nederlanders had daar beter kunnen staan. En uiteraard probeer ik daar niet mee te zeggen dat al deze mensen daarachter staan. Ik wil ze natuurlijk niet stigmatiseren. En andere mensen ook niet, voor het geval je denkt “waarom alleen Turken niet?”. Of sorry, ik bedoelde daar natuurlijk Turkse Nederlanders.

#6 Bismarck

@4: Daar ligt dan ook de crux; Turks is in Nederland geen inheemse taal,

Oké voor Turks in Nederland is dat blijkbaar duidelijk. Maar Engels in Ierland? En in Malta?

#7 Anoniem

@5 Wat dacht je van “Turkse arbeidersvereniging”? Dan kost nuance maar 20 letters extra. En je kunt het nog verbeteren!

#8 lapis

@6 “Oké voor Turks in Nederland is dat blijkbaar duidelijk. Maar Engels in Ierland? En in Malta?

O, die vind ik nog wel redelijk duidelijk: geen inheemse talen. Zelfs in de VS vind ik Engels geen inheemse taal, en mocht die taal ooit door het Spaans verdrongen dreigen te worden dan zie ik ook geen noodzaak om het te beschermen, tenzij je hard weet te maken dat het Engels in de VS intussen zo sterk van Brits of Australisch Engels afwijkt dat het als aparte taal moet worden geclassificeerd. En daar gaat een zekere mate van nattevingerwerk mee gepaard, dat geef ik toe, maar dat kan je toch nooit vermijden. Waarom is het Fries bijvoorbeeld wel officieel een taal en het Limburgs niet?

#9 su

@8: Ik denk dat inheems niet betekent dat het voor eeuwig gevoerd dient te worden, maar dat een substantiële bevolkingsgroep binnen een land het als belangrijkste voertaal gebruikt. Vooral qua Ierland is het onzinnig om Engels niet als inheemse taal te beschouwen. Ruim 90% van de bevolking gebruikt het als voertaal, waarvan een substantiële aandeel Gaelic niet machtig is.

#10 Bismarck

@8: Dat maakt me wel nieuwsgierig waar je de grens gaat leggen. Zweeds in Finland? Engels in Engeland (Wales en Schotland zijn al duidelijk lijkt me)? Nederlands in Nederland? Frans in Frankrijk? Spaans in Spanje? Iers in Ierland? Als je maar lang genoeg terug gaat zijn verdomd weinig Europese talen inheems. Of gaat het om inheemse ontwikkeling? Dus als het Turks in Nederland uiteen groeit met het Turks in Turkije, dan wordt het ineens wel inheems?

#11 lapis

@10 “Of gaat het om inheemse ontwikkeling? Dus als het Turks in Nederland uiteen groeit met het Turks in Turkije, dan wordt het ineens wel inheems?

Precies. Elke taal heeft een gebied waarbinnen het inheems is, daarbuiten is het exotisch. Turks zoals gesproken in Turkije (dus anders dan Turkmeens of andere Turkse talen uit Centraal-Azië) is inheems in delen van Anatolië, Thracië en Cyprus, exotisch daarbuiten. Ik vind dit onderscheid tussen inheemse en exotische talen een mooie manier om talen als Baskisch en Koerdisch te kunnen blijven beschermen zonder dat we immigratie ontmoedigen; als een overheid weet dat zodra ze een immigrant staatsburgerschap verleent ze zijn/haar kinderen ook het recht schenkt om elke vorm van communicatie met die overheid in de moedertaal te doen, dan zal een kosten/batenanalyse snel in het nadeel van de immigrant uitvallen.

#12 Niehielist

Het is een schande van de ergste soort tot en met landverraad dat Nederlandse kinderen op onze scholen verplicht worden Turkse woordjes te leren.

En buiten dat, als je Turkse les geeft op scholen zorg je alleen maar voor meer polarisatie en tegenstellingen.

Pek en veren voor wie dit onzalige idee bedacht heeft.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*