2e generatie Marokkanen en Turken minder religieus

Net als Christenen in Nederland generatie op generatie steeds een beetje verder ontkerkelijken, ontmoskeëen de Moslims in Nederland ook. Een onderzoek van de Universiteit van Utrecht, gepubliceerd in het tijdschrift ‘Ethnic and Racial Studies’, laat deze reeds verwachte ontwikkeling zien.

Waar in de eerste generatie migranten uit Turkije en Marokko 5% zichzelf niet als religieus (lees Moslim) ziet, loopt dat op naar 12% in de tweede generatie.

Er zitten echter ook een aantal andere opmerkelijke conclusies in het rapport zelf. Naarmate een migrant zich meer Nederlander voelt, neemt de religieuze overtuiging af. Dit houdt echter ook in dat een mogelijke Nederlandse Islam niet zal ontstaan. Mede omdat juist de mensen die het meest gelovig blijven, zich tevens sterk associëren met hun eigen etnische achtergrond en hun activiteiten zoveel mogelijk binnen hun eigen groep uitvoeren.
Ook is de link tussen opleidingsniveau en geloofsovertuiging bij de tweede generatie niet helemaal als verwacht. Meestal neemt de overtuiging mee af met het opleidingsniveau. Bij de tweede generatie is het echter zo dat juist de hoger opgeleiden relatief actiever zijn met hun geloof.

Over de hele linie genomen heeft de tweede generatie gewoon minder binding met de Islam en met hun thuisland. Een trend die zich ook vast wel doorzet in volgende generaties.
Het beeld dat leeft als zou de jeugd uit de tweede generatie juist meer en extremer bezig zijn met de Islam klopt dus niet.

Fraaie zin uit het rapport: “Growing up in a secular receiving context affects both ethnic an religious attachment negatively“.

 1. 3

  precies, immigranten gaan met een beetje duwen en trekken vanzelf in onze bestaande cultuur op, en seculariseren daarmee. Daarom was het multiculti beleid van faciliteren en subsidieeren van een Islam zuil door wat ik als seculiere partijen beschouwde zo dom. Tot en met het dragen van hoofddoekjes bij de politie wilde men toestaan. Zo werk je de secularisering alleen maar tegen.

 2. 4

  Ayaan was op PenW. http://pauwenwitteman.vara.nl/Archief-detail.113.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=15528&tx_ttnews%5BbackPid%5D=111 Spijtig dat we haar hier in de politiek moeten missen.

  Voor wie een iets diepgaander interview wil horen met haar van vandaag;
  http://www.radio1.nl/terugluisteren/tijd
  Ayaan, goed interview op 17maart 2010 en 19uur zetten en dan eerste 5 minuten skippen (=nieuws+reclame)
  Gaat oa over de bewuste segregatie door moslims van hun kroost en waarom dat slecht voor die kinderen zelf is en de maatschappij. (Ook inzicht in de redenen waarom veel moslims in de schulden / armoede komen, was nieuw inzicht vm)

 3. 5

  Bij al die onderzoeken, de Hond et al, vraag ik me af wie wat bepaald..die wat mag zeggen.

  Als iemand mij zo vragen wat te zeggen..vragenlijst, wat denkt u van dit en dat ..zeg ik “rot op”..in wat beschaafdere termen uiteraard.

 4. 6

  Ook is de link tussen opleidingsniveau en geloofsovertuiging bij de tweede generatie niet helemaal als verwacht. Meestal neemt de overtuiging mee af met het opleidingsniveau. Bij de tweede generatie is het echter zo dat juist de hoger opgeleiden relatief actiever zijn met hun geloof..

  De causaliteit lijkt me bij de tweede generatie andersom: waarschijnlijk maken vrome gelovigen gemiddeld vaker een opleiding af. Het mechanisme dat de (cor)relatie bij de eerste generatie bestuurt is waarschijnlijk intelligentie terwijl bij de tweede generatie mogelijk (een gebrek aan) discipline de doorslaggevende factor is.

  Het beeld dat leeft als zou de jeugd uit de tweede generatie juist meer en extremer bezig zijn met de Islam klopt dus niet.

  Heb je daar een bron bij? Volgens mij leeft dat beeld helemaal niet. Bij mij leeft enkel het beeld dat de tweede generatie meer en extremer bezig is met volstrekt andere dingen dan de Islam:P Bij de moskee staan/hangen dan ook voornamelijk oudere mannen en jonge kinderen. De “tweede generatie” staat/hangt doorgaans elders.

 5. 8

  @6,7: als ik het me goed herinner ging dat AIVD-rapport over een aantal groepjes tweedegeneratiejongeren die los van de moskee en los van de religieuze duiding van familie hun eigen, stevigere versie van de islam aanhangen. Dat een klein deel van die tweede generatie radicaliseert kan tegelijkertijd met een lossere islaminterpretatie en secularisatie bij een groter deel plaatsvinden .

 6. 9

  Heeft dit onderzoek voorspellende waarde? 7 % per generatie identificeert zich niet meer met met de islam? Hoeveel generaties moeten er dan nog komen voordat deze groep zich eindelijk breed gaat ontwikkelen?

 7. 10

  Roy, dat denk ik ook. Een klein deel wordt fanatieker, de meesten juist niet.

  Verder denk ik ook dat het wel natuurlijk is dat van een hoger opgeleide generatie een aantal mensen wat meer aan religie verslingerd raken. Deze jonge mensen zijn immers vaak, heel clichématig, “op zoek” naar “iets”. Vallen wat tussen wal en schip, dan krijg je dat. Ze hebben ook meer tijd, nieuwsgierigheid en talenkennis dan hun ouders/grootouders en meer toegang tot allerlei religieuze propaganda. Ze kunnen misschien de Koran zelfs wel lezen, wat veel eerste generatie islamitische gastarbeiders natuurlijk nog nooit gedaan hadden (want in moeilijk Arabisch geschreven).

  Dus het is (mijn speculatie) niet noodzakelijk zo dat jongeren die hoger opgeleid zijn zich meer verwijderen van het geloof. Doordat ze hoger opgeleid zijn, zijn sommigen van hen er misschien juist wel bevattelijker voor.

 8. 11

  Sikbock: Hoeveel generaties moeten er dan nog komen voordat deze groep zich eindelijk breed gaat ontwikkelen?

  Wat bedoel je met “zich breed ontwikkelen”?

  Ongetwijfeld zullen bij een groot deel van deze mensen religieuze uitingen na vele generaties nog wel een soort rol blijven spelen. Zoals niemand in mijn omgeving gelovig katholiek is, maar ze zijn wel allemaal gedoopt, hebben minstens eerste communie gedaan, en hun kinderen doen dat ook. Niet omdat ze erin geloven, maar het “hoort erbij”.

 9. 12

  Je vraagt je af of het verstandig is voor die derde en volgende generaties om werk te gaan maken van eigen politieke partijen bij de verkiezingen.

 10. 13

  @ olav: met zich “breed ontwikkelen” bedoel ik o.a.vragen stellen, dogma’s naast je neer leggen en kritisch leren denken.. schijnt allemaal nogal moeilijk te combineren te zijn met de islam

 11. 15

  zeker, en een beetje positieve ontwikkelingshulp.. het faciliteren van achterlijke denkbeelden werkt denk ik contraproductief..

 12. 16

  Alles is leuk en aardig maar hebben jullie je wel afgevraagt hoeveel Nederlanders moslim zijn geworden en hoeveel procent dat is? En wil ik aan de intelligenten onder ons vragen wie mij kan helpen met het uitleggen van de droom hoe dat gebeurt, waar het speelt.Het lijkt zo echt maar als je wakker bent is het weg en af en toe heb je bij gebeurtenissen die je mee maakt of je die eerder hebt gezien in je droom? Nou maakt het niet uit of ik een kritische, wetenschappelijke in ieder geval graag geen achterlijke reacties.

 13. 18

  Mee eens, Sikbock. Faciliteren hoeft inderdaad niet. Maar mensen moeten wèl de ruimte hebben om zichzelf te zijn. Hoofddoekjes verbieden en dergelijke onzin werkt óók contraproductief.

 14. 19

  Turk: Alles is leuk en aardig maar hebben jullie je wel afgevraagt hoeveel Nederlanders moslim zijn geworden en hoeveel procent dat is?

  Waarom zou dat relevant zijn?

  Turk: En wil ik aan de intelligenten onder ons vragen wie mij kan helpen met het uitleggen van de droom hoe dat gebeurt, waar het speelt.Het lijkt zo echt maar als je wakker bent is het weg en af en toe heb je bij gebeurtenissen die je mee maakt of je die eerder hebt gezien in je droom? Nou maakt het niet uit of ik een kritische, wetenschappelijke in ieder geval graag geen achterlijke reacties.

  Excuses, maar dit stukje tekst begrijp ik niet. Misschien kan je het anders formuleren? Over welke dromen heb je het?

 15. 20

  Dromen zijn 90% onzin. En 10% wens. Die 0% echt uitkomen.

  Dusssss @Turk: nee, niemand van de bekeerde Nederlandse moslims is daar ook echt gelukkiger van geworden. Champagne van mij voor wie me er een brengt.

 16. 21

  Het relevante is dat aan de andere kant mensen zijn die de islaam bestuderen en of die begerijpen de islaam of er ontstaat sympathie voor de islaam dus ik zou zeggen weet waar je over praat.

  Het gaat over de droom zelf het is niet specefiek een droom. Ik neem aan dat we wel eens een droom hebben en hoe we dat nou kritisch kunnen uitleggen. Soms kom je er kritisch denkent er niet uit en wetenschappelijk ook niet.

  Bedankt voor jullie reacties welterusten.