Opt-in, da’s pas slim

Een gastbijdrage van Jaap-Henk Hoepman, verbonden aan TNO en de Radboud Universiteit Nijmegen. Het stuk is ook op zijn eigen site te lezen. In 2009 was de Eerste Kamer nog tegen de invoering van de slimme meter, op grond van zwaarwegende privacy bezwaren. Na wijzigingen van het wetsvoorstel is de Eerste Kamer op 22 februari alsnog akkoord gegaan. Zijn we er qua privacy op vooruit gegaan? In de wet zijn de volgende zaken veranderd. De slimme meter is niet langer verplicht, en weigering van een slimme meter is niet langer een economisch delict. Meterstanden mogen niet langer continue worden uitgelezen. Dat mag alleen als dat nodig is voor het opmaken van een factuur, bij verhuizing, en waar noodzakelijk voor technisch beheer. Als je verhuisd naar een woning waar al een slimme meter in geïnstalleerd is, dan kun je verzoeken om de meter “administratief” uit te zetten. De netbeheerder is verplicht dit verzoek te honoreren. Een administratief uitgezette meter gedraagt zich in principe als een traditionele, domme, meter. Dat klinkt hoopvol. Echter, in hoeverre “administratief uit” in de praktijk ook echt “uit” is hangt nog af van nadere eisen die aan de slimme meters zullen worden gesteld.

Door: Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Slimme Meters, Energiebesparing en Minimalisering van het Gezeik

De Tweede Kamer sprak vandaag over Slimme Meters voor in uw stoppenkast. In 2020 moet 80% van de huishoudens een slimme meter hebben. Het zal mij benieuwen of dat vrijwillig kan. Het argument om de meters in te voeren is dat de consument ziet welke apparaten veel stroom gebruiken. De consument zal dan tot inkeer komen en zijn gedrag aanpassen. Het gekke is: De energiehandel hoeft deze gegevens helemaal niet te hebben, maar de kastjes zenden het wel draadloos uit. Voor de niet-hackers onder ons is deze informatie dus niet gemakkelijk toegankelijk, maar voor de energiebedrijven wel. Het is een beetje alsof automobilisten een verbruiksmeter in de auto zouden krijgen, waarbij de Shell kan zien waar en wanneer u veel peut gebruikt, maar u zelf toch een beetje moeite heeft om uw Slimme Telefoon te laten syncen met zowel de carkit als de energiemeter.

Diederik Samson, die een tijdje geleden nog tegen leek te zijn, staat nu te juichen in Twitter. Toch zijn zijn argumenten oneigenlijk, want je kun nu al zelf al meten wat je gebruikt en je kunt dat zelf veel beter. Zo heb ik met deze meter al eens aangetoond dat je moderne voedinkjes rustig in het stopcontact kunt laten zitten, omdat ze niets gebruiken als je je gadgets er niet mee oplaadt, en LB zag met iets dergelijks dat zijn “media-meuk” in stand-by wel veel energie zoog.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

het Saillant | Domme meters

SaillantLOGOMaria van den Hoeven stuurt haar voorstel voor de landelijke invoering van slimme energiemeters deze week weer naar de Kamer. Als de minister weer niet duidelijk kan maken wat nou precies het nut hiervan is, moet de Kamer het voorstel weer van tafel vegen.

Minister Van den Hoeven stuurt deze week een nieuw voorstel voor slimme energiemeters naar de Tweede Kamer. Als het wordt aangenomen kan iedereen een kastje in huis krijgen waarmee de energieleverancier op afstand al dan niet ‘live’ het energieverbruik van de klant minutieus kan volgen. Het eerste voorstel legde een verplichting op aan klanten om zo’n meter te installeren. De senaat verwierp dat vorig jaar omdat de meters een te groot privacyrisico in zich dragen: de meter wordt niet voor niets ook wel het spionagekastje genoemd. In het nieuwe voorstel krijgt de consument wel een keuze. Maar het voorstel blijft lood om oud ijzer, want de slimme meter blijft vooral een cadeautje voor de markt en niet voor de consument.

U weet het misschien niet, maar we gaan gebukt onder een enorm probleem. Bij het doorgeven van meterstanden gaat er veel mis, zeker als klanten overstappen naar een andere energieleverancier. Daardoor krijgen ze een foute eindafrekening, zegt Maria van den Hoeven tegen Vara’s Kassa. Dat probleem is zo groot dat bij meer dan zes miljoen huishoudens een slimme meter geïnstalleerd moet worden. Zo groot dus dat miljoenen mensen een dag moeten thuisblijven (‘kunt u dan op zijn minst aangeven welk dagdeel u komt? Nee, ergens tussen 07.00 en 21.00 uur’). Ik begin wel te begrijpen waarom de laatste jaren zo weinig van Van den Hoeven hebben gehoord: ze was druk bezig een enorm maatschappelijk probleem op te lossen! Dank u Maria.

Lezen: De BVD in de politiek, door Jos van Dijk

Tot het eind van de Koude Oorlog heeft de BVD de CPN in de gaten gehouden. Maar de dienst deed veel meer dan spioneren. Op basis van nieuw archiefmateriaal van de AIVD laat dit boek zien hoe de geheime dienst in de jaren vijftig en zestig het communisme in Nederland probeerde te ondermijnen. De BVD zette tot tweemaal toe personeel en financiële middelen in voor een concurrerende communistische partij. BVD-agenten hielpen actief mee met geld inzamelen voor de verkiezingscampagne. De regering liet deze operaties oogluikend toe. Het parlement wist van niets.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Waarom Slimme Meters en Google voorlopig niet matchen

googlemeter Google stapte een paar maanden terug in de smart grid business: een van de snelst groeiende groene bedrijfstakken. Een smart grid is een elektriciteitsnetwerk dat wederzijdse informatie-uitwisseling tussen producent en consument toestaat waardoor het optimaal kan anticiperen op (temporele en spatiële) flucaties in vraag en aanbod. Slimme meters: elektriciteitsmeters die het energieverbruik doorgeven aan de producent zouden die communicatie moeten verzorgen. Echter de frequentie waarop de huidige generatie slimme meters haar informatie verstuurt (max. vier keer per uur) is onvoldoende om consumenten aan te sporen op efficiency. Het groen-technische blog Earth2Tech legt uit waarom: “If you are only given one number per hour regarding how much energy your home used, it will be very difficult to figure out how much energy was used by each of the behaviors you performed in the past hour.” De prikkel tot zuiniger gebruik blijft uit vanwege een te lange tijd tussen handeling (droger aanzetten) en signaal (maandoverzicht per post).

powermetergoooogle1Met behulp van de toekomstige Google PowerMeter zouden consumenten real time inzicht moeten krijgen in hun energieverbruik. Google ziet het als haar missie “to organize the world’s information and make it universally accessible and useful” en gelooft dus ook dat consumenten het recht hebben op gedetailleerde informatie over hun elektriciteitsverbruik en het variabele prijskaartje (Official Google Blog). Zo zou een écht smart grid consumenten kunnen tonen wanneer gedurende de dag de energieprijs stijgt en zo verbruik tijdens piekuren ontmoedigen. Dat is mooi maar er zijn ook mensen die kritisch staan tegenover het verstrekken en opslaan van energieverbruiksdata van consumenten en er een gevaar voor de privacy in zien.

Doneer!

Sargasso is een laagdrempelig platform waarop mensen kunnen publiceren, reageren en discussiëren, vanuit de overtuiging dat bloggers en lezers elkaar aanvullen en versterken. Sargasso heeft een progressieve signatuur, maar is niet dogmatisch. We zijn onbeschaamd intellectueel en kosmopolitisch, maar tegelijkertijd hopeloos genuanceerd. Dat betekent dat we de wereld vanuit een bepaald perspectief bezien, maar openstaan voor andere zienswijzen.

In de rijke historie van Sargasso – een van de oudste blogs van Nederland – vind je onder meer de introductie van het liveblog in Nederland, het munten van de term reaguurder, het op de kaart zetten van datajournalistiek, de strijd voor meer transparantie in het openbaar bestuur (getuige de vele Wob-procedures die Sargasso gevoerd heeft) en de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Hockeystick voor de klimaatontkenner van het jaar.

Lezen: Bedrieglijk echt, door Jona Lendering

Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Volgende