Opstand van de elite

In 1814 kwam de Notabelenvereniging bij elkaar om een mening uit te spreken over het ontwerp voor de Grondwet. Het was een bont gezelschap van lokale bestuurders, rechters, hoogleraren, officieren en kooplieden van stand. Velen hadden een van adellijke titel en beoefenden de politiek in de Staten-Generaal, gemeentebesturen of waterschappen. In de loop der geschiedenis dunde de adel uit, maar notabelen hielden lang stand. Naast burgmeester en wethouders werden huisartsen, onderwijzers, notarissen, predikanten, advocaten en directeuren van wat grotere bedrijven tot de notabelen gerekend. Zij maakten op lokaal niveau de dienst uit. Zij waren doorgaans loyaal waren aan het geldende gezag en droegen bijbehorende normen en waarden uit. Als je ze al op straat zag marcheren, dan was dat vooral achter hun eigen vaandel, op jaarlijkse festiviteiten, processies en herdenkingen. Hun ambt en/of titel was genoeg om als vanzelfsprekend met respect bejegend te worden.

Door: Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De strijd om de ziel van het CDA

Loopgraven in de Eerste Wereldoorlog

Op 2 maart gaat het CDA zeer waarschijnlijk weer een knallend verlies lijden bij de Provinciale Statenverkiezingen. Juist in de regionale vertegenwoordigingsorganen, door CDA’ers zelf gezien als traditionele CDA-bastions, gaat de partij volgens peilingen op historische wijze zetels verliezen aan de PVV van Geert Wilders en de VVD van Mark Rutte. De oorzaak: het CDA heeft geen boodschap en geen koers, en dreigt nu gekaapt te worden door de rechtervleugel van Maxime Verhagen en Hans Hillen. Een tegenbeweging kon niet uitblijven en die lijkt er nu te zijn: het ‘Slangenburgberaad’. De troepen verzamelen zich voor een strijd om de ziel van de partij die na 2 maart zal losbarsten. Instabiliteit bij de regeringspartner dreigt.

Dat was vast even schrikken voor prominente CDA-leden als Elly Blanksma, Pieter Omtzigt, Jack Biskop, Ad Koppejan (Tweede Kamerleden), Wim van de Camp (Europarlementariër) en Ruth Peetoom (kandidaat-partijvoorzitter en vrouw van CDA-prominent René Paas). Zo denk je lid te zijn van een besloten gezelschap, en zo sta je pardoes met naam en toenaam op NRC.nl.

De namen vallen op. Het zijn niet de usual suspects als Doekle Terpstra, Bert de Vries of Dries van Agt, mensen met uitgesproken kritiekpunten die bij een fiks deel van de CDA-achterban inmiddels tot weinig meer dan een schouderophalen leiden.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

het Saillant | Leers moet terug naar zijn eigen land: Limburg

SaillantLOGO Gerd Leers moet stoppen met opzoeken van de uiterste grenzen van de wet bij het terug (willen) sturen van asielzoekers.

Gisteren in de Volkskrant verwoordde Kader Abdolah mijn gedachten over Leers mooier dan ik het zelf waarschijnlijk ooit zal kunnen. (Abdolah is een vluchteling, nota bene.) Hoe kan Leers voor het oog van Nederland verandert zijn van die aimabele strenge doch rechtvaardige burgemeester van Maastricht in een hardvochtig machtspoliticus die geen enkel middel schuwt om uitgeprocedeerde asielzoekers ‘te stimuleren om het land te verlaten’.

Vroeger was hij voor een ruimhartig asielbeleid en tegenwoordig probeert hij een moeder van haar kinderen gescheiden te houden en haar zo te dwingen terug te keren naar Angola. Gelukkig zijn er competente rechters die dit soort ongein niet toleren. Het meest tenenkrommend was nog wel hoe Leers afgelopen week bij Pauw en Witteman zijn beleid namens Rutte-1 verdedigde. Die mensen die komen hier namelijk alleen maar om te profiteren van onze voorzieningen en als we niet oppassen herkennen onze kleinkinderen Nederland straks niet meer, bezwoer Leers P&W.

Bovendien is het niet zijn schuld dat hij die moeder van haar kinderen moet scheiden, ze wil helemaal niet weg. Het is haar verantwoordelijkheid, niets maar dan ook niets zei hij over de verantwoordelijkheid van de overheid. Die mevrouw is hier al vanaf 2001, dat zij eindeloos is beroep gaat lijkt me nogal logisch. Wie wil er nou terug naar Angola en twee van haar kinderen zijn ook nog hier geboren. Dat het negen jaar kan duren worden ligt niet aan degene die gebruik maakt van de regels, maar aan de regels zelf.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

het Saillant | Links moet Rutte-1 iedere steun onthouden

SaillantLOGODe (linkse) oppositie moet weigeren om met Rutte-1 samen te werken.

Rutte roept de oppositie op om constructief met zijn kabinet samen te werken. Op zich logisch, want er valt immers wat de halen voor de oppositie gezien de wankele basis van de gedoogconstructie. Rutte pretendeert hiermee min of meer een handreiking te doen naar links, maar iedereen weet dat het er geen is. Rutte heeft de oppositie gewoon hard nodig, want de PVV heeft weliswaar aangegeven het kabinet niet te laten vallen over zaken die in het regeerakkoord staan, maar dat betekent nog niet dat ze de inhoud van het akkoord dus ook klakkeloos steunen.

De oppositie moet Rutte lekker laten zitten met zijn gebakken peren. Links heeft er geen enkel belang bij om dit kabinet op punten te steunen, sommige linkse stokpaardjes zijn al in goede handen (met dank aan de PVV) en voor de rest: als het kabinet eenmaal gevallen is dan zien we wel verder. Er zijn namelijk goede redenen om Rutte geen vinger, laat staan een hand te geven:

• Het regeerakkoord is het recept voor een economisch drama, alleen hard bezuinigingen maar zonder enige structurele hervormingen. Dit heeft niets te maken met andere keuzes, maar simpelweg met slecht beleid. Alle vooraanstaande vaderlandse economen van links tot rechts hebben dit bevestigd.

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Gebrek aan veroordeelde criminelen in Rutte-1 ‘schrijnend’

[speld]

Het nieuwe kabinet is geen afspiegeling van de Nederlandse maatschappij, zo luidt de conclusie van diverse maatschappelijke organisaties. Het kabinet van Rutte telt voornamelijk grijze mannen, maar ontbeert een representatief aantal vrouwen, negers, werklozen, comapatiënten en kent geen enkele linkshandige salafistische postzegelverzamelaar. “Dit kabinet is bepaald geen dwarsdoorsnede van Nederland,” aldus de gezamelijke woordvoerders die de afgelopen dagen in verschillende media hebben laten weten dat dit “echt niet meer kan anno 2010.”

Cyril Bernhout van de vereniging Ieders Belang Nederland (IBN) heeft geen goed woord over voor het gebrek aan diversiteit in de ministersploeg van Rutte. “Neem nu werklozen. Toch een kleine 10% van de stemgerechtigde Nederlanders. Ze zijn op geen enkele wijze vertegenwoordigd in het aanstaande kabinet.” Uit een recente enquête blijkt bovendien dat 32% van de Nederlanders zich totaal niet interesseert voor politiek. “Die mensen zien wij niet terug in het huidige kabinet. Dat werpt nu al een schaduw over Rutte-1. Wij zijn bang dat het kabinet op deze manier de aansluiting met het volk mist.”

Het schrijnend gebrek aan comateuze regeringsfunctionarissen is de patiëntenvereniging COMA ‘een klap in het gezicht’. “Neem nu Ariel Sharon. Een rolmodel voor comapatiënten en politici overal ter wereld. Dit kabinet gaat eerst bezuinigen op het ziekenfonds, en vervolgens geen chronisch of terminaal zieken opnemen in het bestuursapparaat; ronduit kwalijk. Het is bovendien onzin dat er in Nederland geen bekwame comapatiënten te vinden zijn. Dan hebben ze niet goed genoeg gezocht.”

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.

Doe het veilig met NordVPN

Sargasso heeft privacy hoog in het vaandel staan. Nu we allemaal meer dingen online doen is een goede VPN-service belangrijk om je privacy te beschermen. Volgens techsite CNET is NordVPN de meest betrouwbare en veilige VPN-service. De app is makkelijk in gebruik en je kunt tot zes verbindingen tegelijk tot stand brengen. NordVPN kwam bij een speedtest als pijlsnel uit de bus en is dus ook geschikt als je wil gamen, Netflixen of downloaden.