Kunst op Zondag | Opstanding

Het is natuurlijk geen toeval dat Kunst op Zondag nogal eens samenvalt met een of ander mystiek gebeuren. Dat komt omdat het “zo geschreven staat”. Pasen heet een lentefeest te zijn. Beter bekend als de jaarlijkse meubelboulervarddag. Althans voor degenen die zijn vergeten dat op deze zondag de opstanding van Jezus wordt gevierd. Tot op vandaag is het idee dat er leven na de dood zou zijn, voor sommigen mensen de motivatie om er op los te leven als waren ze van god los. Daar mag u de rest van Pasen over reflecteren. Gaan we ondertussen de opstanding eens nader bekijken. Volgens Piero della Francesca (1415 - 1492) stapte Jezus doodleuk uit zijn graf alsof-ie uit een dutje ontwaakte. Fresco uit 1460. Schilder en beeldhouwer Pericle Fazzini (1913- 1987) kreeg de opdracht om voor de pauselijke auditiëntiezaal in Vaticaanstad de opstanding te verbeelden. In het Vaticaanmuseum is een voorbereidende studie te zien. Uiteindelijk ziet het beeldhouwwerk er zo uit: Op veel ‘opstandings’-schilderijen zien we Jezus afgebeeld terwijl het lijkt, alsof hij al naar de hemel vliegt. Maar zo zou dat niet zijn gegaan. Volgens de Bijbel (Lucas 24:13-35) zou Jezus op Paasdag zich aan twee discipelen vertoond hebben. Zij waren op weg naar het dorp Emmaüs. Alonso Cano (1601 – 1667) – Christus en twee discipelen op weg naar Emmaüs (1635 – 1650). Aldaar aten ze een broodje. Abraham Bloemaert (1564 of 1566 – 1651) – De Emmaüsgangers (1622). Die opstanding was een geintje dat in de dagen van Jezus wel vaker voorkwam. Een sterk verhaal: op de dag dat Jezus stierf dachten veel dode heiligen, ‘kom laten wij nu maar eens opstaan’ en ze kropen uit hun graven (Mattheüs 27:52-53). Luca Signorelli (c. 1441/1445 – 1523) – De opstanding van het vlees (1499 - 1502). Het idee dat ook gewone stervelingen uit de dood kunnen opstaan, zal de inspiratie zijn geweest om een opstandingsbeeld bij een crematorium neer te zetten. John Lundqvist (1882 – 1972) -  Resurrection (1930). De opstanding spreekt natuurlijk niet alleen tot de verbeelding van schilders en beeldhouwers. Choreografe Kristy Nilsson maakte ‘Resurrection’op muziek van Arvo Pärt. https://www.youtube.com/watch?v=YygQxblrh-0 U kunt er op gokken en verwachten dat u na een tijdje onder de zoden uw stramme knoken weer kan strekken om een nieuw leven te bewandelen, maar het lijkt mij toch het beste van het hier en nu iets moois te maken. Daarom tot slot nog deze ‘sta op en wandel….’ https://www.youtube.com/watch?v=d6szT5NnwTY Eerdere Paasvieringen op Sargasso: 8 april 2012 1e Paasdag – Een ei hoort er bij. 31 maart 2013 1e Paasdag – Devotie. 5 april 2015 1e Paasdag – De kruisweg. 16 april 2017 1e Paasdag – In tranen zitten. En aan Pasen gerelateerd: 2 juni 2019 Geen paasdag maar wel iets over de paascyclus en het laatste avondmaal. Prettige dag verder.

Door: Foto: Walwyn (cc)

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.

Bestel je boeken bij Bazarow

Bazarow is een verkopende boekensite, waar je ook recensies, nieuws, een agenda en een digitaal magazine kan vinden. Nog niet alles is af, maar veel boeken zijn al te vinden en er komt de komende maanden steeds meer bij.

Het doel van Bazarow is om een site te vormen die evenveel gemak biedt als de online giganten maar die wél teruggeeft aan de boekensector. Tegen roofkapitalisme, en voor teruggeefkapitalisme, bijvoorbeeld door te zorgen dat een flink deel van de opbrengst terug naar de sector gaat en door boekhandels te steunen.