Sargasso’s stembekentenissen #TK2021

Traditiegetrouw onthullen de redactieleden op welke partij zij stemmen en waarom. Wij nodigen onze reaguurders en andere lezers uit hetzelfde te doen.

TL;DR: 4 stemmen op GroenLinks, 4 stemmen op BIJ1, 2 stemmen op SP, 1, 5 stem op VOLT, 1 stem op Partij voor de Dieren en 0,5 stem op D66.

Christian – GroenLinks

Het fijne van partijlid zijn is dat je niet eindeloos hoeft na te denken welk verkiezingsprogramma en welke lijsttrekker je op dit moment het meest aanspreekt. GroenLinks past in de combinatie van pragmatisme en principes door de jaren heen het meest bij wat ik belangrijk vind.

Gwen – BIJ1

Een paar landelijke verkiezingen geleden ben ik overgestapt van GroenLinks naar PvdD, omdat GL wel zegt tegen ‘economisme’ te zijn maar geen afscheid nam van het streven naar economische groei (inmiddels zijn ze radicaler). Deze verkiezing heb ik lang getwijfeld tussen de Partij voor de Dieren en BIJ1 en het liefst zou ik op een partij stemmen die hun programma’s verenigt. De PvdD was tot voor kort de enige partij die expliciet het kapitalistische systeem afwijst waarin economie boven het welzijn van mens, dier en planeet gaat. Maar de PvdD heeft mindere kanten, en BIJ1 kwam ook met een geweldig programma (alleen al het kopje ‘Klimaatrechtvaardigheid’!).

De manier waarop BIJ1 fundamentele kritiek op kapitalisme, imperialisme en kolonialisme verbindt met urgente kwesties zoals klimaatverandering, ongelijkheid, racisme en de precarisering van werk en wonen is wat we nodig hebben. Hun lijst laat bovendien zien dat ze zelf in praktijk brengen wat ze preken: mensen die geen stem krijgen een stem geven. De PvdD wil inmiddels meedoen met een coalitie en dat zou geweldig zijn. Maar ik hoop ook dat Sylvana Simons in de Tweede Kamer kan doen wat ze in de Amsterdamse raad heeft gedaan.

János – GroenLinks

De grote problemen van deze tijd zijn m.i. 1) het klimaat en 2) de toenemende ongelijkheid. Dan is GroenLinks een no-brainer. Bijkomend voordeel is dat ik schier oneindig vertrouwen heb in de no.10 op de lijst, met wie ik in het verleden veel heb samengewerkt (o.a. bij de studentenvakbond, onderwijsaccreditaties, het schrijven van een boek, als blogger en met het organiseren van vette feesten). Er zijn tegenwoordig (gelukkig) meer partijen die goede voorstellen hebben op het gebied van groen en links, zoals de Partij voor de Dieren (ben ook groot fan van Ouwehand). Maar ik blijf gewoon bij het partijtje waar ik lid van ben, en waarvan ik heb gezien dat ze de afgelopen 4 jaar goede dingen hebben gedaan.

Jona – VOLT én D66 (ja, dat kan)

Ik zweef al sinds ik mag stemmen tussen Groen Links en de VVD. Voor de landelijke verkiezingen zijn altijd de standpunten over onderwijs beslissend. Dat heeft me ooit gebracht tot een stem op Ronald Plasterk en omdat ik daarover sindsdien de haren uit het hoofd trek, ben ik inmiddels bijna kaal.

Dit jaar was er geen enkele partij met een overtuigend onderwijsprogramma. Daarom was de keuze tussen iemand die zinvolle dingen zegt over de rechtsstaat, Sidney Smeets (D66), en een partij die ik een kans wilde geven om de dynamiek van de discussie over Europa te veranderen, VOLT. Ik had graag twee halve stemmen uitgebracht, maar dat gaat niet.

Het dilemma werd opgelost toen mijn oude buurvrouw, die mij machtigde om namens haar te stemmen, precies dezelfde twijfel bleek te hebben. Ik heb dus twee halve stemmen op Smeets uitgebracht en twee halve stemmen op VOLT.

Joost – BIJ1 

Het Overton-venster moet weer naar links, en ik denk dat BIJ1 daar het voortouw in kan nemen. Als Kick Out Zwarte Piet ons iets heeft geleerd dan is het wel dat je op dit vlak nergens komt met een gematigd standpunt. Ik hoop dat BIJ1 in de Tweede Kamer de andere partijen meer naar links zal trekken door een onvervalst links en inclusief geluid te laten horen én voet bij stuk houdt op de momenten dat dat nodig is. Van de huidige partijen hoeven we dat helaas niet echt meer te verwachten.

Jos – SP

Ik heb op Renske Leijten gestemd vanwege haar rol in de Toeslagenaffaire. De SP komt het dichtst bij mijn linkse, sociaaldemocratische beginselen al moet ik er wel bij zeggen dat ik het niet eens ben met hun onrealistische standpunt inzake de Europese samenwerking.

Kees Alders (Klokwerk) – GroenLinks (Lisa Westerveld)

Met hoop op paars plus. Als we niet aan Mark kunnen ontkomen, dan toch op zijn minst aan Wopke.

GroenLinks omdat ze, ook al zijn ze niet ideaal, tenminste vuile handen durven te maken: alléén mooie idealen is niet genoeg, er moet nu wat gebeuren aan het klimaat, aan het asociale en uitgebeende ‘sociale’ stelsel, de schuldenproblematiek, etc etc. Iedere stap in de goede richting is er één.

Lisa aanvankelijk vooral vanwege haar pro-basisinkomen en anti-leenstelselstandpunten, maar deze (oud) Sargassoredacteur bleek briljant Kamerlid te zijn: effectief, constructief, benaderbaar. Vecht vooral voor gelijke kansen in het onderwijs en goede zorg voor kinderen in zwakke posities. Zij staat op tien. Zo GL dat niet zou halen, dan bij voorkeur Lisa toch met voorkeurstemmen de kamer in.

Van de nieuwkomers heeft vooral VOLT mijn sympathie. Belangrijk geluid voor in de kamer, al is het alleen maar als tegenhanger voor de alomtegenwoordige en alles lam slaande eurofobie. Wellicht in de toekomst ooit.

Martijn Tonies – SP

Hoewel ik het EU standpunt van de SP slecht vindt, is het broodnodig dat er in Nederland echte linkse politiek komt en deze club belichaamt dat. Peter Kwint heeft meer voor de Nederlandse cultuur gedaan dan al die cultuur-roepers bij elkaar. De SP verzet altijd al bergen werk: met onderzoek, met initiatief wetten, en met oppositie voeren en schuwt de samenwerking met andere partijen niet. Idealistisch en pragmatisch.

Michiel – GroenLinks

En ik heb het altijd moeilijk als er gestemd moet worden want, ach, er kloppen twee harten in mijn borstkas: een liberaal en een links hart, zeg maar het ouwe PSP. Maar de liberaal in mij gruwt van Rutte: zo moet het niet meneer, die volslagen onbarmhartige houding tijdens en na de Toeslagenaffaire. Waarom zit Pieter Omtzigt niet bij GroenLinks in plaats van dat ei van een Klaver? Dus het wordt GroenLinks, en het zal een vrouw worden.

P.J. Cokema – BIJ1

Tot op dit moment getwijfeld tussen GL, SP en BIJ1. Eerder vielen PvdA, D66 en VOLT al af.
De neiging was strategisch te stemmen op een partij die enig gewicht zou kunnen hebben bij coalitiebesprekingen en/of later in de Tweede Kamer,

Maar weg met het strategisch stemmen! Ik ga stemmen op een partij met een programma dat het dichtst bij mijn visie en wensen ligt:  BIJ1.

BIJ1 heeft een heel helder programma. Het komt radicaal over, maar het is het soort radicale geluid dat al zo lang ontbreekt in de Tweede Kamer om tegengas te geven tegen de neoliberale en ultrarechtse, nationalistische geluiden. En om (onder andere): geld halen waar het zit, de zorg is geen markt, aanpak van racistisch geweld, geen plek voor nazisme en haat. Belangrijke sectoren van de economie in publieke handen. OV-bedrijven worden genationaliseerd en het openbaar vervoer wordt gratis. Klimaatverandering bestrijden, landbouw en visserij verduurzamen, naar een duurzaam voedselsysteem. Boeren en vissers worden in deze processen ondersteund.

Prediker – Volt

Mijn eerste voorkeur gaat uit naar Nilüfer Gündoğan van Volt, omdat deze tijd vraagt om een pan-europese blik, liberaal-progressief elan en Volt als jonge beweging nog het idee heeft dat ze de wereld kan herscheppen op een pragmatische manier. En Gündogan komt over als een charismatische, sympathieke vrouw met beide benen in de wereld.

Maar ja, dan vraag ik me weer strategisch af of ik niet mee moet helpen voorkomen dat de sociaal-democratische beweging helemaal inkakt, of dat ik Lisa Westerveld van GroenLinks toch niet een opkontje zal geven. Moeilijk, moeilijk…

Steeph – BIJ1

Na lang twijfelen en zoeken ben ik er uit wat ik ga stemmen voor #tk2021. Daar gingen wel wat overpeinzingen overheen. De samenvatting. Om te beginnen ben ik teleurgesteld in eigenlijk alle zittende partijen in de huidige Tweede Kamer vanwege de te lakse houding mbt de aanpak van Corona. Te voorzichtig, niet de confrontatie met de burger aan durven gaan en echt kiezen voor de hamer en de dans.

Een 2e belangrijk onderwerp voor mij is het klimaat (dat zal niemand verbazen). Bij BIJ1 zie ik zowel de wil om echte maatregelen te nemen (hoewel ik de CO2-taks mis) als het punt dat de groep die het minst verantwoordelijk is voor de oorzaak, wel de meeste gevolgen draagt. En dat je daar in je keuzes rekening mee moet houden.

Ook voor mijn gevecht voor de waarde van privacy in de huidige tijd geeft het programma van BIJ1 veel houvast. Internet als (beschermde) nutsvoorziening, beperken data-giganten en behouden van end-to-end encryptie als waarborg voor het moderne briefgeheim. En meer. Qua Europa/EU gaat BIJ1 voor behouden maar radicaal democratiseren en de invloed van (grote) bedrijven inperken. De mensen, de inwoners, komen centraal te staan, niet de economie.

En bij het onderwerp mens kom ik eigenlijk tot de kern van mijn keuze voor BIJ1: gelijkwaardigheid. Veel partijen hebben het er over. Maar zelden is het compleet, radicaal, echt. En ik zie dit als een van de fundamentele problemen nu. Eigenlijk schreef ik daar zelf een week of wat geleden al over. En daar komen we niet uit als we artikel 1 niet met hart en ziel gebruiken om te veranderen. In ons gedrag en in beleid (en uitvoering daarvan). Waarbij ik me realiseer dat ik mogelijk zelf onderdeel ben van het probleem en ook moet veranderen. Maar belangrijke veranderingen zijn vaak moeilijk en doen soms pijn. Maar zijn nodig om elkaar en de instituten weer te kunnen vertrouwen. En zonder vertrouwen geen veiligheid.

En daarom voel ik nu de meeste aansluiting voor in het programma van BIJ1. Niet meer het sociaal-economisch darwinisme waarbij de grootste macht en grootste bek steeds de overhand heeft. Maar een maatschappij waar we voor elkaar knokken ipv tegen elkaar. Ik hoop dat met mijn steun BIJ1 zetels krijgt. En dat ze dan ongegeneerd radicaal en activistisch de boel kunnen opschudden. Want ik vind verandering hoognodig en zie ze graag de kant van de visie van BIJ1 op gaan!

Krispijn – Partij voor de Dieren (toevoeging 21.30u)

Ondanks dat ik al sinds jaar en dag lid ben van GroenLinks heb ik dit jaar voor de tweede keer in mijn leven niet op deze partij gestemd. Daar is al een paar jaar van twijfel over heen gegaan. Het begon met de aangepaste klimaatwet, waarin het doel voor duurzame energie vervangen was door CO2 vrije energie. Een keuze die de weg opent voor fossiel met CO2 afvang en opslag (CCS) en kernenergie. Vooral dat laatste is al sinds jaar en dag in Nederland, samen met waterstof, de vluchtheuvel als de benodigde veranderingen pijn lijken te gaan doen. De afgelopen jaren is deze weer met verve uitgespeeld, ook al is de elektriciteitsdoelstelling voor 2030 bijna gehaald en zit de echte pijn van de Nederlandse transitie naar een CO2 arme samenleving in de landbouw, gebouwde omgeving en transport. De sectoren vertonen niet voor niks een overlap met waar de pijn zit in het stikstofdossier.

Een andere reden voor twijfel was de wijze waarop de GroenLinks-fractie omging met het amendement geld voor proefprocessen voor Groningers, dat door Minister Kamp niet werd uitgevoerd. Dit amendement werd door de fractie omgebouwd tot een motie ter voorkoming van jurispredentie. De problemen in Groningen zijn ondertussen nog steeds niet verholpen, maar GroenLinks heeft wel het voorzitterschap van de parlementaire enquête naar de aardgasellende in Groningen gekregen. Cynisch wordt ik daar van.

Een derde reden is het sterke optreden van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren in combinatie met het stuk “Bij twijfel, stem voor klimaatbeleid dat voor u nu nog nét te stevig is” van Thijs ten Brinck. Daarom dit jaar een stem op Partij voor de Dieren. Hun Europese standpunt spreekt me niet aan, op dat punt zit ik meer op de lijn van VOLT, D66 en GroenLinks. Dat heb ik dit jaar ondergeschikt gemaakt aan het klimaat. Op mijn twitter-foto staat niet voor niks al 4 jaar: #KiesKlimaat

Reacties (45)

#1 majava

Reaguurderbekentenis 1: Partij voor de Dieren.
Kan ook moeilijk anders als je nick Fins voor ‘bever’ is.

 • Volgende discussie
#2 Co Stuifbergen

Bij veel partijen is beter te kijken wat zij gestemd hebben, dan wat in hun verkiezingsprogramma staat.
Bij Volt of Bij1 is dat natuurlijk moeilijk.

Sylvana Simons wilde het wiskunde-onderwijs “dekoloniseren”.
Volgens mij heeft zij dan niets van wiskunde begrepen (Er is sowieso maar één wiskunde: als je het dekoloniseert krijg je niet opeens een andere wiskunde.)
https://www.nporadio1.nl/geschiedenis/18799-wat-er-te-dekoloniseren-valt-aan-wiskunde

Bij1 komt op mij daardoor over als een partij die klaagt om het klagen. Of een partij voor mensen met een soort paranoia.

Maar blijkbaar voorziet de partij toch in een behoefte, en ik denk dat etnische minderheden ook beter vertegenwoordigd kunnen worden dan nu. Ik zou alleen graag zien dat dit niet gepaard gaat met een verwrongen waarneming van de werkelijkheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Co Stuifbergen - Reactie op #2

Internet als (beschermde) nutsvoorziening, beperken data-giganten en behouden van end-to-end encryptie als waarborg voor het moderne briefgeheim.

Dan had ik toch partijprogrammas lezen gemoeten, want dit vind ik wel heel goede standpunten van Bij1.

 • Volgende reactie op #2
#2.2 P.J. Cokema - Reactie op #2.1

Dan had ik toch partijprogrammas lezen gemoeten

Ja. Waarom heb je dat niet gedaan vooraleer de partij af te shcri9jven?

#2.3 Co Stuifbergen - Reactie op #2.2

Omdat ik een luilak ben en partijprogramma’s niet de koers van een partij bepalen.
In zo’n programma staat niet op welke punten een partij concessies doen wil, en tegen welke prijs.
Zelfs staan in veel programma’s doelen die allang bereikt zijn, maar blijkbaar nog een keer herhaald worden om de eigen partijleden enthousiast te houden. Een voorbeeld staat in het citaat hieronder.

Als ik wil weten wat partijen echt belangrijk vinden, moet ik kijken wat ze in het verleden gestemd hebben, als ze al in de Tweede Kamer zitten.
Bij een partij zonder zetel in de Tweede Kamer wordt dat moeilijk.
Dan moet ik afgaan op standpunten die de partij zelf onder de aandacht brengt.

DENK valt op door haar standpunt over de genocide op de Armeniërs 100 jaar geleden, Thierry Baudet valt op door kakkerig gebral en antisemitische grappen, en Bij1 valt op door standpunten over zwarte piet, Black Lives Matter, en de dekolonisering van de wiskunde.

“Er komt een register van uiteindelijke begunstigden van alle bedrijven in Nederland. Dit register is ook voor journalisten toegankelijk. Zo wordt duidelijk wie de belanghebbenden zijn binnen een bedrijf waardoor we beter kunnen optreden tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering.”

Het UBO-register bestaat al sinds september 2020 en een deel van het register waaruit de belanghebbenden kunnen worden bepaald is ook gewoon openbaar. Ik snap dan ook niet wat dit punt nog toevoegt behalve dat het stoer klinkt.

https://www.ftm.nl/artikelen/analyse-partijprogrammas-criminaliteit-witwassen?share=JmFKKXSEoZhD%2Fq0K3JajgC%2FLOehJrjkqhZkqIvukgeaE4BhgLmUDFN7Y1v%2B1%2Fg%3D%3D

#2.4 P.J. Cokema - Reactie op #2

Sylvana Simons wilde het wiskunde-onderwijs “dekoloniseren”.
Uiteraard heb jij natuurlijk toen er meer over gelezen. Hier en hier en ook daar (het eerste gedeelte). Zodat je kan weten dat er toch heel wat genuanceerder over gedacht kan worden dan het af te fakkelen zonder je er in te verdiepen.

 • Volgende reactie op #2
 • Vorige reactie op #2
#2.5 Cerridwen - Reactie op #2.4

Jouw links bewijzen juist dat de reflex om dit idee af te fakkelen en je er niet verder in te verdiepen de juiste is.

 • Volgende reactie op #2.4
#2.6 Co Stuifbergen - Reactie op #2.4

Toevallig had ik uw tweede link al gelezen.
(Rogier Boers)
Meer dan 3/4 van zijn tekst gaat over veranderingen in de maatschappij en geschiedenisles.
Vervolgens haalt hij wiskunde en natuurwetenschappen door elkaar:
Bovendien heerst er een negatief dogmatisme dat stelt dat beweringen niet waar kunnen zijn als ze niet ondersteund worden door meetresultaten of door logisch-wiskundig redeneren.
Dat is geen stelling van de wiskunde.

In andere tradities beschrijft de wiskunde de eigenschappen van de ruimte en aantallen. De patronen die wiskundigen onderzoeken bestaan dan niet als onafhankelijke werkelijkheid die met behulp van de logica blootgelegd worden, maar zijn gebaseerd op ervaringsfeiten.
Op zich is een interessante vraag of de wiskunde een onafhankelijke werkelijkheid beschrijft. Tenslotte is wiskunde een product van onze hersenen. Maar dat is geen reden om logica te gaan vervangen door “ervaringsfeiten”.
Kijk, als je “wiskunde” gaat definiëren als “alles wat gebaseerd is op ervaring” dan is wiskundig bewezen dat mensen gelukkig worden van jongleren, of van kitesurfen. Of van een ijsbad, als je Wim Hof heet.

[i]Net zoals …. moeten kinderen van kleur opboksen tegen het stereotype dat zij meer ‘lichamelijk’ zijn, waardoor ze ongeschikt zijn voor de vakken waarin denken het grootste deel van het werk is. [i]
Dat zal niet door het wiskunde-onderwijs komen. Wiskundigen kunnen er niets aan doen dat veel Kenianen marathons winnen.
Er wordt tijdens wiskunde-les 1 keer de naam van een dode Griek genoemd. De dode Fransen en Duitsers komen alleen aan bod bij mensen die in 5 VWO wiskunde B kiezen. Op die leeftijd weten ze allang dat ze nadenken kunnen.

 • Volgende reactie op #2.4
 • Vorige reactie op #2.4
#2.7 Co Stuifbergen - Reactie op #2.4

Uw derde link toont vooral aan dat er niet zoiets als een “marxistische” of “arische” wiskunde bestaat.
Kortom, er is maar 1 wiskunde.

Uw eerste link maakt niet duidelijk wat Sylvana bedoelt.
Heeft ze ooit uitgelegd wat ze nou zelf bedoelde met haar opmerking? Of moeten anderen dat maar raden?
Daar is een woord voor: roeptoeteren.

Nou ben ik best nieuwsgierig, dus ik heb een link gevolgd waarnaar verwezen wordt.
Ene C.K. Raju komt met het voorbeeld:

als je 2 grote vissen en 2 kleine vissen hebt, hoeveel vissen heb je dan? Vier vissen? Nee, want de vissen zijn niet gelijk. Als je hun gewicht als kenmerk neemt, zou je op vijf kilo kunnen uitkomen.

https://fathh.com/suriname/nieuws/12096/column-waarom-is-2×2-4.html
Dat is natuurlijk een open deur, en westerse onderzoekers zijn heel goed in staat om te rekenen met gewicht, dichtheid, kansdichtheid, frequentie, brekingsindex, viscositeit, magnetische permeabiliteit, werkzame doorsnede enzovoorts.

Op zijn eigen blog komt hij met best wel een interessante stelling:

We reject the myth (1) of Euclid…. We reject the myth (2) that the Elements concerned deductive proof…..
We reject the myth (7) that formal math involves beauty or that theorem-proving involves aesthetics.

http://ckraju.net/blog/?p=111
Dat laatste is natuurlijk verkeerd, ik weet uit ervaring dat wiskunde mooi kan zijn, en dat geldt nog meer voor de bewijzen dan voor de plaatjes. En wie wilde ook al weer dat wiskunde op ervaringsfeiten gebaseerd zou worden…?

Als ik verder zoek, kom ik op mogelijk interessante uitspraken. Bijvoorbeeld:

Changing logic would naturally change the theorems that can formally deduced from a given set of axioms;

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEiPONhLjvAhWXuaQKHd64DqAQFjAAegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fckraju.net%2Fpapers%2Fzeroism-springer-f.pdf&usg=AOvVaw2-GcsZpjcI0OWzr3-m49xF

Maar over dergelijke zaken hoeven kinderen zich op school niet het hoofd te breken.

 • Volgende reactie op #2.4
 • Vorige reactie op #2.4
#2.8 Frank789 - Reactie op #2.4

Misschien is wiskunde onderwijs flink anders dan in mijn tijd, maar toendertijd is mij nooit verteld wie, wat, waar heeft uitgevist betreffende wiskunde*. Nooit is mij verteld dat de Arabieren met hun hoogstaande beschaving de wiskunde hebben voortgestuwd, almede nog vele andere wetenschappen. In geen enkel artikel dat je aandraagt verandert m.i. de wiskunde wezenlijk als je de geschiedenis van de wiskunde beter bekijkt. Dus Simons had moeten zeggen dat de discriminatie uit de geschiedenis van de wiskunde moet worden gehaald. Niet uit de wiskunde zelf.

Afrikaanse architectuur negeren we ook nog steeds. Is dat door “kolonisatie” of gewoon hedendaagse discriminatie? Of gebrek aan marketingkennis in Afrika?
https://www.boredpanda.com/african-architecture-styles-igbo-excellence/

Verder zouden we dan ook moeten leren dat sinds de strenge islam de Arabische wereld in haar greep kreeg dat de wetenschappelijke ontwikkelingen in de islamitische wereld opdroogden. Tot op de dag van vandaag merk je dat in het handjevol Nobelprijswinnaars uit de islamitische wereld, totaal uit proportie met de bevolkingsomvang of het aantal universiteiten/wetenschappers.

Edit: Ja, Pythagoras dan. Ik schreef deze reactie zonder die van Stuifbergen gezien te hebben.

 • Vorige reactie op #2.4
#2.9 Bismarck - Reactie op #2

“Sylvana Simons wilde het wiskunde-onderwijs “dekoloniseren”.
Volgens mij heeft zij dan niets van wiskunde begrepen (Er is sowieso maar één wiskunde: als je het dekoloniseert krijg je niet opeens een andere wiskunde.)”

Iemand* op het internet is het niet met je eens ;-)

*Ook nog iemand met vermoedelijk meer verstand van wiskundeonderwijs dan jij.

 • Vorige reactie op #2
#2.10 Co Stuifbergen - Reactie op #2.9

Dit is inderdaad het eerste artikel dat uitlegt wat het verband is.

Students tend to believe that mathematics is a set of procedures to be followed. They think only particularly gifted people can do and understand these procedures

Dit klopt, denk ik. Helaas.

As a result, mathematics has a problem with diversity. All over the world, black and women mathematicians remain rare.

Tot zover de correlatie. Gelukkig oppert de auteur een causaal verband:

One reason for this is given by a study in the US, which showed that the more a field attributes success to giftedness rather than effort, the fewer female and black academics are in that field.

Dus “de-koloniseren” houdt dan in: uitleggen dat wiskunde geen kwestie van talent is, maar dat (bijna) iedereen wiskunde leren kan.

Blijkbaar wordt de wiskunde dan meteen ook gefeminiseerd, want vrouwen lijken dus ook last te hebben van het geloof dat wiskunde alleen kan worden begrepen door mensen met aanleg.
Dan sla je 2 vliegen in 1 klap.
En vermoedelijk helpt het ook leerlingen van laagopgeleide ouders, want die denken waarschijnlijk ook dat geen aanleg hebben.

Natuurlijk is het een goed idee om het wiskunde-onderwijs te verbeteren. Maar noem het probleem dan gewoon bij zijn naam.
Zijn de docenten arrogant? Discrimineren ze? Of gooien leerlingen te snel de handdoek in de ring, doordat ze te veel tegenslagen in hun leven gehad heben? Of omdat ze van anderen te horen krijgen dat maar weinig mensen een wiskundeknobbel hebben?
We gaan ook niet zeggen dat de belastingdienst moet “dekoloniseren” omdat in de toeslagen-affaire (waarschijnlijk) gediscrimineerd is.

Overigens is mijn ervaring dat er ook mensen zijn die denken dat ze niet kunnen jongleren omdat ze geen aanleg hebben.
En dus ook niet de moeite willen nemen om te oefenen.
Terwijl jongleren dezelfde voldoening geeft als wiskunde.
(ervaringsfeitje, gebaseerd op een steekproef onder 1 persoon)

#2.11 Co Stuifbergen - Reactie op #2.10

Overigens weet ik nog steeds niet wat Sylvana Simons zelf bedoelde met het dekoloniseren van de wiskunde. Het blijft natuurlijk vreemd dat allerlei anderen dat voor haar proberen in te vullen.

Ik wil nog even kwijt dat ik de opmerking over het dekoloniseren schadelijk vindt.

Eigenlijk zei Sylvana Simons dat mensen uit voormalige koloniën niet goed wiskunde kunnen leren.
Ze ontkent dus dat wiskunde door (bijna*) iedereen geleerd kan worden met goed onderwijs en voldoende inzet.
En ze ontmoedigt hiermee etnische minderheden om zich in te zetten voor een schoolvak.

En dat is precies het probleem dat in Bismarck’s link #2.9 beschreven wordt.

* ik kan mij voorstellen dat niet iedereen wiskunde leren kan op middelbare schoolnivo. Er zijn ook mensen die moeite hebben met lezen of rekenen.

#3 Cheradenine Zakalwe

Volt. Geen der zittende partijen kan mij bekoren, en hebben allen wel één of meerdere punten die dermate afstotend voor mij zijn dat een stem daarop geen optie is. Een nieuwe partij kun je inderdaad alleen beoordelen op hun programma; die van Volt beviel mij het best. Méér Europa, een links-voelend programma. Pro-kerncentrales neem ik dan maar op de koop toe, geen dealbreaker voor mij. Over vier jaar beoordeel ik wel hoe ze gestemd hebben in de TK.

Voorts hoop ik dat de VVD onder de 30 zetels scoort. Dan maar wat meer PVV/FVD/Ja21. Versplintering op rechts is toppie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Cerridwen

Groen Links. Daarbij sluit ik me geheel aan bij de verklaring die Christian daarvoor geeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bookie

Gisteren gestemd (risicogroep)

Het was afstrepen:

Geen religieuze partijen: exit CDA, CU, SGP, Nida, Denk
Geen racisme antisemitisme: exit PVV, FvD, Nida, Denk, Bij1
Geen marxisme: exit SP, GroenLinks, Bij1
Geen kinderopvangschandaal: exit VVD. PvdA, D66, CDA
Geen wappie/one issue: exit FvD, PvdD, LHK, 50+

Bleef eigenlijk niets over. Voor Jong gekozen, want ik ben al oud en waarschijnlijk redden ze het toch niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Joost - Reactie op #5

Heerlijk hoe sommige mensen het verlies van privilege als ‘racisme’ zien en dan ‘bij1’ racisme noemen.

En dan na de toeslagenaffaire nog steeds de VVD niet in datzelfde rijtje plaatsen.

#5.2 Bookie - Reactie op #5.1

Het is generaliserende onzin. Er zijn genoeg mensen van kleur met meer privilege opgegroeid dan ik. Met minder ook wel. Zelf altijd vanuit een achterstand gewerkt.

#5.3 Hans Custers - Reactie op #5.2

Verschillen tussen individuen en tussen groepen op een hoop gooien, die denkfout wordt wel vaker gemaakt. Maar het blijft een denkfout. De relevante vraag is: zijn de verschillen in privilege binnen de diverse bevolkingsgroepen zo groot dat de verschillen tussen groepen daarmee vergeleken verwaarloosbaar zijn? Ik vermoed van niet.

#5.4 Cerridwen - Reactie op #5.3

De relevante vraag is: zijn de verschillen in privilege binnen de diverse bevolkingsgroepen zo groot dat de verschillen tussen groepen daarmee vergeleken verwaarloosbaar zijn? Ik vermoed van niet.

Dat hangt ervan af wat jij ‘verwaarloosbaar’ vindt. Dat de verschillen binnen etnische groepen in Nederland veel groter zijn dan tussen groepen, staat buiten kijf.

En dit is precies de denkfout die partijen als Bij1 (en jij ook?) maken, namelijk dat dit niet zo zou zijn.

Het is maar net hoe je de groepen definieert.

 • Volgende reactie op #5.3
#5.5 Hans Custers - Reactie op #5.4

Dat de verschillen binnen etnische groepen in Nederland veel groter zijn dan tussen groepen, staat buiten kijf.

Voor jou misschien wel. Voor mij is dit een nietszeggende generalisatie. Het is maar net naar welke verschillen je precies kijkt en hoe je ze vergelijkt, vermoed ik.

#5.6 Bookie - Reactie op #5.3

Je kan geen beleid maken op verschillen tussen groepen. Degene die het meest profiteren van een voorkeursbehandeling van groepen zijn de toch al meer geprivilegieerden binnen die groep. Als je dat op huidskleur doet is het racisme.

 • Vorige reactie op #5.3
#5.7 Joost - Reactie op #5.6

Dus je houdt graag de huidige privilege-structuren in stand, waarbij witte mensen een voordeel hebben. Want dat is geen racisme. Duidelijk. Toevallig zelf ook wit?

#5.8 Bookie - Reactie op #5.7

Nee, er is weinig wit aan mij. Als inheemse Nederlander is mijn lichte huidskleur een plus. Mijn autisme is, naast andere aangeboren afwijkingen, weer een min. Zo is het voor ieder individu weer anders. Groepsbeoordeling slaat dan ook nergens op.

Toen ik nog een onderneming dreef hadden op een gegeven moment 7 van de 8 personeelsleden een migratieachtergrond. Niet door een bewust voorkeursbeleid, maar een zo onbevooroordeeld mogelijke selectie. Twee van die zeven zijn in hun carrière nu verder dan ik ooit zal kunnen komen (door Linkedin kan je dat volgen). Heeft onder andere te maken met het privilege dat zij makkelijker een groot netwerk kunnen creëren.

Jij zal je een “wit privilege” herkennen, doordat je weinig aangeboren minpunten hebt.

#5.9 Joost - Reactie op #5.8

Het is interessant hoe je aan de ene kant intersectionaliteit ziet en benoemt, maar tegelijkertijd daar niet de conclusie aan verbindt die het verdient, gebaseerd op slechts je eigen ervaringen. Op individueel niveau kan de mate waar je ergens last van hebt inderdaad erg verschillen, maar als je naar gemiddelden kijkt kan je niet anders dan concluderen dat de verschillen tussen groepen vaak consistent zijn in het voor- dan wel nadeel van een groep, en dat het zich niet uitmiddelt, zoals je lijkt te suggereren.

Dat zeggen is onzinnig, en beweren dat je door die individuele verschillen geen beleid kan of moet maken voor een groep slaat ook al helemaal nergens op. We maken continu beleid op basis van groepen.

#5.10 Bookie - Reactie op #5.9

Ja, helaas wordt er te veel beleid gevoerd op basis van groepen.
Racisme ga je echt niet bestrijden met racisme.
Je moet mensen als individu beoordelen/veroordelen en niet als groep, zoals bij marxisme, fascisme en de rassenleer van bijvoorbeeld Gloria Wekker.

 • Volgende reactie op #5.9
#5.11 Cerridwen - Reactie op #5.9

Gemiddelden zijn geen mensen, je kan echt geen conclusies trekken over racisme door het gemiddelde van twee groepen te vergelijken.

 • Vorige reactie op #5.9
#6 Krekel

Bij1. Want de linkse oppositie in NL kan op sommige punten zelf ook wel wat linkse oppositie gebruiken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Emile M

Na een flink aantal jaren als lokaal bestuurslid van GroenLinks heb ik deze keer op Volt gestemd. Ik vind dat GL de afgelopen periode te weinig voor elkaar heeft gekregen, terwijl ze voor een meerderheid in beide kamers soms nodig waren. De operatie Schoothondje waarmee Klaver zich aan het kabinet overgaf deed voor mij de deur dicht. De fractie zal zich moeten herbronnen om mijn vertrouwen te herwinnen. Ook de gang van zaken rond het vertrek van Özdil heeft mij teleurgesteld in de fractieleiding.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bernie Weiss

Ik wil eigenlijk alleen nog maar op personen stemmen, omdat partijen nu teveel macht hebben terwijl de Nederlandse democratie eigenlijk niet op “partijen” maar op individuele parlementariërs is geënt.

Ik kwam al vrij snel op twee personen uit die mij raken door hun vèrgaande integriteit en houding, Pieter Omtzigt en Renske Leijten. Het probleem dat bij die twee om de hoek kwam kijken was dat beiden, hoe individueel dan ook, toch aan een partij verbonden zijn, en je stem dus hoe dan ook bij een partij terecht komt. En bij beiden heb ik bezwaren tegen die partij.

CDA is gristelijk, en ik heb een pleurishekel aan alles dat zich op georganiseerde religieuze gronden denkt met wetgeving te moeten bemoeien. Dus die valt af. Bovendien blijkt in de praktijk Omtzigt op een aantal standpunten zich keurig aan de partij- en fractiediscipline houdt: Europa bijvoorbeeld. En ik zou graag een Nexit zien, dus dat werd ‘m niet.

SP vertrouw ik ook niet, gezien hun marxistische verleden, en de kadaverdiscipline binnen de eigen gelederen. Aan de andere kant zijn ze de enige partij met een meer eurosceptische blik (begin me niet over al die fascisten/racisten etc die uit Europa willen, daar verspil ik mijn tijd niet aan).

Overigens heb ik in het begin ook wel aandacht besteed aan de andere partijen, maar daar kan ik niet echt vrolijk van worden. Als ooit Leijten en Omtzigt opstappen zou ik werkelijk niet weten waar ik op zou moeten stemmen. Partijen zijn te veel verambtenaard, of ideologisch leeggelopen, of te koekwaus om serieus te nemen, dan wel combinaties van alledrie: je zou ze nog geen zuipfeest in een brouwerij kunnen of willen laten organiseren.

Laat ik zeggen dat tussen SP en CDA mijn sympathie toch het meest uitgaat naar de SP, en hoezeer ik Omtzigt ook waardeer is mijn stem toch naar Renske Leijten gegaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 SoulBrotherSix67 - Reactie op #8

Ik heb ook op personen gestemd: mocht ook namens mijn moeder stemmen (“Als het maar geen PVV is!”). Vervolgens gekozen voor Leijten en Omtzigt …

#9 Spam

Na een serie GL-stemmen ben ik weer terug bij de PvdA. Programmatisch maakt het weinig verschil en bij GL heb ik te weinig vertrouwen in de lijsttrekker. Te populistisch, niet sympathiek en wekt bij mij de indruk zowel intellectueel als emotioneel te kort te komen voor een succesvolle uitoefening van het beroep van politicus. Ploumen wekt bij mij meer vertrouwen. Luistert beter, denkt meer na en lijkt oprechter met haar partij het land te willen verbeteren en niet alleen haar eigen politieke carriere.

Vooralsnog lijk ik de enige hier. Ik hoop dat PvdA, GL, Bij1, SP, Denk, PvdD en wellicht Volt samen een hoop zetels halen en na de verkiezingen de krachten een beetje willen bundelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 ArieT

Volt. Met overtuiging. Als Nederlander die in een ander EU land maak ik te vaak mee hoe het oude nationaal-denken mensen beperkt en onnodig onbestaande tegenstellingen opwerpt. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen. En er zijn nou eenmaal dingen die je beter samen kan aanpakken (waarbij al zeker successen zijn geboekt, zoalshet afschaffen van roamingtarieven, maar ook GDPR en natuurlijk Erasmus), en zaken die je beter op lokaal niveau kan organiseren. Volt snapt dat. Maar meer nog: de mensen van Volt zijn serieus op zoek naar verbinding. Ik heb ze eigenlijk niet kunnen betrappen op lelijk doen over anderen. Of dat nou andere politieke partijen zijn, of gewoon, anderen. En dat is eigenlijk nog wel wat me het meeste aanspreekt. De ander, dat ben ik ook. Dus beter samen en verbinden, dan je afzetten en isoleren. En zoals het online heet: dat Volt goed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Perik

PvdA. Getwijfeld over SP. Hoewel ik groene ambities steun, zie ik dat diezelfde ambities tot veel verzet leiden bij de mensen die hierdoor direct geraakt worden. Ik heb in mijn dagelijks werk te maken met mensen die praktisch geschoold zijn en werken op Schiphol en in de land- en tuinbouw en de periferie daarvan. Zij ervaren vergaande milieu-ambities als een directe bedreiging van hun werk en inkomen. Daar zijn ze terecht bezorgd over. Een bezorgdheid die zich niet zelden uit in een stem voor rechts omdat men links-progressief als elitair en technocratisch ziet.

Wat mij betreft gaat links vóór progressief. Eerst herverdeling van kapitaal en inkomen, dan pas vergroening van schadelijke sectoren. Alle groene ambities moeten eerst een realistische – en vooral lokaal georiënteerde – oplossing bieden voor verlies van arbeid en inkomen. Groen moet geruststellend en empathisch worden en niet kil en bedreigend. En nee, een uitbener in een slachterij in een Brabants dorpje gaat niet zomaar zonnepanelen op Amsterdamse daken leggen.

Er is veel aan te merken op de PvdA, maar zie ik in de sociaal-democratische denkbeelden de beste mogelijkheden om breed gedragen oplossingen te vinden voor noodzakelijke veranderingen voor een groene economie. Ik zie het als kansrijker dan enerzijds rechts-populisten (verkeerde probleemanalyse) en anderzijds links-progressieven (verkeerde oplossingen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11.1 Co Stuifbergen - Reactie op #11

Ik zou verwachten dat juist de SP opkomt voor de uitbener uit Brabant en de flexwerker op Schiphol.

Juist de PvdA legt zulke mensen op het schavot, in ruil voor een kinderpardon of andere beloften die niet waargemaakt worden.
(Overigens vind ik goed dat de PvdA opkomt voor kinderen van asielzoekers. Maar onderhandelen kan hij blijkbaar niet).

#11.2 Perik - Reactie op #11.1

Daarom heb ik ook ernstig getwijfeld over de SP. Wellicht hoop ik dat de PvdA haar roots als volkspartij voor eerlijke welvaartsdeling weer terugvindt. En verder houdt solidariteit niet op bij Brabant, dus dat kinderpardon kan samengaan met andere sociaaldemocratische idealen.

Solidariteit houdt overigens evenmin op bij de gemeentegrens van Amsterdam of Utrecht.

#12 Co Stuifbergen

De Partij voor de Dieren.
En dan nummer tien, want hij was ooit uitgeroepen tot beste raadslid van Nederland, las ik op Follow The Money.

Niet eens omdat ik vegetariër ben, maar omdat de pvdD weleens zachtjes roept dat bescherming van het milieu misschien niet te combineren valt met meer welvaart.
Kortom, een partij die echt durft te kiezen.

Daarbij hoop ik dan wel dat de pvdD ook voldoende voor de armeren in Nederland opkomen zal.
De goede wil zal er vast wel zijn, maar ik twijfel aan de taktische talenten.
(maar die ontbreken ook bij Groenlinks en de PvdA).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 beugwant

Splinter. De kadaverdiscipline binnen de meeste fracties valt bij mij slecht.
Door dat mes in de rug van Özdil viel GL lang geleden al af. Iets vergelijkbaars overkwam Van Kooten-Arissen bij de Dieren, met dat verschil dat zij haar parlementaire ervaring niet verloren wil laten gaan. Mijn stem zal haar lot delen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13.1 basszje - Reactie op #13

Je punt is terecht, maar ik vraag mij af of dat onder de huidige PvdD ook zou zijn. Ik vind het niet zo slecht dat Thieme heeft plaatsgemaakt voor Ouwehand ( die mij beter ligt ) .

Anderzijds als je Krol als potentieel partijgenoot ziet, vraag ik mij af wat je uberhaupt deed bij een linkse partij.

We zullen het wel nooit weten wat de nuances zijn.

#13.2 beugwant - Reactie op #13.1

Er is weinig over die kwestie naar buiten gekomen, maar ik kan me voorstellen dat het haar erg zwaar moet zijn gevallen om een eenpersoonsfractie te runnen. Dus zwaarwegend logistieke redenen. Aan de andere kant van het spectrum zat die huisjesmelker ook alleen, en die is ezels gaan melken.

#14 Bismarck

PvdD
Een beetje armoede mijnerzijds, maar ik had onvoldoende tijd om voldoende kieswijzers in te vullen en heb dus maar dezelfde partij (en persoon) gestemd als de vorige TK verkiezingen. Verder zie ik toch al GL en PvdD als de enige twee partijen met een op termijn enigszins realistisch programma (alle anderen zijn simpelweg volledig onhoudbaar en dus luchtfietsers/Louikes Quatorze) en in tegenstelling tot bij GL heb ik bij de PvdD nog geen reden om te verwachten dat ze, zodra het erop aankomt, met de unsustainables meebuigen voor een klein beetje zicht op macht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 basszje

PvdD, omdat Plan B mij aanspreekt. Het is geen ‘beetje anders, beetje daar, procentjes’ , maar de koude constatering dat de huidige landbouw, vleesproductie, klimaatverandering en het leven onder de zeespiegel niet te combineren zijn. Dat is een decennium of wat vooruit denken. ( Over een jaar of wat komt de rest er ook achter, en laten ze de armste mensen ervoor betalen ).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Rysiek

PvdD, na twijfel tussen PvdD en Bij1. Toch gekozen voor een partij die sowieso in de TK zou komen.
Was er een kiesmethode geweest waarbij je een tweede keuze kon maken voor het geval dat je eerste keuze de kiesdeler niet haalt, dan had ik voor Bij1 gekozen, met PvdD als alternatief. PvdD omdat die erkennen dat eeuwige groei niet mogelijk is, en Bij1 omdat die stem hard nodig is in het guurrechtse, groepen uitsluitende politieke klimaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17.1 Rigo Reus - Reactie op #17

Ik bedoelde, sorry, Suzanne Kröger en Paul Smeulders. En ik had op de vrouw met de mooiste naam van de lijst gestemd, die het dus ook niet gehaald heeft, nummer 11 van de lijst: April.