Sargasso’s stembekentenissen #TK2021

Traditiegetrouw onthullen de redactieleden op welke partij zij stemmen en waarom. Wij nodigen onze reaguurders en andere lezers uit hetzelfde te doen. TL;DR: 4 stemmen op GroenLinks, 4 stemmen op BIJ1, 2 stemmen op SP, 1, 5 stem op VOLT, 1 stem op Partij voor de Dieren en 0,5 stem op D66. Christian - GroenLinks Het fijne van partijlid zijn is dat je niet eindeloos hoeft na te denken welk verkiezingsprogramma en welke lijsttrekker je op dit moment het meest aanspreekt. GroenLinks past in de combinatie van pragmatisme en principes door de jaren heen het meest bij wat ik belangrijk vind. Gwen - BIJ1 Een paar landelijke verkiezingen geleden ben ik overgestapt van GroenLinks naar PvdD, omdat GL wel zegt tegen ‘economisme’ te zijn maar geen afscheid nam van het streven naar economische groei (inmiddels zijn ze radicaler). Deze verkiezing heb ik lang getwijfeld tussen de Partij voor de Dieren en BIJ1 en het liefst zou ik op een partij stemmen die hun programma’s verenigt. De PvdD was tot voor kort de enige partij die expliciet het kapitalistische systeem afwijst waarin economie boven het welzijn van mens, dier en planeet gaat. Maar de PvdD heeft mindere kanten, en BIJ1 kwam ook met een geweldig programma (alleen al het kopje ‘Klimaatrechtvaardigheid’!). De manier waarop BIJ1 fundamentele kritiek op kapitalisme, imperialisme en kolonialisme verbindt met urgente kwesties zoals klimaatverandering, ongelijkheid, racisme en de precarisering van werk en wonen is wat we nodig hebben. Hun lijst laat bovendien zien dat ze zelf in praktijk brengen wat ze preken: mensen die geen stem krijgen een stem geven. De PvdD wil inmiddels meedoen met een coalitie en dat zou geweldig zijn. Maar ik hoop ook dat Sylvana Simons in de Tweede Kamer kan doen wat ze in de Amsterdamse raad heeft gedaan. János - GroenLinks De grote problemen van deze tijd zijn m.i. 1) het klimaat en 2) de toenemende ongelijkheid. Dan is GroenLinks een no-brainer. Bijkomend voordeel is dat ik schier oneindig vertrouwen heb in de no.10 op de lijst, met wie ik in het verleden veel heb samengewerkt (o.a. bij de studentenvakbond, onderwijsaccreditaties, het schrijven van een boek, als blogger en met het organiseren van vette feesten). Er zijn tegenwoordig (gelukkig) meer partijen die goede voorstellen hebben op het gebied van groen en links, zoals de Partij voor de Dieren (ben ook groot fan van Ouwehand). Maar ik blijf gewoon bij het partijtje waar ik lid van ben, en waarvan ik heb gezien dat ze de afgelopen 4 jaar goede dingen hebben gedaan. Jona - VOLT én D66 (ja, dat kan) Ik zweef al sinds ik mag stemmen tussen Groen Links en de VVD. Voor de landelijke verkiezingen zijn altijd de standpunten over onderwijs beslissend. Dat heeft me ooit gebracht tot een stem op Ronald Plasterk en omdat ik daarover sindsdien de haren uit het hoofd trek, ben ik inmiddels bijna kaal. Dit jaar was er geen enkele partij met een overtuigend onderwijsprogramma. Daarom was de keuze tussen iemand die zinvolle dingen zegt over de rechtsstaat, Sidney Smeets (D66), en een partij die ik een kans wilde geven om de dynamiek van de discussie over Europa te veranderen, VOLT. Ik had graag twee halve stemmen uitgebracht, maar dat gaat niet. Het dilemma werd opgelost toen mijn oude buurvrouw, die mij machtigde om namens haar te stemmen, precies dezelfde twijfel bleek te hebben. Ik heb dus twee halve stemmen op Smeets uitgebracht en twee halve stemmen op VOLT. Joost - BIJ1  Het Overton-venster moet weer naar links, en ik denk dat BIJ1 daar het voortouw in kan nemen. Als Kick Out Zwarte Piet ons iets heeft geleerd dan is het wel dat je op dit vlak nergens komt met een gematigd standpunt. Ik hoop dat BIJ1 in de Tweede Kamer de andere partijen meer naar links zal trekken door een onvervalst links en inclusief geluid te laten horen én voet bij stuk houdt op de momenten dat dat nodig is. Van de huidige partijen hoeven we dat helaas niet echt meer te verwachten. Jos - SP Ik heb op Renske Leijten gestemd vanwege haar rol in de Toeslagenaffaire. De SP komt het dichtst bij mijn linkse, sociaaldemocratische beginselen al moet ik er wel bij zeggen dat ik het niet eens ben met hun onrealistische standpunt inzake de Europese samenwerking. Kees Alders (Klokwerk) – GroenLinks (Lisa Westerveld) Met hoop op paars plus. Als we niet aan Mark kunnen ontkomen, dan toch op zijn minst aan Wopke. GroenLinks omdat ze, ook al zijn ze niet ideaal, tenminste vuile handen durven te maken: alléén mooie idealen is niet genoeg, er moet nu wat gebeuren aan het klimaat, aan het asociale en uitgebeende ‘sociale’ stelsel, de schuldenproblematiek, etc etc. Iedere stap in de goede richting is er één. Lisa aanvankelijk vooral vanwege haar pro-basisinkomen en anti-leenstelselstandpunten, maar deze (oud) Sargassoredacteur bleek briljant Kamerlid te zijn: effectief, constructief, benaderbaar. Vecht vooral voor gelijke kansen in het onderwijs en goede zorg voor kinderen in zwakke posities. Zij staat op tien. Zo GL dat niet zou halen, dan bij voorkeur Lisa toch met voorkeurstemmen de kamer in. Van de nieuwkomers heeft vooral VOLT mijn sympathie. Belangrijk geluid voor in de kamer, al is het alleen maar als tegenhanger voor de alomtegenwoordige en alles lam slaande eurofobie. Wellicht in de toekomst ooit. Martijn Tonies - SP Hoewel ik het EU standpunt van de SP slecht vindt, is het broodnodig dat er in Nederland echte linkse politiek komt en deze club belichaamt dat. Peter Kwint heeft meer voor de Nederlandse cultuur gedaan dan al die cultuur-roepers bij elkaar. De SP verzet altijd al bergen werk: met onderzoek, met initiatief wetten, en met oppositie voeren en schuwt de samenwerking met andere partijen niet. Idealistisch en pragmatisch. Michiel - GroenLinks En ik heb het altijd moeilijk als er gestemd moet worden want, ach, er kloppen twee harten in mijn borstkas: een liberaal en een links hart, zeg maar het ouwe PSP. Maar de liberaal in mij gruwt van Rutte: zo moet het niet meneer, die volslagen onbarmhartige houding tijdens en na de Toeslagenaffaire. Waarom zit Pieter Omtzigt niet bij GroenLinks in plaats van dat ei van een Klaver? Dus het wordt GroenLinks, en het zal een vrouw worden. P.J. Cokema - BIJ1 Tot op dit moment getwijfeld tussen GL, SP en BIJ1. Eerder vielen PvdA, D66 en VOLT al af. De neiging was strategisch te stemmen op een partij die enig gewicht zou kunnen hebben bij coalitiebesprekingen en/of later in de Tweede Kamer, Maar weg met het strategisch stemmen! Ik ga stemmen op een partij met een programma dat het dichtst bij mijn visie en wensen ligt:  BIJ1. BIJ1 heeft een heel helder programma. Het komt radicaal over, maar het is het soort radicale geluid dat al zo lang ontbreekt in de Tweede Kamer om tegengas te geven tegen de neoliberale en ultrarechtse, nationalistische geluiden. En om (onder andere): geld halen waar het zit, de zorg is geen markt, aanpak van racistisch geweld, geen plek voor nazisme en haat. Belangrijke sectoren van de economie in publieke handen. OV-bedrijven worden genationaliseerd en het openbaar vervoer wordt gratis. Klimaatverandering bestrijden, landbouw en visserij verduurzamen, naar een duurzaam voedselsysteem. Boeren en vissers worden in deze processen ondersteund. Prediker - Volt Mijn eerste voorkeur gaat uit naar Nilüfer Gündoğan van Volt, omdat deze tijd vraagt om een pan-europese blik, liberaal-progressief elan en Volt als jonge beweging nog het idee heeft dat ze de wereld kan herscheppen op een pragmatische manier. En Gündogan komt over als een charismatische, sympathieke vrouw met beide benen in de wereld. Maar ja, dan vraag ik me weer strategisch af of ik niet mee moet helpen voorkomen dat de sociaal-democratische beweging helemaal inkakt, of dat ik Lisa Westerveld van GroenLinks toch niet een opkontje zal geven. Moeilijk, moeilijk… Steeph - BIJ1 Na lang twijfelen en zoeken ben ik er uit wat ik ga stemmen voor #tk2021. Daar gingen wel wat overpeinzingen overheen. De samenvatting. Om te beginnen ben ik teleurgesteld in eigenlijk alle zittende partijen in de huidige Tweede Kamer vanwege de te lakse houding mbt de aanpak van Corona. Te voorzichtig, niet de confrontatie met de burger aan durven gaan en echt kiezen voor de hamer en de dans. Een 2e belangrijk onderwerp voor mij is het klimaat (dat zal niemand verbazen). Bij BIJ1 zie ik zowel de wil om echte maatregelen te nemen (hoewel ik de CO2-taks mis) als het punt dat de groep die het minst verantwoordelijk is voor de oorzaak, wel de meeste gevolgen draagt. En dat je daar in je keuzes rekening mee moet houden. Ook voor mijn gevecht voor de waarde van privacy in de huidige tijd geeft het programma van BIJ1 veel houvast. Internet als (beschermde) nutsvoorziening, beperken data-giganten en behouden van end-to-end encryptie als waarborg voor het moderne briefgeheim. En meer. Qua Europa/EU gaat BIJ1 voor behouden maar radicaal democratiseren en de invloed van (grote) bedrijven inperken. De mensen, de inwoners, komen centraal te staan, niet de economie. En bij het onderwerp mens kom ik eigenlijk tot de kern van mijn keuze voor BIJ1: gelijkwaardigheid. Veel partijen hebben het er over. Maar zelden is het compleet, radicaal, echt. En ik zie dit als een van de fundamentele problemen nu. Eigenlijk schreef ik daar zelf een week of wat geleden al over. En daar komen we niet uit als we artikel 1 niet met hart en ziel gebruiken om te veranderen. In ons gedrag en in beleid (en uitvoering daarvan). Waarbij ik me realiseer dat ik mogelijk zelf onderdeel ben van het probleem en ook moet veranderen. Maar belangrijke veranderingen zijn vaak moeilijk en doen soms pijn. Maar zijn nodig om elkaar en de instituten weer te kunnen vertrouwen. En zonder vertrouwen geen veiligheid. En daarom voel ik nu de meeste aansluiting voor in het programma van BIJ1. Niet meer het sociaal-economisch darwinisme waarbij de grootste macht en grootste bek steeds de overhand heeft. Maar een maatschappij waar we voor elkaar knokken ipv tegen elkaar. Ik hoop dat met mijn steun BIJ1 zetels krijgt. En dat ze dan ongegeneerd radicaal en activistisch de boel kunnen opschudden. Want ik vind verandering hoognodig en zie ze graag de kant van de visie van BIJ1 op gaan! Krispijn - Partij voor de Dieren (toevoeging 21.30u) Ondanks dat ik al sinds jaar en dag lid ben van GroenLinks heb ik dit jaar voor de tweede keer in mijn leven niet op deze partij gestemd. Daar is al een paar jaar van twijfel over heen gegaan. Het begon met de aangepaste klimaatwet, waarin het doel voor duurzame energie vervangen was door CO2 vrije energie. Een keuze die de weg opent voor fossiel met CO2 afvang en opslag (CCS) en kernenergie. Vooral dat laatste is al sinds jaar en dag in Nederland, samen met waterstof, de vluchtheuvel als de benodigde veranderingen pijn lijken te gaan doen. De afgelopen jaren is deze weer met verve uitgespeeld, ook al is de elektriciteitsdoelstelling voor 2030 bijna gehaald en zit de echte pijn van de Nederlandse transitie naar een CO2 arme samenleving in de landbouw, gebouwde omgeving en transport. De sectoren vertonen niet voor niks een overlap met waar de pijn zit in het stikstofdossier. Een andere reden voor twijfel was de wijze waarop de GroenLinks-fractie omging met het amendement geld voor proefprocessen voor Groningers, dat door Minister Kamp niet werd uitgevoerd. Dit amendement werd door de fractie omgebouwd tot een motie ter voorkoming van jurispredentie. De problemen in Groningen zijn ondertussen nog steeds niet verholpen, maar GroenLinks heeft wel het voorzitterschap van de parlementaire enquête naar de aardgasellende in Groningen gekregen. Cynisch wordt ik daar van. Een derde reden is het sterke optreden van Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren in combinatie met het stuk "Bij twijfel, stem voor klimaatbeleid dat voor u nu nog nét te stevig is" van Thijs ten Brinck. Daarom dit jaar een stem op Partij voor de Dieren. Hun Europese standpunt spreekt me niet aan, op dat punt zit ik meer op de lijn van VOLT, D66 en GroenLinks. Dat heb ik dit jaar ondergeschikt gemaakt aan het klimaat. Op mijn twitter-foto staat niet voor niks al 4 jaar: #KiesKlimaat

Lezen: Venus in het gras, door Christian Jongeneel

Op een vroege zomerochtend loopt de negentienjarige Simone naakt weg van haar vaders boerderij. Ze overtuigt een passerende automobiliste ervan om haar mee te nemen naar een afgelegen vakantiehuis in het zuiden van Frankrijk. Daar ontwikkelt zich een fragiele verstandhouding tussen de twee vrouwen.

Wat een fijne roman is Venus in het gras! Nog nooit kon ik zoveel scènes tijdens het lezen bijna ruiken: de Franse tuin vol kruiden, de schapen in de stal, het versgemaaide gras. – Ionica Smeets, voorzitter Libris Literatuurprijs 2020.

Lezen: Het wereldrijk van het Tweestromenland, door Daan Nijssen

In Het wereldrijk van het Tweestromenland beschrijft Daan Nijssen, die op Sargasso de reeks ‘Verloren Oudheid‘ verzorgde, de geschiedenis van Mesopotamië. Rond 670 v.Chr. hadden de Assyriërs een groot deel van wat we nu het Midden-Oosten noemen verenigd in een wereldrijk, met Mesopotamië als kernland. In 612 v.Chr. brachten de Babyloniërs en de Meden deze grootmacht ten val en kwam onder illustere koningen als Nebukadnessar en Nabonidus het Babylonische Rijk tot bloei.