1. 2

  Flauwe, suggestieve kop. Ik ben er niet voor verhoging, maar ik vraag me ook af wat de prijs-elasticiteit van onderwijs is. Volgens mij valt het wel mee.

 2. 3

  Ach, is er nog wel vraag naar hoogopgeleide mensen? In de meeste organisaties probeert men daar juist vanaf te komen omdat ze te duur zijn. Ik raad eenieder aan die wat in zijn mars heeft zo snel mogelijk naar het buitenland uit te wijken waar nog wel waardering is voor kwaliteit en niveau.

 3. 4

  @2

  Het probleem is dat de regering / parlement constant aangeven dat het onderwijs (ook hoger onderwijs) in Nederland beter moet. Dat Nederland een kenniseconomie moet worden.

  Ik merk echter bar weinig van dit gewauwel in hun daden. Wel het verhogen van collegegeld, het idee om “topopleidingen” veel meer collegegeld te laten betalen. Het aanmoedigen van studenten om een lening te nemen zodat ze in 4 jaar afstuderen (kromme redenatie, aangezien wordt aangenomen dat de tijd die dan niet in werk wordt gestoken aan de studie wordt besteed).

  De vraag die over het algemeen aan het begin van elk sollicitatiegesprek bij een net afgestuurde langskomt is “Wat heb je gedaan naast je studie?” -> met een hogere lening wordt het niet aantrekkelijk om een bestuursjaar te nemen, veel tijd te steken in commissies omdat dat ook tot gevolg kan hebben dat je studievertraging oploopt etc.

  Er moet vanuit de overheid niet alleen worden gekeken naar het diploma, maar ook naar de “extra” zaken (persoonlijke ontwikkeling etc) die je uit je studie kan halen. En met het effectief duurder maken van studeren doe je dat niet.

 4. 5

  Nu ben ik altijd geneigd lichtelijk off-topic te gaan. Maar dit is ook nog wel een leuke. Maria van der Hoeven propageerde dat meer mensen een promotie-onderzoek moesten gaan doen in Nederland. Dit ter bevordering van de kennis-economie. Wat blijkt nu het geval te zijn, er is in Nederland geen markt voor gepromoveerden. Zowel in het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid zitten ze niet te wachten op deze groep hoogopgeleiden. Vanuit de overheid wordt bij hoge functies in allerlei beroepen dan ook niet als eis gesteld dat mensen gepromoveerd moeten zijn. In een land zoals de Verenigde Staten is dit veel gangbaarder. Er wordt dus ook geen markt gecreëerd.

  Verder heeft de Universiteit van Groningen besloten dat AIO’s als beursaal verder moeten. Geen pensioen, geen vakantiegeld geen CAO dus. Dit spaart weer enkele tientallen duizenden euro’s uit en hiermee kan de Universiteit weer meer gepromoveerden afleveren. Dit levert de Universiteit geld op omdat ze per promovendus 70.000 euro krijgen. En er is dus voor deze mensen nauwelijks een plaats in Nederland. Veel vooral goede vertrekken dan ook naar het buitenland. VS, Duitsland, Frankrijk, Scandinavie en Engeland zijn populaire bestemmingen. Dus de investering van de overheid maar ook die van de promovendus gaan grotendeels verloren.

  ook in de wetenschap zelf zijn nauwelijks vaste posities. Deze zijn zelfs minder geworden door bezuinigingen. Aan een Universiteit is het grootste deel van het vaste personeel niet wetenschapelijk of hebben tijdelijke contracten. Slechts een fractie van mensen die doorgaan in de wetenschap kan in Nederland uiteindelijk een vaste positie veroveren. Het gros moet dus een andere carrière beginnen (heel lastig als je wat ouder bent) of uitwijken naar het buitenland.

  Een en ander kun je lezen in het vakbondsblad van de Vakbond voor Wetenschappers : vawovisie

 5. 6

  @4 “Het probleem is dat de regering / parlement constant aangeven dat het onderwijs (ook hoger onderwijs) in Nederland beter moet. Dat Nederland een kenniseconomie moet worden.”

  Sluit dat elkaar uit dan?

  “Er moet vanuit de overheid niet alleen worden gekeken naar het diploma, maar ook naar de “extra” zaken (persoonlijke ontwikkeling etc) die je uit je studie kan halen. En met het effectief duurder maken van studeren doe je dat niet.”

  De vraag is natuurlijk of je dat dan als overheid moet subsidieren. Universiteiten maken vaak al geld vrij om studenten die zaken ondernemen te compenseren en het is toch ook een investering in je eigen ontwikkeling? Ik heb iig een redelijke schuld, maar ik zou het zo weer doen. Bovendien is de rente die de ibg vraagt niet bepaald commercieel of zo. En de rente die banken vragen, gaat ook weer omhoog.

  Ik vind het wel OK dat men geld wil stoppen in het onderwijs en niet in wat daarnaast gebeurt. Ik ben niet voor Amerikaanse toestanden, maar het is toch raar dat je een peperdure opleiding kunt genieten zonder maar ook enige verantwoordelijkheid te hebben om iets met die opleiding te doen. Een (beetje) studieschuld kan een goede stimulans daartoe zijn.

 6. 7

  @prometeus

  Nog veel belangrijker is het vervolg na de studie. Wat vaak gebeurt is dat mensen na een opleiding aan hun lot over gelaten worden. Er is weinig visie wat betreft carriere trajecten. Er is een houding van, ze zijn toch hoog opgeleid dus ze komen vast goed terecht en ze komen er zelf wel uit.