Quote van de Dag: Plasterk en managers

“Minister Plasterk reageert vanuit zijn onderbuik als hij over onderwijs de uitspraak ?weg met de managers? doet. Je zou verwachten dat hij als wetenschapper meer vanuit feiten, en minder vanuit emotie zijn conclusies zou trekken. (…)

Het simplistisch generaliseren en onnodig zwartmaken van personen is exemplarisch voor de respectloze scheldcultuur waarin sommigen in het voortgezet onderwijs meningsverschillen menen te moeten oplossen. Deze cultuur stamt uit de tijd waarin leraren het nog voor het zeggen hadden en waarin in de grote lerarenvergadering over het beleid van de rector werd gestemd.”

Hartger Wassink, adviseur onderwijsontwikkeling, weigert nog langer aan te zien dat de manager de nieuwe paria van de samenleving aan het worden is.

Managers. Zijn ze ergens voor nodig, of moeten ze -net als sigaretten en porno– van het schoolplein worden geweerd?

 1. 1

  Ergens voor nodig ja….. in de jaren 60 was er op de HBS waar ik op zat 1 directeur en geen enkele manager. En die directeur gaf ook nog geschiedenisles in de onderbouw, aan alle 4 de eerste klassen die er toen waren. Denk daar maar eens over na. En er mocht niet gerookt worden op het schoolplein….. 1962. En dan nog volhouden dat het onderwijs niet verziekt is?

 2. 2

  @Adriaan, maar met de tijden zijn ook de eisen aan onderwijs, docenten en de bedrijfsvoering van scholen veranderd. Het wijzen op hoe vroeger alles beter was vind ik nooit een heel erg valide argument, nostalgie is van alle tijden, maar dat wil nog niet zeggen dat alles per definitie slechter is geworden.

  Ik denk dat het niet zozeer gaat om het aantal managers, alswel de functie die ze (menen te) hebben. Toen er schaalvergroting intrad in het onderwijs, kon de rector niet meer alle klassen geschiedenisonderwijs geven, omdat de school gerund moest worden.

  Later, met grote onderwijsvernieuwingen hebben de docenten te weinig de leidende rol naar zich toegetrokken om het onderwijsgebouw vorm te geven. Dat is daarna min of meer top-down geregeld, waardoor op zijn minst een indruk ontstaat van een dominante managementstructuur, waar die er niet per definitie hoeft te zijn.

 3. 4

  Je vraagt je soms af of de zaken (goed/slecht) verlopen DANKZIJ of ONDANKS al dat gemanage. Ik krijg wel s het idee dat er hier veeel gebakken lucht is.

 4. 6

  Naar mijn mening is, sinds het top-down besturen is veranderd, er nooit geen goed alternatief voor die bestuursvorm gevonden. Wel heeft het fenomeen “manager” zich als een epidemie verspreidt over organisaties en bedrijven. Niet alleen de directeur is een manager geworden, ook menig onderknuppel is tot manager verheven.
  Wie kent niet de voorbeelden waar de afdelingschef eerst tot coördinator werd benoemd om vervolgens meewerkend teamleider te worden en nu dan afdelingsmanager mag heten.
  Plasterk moet wel een beetje oppassen wat-zegt, want voor een deel hebben we de managers te danken aan het feit dat de samenleving geen solistische directeuren meer wilde. En het huidige kabinet is zelf, naar eigen zeggen, niet van plan de sturende kapitein op het schp der staat te worden, maar gaat de boel een beetje “managen”.
  Volgens mij hebben we geen managers nodig, die met cijfers en poppetjes schuiven en dat dan weer helemaal omgooien als het niet blijkt te werken. Zet op elke leidinggevende functie niet één, maar minstens twee creatievelingen, die zich vooral verdiepen in processen. Met als doel oplossingen te vinden voor het menselijk tekort en dan kunnen uitleggen hoe we daarmee om kunnen gaan in organisaties en bedrijven.

 5. 7

  @Peter: precies, die solistische directeuren zorgden er namelijk ook voor dat er op elke school net iets anders onderwezen werd. De samenleving wilde dat op elke school hetzelfde onderwezen werd, waardoor er al gauw gepraat werd in termen van (kern)competenties, einddoelen en speerpunten. Dat wordt natuurlijk niet door de scholen zelf gelijkgetrokken, dus deed de overheid dat, waarna er verschillende coördinatoren naar de scholen kwamen.

  Ik heb wel het idee dat, als er eenmaal een managementlaag is, die zich op een vrij autonome manier in een organisatie beweegt, zonder nog veel binding te hebben met het primaire proces.

 6. 8

  Het ligt eraan wat voor school het is. Een kleine school kan wat mij betreft nog best zonder managers. Met schaal wordt ook ook het managen belangrijker.

 7. 9

  @8: Natuurlijk. Op mijn school liepen volgens mij helemaal geen managers rond. De rector gaf ook Frans, een wiskundedocent maakte de roosters. Maar er is altijd een overkoepelende gemeentelijke organisatie waar elke openbare school weer bij aangesloten is.

 8. 10

  @1:
  Ja ja vroeger.. was het blijkbaar niet goed genoeg.

  Plasterk heeft n beetje boter op zijn hoofd lijkt me. Die managers kunnen pas weg als hij de benauwende sturing en verplichtingen vanuit den haag/ zoetermeer significant verminderd. En inderdaad een beter sturingsmodel introduceert of beter: laat ontstaan vanuit de beroepsgroep. Maar die beroepsgroep heeft tot op heden niet laten zien dat het simpel anders kan zonder teveel af te wijken van hetgeen de samenleving wil: algemene vorming en startkwalificatie (correct me if i’m wrong)

  Tot die tijd zijn managers nodig, al was het alleen maar om iemand de schuld te geven van wat de politiek/samenleving vroeg, en de leraren niet direct kon waarmaken.

  Alle woordjes (manager, teamleider, directeur) zijn voor een groot deel gebakken lucht.

  Er gaat in totaal te weinig geld naar het onderwijs
  En wat er wel naar toe gaat komt te vaak op de verkeerde plekken terecht.

 9. 11

  Volgens mij heb je managers nodig door de ziekelijke schaalvergroting die is toegepast. Basisscholen zijn blij als er 700 of 1000 leerlingen opzitten. Ja dan moet dat klubje gemanaged worden, maar wat is er mis met kleinschalige scholen. Door goed gebruik van ict-middelen is schaalvergroting in het onderwijs helemaal niet nodig.

  @7
  In de tijd van de HBS was er gewoon een standaard waar aan moest worden voldaan. De samenleving heeft geprotesteerd tegen de veranderingen in het onderwijs. De samenleving wilde helemaal geen veranderingen. Het ministerie van onderwijs wilde wijzigingen om zijn centrale grip erop te verstevigen. Zo werd onderwijs van de private sector steeds meer in het publieke domein getrokken, waarbij inmiddels de meest onzinnige dingen aan leerlingen onderwezen moeten worden, maar de belangrijkste zaken vergeten worden.

  In het huidige systeem sluit het onderwijs helemaal niet aan bij het vervolg onderwijs, en de afbraak gaat maar door. Nu het niet goed blijkt te zijn, bijvoorbeeld vmbo, komt men tot de conclusie dat het geen slim idee was die grote scholen, maar ondertussen zijn er hele jaargangen leerlingen die de dupe zijn.

  Vroeger was niet alles beter, maar vroeger hoefde VWO leerlingen geen tussenjaar wiskunde te volgen om aansluiting te hebben bij de universiteit. Het niveau is door de jaren heen aardig gekelderd. Er wordt te veel gemanaged en veel te weinig les gegeven. En wat moet er nu gemanaged worden? Rooster opstellen, leraren en ruimtes verdelen etc?

  Ben geen echte fan van Plasterk, maar zijn mening over het onderwijs kan ik best waarderen, en als ik hem was zou ik eerst al die adviseurs onderwijsontwikkeling eruit gooien.