1. 1

    Ze is nu “bevorderd tot de heerlijkheid”. Zal wel haar laatste promotie zijn :-/

    “Ik ben in dienst van God om mensen te dienen. Niet mij, maar Hem komt alle eer toe.”

    Een mooie en treurige zin tegelijkertijd. Treurig omdat ze blijkbaar iemand anders nodig had om het goede in zichzelf te vinden.

    Maar verder alle lof voor haar leven. Als God bestaat heeft ze zeker een plaatsje op de eretribune van het hiernamaals veroverd…

  2. 2

    @1
    Ben je treurig omdat niet iedereen valt voor het atheïstisch geloof? Waarom is het slecht om de bron van leven eer te bewijzen. De ene noemt het God en de ander een oersoep van toeval.

  3. 3

    Jezus! Lees nou eens, JeCuS. Ik zeg alleen dat ik het jammer vindt dat ze dat wat ze heeft gedaan zoekt in een ander in plaats van in haarzelf. Ik zeg helemaal niet dat ze daarvoor haar geloof had moeten opgeven! Daarbij, ik bén geen atheïst. En dan nog, atheïsme is alles behalve een geloof.

    Ik ken geen atheïst die de oersoep aanbidt.

  4. 4

    “atheïstisch geloof”

    –> zie: contradictio in terminis

    En daar kun je inderdaad uit afleiden dat ik de oersoep van toeval niet aanbid.

  5. 5

    Iemand die ‘de bron van leven’ een ‘oersoep van toeval’ noemt zal wel een gristen zijn. Normale mensen gebruiken dit soort uitdrukkingen niet.

  6. 7

    @3
    Ik heb zes keer je zin gelezen, maar begrijp je toch niet helemaal. Waarom vind je het jammer dat ze de eer voor haar werk opdraagt aan de bron van het leven. Ik begrijp dan dat je het vreemd vindt dat ze niet zelf de eer voor haar zelf opeist, zodat mensen tegen haar op kijken. Maar dat is juist haar hele leven geweest, niet zij, maar waar zij voor stond was belangrijk voor haar en de reden waarom ze het deed. Maar misschien begrijp ik je verkeerd.

    En waarom is atheïsme geen geloof? Het afwijzen van een Godspersoon en je geloof stellen in de kracht van het eigen ik, de wetenschap en het toeval is voor mij zeker ook een geloof. Anders dan vele godsdiensten, maar toch

    @5
    Maak je niet ongerust, ik ben niet normaal.

  7. 8

    atheisme zegt maar 1 ding namelijk dat je niet gelooft in een 1 of meerdere goden. Als zodanig kan je dus niet zeggen dat atheisme een geloof is.

    De meeste atheisten zijn rationalisten wat juist zegt dat men per definitie niet gelovig is. Men denkt zelf na i.p.v. zaken direct over te nemen, te geloven.

  8. 9

    Indien de meeste atheïsten rationalisten zijn dan geloven ze dus in de rede. Een naïef, 19e-eeuws geloof, een misvatting van wat het menselijke verstand is. Mensen die zich erop laten voorstaan zelf na te denken houden vooral zichzelf voor de gek. Ik wil daar echter niet al te denigrerend over doen. Iedereen heeft zo zijn eigen manier om aan dit leven betekenis en zin te geven.

  9. 10

    Ik vind het in het algemeen treurig als je je innerlijke kracht, die je van jezelf uit hebt, niet zo ziet.

    Geloven is prima, soms, maar het zou veel mensen die diepgelovig zijn vast wat meer zelfvertrouwen geven als ze niet geestelijk afhankelijk waren van (en zich verschuilen kunnen achter) een god.

  10. 11

    “Mensen die zich erop laten voorstaan zelf na te denken houden vooral zichzelf voor de gek.”

    Wat is dat voor een onzin. Ik denk na en redeneer voor mezelf. Wat ik DOE, dat is iets anders en gehoorzaamd aan de wetten van de natuur.

    Als ik in mijn hoofd een rekensom maak dan hoef ik toch ook niet te concluderen dat de uitkomst door hormonen en evolutie wordt bepaald?

  11. 12

    Ja, rekensommen maken is niet zo moeilijk. Desondanks weten we ook hier natuurlijk niet zeker of ons verstand ons niet bedriegt. Ik geloof zelf van niet, maar heb daar geen sluitende reden voor. Overigens waren middeleeuwse theologen (niet allemaal) ook bijzonder gehecht aan de ratio als middel om de werkelijkheid te kennen, juist omdat het verstand door God gegeven zou zijn. Zo zie je maar, hoe raar de dingen kunnen lopen.

    Waar het hier om gaat zijn natuurlijk morele vraagstukken. Ik zou zelf geen enkel rationeel argument kunnen bedenken waarom ik niet iemand neer zou knuppelen en van z’n geld beroven. Ik doe het niet, maar ik weet niet waarom. Zelfs bij de meest basale morele kwesties laat ons verstand ons al in de steek.

  12. 13

    @10
    Of die innerlijke kracht ook geheel van jouzelf komt is natuurlijk de kern van het hele vraagstuk. Is die innerlijke kracht geproduceerd door jou eigen lichaam of heeft het een andere bron en staat dat in meer of mindere mate in verbinding met iets anders.

    Ik heb moeite om aan te nemen dat je innerlijke kracht slechts voortkomt uit je eigen lichaam, maar je bent vrij om het tegendeel te geloven.

  13. 15

    Het voorbeeld staat in mijn bericht: mag je ander, om wat voor reden dan ook, doodmaken? Ik ken geen rationeel argument dat hier een antwoord op geeft.