1. 1

  Het is heel begrijpelijk, dat je anoniem wil blijven als je zulke domme uitspraken doet. Het doel van parlementen is om wetgeving te maken, of door regeringen gemaakte wetgeving goed of af te keuren, en om te controleren of regeringen hun werk goed doen, niet om een band tussen het volk en het land (of de EU) te smeden.

 2. 4

  @2: Hoezo? Er zijn zo veel vormen van democratie, dat die opmerking op zich heel weinig zegt over waar je op doelt.

  Parlementariërs worden door ons gekozen en worden geacht ons te vertegenwoordigen. Imho moet de uitvoerende macht, i.e. de regering, zorgen voor de uitleg van het door hen uitgevoerde beleid. Als het parlement dat naar ons uit moet leggen, zijn zij de vertegenwoordigers van de regering, i.p.v. onze gekozen vertegenwoordigers.

 3. 6

  @4 De essentie van democratie is dat het volk zich vertegenwoordigd voelt door de mensen die voor hen wetten maken.

  Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb meer het gevoel dat mijn belangen in Brussel behartigd worden door de Nederlandse regering dan door het EP. En dan ben ik nog een overtuigd Europeaan.

 4. 7

  @6: dat heeft vooral te maken met de onmacht van het EP, waardoor nationale regeringen en nationale belangen veel meer invloed bij de EC hebben dan het EP. Het EP kan de normale taken van een normaal parlement maar in beperkte mate uitvoeren. Dat los je niet op door hen dan maar een andere taak toe te bedelen door hen als boodschappenjongen van de EC aan te spreken.

  De essentie van democratie is dat het volk zich vertegenwoordigd voelt door de mensen die voor hen wetten maken

  Wat is democratie? Wie is het volk?
  Ik vermoed dat je onder democratie een parlementaire vertegenwoordigende democratie bedoeld, met algemeen stemrecht en waar de trias politica enigszins consistent door is gevoerd. De democratie, zoals die bij ons min of meer bekend is dus, en niet een Chinese, een oude of nieuwe Russische, een Atheense, of een anarchistische democratie.
  En dat nooit het hele volk zich altijd en eeuwig vertegenwoordigd kan voelen, lijkt me zo´n open deur, dat ik dat hopelijk aan niemand uit hoef te leggen.
  Bovendien zitten onze vertegenwoordigers in Brussel er niet om jouw, of beter gezegd alleen jouw belangen te vertegenwoordigen, maar om daar de belangen van alle Europese burgers te vertegenwoordigen, wat gezien hun niet beslissende stem over beslissingen van de EC geen sinecure is.

 5. 8

  @6: Ik heb meer vertrouwen op Bas Eickhout op wie ik gestemd heb, dan op Balkenende om ideeën waar ik me in kan vinden uit te dragen in Europa.

  Uiteindelijk is het een kip en het ei verhaal: zolang de nationale regeringen meer macht hebben dan het EP, blijft het EP in de schaduw staan en dus weinig binding met de EU-burgers hebben, wat er toe leidt dat er vragen rijzen over de legitimiteit, waardoor de macht beperkt blijft, etc.

 6. 9

  Ik sluit me bij Pedro aan. Mijn belangen worden over het algemeen beter behandeld door het EP dan door de Nederlandse regering. Dit komt doordat de Nederlandse regering behoorlijk rechts is (zeker de vorige), als er een linkse regering komt dan veranderd dit. Voor het EP geldt hetzelfde.

  Ik zou het zelfs sterker willen stellen: de kans bestaat dat mijn belangen in Nederland beter behartigt worden door het EP dan door het Nederlands parlement/regering.

  Het gebrek aan binding is niet de schuld van het EP, maar een structureel probleem waar de EU mee kampt. Daar zijn veel oorzaken voor, en de schuldvraag is dan ook verspreid over alles en iedereen, een klein stukje daarvan ligt bij het EP zelf.

 7. 10

  @7: De “nieuwe Russische” democratie bestaat niet. Rusland is geen democratie (het oude China bij mijn weten ook niet trouwens). je maakt een beetje de fout die je impliciet Christian verwijt, door parlement gelijk te stellen aan democratie.

  Er zijn natuurlijk democratische vormen die geen parlement behoeven, maar in een representatieve democratie (toch in ieder geval in de modellen die we in het hier en nu hanteren) geldt wel degelijk dat het parlement de connectie tussen het land en de inwoners daarvan vormt. Dat het EP deze band niet vormt tussen EU en EU-inwoners zegt meteen iets over het democratische gehalte van de EU (dat dus geen representatieve democratie is).

 8. 11

  @Bismarck:
  Jij behandelt het democratisch tekort van de EU als een absoluut probleem, maar dat is het niet. Ook het Nederlandse (benoemingen bestuurders), Franse (macht president) en Amerikaanse (winner takes all) systeem hebben democratische tekorten. Het is lastig daar een oordeel over uit te spreken, door de grote verschillen.

  Het gebrek aan binding is bovendien een structureel probleem met vele oorzaken. Een van de vele oorzaken ben jij. Je kan er namelijk ook voor kiezen dat je je heel erg verbonden voelt met het EP en dat uitdragen naar anderen. Als dat heel veel anderen worden kan je meer aandacht genereren voor het EP, wat de positie van het EP ook weer versterkt tegenover de regeringsleiders, hogere opkomst bij verkiezingen, meer media aandacht, etc.

 9. 12

  @11: Speel anders even lekker op de man!

  Je zult mij niet horen verkondigen dat een (semi)presidentiële republiek een representatieve democratie is, maar dat is geen reden om het democratisch gebrek van de EU te relativeren/legitimeren. We kunnen er niet omheen dat de EU een overheid is (geworden) en dat die overheid een gebrek aan democratie kent, geen representatieve democratie is. Dat ís een absoluut probleem. Toch in ieder geval voor iedereen die graag wel een democratische overheid heeft.

 10. 13

  @Bismarck:
  Op de man spelen is in dit geval denk ik illustratief. Beetje een hyperbool, maar het punt is hopelijk wel duidelijk?

  Het democratisch tekort in andere systemen (inclusief het onze) is alle reden om het democratisch gebrek in de EU te relativeren! (legitimeren doe ik niet, en is niet de bedoeling). Het democratisch tekort is namelijk in twee richtingen relatief: andere systemen zijn ook niet perfect (het EU systeem is daarin niet uniek, maar de andere systemen krijgen niet in dezelfde mate kritiek), en er is wel degelijk (een mate van) representatieve democratie aanwezig in de EU. Het is absoluut geen dictatuur. Er kan gestemd worden op een parlement dat macht heeft. Die macht wordt gedeeld met democratisch gekozen regeringsleiders.

  Oftewel: dat er een probleem is wil niet zeggen dat het EP dus helemaal niet functioneert. Zoals ik al zei worden mijn belangen vaak beter behartigt in de EU dan in Nederland.

 11. 14

  Het moge duidelijk zijn dat niemand weet wat demokratie (precies) is. Voor het gewone volk is het helemaal een drama. Misschien moet je wel professor zijn in deze materie om er iets van te snappen.

  Feit is wel dat de EU nog niet zoveel macht heeft. Iets wat onze regering wel wil schenken. Maar mondjesmaat en zoals het hun uitkomt. Het nadeel van demokratie zou kunnen zijn dat de grote landen over ons heen walsen.
  Ik heb juist het idee dat die landen er een groot zooitje van maken en alleen beslissingen (laten) nemen die in hun eigen voordeel zijn.

  In dit geval is het voor mij het kat-hond verhaal. Waardoor ik gebeten wordt.
  Misschien hadden achteraf de Romeinen beter hier kunnen blijven.
  Of de Duitsers.
  Was het dan misschien wat duidelijker geweest ?

  In Amerika hangt alles ook als los zand aan elkaar. Hoeveel staten hebben ze daar nou ? 52 ?
  En hoelang spelen die al samen met maar 1 president ?

  Politiek is niet de oplossing.
  Heeft nog nooit vrede gebracht.
  Laat staan rust.
  30 jaar geleden dacht ik (ook) nog dat de EU het beste voor ons was.
  Inmiddels weet ik al lang beter.
  Deze gaat ons niet redden, maar juist tegenwerken.
  Tenslotte hebben de Duitsers de 2de wereld oorlog gewonnen zonder ook nog maar 1 schot te lossen.
  Zij zwaaien de skepter door Europa.
  Op een zogenaamd demokratische manier.
  Andere grote landen mogen misschien dan wel mee doen.
  Dat ene Baroso al in het verhaal voorkomt zegt toch ook wel genoeg.
  Nederland is op alle fronten afwezig.
  Pfff. Neelie ? Dat die daar in zit heb ik nooit begrepen.
  Maakt ook niet uit.
  Ik bemoei me er ook verder niet meer mee. Het zou m’n hele dag verpesten.

 12. 15

  De Europese Unie heeft helemaal niets (meer) met democratie van doen. Zowel de commissie als het parlement is een belangenbehartiger van de grote ondernemingen en zichzelf. Niets meer, niets minder.