Quote du Jour | Frits Bolkestein de sociaaldemocraat

Quote du Jour

De plannen van de klimaattafels zijn vooral voor de laagste inkomensgroepen een schok. Immers, energie is een basisbehoefte. Als die duurder wordt, treft dat de lagere inkomensgroepen onevenredig meer dan degenen die het breder hebben. Het netto resultaat werkt dus denivellerend.
[…]
Verschillende onafhankelijke deskundigen hebben berekend dat het hypothetische want op basis van klimaatmodellen, die tot dusver onbetrouwbaar zijn gebleken afkoelingseffect van de Nederlandse klimaatinspanning op mondiale schaal aan het eind van deze eeuw zó klein zou zijn dat het niet meetbaar is.

Nee, hier is geen sociaaldemocratische klimaatscepticus aan het woord, maar een liberaal van de VVD. In de Volkskrant van 14 januari constateert Frits Bolkestein dat de kosten van het klimaatakkoord onevenredig zwaar op mensen met een laag inkomen drukken. Bovendien is het effect ervan ook nog eens heel gering. Hij pleit daarom voor uitstel ervan.

Niet alleen is het vreemd dat een liberaal zich zorgen maakt over denivellering – dat geeft hij zelf overigens ook toe – maar het argument klopt niet. Dat de kosten van het klimaatakkoord hoog zouden zijn was te voorzien [*]. Dit is echter geen project waar je van kan afzien omdat het te duur is, zoals bijvoorbeeld JSF-straaljagers of Lelystad Airport. Het probleem met het klimaat is dat het verandert, of we het willen of niet. Uitstel (of afstel) van noodzakelijke maatregelen verandert daar niets aan. Erger nog: uitstel kan weleens veel duurder zijn, niet alleen financieel. Vermoedelijk is niemand bereid om de volksverhuizing die het gevolg is van klimaatverandering op te vangen. En omdat Nederland onder de zeespiegel ligt, zullen we mogelijk zelf deel uit maken van die migratie – vergeet dat opvangen maar.

Dit zijn kosten waar Bolkestein dan ook geen rekening mee houdt want hij is klimaatscepticus: de klimaatmodellen zijn volgens hem onbetrouwbaar. Hoe hij tot die conclusie komt is onduidelijk, maar het heeft geen wetenschappelijk basis en is onwaar. Bovendien hoeven we om modellen te toetsen niet te wachten of het klimaat verandert zoals de modellen voorspellen want we kunnen klimaat modellen ook aan het verleden toetsen. Dit heet hindcasting.

Dan is er nog Bolkesteins zorg voor arme mensen. Zeker, dat is een terechte zorg, maar uitstel van de energietransitie is, zoals klimaatwetenschappers betogen, géén oplossing. Juist de armen krijgen het meest te lijden van klimaatverandering. Het is een wonderlijk schouwspel dat liberalen, die tijdens crises zonder enige gewetenswroeging hard snoeien in sociale voorzieningen, nu opeens wel rekening houden met diezelfde arme burgers.

De enige juiste en rationele conclusie die Bolkestein zou moeten trekken is dat de maatregelen die men nu wil nemen nog lang niet genoeg zijn. Uitstel is geen optie. Echte sociaaldemocraten zorgen er dan voor dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Nee, Frits Bolkestein niet plotseling bekeerd tot de sociaaldemocratie, het argument komt nu gewoon even goed uit.

[*] Bedenk echter: waar kosten worden gemaakt, wordt geld verdiend. Wat is er gebeurd met de beroemde Nederlandse koopmansgeest? Elke euro die wordt uitgegeven, is omzet voor de handel of industrie. De klimaattransitie kost niet alleen banen, het schept ook heel veel banen, waarschijnlijk meer dan er verdwijnen.

 1. 3

  Kosten van eerste levensbehoeften worden toch meegenomen in berekening armoedegrens e.d., en daarmee bijstand, minimumloon e.d.? Werkt het niet zo voor minima als bij een stijgende zorgverzekering die wordt gecompenseerd met een stijgende zorgtoeslag?

  Waar ik vooral moe van wordt als ik de telegraaf lees is de talking point dat het kleine aandeel van Nederland onmeetbaar is en daarmee niks hoeft te worden gedaan. Er zijn 195 landen in de wereld, zelfs al zouden ze allemaal evenveel bijdragen aan CO2 blijft het per definitie gerommel achter de komma.

  Van de schaamteloze dystopische toekomstvisies krijg ik ook een baard, de redactie bestaat uit Trumpjes blijkbaar, want Rutte gaat het verbieden om meer dan 2 gehaktballen per week te eten en komt persoonlijk de gaskraan dichtdraaien.

 2. 4

  Kosten van eerste levensbehoeften worden toch meegenomen in berekening armoedegrens e.d., en daarmee bijstand, minimumloon e.d.?

  Veel arbeidsinkomen houdt zich niet aan de armoedegrenzen van het Nibud. Denk aan de ZZP’ers die je post bezorgen.

 3. 7

  “En omdat Nederland onder de zeespiegel ligt, zullen we mogelijk zelf deel uit maken van die migratie – vergeet dat opvangen maar.” Niemand migreert omdat het 0.0003 procent warmer word in zijn woongebied, alleen diegene die over uitzonderlijk gevoelige meetapparatuur beschikt kan dat uberhaupt meten. En voor die miljarden die de energietransitie kost kan hel veel aan ontwikkelingswerk en grensbewaking gedaan worden.

  Echte sociaaldemocraten bestaan niet meer, dat is een rijke elite geworden die geen zak meer geeft om de gewone man. Na Joop den Uyl heben ze de gewone man keihard laten vallen en zijn SP en PVV daar voor in de plaats gekomen. De lasten leggen ze ook gewoon bij de zwakste schouders, maar dan via een geniepige omweg. door gewoon alles wat hij nodig heeft duurder te maken en zijn kans op een baan te verkleinen. Voor de gewone man zijn is de sociaal democratie niet meer te betalen, misschien met uitzondering van de SP, die is verassend stil in dit debat.

  De rekening van de energietransitie is zo gigantisch hoog dat je die niet bij 1 kleine groep kan neerleggen, de simplistische cliché oplossing van links, iedereen zal er krom voor moeten liggen. De enige oplossing is die van Bolkestein om de ambities naar een realistisch niveau bij te stellen.

 4. 10

  @7: Nee, niemand migreert omdat het 0.0003 graden warmer wordt, maar wel omdat 2 of meer graden warmer wordt.

  Echte sociaaldemocraten bestaan nog, maar het heeft een slechte naam gekregen doordat sociaaldemocraten na Den Uyl een verkeerde kant op zijn gegaan. Niet omdat ze ‘geen zak gaven om de gewone man’ – dat deden ze wel – maar omdat ze dachten dat ze een compromis moesten sluiten met mensen die werkelijk ‘geen zak geven om de gewone man’, en dat is, zo weten we nu, een fatale vergissing geweest.

  SP en PVV zijn niet het zelfde. De PVV belooft op te komen voor de gewone man, maar als het er op aan komt laat ook Wilders het af weten. Vergeet niet dat hij een leerling is van Frits Bolkestein. De SP is inderdaad de laatste echt socialistische of sociaaldemocratische partij in die zin dat zij het kapitalisme aan banden wil leggen.

  De SP heeft een duidelijk standpunt over het klimaat: in 2050 moeten we een CO2 neutrale samenleving hebben.. Wilders ontkent daarentegen helemaal het nut van enige aanpassing. Hij gelooft in, en hij verspreid de leugens van de industrie die geen zin heeft in verandering omdat ze dan dan geen geld meer kunnen verdienen aan hun fossiele melkkoe (een oliekoe dus eigenlijk).

  Het voorstel van Bolkestein is juist niet realistisch zoals ik hier betoog want klimaatverandering gaat gewoon door. Het is alsof je een kankerpatiënt vertelt dat zij de behandeling maar beter even kan uitstellen want het is zo’n vervelende behandeling met cytostatica. De kanker groeit echter gewoon door. Met andere woorden: Bolkestein is de kwakzalver die de patiënt vertelt wat zij wil horen.

 5. 14

  Los van het argument ‘de persoonlijkheid van de boodschapper staat me niet aan’ (wat ik altijd een raar argument vind) – links wordt hier toch weer in een hoekje geverfd, en ze weigert het maar te adresseren: er is een enorm spanningsveld tussen energie-transitie en zeggen dat je opkomt voor arme mensen. Gele hesjes zijn er niet voor niets.

 6. 16

  @14

  er is een enorm spanningsveld tussen energie-transitie en zeggen dat je opkomt voor arme mensen.

  Tot op zekere hoogte klopt dat. Alleen is dat voor “links” blijkbaar nog geen aanleiding om daarom maar de klimaatwetenschap of het belang van de energie-transitie te gaan ontkennen. Dat pleit voor ze. Ze maken de zaken niet simpeler dan ze zijn.

 7. 19

  @14: “Los van het argument ‘de persoonlijkheid van de boodschapper staat me niet aan’ ”

  Dat is niet mijn argument. Ik laat duidelijk zien waarom de ik de zorg voor de armen van hem niet hypocriet vind. Zie ook @17

  “ze weigert het maar te adresseren” – vertel, hoezo? Links pleit al sinds haar ontstaan, tijdens de Franse Revolutie voor een eerlijke maatschappij. Heb je dat gemist? Geheel terzijde: rechts regeert in vrijwel heel Europa al decennia lang. En als je neoliberaal links niet als links beschouwd, kun je stellen dat rechts al sinds de jaren 80 regeert.

  “er is een enorm spanningsveld” – er is altijd een spanningsveld tussen wat mensen willen en wat moet gebeuren. De spanning is zo groot door de steeds groter wordende ongelijkheid, die het onmogelijk maakt om de noodzakelijke maatregelen uit te voeren. Dat de maatregelen noodzakelijk zijn, staat echt wel vast.

 8. 21

  @19: “eerlijke wereld sinds de Franse Revolutie blablabla” wat een ronkende zelffelicitaties weer. krijg je daar geen lamme arm van al die schouderklopjes voor jezelf?

  @20: ik bedoel dat het spanningsveld tussen klimaatmaatregelen en opkomen voor arme mensen verdwijnt als je redeneert dat “de rijken” of “het grootkapitaal” de klimaatverandering veroorzaken. het is voor links twee vliegen in een klap: en een beter milieu en de conservatieve burgerij economisch een kopje kleiner maken.

 9. 22

  @19:”Links pleit al sinds haar ontstaan, tijdens de Franse Revolutie voor een eerlijke maatschappij. ”

  Ooit van de Wet le Chapelier gehoord. Dat heel links tijdens de Franse revolutie voor een eerlijke maatschappij was geweest zoals de SP die ziet, is een misverstand.

 10. 26

  @19:

  En als je neoliberaal links niet als links beschouwd, kun je stellen dat rechts al sinds de jaren 80 regeert.

  Ik zag ooit een advertentie aan de muur van de Wageningse universiteit hangen: ‘Gezocht Sysadmin. Moet wel links zijn. Dus geen PvdA’. Ik moet nog altijd gniffelen over zo veel losgezongenheid.

  Overigens moet ‘beschouwt’ in deze met een ‘t’.

 11. 27

  @19:

  er is altijd een spanningsveld tussen wat mensen willen en wat moet gebeuren.

  Ja duh.

  De spanning is zo groot door de steeds groter wordende ongelijkheid, die het onmogelijk maakt om de noodzakelijke maatregelen uit te voeren.

  Nee, de maatregelen zouden een hap nemen uit de collectieve welvaart die, hoe die ook verdeeld is, iedereen zou treffen.

 12. 28

  @26: Ja die anekdote heb je wel eens eerder gedeeld. Niet dat ie erg verhelderend is. Tenzij “ooit” ruim voor 1990 was, klopt ie gewoon, de PvdA is al heel lang alleen in naam nog links.

  @27: “de maatregelen zouden een hap nemen uit de collectieve welvaart die, hoe die ook verdeeld is, iedereen zou treffen.”
  Niets doen daarentegen, gaat vooral de onderkant raken. En dan hebben we het niet over slechts een hap uit de welvaart.

 13. 29

  @26:

  ‘k Zag twee beren broodjes smeren
  o het was een wonder!
  ’t Was een wonder boven wonder
  dat die beren smeren konden.
  Hi hi hi, ha ha ha
  ‘k stond erbij en ik keek ernaar.

  @27: hoezo nee? Maakt het volgens jou niet uit dan hoe de collectieve welvaart verdeeld is? Bij grote ongelijkheid treft het niet iedereen even hard.