Politiek Kwartier | Risico verplicht

Foto: copyright ok. Gecheckt 09-02-2022
Serie: ,

COLUMN - Bij het afschaffen van het verplichte eigen risico in de zorg is niet alleen de gezondheid, maar ook onze portemonnee gebaat.

Voor volgend jaar staat weer een verhoging van het verplichte eigen risico in de zorg op de rol. De gedachte is dat als dit eigen risico maar flink hoog is, mensen vanzelf minder snel gebruik maken van gezondheidszorg. En dan zijn we uiteindelijk goedkoper uit.

De rijksoverheid is dan ook enthousiast over het verplichte eigen risico: uit onderzoek zou blijken dat van alle mensen ‘slechts’ 4% ongewenst van zorg afziet! En slechts de helft zou dit doen uit angst voor hoge kosten.

Maar… is het aanvaardbaar dat jaarlijks 2% van de bevolking door financiële overwegingen te weinig zorg krijgt? Daarbij wordt in de publicatie raar gegoocheld met cijfers. In het onderzoek zag 9% van de mensen van zorg af terwijl helemaal niet duidelijk is of dit ongewenst was. En wat is ongewenst? Kunnen mensen dit zelf wel goed beoordelen? Ook op die korte termijn waarop gekeken werd?

Bovendien blijkt dat het verplicht eigen risico met name veel onduidelijkheid oplevert. Twintig procent van de mensen denkt dat de huisarts onder het eigen risico valt en een bezoekje aan die arts dus kosten oplevert (dat is niet waar), en veertig procent denkt met een verwijsbrief van de huisarts ‘gratis’ af zijn (en dat klopt ook niet).

Zo positief vind ik de resultaten van dat onderzoek dus niet.

Ondertussen luiden de huisartsen de noodklok. Zij ervaren dat mensen steeds vaker afzien van noodzakelijke zorg. Zo krijgt preventie in de zorg een kleinere kans, waarmee de uiteindelijke kosten juist stijgen.

Schaf dat verplichte eigen risico toch af.

De doorgedraaide vrijemarktliberaal die denkt dat mensen dan massaal onnodig gebruik gaan maken van de zorg vergeet dat niet de mensen zelf bepalen of zij zorg nodig hebben, maar de huisarts. De arts velt zijn oordeel op basis van zijn medische kennis, niet op basis van financiële overwegingen. Hij is helemaal niet gebaat bij het doorverwijzen naar dure instanties en het voorschrijven van nutteloze medicijnen.

Het bepalen waar die nodige zorg vervolgens zo goedkoop mogelijk ingekocht kan worden is de functie van de zorgverzekeraar. Die heeft dáárvoor weer de kennis en het overzicht. Op dat systeem valt van alles aan te merken, maar het maakt een verplicht eigen risico volstrekt overbodig.

Ook voor Zorgverzekeraars is het Verplicht Eigen Risico nadelig. Het is administratief ingewikkeld en daarmee kostbaar. Bovendien willen zorgverzekeraars omwille van de winst natuurlijk liever wel verzekeren dan niet.

Slechts wie verwacht niet ziek te worden kan uit eigenbelang voor dat verplicht eigen risico zijn. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Uiteindelijk komen we helaas bijna allemaal wel een keer aan de beurt. En vaak sneller dan we beseffen. Van alle mensen die in 2011 voor een vrijwillige verhoging van het eigen risico kozen, betaalde zeker 10% uiteindelijk de volle mep.

Daarmee vind ik zelfs het vrijwillige eigen risico discutabel. Want ook de gezonde premiebetaler is er niet bij gebaat dat ziekten te laat behandeld worden, en de daarbij oplopende kosten.

Het is kortom erg onverstandig de medische kennis van de arts ondergeschikt te maken aan de kortetermijngedachten van onze beurs. Gezondheidszorg moet voor iedereen toegankelijk zijn. Voorkomen is immers beter dan genezen. Niet alleen voor onze gezondheid zelf, maar ook voor onze portemonnee.

Reacties (35)

#1 Jack Random

Gaat niet gebeuren. Want ziek worden is, net als succes, een keuze. En als je geen succes hebt, of ziek bent, is dat je eigen schuld, en daar kun je de hardwerkende Nederlander toch niet voor op laten draaien.

/VVD

 • Volgende discussie
#2 Co Stuifbergen

Als uitstel van behandeling tot overlijden leidt, wordt het (voor de verzekeraars) wel weer goedkoper om behandeling uit te stellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 AndreSomers

Op zich een goed verhaal, maar enige nuanceringen:

Dat een arts niet gebaat zou zijn bij het voorschijven van (zinloze) medicijnen, lijkt me evidente onzin. Steeds vaker zie je dat huisartsenpraktijken opgaan in “gezondheidscentra”, waarin ook een apotheek is opgenomen. Van onafhankelijkheid tussen deze twee is dan geen sprake, en er is zo weldegelijk een belang om voor te schrijven.

Dat 10% van de mensen met een vrijwillig eigen risico alsnog de volle mep moesten betalen kan zijn. Maar laten we voor het gemak even uitgaan dan het ook alleen deze 10% betrof en dat de rest, 90%, geen extra eigen risico hoefde af te tikken. Dan kan het je dus gemiddeld eens in de tien jaar gebeuren dat je inderdaad je eigen risico moet afrekenen. De bespaarde premie is ongeveer 50% van het extra (!) eigen risico. Dat betekent dat je al naar twee jaar aan de goede kant vallen spekkoper bent. Als het gemiddeld 10 jaar duurt voor je “aan de beurt” bent, dan is het een uitstekend idee om een zo hoog mogelijk eigen risico te nemen. Dat levert je een flinke duit op. Je moet dan natuurlijk dat extra eigen risico wel op tafel kunnen leggen wanneer dat wel nodig is: als je wat geld hebt, is het makkelijker geld besparen.

Tenslotte: ook dat bezoekje aan de huisarts kan natuurlijk leiden tot kosten: als die arts je ook iets gaat voorschrijven, dan kan je alsnog de portemonaille pakken: of direct aan de balie als het middel niet of maar gedeeltelijk vergoed wordt, of achteraf als de verzekeraar je eigen risico komt afrekenen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Co Stuifbergen

Als verzekeraars in staat zijn de kosten omlaag te brengen, zouden juist zij moeten kunnen vaststelen of het uitstellen van behandeling tot hogere kosten leidt.
In dat geval moeten ze natuurlijk ook de vrijheid hebben om verzekeringen met een lager eigen risico aan te bieden.

Door een minimaal eigen risico te verplichten, verstoort de overheid de marktwerking.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Co Stuifbergen

Overigens denk ik dat mijn verzekeraar nauwelijks kosten heeft aan het verrekenen van het eigen risico.
Praktisch elke verzekering heeft een eigen risico, en de software kan dit makkelijk verrekenen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Inca

Nog iets wat vaak gemist wordt maar wat een beetje handige rekenaar toch echt verzonnen moet hebben (bij ziekenhuizen en verzekeraars.)

Stel, je hebt 2 behandelingen die qua kostprijs 100 euro kosten, aan materiaal en ruimte en tijd. De prijs die verzekeraars voor die behandelingen vergoeden, wordt afgesproken met de ziekenhuizen. Nou is de aanname dat de verzekeraars als kostendrager belang hebben bij het zo laag mogelijk afspreken van de prijs, en de ziekenhuizen juist zo hoog mogelijk willen, en dat er dus een balans ontstaat.

Behalve… dat het eigen risico maakt dat een deel van die kosten niet bij de verzekeraar komen.

En dus is het voor zowel de verzekeraar als voor het ziekenhuis heel lucratief om voor de ene behandeling (eentje die vooral voorkomt bij chronisch zieken en dus vrijwel altijd door de verzekeraar betaald wordt) aan de ondergrens uit te onderhandelen, maar als goedmakertje mag het ziekenhuis een hele hoge prijs rekenen voor ingrepen die vaak uit het eigen risico komen, omdat ze meestal gedaan worden bij mensen die verder gezond zijn. Denk aan spiraaltjes – ideale doelgroep: jong en vrouw, verder weinig kosten, dus een flinke winstmarge en dat komt uit de portemonnee van de mensen zelf, niet uit de zorgpot van de verzekeraars.

En als die mensen vrijwillig hun eigen risico verhogen wordt dat alleen maar aantrekkelijker.

Diezelfde tactiek zou er zelfs toe kunnen leiden dat er een neiging ontstaan om chronisch zieken onder te behandelen, maar bij incidentele zaken van mensen die verder jong en gezond zijn door te behandelen tot het eigen risico min of meer op is, een extra rontgenfoto ofzo – dit komt immers niet terecht in de geldstatistieken. De DBC’s zouden dit enigzins op moeten vangen maar ik vertrouw het niet. Het lijkt mij een systeem dat uitnodigt om flink te gamen, waarbij de kosten voor de patient in de praktijk hoger worden zonder dat dat in de cijfers zomaar terug te zien is, en dus zonder dat daarop wordt ingegrepen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 rj

“De doorgedraaide vrijemarktliberaal die denkt dat mensen dan massaal onnodig gebruik gaan maken van de zorg vergeet dat niet de mensen zelf bepalen of zij zorg nodig hebben, maar de huisarts. De arts velt zijn oordeel op basis van zijn medische kennis, niet op basis van financiële overwegingen.”

Bravo. Heel goed duidelijk gemaakt dat het verplichte eigen risico (is dat trouwens hetzelfde als de “eigen bijdrage”?) weer zo’n dikke middelvinger van de overheid naar naar de huisarts is. En die gaan al zo gebukt onder de dictaten van de zorgverzekeraars.

En bovendien: waar komt dat verplichte eigen risico het hardste aan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Inca

@7, en voor extra added fun… mensen met een bijstandsuitkering of levend van het minimum kunnen als ‘steun’ een verzekering afsluiten via de gemeente. Deze verzekering is niet verplicht maar je kunt geen aanspraak maken op bijzondere bijstand voor plostelinge hoge kosten die je niet kunt dragen als je deze niet neemt. Een van de onderdelen hiervan is een afkoopregeling tov het eigen risico. De fun? Dit is een stuk duurder dan bij gewone verzekeringen. Want bijstandsmensen zijn vaker ziek. Dus het is niet meer dan redelijk dat ze meer betalen voor het recht op zorg, op voorhand al. Bronnen moet je even van me te goed houden, maar dit is vrijwel letterlijk zo gezegd. Denivellering in optima forma.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Klokwerk

@Jack: Het was inderdaad erg verleidelijk zulke sneren te gebruiken in de column – nu staat het eronder, dank ;). Inderdaad, de ideologische blindheid is stuitend. Over die marktwerkingsdomheid ben ik nog lang niet uitgeschreven, vrees ik.

@Andre: Dank, goede nuanceringen. Dat van die gezondheidscentra had ik nog niet eens verzonnen. Wel het verschijnsel dat artsen van de farmaceutische industrie erg veel cadeautjes krijgen, waarbij er in ieder geval de schijn van omkoping is. Maar ik vind het eigen risico niet zo een geschikte manier om dat tegen te gaan. Liever zag ik hiertegen een verbod om de middelen die je voorschrijft ook zelf te verkopen, en het recht op een second opinion van een andere arts.

In het aangelinkte rapport zie je dat 10% van de mensen die de volle mep moesten betalen nog wat laag is ingeschat. Ook is het percentage niet meegenomen van de mensen die een deel van het extra eigen risico uiteindelijk zelf betaalde. Maar inderdaad, het is statistisch gezien gemiddeld lonend om je te onderverzekeren. Het punt is echter dat dit een nogal wilde gok is. En veel mensen die dat extra eigen risico nemen, doen dat juist uit financiële overwegingen: omdat ze toch al krap bij kas zitten. Dan is het uiteindelijk heel onverstandig.

@Co: Vergis je niet. Zorgverzekeraars geven aan dat de meeste vragen waar mensen over bellen vragen zijn over het verplicht eigen risico. Dat brengt veel personeelskosten met zich mee. Ook geven zij aan dat zij last hebben van mensen die moeten terugbetalen maar dit niet kunnen, en daarvoor betalingsregelingen moeten treffen. De medewerkers van zorgverzekeraars die ik voor deze column sprak (ex-collega’s: ik wandelde tot een aantal jaar geleden zelf in die wereld rond), gaven dan ook allen aan dat verplichte eigen risico liever kwijt dan rijk te zijn. Niet alleen vanwege de extra lasten aan administratie en het feit dat ze dan meer marge zouden maken, ook omdat zij zelf aangaven een tweedeling in de samenleving te zien ontstaan: een ongewenste lastenverschuiving van gezond naar ziek, en van rijk naar arm, want armere mensen zijn vaker ziek dan rijkere mensen.

Zorgverzekeraars worden vaak gezien als grote boemannen maar mijn ervaring is dat binnen de muren van die instanties vaak zeer sociaal denkende mensen rondlopen. De kern van een verzekering is dan ook solidariteit.

@Inca: Dat is ook nog eens een effect. Slim beredeneerd. Het zou best wel eens zo kunnen werken.

@RJ: Tsja, het antwoord is duidelijk he? Het komt het hardste aan bij de onderkant van de samenleving en bij zieken. Het is een tweedeling die zo ontstaat.

Ik had deze column ook zo kunnen insteken, maar heb bewust gekozen de meer algemene-kosten-kant. Wellicht dat dit wat breder aanspreekt. Maar ik ben het wel mee eens: de verschuiving van lasten van rijk naar arm en van gezond naar ziek is ik zeer ongezond.

Belangrijk is dat mensen beseffen dat het afschaffen van solidariteit iedereen uiteindelijk geld kost.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Olav

@8:

@7, en voor extra added fun… mensen met een bijstandsuitkering of levend van het minimum kunnen als ‘steun’ een verzekering afsluiten via de gemeente. Deze verzekering is niet verplicht maar je kunt geen aanspraak maken op bijzondere bijstand voor plostelinge hoge kosten die je niet kunt dragen als je deze niet neemt. Een van de onderdelen hiervan is een afkoopregeling tov het eigen risico. De fun? Dit is een stuk duurder dan bij gewone verzekeringen.

Dat zal per gemeente verschillen. De gemeente die ik ken heeft voor de bijstandsklanten een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten bij CZ (zoals sommige bedrijven ook doen voor hun personeel). Deelname is inderdaad niet verplicht en het is een normale basisverzekering verder, zonder bijzondere voorwaarden. Maar de premie is wel iets lager dan een gewone individuele verzekerde betaalt. Dus dat is wel voordelig.

Van afkopen of vergoeden van het wettelijk eigen risico is geen sprake, daar is voor deze groep het vakantiegeld voor.

Vanuit de bijzondere bijstand worden sowieso géén medische zaken (meer) bekostigd. Men vindt dat de bijstand daar niet voor bedoeld is. Waarom zouden bijstandstrekkers dingen gratis en voor niets krijgen waar hardwerkende burgers voor moeten betalen, is ongeveer de diepzinnige gedachte van een deel van de gemeenteraad. De uitkeringsgerechtigden moeten maar aanvullende verzekeringen afsluiten. Maar als ze gebruikmaken van de collectieve basisverzekering bij CZ dan hebben ze voor evt. aanvullende verzekeringen eigenlijk geen keuze meer dan deze ook bij CZ af te sluiten. En dan uiteraard wel tegen commercieel tarief.

Verder uiteraard zeer eens met Klokwerks pleidooi om het eigen risico af te schaffen. Het dient gewoon nergens toe, alleen maar om verzekerden te pesten. Eigenlijk zou ik graag nog wat verder gaan, nl. de hele ziektekostenverzekering afschaffen. Weg ermee, en met de marktwerking in de zorg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Anna

Een gezin met vier volwassenen betaallt gemiddeld vier keer 100 Euries per maand aan zorgverzekering (aanvullende verzekering twee jaar geleden opgezegd vanwege de waanzinnige verhoging). Het eigen risico 350 Euries (altijd is er iemand die pech heeft) maakt het totaal op 4800 Euries plus 1400 Euries is 6200 Euries per jaar is in oude Nederlandse florijnen 13663,00
Heeft u ooit in de vorige eeuw gedacht dat u dit bedrag aan zorgkosten voor uw gezin zou moeten betalen.

Oh wacht u krijgt natuurlijk allemaal korting via de zorgtoeslag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Inca

@10, ah, goed punt, het ging inderdaad om een pakket met aanvullende verzekering. Verhaal is overigens niet zo heel anders, behalve dan dat de optie van een losse basisverzekering hier dus niet naar voren werd gebracht. En je kon (maar ja, die regels veranderen nogal eens) voor uitzonderlijke medische kosten toch in aanmerking komen als ze buiten de – dus behoorlijk dure – aanbevolen aanvullende verzekering vielen, maar niet als dat niet zo was.

Overigens: wat een ongelofelijk smerig spelletje, de volle omvang dringt nu pas tot me door: verzekeraars strijken zo het geld op dat voor specifieke armoedebestrijding bedoeld is, terwijl de mensen met een minimum alleen maar minder bestedingsruimte hebben. Arm zijn is duur… in de groep van mensen die geen bijdehante accountant heeft om dit allemaal tot de bodem uit te zoeken is blijkbaar vrij graaien – ze hebben voor een deel geen mogelijkheden (beperkt iq, analfabeet, ziek) om dit specifiek uit te zoeken, en worden opgezadeld met een hogere premie.
En als ze het niet doen, zelfs als dat financieel gunstiger zou zijn voor de gemeente, ligt het risico bij de bijstander.
Het is gewoon en hele vuile deal om als verzekeraar de werkenden een korting uit eigen beweging te bieden via de werkgever, en die nog eens extra via de overheid te incasseren als bijdrage aan armoedebestrijding, en ook nog met een mooie koppelingsdeal.

@11, kinderen onder de 18 zijn gratis meeverzekerd.
De kosten zijn hoog, maar dit is onzin. En het eigen risico is inmiddels 360 euro.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Anna

Zullen we de zorgtoeslag maar eens afschaffen en de premie voor zorgverzekering naar beneden bijstellen, of moet het klootjesvolk weer voor alle illegalen en onverzekerden betalen. Ik zou zeggen laat dat de overheid doen want die laat iedereen binnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Henk van S tot S

@13:
Tot de eerste komma ok.
Daarna ben je populistisch aan het leuteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Anna

Je zuster zal je bedoelen Henk, what’s in a name. Henk zegt mij genoeg doei!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Inca

Dit is typisch een situatie dat plusjes alleen just don’t cut it.

Anna: ga weg met je xenofobe onzin.

En Henk: totaan de eerste komma ook niet ok. Zorgtoeslag afschaffen en premie naar beneden is feitelijk denivellering (alleen de hogere inkomens gaan er op vooruit.)

Da’s alleen maar ok als dat gecompenseerd wordt door hogere belasting hoogste schaal (of vermindering van het aantal trucs om belasting te ontwijken door inkomsten niet als inkomsten te hoeven opgeven maar weg te sluizen via bv’tjes) / aanpak HRA voor hoogste inkomens en huizenprijzen / vermogensbelasting (voor grote vermogens.)

(Denk aan inkomens vanaf de balkenendenorm, HRA vanaf 5 ton, en echt substantieel vermogen, niet de grens die er nu is.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Klokwerk

Je kan natuurlijk vinden dat er teveel mensen binnenkomen hier, maar ‘de overheid die iedereen binnen laat’ roepen in een land met zulke strenge immigratiewetgeving en een behandeling van asielzoekers dat Human Rights Watch er jaarlijks melding van maakt getuigt sowieso niet van enig realiteitsbesef, dus laat maar roepen.

Terecht dat je erop wijst dat er ook staat dat er ook flink wat geld van arm naar rijk zou moeten. Want hij goh goh wat zijn die rijkeren toch zielig, met hun gezinnen van vier volwassenen??? Ik zou zeggen, als je toch nog in guldens rekent, kijk dan ook eens met die ogen naar je salarisstrook. Word je misschien wat vrolijker van :).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Klokwerk

Overigens zou ik er helemaal voor zijn om de zorgtoeslagen en ook de zorgpremie naar nul te brengen en te verrekenen in de belastingen, maar dan wel zo dat het géén cadeautje is voor gezinnen met vier volwassenen die kennelijk elk gemiddeld meer dan modaal verdienen, want die zijn wel de laatsten die het moeilijk hebben in dit land.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Henk van S tot S

@16:
Voor zover ik het zo snel kan vinden, is die zorgtoeslag maximaal € 72,00 p/p p/m
Als je ziet wat voor werk er wordt verricht door de toch al overbelaste belastingdienst, kan dat “rondpompmachientje” beter vervangen worden door een andere premieberekening (liefst inkomensafhankelijk;hogere belastingvrije voet is ook een mogelijkheid).
Of wat klokwerk onder #18 stelt.

@15: Anna.
Normaal reageer ik niet op dergelijk kinderachtig gedoe, maar ik ben in een raadgevende stemming:
“Ga naar buiten touwtje springen met blonde Geertje” ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Inca

@19, dat voorbehoud had je in #14 niet gemaakt en het spreekt ook niet voor zich – Anna is vermoedelijk vooral voor de denivellerende versie.

Daarnaast is het waar dat dit rondpompen van geld is, maar het is maar de vraag of een hervorming op die manier die je voorstelt automatisch leidt tot vermindering van de complexiteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Henk van S tot S

@20:
Je hebt gelijk, maar ik reageerde eigenlijk meer op de achterlijke riedel achter de komma.

N.B.
Ik denk, dat er vooral met het verhogen van de belastingvrije voet (= dus een verhoging netto minimum [en wat daar even boven zit]) de regelgeving en subsidies van veel meer dan die ziektekosten kan vereenvoudigen:
Bij laag inkomen krijgt men huursubsidie, vrijstelling van gemeentelijke belastingen, nou dit
http://subsidie.10-tips.nl/bij-geen-laag-inkomen.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Klokwerk

Premie inkomensafhankelijk maken: het PvdA-idee. Nee, eerlijker had het het wel kunnen maken eventueel, maar simpeler? Niet bepaald. En dan zou in dat idee volgens mij de zorgtoeslag nog hebben bestaan!

Het grootste probleem van de zorgtoeslag is overigens nog niet eens de complexiteit. Het probleem ontstaat vooral waar de zorgtoeslag niet wordt aangevraagd (wist u dat eigenlijk iedereen die nog onder modaal zit recht heeft op toeslag? ik wed veel lezers niet. hier dus mijn tip van de week: check je recht), of waar de zorgtoeslag wanneer deze gestort wordt meteen verdwenen is door achterstallige betalingen – en dan moet de rekening van de zorgverzekeraar nog komen, die dan natuurlijk niet betaald wordt. Zijn zorgverzekeraars ook al zo blij mee, oninbare rekeningen. Daarbij is gebleken dat de toeslagenregeling nogal fraudegevoelig is, vraag maar aan Frans Weekers.

Waarom het niet gewoon allemaal via de belastingen kan blijft mij een raadsel. Maar ja, de Nederlandse politiek is nu eenmaal kampioen-moeilijk-doen. Misschien is dat wel het grootste deficiet van ons sociale stelsel: zelfs daar waar het nog wel aardig is qua idee gaat het mis in de praktijk.

Goed, het levert wel werkgelegenheid op voor ambtenaren, juristen, controleurs, en it-professionals…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Klokwerk

Trouwens, nu we het er toch over zeggen en ik net het onderwerp ‘zorg’ heb toegevoegd aan mijn oevre (nieuw voor me maar ik broed op meer): wat vinden wij eigenlijk van de positie van de zorgverzekeraars? Persoonlijk zou ik niet alle marktwerking in de zorg af willen schaffen. Concurrentie op prijs, liever niet, laat de overheid de premie maar betalen uit de belastingpot, maar de mensen laten kiezen uit verschillende aanbieders die concurreren op service vind ik op zich geen verkeerd punt. Belangrijk is dan wel dat er wettelijke minimumeisen blijven en komen voor het basispakket en de service. Het alternatief: een overheidskantoor dat alle zorg moet regelen onder continue bezuinigings- en reorganisatiedruk van Den Haag lijkt me namelijk ook niet ideaal. Enfin, zo mijn gedachten hierover. Nog niet echt uitgekristalliseerd. Ben benieuwd naar de meningen hier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Inca

@21, ik denk inderdaad dat er wel heel wat winst is te behalen als de boel herschreven wordt met als uitgangspunt de zaken eenvoudiger te krijgen. Maar dat soort dingen herschrijven is wel iets dat je als geheel moet aanpakken – dat klinkt misschien mierenneukerig, maar het is iets te vaak gebeurd dat dingen die in de media rond gaan leven als ‘goed idee’ worden uitgevoerd met de diepgang van een schaatsenrijder (insect), zodat het helemaal niet simpeler wordt maar alleen maar plakbandje zoveel op een bouwwerk dat al veel en veel te complex is.

Goed herschrijven vereist veel denkwerk. Het kan veel opleveren, het is ook hard nodig, maar je moet er ook echt in investeren, je moet echt de diepte in gaan, je moet echt bedenken wat je uitgangspunten zijn, hoe je die wilt bereiken, waar je naartoe werkt, hoe je kunt nagaan wat de bijeffecten zijn…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Henk van S tot S

@23:
Ach ja die zorgverzekeraars:
Ze geven het “eigen risico” uit aan, het elkaar beconcurreren met dure reclamecampagnes en wat extra bonussen voor de top.

Het afschaffen van dit onzalig systeem zou ook mij zeer bekoren.
Helaas zal daarvoor geen meerderheid te vinden zijn om rede dat:

Een groot gedeelte op de knieën ligt voor de god Privatus.
Een ander deel wacht op een baantje na de politieke carrière.
Weer anderen aanbidden de Mammon en laten zich gemakshalve omkopen.
En dan is er nog een aantal, dat vindt dat er al genoeg gewoon volk rondloopt en dat die niet te lang (gezond) gezond mogen leven; wat gechargeerd ze genieten van het lijden van anderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Sander_1583

Blij dat de auteur nog nuanceert dat de vrijmarkt geen synoniem voor de hel is. Dat schreeuwt wel uit de andere reacties. Tja ons land staat er ook zooo slecht voor… Tevens is de zorg al helemaal geen vrije markt. Wie heeft dat eigen risico rn het hele systeem bedacht?! Juist

Ik ben geen fan van eigen risico in de zorg. Een kleine eigen bijdrage bij gebruik en een hoge solidariteit in de algemene belastingen. Prima.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Olav

@12:

Overigens: wat een ongelofelijk smerig spelletje, de volle omvang dringt nu pas tot me door: verzekeraars strijken zo het geld op dat voor specifieke armoedebestrijding bedoeld is,

Ik heb het al veel vaker gezegd: huur- en zorgtoeslag is gratis belastinggeld voor verhuurders en verzekeraars. Een subisidie waarbij de huurder en verzekerde wordt misbruikt als betaalkantoor. De prikkel om huren en premies gewoon laag te houden wordt hierdoor uitgeschakeld.

terwijl de mensen met een minimum alleen maar minder bestedingsruimte hebben. Arm zijn is duur… in de groep van mensen die geen bijdehante accountant heeft om dit allemaal tot de bodem uit te zoeken is blijkbaar vrij graaien – ze hebben voor een deel geen mogelijkheden (beperkt iq, analfabeet, ziek)

Ho, stop. Gewoon arm zijn (om welke reden dan ook) is genoeg. er hoeft verder niets aan je te mankeren. Door te leven in armoede hou je sowieso geen tijd/energie/aandacht meer over om veel meer te doen dan overleven. De meeste academisch geschoolde slimmeriken gaan in de bijstand net zo kapot als de eerste de beste LBO’er.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Olav

@23:

Trouwens, nu we het er toch over zeggen en ik net het onderwerp ‘zorg’ heb toegevoegd aan mijn oevre (nieuw voor me maar ik broed op meer): wat vinden wij eigenlijk van de positie van de zorgverzekeraars?

Die hebben wat mij betreft geen plaats in de basiszorg. Weg ermee.

Persoonlijk zou ik niet alle marktwerking in de zorg af willen schaffen. Concurrentie op prijs, liever niet, laat de overheid de premie maar betalen uit de belastingpot, maar de mensen laten kiezen uit verschillende aanbieders die concurreren op service vind ik op zich geen verkeerd punt.

Ik zou zeggen: een uitstekende National Health Service. Die in principe alle noodzakelijke zorg levert voor iedereen, bekostigd uit de algemene middelen. Wie vervolgens toch meer wil (marmeren waskommen met gouden kranen in het ziekenhuis waar hij/zij komt te liggen) kan daarvoor op de vrije markt terecht, en op eigen kosten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Vilseledd

@3: “Dan kan het je dus gemiddeld eens in de tien jaar gebeuren dat je inderdaad je eigen risico moet afrekenen. De bespaarde premie is ongeveer 50% van het extra (!) eigen risico.”

Bovendien kun je het voor het komende kalenderjaar meteen aanpassen naar 0. Bij een verzekering moet je altijd een zo hoog mogelijk eigen risico afsluiten: wat je zelf kunt dragen, zelf dragen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Vilseledd

@8: Het tegenstrijdige is, dat de rijksoverheid zegt, dat er een eigen risico is, opdat mensen dan zo min mogelijk zorg consumeren, maar dat een bijstandsgerechtigde door de gemeente verplicht kan worden zorg af te nemen om zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

En die regeling is hier in de gemeente zo’n 40 euro duurder dan de goedkoopste zelfgekozen zorgverzekeraar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Klokwerk

@28: Een uitstekende National Health Service, ja, wie kan daar nu tegen zijn. Het is maar de vraag of dit op de manier waarop je het zegt te bereiken is. In principe is het UWV ook een uitstekend nationaal arbeidsbemiddelingsbureau. Eh… ja. Je opmerkingen over gouden wasbakken geeft mij eerlijk gezegd niet veel hoop. Je zal zien dat met zo een één-keuzemodel het door bezuinigingen slikken of stikken zal zijn. De gouden wasbak zal gebruikt worden als symbool om de service steeds meer uit te kleden. Wat? Wilde meneer een eigen kamer en niet op zaal met tientallen? Wat? Wilde meneer drie maaltijden per dag? En een praatje met de zuster? Welja! Vraag er ook maar een gouden wasbak bij!

Het idee dat ik voor die toch vrij normale rust en zorg dan plotseling naar een volledig ongedekt ziekenhuis moet gaan doet mij pas echt vrezen voor een tweedeling in de samenleving.

Ja, ik ben ook bang voor het blinde vertrouwen in marktwerking, zeker waar het concurrentie op prijzen betreft, maar vrije keuze lijkt mij heel wat waard om te behouden. Jij niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 AndreSomers

@11: Wist je dat je nog veel meer betaalt dan dit? Als werkende betaal je namelijk via je werkgever ook nog een inkomensafhankelijke premie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Anna

@22 Domoor, je weet toch dat met die zorgtoeslag ontzettend veel fraude gepleegd wordt.

@32 Ik doe niet meer mee in de race, heb nergens recht op en betaal het volle pond. Wellicht voor velen tot groot genoegen en dan maak ik een buiging. Avec Plaisir!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Klokwerk

Dat schrijf ik in die reactie dan toch ook zelf?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 gast

@3:Ik ben het eens met je punt over dat er duidelijk belangen spelen tussen huisartsen en apothekers, maar dat kan op een andere manier opgelost worden dan door het eigen risico. Het eigen risico is ingevoerd om overtollig zorg gebruik te drukken, niet om mensen die verplicht gebruik moeten maken hiervan vaste kosten aan te jagen. In je tekst lees ik vooral terug wat een gezonde als voordeel kan halen uit het vrijwillige eigen risico over een aantal jaren. Je gaat volstrekt voorbij aan het fundamenteelste deel van onze gezondheidszorg(onze samenleving): dat we met zijn alle de kosten dekken of je nu ziek of gezond bent. Dat maakte vroeger dat niet individuele personen uitgeknepen werden door persoonlijke omstandigheden. Want jawel iedereen kan ziek worden en in de put belanden via dit huidige stelsel. Dit komt overigens van iemand die ook niet altijd iets van het eigen risico hoeft te betalen even voor de duidelijkheid. Maar in tegenstelling tot andere gezonden die zelf er voordelig uit willen komen ten koste van anderen, heb ik wel gevoel van empathie en begrijp ik dat ieder van ons een bijdrage (gelijk naar hoogte van inkomen) zal moeten betalen. Puur alles vanuit het individu bekijken is teken van lagere ontwikkeling naar mijn mening. Hogere belangen moeten gezien worden om verder te komen (met zijn allen). Dat misselijke individuele gedoe ben ik echt zat in dit land inmiddels. Dat zal op de lange duur nu juist tot ontwrichting en veel grotere problemen leiden. Maar het kortzichtige aan de huidige politiek staat natuurlijk voorop en snelle winsten moeten eerst gepakt worden.

 • Vorige discussie