Polen op weg naar de uitgang?

, Serie:

Hoe lang kan een land nog lid van de EU blijven als het zich niet neerlegt bij uitspraken van het Europese Hof? Met de uitspraak van het Poolse Constitutioneel Hof dat het land zich niet hoeft te houden aan interim-maatregelen die zijn opgelegd door het Europees Hof van Justitie lijkt Polen steeds dichter bij een breuk met de EU te komen. Het conflict spitst zich toe op de tuchtkamer die kritische rechters kan bestraffen of ontslaan. Het Europese Hof in Luxemburg heeft Polen gemaand deze instelling op te heffen. Het is een politiek orgaan, aldus het hof, „geen onafhankelijke en onpartijdige rechtbank”. Gisteren bevestigde het Hof zijn standpunt nog eens dat de tuchtkamer in strijd is met het Europese recht. Een woordvoerder van de Europese Commissie sloot zich hierbij aan: ‘De EU heeft voorrang op het nationale recht en alle beslissingen van het Europese Hof van Justitie zijn bindend voor de autoriteiten van de lidstaten en de nationale rechtbanken.’

Het Poolse Constitutioneel Hof is zelf ook onderwerp van kritiek vanwege de illegale benoeming van rechters. Ook die kritiek wordt door Polen afgewezen. ‘Wij bepalen hoe we hier recht spreken’, zegt de Poolse regering, ‘en wat wij goed vinden kan niet worden overruled door Europese rechters.’ Het is een flagrante inbreuk op de scheiding der machten en de Europese rechtsorde waar het land zich door zijn lidmaatschap aan heeft gebonden. Wat kan de EU hier tegenover stellen? De Europese Commissie kan dwangsommen opleggen. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Bij een verdere escalatie die niet meer te vermijden is kan deze maatregel worden doorgevoerd. Maar die zal niet zonder consequenties blijven van de kant van lidstaten die Polen tot nu toe steunen. Zoals Hongarije en Slovenië dat komend halfjaar EU-voorzitter is.

Stedenbanden onder druk

Vorig jaar kreeg Polen al wel een financiële strafmaatregel opgelegd vanwege de ‘LGBT-ideologievrije’ zones die in sommige Poolse steden zijn afgekondigd. De Europese Commissie keurde de subsidie af voor stedenbandprojecten met zes van die Poolse steden. Verschillende gemeenten in andere landen verbraken de banden met hun Poolse twin-partner, zoals het Nederlandse Nieuwegein met het Poolse Puławy. Gisteren werd de Poolse regering er door de Commissie aan herinnerd dat ze nog steeds geen informatie hebben gegeven over Europees geld dat verstrekt is aan de steden die zich hebben schuldig gemaakt aan deze discriminerende maatregelen. De Commissie start nu zowel tegen Polen als Hongarije een juridische procedure vanwege het schenden van fundamentele rechten van burgers. Hongarije wordt aangeklaagd vanwege de recent aangenomen wet die de informatie over homosexualiteit aan banden legt.

Polen scoorde voor het tweede jaar op rij van alle EU-lidstaten het laagst op de Rainbow Europe ranglijst. Wat overigens geenszins betekent dat de gehele Poolse bevolking het regeringsbeleid ten aanzien van de LGBT-gemeenschap steunt. Volgens het Atlas of Hate-project, dat alle verklaringen verzamelt, beslaan de steden en regio’s die een soort anti-LGBT-document hebben ondertekend een derde van het Poolse grondgebied. Volgens de Lijst Stedenbanden op Wikipedia hebben Nederlandse gemeenten met meer dan vijftig Poolse plaatsen een band (gehad).

Profijt van de EU

Dat de Poolse regering ook kan profiteren van de rechterlijke instanties van de EU bleek gisteren toevallig nog uit een andere zaak die bij het Europese Hof in Luxemburg speelde. Die ging over een conflict dat Polen en Duitsland hebben over de gaspijpleiding door de Oostzee. In dit geval oordeelde het Hof ten gunste van Polen en wees het een beroep van Duitsland af. De uitspraak betekent dat de gasdoorvoer met 50% wordt verminderd. Dat is vooral in het nadeel van de leverancier, het Russische Gazprom. En om Rusland dwars te zitten schakelt Polen graag de Europese rechter in.

Het opportunisme van de Poolse regering lijkt niet geheel in strijd met het standpunt van een groot deel van de bevolking. De materiële voordelen van het lidmaatschap van de EU worden wel degelijk gezien. Polen ontvangt meer van de EU dan dat het er aan bijdraagt. Aan wetgeving met meer immateriële inhoud die daar onvermijdelijk bij komt hebben veel Polen echter geen boodschap. Polen zal echter net als Hongarije de EU niet snel uit onvrede verlaten, zoals de Britten. Het verzet tegen Brussel leidt wel tot het ontregelen van de Europese samenwerking. En dat is koren op de molen voor rechtspopulistische stromingen elders.

Reacties (11)

#1 Frank789

Een paar jaar geleden procedeerde een Nederlander die een schuur in Polen bezat waarin de huurder iets met drugs deed, tegen uitlevering naar Polen. Daar was niets tegen te doen, als EU-staat kon Polen iedereen vragen uitgeleverd te worden zonder dat er bewijs op tafel moest komen en de Nederlandse Justiee heeft gewoon mee te werken. En Polen stond toen al bekend vanwege zijn idioot lange voorarresten die vaak gewoon in vrijsprak eindigden. Inmiddels zijn we jaren verder en is het Poolse rechtssysteem gecorrumpeerd.

Ik zit te wachten op een rechter die uitlevering aan Polen weigert omdat hij Polen niet langer als een Europese rechtsstaat ziet.

Ook interessant:
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/15/europa-moet-een-autoritaire-lidstaat-eruit-kunnen-zetten-a4051122

  • Volgende discussie
#2 AltJohan

Polen bij de EU is ook ontzettend snel gegaan. Te snel denk ik. Er is spanningsveld NoordZuid in de EU, maar zeker ook een spanningsveld OostWest.

Overigens is er veel onduidelijkheid of het Europese hof echt het laatste woord heeft. https://www.europa-nu.nl/id/vlhfo8e0fcvq/nieuws/duitse_grondwettelijk_hof_zet?ctx=vh6ukzb3nnt0

Er wordt vaak met veel dedain gesproken over de oostbloklanden. (met hun vermeende minderwaardige democratie&rechtstaat). Niet als gelijkwaardige broeder-volken. Ik vind het verwijt van een neo-koloniale houding uit het oosten dan ook niet raar.

Alsof Narco-staat Nederland zo goed functioneert met Mark Rutte.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#2.1 Frank789 - Reactie op #2

[ Ik vind het verwijt van een neo-koloniale houding uit het oosten dan ook niet raar. ]

Het Oosten heeft een neo-koloniale houding t.o.v. ons? Zijn wij hun ex-koloniën dan?

Wat pleit voor de voormalige Oostbloklanden is dat zij na WO2 langdurig een “kolonie” waren van de Russen en ook deels overspoeld door Russische migranten. Dus afkeer van buitenlandse bemoeienis in binnenlandse zaken is wel verklaarbaar.

Helaas hadden de Oostbloklanden doorgaans geen koloniën en dus ook geen na-oorlogse immigratie vanuit die koloniën waardoor ze geen kennis kregen van al die andere culturen zoals dat in het westen wél gebeurde. Vandaar dat de discriminatie op huidskleur in de Oostbloklanden ook zo veel groter is dan hier.

  • Volgende reactie op #2
#2.2 Co Stuifbergen - Reactie op #2.1

Ik denk dat AltJohan bedoelt:
het verwijt uit het oosten van een neo-koloniale houding

of misschien kan ik het met haakjes uitdrukken:
(het verwijt van een neo-koloniale houding) uit het oosten

in plaats van
het verwijt (van een neo-koloniale houding uit het oosten)

Het ontbreken van zulke haakjes is een groot gebrek in de Nederlandse taal.

  • Volgende reactie op #2.1
#2.3 Frank789 - Reactie op #2.2

“Neokolonialisme is de exploitatie waar rijke landen zich schuldig aan maken ten aanzien van zelfstandig geworden vroegere koloniale gebieden”.

Het gebruik van “neokolonialisme” klopt dus van geen kanten aangezien zij nooit onze koloniën waren en omgekeerd ook niet..

#2.4 AltJohan - Reactie op #2.1

@ Frank789: “Helaas hadden de Oostbloklanden doorgaans geen koloniën en …..”
Dit vind ik een raar statement. Kunnen we van Polen verwachten dat ze een neo-koloniale houding aannemen, als ze zelf geen koloniën gehad hebben?

Het voelt voor mij alsof West-Europa nog steeds wil heerschen. Onze koloniën zijn kwijt dus nu gaan we de morele heerser uithangen bij onze oosterburen met hun “minderwaardige” cultuur die veel te wit is.

De slavendrijvers van vroeger zijn nu de morele slavendrijver van de Slavische volken.

Natuurlijk zijn wij rijker dan die Polen en dat geeft macht. Maar klopt het moreel ook?

  • Vorige reactie op #2.1
#2.5 Frank789 - Reactie op #2.4

[ Dit vind ik een raar statement. ]
“Helaas” is cynisch bedoeld, maar dat heb je gemist. Dat sloeg op discriminatie wegens gebrek aan contact met Afrikaanse culturen en had niets met neokolonialisme te doen.

[ Het voelt voor mij alsof West-Europa nog steeds wil heerschen. ]
De EU mag dan voornamelijk een economisch vehikel voor het bedrijfsleven zijn, er zit wel degelijk een democratisch stelsel en juridisch stelsel achter dat jou en mij raakt. De oostbloklanden stonden na 1990 te springen om bescherming tegen Rusland en om bakken met geld binnen te halen. Vervolgens willen die landen een status aparte binnen de EU op dictatoriale basis. Laat de EU dan maar “heerschen” en ze er uit flikkeren.

Jij loopt hier te bazelen over slavendrijvers en rijkdom en cultuur, maar je gaat met geen letter in op de situatie in Polen of Hongarije waar de democratie en rechtsstaat wordt afgebroken ten gunste van de elite die zich met EU-geld verrijkt.

#2.6 AltJohan - Reactie op #2.5

@Frank789: waarom zouden wij in het westen normstellend moeten zijn voor de hele EU? Omdat we dankzij koloniën meer interactie met de zwarte medemens hebben gehad?

Narco-staat Nederland is in vele opzichten voorbeeld hoe het niet moet. Achter de façade van inclusiviteit zit de toeslagenaffaire (institutioneel racisme).

Alle Menschen werden Brüder wordt er gezongen, maar de werkelijkheid is Frontex en de Turkije-deal.

#2.7 Frank789 - Reactie op #2.6

Dit is gewoon geklets in de ruimte, slaat nergens op en je verzwijgt alweer de situatie in Polen of Hongarije waar de democratie en rechtsstaat wordt afgebroken ten gunste van de elite die zich met EU-geld verrijkt.
Prettig weekend, Altjohan.

#2.8 AltJohan - Reactie op #2.7

@Frank789: ik zie vooral de balk in onze eigen West-Europese oog.

#2.9 Co Stuifbergen - Reactie op #2

Overigens is er veel onduidelijkheid of het Europese hof echt het laatste woord heeft. https://www.europa-nu.nl/id/vlhfo8e0fcvq/nieuws/duitse_grondwettelijk_hof_zet?ctx=vh6ukzb3nnt0

De link verwijst naar bezwaren tegen de ratificatie van een verdrag.
Dus het gaat om een verdrag waarmee Duitsland nog niet ingestemd heeft.

Ze denken dus goed na voordat ze een contract ondertekenen. En dat is hun goed recht.

De link bewijst juist dat, voor Duitsland, een verdrag boven de grondwet gaat.
Daarom willen mogen ze niet ratificeren als het verdrag in strijd met de grondwet is.

  • Vorige reactie op #2