Piraat Spaink verliest de buit uit het oog!

Afgelopen week nam Karin Spaink met een felle column afscheid van GroenLinks. Via de website van de partij diende Jorrit Nuijens, fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam Centrum, haar van repliek met een open brief.

Beste Karin,

Omdat we samen op de kieslijst van GroenLinks Amsterdam Centrum staan (het Parool, 4 Maart 2010), voel ik me geroepen om je te schrijven over je afscheid van onze partij in het Parool van 31 Juli. Wat jammer om te lezen, en wat schrijf je weer prachtig. Scherp als een piraten-sabel zeg maar.

Roerend spreek je in je column over het “verkwanselen van alles waar GroenLinks voor stond”, en dat is retorisch natuurlijk prachtig. ’t Is theatraal, het bekt lekker, spaart geen kolen en geen geiten. Genieten dus, voor grage lezers zoals ik. Politiek is het echter onwaar.

Dramatisch is je hardheid voor Jolande Sap, maar goeddeels onverdiend. Zonder oog voor kiezerswinst toonde ze de civil courage om als enige linkse partijleider te onderhandelen over het Lenteakkoord. Ze onderhandelde niet alleen, maar wist daar verschrikkelijke bezuinigingen op sociaaleconomisch gebied en in de zorg terug te draaien, en ook nog eens te zorgen voor een aantal vergaande vergroenende maatregelen.

Voor alle lage en middeninkomens was het Lenteakkoord een verbetering, mede dankzij de door jou -terecht- bewonderde Ineke van Gent. Niet slecht, als oppositiepartij met tien zetels.

Over van Gent gesproken; het is waar dat GroenLinks een (soms té?) open partij is. Openheid maakt kwetsbaar, en zo wordt een –samen overeengekomen- werkwijze van een fractiebestuur, door een bijzin in een interview, een ware zeeslag. Komkommers verkopen geen kranten.

Een open partij dus, waar men door schade en schande –en en plein publique– leert dat een -zorgvuldig bedoelde, -openbare- kandidaatstellingsprocedure en een open partijdemocratie (met openbare adviezen), té traag en té openbaar is voor de 24-hour news and twitter cycle van vandaag. Een procedure overigens, beste Karin, die is vastgesteld door de leden van GroenLinks, waaronder ik, en waaronder (vooralsnog?) jijzelf.

Gerommel in een partij is strontvervelend en ligt zwaar op de maag. Ook voor mij. Maar een partij is meer dan het gerommel in de krant; een partij is haar ideeën, haar visie, haar moed, haar doorzettingsvermogen. Die zijn niet zomaar verkwanseld! Niet door procedurefoutjes, of een ongelukkig interview. En ook niet door een partijleider die geen media-kanon, maar een dappere en vasthoudende dossiertijger is. Zo eentje die de buit niet uit het oog verliest, alleen om een paar zeteltjes te kapen. Opportunistische politieke piraterij is GroenLinks vreemd!

Ook de opvolgers van Ineke van Gent, mensen als Liesbeth van Tongeren of Linda Voortman, zullen met Sap blijven strijden voor sociaal beleid, klimaat en milieu, homorechten, diversiteit, persoonlijke vrijheden en de scheiding tussen kerk en staat. Precies die dingen waar GroenLinks altijd voor heeft gestaan, en waar jij vaak over schrijft.

Dus jammer, dat je niet meer op GroenLinks zal stemmen, maar in het programma van de Piratenpartij komt het woord ‘sociale’ één keer voor (sociale netwerken) en het woord ‘groene’ twee keer (Groene Amsterdammer), laat staan dat de woorden duurzaamheid of diversiteit er in terug zijn te vinden.
De punten die wel in het programma staan, zijn al tijden in goede handen bij de GroenLinks fractie, die zich in samenwerking met de belangengroepen inzet voor burgerrechten, open democratie en privacy. Zie het eclatante succes van GroenLinks in Den Haag en Brussel tegen bijvoorbeeld ACTA.

Mijn vraag aan jou is dan ook, hoeveel van waar JIJ voor staat verkwansel je met een stem op de Piratenpartij?

Hartelijke groeten,

Jorrit Nuijens
Fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam Centrum

cc Photo Flickr

 1. 2

  De vraag op zich is de moeite van de discussie waard, maar het slappe promopraatje in de alinea’s ervoor had voor mij niet gehoeven. Maar ja, in een partij die nog voornamelijk accountmanagerstypes voortbrengt kun je dat wel verwachten…

 2. 4

  Ongelofelijk wat een treurig verkooppraatje. Waar het vooral van getuigt is een volledig gebrek aan introspectie en verschuilen achter procedures. Net doen of GroenLinks een transparante partij is terwijl het keihard loog over een “politiemissie” en de fractie van ellende uit elkaar valt sinds het aantreden van Sap. Helemaal hilarisch om van het Sap/Dibi debacle een positief puntje te maken. Die schertsvertoning getuigde niet van openheid, maar van een volstrekt dysfunctionele fractie.

  Beetje cherrypicken met (discutabele) positieve puntjes zonder ook maar een keer de fundamentele problemen van GL te benoemen, van een fletse bureaucraat een dossiertijger maken, dan heb je wel een bord voor je kop ja.

 3. 5

  twitter cycle

  Grappig. Dat gaat enkel op, voor hen die zich bezig houden met die twitter hype. Op een aantal van zo’n 6-7 miljard aardbewoners, zijn dat er dus maar een paar. Zelfde gaat op voor Nederland.

  Ik ervaar enkel medelijden, met die dames/ heren politici die zich denken te profileren, op iets wat enkel tijdelijk is. En dan te bedenken dat sommige van hen, zelfs een ‘training in het gebruik maken van’ hebben gehad. MWUHAHAHAHA

  Overigens, is het best wel humor, om te gaan turfen, zoals deze Jorrit schijnbaar heeft gedaan, hoeveel woordjes als ‘sociaal’ en ‘groen’ er in een partijprogram staat. Alsof de hoeveelheid van die gebruikte woorden er verder ook maar iets toe doet. Een woordsmid knalt er juist zo meerdere in een klein lapje tekst. Ik zal ‘es gaan turfen hoe vaak ‘sociaal’ en ‘groen’ in het GL-partijprogramma staat.

 4. 6

  Mevrouw Nuijens lijkt slechts belang te hechten aan het gebruik van de juiste begrippen, c.q. de loze kreten, zoals we ze ook kennen uit het verkiezingsprogramma van het CDA. In die ledigheid herkent men natuurlijk ook die partij bij GL. Kekke praatjes voor de achterban, die dan kan zeggen: “Mijn partij is …”, bla bla bla

 5. 7

  Mijn vraag aan jou is dan ook, hoeveel van waar JIJ voor staat verkwansel je met een stem op de Piratenpartij?”

  Maakt dat nog wat uit na wat GL heeft verkwanseld bij het Kunduz- en Lenteakkoord?
  Bij het Lenteakkoord is niks gewonnen, tenzij je het afgelasten van een paar wetsvoorstellen aangaande onderwerpen die wel op de agenda van de VVD en het CDA blijven staan, winst noemt.
  De voorlopige intrekkingen van een paar scoiale maatregelen zijn overigens niet louter de verdienste van GroenLinks, maar van de vele gemeentes en orgnaisaties diezich tegen onderdelen van het Bestuursakkoord hebben gekeerd.

 6. 9

  Ik heb even voor je geteld:
  Groen: 109x
  Sociaal: 10x

  De piratenpartij is een two-issue partij met twee dilemma’s.
  Het eerste dilemma is dat zij streven naar zoveel mogelijk transparantie en openheid en tegelijkertijd veel waarde hechten aan privacy – een soort protectionisme voor transparantie en openheid van een individu.

  Ten tweede hebben ze het veel over innovatie, onderwijs en wetenschap, maar willen ze de waarde ervan in de kapitalistische samenleving vernietigen door de protectie in de vorm van copyrights/patenten etc.. te minimaliseren. Die minimalisatie heeft in mijn ogen dan juist een averechts effect op innovatie en vernieuwing. (Dat er veranderingen nodig zijn.. daar ben ik het mee eens, maar niet op de manier zoals deze partij het wil)

  Groen en sociaal, twee woorden die zeer cruciaal zijn voor een Groenlinks-stemmer (lijkt mij) zijn voor de piraten minder relevant. Duurzaam.. daar hebben de piraten ook nog nooit van gehoord (0 hits).

  Zorg.. ook niet zo belangrijk. Ze wijten de stijging van kosten voornamelijk aan de privatisering, maar ik vind dat te simplistisch en ook onwaar. Het programma van GL bevat een hele lijst met punten die betrekking hebben op de zorg.

  Arbeidsmarkt… ook niet zo belangrijk (0 hit).. en zo kan ik nog wel even doorgaan. Persoonlijk snap ik dus niet zo goed waarom iemand over zou stappen naar deze partij (vanuit GL), tenzij die twee genoemde dilemma´s zeer aanspreken. SP of PVDA makes more sense.

 7. 10

  Over Sap: “Zonder oog voor kiezerswinst toonde ze de civil courage om als enige linkse partijleider te onderhandelen over het Lenteakkoord”. Om daarna schielijk over allerlei punten terug te krabbelen. Het ging alleen maar om de EU gerust te stellen. Voor Nederland is er niets bereikt, integendeel. Alle serieuze discussies zijn op deze manier uitgesteld tot na de verkiezingen. Civil courage my ass.

  Overigens vind ik de piratenpartij ook honderd keer niets.

 8. 13

  Net droog achter de oren geen eelt op de handen en dan een dame zo pedant benaderen.
  De slaafse omschrijving van je oh zo geliefde leidster is ongekend objectief.
  Profileer je a.u.b. op een andere wijze, of wordt autoverkoper want hier trek je geen stemmen mee.

 9. 14

  In mijn opinie heb je juist bij de PP, op dat ene issue na, geen enkele garantie dat er aan standpunten iets uitrolt dat ook maar in de verste verte aansluit bij jouw standpunten. Je stemt niet op één kamerlid of één fractie, maar op een grote, onbekende, en wellicht zeer fluctuerende groep van mensen die zich op enig moment met de standpunten van de PP gaan bemoeien. Voor je het weet wordt er namens jou gepleit voor de herinvoering van de gulden.

 10. 16

  Auteur mist het punt. Uit de tekst van Spaink blijkt niet dat ze nu ineens een echte piraat is geworden, lijkt om het even te zijn welke partij haar stem krijgt. Daarbij kunnen er legio moverende redenen zijn die hoegenaamd niet worden uitgelicht in haar tekst. Om dan met slimmigheden over programmaverschillen te komen lijkt ongepast.

  Verder lijkt hij de werkelijke kritiek niet te pareren laat staan weerleggen. Zijn toedichtingen van heldhaftigheid aan het adres van Sap op het door haar geforceerde lenteakkoord lijken de kritiek van Spaink niet te verstommen. Het door hem genoemde civil courage is in de visie van Spaink een belangrijke politiek strategische fout en vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat deze negatieve waardering tekortschiet. Sterker, ondanks lof van de politici en achterban van andere partijen, lijken de eigen achterban en het electoraat van linkse partijen Sap’s optreden niet te geloven. De bijna masochistische houding van Groenlinks die vooral visie en idealisme probeert te benadrukken terwijl men op alle fronten het electorale verlies ziet groeien en ook politieke vrienden het optreden van het huidige fractiebestuur afkeuren, laat onverlet dat vooral de politiek pragmatische houding van Sap en de hare op de voorgrond raken. Haar credo verantwoordelijkheid uitstralen en willen dragen slaat snel over in hybris als men het heeft over het chronische beperkte mandaat dat de partij van het Nederlandse volk krijgt. Daarnaast krijgt het in de persoon van Sap al snel de bij bijsmaak van machtswellust. Daar kan ze misschien niets aan doen, maar ze zou ook in een Cohenniaanse wending het kunnen accepteren dat haar imago anders dan het succes bij de collega’s in Den Haag, weinig electoraal momentum kan genereren. Haar geschurk langs de randen van de rechtse partijen geven haar geen respect, laat staan een sterke onderhandelingspositie. Ik geloof dat VVD en CDA precies weten wat voor vlees ze in de kuip hebben: Sap is een ideologische push-over die geen mandaat kan genereren maar bereid is door het slijk te gaan om werkelijke politieke resultaten te bereiken, dat ze daarbij geen moreel statuur overhoud, wordt niet meegenomen in de beslissingsmatrix van de partij.

 11. 20

  Wat een slappe verkooppraat. Nu vind ik eerlijk gezegd ook dat bij Spaink het vertrek wel erg, erg snel lijkt te zijn gegaan. Haar punten zijn toch wel valide, met uitzondering van het Lenteakkoord, waar ik niet weet wat ik moet geloven: heeft ze nu legitimiteit gegeven aan verschrikkelijke bezuinigingen, of ware de bezuinigingen nog verschrikkelijker geweest als ze niet mee had onderhandeld?

  Twee dingen zijn voor mij echter overduidelijk tekenen van een falende partij: de missie-Kunduz, waardoor de pacifisten zich terecht in hun ballen getrapt voelen, en het debacle over de kandidaatstelling van Sap, met name de uitsluiting van Dibi. Dit gaat allebei niet over procedures. Sap heeft een deel van haar gedachtengoed ingeleverd en weigert dat te erkennen. Het partijbestuur ondermijnt vervolgens het democratisch proces binnen de partij. Dat is niet niks en ik vind dat daar serieuzer antwoord op zou moeten komen dan dit slappe gelul.

  Over de Piratenpartij: ik sta achter de meeste van hun doelstellingen en mijn stem hebben ze. Ja, ze missen een economisch programma en nee, liquid democracy zie ik nog niet werken. Toch staan transparant bestuur en burgervrijheden voor mij hoog op het lijstje. Eén reden om op ze te stemmen, is dat ik het volste vertrouwen heb in hun nieuwe lijsttrekker Dirk Poot. Ik heb hem meerdere malen mogen ontmoeten en hij is een capabele, geïnteresseerde en slimme man, maar vooral is hij recht-door-zee en windt er geen doekjes om. Hij vertelt wat hij echt vindt en niet wat mensen willen horen. Door en door integer persoon. Meer dan één zetel gaan ze nooit halen, maar Poot zie ik graag mijzelf vertegenwoordigen.

  By the way, hoe kun je zeggen dat die waarden ook gewaarborgd zijn bij GL als je beschouwt hoe Sap alle pacifisten in de steek heeft gelaten met haar achterkamertjespolitiek, en vervolgens nog eens opaak bestuur heeft bedreven bij het Lenteakkoord?

 12. 21

  “Maar een partij is meer dan het gerommel in de krant; een partij is haar ideeën, haar visie, haar moed, haar doorzettingsvermogen. Die zijn niet zomaar verkwanseld!”

  Een partij die zelf zegt haar ideeën, haar visie, haar moed en haar doorzettingsvermogen te hebben verkwanseld is ook geen leden/kiezers waard. Mensen stemmen namelijk juist op de visie, de grondbeginselen. De bakfietsliberalen van GL hebben die juist uit het oog verloren.

  Of de Piratenpartij dan een alternatief is………. ik denk het niet.

 13. 22

  GroenLinks werd in het verleden nogal eens afgebrand omdat de partij te idealistisch en niet realistisch genoeg zou zijn. Nu lijkt de kritiek tegenovergesteld. Misschien moeten we gewoon maar accepteren dat er altijd een groep mensen zal zijn die een reden zoekt om af te geven op GL. Als lid van GroenLinks kan ik me werkelijk geen voorstelling maken bij wat mensen bezielt die zeggen dat de partij weetikveelwat allemaal verkwanselt. Wie de hardwerkende en bevlogen politici en vrijwilligers kent die aan de basis staan weet wel beter.

 14. 23

  @Mark3000
  “De piratenpartij is een two-issue partij met twee dilemma’s.
  Het eerste dilemma is dat zij streven naar zoveel mogelijk transparantie en openheid en tegelijkertijd veel waarde hechten aan privacy – een soort protectionisme voor transparantie en openheid van een individu.”

  Transparantie is voor instituties (overheden, bedrijven), privacy is voor individuen. Dit is omdat die institiuties hun bestaansrecht hebben in het ten dienste staan van mensen (individuen). Daarom hebben mensen ook mensenrechten en bedrijven niet (behalve in de VS – were corporations are people). Als je dit onderscheid niet eens kan snappen belooft dan niet veel goeds voor je verdere vermorgen tot politieke ananlyse.

  “Ten tweede hebben ze het veel over innovatie, onderwijs en wetenschap, maar willen ze de waarde ervan in de kapitalistische samenleving vernietigen door de protectie in de vorm van copyrights/patenten etc.. te minimaliseren. Die minimalisatie heeft in mijn ogen dan juist een averechts effect op innovatie en vernieuwing”

  Er is geen enkel historisch bewijs voor de maatschappelijke- of economische waarde van het patentrecht en copyright in haar huidige vormen. Het werkt vooral concentratie van welvaart en macht in de hand. dat zijn geen dingen die een sociale en duurzame samenleving tot gevolg hebben. Er waren binnen Groenlinks wel wat mensen die hierover na wilden denken maar die zijn weg of op onverkiesbare plaatsen gezet. Kwestie van prioriteiten kennelijk.

  Ik heb jarenlang Groenlinks gestemd maar toen ze eenmaal F16’s naar Afghanistan gingen sturen was het voor mij defnitief voorbij. Niet meer links, niet meer groen en niet langer vredelievend. Jammer.

  Mevrouw Sap is zeer terecht flink gespainked ;-)

 15. 24

  Twee dingen zijn voor mij echter overduidelijk tekenen van een falende partij: de missie-Kunduz, waardoor de pacifisten zich terecht in hun ballen getrapt voelen, en het debacle over de kandidaatstelling van Sap, met name de uitsluiting van Dibi. Dit gaat allebei niet over procedures. Sap heeft een deel van haar gedachtengoed ingeleverd en weigert dat te erkennen. Het partijbestuur ondermijnt vervolgens het democratisch proces binnen de partij. Dat is niet niks en ik vind dat daar serieuzer antwoord op zou moeten komen dan dit slappe gelul.

  Over slap gelul gesproken: het partijbestuur heeft juist, tegen de statuten (die een termijn van 2 maanden voorschrijven) in nota bene, het oordeel van de kandidatencommissie terzijde geschoven en een ledenreferendum mogelijk gemaakt. Hoe kun je dat in vredesnaam uitleggen als ondermijning van het democratisch proces? Alleen als je zou beweren dat ze het referendum níet had moeten uitschrijven, zou dat enig hout snijden.

 16. 25

  Die kritiek lijkt tegenovergesteld, maar is dat niet. Het kudte is namelijk, dat al dat pragmatisme GL verder niets bracht. Het machtspolitieke spelletje werd nogal onhandig gespeeld, waardoor nu enerzijds de idealen niet uitgedragen worden en er anderzijds geen fuk bereikt is.

  Ter contrast: Peggold, die met een paar zetels zijn hele program in staand beleid wist om te zetten. Die snapt tenminste wat politiek bedrijven is.

 17. 26

  Er is een belangrijk verschil: De rechtse roeptoeters die beweerden dat GL niet pragmatisch genoeg was, stemden hoe dan ook nooit op die partij (want ze willen gewoon HRA, leasebak en bonus houden en vooral niet moeten nadenken over de toekomst), maar de mensen die nu roepen dat GL haar idealen verkwanselt voor, ja voor wat eigenlijk (want regeringsdeelname zit er vooralsnog niet in), stemden voor GL faliekant de mist in ging wél op die partij.

 18. 27

  Er is niks mis met pragmatisme, maar je moet je doel niet uit het oog verliezen. Met name Kunduz is terecht een breekpunt voor heel veel Groenlinksers. Is er echt iemand binnen Groenlinks trots op oorlogsdeelname? ‘Je internationale verantwoordelijkheid nemen’, me reet! Sap heeft zich gewoon laten bedonderen. Kunduz is en blijft de allerbelangrijkste misser van Groenlinks. Ik heb het al eerder gezegd: pacifisten voelen zich keihard in hun ballen getrapt door steun aan de missie-Kunduz. Pragmatisme of idealisme maakt dan weinig meer uit.

 19. 28

  Machtsdenken dat onder Femke Halsema in een hogere versnelling kwam bevalt Spaink slecht. Het leidt tot compromissen die ze onverteerbaar acht. Da’s niet de klassieke spanning tussen wel of geen vuile handen maken. Merkwaardig is dat GroenLinks voor dat laatste niks terug heeft gekregen. Dat negeert Nuijens en merkt Spaink op. De partij opereert in haar compromisbereidheid dus ook nog eens onhandig. Kernpunten realiseert het er niet door, maar levert het juist in. Dat maakt de overstap van Spaink naar de Piratenpartij begrijpelijk
  http://georgeknightlang.wordpress.com/2012/08/06/karin-spaink-verlaat-groenlinks-en-geeft-stem-aan-piratenpartij/

 20. 29

  Aan categorische pacifisten heb ik een broertje dood en deelname aan Kunduz vond ik prima. Het enige minpuntje aan het hele Kunduzverhaal is de manier waarop het verpakt en verkocht is.

 21. 32

  Moehaha @groene doorbraak. Hilarisch om de paar miezerige kruimels die GL toegeworpen kreeg als eclatant succes te verkopen, terwijl we in een land leven dat het milieu werkelijk als sluitpost bekijkt.

 22. 33

  @ReinoutS
  Maar dat Lenteakkoord is toch een papieren werkelijkheid? GroenLinks heeft geen enkele garantie dat het uitgevoerd wordt zoals de partij nu aanmatigend in de publiciteit voorstelt. GroenLinks heeft zelfs geen enkele garantie dat het na 12 september in de regering komt.

  Daarnaast gaat het om rommelen in de marge van de VVD. Niet het opbouwen van een duurzame, groene en rechtvaardige maatschappij zoals GroenLinks altijd zegt na te streven.

  Ik besef dat het lastig opereren is voor een kleine partij met het perspectief om nog kleiner te worden. Maar bij die maat hoort de getuigenis, niet het pure machtsdenken. GroenLinks heeft in een redelijk sterke fase gekozen voor de macht en kwam daarna klem te zitten in de onmacht van de macht toen het begon te krimpen.

 23. 34

  Toch opmerkelijk hoe dat wij-moeten-meedoen-in-Afganistan idee zich heeft kunnen nestelen in het GL-verkiezingsprogramma.

  Ik kan maar één ding bedenken, en dat is het voor GL aantrekkelijke wij-moeten-zorgen-dat-Afgaanse-meisjes-naar-school-kunnen meme.

 24. 36

  Hoi Arjen,

  1. Ik zie dat toch anders. Dat organisaties zoals de overheid anders zijn dan individuen is niet heel lastig te snappen. Eigenlijk net zo makkelijk te snappen als het gegeven dat individuen onderdeel zijn van diezelfde organisaties. Want waarom is het zo belangrijk voor een individu om het persoonlijke salaris niet kenbaar te maken (privacy), maar willen we tegelijkertijd wel heel graag weten wat ieder individu verdient bij de overheid ten behoeven van.. openheid en transparantie? We zijn maar al te beroerd om een legitimatiebewijs bij te dragen en ons te legitimeren als een agent daar om vraagt, maar andersom… Die agent dient zich wel te legitimeren aan ons zodat we er ook zeker van zijn dat de persoon bevoegd is om überhaupt om legitimatie te vragen.

  Vanwaar ook het streven naar openheid en transparantie. Het argument daarvoor is dat we toch de mogelijkheid moeten hebben om de overheid te controleren? Waarom is dat een valide argument slechts in 1 richting? Diezelfde organisatie, de overheid, heeft de plicht ons te beschermen tegen de mafketels van de maatschappij door ons af en toe te controleren. Zodat we wellicht in de toekomst kunnen voorkomen dat babyneukers bij een kinderdagverblijf gaan werken en kunnen voorkomen dat psychotische personen een wapenvergunning verkrijgen. Daar kunnen we privacy-protectionisme niet bij gebruiken. Bovendien zijn er veel gegevens die gebruikt kunnen worden om het strafproces te vereenvoudigen en te versnellen. Het zijn afwegingen die iedereen voor zichzelf maakt, maar ik kan me voorstellen dat het met name een lastige kwestie is voor personen die af en toe buiten hun boekje gaan.

  2. Het feit dat voor ieder octrooi duizenden euro’s worden neergelegd is voor mij al voldoende bewijs dat een patent economische waarde vertegenwoordigd. Bovendien zijn die kosten voor velen al best wel een drempel om een octrooi aan te vragen. Tevens is er ook nog veel werk en tijd nodig om fatsoenlijk een patent op te stellen. Juist door het duurder te maken worden patenten slecht toereikend voor een select groepje.

  Ik zie ook absoluut niet in hoe patenten innovatie belemmeren. Wat het belemmerd is kopieer-gedrag. Maar kopiëren en innoveren zijn elkaars antoniem, want innovatie is vernieuwing en een kopie niet. En dan financieel, opbrengsten van patenten kunnen gebruikt worden om opnieuw onderzoek te financieren of voor investeringen. Daarmee werkt het dus als een soort selectiemechanisme waarbij succesvolle personen of organisaties opnieuw geldmiddelen ter beschikking krijgen om te streven naar een nieuw succes en als zodanig werkt het dus innovatie in de hand.

  Zoals ik al zei, het werkt niet fantastisch allemaal en er zijn problemen, dat zie ik ook wel. Maar deze partij komt niet met juiste oplossingen daarvoor. Bedrijven worden niet meer beloond voor innovatie, maar deze partij wil ervoor zorgen dat patenthouders zelfs gestraft kunnen worden indien de rechter een patent innovatie belemmerd (btw, succes met de kwalificatie daarvan) en streeft zelfs naar de volledige afschaffing van patenten.

  Met deze partij zou ik als individu dan gewoon een beroep doen op privacy indien ik gedwongen wordt bepaalde kennis en informatie te delen… muhahaha

 25. 37

  1. De overheid is potentieel veel gevaarlijker dan een individu. De overheid moet dus met transparantie gecontroleerd worden. De overheid mag het individu zo niet controleren, omdat het niet nodig is.

  2. Patenten zijn duur voor jou en mij (je moet ze zelf verdedigen), maat goedkoop voor bedrijven die toch al een juridische afdeling hebben. Als jij iets innovatiefs begint, zul je die juridische afdeling tegen komen als je enig succes behaalt.

  Technische innovaties zijn alleen besteed aan mensen of bedrijven die bepaalde kennis en kunde hebben. Patenten beletten bedrijven om die kennis en kunde op te bouwen. Het hebben van een patent daarintegen betekent niet dat je de techniek ook goed kunt uitvoeren.

  Persoonlijk vindt ik dat jij vakmanschap zwaar onderwaardeerd.

 26. 38

  Dus omdat Nederland het niet goed doet op milieugebied moet GroenLinks er maar niet blij mee zijn dat bezuinigingen op natuur zijn teruggedraaid, belasting op kolen geheven gaat worden en het OV minder kaalgesnoeid wordt? Het gaat om honderden miljoenen, noem dat maar miezerige kruimels.

  @033 Het mag raar lopen wil de nieuw gekozen Tweede Kamer de begroting 2013 vóór Prinsjesdag nog omgooien. Maar als je je daar zorgen over maakt kun je natuurlijk gewoon GroenLinks stemmen om dat te voorkomen. Ook als GL niet in de regering komt kan ze net als altijd invloed vanuit het parlement uitoefenen. Als daarmee de maatschappij een beetje groener, eerlijker en duurzamer kan worden mag je dat van mij best machtsdenken noemen, daar zal ik dan niet mee zitten.

 27. 39

  Om hoeveel miljoenen het gaat boeit niet echt, want bij een partij als GL zouden de milieueffecten leidend moeten zijn. Wat gaat er met de stikstof en fosfaat bodemverontreiniging gebeuren? Waarom werd er in het lente akkoord niets uitonderhandeld over de kwaliteit van het oppervlaktewater? Werd de uitstoot van stikstofdioxine teruggebracht? Want daar gaat de grote lijn van het milieu volgens mij over.

  Neen. “Burgemeester in oorlogstijd” Sap koos er in plaats daarvan voor om wat milieukruimeltjes mee te pikken, zodat een rechts kabinet in staat is om een volledig vervuilend beleid doodgewoon voort te zetten: wat randpsychotische beleidsplannetjes van Bleker werden teruggedraaid, dat kolenverhaal vindt natuurlijk geen weerklank als je partij nog niet eens zo lang geleden de Eemshaven mogelijk maakte en tegenover dat prachtige OV verhaal staan dan natuurlijk weer de kostenstijgingen voor forensen die gebruik maken van het openbaar vervoer. Heb je vervoersbedrijven met heel veel budget en geen reiziger die er nog gebruik van maakt. Echt top.

 28. 40

  Ook als GL niet in de regering komt kan ze net als altijd invloed vanuit het parlement uitoefenen. Als daarmee de maatschappij een beetje groener, eerlijker en duurzamer kan worden mag je dat van mij best machtsdenken noemen, daar zal ik dan niet mee zitten.

  *kots*

 29. 41

  Patenten beletten bedrijven om die kennis en kunde op te bouwen.

  Zou je daar dan een voorbeeld van kunnen geven.

  Zoals ik al zei in de eerste reactie. Die kennis en kunde, of laten we zeggen intellectueel eigendom in het algemeen, biedt voor veel bedrijven in een kapitalistische samenleving een concurrentievoordeel. En die samenlevingsvorm is een gegeven. Ik persoonlijk verwacht dat afschaffing van patenten een averechts effect heeft op de spreiding van kennis en kunde, namelijk doordat bedrijven op andere manieren hun innovaties gaan beschermen. En dat is: niks vertellen en alles voor zichzelf houden.

  Patenten zijn gewoon openbaar

 30. 42

  @Jabir: Stop a.u.b. met het bagatelliseren van GroenLinks.

  GL is een kleinere partij en zij hebben het vooral moeilijk doordat andere (linkse) partijen nauwelijks meer focus meer hebben op duurzaam en groen. In de TK draait alles om datgene wat volgens hun 95% van NL belangrijk vindt: economische crisis, waarde van het pensioen, pensioenspremie, stoppen met werken, waarde van het huis, aftrek van rente, kosten van eigen risico, langstudeerboete, masterbeurs, belasting op woon-werkverkeer enz enz.. kortom alleen maar geld.

  Wat GL de afgelopen periode dan toch nog bereikt heeft is een waardeoordeel. Dat jij vindt dat dat miniem is weten we nu wel. Maar ik stel voor dat je eens een lijstje dat op de GL-pagina staat gaat proberen te maken van de PVV. Die hebben namelijk meer jouw manier van politiek bedrijven uitgevoerd (populistisch en vooral vasthouden aan de eigen standpunten en nauwelijks concessies maken).

 31. 43

  Dat ie aankomt met een kreet als “Openheid maakt kwetsbaar” geld natuurlijk alleen voor konkelende politici. Vandaar dat er dus F16’s namens GL naar Afghanistan mochten gaan. Dan word het dus exit GL voor een hoop mensen. Niet * (Groen + Links)

  De Piraten Partij zit bij mij nog teveel op een paar issues om op ze te stemmen. Als ik op 2 partijen mocht stemmen dan is het SP en PP.

 32. 44

  Kunduz ging in werkelijkheid om het stationeren van F16’s in Afghanistan em niet om het trainen van nieuwe politie agenten. Afghanistan zit helemaal niet te wachten op nog meer politieagenten die niet mogen vechten.

  In dat kader is de Kunduz missie zowel een economische, sociale als ethische misser voor een beetje gewin aan politieke invloed.

 33. 46

  Maar ik stel voor dat je eens een lijstje dat op de GL-pagina staat gaat proberen te maken van de PVV. Die hebben namelijk meer jouw manier van politiek bedrijven uitgevoerd (populistisch en vooral vasthouden aan de eigen standpunten en nauwelijks concessies maken).

  LOL daar hebben we weer een accountmanager van het GroenLinks politbureau met een flauw verhaaltje. Gaat lekker jongens, die 2.0 benadering. Nu nog leren om een zindelijke argumentatie onder woorden te brengen en je zit zo weer op twee zetels!

  Mijn manier van politiek bedrijven? Ik ben een reaguurder hoor, dat is weer wat anders dan een politicus. Wel hoop ik dat D’66 en de Piratenpartij het electorale karkas van GroenLinks zullen kaalvreten.

  Feit blijft: als je een klein partijtje bent en je hebt de gelegenheid om een beleid te saboteren dat tegen alles ingaat waar je voor staat, maar je doet dat niet omdat de macht lonkt, heb je je idealen verkwanseld. Je probeert het aandeel van GL in het lenteakkoord te marginaliseren, maar zonder de handtekening van Sap was het allemaal niet mogelijk geweest.

  Met je makkelijke PVV frame kan en wil ik niet zoveel. Er zijn nog heel veel grijstinten tussen de uitverkoop van GroenLinks zoals die tijdens het lenteakkoord plaatsvond en een compleet compromisloze houding.

 34. 48

  @Jabir: “…. Feit blijft: als je een klein partijtje bent en je hebt de gelegenheid om een beleid te saboteren … “
  Ik denk dat GL zichzelf niet genoeg ziet als sabotage-partij.

  Het zou kunnen dat je er dan uiteindelijk meer uitsleept, maar eerlijk gezegd is dat eigenlijk onbewezen.

  Het is uiteindelijk maar een relatief korte demissionaire tijd. Hoe had jij daar meer uit willen slepen?

 35. 49

  Stel je hebt een goed idee voor een smartphone. Je zult het never nooit niet winstgevend kunnen produceren. Apple, Samsung, en Motorola zullen je volledig de grond in procederen zodra je de eerste lading verkocht hebt.

  Jouw ene goede idee, heeft namelijk tien gepatenteerde “technieken” nodig om uit te kunnen voeren.

  Dan schijnt het regelmatig voor te komen dat hetzelfde patent door twee concurrenten in dezelfde week ingediend wordt. Een van die bedrijven is de volledige investering in onderzoek kwijt. Sterke bredrijven die zich dat kunnen veroorloven.

  Kortom, een patentenrace maakt ontwikkeling tot een soort bedrijfskundig russisch roulette. Ja achteraf zullen de winnaars daarvan zeggen dat het goed is. De schuldeisers van al de fallissementen onderweg zullen er anders over denken.

 36. 50

  Het is uiteindelijk maar een relatief korte demissionaire tijd. Hoe had jij daar meer uit willen slepen?

  Werk maken van dat blok linksom, door net als SP en PvdA niet mee te doen aan dat akkoord. Dan hadden D’66 en waarschijnlijk de CU zich ook wel aangesloten denk ik en was de VVD beschadigder uit het gedoe met Wilders gekomen dan nu.

 37. 51

  @Jabir: een soort wraakactie tegen de VVD. Omdat ze samengewerkt hebben met de PVV. Weet wel dat PVV/CDA/VVD nog steeds een meerderheid hebben in deze demissionaire periode.

  Als GL de VVD serieus had willen tegenwerken dan had de PVV daar nog steeds een stokje voor kunnen steken.

 38. 52

  @mark3000: over het patent-verhaal, ter aanvulling van Jabir en Frank.

  Lees wat Bill Gates schreef in 1991: Microsoft sang a very different tune in 1991. In a memo to his senior executives, Bill Gates wrote, “If people had understood how patents would be granted when most of today’s ideas were invented, and had taken out patents, the industry would be at a complete standstill today.” Mr. Gates worried that “some large company will patent some obvious thing” and use the patent to “take as much of our profits as they want.”

  bron: http://www.nytimes.com/2007/06/09/opinion/09lee.html/

 39. 53

  Neehee, geen wraakactie, maar samenwerking met een partij als de PVV en dan zo jammerlijk falen heeft natuurlijk een prijs. Overigens ziet het er niet echt naar uit dat het CDA onder welke omstandigheid dan ook steun zou hebben gegeven aan de PVV, je zit er rijk te rekenen. De PVV staat verder buitenspel, wen er maar aan.

 40. 56

  @Frank, ik vind jouw smartphone-voorbeeld niet zo sterk, vaag en ook niet overeenkomen met de werkelijkheid. Ik vind het vaag omdat “iets voor een smartphone” heel breed is, daarom heb ik het maar onderverdeeld in 4 verschillende voorbeelden:
  1. Je bedenkt iets geniaal’s waardoor je denkt je eigen smartphone te kunnen ontwikkelen. Gaat je niet lukken om dezelfde reden als dat je geen nieuw autobedrijf kunt starten. Het startkapitaal dat je nodig hebt is veel te hoog en dit heeft dus verder niks met een patent te maken.
  2. Je bedenkt iets geniaal’s voor een smartphone. Na 4 jaar onderzoek ontwikkel je een camera voor smartphone’s waarmee wel op 20 megapixels geweldige foto’s gemaakt kunnen worden. Dit is een klassiek goed voorbeeld waarbij een patent op die techniek fantastisch zou (moeten) werken. In een patentloze wereld ben je kansloos, je techniek wordt gecopycat en je ontvangt 0,0.
  3. Je ontwikkeld een soort van accessoire voor de ipod. Boxjes ofzo. Gaat Apple je aanklagen? nee hoor, valt wel mee. Apple is al lang blij dat de electronicawereld allerlei producten introduceerd rondom “Apple”. Er is hier een wederzijds belang.
  4. Je ontwikkeld een software-app voor het maken van foto’s waardoor het lijkt alsof de foto in de jaren zestig is gemaakt (4 weken werk?). Verkopen aan facebook voor 1 miljard. Uitzonderlijk dat wel, maar desondanks hoor ik juist alleen maar de succesverhalen. Klaagt Apple of Google die mensen aan? Hebben ze last van patenten? nee hoor.

  Het zijn ofwel de grote bedrijven zelf die onderling wat strijd hebben. Al denk ik dat het toneelspel is (conspiracy!). Ofwel het zijn kleinere bedrijven die de grote jongens gaan uitdagen. En tot slot, ik zie nog steeds niet hoe smartphone-innovatie wordt belemmerd door patenten. Smartphones zijn zo complex dat geen enkel individu in staat is om dat ding volledig te kunnen begrijpen. Enorm veel innovatie is daar voor nodig geweest en er zijn heel veel patenten. Hoe gaat dat samen in een wereld waarbij patenten innovatie belemmerd?

  @Johan, leuk artikel. Die softwarepatenten, ja, ik heb niet voor niets hierboven duidelijk het onderscheid gemaakt tussen het ontwikkelen van een complexe nieuwe cameratechniek en “een app”. Ik vind dat zeker discussieerbaar, maar zomaar patenten volledig afschaffen is niet de oplossing. Iemand zou ook zomaar jarenlang gewerkt kunnen hebben aan een nieuwe programmeertaal of compiler. En trouwens.. wat zegt jouw artikel daarover:
  But don’t software companies need patent protection? In fact, companies, especially those that are focused on innovation, don’t: software is already protected by copyright law
  Ahzo, leuk, en wat vind de piratenpartij van de copyright law?

 41. 57

  @mark3000: Je hebt het over cprogrammeertalen en compilers.

  Veel succesvolle programmeertalen staan gewoon open en gratis op het internet. Denk bijvoorbeeld aan Python ooit begonnen door een Nederlander. Oneindig vaak te kopiëren en veranderen. Het enige wat niet mag is beweren dat je iets geschreven hebt wat je zelf niet geschreven hebt.

  Alleen bedrijven zijn groot genoeg om talen te ontwikkelen als onderdeel van een proprietary platform. Denk aan Microsoft met hun C# omgeving.

  En één van de meest gebruikte compilers van Stallman is ook opensource. http://nl.wikipedia.org/wiki/Richard_M._Stallman Het is zoals Newton ooit beweerde, we bouwen voort op het werk van anderen.

  Ik heb een stuk minder problemen van copyrights dan met patenten. Maar copyright creëren wel dezelfde soort problemen. Het creëert monopolie-achtige posities op de markt en dat is niet goed.

  Je moet je voorstellen dat een bepaald concept zich in mijn hoofd nestelt, waar iemand anders copyright op zou hebben. Ik vind dat zeer zorgelijk. Wat in mijn hoofd zit is van mij.

  http://www.youtube.com/watch?v=CW0DUg63lqU

 42. 59

  @mark3000:
  Zelf smartphones maken is misschien een extreem voorbeeld. Maar je argumenten houden geen stand:
  1. Het probleem dat je als gewone sterveling geen startkapitaal kunt vinden wordt verergerd omdat alle potentiele investeerders afgeschrokken worden door mogelijke claims (Zelfs al zou ik een consumentenelectronica-fabriek in de tuin hebben).
  2. Je hebt na 4 jaar ontwikkelen iets af, en je concurrent heeft toevallig 3 jaar en 364 dagen nodig gehad. De concurrent krijgt het patent, en jij mag de resultaten van je werk diep in een kast wegstoppen. Bovendien was je eerste punt dat het praktisch onmogelijk is om zomaar iets te copycatten, “om dezelfde reden als dat je geen nieuw autobedrijf kunt starten.”

  Misschien zijn al die processen inderdaad een dekmantel voor het feit dat ze stiekum onderling samenwerken, zoals jij suggereert. Ik denk van niet, maar in dat geval werken ze wel om eventuele nieuwe toetreders op de markt af te schrikken. (Onderlinge samenwerking zou ik, in tegenstelling tot de huidige regelgeving overigens niet veroordelen)