Zoekresultaten voor

'statiegeld'

Foto: Toshiyuki IMAI (cc)

Klimaat in verkiezingsprogramma’s | SP

ANALYSE - Update 17 februari 2017: Aantal aanpassingen als gevolg van verschijnen definitieve versie verkiezingsprogramma.

Aflevering tien alweer van de reeks waarin we de verkiezingsprogramma’s doornemen om te zien wat politieke partijen denken te gaan doen tegen de opwarming van de aarde. We zijn aangekomen bij de SP. Vanwege de uitingen van voormalig partijleider Jan Marijnissen zijn we heel benieuwd waar de partij zelf nu voor staat.

We pakken het verkiezingsprogramma (pdf) erbij en constateren in ieder geval dat in de samenvattende inleiding alleen de “duurzame economie” een plaats heeft gekregen. Het voelt niet als topprioriteit. We duiken dus maar de details in.

Het valt ons op dat de SP nergens zegt dat de mens en haar uitstoot van CO2 de hoofdveroorzaker is van de opwarming van de aarde. Dat is jammer. Maar gelukkig lezen we wel dat ze er wat aan willen doen. Te beginnen in hoofdstuk 4 “EERLIJK DELEN EN EERLIJK BETALEN”:

9 Met een flinke vergroening van het belastingstelsel gaan we grootverbruikers van energie zwaarder belasten en milieuvervuiling voorkomen.

Dat klinkt goed. Het is niet uitgewerkt helaas. Hoe willen ze het vergroenen van het belastingstelsel doen?

We slaan een hoofdstuk over en komen bij 6 “BETAALBAAR WONEN IN EEN LEEFBARE WIJK”:

U wordt gezien

COLUMN - Er was eens, 10 jaar geleden, een wetenschapper die bij de koffiemachine een geldpotje had staan. Iedereen die een kopje koffie dronk, moest daar een kwartje ingooien. Sommige mensen deden dat trouwhartig, anderen zo nu en dan. Maar in totaal verzamelde de wetenschapper nooit genoeg om nieuwe koffie te kopen. Hij had geen zin om naast het potje te gaan zitten, dus hing hij een foto op van twee ogen. De bijdrages schoten omhoog. Misschien houden mensen van mooie plaatjes, dacht de wetenschapper, en hij hing een foto van een bosje bloemen op. Meteen zakten de bijdrages weer terug naar het oude niveau. De wetenschapper hing de foto met ogen weer op, en hij dronk nog lang en gelukkig koffie.

Dit klinkt als een geloofwaardig sprookje, en het wordt ook met graagte verder verteld. Toch is het een sprookje, blijkt uit twee metastudies die deze week gepubliceerd zijn. Als mensen zich bekeken weten, of voelen, gedragen ze zich aardiger en altruistischer. Dat effect, dacht men, is misschien wel zo diep ingebakken dat zelfs kunstmatige cues, zoals plaatjes van ogen, het teweeg kunnen brengen. De afgelopen jaren zijn er aardig wat studies verschenen die dat aan leken te tonen: mensen gingen door zulke cues vaker hun handen wassen, afval scheiden, ze vulden meer surveys in en vonden zichzelf religieuzer.

Foto: Campagnefilmpje Hillary Clinton '16

Homo’s zijn gratis

Een maand geleden startte Hillary Clinton haar presidentscampagne met een filmpje “Getting Started“. In het filmpje komen verschillende mensen aan het woord die met een nieuw project starten: moeders die hun kinderen naar school toe sturen, twee broers die in het Spaans aankondigen een bedrijf te starten, een koppel dat een kind verwacht, een meisje dat solliciteert, twee mannen die gaan trouwen. En dan kondigt Clinton aan president te willen worden.

Het filmpje is een soort Bennetton reclame. Alle verschillende groepen die in Amerika leven, worden getoond: blank en zwart, aziatisch en hispanic, man en vrouw, jong en oud, homo en hetero. Dat moment dat twee mannen elkaar de hand geven en zeggen te gaan trouwen in een campagnefilmpje van een Amerikaanse presidentskandidaat raakt me iedere keer weer. Anderhalf decennium geleden zei Hillary Clinton zelf nog “het huwelijk is tussen een man en een vrouw“.

De ontwikkeling gaat razend snel, niet alleen bij de Clintons. Het aantal Amerikaanse staten het homo-huwelijk heeft gelegaliseerd groeit snel. Ook in Europa: op 22 mei sprak een ruime meerderheid van de Ieren zich in een referendum uit voor het homo-huwelijk; de premier van het oerconservatieve Luxemburg trouwt met zijn vriend. Dat is hoopvol, toch?

Coca Cola’s voorkeur voor de wegwerpverpakking

Eerder deze week schreven we over het afkopen van het statiegeldsysteem bij Lidl en Aldi met behulp van verplichte afvalstoffenbijdragen. Vandaag beschrijft Jesse Frerik op Follow The Money de achterliggende motivatie van Coca Cola. Moraal van het verhaal: wegwerpverpakkingen leveren Coca Cola een sterkere marktpositie op ten opzichte van hun bottelaars en u betaald de rekening voor afvalverwerking dubbel en dwars. Aan de ene kant via hogere belastingen en aan de andere kant met uw tijd (als u meedoet met de periodieke acties om zwerfafval op te ruimen.

Foto: FaceMePLS (cc)

Afvalfonds Verpakkingen belooft geld aan Aldi en Lidl

ACHTERGROND - Vorige maand berichtte Sargasso dat Aldi en Lidl door hun concurrenten zouden worden gecompenseerd als zij zouden instemmen met de – door anderen – gewenste afschaffing van het statiegeld. Alle betrokken partijen ontkenden echter bij hoog en bij laag.

Inmiddels bericht P+ dat Aldi en Lidl zullen worden gecompenseerd door de Stichting Afvalfonds Verpakkingen als ze instemmen met het afschaffen van het statiegeldsysteem voor PET-flessen. Dit is opmerkelijk, want dit fonds werd tot voor kort gevuld met belastinggeld en momenteel (volgens hun eigen website) met de wettelijk verplichte bijdrage, dat wil zeggen: óók belasting, van producenten en importeurs die jaarlijks meer dan 50.000 kilogram aan verpakkingen op de Nederlandse markt brengen.

Reden voor de SP om nieuwe Kamervragen te stellen over de rechtsgeldigheid van de inzet van belastinggeld voor het afschaffen van statiegeld.

De betaling door de Stichting Afvalfonds Verpakkingen blijkt uit een brief van directeur C. de Mol van Otterloo, volgens P+ zelf een fervent voorstander van het stoppen met statiegeld op PET-flessen. De Mol van Otterloo neemt de term afkopen, die P+ hanteerde, niet in de mond maar noemt het liever ‘compensatie’. Opmerkelijk is dat het initiatief volgens het Afvalfonds uit is gegaan van Lidl en Aldi. Een ware Werdegang gezien de recente steun van beide bedrijven voor statiegeld op PET-flessen.

Hamsters

COLUMN - Hamsters. Het hele huis is oranje van de hamsters. Bij iedere 15 euro gespendeerd krijg je een oranje hamster in een of ander raar pakje. De tafel ligt er vol mee. “We kunnen het met kerst in de boom hangen mam!” zei de oudste. Over mijn lijk.

Er is een spaaractie geweest waar ik blij van ben geworden en dat waren de dierenplaatjes. Die zitten in een boek, dat boek staat in de kast en komt er af en toe uit om doorgebladerd te worden. Dat boek staat er over 10 jaar nog. Het is een toevoeging, het sparen was leuk, ze leren er wat van en het is een blijvend iets. Die hamsters, die donderen we straks gewoon weer de container in.

Supermarkten zouden eigenlijk verantwoordelijk moeten blijven voor de zooi die ze wereld in slingeren. Want al die wuppies en smurfen liggen allemaal op de vuilnisbelt en de volgende actie wordt al weer gepland. Ik kan natuurlijk gewoon weigeren om de actiespullen mee te nemen, maar dat levert hier teleurgestelde gezichtjes op. Ik ben daar tot nu toe steeds gevoelig voor geweest. De marketingcampagnes schieten hun doel niet voorbij. Nog mooier zou zijn als dit soort acties verleden tijd werd, maar dat kan ik wel op mijn buik schrijven.

Foto: José Roitberg (cc)

Buitenlandse Zaken en de andere portefeuilles van Bernard Wientjes

OPINIE - VNO-NCW brengt 7,5 miljoen euro bij elkaar om vijf consulaten te redden. Dat is immers in het belang van het bedrijfsleven. ‘Als reddende engel in de dop kwam Bernard Wientjes gisteren naar de Tweede Kamer,’opende het artikel in Trouw afgelopen dinsdag (8 oktober 2013). Juist in crisistijd hebben diplomatieke netwerken groot nut voor het aanwakkeren van buitenlandse handel, zeker voor grote bedrijven. Dat begrijp ik. Maar mijn nekhaar komt er toch van overeind.

Waarom dat bedrag niet gewoon via belastingheffing kan worden geïnd, is me een raadsel. Als de Nederlandse samenleving, casu quo het Nederlandse grootbedrijf, een klinkklaar belang heeft in het overeind houden van de internationale representatie, dan is het toch legitiem om daar een bijdrage voor te vragen? De overheid is er om dit soort dingen te regelen, en brengt burger en bedrijf de kosten van deze dienstverlening in rekening. Ze houdt daarbij in beginsel de blinddoek om: de belastingcenten gaan in de grote pot en vinden zonder schenkersinformatie hun bestemming. Dat is wel zo fijn, die neutraliteit.

De wereld anno 2013 blijkt anders. Wientjes heeft zichzelf op het schild gehesen om de missieposten te redden. Hij wordt daarbij toegejuicht door PvdA en VVD. Volgens VVD-Kamerlid Han ten Broeke is het een goed idee als bedrijven een consulaat sponsoren, zoals nu al bij feestdagen gebeurt. Of de diplomatenpost betaalde marktscans te laten uitvoeren om zakenkansen te zoeken en contacten te leggen. Ten Broeke ziet op die manier ‘legio mogelijkheden om geld uit de markt te halen.’

Van Geel (CDA) tegenwoordig voorzitter lobbyclub frisdrankindustrie

Pieter van Geel was als staatssecretaris van milieu van 2002 tot 2007 verantwoordelijk voor het statiegelddossier, en hield toen het heffen van statiegeld op kleine flesjes tegen. Inmiddels is hij voorzitter van de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FSW), dat actief het kopen van bronwater, in plaats van kraanwater, promoot.

Foto: Argonne National Laboratory (cc)

Naar een circulaire economie

ANALYSE - De grondstoffenschaarste is niet beperkt tot olie en gas. Ook andere grondstoffen zoals lithium en fosfaat zijn eindig. Wanneer er geen vervanging van de grondstof (zoals olie door zonne-energie) mogelijk is, moeten we ons richten op hergebruik. Maar een circulaire economie is nog ver weg.

Een groot deel van de natuurlijke hulpbronnen die in de economie worden gebruikt is gevormd in trage geologische processen. Belangrijke voorbeelden daarvan zijn fossiele brandstoffen en ertsen.  Sommige van deze natuurlijke hulpbronnen zijn in zeer grote hoeveelheden aanwezig, zoals  ijzer- en aluminiumertsen. In andere gevallen zijn de winbare voorraden bescheiden.  Bijvoorbeeld: conventioneel aardgas is gevormd over een periode van ongeveer 400 miljoen jaar. Het jaarlijkse verbruik in de wereldeconomie komt overeen met de hoeveelheid die in ongeveer 3 miljoen jaar werd gevormd. Dit leidt ertoe dat de winning van aardgas vroeg of laat gaat dalen. Zo bereikte de winning van conventioneel aardgas in Nederland zijn piek in 2004. Sindsdien daalt de Nederlandse productie.

Dergelijke productiepieken zijn ook te zien bij andere natuurlijke hulpbronnen die zijn gevormd in trage geologische processen. De maximale productie van de zilvermijnen in Tirol lag bijvoorbeeld rond het jaar 1500. De piek van de kolenwinning in het Verenigd Koninkrijk was vroeg in de twintigste eeuw. De conventionele olieproductie in de Verenigde Staten bereikte zijn maximum in 1971.

Welke maatregelen moeten controversieel worden verklaard?

Nu het kabinet demissionair is, moeten Rutte en Verhagen met een aantal wisselende coalities verschillende wetten en regelingen er doorheen zien te krijgen. Maar niet alle onderwerpen lenen zich daarvoor, die worden controversieel verklaard.

Een aantal partijen wil de Wet werken naar vermogen controversieel verklaren. Deze wet moet tot 1,8 miljard euro besparen door te korten op bijstand, sociale werkplaatsen en de Wajong. Samsom noemt ook nog de eigen bijdrage voor de GGZ en bezuinigingen op het passend onderwijs. D66 wil een einde aan ‘de rechtse hobby’s’, namelijk de verhoging van het griffierecht en het gemiemel over het dubbele paspoort. ChristenUnie wil de masterstudie blijven financieren en minder scherpe regels voor gezinshereniging. Ook het statiegeld moet blijven. Van de SP mogen ziekenhuizen niet aan winstuitkering doen en moet de Blankenburgtunnel maar even worden uitgesteld. GroenLinks wil geen tanks leveren aan Indonesië en andere dictatoriale regimes.

Hopelijk zal er toch iets scherper gekozen worden, want dit is zo’n beetje alles wat in de wetgevingspijplijn zit.

Wat mag er van u controversieel worden verklaard? Graag wel goed gemotiveerd.

Foto Flickr -JvL-

Duurzaam dichten in de wegwerpmaatschappij

Het klonk zo mooi: een duurzame gedichtenwedstrijd met als hoofdprijs het winnende gedicht op 100.000 pakken biologische melk. Welke dichter wil dat niet? Helaas is het nog niet zeker of het winnende gedicht van Uft van Duurstede op de melkpakken zal verschijnen.

Stel je voor dat jouw winnende dichtregels op een melkpak staan afgedrukt en dat ze worden voorgelezen aan menig ontbijttafel. Een paar melkpakken verder kennen de kinderen jouw gedicht helemaal uit het hoofd. Ze dragen het voor in de klas, aan de familie en aan elkaar. Jouw duurzame poëzie gaat de wereld in. Zoiets moeten de organisatoren van Dichten voor een bewoonbare aarde voor ogen hebben gehad. Deze poëziewedstrijd werd georganiseerd door een groepje vrijwilligers van de Protestantse Kerk van Amsterdam. Verschillende partijen uit de duurzame hoek ondersteunden deze activiteit. De jury werd gevormd door Hannemieke Stamperius, Theo de Boer, Marjolijn van Heemstra en Udo Doedens. Ze moesten een keuze maken uit 133 inzendingen.

Afgelopen donderdag vond de muzikale prijsuitreiking plaats op de immense zolder van het Van Limmikhof in Amsterdam. De beste gedichten waren op muziek gezet en werden ten gehore gebracht door verschillende zangers en musici. Het hoogtepunt van de avond was de gesproken column van Johan van de Gronden, directeur van het Wereld Natuur Fonds. Hij vulde de jury aan met zijn opmerking dat er veel schuldgevoel in de gedichten zit, er waren weinig lyrische inzendingen, geen odes aan de natuur. Hij eindigde met ‘De dichter moet er weer op uit. Je moet zoeken’.

Foto: Eric Heupel (cc)

Zes dingen die u niet wist over Steve Jobs

Vandaag is er veel te doen over het overlijden van Steve Jobs, de creatieve directeur van Apple en bedenker van de Apple Macintosh, Ipod en Ipad. Hier zijn zes dingen die u zeker nog niet wist over Steve Jobs:

1. Steve Jobs was de uitvoerend producer van Toy Story

2. Steve Jobs is als kind geadopteerd.

3. Steve Jobs’ biologische vader is een Syrische moslim

4. Steve Jobs is een college drop-out

5. Steve Jobs leerde de juiste vorm en ruimte voor fonts van lessen kalligrafie die hij op de universiteit had gevolgd.

6. Steve Jobs was in die tijd zo arm dat hij op de bank sliep bij een vriend, voedsel kocht van het statiegeld van flessen die hij vond, en gratis maaltijden bietste bij de Hare Krishna.

Vorige Volgende