1. 9

  Steeph, ik programmeer in php heb oa plug-ins voor wordpress geschreven en linkjes kan je er heel simpel uit filteren of gewoon als tekst weer laten geven

 2. 10

  kijk hier maar eens naar:

  <?php
  /*
  Plugin Name: laatste reacties
  Plugin URI: -*-
  Description: Description? eg niet………
  Author: me
  Version: 1,99.12.-1+44 en nog een beetje
  Author URI: zero
  */

  function laatstereacties() {

  echo "<li id=\"laatste reacties\">
  <h2>Laatste reacties</h2>
  <ul>";

  global $wpdb;
  $comments = $wpdb->get_results("SELECT comment_author, comment_author_url, comment_ID, comment_post_ID, comment_content, comment_date FROM $wpdb->comments WHERE comment_approved = ‘1’ ORDER BY comment_date_gmt DESC LIMIT 10");
  if ( $comments ) {
  foreach ($comments as $comment) {
  $popuppie = $wpdb->get_row("SELECT post_title FROM $wpdb->posts WHERE ID=’$comment->comment_post_ID’");
  $linkie = preg_replace( "`(<)([\s\S]*?)(>)`i", "", $comment->comment_content);
  $linkie = preg_replace( "`(http://)([\s\S]*?)(.png|.gif|.jpg|.jpeg)`i", "", $linkie);
  if ($linkie =="") {$linkie="plaatje";}

  $popuppi=htmlentities($popuppie->post_title, ENT_QUOTES);

  echo ‘<li><div class="prev">’ . substr($comment->comment_date,11,5) . ‘</div>’ . sprintf(‘<a href="’. get_permalink($comment->comment_post_ID) . ‘#comment-‘ . $comment->comment_ID . ‘" title="’ . $comment->comment_author . ‘ – ‘ . $popuppi . ‘">’. substr($linkie,0,18) .'</a>’);
  echo "</li>\r\n";
  }
  }
  echo "</ul>
  </li>";
  }
  ?>

 3. 11

  Goedzo gbh, plemp het maar gewoon als comment, misschien werkt het dan meteen wel :) Steeph kan alleen een plugin installeren en dan aan en uitzetten in de admin.