Ontgassen: ook Brabant stelt ontgasverbod voor binnenvaart in

Dossier:

NIEUWS - Dinsdag maakte de Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout (SP) heeft de portefeuille Ecologie en Handhaving via Twitter bekend dat Gedeputeerde Staten in Brabant hebben ingestemd met een verbod op ontgassen aan de buitenlucht door de binnenvaart. Het verbod staat volgende week op de agenda voor Provinciale Staten. De provincie Brabant volgt hiermee de Provincie Zuid-Holland, waar Provinciale Staten al eerder hebben ingestemd met een ontgasverbod voor de binnenvaart.

Brabant voert het ontgasverbod net als Zuid-Holland gefaseerd in. Vanaf 1 januari 2015 geldt een ontgasverbod voor benzeen, vanaf 1 januari 2016 wordt het ontgasverbod uitgebreid naar benzeenhoudende stoffen met een benzeengehalte van 10% of meer.

Ontgassen: hoe zat dat ook al weer?

Bij transport van natte bulklading is het soms nodig om de ruimen (of beter gezegd de tanks) te ontdoen van restanten van die lading, omdat anders geen nieuwe vracht geladen kan worden.

Wanneer het vluchtige stoffen betreft, wordt dit vaak gedaan door middel van het ontgassen van het varende schip aan de buitenlucht. Dit is wettelijk toegestaan. Het gaat vaak om schadelijke stoffen met kankerverwekkende eigenschappen. Ook zijn er stoffen bij waarvoor voor emissies op land een minimalisatie plicht geldt, zoals bijvoorbeeld benzeen.

Handhaving en rol landelijke overheid blijft vragen oproepen

Hoewel de ontgasverboden voor benzeen in Zuid-Holland en Brabant goed nieuws zijn voor de volksgezondheid en het milieu, roept het dossier nog steeds vragen op. Met name door de opmerkingen van Staatssecretaris Mansveld in de Tweede Kamer en opmerkingen van inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T) bij voorlichtingsbijeenkomsten, deze inspectie valt onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Waar de Staatssecretaris in debat met de Tweede Kamer aangeeft tot de invoer van een internationaal verbod afhankelijk te zijn van regionale en lokale overheden om ontgassen door de binnenvaart aan te pakken, stellen inspecteurs van IL&T bij voorlichtingsovereenkomsten dat de provinciale ontgasverboden juridisch niet houdbaar zijn. Het lijkt er dus op dat de staatssecretaris en haar ambtenaren met twee monden spreken.

Een ander openstaand punt is de vraag wie gaat handhaven, want de landelijke opererende inspecteurs van Rijkswaterstaat en IL&T hebben als bijzonder opsporingsambtenaren enkel de mogelijkheid om nationale regelgeving te handhaven. De provinciale milieuverordeningen vallen hier niet onder. De regionale omgevingsdiensten missen op hun beurt vaak weer schepen om inspecties uit te kunnen voeren.

(…) in Nederland is de regelgevende instantie die een verbod afgeeft ook verantwoordelijk voor de handhaving daarop.

Vanuit Sargasso hebben we op 14 november vragen gesteld aan het Ministerie van I&M. Helaas maakt het Ministerie van I&M onderscheid tussen ‘echte journalisten’ en blogs, zodat het antwoord op zich laat wachten.

Reacties (2)

#1 Sjap

Helaas maakt het Ministerie van I&M onderscheid tussen ‘echte journalisten’ en blogs, zodat het antwoord op zich laat wachten.

Haha ‘echte’ journalisten zoals Rutger en co zeker

  • Volgende discussie
#2 Krispijn Beek

@1 bedacht me helaas pas na opleggen dat ik de persvoorlichter had moeten vragen of ze dat ook tegen bloggers van GeenStijl of ThePostOnline zeggen ;-)

  • Vorige discussie