Nieuw rapport Meld Islamofobie: Alledaagse islamofobie in Nederland

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

ACHTERGROND - door Ewoud Butter.

Impressie van het rapport en de bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger, waar Philomena Essed, Martijn de Koning, Zoë Papaikonomou en Tofik Dibi op de belangrijkste bevindingen reageerden .

Alledaagse ervaringen met islamofobie hebben een ingrijpende impact op het dagelijks leven en welzijn van Nederlandse moslims. Zo zijn veel moslims zich de afgelopen vijf jaren minder veilig gaan voelen. In die ervaringen is een wisselwerking te zien tussen stigmatiserende discoursen in media en politiek, enerzijds, en persoonlijke ervaringen met discriminatie en uitsluiting, anderzijds. Desondanks ligt de meldingsbereidheid heel laag. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek onder 337 Nederlandse moslims dat Meld Islamofobie 20 september presenteerde in Pakhuis de Zwijger en dat nu online staat.

Het rapport

Het onderzoek dat Meld Islamofobie presenteerde,  “Alledaagse islamofobie in Nederland”, is een verkennend onderzoek, waaruit duidelijk wordt dat islamofobie of moslimhaat uit verschillende dimensies bestaat en dat er een wisselwerking is tussen deze dimensies.

Ze staan niet los van elkaar. Hieronder de samenvatting zoals Meld Islamofobie die op de website presenteerde. Het onderzoek is uitgevoerd door Ibtissam Abaâziz.

“Als ik alles moet melden wat ik meemaak, ben ik elke dag bezig.”

Wisselwerking tussen directe en indirecte islamofobie

Van de respondenten geeft 91% aan in de afgelopen vijf jaren directe persoonlijke ervaringen met islamofobie te hebben gehad. Het betreft zeer uiteenlopende soort incidenten; van expliciet verbaal of fysiek geweld in het openbaar vervoer, online of op straat, tot vijandige of stereotyperende opmerkingen van collega’s op werk of op school.

Slechts een minderheid (9%) geeft aan geen directe, maar wel indirecte ervaringen te hebben gehad met islamofobie. Onder deze indirecte ervaringen vallen uitspraken van politici en stereotyperende berichtgeving over moslims die als kwetsend en beledigend worden ervaren. Het onderzoek signaleert bovendien een wisselwerking tussen directe en indirecte islamofobie. Stigmatiserende uitspraken van politici sijpelen door in alledaagse persoonlijke interacties waarin politici en nieuwsberichten soms aangehaald worden.

“We hadden het over de brief van Rutte die hij schreef en een collega maakte de opmerking: “Als jij maar geen aanslagen pleegt”. Ik zei: “Maar dat geldt ook voor jou, als jij maar geen aanslagen pleegt”. “Nee, dat doe ik niet” zei ze, waarop ik antwoordde: “O, ik wel dan?” Ik heb die dag heel hard gehuild voor het eerst op mijn werk.”

Veel incidenten, weinig meldingen

Een aanzienlijk deel van de respondenten (39%) geeft aan in 2018 alleen al meer dan vijf keer islamofobe incidenten te hebben meegemaakt. Op basis van de opgegeven frequentie, hebben de respondenten in dit onderzoek hypothetisch gezien meer dan 1008 islamofobe incidenten meegemaakt in 2018. Dit suggereert een veel hogere frequentie dan de percentages die tot nu toe in rapporten en onderzoeken worden vermeld en wijst dus op onderrapportage.

Desondanks heeft de overgrote meerderheid van de slachtoffers (84%) geen melding gedaan. De oorzaak ligt in zowel gebrek aan vertrouwen dat er iets mee gedaan wordt en de aard van de ervaringen zelf. Van de 16% die wel actie hebben ondernomen deden 77% dit niet door middel van een melding of aangifte.

De impact van islamofobie

Het onderzoek toont aan dat directe ervaringen met islamofobie een ingrijpende impact hebben op het welzijn van Nederlandse moslims. Slechts 28% van de respondenten met directe ervaringen, voelt zich veilig tot heel erg veilig in Nederland. Verder geeft 74% van deze respondenten aan dat ze zich de afgelopen vijf jaren minder veilig zijn gaan voelen als moslimzijnde. Bijna de helft voelt zich daarnaast totaal niet vrij om hun moslim-zijn te uiten, 49% maakt zich veel tot heel veel zorgen dat hen iets kan overkomen vanwege hun moslim zijn, en 69% maakt zich veel tot heel veel zorgen over hun toekomst in Nederland.

“Een meneer begon mij uit het niets uit te schelden in de tram. Hij schreeuwde dat ik terug moest naar mijn eigen land, dat ik vermoord moest worden. En vele andere bedreigingen en scheldwoorden. De tramconducteur heeft er niks van gezegd en medereizigers bleven enkel staren. Ik voelde mij zeer onveilig.”

Het rapport concludeert dat er veel meer aandacht moet komen voor de wisselwerking tussen, enerzijds, “abstract” discours in de media en politiek m.b.t. moslims, en de alledaagse ervaringen van moslims met verbale, fysieke en geïnstitutionaliseerd islamofobe discriminatie en geweld, anderzijds. In hoeverre en op welke wijze legitimeren en beïnvloeden deze discoursen diverse discriminatiepraktijken en werken ze deze in de hand? Ook de vraag wat deze ervaringen doen met het welzijn, veiligheidsgevoel en verwachtingen voor de toekomst verdient veel meer aandacht.

Het rapport kunt u hier downloaden.

Bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger

Vorige week presenteerde Ibtissam Abaâziz, zelfstandig onderzoeker en mede-oprichter van Meld Islamofobie, haar belangrijkste bevindingen al in een volle zaal in het Amsterdamse Pakhuis De Zwijger. Daarna reageerden Philomena Essed, Martijn de Koning, Zoë Papaikonomou en Tofik Dibi.

De titel van het onderzoek, “Alledaags islamofobie in Nederland“, is duidelijk een referentie naar het boek “Alledaags racisme” van de antropologe Philomena Essed, tegenwoordig hoogleraar in Critical Race, Gender and Leadership Studies aan de Antioch University in de Verenigde Staten. Essed schreef behalve Alledaags racisme (1984) ook bijvoorbeeld Inzicht in alledaags racisme(1991) dat was gebaseerd op haar met cum laude beloonde promotieonderzoek. Ze was toevallig in Nederland en tot vreugde van de organisatoren nam ze deel aan het debat.

Essed reageerde als eerste op het onderzoek van Meld Islamofobie. Zij benadrukte in haar reactie dat alledaagse islamofobie net als alledaags racisme zich uit in alle domeinen van het dagelijks leven en moeilijk te vermijden is. Op school, op straat, op het werk, in het openbaar vervoer: overal kun je er mee geconfronteerd worden. De vorm waarin alledaags racisme zich uit verschilt in de tijd, per plaats en is ook afhankelijk van de omstandigheden.

Volgens Essed zijn Turkse en Marokkaanse Nederlanders de afgelopen jaren sterker dan daarvoor slachtoffer geworden van alledaags racisme. Een andere ontwikkeling die ze aanstipt is de opkomst van sociale media. Dat heeft geleid tot een breder spectrum aan uitingsvormen van racisme: van wat subtieler en indirecter op de werkvloer lomp tot hard en bot op sociale media waar alles gezegd mag worden.

Ze hekelt in dat verband ook de rol die politici de laatste decennia spelen. Hielden de meeste politici zich 30 jaar geleden nog nadrukkelijk verre van xenofoob taalgebruik, tegenwoordig is dit onder een grotere groep politici toelaatbaar of zelfs gangbaar geworden. Dat verlaagt ook de drempel voor hun electoraat om zich xenofoob te uiten. Als het om moslims gaat lijkt die drempel nog wat lager te zijn: omdat de islam geen ras is, mag je er van alles over zeggen, is volgens Essed een vaak gehoorde redenering. Ze drukt de aanwezige moslims op het hart zich niet de mond te laten snoeren. Reageer op wangedrag, maak het openbaar, eventueel met een hashtag zoals de Metoo beweging deed.

Antropoloog Martijn de Koning complimenteerde de onderzoekers van Meld Islamofobie met hun keuze het onderzoek te richten op islamofobie in de alledaagse domeinen, domeinen waaraan je je niet kunt onttrekken. Hij benadrukte ook het effect van de wisselwerking tussen de islamofobie van politici en alledaagse islamofobie. De vele debatten en hypes de afgelopen jaren hebben moslims de afgelopen jaren volgens De Koning “hyperzichtbaar” gemaakt en hebben bijgedragen aan stigmatisering van moslims. Het onderzoek van Meld Islamofobie laat volgens hem goed zien wat de invloed van poitieke retoriek is op het dagelijks leven van Nederlandse moslims en hun gevoel van veiligheid in de Nederlandse samenleving. Hier is nog weinig onderzoek naar gedaan.

De Koning waarschuwt dat islamofobie steeds ‘normaler’ wordt. Het gevolg hiervan is dat het verzet tegen islamofobie steeds meer als abnormaal gezien, terwijl dat verzet niet meer is dan pal staan voor grondrechten.

Onderzoeksjournalist en mediadocent Zoë Papaikonomou vertelt dat zij en Annebregt Dijkman destijds voor hun boek ‘Heb je een boze moslim voor mij?’ bewust voor deze titel hebben gekozen omdat deze vraag exemplarisch is voor de wijze waarop veel redacties een item behandelen wanneer het over moslims gaat. Ze gaan op zoek naar de bevestiging van stereotypen, zoeken extremen en beschikken zelf over geen of gebrekkige netwerken binnen islamitische gemeenschappen. Er is volgens Papaikonomou vaak in meer of mindere mate sprake van ‘Othering’, waarbij de eigen identiteit positief wordt gedefinieerd door deze negatief af te zetten tegen die van een ander, in dit geval moslims.

Ze illustreert haar betoog met een aantal voorbeelden waaronder een artikel in het Algemeen Dagblad waarin de vraag ‘Wat mag ik zelf doen als ik iemand met een boerka zie?’ wordt behandeld. De krant suggereert in haar antwoord het uitvoeren van een zogeheten burgerarrest waarbij iemand staande gehouden wordt. De krant wijst er op dat daarbij dwang gebruikt mag worden om te voorkomen dat iemand de benen neemt.

Ook verwijst Papaikonomou naar de wijze waarop Nieuwsuur onlangs over salafistisch informeel onderwijs en islamitisch onderwijs berichtte. De eerste reportage begon met het deuntje van het Harry Potterfilms, beelden van flats in Slotervaart en onherkenbaar gemaakte meisjes met hoofddoekjes die de Koran reciteren. Daarmee werd volgens Papikonomou direct de toon gezet.

Tofik Dibi, schrijver en voorheen Tweede Kamerlid namens GroenLinks vindt dat de moslimgemeenschap meer en effectiever stelling zou moeten nemen. Ze kunnen daarbij wat hem betreft een voorbeeld nemen aan andere religieuze groepen, maar zeker ook aan Kick-Out Zwarte Piet (KOZP). Deze laatste groep heeft, in strategische allianties met diverse andere organisaties, de afgelopen jaren met veel succes aandacht gevraagd voor het racistische karakter van Zwarte Piet. Was er aanvankelijk veel verzet tegen KOZP, inmiddels heeft de NTR besloten geen Zwarte Pieten meer te gebruiken voor het Sinterklaasjournaal.
De moslimgemeenschap zou volgens Dibi vergelijkbare successen kunnen boeken wanneer ze zich beter zou organiseren en minder bezig zou zijn om elkaar op allerlei vlakken de maat te nemen. Moslims hoeven elkaar niet aardig vinden, zegt Dibi, maar het is nu wel de tijd om samen op te trekken. Hij benadrukt daarbij het belang van inclusiviteit en de samenwerking met andere groepen als bijvoorbeeld LHBT-organisaties en vrouwenorganisaties. Volgens Dibi onderschatten veel mensen wat ze als individu of groep kunnen bereiken. “Neem initiatief, stap op politici, organisaties en instituten af. Er zijn in heel veel organisaties mensen die naar je willen luisteren”, houdt hij het publiek voor.

Dit artikel verscheen eerder bij Republiek Allochtonië.

De stichting Meld Islamofobie is een onafhankelijk, door vrouwen geleid burgerinitiatief. Het project kwam tot stand in 2015, toen het team een sterke toename in geweldplegingen tegen moslims waarnam in de nasleep van de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs. Meer informatie op hun site

Reacties (52)

#1 Jos van Dijk

Buiten de hard-core islambashers is er volgens mij vaak sprake van onnadenkendheid en gebrek aan inlevingsvermogen zoals het citaat over de brief van Rutte laat zien. Realiseert iedereen zich wat er op zo’n moment gebeurt?

 • Volgende discussie
#2 KJH

‘mpressie van het rapport en de bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger, waar Philomena Essed, Martijn de Koning, Zoë Papaikonomou en Tofik Dibi op de belangrijkste bevindingen reageerden .’

Het was duidelijk niet de bedoeling dat er kritiek kwam.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 P.J. Cokema

@2: Ah, je was er bij? Vertel…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Karin van der Stoop

@1: Klopt, het huidige discours heeft ook impact op vrijwel iedereen. Ik maakte gister een opmerking waar ik me achteraf voor schaam. Omdat ik mezelf een knoeperd van een vooroordeel hoorde uiten over vrouwen met een hoofddoek. Echt zo stom. Ik denk niet dat iemand er aanstoot aan nam, zelfs mijn Marokkaanse collega niet, maar ik vind het verontrustend dat zoiets uit mijn hoofd ontsproot.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Joop

Dank voor de link naar het 48 pagina’s tellende rapport. Gedownload, kan ik in alle rust nog eens lezen. Jammer, de uitlijning rechts, komt rommelig over. Verder zie ik in het intermezzo op pagina 32 islamofobie en xenofobie en racisme op hetzelfde uitkomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Michiel de Pooter

Uit het rapport begrijp ik, dat islamfobie veel voorkomt in het publieke domein. Het rapport laat uitschijnen, of het normaal is dat je in de meest vrije, maar ook meest geseculariseerde samenleving ter wereld, je religieus-zijn op een extreme manier aan de dag legt in de publieke ruimte via kleding. Of het abnormaal is, weet ik niet. Het is in ieder geval nogal afwijkend van de heersende norm, met risico’s van afkeer en discriminatie. Dat laatste kan je sturen, omdat religie een keuze is en geen onontkoombaarheid in tegenstelling met huidskleur. Maar daar ging het niet over in Pakhuis de Zwijger ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 P.J. Cokema

@6: “(…)of het normaal is dat je in de meest vrije, maar ook meest geseculariseerde samenleving ter wereld, je religieus-zijn op een extreme manier aan de dag legt in de publieke ruimte via kleding”.

Staat dat zo in het rapport?

Los daarvan: ik weet niet beter dan dat het van oudsher hier normaal is dat religieuze uitingen (kleding en anderzins) in de publieke ruimte verschijnen. Van sommige religieuze stromingen zie je op gebied van kleding weinig meer (het is er nog wel), maar verder worden er nog wekelijks oproepen tot gebedsamenkomsten gedaan middels klokkengelui, is het heel gewoon dat als ergens even stilte wordt gevraagd voor de maaltijd men daar gehoor aan geeft, mogen mensen bij bepaalde beroepen/functies zweren dat ze door god worden geholpen, mogen zieltjes wervende zangroepjes op straat hun religie verkondigen, etc., etc.

Allemaal dingen waar ik zelf niks mee heb, maar vooruit, de heersen de norm is hier nog steeds dat het normaal is dat je in de meest vrije, maar ook meest geseculariseerde samenleving ter wereld, je religieus-zijn mag uiiten, ook in het openbaar. Hoe graag jij dat misschien ook anders wil zien, ik hoop van harte dat die vrijheid ons allen nooit ontnomen gaat worden. Door niemand niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Anoniem

Desondanks heeft de overgrote meerderheid van de slachtoffers (84%) geen melding gedaan. De oorzaak ligt in zowel gebrek aan vertrouwen dat er iets mee gedaan wordt
Logisch ook, Wilders doet dat elke dag live op tv en die krijgt hooguit een kleine boete 10 jaar later voor één uitspraak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Anoniem

@6: Je weet dat veel joden voor de tweede wereldoorlog ook hun “religieus-zijn op een extreme manier aan de dag leg[den] in de publieke ruimte via kleding.”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 OokAnoniem

@9: die Joden die tegenwoordig in hun vrijheid en veiligheid worden bedreigd door mensen die zo verschrikkelijk lijden onder islamofobie, bedoel je?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Michiel de Pooter

@9: De omstandigheden van Joden in Nazi-Duitsland en moslims nu in NL, zijn dezelfde en daarom 1 op 1 vergelijkbaar ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Michiel de Pooter

@7: “Staat dat zo in het rapport?”.

Weet ik niet. Het is mijn interpretatie en ik vind ook niet, dat uit het rapport het tegendeel blijkt.

Tegen die religieuze uitingen in het publieke domein die jij noemt, zijn -voorzover ik weet- geen vooroordelen, noch worden daar lijvige rapporten over geschreven of bijeenkomsten over in Pakhuis de Zwijger georganiseerd. De ene religieuze uiting is de andere niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Anoniem

@10 Ja die ja, racisme is geen excuus voor racisme….
@11 Nee, maar racisme is inherent fout, onder alle omstandigheden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Hans Custers

@6

Het rapport laat uitschijnen, of het normaal is dat je in de meest vrije, maar ook meest geseculariseerde samenleving ter wereld, je religieus-zijn op een extreme manier aan de dag legt in de publieke ruimte via kleding.

Zou je uit kunnen leggen waarom het in een vrije samenleving niet normaal zou zijn dat je ook vrij bent in je kledingkeuze? Ik zou nu net denken dat vrijheid ook een vrije kledingkeuze impliceert. Waarbij het niet uitmaakt of die afhangt van je muzieksmaak, je favoriete voetbalclub of je religie.

Ofwel: hoe vrij is een samenleving nog als de overheid bepaalt wat je wel of niet mag dragen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Michiel de Pooter

@13: Racisme is bij islamfobie niet aan de orde, vanwege het keuze-argument zoals uitgelegd in 6.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Cycloop

Meeste gelovigen groeien op in een religieuze traditie bepaald door hun ouders vandaar dat afkomst (vallend onder de discriminatiegrond ras) altijd voor een deel samenvalt met discriminatiegrond religie. Aantal bekeerlingen is toch beperkt. Was antisemitisme voor de 19de eeuw vooral gericht tegen het het joodse geloof, in de 19de veranderde dat: antisemitisme richtte zich tegen alle mensen die van joodse afkomst waren ongeacht hun geloof.Zoiets is ook heel goed mogelijk bij islamofobie. Eigenlijk is dat al gebeurt met moslims op de Balkan (Bulgarij, Bosnie) in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. Mensen werden op grond van hun moslim-origine (en niet of ze daadwerkelijk nu echt praktiserend moslim zijn) vermoord of verdreven). Moslim zijn in de die context was een etniciteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 P.J. Cokema

@15: Genoteerd.

Verder had je, nu je er toch weer even was, in dezelfde tijd natuurlijk de vraag uit #14 kunnen beantwoorden. Is niet de eerste keer dat je een vraag laat liggen. We zijn benieuwd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Hans Custers

@16

Volgens mij ging de ontwikkeling van islamofobie in Nederland in omgekeerde richting. Het was een gelegenheidsargument waarmee (zeker na de aanslagen van 9/11) mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst makkelijk in het verdomhoekje konden worden gezet. Het is niet voor niks dat de hele meute van de nationale islamofobenpartij op commando van de leider riep dat ze minder Marokkanen wilden.

Islamofobie is een excuus voor xenofobie. Of zo is het in elk geval begonnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Anoniem

antisemitisme richtte zich tegen alle mensen die van joodse afkomst waren ongeacht hun geloof.Zoiets is ook heel goed mogelijk bij islamofobie.
Dat is in Nederland ook al lang het geval, problemen met hangjongeren in grote steden worden continu gelinkt aan de islam/moslims terwijl die nog nooit de binnenkant van een moskee hebben gezien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 KJH

Dit weekend ook weer zo’n mutsje in de Volkskrant: ‘Aanvallen op moslims nemen toe’. Ik denk: geweld? moord- en doodslag? Nee, er wordt wel eens iets onaardigs gezegd in de tram. ‘Het was net na een aanslag’, stond er ook nog bij. Tja, niet alle moslims zijn terroristen, maar wel bijna alle terroristen moslims tegenwoordig. Kijk ‘es, ik heb wel een beetje begrip voor de dame, maar zo veel nou ook weer niet. En ze staat toch maar mooi in de krant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Karin van der Stoop

@20: Dat klinkt bijna of je zelf graag in de krant zou staan.

Maaruhm, denk je niet dat het impact op iemand heeft als je voor terrorist wordt uitgescholden door 4 opgeschoten rotjongens? Helemaal als vrouw. En als ’t je vaker overkomt. En dat je dus wordt geschaard onder een groep waar je zelf ook bang voor bent.

Stel dat jij om de haverklap te horen krijgt dat je een man bent, en dus wel een verkrachter zult zijn? Dat groepen vrouwen bij de tramhalte je dat naroepen, en vuile blikken naar je sturen, misschien dreigend om je heen gaan staan. Hoe vaak moet zoiets gebeuren voor je de straat niet meer op durft? Ik zeg je; niet zo vaak. Als de samenleving je continue vijandig behandelt om wie of wat je bent, zelfs als daar niet direct fysiek geweld bij komt kijken, dan wordt iedereen een angstig mens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Karin van der Stoop

@20: Aan dat mutsje neem ik trouwens ook aanstoot. Ik denk dat ik jou voortaan zo ga noemen. Kijken hoe lang ’t duurt voor je uit je slof schiet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 OokAnoniem

@13: Allicht, maar ’t is wel wat potsierlijk om een rapportje vol te schrijven over ‘islamofobie-slachtoffers’ die geen goedemorgen worden gewenst door de buschauffeur (serieus een voorbeeld afkomstig uit het rapport), terwijl in half West-Europa Joden worden neergeknald door ‘islamofobie-slachtoffers’ en er zo nog tal van voorbeelden zijn van de (gewelddadige) haat die ‘islamofobie-slachtoffers’ niet ontvangen, maar juist verspreiden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Karin van der Stoop

@23: Huh? “terwijl in half West-Europa Joden worden neergeknald” Heb ik iets gemist?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Dus

@22: haha

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Karin van der Stoop

@26: Ja, dat is me inderdaad ontgaan, aangezien ik vnl. Nederlands nieuws tot me neem.

Je zult mij niet horen zeggen dat antisemitisme geen probleem is. Dat is ’t wel, en daar volgt ook geweld uit. Fysiek, maar vooral verbaal. Maar islamofobie is óok een probleem, en daaruit volgt hetzelfde soort geweld.

Beide komen voort uit xenofobie; angst voor het vreemde, de gedachte dat die ánder uit is op jouw ondergang, of zo.

Dat je die ene opmerking over de buschauffeur eruit pikt, zegt me dat je de rest van het rapport ook niet serieus neemt. Dat het je geen ruk interesseert dat mensen dag in dag uit worden uitgemaakt voor terrorist, (al dan niet verbaal) bespuugd worden, gewoon om hoe ze eruit zien of wie ze zijn.

Je verontwaardiging is selectief, als je het wel over antisemitisme hebt en niet over islamofobie.

Kortom, jij zit ook in de categorie mutsje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Michiel de Pooter

@14: “Zou je uit kunnen leggen waarom het in een vrije samenleving niet normaal zou zijn dat je ook vrij bent in je kledingkeuze?”.

De vraag is naast het onderwerp. De kledingkeuze die ik bedoel, is niet vrijblijvend, maar heeft een bedoeling en symboolwerking.

“hoe vrij is een samenleving nog als de overheid bepaalt wat je wel of niet mag dragen?”.

De overheid dient zich met geen enkele kledingkeuze te bemoeien in een vrije samenleving. De overheid dient zich uitsluitend te bemoeien met de consequenties van die vrije keuze.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 OokAnoniem

@27: “islamofobie is óok een probleem, en daaruit volgt hetzelfde soort geweld”

Nou, nee dus. Er is nauwelijks fysiek geweld tegen moslims, terwijl er volop fysiek geweld is vanuit moslims.

“Je verontwaardiging is selectief, als je het wel over antisemitisme hebt en niet over islamofobie.”

Net zo verontwaardigd zijn om een moord als om een zwijgende buschauffeur, dát getuigt pas van een falend moreel kompas.

“Dat je die ene opmerking over de buschauffeur eruit pikt, zegt me dat je de rest van het rapport ook niet serieus neemt.”

Een onderzoek dat gebaseerd is op een online verspreide vragenlijst, waarbij zelfselectie een garantie is voor een niet-representatieve steekproef (zoals ook blijkt uit de demografische gegevens van hun respondenten) én dat de definitie van ‘islamofobie’ zó ver oprekt dat elke enigszins nare interactie die een moslim meemaakt, zelfs als er in de verste verte geen link is met religie, eronder valt? Klopt, zo’n onderzoek neem ik weinig serieus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Karin van der Stoop

@28: Dan ben je ook vast tegen het boerkaverbod…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Karin van der Stoop

@29: Jij vindt islamfobie dus niet zo’n probleem, maar antisemitisme wel. Terwijl aantoonbaar is dat het eerste veel vaker voorkomt in de Nederlandse samenleving dan het tweede.
Ik chargeer bewust, want dat doe jij ook.

Maar eigenlijk leidt dit maar af van de stelling die ik in #21 deed. Mutsje.

(edit: de ad hominem is evident, maar is een reactie op eerdere reaguurders en vooral om de hypocrisie daarvan te benadrukken)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 OokAnoniem

Oh? De gemiddelde moslim heeft in Nederland meer kans om slachtoffer te worden van verbaal of fysiek geweld dan de gemiddelde Jood? Toon dat gerust even aan, hoor. Of komt ‘islamofobie’ in absolute zin veel meer voor, omdat er hier in Nederland nu eenmaal veel meer moslims zijn dan Joden? Goh, maar ook dan mag je dat graag even aantonen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Karin van der Stoop

@32: Dit begint een beetje creepy te worden.
De “gemiddelde Jood” bestaat niet gast. Het is een ratjetoe van nationaliteiten en zéker van opvattingen. Wat dat betreft zijn het net mensen. Dat geldt ook voor moslims. En Nederlanders.

Grblr. Iemand een teiltje in de aanbieding?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 OokAnoniem

@33: really, je probeert onder de vragen uit te komen door het woord ‘gemiddeld’ verkeerd te begrijpen? Zoals je over pakweg het inkomen van de gemiddelde Nederlander of de blessurekans van de gemiddelde tennisser kan spreken, zo kan je ook spreken over de gemiddelde kans op fysiek of verbaal geweld voor moslims respectievelijk Joden in Nederland.

Dus, toon je claim aan of houd je feitenvrije gezwets voor je.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Hans Custers

@28

De kledingkeuze die ik bedoel, is niet vrijblijvend, maar heeft een bedoeling en symboolwerking

So what? Als ik bij een bank of een advocatenkantoor zou gaan werken zou mijn kledingkeuze ook niet vrijblijvend zijn. En als ik een shirt aandoe van een voetbalclub, of een T-shirt met het pacifistisch symbool heeft dat ook een bedoeling en een symboolwerking.

De overheid dient zich met geen enkele kledingkeuze te bemoeien in een vrije samenleving. De overheid dient zich uitsluitend te bemoeien met de consequenties van die vrije keuze.

Mijn idee van een vrije samenleving is dat de overheid zich zo weinig mogelijk met privé-aangelegenheden bemoeit. Dus ook niet consequenties van zoiets als kledingkeuze.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Oink

@35: De vraag is of het een vrijwillige keuze is. Helaas zijn hoofddoekjes het nieuwe normaal. Wie dit als moslim niet draagt is een slet en zal de negatieve groepsdruk ervaren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 KJH

@31: Mijn ‘mutsje’ komt voort uit mijn, toegegeven subjectieve, constatering dat moslims er wel heel erg eigen idee over wat vrijheid van meningsuiting inhoudt, op na houden. Niet als in: je mag zeggen wat je wil in de tram tegen vreemden, maar meer in: ik schiet nogal uit mijn slof als jij iets zegt over de profeet of het geloof. En met ‘uit mijn slof schieten’ bedoel ik: reageren op een manier die in Nederland *echt* de (wettelijke) perken te buiten gaat (bedreigen, geweld, etc). Ook dat zijn niet *alle* moslims, aliicht, maar…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Michiel de Pooter

@35: Het maakt nogal uit of je kleding aantrekt waarmee je een middeleeuwse religie vertegenwoordigt of kleding van een voetbalclub die morgen tegen RKC speelt.

Een religie:
– die vrouwen onderdrukt, verminkt of stenigt;
– die het praktiseren van homosexualiteit strafbaar stelt;
– scheiding van kerk en religie afwijst;
– waarvan rond de wereld vertegenwoordigers aanslagen plegen
op onschuldige mensen;
– waarvan alle intenties haaks staan op alle uitingen van
moderniteit en de daarmee verbonden vrijheden en rechten;
– waar afvalligheid met de dood wordt bestraft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Joop

@38.

Dan moet je nog even melden dat het geen religie is , maar een ideologie.

De dingen die je noemt gelden in hoeveel islamitische landen.

Jij bent een echte islamofoob.

Leuk voor de hardwerkende moslims in ons land, die s Avonds languit op de bank zitten en nauwelijks de tijd hebben om de koran te lezen, of de moskee te bezoeken. En hun religie zien als culturele traditie. Maar wel op hun werk, op school of op straat geconfronteerd worden met jouw haatzaaierij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 lmgikke

Net het artikel en de comments gelezen. De comments illustreren het artikel perfect.

M de Poorter, KJH, Ookanoniem, Oink

Dank voor de goede illustratie m.b.t. alledaagse islamofobie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 KJH

@40: Regel 1: Nooit in trollen trappen, ik weet het, maar voor deze keer dan: verlicht mij, oh wijze. Waarin ben ik ‘islamofoob’?

En in een right-back-at-ya: deze thread is een grote cursus socialistisch denken: in @4 laat Karin zien hoe zij door het ‘check yourself’ mechanisme toe te passen, al ver voorbij de groeps zelf-kastijding is gekomen. Jij laat zien dat, als dat niet helpt, we namen moeten opstellen van de tegenstander, ongetwijfeld zodat we daarin al geholpen zijn als de heropvoedingskampen klaar zijn.

Zodat we ‘kritisch denken’ op onszelf kunnen toepassen.

Ja, ik kan ook trollen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Michiel de Pooter

@41:

@4 is vooral sociale kitsch (Norbert Bolz), maar wel erg doorzichtig.
Verantwoording afleggen over iets waar niemand om gevraagd
heeft.

@40: Klinkt dreigend. Heb je ook nog argumenten of ben jij daarvan vrijgesteld ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Hans Custers

@38

Je generalisaties over de islam maken alles duidelijk. Iedereen mag zich kleden zoals hij wil, behalve sommigen. Het is alleen zo godvergeten hypocriet dat je je in je eerste reactie achter vrijheid verschuilt. Het is de PVV/FvD vorm van “vrijheid”, de vrijheid om jouw normen op te mogen leggen aan anderen.

I rest my case

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 lmgikke

@42 dreigend? Ik denk dat jij je aangevallen voelt. Ik dreig nergens mee. En de argumenten? die geef je zelf in de comments. Het enig wat ik doe is de betreffende personen bedanken voor de goede illustratie van het artikel m.b.t. islamofobie :)

Maar goed , je wilt argumenten? lees je eigen post @38 eens door. Daar generaliseer je een hele godsdienst , ik quote:

“Het maakt nogal uit of je kleding aantrekt waarmee je een middeleeuwse religie vertegenwoordigt of kleding van een voetbalclub die morgen tegen RKC speelt.

Een religie:
– die vrouwen onderdrukt, verminkt of stenigt;
– die het praktiseren van homosexualiteit strafbaar stelt;
– scheiding van kerk en religie afwijst;
– waarvan rond de wereld vertegenwoordigers aanslagen plegen
op onschuldige mensen;
– waarvan alle intenties haaks staan op alle uitingen van
moderniteit en de daarmee verbonden vrijheden en rechten;
– waar afvalligheid met de dood wordt bestraft.”

m.a.w. o.b.v. kleding denk jij te kunnen bepalen of iemand vrouwen onderdrukt, praktiseren van homosexualiteit strafbaar stelt. Dat scheiding kerk en staat afgewezen wordt.
Dat o.b.v. de kleding die iemand draagt, kun jij vaststellen dat hij/zij daarmee (mede) verantwoordelijk is voor aanslagen.

Dat gaat allemaal heel erg ver, erg generaliserend en vind ik toch echt onder de noemer islamofobie vallen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 lmgikke

@41 excuus, jouw naam te snel genoemd. Mijn fout.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Michiel de Pooter

@43: Waarom zet je de etiketteermachine weer aan ? Waarom dat gegalm ? Ik heb in 38 alleen maar een denkspoor aangegeven, waarvan de de opstellers van het rapport wegkijken. Zij creëren daarmee hun eigen spoken en dus hun eigen fake-oplossingen. Succes ermee.

@44: Als je niet in staat bent om de nuance tussen “vertegenwoordigen” en “praktiseren” te maken, houdt het op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Hans Custers

@46

Eerst #38 plaatsen en dan een ander verwijten dat hij etiketjes plakt. Het wordt knap lastig om daar geen bevestiging van mijn vooroordelen in te zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Karin van der Stoop

@34: Je kan ook zelf nadenken. Aan de “gemiddelde Jood” zie je niet dat hij/zij Joods is. Aan de gemiddelde moslim is het wel af te zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Karin van der Stoop

@37: Volgens mij komen bedreigingen met geweld vooral uit het buitenland, en dus niet van NL moslims. Al zal dat vast ook wel gebeuren. Maar dat is een kleine minderheid, en indien daar iets strafbaars gezegd wordt, kan daar gewoon met rechtsmiddelen tegen worden opgetreden.
Dus waarom ervaart een groot deel van onze moslims zoveel haat en discriminatie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Karin van der Stoop

@41: O, nu is er ook alweer iets mis met zelfreflectie? Voortschrijdend inzicht? Jezelf nooit betrapt op iets waarvan je achteraf denkt, hmm, had ik beter anders kunnen doen? Je nooit afgevraagd of je iemand misschien gekwetst heb met een opmerking?
Heel gek, maar daarmee bevestig je een vooroordeel dat ik heb over de slechtse medemens. A-sociaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 AltJohan

Ik denk dat ik zelf binnen de definitie van xenofoob val. En ook binnen de definitie van islamofoob.

Ik ben in ieder geval meer xenofoob dan oikofoob. Bij mij is het eigen volk eerst en dat soort dingen.

Op straat ben ik wel beleefd. Die meldingen komen in ieder geval niet van mij.

Voor mij is “eigen volk eerst” de natuurlijke conditie en al dat multi-culti-geknuffel een tijdelijke (paar decennia) opwelling.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 sikbock

Dit rapport is weer eens het product van een klein clubje moslims met lange tenen. Wellicht dezelfde club mensen die de onzinterm “islamofobie” heeft bedacht en dat nu probeert te munten. Niet eens het bespreken waard dit rapport wat mij betreft. Get a life

 • Vorige discussie