Nederlanders geven weer meer aan goede doelen

DATA - Het gaat goed met de Nederlandse goede doelen, ondanks de kortingen op de subsidies van het afgelopen jaar. De opbrengsten uit eigen fondsenwerving zijn de afgelopen 10 jaar met gemiddeld 3,8 procent per jaar gestegen. In 2010 was er zelfs een bovengemiddelde stijging van 4,7 procent. Dit blijkt dinsdag uit het jaarlijkse verslag van financiële gegevens van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

De stijging in 2010 compenseerde de terugval in subsidies voor een groot deel. Die subsidies daalden in 2010 sterk, met 9,6 procent. ,,Dit compensatiegedrag is een uitzondering”, stelt René Bekkers, onderzoeker van ‘Geven in Nederland’ aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. ,,De afgelopen decennia hebben we gezien dat Nederlanders juist minder gaan geven op het moment dat er minder subsidie naar goede doelen ging.”

In 2010 kwam er bij 831 instellingen in totaal 3,8 miljard aan baten binnen. Daarvan kwam 1,4 miljard euro van eigen fondsenwerving, 1,3 miljard van overheidssubsidies en 1,1 miljard uit overige baten (waaronder 457 miljoen aan bijdragen van loterijen). In 2009 kwam er in totaal nog 3,7 miljard euro binnen.

De stijging van 4,7 procent is groter dan de procentuele stijging van het bruto binnenlands product, een verschijnsel dat zich de afgelopen jaren meer voordeed. ,,Deze trend zien we vrijwel altijd”, bevestigt Bekkers. Een duidelijke reden kan hij niet aanwijzen. ,,Een belangrijke factor is waarschijnlijk wel dat de fondsenwerving steeds professioneler wordt aangepakt.”

Met een totale som van bijna 300 miljoen euro aan inkomsten was het Leger des Heils in 2010 het grootste goede doel van Nederland. Cordaid staat op de tweede plaats met 180 miljoen euro, daarna volgt Oxfam Novib met 178 miljoen, blijkt dinsdag uit cijfers van het het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Het Leger der Heils ontving van alle goede doelen de meeste subsidie van de overheid, bijna 260 miljoen euro. Ook hier komen Cordaid (bijna 105 miljoen) en Oxfam Novib (100 miljoen) op de tweede en derde plaats. ,,Deze organisaties zijn een soort verlengstuk van de overheid. Wat deze organisaties al goed doen, hoeft de overheid niet zelf te doen. Daarom krijgen zij relatief veel subsidie”, stelt René Bekkers, onderzoeker van ‘Geven in Nederland’ aan de Vrije Universiteit.

KWF Kankerbestrijding wist de meeste eigen baten binnen te halen, ruim 100 miljoen euro, met onder meer collectes. Daarna volgen Unicef met ruim 50 miljoen en Artsen Zonder Grenzen met ruim 45 miljoen.

Uit de World Giving Index 2010 van de Charities Aid Foundation blijkt dat Nederland een Europese koploper is wat betreft geefbereidheid: 77 procent van de Nederlanders geeft aan goededoelenorganisaties. In de Europese top vijf staan verder nog hoog genoteerd Groot-Brittannië (73 procent), Ierland (72), Zwitserland (71) en Oostenrijk (69). Bekkers: ,,Uit vrijwel alle onderzoeken blijkt dat Nederlanders graag geven. Dit zegt echter nog niets over de hoogte van het gegeven bedrag, die gegevens zijn niet gemeten. Opvallend is dat in landen waar de geefbereidheid groot is, vaak veel protestanten wonen.”

Wil je zelf de cijfers uitpluizen? Download hier het rapport van het CBF.

  1. 1

    Het Leger des Heils stelt dat ze er altijd wil zijn voo irdereen zonder hulp. Zodra de bezuinigingen echter ook hun sector raakt, aarzelt men niet projecten in te krimpen of af te sluiten. In Den Haag vliegt ongeveer een derde van het personeel er uit, wordt per 1 januari een dagopvang voor daklozen gesloten (waar overigen vooral Oosteuropeanen komen) en zijn projecten voor begeleid wonen en gezinshulp drastisch ingekrompen.
    Zodra de overheid het laat afweten, doet het Leger des Heils vrolijk mee. Overigens krijgt men 259,7 mikjoen van de overheid, 25,3 miljoen uit donaties en heeft men een weerstandvermogen van 48 miljoen euro.

    Er wordt met de donaties zeker goed werk gedaan, alleen moet je dus niet denken dat je geld dat in de kerstpot gaat, naar Nederlandse daklozen gaat. Dat is vooral gesubsidieerd werk.