COLUMN - Op een maand na tien jaar geleden ontmoette ik een jonge vrouw die drie jaar eerder naar Nederland was gevlucht en asiel had aangevraagd (en ook zou krijgen). Ik zal haar hier aanduiden als H, omdat nog altijd een buitenlandse inlichtingendienst in haar is geïnteresseerd, zelfs al onthoudt ze zich hier van politieke activiteiten.

Gisteren kreeg ze de Nederlandse nationaliteit en daarom reisde ik naar het provinciestadje waar de naturalisatieplechtigheid plaatsvond. U zult zich misschien herinneren dat deze jaarlijkse ceremonie een erfenis is van minister Verdonk en ik beken dat ik me er alleen al om die (slechte) reden wat ongemakkelijk bij voelde. Ik heb niet het idee dat allochtonen zich meer aangesloten voelen bij onze samenleving doordat ze in het openbaar een eed afleggen tegenover onze driekleur.

De raadszaal zat vol met mensen uit alle werelddelen en het Nederlands werd gesproken met meer accenten dan ik ooit in één vertrek bij elkaar hoorde. Vanachter de tafel waar normaliter het college van B&W zit, keek  onze nieuwe koning zijn nieuwe onderdanen welwillend aan.

De burgemeester legde uit wat de plechtigheid inhield, droeg een gedicht voor en las de “verklaring van verbondenheid” voor: de korte tekst waarmee iemand toezegt ‘de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten te respecteren’ en ‘de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen.’ Geen proza waarover ik enthousiast kon worden. Over het bijbehorende stuk drukwerk ook al niet, met een molen op de omslag.

Een voor een kwamen de mensen naar voren om hun eed af te leggen, waarna ze een verklaring, een bos bloemen (oranje) en een kookboekje met Hollandse gerechten kregen. Na afloop zongen we – zie de bijgevoegde foto – het Wilhelmus, net zo slapjes als tijdens een internationale voetbalwedstrijd. Het was goed dat het maar één couplet duurde, want ik zou deze belediging van het beste volkslied ter wereld anders niet hebben verdragen. Daarna werden Nederlandse vlaggen tevoorschijn gehaald voor een groepsfoto. De hele ceremonie straalde Rita Verdonk uit.

Desondanks was ik geboeid en ontroerd. Voor een formele bijeenkomst was het prettig informeel. Het colbertje dat ik voor de gelegenheid had aangetrokken, had beslist niet gehoeven. Er waren kinderen in de zaal, die er enthousiast doorheen kletsten. De mensen die met hun bos bloemen (oranje) terugkeerden, werden door hun vrienden en familie vrolijk gefeliciteerd en gezoend. Als een kind de belofte had afgelegd, klonk er applaus. Het ging er zo gemoedelijk aan toe dat de burgemeester de aanwezigen moest verzoeken iets rustiger te zijn.

De mensen die de eed aflegden, hebben allemaal een bijzonder verhaal te vertellen. Ze hebben zonder uitzondering een keuze gemaakt die autochtone Nederlanders nooit zullen begrijpen. H heeft om politieke redenen moeten vluchten. Ik heb geen idee wat dat inhoudt, zoals ik ook niet kan navoelen wat twee homoseksuele mannen, die gelijktijdig hun belofte deden, in hun vaderland moeten hebben doorstaan. De mensen die met een Nederlander zijn getrouwd, hadden natuurlijk een veel leuker motief, maar ook hun ervaring is voor mij een onbegrijpelijke.

Ze hebben ook behoorlijk veel moeten doen voor ze hun Nederlanderschap kregen. Een inburgeringsexamen behaal je niet zomaar en Nederlands is bepaald niet gemakkelijk. (Ik zal een gemakkelijke grap over Ann Goldstein achterwege laten.) Gaandeweg realiseerde ik me dat het voornaamste deel van de ceremonie niet de eedaflegging was, maar het praatje van de burgemeester, die namens de gemeente en de gemeenschap uitlegde aan de nieuwkomers dat hun inspanningen zijn gewaardeerd.

Na afloop streken we neer op een terrasje bij het raadhuis. Het zonnetje scheen heerlijk, we dronken wat koffie en spraken over het nieuwe huis dat H en haar echtgenoot hadden gekocht, over de hypotheek die ze toevallig net die middag rond hadden gekregen, over de tuin, over kinderen krijgen, over H’s ouders, over de reis naar Amerika die H – voorzien van een paspoort – en haar man willen gaan maken en over de plechtigheid die we net hadden meegemaakt.

Ik vertelde dat ik het wat goedkoop vond dat de gemeente de mensen een bosje bloemen (oranje) en een Hollands kookboek gaf om aan te geven hoezeer hun inzet gewaardeerd was geweest.

‘In ceremonies als deze zijn we in Nederland gewoon niet goed,’ zei ik.

‘Inderdaad,’ beaamde H werktuigelijk, ‘hierin zijn we niet goed.’

We.

Reacties (79)

#1 Kalief

Welke verbeteringen stel je voor, Jona?

 • Volgende discussie
#2 Joost

Mooi stuk. En inderdaad, hoe “genaturaliseerd” voor je gevoel – onterecht – niet direct betekent dat je bij “ons” hoort.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Olav

@1: Je vraagt het mij niet, maar ik kan wel een belangrijke verbetering bedenken: gewoon afschaffen die ceremoniële onzin.

De natiestaat zal in de aanstaande decennia nog wel niet afgeschaft kunnen worden. Dus het “naturaliseren” van mensen die van elders komen zal ook wel doorgang blijven vinden. Maar dat hoeft toch zeker niet meer om het lijf te hebben dan gewoon even een stempel halen op het stadhuis.

Is het werkelijk nodig er een circus van te maken met eden die gezworen moeten worden en het walgelijke Wilhelmus?

Nee, Jona, het Wilhelmus is niet “het beste volkslied ter wereld”. Het is even erg als al die andere volksliederen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 frankw

Prachtig stuk Jona, dank.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 HPax

@ YL: ´Ik zal haar hier aanduiden als H, omdat nog altijd een buitenlandse inlichtingendienst in haar is geïnteresseerd, zelfs al onthoudt ze zich hier van politieke activiteiten.´

Als deze mevrouw H. zich ook in haar thuisland van ´politieke activiteiten´ zou hebben onthouden, had ze wellicht thuis kunnen blijven.
Tussen haakjes, wat voor een type van ´politieke activiteiten´ bedreef H. eigenlijk?* Dáár! En waarom is ze er hier in ons land mee gestopt? En gaat ze er weer mee door, nadat haar naturalisatie geslaagd is? Of hoeft het nu (daarom) niet meer?

Verder van YL een vertoon van dorps onbegrip voor wat een ´rite de passage´ betekent.

*Een indicatie graag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Inca

@5, wel weer feilloos horkerig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 McLovin
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Max Goedblick

@HPax Tussen haakjes, wat voor een type van ´politieke activiteiten´ bedreef H. eigenlijk?* Dáár! En waarom is ze er hier in ons land mee gestopt? En gaat ze er weer mee door, nadat haar naturalisatie geslaagd is? Of hoeft het nu (daarom) niet meer?

Waarom moet jij dat weten HPax? Is dit van enig belang? Als haar asielaanvraag is gehonoreerd dan mag je ervan uitgaan dat ze geen crimineel is en haar leven daadwerkelijk in gevaar was, en misschien nog is. Voor jou misschien onbegrijpelijk, maar er zijn ook nog mensen die bereid zijn hun leven in gevaar te brengen voor een betere wereld, door bijvoorbeeld op te komen voor onderdrukten, politieke gevangenen, en mensenrechten, of die zich verzetten tegen een verstikkende en onrechtvaardige dictatuur.

Als deze mevrouw H. zich ook in haar thuisland van ´politieke activiteiten´ zou hebben onthouden, had ze wellicht thuis kunnen blijven.
Dus mensen mogen zich niet tegen onrecht verzetten omdat ze anders ons tot last kunnen worden, of ze moeten zich maar laten vermoorden zodat zij onze zelfgenoegzame rust niet komen verstoren?

Hopelijk HPax kunnen wij nog een beetje trots op Nederland blijven zolang xenofobe nationaalsocialisten zoals jij hier niet onze rechtsstaat gaan afbreken om “INVADERS” als mevrouw H buiten onze grenzen te houden. Want dat is toch jouw probleem, dat Nederland een rechtsstaat is? Ik citeer wat HPax over al die moordlustige immigranten als mevrouw H schreef op hoeiboei d.d. 18 augustus 2013:

En zo lijkt ook ons lot dat van Sudras en Pariahs te gaan worden, overspoeld als wij door ´immigranten´(eigenlijk:´invaders´) worden. Verzet mag niet van onze authoriteiten. Wij zijn een Rechtsstaat en moeten ons rustig laten vermoorden of – beste kans nog – in dhimmitude berusten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Donutz

Totaal zinloos die ceremonie, afschaffen dus. Voor hen die gemotiveerd zijn hier naar vermogen deel te nemen aan de maatschappij (gewoon lekker meedoen zoals we van iedere andere inwoner verwachten) heeft het weinig nut want die vinden hun plekje wel. Voor hen die minder eerzame bedoelingen hebben/hadden (type Tokkie figuur bijvoorbeeld), tja die zullen door de ceremonie ook niet plots een band voelen met hun nieuwe (tweede) thuisland… Een eed en het volkslied zingen? Lol, om te huilen.

Prachtig staaltje symbool politiek. Dan zou ik me nog eerder vinden in behalen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal als eis voor naturalisatie vinden, en dat het behalen van het Inburgerings Examen voldoende is om na 5 jaar een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd te kunnen krijgen (mits ook aan de andere eisen is voldaan zoals die reeds gelden zoals het niet mogen trekking van sociale voorzieningen zoals de Bijstand). Zelfs met een Staatsexamen eis voor naturalisatie zegt dat nog niets over de inzet en motivatie van de immigrant, alleen dat ze wat beter Nederlands spreken (Staatsexaen NT2 niveau 1 is voldoende om een MBO opleiding te doen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Olav

@9: Wat betreft het afschaffen van die ceremonie ben ik het me je eens. Over die taaleisen: ik weet het niet. Ik ken enkele autochtone dialectsprekers die ook nooit een examen Nederlands (“Hollands”) zouden kunnen halen. Moeten we die dan gaan denaturaliseren?

Die obsessie met “je moet wel Nederlands spreken hoor” begint me steeds meer tegen te staan. Als iemand zich kan redden in dit land interesseert het me eigenlijk helemaal niet welke taal hij/zij spreekt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Daan van der Keur

Regeltjes, regeltjes en nog eens achterlijke debiele, zinloze, seniele, imbeciele, etc. etc. regeltjes. Die hele inburgeringscursus en ook naturalisatieplechtigheid is zo’n nonsens. Gisteren maakte ik ook weer zo’n mooi voorbeeld mee van totaal krankzinnige regelgeving. Omdat ik last had van jicht in mijn linkervoet ging ik snel even aan de overkant in het Rijnland ziekenhuis in Leiderdorp ibuprofen halen. Ik kreeg dat alleen mee als ik me ter plekke registreerde bij de ziekenhuisapotheek, en dat terwijl ik 3 kilometer verderop bij de drogist in het winkelcentrum zo een pakje ibuprofen kan kopen zonder registratie. Tja als die totaal zwakzinnige politici in Den Haag echt niets beters te verzinnen hebben dan dit soort debiele regels dan begrijp ik ook waarom het zo slecht gaat met dit land. Geen wonder dat er al twee PvdA-ers opgestapt zijn, begrijp ik helemaal met zo’n belippenstifte Diederik Samsom.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Folkward

@2 Het is (mij in ieder geval) niet duidelijk of de laatste (2) zin(nen) inderdaad met een sarcastische ondertoon gelezen moeten worden, of dat het een echte chute is. Om het even op te blazen:

“Opeens ziet JL, een autochtone, hoogopgeleide, witte man, dat de naturalisatie, hoe zinloos en ceremonieel die hem ook mag voorkomen, voor H een dramatische identiteitsverandering (op de positieve manier) is. H zegt niet meer ‘de Nederlanders’, maar ‘wij’, en ofschoon Jona H nooit expliciet als ‘zij/die andere’ heeft gezien, moet hij nu expliciet erkennen dat H nu bij ‘ons’ hoort.”

Zo heb ik het in ieder geval in eerste instantie gelezen.

Verder schaar ik mij achter #4: Goed stuk man!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 sikbock

Leuk stukkie +1. Echt Nederlands, een rommelige ceremonie met weinig protocol :-)

Net zo Nederlands als de linkse azijnzeikers hier trouwens, die volksliederen, natiestaten, grenzen, hun moedertaal en alle sociale cohesie voor het gemak maar over boord willen kieperen. Want ja, principes hè? ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Joost

@12: Of het was een speelse manier om JL opmerkzaam te maken op het feit dat hij onbewust nog wel een beetje in zij/wij denkt, waarbij zij er niet echt bij hoort. Want “wij in Nederland” slaat objectief gezien ook gewoon op haar. Hij heeft het niet eens over “Wij Nederlanders”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Max Goedblick

@13: “…die volksliederen, natiestaten, grenzen, hun moedertaal en alle sociale cohesie voor het gemak maar over boord willen kieperen. Want ja, principes hè? ;-)”

Domrechts leest weer vanalles wat er niet staat en sikbock moet er weer lustig op los fantaseren om zijn waandenkbeelden over “linkse azijnzeikers” overeind te houden. Get real dombo!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 sikbock

@14: je kunt overal een probleem van maken.. lees wat Jona schrijft en dan vooral de emotionele component..

Als jij vooral een boodschap wil lezen die de problematiek tussen allochtonen en autochtone medelanders aankaart, en ook nog eens suggereert dat Jona misschien niet “helemaal zuiver op de graat zou zijn” stip je daarmee vooral je eigen wij-zij denken aan..

my god, snotneus, koop een zakdoek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 sikbock

@15: en wie ben jij Max?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Max Goedblick

@17: I am outta your league sikbock, far out!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 sikbock

@18: good riddance.. veel geluk op hoeiboei!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Andy Cap

Het is wel duidelijk wie hier de azijnzeiker is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Max Goedblick

@19: O, sir, you are old.
Nature in you stands on the very verge
Of her confine: you should be ruled and led
By some discretion, that discerns your state
Better than you yourself.

King Lear (2.4.140-44)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Inkwith Barubador

Ik ben normaal niet zo nationalistisch en ceremonieel aangelegd, maar bij een grote stap als veranderen van nationaliteit mag je best even stilstaan, vind ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Andy Cap

@22:

Ik vertollek, ik vertollek,
de gevoelens van het vollek.

http://www.youtube.com/watch?v=pwW5LdbN0Tc

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Olav

@13:

Net zo Nederlands als de linkse azijnzeikers hier trouwens, die volksliederen, natiestaten, grenzen, hun moedertaal en alle sociale cohesie voor het gemak maar over boord willen kieperen. Want ja, principes hè? ;-)

Je doelt natuurlijk op mijn #3. Zeg dat dan gewoon. Je bent toch niet bang om man en paard te noemen?

Lieve Sik, misschien is het jammer voor je dat ik je wereldbeeld niet kan bevestigen op deze mooie vrijdagmiddag, maar mijn opvatting zoals ik die geuit heb is toch heus minder karikaturaal “links” als je lijkt te denken. Eén van de gedachtes erachter is dat een overheid zich in hoge mate NIET zou moeten bemoeien met het leven en de keuzes van mensen, daarbij inbegrepen kwesties van taal en identiteit. Je zou bijna denken dat iemand met een dergelijke houding terecht zou moeten kunnen bij een partij als de VVD, die immers zegt liberaal te zijn.

Jammer, maar die club van hardwerkende vastgoedzwendelaars is alleen maar hatelijk rechts, en al zeker niet liberaal.

Dan heb ik meer met iemand als Guy Verhofstadt, met wie ik het natuurlijk ook lang niet altijd eens ben, maar die zegt het gewoon: nationalisme is een ziekte (of woorden van gelijke strekking).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 sikbock

@24: Obligate principes verdedigen is geen verdienste Olav. Die overtuigingen had ik ook ( Toen ik 16 jaar oud was en op de middelbare school zat). Bovendien denk ik dat de kern van je overtuigingen net even een andere is.

In @10 zeg je bijvoorbeeld dat integratie en sociale cohesie – dat is waar het hier over gaat – je eigenlijk helemaal niet zo interesseert.

Eigenlijk maakt het je dus niet uit, vind je integratie en sociale cohesie niet belangrijk. Zo lang jij maar geen last hebt van de problemen die daarmee gepaard gaan vind jij het best. Net zoals je vooral geen last wil hebben van de overheid en dat verpakt met wat van je stokpaardjes.

Wat denkt iedereen wel? Dat ze jou op je eilandje kunnen komen storen terwijl je met een goed glas een lekkere sigaar zit te roken? Het moet niet gekker worden…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Dehnus

“Na afloop streken we neer op een terrasje bij het raadhuis. Het zonnetje scheen heerlijk, we dronken wat koffie en spraken over het nieuwe huis dat H en haar echtgenoot hadden gekocht, over de hypotheek die ze toevallig net die middag rond hadden gekregen, over de tuin, over kinderen krijgen, over H’s ouders, over de reis naar Amerika die H – voorzien van een paspoort – en haar man willen gaan maken en over de plechtigheid die we net hadden meegemaakt.”

En nu krijgt ze te maken met de gemiddelde Nederlander en haar/zijn afgunst. Heeft ze zo hard gewerkt krijgt ze straks gelijk een :”Alles gaat naar die buitenlanders, ze krijgen gelijk een huis, een hypotheek! Ik krijg niks, mijn ouders kunnen niet naar Amerika, etc,etc”.

Te vaak nu mogen aanschouwen, wat die hele ceremonie intriest maakt. Geen van die klagers heeft dat zelf moeten doorstaan, maar vindt het maar al te mooi om mensen door hoepeltjes te laten springen. Waarna ze vergeten dat dit plaatsvind. Best triest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Max Goedblick

@22: Alleen een volk dat zichzelf als superieur beschouwt boven andere nationaliteiten bedenkt ’n dergelijke nationalistische “rite de passage”. Het is een verplichte inwijding die een “immigrant” moet ondergaan alvorens hij/zij zichzelf als gelijkwaardig aan de Hollandse bloemkoolknagers mag wanen. Daardoor behoudt elke instromer die niet tot deze inwijding wordt toegelaten in feite een lagere status binnen onze gemeenschap dan zij die een eed aan onze nationale vlag hebben afgelegd. Een dergelijke eed suggereert ook dat elke in Nederland verblijvende persoon van buitenlandse komaf die deze eed niet heeft afgelegd minder betrouwbaar zou zijn als het gaat om het respecteren van “de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten en de plichten.” Want waarom moet anders een eed worden afgelegd? Een dergelijk nationalistische eedaflegging is een staatsrechtelijk gedrocht dat alleen door rechts xenofobe “WIJ” versus “ZIJ” denkers kan worden toegejuicht.

Dit soort rituelen waarmee vermeende ‘inferieure buitenlanders’ worden ingewijd tot ‘superieure Nederlanders’ is feitelijk een vorm van extreemrechts nationalisme dat een staat met een beschaving en een begrotingstekort als eerste zou moeten wegbezuinigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 sikbock

@26: raar beeld heb jij van de “gemiddelde Nederlander” Dehus. Je zult dan ook wel een raar beeld hebben van de “gemiddelde buitenlander”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Sander_1583

Tja het is een viering geen westers koloniaal neoliberaal ontgroeningsding

Get a life

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Dehnus

@28: Ik herhaal alleen maar wat ik vaak hoor en zie in mijn omgeving en familie. Ik weet dat is geen populaire spiegel, want elke vorm van kritiek, die niet laconiek is bedoelt, word in Nederland tegenwoordig uitgelegd als zijnde een aanval op de staat en haar volk.

Maar te vaak heb ik mogen aanschouwen dat een Pool of Bulgaar, die hier al is komen wonen voordat het IJzeren gordijn viel, met jaloerse ogen word bekeken. Alleen maar omdat ze een eigen huis hadden of een nieuwe auto. Waarna de mensen gelijk beginnen met “Zie je wel die buitenlanders krijgen alles.”.

Ook de vrouw in dit artikel zal hier mee te maken krijgen. Dat u dat niet wilt erkennen en liever uw hoofd in het zand steekt is niet mijn probleem. Maar net als er problemen zijn met Marokkaanse jeugd is er een afgunst probleem onder de Nederlander. Alles wat de Buurman bezit wat een beetje meer is dan hem/haar zal worden afgekraakt of anders in een negatief daglicht worden gezet. Gewoon blij voor iemand zijn zit vaak niet in de Nederlandse cultuur.

Er worden dan excuses gevonden om dit dan toch te kunnen verklaren zoals:”Zie je wel, die buitenlanders krijgen alles. Mijn zoon moet wachten op zijn huisje en zij heeft nu al een koophuis.”

Maar goed, u kunt me minnen of plussen, dat interesseert me niet. Dat hele min plus systeem is een verstomming van de discussie misbruikt om je tegenstanders weg te zetten als idioten met veel minnetjes. Maar u moet ook wel gemerkt hebben dat afgunst iets is wat de Nederlander goed beoefent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 sikbock

@30: de mensen in jouw familie en kennissenkring zijn blijkbaar nogal jaloers op anderen. Hanteren ze daarbij nog een speciale rangorde?

Zijn ze bijvoorbeeld jaloerser op Duitsers dan op Zwitsers en Bulgaren? En hoe zit het met de jaloezie op Amerikanen, Turken en Belgen? Of is het allemaal 1 pot nat voor ze en kijken ze alleen naar de auto waarin gereden wordt? (buitenlandse kentekens?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 sikbock

@29: goed idee.. * gaat buiten spelen *

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Dehnus

@31: Ach maak het maar belachelijk en ontken het maar. Je ooit afgevraagd waarom er geen felle kleuren beschikbaar zijn voor grotere gezinsauto’s in Nederland? Maar wel in Duitsland? Je ooit afgevraagd waarom de Telegraaf, Geenstijl en Elsevier zo vol staan met zulke boze reacties?

Afgunst!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Olav

@25:

@24: Obligate principes verdedigen is geen verdienste Olav. Die overtuigingen had ik ook ( Toen ik 16 jaar oud was en op de middelbare school zat). Bovendien denk ik dat de kern van je overtuigingen net even een andere is.

Zozo, denk je dat. Heb je soms mijn dossier gejat bij mijn psychiater?

In @10 zeg je bijvoorbeeld dat integratie en sociale cohesie – dat is waar het hier over gaat – je eigenlijk helemaal niet zo interesseert.

Integratie en sociale cohesie zijn veel te abstracte begrippen. Het is ook NIET waar het hier over gaat. Het gaat hier over afgedwongen conformisme en artificiële saamhorigheid door middel van “plechtig” bedoelde ceremonies en rituelen. Wat mij betreft absoluut geen taak van de overheid. De kerken zitten al in de business van ceremonies en rituelen, wie daar behoefte aan heeft vervoege zich op zondagmorgen bij meneer pastoor. Laat de overheid maar gewoon zorgen dat alles administratief netjes wordt geregeld waarbij iedereen zijn rechten krijgt. Is meer dan voldoende.

Eigenlijk maakt het je dus niet uit, vind je integratie en sociale cohesie niet belangrijk.

Ik heb grote moeite om me een concrete voorstelling te maken bij die begrippen, dus inderdaad, er zijn belangrijker zaken. Dat iedereen te eten heeft, men elkaar de koppen niet inslaat, kinderen naar school kunnen. Enzovoorts.

Zo lang jij maar geen last hebt van de problemen die daarmee gepaard gaan vind jij het best. Net zoals je vooral geen last wil hebben van de overheid en dat verpakt met wat van je stokpaardjes.

Wat denkt iedereen wel? Dat ze jou op je eilandje kunnen komen storen terwijl je met een goed glas een lekkere sigaar zit te roken? Het moet niet gekker worden…

“Leven en laten leven” is niet de slechtste basis voor een prettige samenleving. Daar hoef ik niet ook nog eens een krijgsheer uit de zestiende eeuw voor te bezingen.

Flikker toch op met je “nationale” symbolen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 sikbock

@33: ik doe inderdaad een beetje flauw.. je hebt wel een punt maar ik heb geen tijd meer om erop in te gaan. Zelfde geldt voor Olav ( heb je reactie nog niet gelezen maar baseer me op wat je hier zelf de afgelopen jaren hebt verteld) mijn reactie volgt wellicht later

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 pedro

@18: thx

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Max Goedblick

@35: “Wellicht” zal ook hier uitstel wel weer afstel zijn, Herr Professor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Donutz

@10 Olav: Die kenissen hebben toch wel minstens het VMBO afgerond of niet? Taalniveau op B1 is nog best basic, dat op A2 net voldoende om bij de bakker een brood te bestellen.

In Nederland moet de immigrant in spé het examen buitenland (WIB) doen op de ambassade op taalniveau A1 (de moeilijkheid is een stuk hoger dan dat, er wordt snel gepraat door de computer EN er wordt niet goed getoetst: het is vooral belangrijk dat je goed kan papegaaien, echte spreekvaardigheid wordt niet getest waardoor mensen onterecht zakken of juist slagen), voor de inburging volstaat A2. Bij de staatsexamens NT2 wordt getoest op B1 niveau (volstaat om aan het MBO te beginnen) en B2 niveau (volstaat om HBO of hogere opleiding te gaan volgen).

Volgens het Europees referentkader zijn er de taalniveas A1, A2, B1, B2, C1 en C2. De eerste 3 niveau’s zijn:

————–
Eindniveau A – Basisgebruiker
A1
Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen, gericht op concrete behoeften, begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.
A2
Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.

Eindniveau B – Onafhankelijk gebruiker
B1
Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens het reizen in gebieden waar de betreffende taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.
————–

Met A2 kun je je net aan staande houden in de maatschapij, dus oa naar de winkel kunnen gaan. Voor inburgering volstaat dat dus prima want zo iemand kan zich dan net aan redden in het dagelijks leven. Prima minimum eis om een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd te krijgen. Maar als je een baantje zoekt waar je toch wel iets van instructies moet begrijpen,kom je toch snel op B1 niveau uit én kan een opstap zijn om in Nederland diploma’s te gaan halen (MBO niveau). Niet elke immigrant zal hier behoefte aan hebben, die hebben bijvoorbeeld een partner die werkt dus dan volstaan Nederland op A2 niveau om de boodschappen te kunnen doen, een ouder avond gaat helaas al niet lukken…. Als wil kunnen meepraten met mensen om je heen kom je toch uit op minimaal niveau B1. Mijn eigen buitenlandse partner volgt momenteel een curus NT2 niveau I zodat ze Nederland op B1 niveau leert en hiermee Nederlandse papieren kan halen én gewoon redelijk kan communiceren met anderen. Je spreekt dan nog geen uitstekend Nederland maar dat hoeft ook helemaal niet, met een woordenschat van enkele duizenden woorden en de basis grammatica kun je je heel goed zelfstandig redden in de maatschappij én meedraaien. Uiteraard is elke situatue uniek, er zullen ook mensen zijn die met nogal beperkt Nederlands een baantje vinden (pennen in elkaar zetten, papier sorteren of ander nuttig werk waar er weinig tot geen communicatie nodig is). Prima.

Maar door naturalisatie verkrijg je toch bepaalde rechten zoals het stemrecht en kun je een uitkering aanvragen zonder dat je verblijfsrecht in gevaar komt. Met taalniveau B1 hoeft er dan geen twijfel over te zijn dat je doorsnee baantjes of opleidingen dan prima aankunt dus dat je taalniveau geen drempel zou zijn in jouw participatie mogelijkheden in de maatschappij. Met het afronden van ee inburgeringscursus op A2 niveau kun je toch nog vrij weinig. Met goede wil kun je prma meedraaien in de maatschappij maar de risico’s zijn toch wat groter. Je kunt je zelf (net) redden dus heb je nnaar Nederlands recht, recht op een verblijfsvergunning onbepaalde tijd (zeg maar “permantent verblijf”). Daar kun je prima de rest van je leven hier mee blijven wonen en werken, niets mis mee. Al blijf je toch een beetje een zwakke schakel (niet respectloos bedoeld ofzo).

Als je geen Nederland of amper Nederlands spreekt red je je misschien ook wel (vooral ls je een wereld taal als Engels spreekt) maar het is toch wel zo handig om Nederlands te spreken op minstens A2 niveau of als het even kan B1 niveau. A2 niveau moet je tussen de 3 maanden en 2 jaar kunnen halen. B1 niveau is ook nog redelijk haalbaar maar niet voor iedereen weggelegd (als je totaal geen taalniveau hebt bijvoorbeeld of al behoolijk op leeftijd bent en/of weinig contact met Nederlanders hebt).

Mijn buitenlandse partner gaat in iedergeval voor B1 niveau zodat ze tenminste wat makkelijker een baantje vind (zelfs voor schoonmaak of housekeeping staat er bijna altijd als eis dat je goed Nederland spreekt!) en als de kinderen komen ook met de docent kan praten etc. Haar afkomst zou dan weinig relevant moet zijn voor haar deelname aan de maatschappij. Ze zal sowieso een stapje terug moeten doen: daar had ze een mooie cum-laude Bacehlor opleiding achter de rug in Bedrijfskunde en en leuke fulltime baan met voor lokale begrippen mooi salaris, hier in Nederland zal ze dat niet snel of zelfs nooit meer halen.

Blijf ik natuurlijk zitten met het dilemma dat je in sommige situaties je ook met geen tot weinig Nederlands kunt redden (ligt oa aan je partner, de financiele situatie, de mentaliteit enzovoort). Zelfs als je geen enkele gangbare taal spreekt kun je nog een voorbeeldig burger zijn, waarschijnlijk zonder werk en daarmee helaas dus wel afhankelijk van anderen zoals de partner. Vandaar dat ik toch wel voor een taaleis ben, ook al zullen er in de praktijk voorbeelden zijn te vinden waar het vreemd is om deze te eisen. Gelukkig zijn er ook vrijstellingen mogelijk voor hen die om diverse redenen (zoals medische, leeftijd, leervermogen, …) simpelweg niet aan de taaleisen kunnen voldoen.

In een notendop:
– Het inburgerings examen in het buitenland (A1) is een kansloos examen en nutteloos want de taal en cultuur leer je pas echt goed en efficient als je in Nederland bent. Ik ervaar deze dan ook als een trieste betutteling en een drempel die afgeschaft moet worden. Na immigratie krijgt men dan een tijdelijke verblijfsvergunning die verengd kan worden.
– Het examen inburgering in Nederland (A2) is redelijk fair want zo toont iemand aan dat men zich opzich moet kunnen redden bij eenvoudige situaties in het dagelijks leven. Al zegt het nog niets over de motivatie, gedrag en intenties van een persoon want die kunnen desondanks zeer nobel of slecht zijn, maar hoe wil je dat meten? Gelukkig zijn er vrijstellingen mogelijk. Naar mijn mening een redelijke eis voor een permanente verblijfsvergunning
– Het staatsexamen I (B1) en II (B2) bieden respectievelijk uitzicht op een vervolg opleiding MBO of HBO. Prima als je echt goed wil meedraaien in de maatschappij als een doorsnee Nederlander met een baantje enzovoort. Taal zou absoluut geen belemmering meer mogen zijn om een standaard baantje te vinden zelfs als je dus niet besluit om hier Nederlands opleidingspapieren te behalen. Moet wel de economie een beetje meezitten natuurlijk… Als je een beetje fatsoenlijk mens bent kun je dus een voorbeeldig burger zijn en zou er dus geen enkel argument te bedenken zijn om je de optie op naturalisatie te weigeren. Je kunt hier prima werken, naar ouderavonden gaan, aan verkiezingen deelnemen etc. Waarschijnlijk zijn er genoeg mensen die niet doorhebben dat je hier niet bent geboren.

Mijn vriendin gaat in iedergeval voor B1 niveau en dan kan ze over een paar jaar naturaliseren. We zullen wel eers trouwen want de wet zegt nu dat je bij naturalisatie je oude nationaliteit moet opgeven, een vreemde eis want als migrant voel je je natuurlijk verbonden met 2 landen en is het totaal niet tactisch om alle schepen achter je te verbranden. Om nog maar te zwijgen voer het verlies van rechten in het thuisland (zoald erfrect, recht op onroerende goederen etc.). De ouden nationaliteit zou emotioneel en rationeel dan ook niet zou verstandig zijn. Gelukkig zijn er een paar uitzondering: als je gehuwd bent met een Nederland mag de naturalisant zijn/haar oude nationaliteit behouden. Dan hoeven we nooit meer wakker te liggen om zaken als “wat als we nu in de bijstand raken, dan verspelen we de verblijfsvergunning” of gezeur met visums, werkgevers die niets begrepen hebben van hoe dat nu zit met of je nu wel of niet mag werken enzovoort.

En nee voor naturalisatie hebben we die kansloze ceremonie niet nodig, daarmee zal mijn partner echt niet meer of minder goed integreren. Haar deelname in de maatschapij ligt in de eerste plaats aan haar karakter, daarna aan oa haar taalvaardigheid, mijn begeleiding enzovoort en niet aan het afleggen van een eed of het bezit van een papiertje (paspoort).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 HPax

Exorbitante ´rating ´ van mijn c 5 inspireert mij tot het geven van de volgende beschouwing.
De vreemdeling, in de gestalte van de heroïeke (politieke) vluchteling, prikkelt het boerenverstand van de Nederlander. De nuchterheid waarop die zo prat gaat, maakt dan bij de akoustiek of het zien van het woord Vluchteling, plaats voor een ongezond, degraderend gedrag, met verlies van persoonlijkheid en waardigheid. Uriah Heep-achtig. De vreemdeling wordt omhelsd, de eigen natie verguisd, haar grenzen waarachter de Vluchteling toch bescherming zoekt, verloochend*, haar taal kan een trap achterna krijgen. Cf. varia commentaren op S.

Wie ben je nog als je zo praat en handelt? Hoogstens je eigen vreemdeling! Een gealiëneerde, een travestiet die niet weet dat hij een travestiet is. Een bizarre toestand die zich niet makkelijk recht laat zetten. De titel van Vluchtende Vreemdeling staat onder sociale sanctie. Wie hem schendt, heeft te vrezen, zie mijn ´rating´ die overigens wel de waarheid van mijn betoog onderstreept.

Van deze vervreemdende benadering van de Vluchteling lezen wij ook en al in een rapport dd 1988 van de Vluchtelingen Vereniging Rijnmond:

´de gemiddelde vluchteling levert een grotere bijdrage aan de eerbiediging van de mensenrechten dan de gemiddelde nederlander. Vaak is dat immers iemand die voor zijn overtuiging uitkomt en daarvoor risico’s heeft gelopen. Die zou je met gejuich moeten binnen halen en zeker niet behandelen als een drugshandelaar.’

Kennelijk voorziet de Vluchteling in een Nederlands tekort aan Helden en Heiligen. En worden zij uit de verte verwacht omdat wij voelen dat wij ze nooit zelf kunnen zijn. In geen geval je buurman of je collega, van wie je zeker weet dat ze niets meer zijn dan jij. En van jezelf ben je je bewust dat je geen held bent en dat maakt dat een ander het van jou ook niet mag zijn. Trouwens, met iedereen die je zo’n beetje kent en het zou wagen zich te verheffen, reken je meedogenloos af. Wat een verbeelding!
En zo ontstaat er een structurele opening waardoor de vreemdeling verduizendvoudigd kan binnen stromen. Je hebt geen idee van wie hij is en dus kan hij best een Heilige of een Held zijn. En dat de meeste mensen deugnieten zijn, voor die waarheid ben je deze keer ongevoelig. Bij het vernemen van het magische woord ´vreemdeling-vluchteling´ laten instinct en intuïtie je in de steek en neemt een verwoestende ideologie de wacht van je over.

* Je kunt dan van zelfverloochening spreken en in het NL Vluchtelingenbeleid en zelfs in de hele Nederlandse Massa Immigratie de werking van een centrale Christelijke waarde schouwen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Max Goedblick

@39: Eén woord: Krankzinnig!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 Olav

@40: Ben je nieuw hier? HPax is de dorpsgek van deze website.

Lekker laten pruttelen, minnetje geven, verder geen acht op slaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 sikbock

@HPax: +1 :-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Andy Cap

@42: Wat is nou precies de reden dat je deze keer wel publiekelijk aankondigt dat je de knop op de muis hebt bediend? Blij dat je hem kon vinden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 HPax

@41: Roddelaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Max Goedblick

@41: Wij kennen elkaar al wat langer, HPax komt uit de stal van Hans Jansen, de omstreden arabist die zelf al jaren op Sargasso acteert onder de naam “sikbock”. HPax is een van zijn favoriete leerlingen en bloedhonden op Hoeiboei. Het gedachtegoed dat HPax hier tentoonspreidt is ook het wereldbeeld dat, zei het iets diplomatieker, wordt uitgedragen door Hans Jansen. Het is diezelfde emeritus hoogleraar die nu ook Geert Wilders college geeft over de Islam en het probleem van moslim-immigratie. Waar denk je dat Geert Wilders de overtuiging vandaan heeft dat de Islam de grootste bedreiging* is voor Nederland? –>Hans Jansen, alias ‘sikbock’, de leermeester van HPax. Gestoord zeker, maar ‘dorpsgek’ is hier een understatement. Hans Jansen alias ‘sikbock’ corrigeert de krankzinnige uitspraken van HPax nooit, integendeel, Jansen bevestigt de zieke ideeën van HPax en moedigt hem aan: zie @42: “@HPax: +1 :-)” Lees de teksten van HPax, en je leert Hans Jansen kennen.

* http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2013/7/Wilders-islam-groter-probleem-dan-economische-crisis-1309787W/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 sikbock

@45: hij is leuk :-) Maar Hpax is toch een stuk origineler dan jij. Maar vooruit: +1

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Kalief

Een nickname is van een personage, niet van een persoon. Zelfs al zouden de personen hetzelfde zijn, dan nog zijn de personages en hun rollen dat niet. Zo is Hans Jansen een langdradige zeur en Sikbock een vrolijke plaaggeest met korte zinnetjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Olav

@47: Hans Jansen! Als je het nu hebt over een azijnzeikende zuurpruim, dan is dat er wel één. Ik geloof inderdaad niet dat Jansen in staat zou zijn te reageren zoals Sik dat hier doet. Jansen neemt zichzelf daarvoor veel te serieus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Max Goedblick

@47: @48: Wie Hans Jansen persoonlijk kent, of wel eens college van hem heeft gehad; als twee druppels water, een vrolijke plaaggeest met korte zinnetjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 sikbock

@48: Max Goedblick is waarschijnlijk zo’n verdwaasde Krapuul- gast die het internet afstruint om het fascisme en wilders te bestrijden. 13 in een dozijn types.

Allemaal hetzelfde lingootje, dezelfde redeneringen, dezelfde agressie en alles is geoorloofd.. Erg gericht op polarisatie en het verspreiden van negativiteit..

maar goed.. just my two cents

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Kalief

@49 Grappig dat die man dan blijkbaar in een persoonlijk gesprek heel anders over kan komen dan als je zijn stukken leest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 gronk

Hpax zou idd een goede hans jansen zijn. Net zo incoherent, op het randje van dementie, racistisch, conservatief en overtuigd van z’n eigen gelijk. En, uiteindelijk, ook gewoon een zielig oud mannetje wat wat loopt te brallen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Andy Cap

@50: “Allemaal hetzelfde lingootje, dezelfde redeneringen, dezelfde agressie en alles is geoorloofd.. Erg gericht op polarisatie en het verspreiden van negativiteit.”

Laat ik nou even gedacht hebben dat het over jou ging.
Maar je naam staat er boven, dus dat kan niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 sikbock

@53: wonderlijke gedachten heb jij toch Harm. En alles kan toch? In Aluhoedjesland?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Olav

@52: Helemaal kloppen doet het toch niet. HPax en Hans Jansen zijn misschien vergelijkbaar in die zin dat ze allebei vervelende zeikerds zijn, maar Jansen heeft tenminste nog de gave van het woord.

De misdrijven van HPax tegen de Nederlandse taal zijn daarentegen niet te tellen. In zijn pogingen om deftig te lijken maakt hij er meestal een vreselijke bende van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 Max Goedblick

@55: HPax is een adept van Hans Jansen, die zijn ideeën over immigratie en immigranten heeft te danken aan het feit dat hij blindelings alles gelooft wat Hans Jansen schrijft. De enige oude bok met een sik hier is sikbock, die zo onhandig is geweest om in zijn eerste reacties op mij in deze draad ( @17 & @19 ) gebruik te maken van inside information afkomstig uit recente correspondentie tussen mij en Hans Jansen.

@48 Olav: “Ik geloof inderdaad niet dat Jansen in staat zou zijn te reageren zoals Sik dat hier doet.” O nee?

Sikbock op Sargasso 24 juni 2012, 16:20
“Hahaha! lees die slotverklaring! Pwiceless!!”
https://sargasso.nl/de-arabist-die-alles-beter-wist/

HansJansen op Hoeiboei 14 augustus 2013 22:43
“Hahaha. Lees niet alleen het pc begin en het pc einde van het artikel. Hahaha.”
http://hoeiboei.blogspot.nl/2013/08/diversiteit-is-schadelijk.html

Hetzelfde lingootje!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Kalief
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Floris Schreve

@55: Olav, ik kan het alleen maar bijvallen. Wisten jullie trouwens dat HPax een boek heeft geschreven en dat in eigen beheer heeft uitgegeven? (geen uitgever dus, gewoon door hemzelf ;) ) Onlangs sommeerde hij mij op Hoeiboei dat ik zijn boek moest lezen, om met hem op niveau te kunnen doorpraten (ik moest het dan wel bij hem aanschaffen). We zouden hem evt een plezier kunnen doen om collectief dat boek aan te schaffen, om het vervolgens grondig te recenseren. Dat beetje geld en aandacht kan hij misschien wel gebruiken. Maar aan de andere kant, weet niet of het zonde van mijn tijd en geld is en er is al genoeg lectuur om je aan te ergeren. Maar wie zich geroepen voelt moet het vooral doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Folkward

@57 Zoiets dacht ik ook al, lijkt me niet erg overtuigend als bewijs. IP-adresjes enzo hebben we meer aan. Misschien moet Max het even wat rustiger aan doen en kijken of hij nog iets nieuws kan melden op een van zijn 4 blogs.

[EDIT]: Omdat ik toch wel enigszins geinteresseerd was naar wat in #58 genoemd wordt: hier wat info over dat boek, waar HPax al één keer eerder over berichtte.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 sikbock

@56: goed, je hebt me door. Ik beken. Job well done.. +1. Ik ben inderdaad Hans Jansen (zoals je uit onze eerdere correspondentie al had afgeleid).

En weet je? Ik mag je wel.. Ik ga je weliswaar tot een PVV stemmer maken, maar zoals jij je vader nodig hebt, heb ik jou nodig en daarom ben ik er voor je.

En de PVV laat je nooit in de steek… Onthoudt dat .. *omhelst *

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Andy Cap

@60: Is dat nou PVV-Stijl of is het gewoon Geen-Stijl?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 HansR

@60 : Mijn god, de verwording van Sargasso.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Andy Cap

@62: Zo zou je het ook kunnen stellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Inca

@55: ik vind die gezochte afkortingen altijd zo knus Orwelliaans aandoen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 Max Goedblick

@60:

“Full merrily the humble-bee doth sing,
Till he hath lost his honey and his sting;
And being once subdu’d in armed tail,
Sweet honey and sweet notes together fail.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 majava

OLO@60

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Bismarck

@58: Op die wijze heeft hij zijn boek hier ook al willen slijten. Tot dusver is er (bij mijn weten) nog niemand geweest die er geld voor over had* om zich door de meer dan duizend pagina’s (als ik het me goed herinner) te gaan worstelen.

*Ik zou het betaald nog niet doen, ik kan mijn geld gelukkig op leukere wijze verdienen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 Folkward

@60 Een pareltje hoor:

En de PVV laat je nooit in de steek… Onthoudt dat .. *omhelst*

Omdat niet duidelijk is wie subject is en wie object. Van een ‘warm’ gezelschap verwordt het zo tot een maffia-achtige uitspraak met een impliciete dreiging (of in ieder geval dat gevoel). Niet dat je dat zou bedoelen, maar ik vind het qua tekst mooi.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 Andy Cap

@68: “Beauty in things exists merely in the mind which contemplates them.” – David Hume’s Essays

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Olav

@67: Gezien de auteur zal het wel een onleesbaar en onsamenhangend geheel zijn, maar voor de grap zou ik er toch wel eens doorheen willen bladeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Max Goedblick

@68: Ken uw klassiekers: “King Lear”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 Floris Schreve

Om juist voor het alias Sickbock te kiezen vind ik wel opmerkelijk. Nu is Hans Jansen volgens mij een Toonder adept, maar toch curieus gezien zijn eerdere uithaal naar vakbroeder (oeps, niet te reviaans worden, want dat probeert, naast Jansen, zo’n beetje iedere onbenul die op Hoeiboei anoniem zijn onderbuik komt legen) Martin van Bruinessen. Jansen:

“Professor Lupardi en zijn assistent Yoto. Professor Zonnebloem. Professor Sickbock. Professor Prlwytzkofsky en zijn assistent Alexander Pieps. Wie ontbreken in deze lijst? Professor Martin van Bruinessen en zijn Michiel Leezenberg.
Professor Martin van Bruinessen vindt mij een waardeloze zak….” Enz. zie http://hoeiboei.blogspot.nl/2009/07/niet-serieus-genomen-door-zijn.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Floris Schreve

@68: Een beetje in de stijl van het Koningslied. “Hou je veilig zo lang als ik leef”. Vond ik een hoog Willem Holleeder gehalte hebben. En hoewel de PVV niet eens zo’n monarchistische partij is, had ik toch het idee dat dit lied door typische PVVers tekstueel in elkaar was geflanst. Zo’n mafia-achtige uitspraak vind ik overigens meer typisch iets voor de gemiddelde Hoeiboei-reaguurder dan voor Hans Jansen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 EricvdB

@59: Jeuj, 1264 pagina’s onsamenhangende rants met maar één gedachte: “Hullie hebben het gedaan!” Weet je wie dat ook deed?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 Olav

@74: Die meneer in Noorwegen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 Krekel

Sikbock is de viroloog Ab Osterhaus, dat weet iedereen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 Henk van S tot S

@74:
Ik gok op het lichtend voorbeeld van de zwarte weduwe (niet de spin) en later iemand met een andersoortig steilhaar-krullebolkapsel ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 Floris Schreve

#56 “zoals jij je vader nodig hebt, heb ik jou nodig” heeft een nogal een hoog ‘Darth Vader’ gehalte. Alsof het gaat om een soort ‘Epic Battle between good and evil’. Dat ligt overigens geheel in lijn met het neoconservatieve gedachtegoed en de denktrant van nieuw islamofoob rechts, waartoe ook de PVV behoort, maar zeker ook al die rechtse geluiden uit Amerika, zoals Bat Ye’or, Pamela Geller, Robert Spencer, etc. Een vorm van Jihadistisch denken eigenlijk, maar is het wel zo verstandig om zo in het ‘Dar al-Harb’ te verdwalen? Een kosmische Jihad a la Starwars, dat moeten we toch niet willen met z’n allen? ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 Andy Cap

@76: Niks viruloog, eerder een virus.

 • Vorige discussie